Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

september

RANNÉ SPRÁVY PARAMAHAMSA NITHYANANDU za september 2013 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 30. september 2013 

Bolesť vyčerpáva váš mozog!

Dnes budem rozprávať o jednej časti našej bytosti, a to je „telo bolesti“ (vrstva, v ktorej sú uložené všetky naše bolesti a utrpenia), prečo my, ľudské bytosti, udržiavame telo bolesti nažive a neustále tým trpíme. Dnešné cvičenie na Vnútornom prebudení bude o tele bolesti. Dnes budeme celý deň pracovať na ukončení všetkých vzorcov bolesti. 

Vzorec bolesti je vyjadrením koreňového vzorca. Koreňový vzorec je koreň, ale vzorec bolesti je strom. Včera sme pracovali na koreni, dnes budeme pracovať na strome. To znamená, že sme naliali kyselinu na koreň utrpenia. Dnes spálime celý strom utrpenia. Je to celodenný, veľmi silný, ten najvýnimočnejší proces. 

Videl som, že tieto procesy na Vnútornom prebudení, ako sú: ukončenie s vašou bio-pamäťou, ukončenie s vašim strachom a strachom zo smrti, ukončenie zo vzorcami bolesti - tieto sedenia prebudia celú vašu kundaliny energiu a vedomie. 

Na to, aby bolesť mohla existovať, potrebuje nevedomie. Bolesť potrebuje pre svoju existenciu nevedomie. Keď ste vo vedomí, bolesť nemôže žiť vo vašom vnútri. Keď budete vedomí, musíte byť šťastní. Neexistuje iná možnosť. Keď budete nevedomí, zákonite budete mať bolesť. Nie je iná možnosť.  

Bolesť nemôžete z vášho systému vyhnať tým, že sa budete venovať iba jednej časti, ktorá vás bolí. Keď budete mať bolesť kolena a začnete ju liečiť, zmení sa na bolesť žalúdka. Keď sa stane bolesťou žalúdka, dáte si na to liek, ale tá bolesť sa stane bolesťou krku. Keď vyženiete aj tú, stane sa bolesťou chrbáta. Keď vyženiete aj tú, stane sa bolesťou hlavy. Keď vyženiete aj tú, stane sa vašou manželkou alebo manželom:-) Nech urobíte čokoľvek, ostane vo vašom živote! 

Prosím pochopte, bolesti sa nedá venovať po častiach. To je zákon života. Akýkoľvek pokus venovať sa bolesti čiastočne, vedie k viac a viac bezmocnosti. Napríklad, videl som ľudí, ktorí sa najprv snažia zobrať liek na bolesť žalúdka. Keď sa tá bolesť stane bolesťou chrbáta, tak si zoberú liek na to. Potom sa to presunie na bolesť krku, a tak si zoberú liek na to. Po 2-3 rokoch začnú žiť s bolesťou a bolesť sa stane ich životom a skúsenosťou.

Bohužiaľ, my sme sa zmierili s bolesťou v našom živote. Prosím počúvajte! Keď ste sa zmierili s bolesťou, budete starnúť takým zlým spôsobom. Urobte ukončenie s bolesťou a budete starnúť pôvabne. Ako pôvabne starnúť, to by sa mal povinne naučiť každý, kto prekročil vek 40 rokov. Malo by sa to stať povinným vzdelaním. Vo veku 7 rokov by sa malo dieťa aspoň rok učiť ako žiť v naplnení. Vo veku 14 rokov by sa malo naučiť o ďalšej úrovni koreňových vzorcov. 

Prosím pochopte, prvotný koreňový vzorec bude vždy založený na strachu a úzkosti. Dám vám príklad na banyán strome. Keď je váš život banyán strom, jeho koreň bude vždy strach a úzkosť. Jeho visiace korene budú žiadostivosť, chtíč. Keď začnú visieť a vy sa im začnete venovať a ukončíte ich, nedotknú sa zeme a nestanú sa ďalším koreňovým vzorcom. 
Vo veku 14 rokov by sa dieťa malo naučiť o týchto visiacich koreňových vzorcoch. Pochopte, keď sa visiacemu koreňu začnete venovať okamžite, nezakorení sa v zemi a nestane sa ďalším koreňovým vzorcom. Ale keď sa mu nebudete riadne venovať, keď ho neukončíte, tak dosiahne na zem, zakorení sa a stane sa ďalším koreňom.

Žiadostivosť na základe svoje podstaty nemôže byť pôvodným vzorcom. Pôvodný koreňový vzorec bude vždy založený na strachu a úzkosti. Bolesť sú listy stromu. Bolesť nikdy nemôže byť koreňovým vzorcom. To je dobrá správa. Zlá správa je, že prekvitá zo strachu. 

Pochopte, vysvetľujem vám vedu o tom, ako si vytvárate svoju myseľ bez toho, aby ste si boli toho vedomí. Vo veku 7 rokov by sa malo dieťa naučiť umenie ukončovania, vo veku 14 rokov umenie ukončovania s visiacimi koreňovými vzorcami, to znamená so vzorcami, ktoré sa v ňom vytvorili, so vzorcami žiadostivosti. Vo veku 21 rokov by sa malo naučiť ako žiť osvietenie, to znamená rôzne vzťahy, rôzne dimenzie života. 

Mať naplnenie vo všetkých dimenziách, to je osvietenie. Keď budete mať naplnenie vo svojom zdraví, budete osvietení. Keď budete mať naplnenie vo vašich vzťahoch, keď budete úplní so svojou integritou, keď budete cítiť naplnenie vo svojom bohatstve, vo všetkých dimenziách života, budete osvietení.   

Vo veku 21 rokov by sa malo dieťa naučiť žiť v osvietení, vo veku 28 rokov umenie obohacovania. Vo veku 35 rokov by malo vedieť, že život nemá iný zámer ako je obohacovanie. Vo veku 42 by sa malo naučiť robiť ukončenie s bolesťami, so vzorcami bolesti, aby starlo s pôvabom. Ukončenie s bolesťou vám pomôže zostarnúť pôvabne.

Ja vždy hovorím mojim ctiteľom: Keď ste mladí, choďte kdekoľvek chcete. Choďte do akejkoľvek krajiny, štátu, choďte kdekoľvek, zarábajte peniaze, majte vysoké pozície, staňte sa kým chcete. Ale keď sa chcete utiahnuť, ísť do dôchodku, vráťte sa do svojej starej dediny. To je to najlepšie miesto, kde môžete pôvabne zostarnúť. Vráťte sa na staré miesto svojich predkov, nájdite zmierenie so životom. Toto pôvabné starnutie je jedna z veľmi dôležitých vecí v živote ľudí. Keď odídete do dôchodku, nežite na mieste, kde ste pracovali. Psychologicky nedokážete toto miesto zvládnuť, pretože vtedy už nie ste v tejto oblasti užitoční. Pozornosť, rešpekt, ktorý ste dostávali, to všetko sa zníži, čo vaše srdce nedokáže zvládnuť. 

Ukončenie s vašou bolesťou vám pomôže zostarnúť s pôvabom. Keď neurobíte ukončenie s telom bolesti, tak nebudete cítiť, že ste žili. Takže starnutie s pôvabom sa prirodzene neudeje. Starnutie s pôvabom sa udeje vtedy, keď urobíte ukončenie s bolesťou. Prosím pochopte, ukončenie s telom bolesti je jedna zo základných požiadaviek pre každého dospelého človeka. 

Keď sú vo vašom tele neukončenia bolesti, budete neustále podráždení, celý deň budete behať sem a tam. Videl som ľudí, ktorí nedolážu žiť v pokoji, bez problémov. Problémy sú pre nich základnou potrebou, nedokážu bez nich žiť. Vy nepotrebujete problémy ako základnú nutnosť pre váš život! Urobte ukončenie s vašim telom bolesti! Prinesie to toľko naplnenia, takú radosť vo vašom vnútri! Keď neurobíte ukončenie s vašim telom bolesti a necháte to tak, starnutie sa stane viac a viac ťažším, komplikovanejším.  

Ukončenie s telom bolesti je takmer ako ukončenie so všetkými zraneniami, ktoré ste si vytvorili, keď ste začali žiť s neukončeniami. Listy rastú vďaka koreňu. Bolesť rastie kvôli koreňovým vzorcom. Musíte urobiť ukončenie s koreňom, aj listami. Vaše slová sú semienka, ktoré vkladajú viac a viac neukončení do iných, preto musíte urobiť ukončenie aj s tým. 

Počúvajte. Dovoliť, aby telo bolesti existovalo vo vašom vnútri je ako dovoliť duchovi, aby žil vo vás. Nebudete vedieť, prečo robíte to, čo robíte. Prečo by ste inak kradli vo vašom vlastnom dome a ničili svoju budúcnosť? Pochopte, telo bolesti odoberá vašu inteligenciu, bolesť vyčerpáva váš mozog. 

Podstata dnešného satsangu je: Vaša bolesť vyčerpáva váš mozog a pripravuje ho na to, aby žil vo viac bolesti. Vaša bolesť vyčerpáva váš mozog a pripravuje vaše srdce na to, aby malo viac bolesti.


*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 29. september 2013

Hlbšie pravdy o ukončovaní

Chcem sa s vami podeliť o hlbšie pravdy o ukončovaní.

Umenie ukončovania je také silné, že až potom keď ho začnete praktizovať, pochopíte jeho dôležitosť. Otvorí vám nový svet, novú energiu. Mohol by som hovoriť o ukončovaní akokoľvek veľa, ale až vtedy keď začnete sedieť pred zrkadlom a ukončovať naozaj zažijete ako sa vám otvorí úplne nový svet, ktorý si teraz neviete ani predstaviť.

V nebi je niekoľko úžasných vecí ako Kama denu - krava, ktorá vám dá čokoľvek čo chcete, Kalpataru – strom, ktorý vám dá čokoľvek čo chcete. Nebo môžete popísať vďaka tomu, že vymenujete niekoľko úžasných vecí. Ale pri ukončovaní vám nemôžem povedať iba o niekoľkých veciach, pretože všetko keď začnete ukončovať, všetko bude výnimočné. Zabudnite na Kama denu, budete mať Mahadevu samotného! Ukončovanie vás presunie na úplne novú úroveň existencie samotnej.

Dnes budeme hľadať (na Vnútornom prebudení) koreňové vzorce. Budeme odhaľovať koreňové vzorce a ukončovať ich. Všetko musíme ukončiť. Existenciu môžete zažiť iba cez existenciu ukončenia, pretože existencia existuje iba pri existencii ukončenia. Vtedy zažijete existenciu v jej úplnosti.   

Budem ďalej odpovedať na vaše otázky, aby ste mohli internalizovať a intranalyzovať všetko o ukončovaní, a aby ste pochopili a žili úplný proces ukončovania:

1. otázka:
Keď obohacovanie robí nenaplnený človek, možno to pomôže tomu, kto obohacuje, ale nie človeku, ktorý je obohacovaný. Ten odíde. Nemal by byť človek úplne naplnený predtým ako začne obohacovať?   

Odpoveď:
Úplné naplnenie sa udeje až s osvietením. Ukončovanie a obohacovanie by sa nemali robiť jedno po druhom, ale súčasne.   

V Patanjaliho joge je slovo „Ashtanga yoga“ – osem častí. Nanešťastie ho anglickí jogíni preložili ako „8 krokov jogy“. Slovo „anga“ preložili ako „kroky“, namiesto ako „časti“ alebo ešte lepšie ako „orgány“. Celá tradícia jogy sa preto stala na západe nepoužiteľnou. Stala sa iba metódou na získanie ohybnosti a trošky zdravia. Je to také zneuctenie jogy! Keď používate takú silnú vedu iba ako techniku na trošku zdravia, je to také smutné! Všetci majú problém už s prvými tromi časťami - yama, nyama, asana. Nikto nedokáže prekročiť tieto tri. Tam končia. Yama (etické princípy) je integrita, nyama (mentálna a telesná čistota) je autentickosť, asana (fyzické pozície), pranayama (dychové techniky), pratyahara (kontrola zmyslov), dharana (koncentrácia) sú zodpovednosť, dhyana (meditácia) a samadhi (spojenie s univerzom) sú obohacovanie.    

Pýtaš sa, či by sme mali robiť ukončovanie a obohacovanie jedno po druhom. Nie! Pochopte, ukončovanie aj obohacovanie by sa mali praktizovať súčasne.

S viac a viac ukončovaním sa udeje viac a viac obohacovania, s viac a viac obohacovaním sa udeje viac ukončenia. Vo chvíli, keď urobíte ukončenie s inými, už ste začali obohacovať iného človeka. Obohacovanie sa začína diať s ukončovaním. Bez obohacovania sa ukončenie nemôže udiať, bez ukončovania sa neudeje obohacovanie. Jedno podporuje druhé. Takisto ako pľúca a srdce. Nemôžete začať používať jedno bez toho, aby ste nezačali používať aj to druhé. Oboje musí prebiehať súčasne. Pľúca sú ukončovanie, srdce je obohacovanie.  

Okrem obohacovania ja osobne nemám iný motív pre to, aby som prišiel a sedel tu deň čo deň a rozprával, hoci ma ľudia nepočúvajú. Ukončenie je také silné, že začnete jednoducho obohacovať.

Nikto vás nemusí učiť ako obohacovať. Možno vám môže dať tipy na to, ako to robiť lepším spôsobom. Ale keď začnete ukončovanie, tak jednoducho začnete obohacovať, pretože sa vám sprístupní toľko energie, inšpirácie a lásky! Preto som po procese z predvčera videl, ako celá skupina zažívala toľko lásky. Dosiahnuť to, aby sa jeden človek cítil milovaný a miloval celú skupinu to nie je len tak.  

Včera som po celom programe, po cvičení, kedy sa pozeráte na seba ako na svoju mamakaru, ahamkaru a swa-annyakaru a predstavujete sa nimi iným ľuďom, videl, že prvá vec, ktorá sa udeje vo vašom bytí je láska. Láska. Toľko lásky. Nie je potrebné, aby k vám prišli iní a povedali vám, aby ste obohacovali. Obohacovanie sa udeje prirodzene. Keď urobíte ukončenie, vaše myslenie sa stane vedomejším. Keď do vedomého myslenia vstúpi vedomie, tak pochopíte, že v živote neexistuje žiadne iné potešenie ako je obohacovanie. Pochopíte, že život nemá iné potešenia ako je obohacovanie.

Akokoľvek veľmi sa snažíte veriť, že život ponúka potešenia, je to úplné klamstvo, nepravdivé tvrdenie. Veriť, že život má potešenia je povera. Ktokoľvek rozšíril toto klamstvo by mal byť zatknutý na základe zákona o poverách. Vy veríte tomu, že život má potešenie na základe masovej hystérie. Ktokoľvek tomu verí, ten je zhypnotizovaný masovou hystériou. 

Vaše myslenie sa vďaka ukončovaniu stane priame. Keď začnete myslieť s vedomím, keď vedomie vstúpi do vášho myslenia, uvedomíte si, že život nemá žiadne potešenia. Koľkí z vás v hĺbke svojej duše veríte, že život nemá žiadne potešenia, zdvihnite ruky. Vy všetci ste začali myslieť s vedomím. Skutočne vám hovorím, ak si myslíte, že život má potešenia, stačí vám len priviesť trošku vedomia do vášho myslenia. Keď vám do života príde niečo, čo považujete za potešenie, len sa pozrite do vnútra a precíťte ako sa cítite, aký je váš vnútorný priestor. O pár dní pochopíte, že život nemá žiadne potešenia. Jediná vec, ktorá je v živote potešením je obohacovanie. Život nemá iné potešenia ako je obohacovanie. 

To, že život má potešenia je ten najväčší klam, s ktorým žijete: „Áno, to je to, čo mi hovorila moja mama, otec, svokra.“ Keď život na vás uprene hľadí, nemôžete sa skryť za ničiu sukňu. Neriaďte sa niečím iba preto, lebo vám to niekto povedal. To, že život má potešenia je klamstvo, ktoré rozšírili materialistické médiá. Je to povera, ktorú rozšíril hlavný prúd médií.

Keď budete veriť, že život má iné potešenia ako je obohacovanie, skončíte v depresii. Nezaoberajte sa preto vôbec touto myšlienkou. Život nemá iné potešenia ako je obohacovanie.

2. otázka:
Podľa upanišádu my nie sme tí, ktorí konáme, keď robíme svoju prácu v zamestnaní. Ako sa môžeme oddeliť od toho čo robíme a robiť to iba ako službu pre svet, ktorý stvoril Boh? Keby som nepodporoval moje túžbu byť úspešný v mojom biznise a byť na to hrdý, čo by ma malo motivovať? Ako sa mám oddeliť od túžby byť úspešným?  

Odpoveď:
Tvoje prvé vyjadrenie: „Podľa upanišádu my nie sme tí, ktorí konáme“ musíš viac pochopiť. Toto vyjadrenie pochopíš až po procese ukončovania. Až potom pochopíš, že ty si nebol ten, kto konal, ale boli to tvoje neukončenia! Tvoje neukončenia ťa nútili robiť to, čo si robil! Keď upanišád hovorí, že my nie sme tí, ktorí konáme, myslí tým, že sú to vaše neukončenia, ktoré konajú. Ale nanešťastie si ľudia začali myslieť, že ten kto koná je Boh. Nie! Vy máte nesprávne pochopenie. Keď upanišád hovorí, že vy nie ste tí, ktorí konajú, ukončite myšlienku na to, kto je ten, kto koná. Zničte toho, kto koná. Vy ste si nanešťastie začali myslieť, že Boh je ten, kto koná. Nie! 

Toto vyjadrenie z upanišádu musíte pochopiť oveľa hlbšie. Ani vy nie ste ten, kto koná, ani Boh nie je ten, kto koná, pretože VY STE BOH! Vaše neukončenia sú tie, ktoré konajú. Preto ukončujte, aby vaše neukončenia, ktoré boli tie, čo konali, zanikli. Potom pochopíte, že ste mali veľký prekážku v obohacovaní. Pokiaľ teraz cítite, že ste ten kto koná, to znamená, že vás vaše neukončenia donútili tomu veriť. Nebudete mať úspech v ničom, čo budete robiť a nebudete schopní oddeliť sa od toho, kto koná a aj keď sa budete pokúšať oddeliť od toho kto koná, iba upadnete do depresie. Nebudete mať žiadnu motiváciu robiť čokoľvek iné. 

Neukončenia neveria ani sami sebe, majú pochybnosti sami o sebe. Vaše neukončenia sú tie, ktoré konajú. Vaše neukončenia sú také silné, že nielen konajú, ale vás aj smerujú do utrpenia za všetky svoje činnosti. Ukončenie je také, že získa všetky potešenia, ale vy si budete užívať jeho výsledky. Pochopte, neukončenie je také, že urobí všetky zločiny, dotlačí vás do všetkých zlých vecí, ale nasmeruje vás do utrpenia, nepreberie zodpovednosť. Ukončenie je také, že vás prinúti robiť všetko dobré, ale dá vám z toho benefity, prospech. 

Neukončenie neverí ani sebe, má samo o sebe hlboké pochybnosti. Neukončenie vždy vedie k viac a viac komplikáciám. 

Celá tvoja otázka bude zodpovedaná sama, keď vstúpiš aspoň trochu do procesu ukončovania. Niekedy vás aj presvedčivosť neukončenia dovedie k viac problémom. Neukončenia budú niekedy také presvedčivé, že budú viesť k viac neukončeniam. Niekedy vás presvedčivosť vášho neukončenia sama nasmeruje do viac problémov.*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 28. september 2013

Ukončenie znamená spočívať vo vedomí

Dnes budem rozprávať o tom, ako vám ukončenie pomôže s počúvaním, ako vám počúvanie pomôže s ukončovaním, naplnením.

Ukončenie sa vo svojej úplnej podobe udeje vtedy, keď budete počúvať. Ukončenie začne dávať svoje výsledky vo vašom živote vtedy, ked začnete počúvať. Keď sa počúvanie stane súčasťou vášho života, vtedy začne ukončovanie. V podstate sú navzájom prepojené.

Ukončovanie je taký silný proces, ktorý prebudí vašu samotnú inteligenciu. Niekedy mám strach povedať ľuďom, aby robili ukončovanie s inými ľuďmi. Sú takí sebeckí, že to nechcú robiť. Niekedy nevedia, s čím všetkým by mali robiť ukončovanie. Veľakrát si myslia, že ukončovanie je sťažovanie sa na iných! Ukončovanie nie je sťažovanie sa na iných!

Budem definovať čo je to stav ukončenia (naplnenia), skúsenosť ukončenia a to, ako robiť ukončenie.

Stav ukončenia. Ukončenie znamená byť spontánni, silní bez toho, aby ste mali akékoľvek pozostatky, stopy minulosti vo svojej prítomnosti. Znamená to mať vnútorný priestor úplne prístupný pre vás, aby podporoval váš život. Mať svoj vnútorný priestor úplne vo svojich rukách, aby podporoval váš život.

Skúsenosť ukončenia. Ukončenie vám dá pocit, že toto vám úplne stačí na svoj život. Ukončenie má schopnosť dať vám pocit, že toto vám stačí, aby ste žili celý svoj život. Keď ste boli vo vašom živote naozaj zamilovaní v tom správnom veku, mali ste ten pocit, že láska vám stačí na to, aby ste žili celý svoj život. Vtedy sa nechcete starať ani o svoje základné potreby. Ale nemôžete nakŕmiť jeden druhého. Potrebujete jedlo, ale nestaráte sa o nič iné, pretože v tej chvíli skutočne cítite, že láska druhého človeka vám stačí. Pretože láska druhého človeka vás napĺńa. Stačí vám to na to, aby ste takto žili.

Ženy sa zamilujú vďaka tomu, čo počujú. Muži sa zamilujú vďaka tomu, čo vidia. To je dôvod, prečo väčšina žien používa make-up a väčšina mužov klame. Bohužiaľ, muži nedokážu počúvať, iba vidieť. Keď im imponuje to, čo vida, tak nepočúvajú vôbec. Takisto ženy, keď im imponuje to, čo počujú, tak nevidia vôbec. Keď si obaja uvedomia, akí boli hlúpi, láska zmizne. Je to pravda!

Keď sa naozaj zamilujete, zrazu zažijete priestor naplnenia. Vďaka tomu naplneniu si myslíte, že ten druhý človek na to stačí. Vy nechápete, že je to naplnenie, ktoré vám dáva ten pocit naplnenia, nie druhý človek! 

Prosím pochopte, naplnenie je ako keď sa pozriete na seba do zrkadla. To, ako sa cítite ohľadne seba. Veľakrát ste sami pre seba prvým nepriateľom. Nechcete vidieť sami seba. Keď sa dokážete na seba pozrieť, keď sa cítite so sebou spojení, keď sa cítite úplne vyrovnaní, keď cítite, že ste naplnili sami seba, vtedy ste naplnení. Naplnenie je skúsenosť, že toto stačí pre váš život. Vtedy ste pochopili výsledok svojho narodenia, výsledok svojho života. Preto vtedy, keď ste zamilovaní, tak zrazu všetko, čo druhý človek povie, vyzerá ako pravda. Čokoľvek vidíte, vyzerá ako realita.

Ukončenie so životom to je večná láska. S kýmkoľvek cítite naplnenie, nemyslite si, že vás napĺňa ten človek! To vaše naplnenie spôsobuje, že druhý človek vyzerá krásne. Keď niekoho zbadáte a zamilujete sa, cítite sa naplnení. Pochopte veľmi jasne, ten človek nehrá žiadnu úlohu vo vašej skúsenosti naplnenia! To vďaka vášmu naplneniu vyzerá ten človek zelenšie ako je samotná zelená, ružovejšie ako ružová samotná, krajšie ako krása samotná!

Ukončenie, naplnenie je stav, v ktorom spočívate vo vedomí. Vy vždy spočívate v nevedomí, ale vďaka naplneniu budete spočívať vo vedomí, v pokoji, vo svojej existencii, sami v sebe.

Dám vám presnú techniku na proces ukončenia. Mahadeva dáva presnú definíciu ukončenia. Pozrite sa na svoj vnútorný priestor s pozornosťou, začnite spätne prežívať vašu minulosť úplne unclutched (odpútane), to je ukončenie. Pozrieť sa na svoj vnútorný priestor s pozornosťou a prežívajte svoju minulosť úplne odosobnene. 

„Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene, nech je vaša pozornosť na mieste, kde vidíte nejakú udalosť z minulosti a vaša podoba, ktorá stratí svoje súčasné vlastnosti, bude prestransformovaná.“ Toto je 27. technika zo Shiva Sutier. 

Potom nasleduje otázka: „Znamená to, že môžem byť naplnený iba vďaka odpútaniu sa od mojej minulosti a nie je potrebné robiť ukončovanie s iným človekom, ktorý spôsobil moje nenaplnenie?“ Počúvajte! Prvá vec, ktorú musíte urobiť je ukončenie so sebou. Pre úplné naplnenie je potom potrebné aj ukončovanie s inými ľuďmi. Teraz ale uvádzam ukončovanie ako proces so sebou. 

Počúvajte, keď budete viac a viac robiť ukončovanie s inými ľuďmi, budete sa stávať zrelými. Keď s niekým urobíte ukončenie desaťkrát, jedenástykrát jednoducho pochopíte, že ten človek sa nedá zmeniť a vtedy dozrejete. 

Definujem zrelosť: Keď pochopíte, že ľudí nie je možné zmeniť, budete mať zrelosť vo svojich vzťahoch. Keď pochopíte, že celý svet sa nedá zmeniť, budete dosť zrelí na to, aby ste dosiahli osvietenie. Zrelosť nie je nič iné ako akceptovať to na úrovni vašej bio-pamäti. Ukončenie bude znova a znova spôsobovať to, že až na úrovni vašej samotnej bio-pamäte pochopíte, že akceptovanie je váš život. Keď hovorím akceptovanie, nemyslím tým akceptovanie z dôvodu bezmocnosti! 

Pochopte ten odpor. Pokúšať sa zmeniť iných je násilie. Pokúšať sa pretransformovať iných, to je obohacovanie. Zmena je iné, obohacovanie je niečo iné. Pri obohacovaní sa nezameriavate na zmenu charakteru tak, ako to chcete vy pre váš prospech. Zameriavate sa na to, aby ste iných urobili naplnenými, úplnými. Váš zámer je úplne iný. Keď obohacujete, tak odpor, posudzovanie, pripútanie, to všetko vo vás zmizne. Keď sa budete pokúšať meniť, budete takí násilní! To neznamená, že v obohacovaní nie je nadšenie! Nie! Obohacovanie musí mať obrovské nadšenie: „No tak! Ži integritu! Ži autentickosť!“ Bude mať nadšenie, ale nie násilie. Keď sa pokúšate meniť, bude v tom veľa násilia. 

Počúvajte! Dám vám podstatu a presný proces ukončovania: Sadnite si pred zrkadlo, pozrite sa na seba. Najprv vyhláste naplnenie, rozhodnite sa byť naplnení. Rozhodnutie byť naplnený je základná požiadavka pre ukončovanie. Nemôžete mať pochybnosti o ukončovaní:„Pokúsim sa robiť ukončenie.“ Nie, nemajte žiadne pochybnosti! Po druhé, pozrite si celú svoju minulosť ako film, ako sa deje. Predstavujte si odpútaným spôsobom, ako sa v zrkadle dejú všetky vaše minulé udalosti. Seďte pred zrkadlom, pozrite sa na celú svoju minulosť. Keď dokážete sedieť pred zrkadlom a pozerať sa na celú svoju minulosť, o niekoľko dní budete schopní vidieť ju ako film. Po niekoľkých dňoch nech aj ktokoľvek iný príde za vami s akoukoľvek otázkou, pozrite sa na ich tvár v tom zrkadle a uvidíte, že budete schopní odpovedať na ich problémy. 

Pochopte, to je sila ukončovania, sila vedomia, ktoré je naplnené. Ja hovorím veľmi zodpovedne, nerozširujem žiadne povery. Ja som hindu-inkarnácia, nerozširujem žiadne povery! 

Ktokoľvek rozširuje povery, ako napr. váš priateľ alebo priateľka o tom, že naplnia váš život, tí by mali byť zatknutí! Ktokoľvek rozširuje povery, že manželstvo vám prinesie pocit vyrovnania vo vašom živote, taký človek by mal byť zatknutý! Ktokoľvek rozširuje povery, že dom, auto, manželka, rodina to je život, títo všetci by mali byť zatknutí! Nie ja, ktorý vám umožňujem zažívať realitu, ktorý vás prebúdzam do reality!

Keď sa dokážete pozrieť odpútane na celú vašu minulosť v zrkadle, budete mať veľmi silný priestor, priestor naplnenia. Budete schopní pomáhať všetkým, aby bol naplnení!

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 27. september 2013

Hlbšie pravdy o ukončení

Jedno veľmi silné nenaplnenie, ktoré máte a ktoré môže spôsobiť silnú neúplnosť, silné nenaplnenie vo vás, je vaša myšlienka, že ukončenie nie je reálne. Ak sa nechcete vzdať určitých silných častí vášho života, s ktorými sa identifikujete, obávate sa, že ak ich ukončíte, tak tá časť života vás opustí a vybledne. 

Niektoré vaše vzorce sú uložené vo vašej svalovej pamäti, ako denno-denné zvyklosti, ako piť rannú kávu, čítať noviny, dokonca aj fajčenie je len vo vašej svalovej pamäti. Ale sú určité mentálne vzorce, ktoré sú hlboko vo vašej bio-pamäti. Ako napríklad hľadať lásku, potreba pozornosti, pocit byť milovaný alebo nemilovaný, tieto vzorce sa dostávajú až do hĺbky vášho bytia samotného. A aj napriek tomu, že vám spôsobujú nenaplnenie, nechcete ich ukončiť.

Ten pocit, že “ukončovanie mi nemôže priniesť riešenie” je tá najhoršia neúplnosť akú môžete v živote mať, robí vás bezmocnými. Hovorím vám túto pravdu, prosím pochopte to! Ukončiť neúplnosti, ktoré v skutočnosti nechcete ukončiť, to je to skutočné ukončenie. Hoci vy silno veríte, že ukončovanie nevyrieši váš problém, poviem vám, ak ukončenie nevyrieši váš problém, potom ho nevyrieši nič. Ukončenie možno nie je kompletné, úplné riešenie, ale je to to najvyššie riešenie. 

Či vaša logika súhlasí alebo nesúhlasí s tým, že ukončenie je úplné riešenie je jedno, v každom prípade ukončenie je to najlepšie možné riešenie. To najlepšie možné riešenie vám môže prísť iba vďaka ukončeniu.

Je jeden verš v knihe Bhagavatam: “Naguro Radikam” - čo znamená: neexistuje nič viac ako Guru. Ja vám môžem vám povedať mojimi slovami, že neexistuje nič vyššie ako ukončenie. 

Prvá vec ktorú musíte urobiť vo vašom živote, je naučiť sa vedu ukončovania. Druhá vec je praktizovať ukončenie, a tretia vec je byť v priestore ukončenia neustále. 

Naučte sa vedu ukončovania aj keď v neho neveríte. Vo vašom živote bývajú chvíle, ja tomu hovorím “tmavá noc duše”, kedy neveríte, že ukončenie vám môže priniesť riešenie. Aj v takýchto chvíľach pokračovať v ukončení, to je skutočné ukončenie.

Ukončenie je veľmi jednoduché a privedie vám priame výsledky čo sa týka vzorcov vo vašej svalovej pamäti, ale aj hlbšie vzorce, vzorce vašej bio-pamäte môžu byť vyriešené ukončením. Mať trpezlivosť robiť ukončenie týchto vzorcov, to je skutočné ukončenie.

My niekedy prídeme k záveru, že ukončenie nám nemôže priniesť riešenie. Nie! Ukončenie vám prinesie riešenie aj keď neveríte, že vám môže priniesť riešenie na určité problémy. 

Počúvajte! Ukončenie, ktoré sa stane vašou skúsenosťou, ak ho zažijete ako realitu vo svojom živote, urobí toľko dobra pre vás. Ak naozaj trpíte so svojím vnútorným priestorom, ak vaša logika neverí, že ukončenie by mohlo byť skutočným riešením, tak sa len držte tejto jednej pravdy: Ukončenie, je to najvyššie riešenie!

Ukončenie, je to najvyššie riešenie! Toto si pamätajte! Život vám začne ukazovať zázraky. Čo sú to zázraky? Zázraky nie sú nič iné ako udalosti, ktoré vieme, že sa môžu udiať, ale neveríme tomu, že by sa nám mohli udiať, ale náhle sa udejú v našom živote. Život vám bude prinášať neustále zázraky ak začnete fungovať na základe ukončenia. 

Ranná správa Swamijiho Nithyanandu, podaná na 957-mom rannom satsangu (počítané od roku 2010) a počas prvého dňa 20. programu Vnútorného Prebudenia (Inner Awakening) 27. september 2013


*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 26. september 2013

Spochybňujte všetky vaše odpovede!

Budem pokračovať v téme, ktorú som začal včera, pretože som sa venoval iba jednej dimenzii tejto témy: „Prečo existuje utrpenie?“

Na túto otázku je niekoľko logických odpovedí, niekoľko nelogických odpovedí, niekoľko imaginárnych odpovedí, niekoľko intuítivnych odpovedí, niekoľko zaujímavých odpovedí, niekoľko mystických odpovedí, niekoľko intelektuálnych odpovedí, niekoľko emocionálnych odpovedí. Môžem povedať, že na túto otázku boli dané rôzne typy odpovedí. Niekedy je na otázku toľko odpovedí, že v momente, keď na tú otázku pomyslíte máte pocit, že váš mozog horí. Toto je jedna z týchto druhov otázok. 

Každá odpoveď vedie k ďalším otázkam. Ako sa potom môže táto odpoveď stať realitou? Napríklad Buddha povedal: „Túžby sú základnou príčinou utrpenia.“ Automaticky príde ďalšia otázka: „Ako môžeme z tejto odpovede urobiť skúsenosť? Ako ju môžeme použiť?“ Ako ju môžeme aplikovať v našom živote?“ Potom sa stane filozofiou. Každá odpoveď na túto otázku sa stane filozofiou. Ktokoľvek sa chce stať filozofom, pokúsi sa odpovedať na túto otázku veľmi inovačným spôsobom, svojim vlastným spôsobom.

Niektoré odpovede sú dobré pre intelektuálne machrovanie na javisku. Niektoré nie sú dobré na to, aby sa hovorili na pódiu, ale sú veľmi dobré pre jednotlivca, ktorý trpí, pretože budú pre neho presným riešením. Presné riešenia sú silnou, dôležitou nevyhnutnosťou. Bez presných riešení, iba so všeobecnými riešeniami môžu ľudia stráviť celý svoj život.

Videl som veľa hinduistických, kresťanských mníchov a mníšok, veľa úprimných náboženských vodcov, ktorí neboli neúprimní, neboli neintegrovaní, boli veľmi integrovaní, ale nanešťastie sa pokúšali vyriešiť celý svoj život pomocou všeobecných odpovedí.
Chcem, aby všetci televízni diváci, návštevníci, ctitelia vedeli veľmi jasne, že keď sa budete pokúšať dosiahnuť naplnenie iba prostredníctvom ranných satsangov, tak robíte tú istú chybu. Všeobecné odpovede prirodzene stratia presnosť. 

Keď budete veľmi úzko pracovať s majstrom, nielen vaše otázky, ale aj vaše problémy, vaše myšlienky budú zodpovedané presne. Veľakrát možno nemáte problém alebo otázku ohľadne vašich vlastných ustálených pochopení, ale aj tieto pochopenia musia byť zodpovedané. Niekedy sa usadíte bez akýchkoľvek otázok, pochybností, bez ďalších myšlienok. Aj tieto by mali byť zodpovedané.

Vaša bio-pamäť veľakrát tak silno verí, že nie ste nič viac ako vaše telo. Ste usadení s touto myšlienkou. Možno ani nemáte otázku alebo pochybnosť: „Som iba telo“ Možno ste sa jednoducho usadili s myšlienkou, že je to fakt. Aj toto musí byť zodpovedané!

Prosím pochopte, z pódia, z javiska nemôžu byť tieto ustálené myšlienky nikdy zodpovedané! Iba vtedy, keď budete pracovať s majstrom, môže vás doviesť k tomu, aby ste našli presné riešenia. Iba to vás dokáže oslobodiť. Iba to môže viesť k riešeniu.

Niekedy máme také silné odpovede, že sme pripravení vzdať sa svojho života, ale nie našich odpovedí! Ste pripravení vzdať sa svojho života, ale nie vašich odpovedí! Pretože máte pocit, že odpovede, ktorých sa neustále držíte sú pre vás psychologickou silou, pretože tomu veríte, vzdali ste sa toľkých vecí, urobili ste toľko vecí. 

Chcem, aby ste všetci pochopili, že nielenže by ste mali mať presné odpovede na vaše otázky, ale aj tieto odpovede by mali byť spochybňované. Vaše odpovede by mali byť spochybňované. Keď budete úzko spolupracovať s majstrom, bude robiť presne to. Na ranných satsangoch nebudem nikdy schopný odpovedať na vaše otázky presnými riešeniami a nikdy nebudem schopný spochybniť vaše odpovede, pretože ani nepoznám vaše odpovede.
Aj keby som ich poznal, nie je čas na to, aby som spochybnil odpovede každého. 

Vaše odpovede musia byť presne spochybnené. Vaše otázky musia byť presne zodpovedané. Až potom sa udeje transformácia. Transformácia sa udeje iba vtedy, keď budú vaše odpovede presne spochybnené, vaše otázky presne zodpovedané. Vaše odpovede by mali byť spochybnené veľmi presným spôsobom. Vaše otázky by mali byť zodpovedané veľmi presným spôsobom. Všeobecné odpovede môžu vytvárať masovú hystériu. Prosím pochopte, masová hystéria je náboženstvo. Presné riešenia vytvárajú osvietené bytosti. Presné riešenia pomáhajú duchovnej tradícii. Všeobecné odpovede vytvárajú masovú hystériu, ktorá je náboženstvom. Presné riešenia vytvárajú duchovno, čo je životný štýl. Presné riešenia vytvárajú duchovno.

Keď budú vaše odpovede spochybnené, budú vytvorené osvietené bytosti. Keď budú všetky vaše odpovede spochybnené, stanete sa osvietenými bytosťami! Nesmiete nechať ani jednu otázku nespochybnenú! Všetko je spochybnené vo chvíli, keď začnete odpovedať: „Ja si myslím...“  Nie! Už je to spochybnené! V tom najvyššom móde spochybňovania sa dostanete do priestoru naplnenia.

Naplnenie je priestor, v ktorom už STE! Vo chvíli, keď prídete ku akémukoľvek záveru, to je naplnenie. Prosím počúvajte, všetky závery sú nenaplnenie. Naplnenie je priestor, kde sú všetky vaše odpovede spochybňované a vy nemáte záujem ani o odpoveď, ani o otázku. Vy iba STE! Vy STE! V priestore naplnenia neexistujú ani odpovede, ani otázky. Všetky otázky sú zodpovedané, všetky odpovede spochybnené.   

Prosím počúvajte tieto pravdy. Keď premeškáte tento riadok, môžete premeškať celý váš život! Aj keď sa pokúšate vyriešiť všetky vaše problémy vďaka všeobecným riešeniam, nemáte pravdu! Po rokoch, ktoré takto strávite, sa iba budete cítiť deprimovaní, zmätení. Riešenia budú objavené, nájdené iba vtedy, keď budete presne pracovať s vašimi problémami a majstrom. Niekedy bude majster spochybňovať vaše odpovede tak veľmi, že sa sám stane problémom vo vašom živote! Niekedy sa on sám stane problémom! To je ten najsladší problém, ktorý môžete mať vo svojom živote, pretože on spochybní, zničí všetky odpovede, na ktorých trváte. Zem, na ktorej stojíte sa stratí, viac tam nebude!

Takzvané odpovede spoločnosti, takzvaní usadení ľudia spoločnosti sú pseudo-komponentom ľudstva, sú to pseudo-bytosti ľudstva. Vidím veľmi jasne, ako v súčasnosti žijú ľudia veľmi povrchný život. Ako ľudia dokonca ani nemajú pocit, aby spochybňovali svoje utrpenie. Priemerní ľudia ani len nespochybňujú svoju relalitu. Ani len nepomyslia na to, že je možné pretransformovať ju. Keď prejavíte lásku tak, že niekomu niečo dáte alebo sa o niečo podelíte, niekoho obohatíte, tak uvidíte, že prekypujete radosťou, ale vy to nechcete priviesť na ďalšiu úroveň. Nemyslíte si, že priviesť to na ďalšiu úroveň je pre vás možné. Poviete si: „Toľko mi stačí.“ Videl som, že títo priemerní ľudia sa kvôli svojej prirodzenej priemernosti nedostali na ďalšiu úroveň. Nakŕmiť ľudí je dobré, ale nestačí to. Nie je to to najvyššie. Musíte mať niečo viac ako len to, že dáte jedlo. Musíte obohatitť ľudí o osvietenie. 

Nebuďte ako priemerná masa ľudí. Rozmýšľajte! „Prečo utrpenie?“ Spochybňujte otázky, ktoré máte. Prečo manželstvo? Prečo deti? Prečo sannyas? Prečo život? Prečo som tam, kde som? Prečo robím to, čo robím? Prečo žijem tam, kde žijem? Spochybňujte všetky vaše otázky a dosiahnete naplnenie! Jeden z najlepších spôsobov ako dosiahnuť naplnenie je spochybňovať všetky vaše odpovede. Spochybňujte všetky vaše odpovede a dosiahnete naplnenie! 

Podstata dnešného satsangu je: Nestačí iba presne odpovedať na vaše otázky. Je nevyhnutné spochybňovať všetky odpovede, na ktorých trváte. Keď spochybníte všetky vaše odpovede, prestanete byť priemerní, stanete sa géniom. Prosím pochopte, človek, ktorý žije s odpoveďami je priemerný. Človek, ktorý spochybňuje všetky odpovede je génius. Keď odpoviete na všetky vaše otázky, môžete sa stať priemernými. Keď spochybníte všetky vaše odpovede, stanete sa géniom. Spochybňujte všetky vaše odpovede a stanete sa géniom. Počúvajte túto pravdu! Spochybňujte všetky vaše otázky a dosiahnete naplnenie.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 25. september 2013

Získajte správnu odpoveď 

Dnes vám chcem predstaviť niekoľko mojich nedávnych dôležitých objavov. Otázka: „Prečo existuje utrpenie?“ má rôzne odpovede. Táto otázka je večnou otázkou. Je to najvyššie hľadanie. Táto otázka má rôzne odpovede.

Buddha hovorí: „Túžba je jediná základná príčina utrpenia.“ Nechcem povedať, že Buddha nemá pravdu. Nechcem povedať ani to, že jeho výrok je úplný. Správna odpoveď neznamená úplná odpoveď. Niekedy môže odpoveď ako napríklad táto zahŕňať všetko, ale nie je dostatočne presná natoľko, aby sa v nej našlo riešenie. Kedykoľvek vznikne otázka, presnosť odpovede vás dovedie k tomu, aby ste našli riešenie. Každá odpoveď má svoje výhody aj nevýhody. Sú niektoré odpovede, ktoré zahŕňajú všetko. Ale nanešťastie tieto odpovede vám nepomôžu k tomu, aby ste boli presní. Nepomôžu vám nájsť správne riešenie.  

Prosím pochopte, keď chcete iba odpoveď, tak odpovede zahŕňajúce všetko sú skvelé. Nikto ich nemôže logicky poraziť. Nikto nedokáže logicky napadnúť Buddhovu odpoveď. Lenže keď chcete riešenie, všetky tieto odpovede, ktoré zahŕňajú všetko, nie sú pre vás priamo užitočné. Takže každá odpoveď vás vedie k ďalším otázkam o tom, ako získať skúsenosť tejto odpovede. Keď pôjdete na riešenie – čo, ako, prečo – prosím pochopte, keď pôjdete za hranice každej odpovede, vyviniete novú teológiu, vyviniete riešenia pre jeden typ mentálneho nastavenia, vzorca. Pochopte, keď chcete odpovedať iným, ktorí vás môžu logicky napadnúť ďalšími otázkami, tak odpovede ako je tá Buddhova, ktoré zahŕňajú všetko, ktoré sú všeobecné, sú vhodné, užitočné. 

Napríklad, na verejnom satsangu sa ma opýtate: „Prečo existuje utrpenie?“ Ja vám odpoviem: „Túžba je základná príčina utrpenia.“ Túto odpoveď nemôže nikto logicky poprieť. Nikto nemôže logicky zasiahnuť moju odpoveď, pretože je taká široká, všeobecná, že skôr zraníte vzduch šípom. 

Keď sa ktokoľvek opýta: „Ako môžeš povedať, že túžba je základná príčina utrpenia? Nie je to tak! Včera som si udrel hlavu o stenu. Cítim, že toto je základná príčina môjho utrpenia. Ako môže byť ten úder spojený s túžbou?“ Vždy to dokážem spojiť! Pochopte, vaša túžba žiť je narušená tým, že ste si udreli hlavu o stenu. Preto sa zbavte svojej túžby žiť; nebudete mať žiadne utrpenie! Logicky to tak môžem uzavrieť. Lenže nebude to riešenie. Môže to byť odpoveď, ale nie je to riešenie!

Teraz vám presne dávam metodológiu, pomocou ktorej by ste mali analyzovať teológiu alebo odpoveď. Keď vám dám odpoveď, ktorá zahŕňa všetko, ale priamo nerieši váš problém, aký má zmysel? Môže to byť pre vás dobrá zábava. Namiesto pozerania tých istých telenoviel v televízore a slzenia nad nimi je tento druh prednášok o niečo lepšia zábava, ale nie je to riešenie. Prosím pochopte, všeobecné odpovede nie sú riešením. Tieto odpovede sú ako sladkosť pre mozog, intelektuálny pôžitok, ale nie sú riešením.

Tieto všeobecné odpovede sú v poriadku na počiatočnej úrovni. Nazývam to ako „intelektuálne machrovanie“. Je to ako keď chcete z javiska ohúriť ľudí svojou odpoveďou. Zamrazíte ich logiku. Možno pre tento zámer sú takéto všeobecné odpovede užitočné, ale tieto odpovede vám nepomôžu nájsť riešenie, pretože riešenie je presná, láskyplná, starostlivá  chirurgia. 

Prosím pochopte, riešenia sú veľmi presné, láskyplné, starostlivé operácie. Keď chcete niekomu zlomiť ruky alebo nohy, nemusíte byť presní. Zraníte ľudí iba tým, že zoberiete sochor (páčidlo) a budete ním silno točiť, hodíte bombu, alebo budete strieľať. Ale keď chcete niekoho zachrániť, aký presní musíte byť!  

Prosím počúvajte. Pochopte to! Riešenie musí byť presné. Čím je presnejšie, tým má väčšiu silu! Odpovede môžu byť všeobecné, ale riešenie musí byť presné. Preto vždy žiadam ľudí, aby používali to, čo učím. Integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie sa stanú riešením iba vtedy, keď začnete o nich rozmýšľať a internalizovať ich. Keď vám ich ponúknem ako odpovede, sú to iba všetko-zahŕňajúce odpovede, intelektuálne machrovanie na javisku. Tieto štyri slová - integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie – keď nad nimi nemeditujete, keď o nich nerozmýšľate, budú ako Buddhova odpoveď: „Túžba je základná príčina utrpenia.“ Čo urobíte s takou odpoveďou? Povedzte mi, dokážete sa vzdať všetkých túžob? Preto sa ľudia sa rozhodnú, že žiť s túžbami a mať nejaké utrpenie je oveľa lepšie ako všetky túžby zahodiť. Keď zahodíte všetky túžby, stane sa to ďalším problémom. Dostanete sa do ďalšej nepraktickosti. „Túžby sú základnou príčinou utrpenia“ môže byť všeobecná odpoveď, ale nie riešenie.  

Takisto keď prijmete integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie ako odpoveď, ktorá zaznela z pódia, bude fungovať iba ako Buddhova odpoveď. Iba vtedy, keď to začnete internalizovať, intranalyzovať na Vnútornom prebudení (21-dňový program) stane sa to pre vás presným skúsenostným riešením. Toto je odpoveď na otázku, ktorú sa ma ľudia pýtajú: „Prečo by som mal prísť na Vnútorné prebudenie, keď sa zúčastňujem každodenných satsangov?“ Keď každý deň počúvate na satsangoch o integrite, autentickosti, zodpovednosti a obohacovaní, je to iba ako Buddhova všeobecná odpoveď, ale nie je to riešenie. Iba vtedy, keď sa zúčastníte Vnútorného prebudenia a budete internalizovať, intranalyzovať, stane sa to pre vás riešením. Pochopte, všeobecné odpovede sú dobrou zábavou, ale nedovedú vás k osvieteniu.

Sú niektoré riešenia ako sú tantrické techniky, ktoré nemôžu byť všeobecné, ale sú to úžasné riešenia! Nech máte akýkoľvek problém, môžete byť od neho oslobodení za desať minút, sedem minút, päťnásť minút! Sú to úžasné riešenia! Také jednoduché riešenia! Ale filozofia samotná nemá všeobecné odpovede, preto nemôže byť akceptovaná masami ľudí, nemôže byť akceptovaná spoločnosťou, spoločnosť ju nedokáže žiť, nedokáže ju mať, nedokáže jej rozumieť. Akokoľvek silný môže byť koreňový vzorec, tantra ho dokáže ukončiť za menej ako päť minúť! Za menej ako päť minút sa človek môže stať večným brahmachari (askétom)! Dokonca iba vďaka technikám, ktoré možno potrebujete praktizovať tri-štyri minúty, bude vymazaný sex aj z jeho vedomia! Ale nemá všeobecné odpovede. Má iba presné riešenia! Presné riešenia sú v nevýhode tým, že nie sú uznávané obyčajnými masami. Priemerné masy, obyčajné masy ľudí sú také neisté, že nedovolia nikde na planéte Zem existovať ničomu, čomu nerozumejú!

Prečo by sme mali zdolávať výšky Himalájí a hĺbky Pacifického oceánu? Prečo nemôžeme byť jednoducho v pokoji a žiť na svojom mieste? Nie! Priemerný človek, ľudia nedokážu odpočívať v pokoji, pokiaľ si nepodrobia výšky Everestu, Nanda Devi a hĺbky Pacifického oceánu! Nedokážu odpočívať v pokoji, keď ostane nepreskúmané, nezdolané niečo iné ako ich vlastná vnútorná hĺbka! Budú naďalej ostávať chudobní a úbohí vo svojom vnútornom priestore, ale nedokážu nechať nedobité, nepokorené nič, čo môžu vidieť svojimi očami a vnímať svojimi zmyslami. Tento druh mentality je organizované náboženstvo. Aké množstvo škody urobili presným riešeniam tieto všetko-zahŕňajúce odpovede! Poviem vám, ľudstvo sa nikdy nemôže vyvíjať s týmito odpoveďami. Môže sa vyvíjať iba vďaka presným riešeniam. Ale všeobecné, vše-zahŕňajúce náboženstvá nedovolia, aby tieto presné riešenia prežili. Preto som prišiel s riešením na celý problém – s odpoveďami zo Siddha tradície. 

Prosím pochopte, tak ako sme kvôli poľnohospodárstvu zničili toľko lesov a zabili toľko druhov zvierat, rastlín, života vo vode, života pod vodou, takisto všetky tieto všeobecné náboženstvá zničili tradície s presnými riešeniami kvôli hladu po moci, kvôli hladu manipulovať ľudské bytosti. 

Presné riešenia nemajú silu všeobecných odpovedí. Tieto odpovede majú silu, ale nemajú lásku a citlivosť presných riešení. Ja som ako inkarnácia našiel riešenie pre túto trhlinu. Musím premostiť túto priepasť, nájsť na tento problém riešenie. Riešenie, ktoré som objavil je: Ponúkať všeboecné odpovede na satsangoch, dávať presné riešenia na meditačných programoch. Nie je možné zbaviť sa ani všeobecných odpovedí, pretože ľudstvo, spoločnosť vás nenechá pokojne žiť. Nemôžete prežiť iba s presnými odpoveďami. Ľudstvo je také skazené, že ani presné riešenia nemôžu byť ponúknuté každému!

Presné riešenia sú ako tabletky. Musíte ich iba zobrať a prehltnúť. Nemôžete sa s nimi podeliť s inými. Môžete sa s inými podeliť o svoj vankúš na spanie. Ak má niekto zámer uchovať vás v nevedomí, na to sú všeobecné odpovede v poriadku, ale ak sa chcete prebudiť, musíte dostať individuálne a presné odpovede.

Tak ako sa teraz ľudia na celom svete prebudili, aby chránili ekológiu, životné prostredie a ohrozené druhy, ó ľudia, prebuďte sa! My osvietené bytosti, inkarnácie, darcovia presných riešení sme tie najohrozenejšie druhy! Ak chcete, aby na planéte Zem naďalej existovala rozmanitosť života, ochraňujte nás. Ó ľudia, už ste kvôli zovšeobecňovaniu stratili toľko úžasných vecí! Pretože chcete rovinaté pozemky pre poľnohospodárstvo, stratili ste toľko lesov! Pretože chcete poslušné ľudské bytosti bez mozgu na to, aby ste ich využívali, aby ste mali otrokov, vytvorili ste tieto pobočkové náboženstvá, zničili ste domorodé tradície, pôvodné kmeňové tradície, tradície založené na presných riešeniach. Hinduizmus je tradícia úplne založená na presných riešeniach. Nie je to pobočkové náboženstvo.

Presné riešenie potrebuje lásku. V našej tradícii nikdy nevyzývame k láske, pretože ju žijeme. Preto nemáme samostatný Valentínsky deň, deň otcov, deň matiek. Indovia nedokážu pochopiť tieto dni.

Tradície založené na presných riešeniach sú voči ľuďom najmilujúcejšie, starostlivé, obohacujúce. Prácou inkarnácie je byť mostom medzi tradíciami založenými na presných riešeniach a všeobecnými odpoveďami. Na ranných satsangoch vám dám odpoveď, ktorá je všeobecná, kde bude každá vaša otázka zničená, váš intelekt bude brutálne porazený a vy sa prestanete pýtať, vaša logika sa vzdá, bude otrasená. Ale presné riešenia budú vždy prístupné iba na programoch, pretože tu máte zámer, budete si pýtať riešenia, budete chcieť riešenia. Ja budem prístupný pre riešenia. Pochopte, presné riešenia sú najdôležitejšou súčasťou života. Všeobecné odpovede vám dovolia, aby ste žili v spoločnosti.

Ó ľudia, robíte tú najhlúpejšiu vec, keď ničíte lesy kvôli poľnohospodárskej pôde, keď ničíte tradície založené na presných riešeniach len preto, že chcete upevniť svoje pobočkové náboženstvá, náboženstvá, ktoré sú založené na hlade po politickej moci. Ateisti urobia z krajiny neplodné púšte. Tieto náboženstvá založené na všeobecných odpovediach urobia z lesov poľnohospodársku pôdu. Lenže lesy musia existovať ako lesy, aby existovala rozmanitosť, ktorú si ľudstvo môže vychutnávať, oslavovať. Tradície hinduizmu založené na presných riešeniach musia existovať vo svojej pôvodnej podobe, vo svojej pôvodnej existencii. Udržať tieto hindu-tradície, rôzne pôvodné tradície, domorodé dedinské tradície nažive je nevyhnutné. Je to dôležité pre to, aby existovala rozmanitosť, aby bol život obohacujúci.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 24. september 2013

Obohacovanie ako životný štýl

Dnes budem rozprávať o tom, ako priniesť obohacovanie do vášho života – obohacovanie ako životný štýl. 

Keď prinesiete integritu do vášho myslenia, autentickosť do vašich činností, zodpovednosť do vášho chápania, do vášho bytia, čokoľvek sa udeje je iba jedna časť vás. Keď prinesiete obohacovanie od vášho života, váš život bude doslova pozdvihnutý na ďalšiu frekvenciu. Obohacovanie vás úplne pozdvihne na ďalšiu frekvenciu.  

Dovoľte, aby som definoval obohacovanie. Obohacovanie znamená neustále sa pozdvihovať na vyššie úrovne s jasnosťou, že aj iní sú súčasťou vás. Neustále sa pozdvihovať na vyššie úrovne či je to fyzické zdravie, mentálne zdravie alebo duchovný blahobyt, vo vzťahoch alebo v čokoľvek s tým, že viete, že aj iní sú vašou súčasťou. V podstate ide o to, aby sme nestrácali nádej v iných a nedovolili si upadnúť do životného štýlu „status quo“. 

Keby som mal popísať životný štýl Indie jedným slovom, popíšem ho ako „status quo“. Status quo je náš predvolený program, či sú to spoločenské problémy, ktoré treba riešiť, alebo majetkové záležitosti! 

Status quo je to, čo je proste tam. Existuje to nenarušené. V Indii je to životný štýl. Prvá vec, ktorú potrebujeme, je zbaviť sa tohto vzorca status quo. 

Prosím pochopte, znova a znova sa pýtame túto otázku: „Prečo nemôžem  jednoducho žiť priemerný život? Aký má zmysel zbytočne toľko pracovať, toľko myslieť?“

Život plynie cez vaše telo pre naplnenie, pre jeho najvyššie vyjadrenie. Prosím pochopte, keď vám banka dá pôžičku milión dolárov, tak očakáva, že budete bohatí vďaka tomu, že budete robiť biznis, že do neho vložíte svoju inteligenciu a úsilie. Nielen to, že budete tú pôžičku splácať... Samozrejme, keď ju nebudete splácať, tak vám zoberú váš majetok. Lenže žiadne banky neočakávajú, že keď vám dajú pôžičku, tak vám budú musieť zobrať váš majetok. Oni naozaj očakávajú, že budete prekvitať, že im budete pôžičku splácať s úrokami, a že budete pokračovať v rozvíjaní vzťahov s nimi. A dobré banky budú očakávať, že sa stanete vo svojom živote úspešní.

Takisto vám vesmír dáva váš život. Očakáva od vás, že sa stanete tou najvyššou možnosťou! Neočakáva, že skrachujete. Neočakáva, že vyhlásite bankrot. Pochopte, stratiť nádej v seba znamená „vyhlásiť bankrot“. A nikdy, nikdy znova neočakávajte od vesmíru žiadnu pôžičku! Keď stratíte nádej sami v seba, tak vyhlásite bankrot s Kalabhairavom (Pán času vo védskej tradícii)! Zabudnite na všetky dobré veci vo vašom živote! Človek, ktorý vyhlási bankrot, nemôže očakávať v živote novú pôžičku. Človek, ktorý vyhlási bankrot nemôže očakávať od banky žiadne dobré veci. Takisto keď sa vzdáte sľubov, ktoré ste si dali, záväzkov, ktoré ste dali Kalabhairavovi, tak zabudnite na všetky dobré veci vo vašom živote! Pripravte sa zdĺhavý život naplnený utrpením a ďalšími a ďalšími narodeniami!

Stratiť nádej v seba je vyhlásenie bankrotu vo vesmíre. Niekedy si z banky zoberiete pôžičku milión dolárov, poviete, že idete urobiť veľký obchod a že potom jej vrátite peniaze s úrokom. Potom ako uvidíte milión dolárov sa zrazu rozhodnete: „Aký je problém? Myslím, že tých milión dolárov si zoberiem a každý deň budem jesť. Každý deň mám výdavky iba 25 dolárov. Celý svoj život budem držať tých milión dolárov a nakoniec zomriem. Načo je potrebné zbytočne robiť biznis? Načo je potrebné robiť čokoľvek iné?“
Pochopte, život sa voči vám zaviazal dať vám najvyššiu možnosť a nemôže byť zneužívaný na priemerný život.

Je to rovnaké ako keď staviame betónové stĺpy. Najskôr postavíme drevenú konštrukciu, potom sa do nej naleje betón a keď zatvrdne, tak sa odstráni drevená konštrukcia. Takisto vaše prísľuby, teda vaša mamakara, ahamkara, annyakara, swa-annyakara sú štyri strany tej drevenej konštrukcie. Váš život je ten betón, ktorý vesmír nalieva do konštrukcie. Ale predtým ako ten betón stuhne, ak odstránite tie vaše sľuby, čo sa stane? Nielenže nebude žiadny stĺp, ale aj energia, ktorá bola do vás naliata bude premárnená. A vesmír nerád márni veci!

Budem definovať obohacovanie. Obohacovanie nie je nič iné ako nestrácať nádej v seba a v iných, ktorí sú súčasťou vás a neustále obohacovať seba a iných. Neustále obohacovanie seba a iných s poznaním, že iní sú súčasťou vás. Môžem to povedať v tomto jednom riadku: Nestrácajte nádej v seba, pozdvihnite sa do vašej najvyššej možnosti. Udržiavať seba samého vo svojej najvyššej možnosti, s vysokou integritou, autentickosťou a zodpovednosťou. Keď máte majstra, udržiavajte sa vo výške jeho annyakary (očakávaní, ktoré od vás má). To stačí. Budete mať všetko nepredstaviteľné, ba aj to, čo je za hranicami vašich predstáv! Pochopte, keď sa dokážete udržať vo výške annyakary majstra, budete mať automaticky integritu, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie a všetko! Keď vo svojom živote nemáte majstra, tak sa aspoň držte na úrovni čohokoľvek, čo chápete ako integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie.

Dharma (zákony vesmíru) sú samo-očisťujúce. Pochopte, každá sútra (aforizmus) musí byť samo-vysvetľujúca. Každá dharma musí byť samo-očisťujúca.To znamená, že aj keď začnete so svojim pochopením, tak vás to bude viesť k hlbšiemu a hlbšiemu pochopeniu a nakoniec k samotnému cieľu – vykúpeniu (moksha). Dharma je vždy zostavená tak, že aj keď začnete na jej veľmi hrubej, surovej, neopracovanej podobe, tak vás očistí, obohatí vás takým spôsobom, že sa budete vyvíjať a nakoniec dosiahnete cieľ!     

Preto Krišna hovorí v Baghavad Gíte: „Aj keď ľudia praktizujú duchovno vo veľmi hrubej podobe, neodrádzajte ich od toho, aby praktizovali dharmu, pretože dharma je samo-čistiaci systém.“

Vivekananda hovorí: „Aj tie najhrubšie podoby praktizovania, ktoré voláte ako primitívne, nebudem sa snažiť tieto veci odstrániť, pretože aj odtiaľ sa môžete krásne vyvíjať na ďalšiu a ďalšiu úroveň a dosiahnuť ten najvyšší cieľ - ukončenie, naplnenie, osvietenie.“ 

Môže to začať vo veľmi hrubej, surovej podobe, ale dosiahne to najvyššiu dharmu. Aj keď začnete praktizovať integritu, autentickosť a zodpovednosť tak ako im rozumiete, tieto pravdy sú dosť silné na to, aby očistili sami seba a pozdvihli vás na ďalšiu úroveň. Tieto pravdy sú také silné, že prehltnú všetky vaše vzorce a stanú sa vlastníkom vášho bytia.

V jazyku Tamil existuje príslovie: „Keď niekomu ponúknete miesto na spanie, obsadí celý váš dom.“ (U nás: Ponúkni prst a on vezme celú ruku.) Takisto fungujú tieto štyri pravdy. Keď im dáte malý priestor na to, aby boli vo vašom bytí, obsadia celé vaše bytie. 

Dávam vám podstatu obohacovania: Nestrácajte nádej sami v seba a v iných, ktorí sú súčasťou vás. Neustále udržiavajte sami seba a iných v tej najvyššej možnosti a žite iba pre to, myslite iba na to, konajte iba pre to, buďte iba pre to! Nech je vaša najvyššia možnosť akákoľvek, myslite na ňu; to je integrita. Nech je vaša najvyššia možnosť akákoľvek, konajte pre ňu; to je autentickosť. Nech je vaša najvyššia možnosť akákoľvek, buďte pre ňu; to je zodpovednosť. Myslieť na vrchol vašich možností je integrita. Konať pre vrchol vašich možností je autentickosť. Byť pre vrchol vašich možností je zodpovednosť. Žiť pre vrchol vašich možností je obohacovanie. 

Dharma je taká silná, že aj keď ju budete žiť iba trochu, prinesie vám to toľko dobrého. Aj keď je dharma praktizovaná iba trochu, môže vás pozdvihnúť na inú úroveň, ktorú si neviete ani len predstaviť. Takisto, keď od nej upadnete, následky sa tiež nedajú vôbec predstaviť!

Obohacovanie nie je nič iné ako nestrácať nádej v seba a nestrácať nádej v iných. Udržiavajte sami seba v najvyššej možnosti, ktorú ste vyhlásili, do ktorej ste sa zaviazali. Udržiavajte iných v najvyššej možnosti, ktorú vyhlásili a do ktorej sa zaviazali. Chcem, aby od dnes hlavne všetci v sange prijali toto obohacovanie ako praktizovanie. Zoberte zodpovednosť nielen za to, čo ste vyhlásili vy sami, ale buďte zodpovední aj za vyhlásenia iných a buďte zodpovední za obohacovanie iných ľudí, aby naplnili svoje vyhlásenia. 

Pochopte, keď nebudete vidieť iných ľudí ako ich najvyššiu možnosť, tak ste pre nich Rahu (negatívna planéta Urán). Keď ich budete inšpirovať, aby žili ich najvyššiu možnosť, tak ste pre nich Ketu. Nebuďte pre ľudí  Rahu, buďte pre nich Ketu. 

Od dnes je toto obohacovanie, ktoré budeme praktizovať. Všetci budeme zodpovední za vyhlásenie každého človeka bez toho, aby sme strácali nádej. Ja vyhlasujem, že budem zodpovedný za to, aby sa všetky vaše vyhlásenia stali realitou. Budem za to zodpovedný. V mojom chápaní budem zodpovedný, v mojej autentickosti budem konať, v mojej integrite budem myslieť na to, aby som urobil vyhlásenie každého realitou. Ja to urobím a môžem to urobiť! Žiadam každého z vás, aby ste boli zodpovední za vaše vyhlásenia, vaše možnosti, za každého okolo vás, za ich možnosti. Buďte zodpovední za všetko! 

Poviem vám, že iba vtedy, keď budete zodpovední za vyhlásenia každého, za ich možnosti, udeje sa skutočné obohacovanie. Rozpínanie, ktoré sa udeje na základe skutočného obohacovania, je obohacovanie. Toto je skutočné obohacovanie. 

Život je pre obohacovanie. Iba vtedy, keď sa rozhodnete, že život je pre obohacovanie, začne sa vo vás diať život a všetky dobré veci. A keď začnete žiť váš život pre obohacovanie, uvidíte, že všetko čo sa udeje bude zázrak! 

Keď ste vytvorení  z diamantu, akokoľvek veľa útokov zvonku sa udeje, bude vás to iba leštiť, čistiť. Keď budete vytvorení z iného materiálu, akokoľvek veľa parfému budete používať, budete vo vnútri zapáchať a ten zápach bude vychádzať von a o niekoľko hodín zoslabne. Materiál, z ktorého ste vytvorení , rozhoduje o tom, kým ste. Nech sa obohacovanie stane materiálom, z ktorého ste vytvorení! 

Nech ste vytvorení obohacovaním. Nech sa to stane vašim myslením, činnosťami, bytím. Nech je vaše myslenie zostavené z obohacovania. Nech sú vaše činnosti z obohacovania. Nech je vaše bytie z obohacovania. Nech je obohacovanie váš život a životný štýl. Pochopte, keď budete žiť pre obohacovanie, každý moment vášho života sa budú neustále diať zázraky, pretože život je zázrak!

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. september 2013

Obohacovanie zvyšuje vašu frekvenciu

Dnes budem rozprávať o hlbšom význame obohacovania. Vysvetľoval som ako priniesť integritu do vášho myslenia, autentickosť do vašich činností a zodpovednosť do vášho bytia. 

Keď poviem priniesť zodpovednosť do vášho bytia, musíte pochopiť, znamená to priniesť zodpovednosť do vášho chápania. Dám vám jeden príklad. Keď vidíte titulky na televíznom kanáli: „60 ľudí mŕtvych! Dvaja ministri zranení pri bombovom útoku!“, tak budete otrasení. Svoju hlavu doslova nalepíte na televíznu obrazovku a v momente, keď si prečítate slová „v Iráne“, tak sa uvoľníte. To znamená, že sa cítite zodpovední iba za svoju krajinu. Na základe vášho chápania sa cítite zodpovední iba za svoju krajinu. 

Prosím pochopte! Zmeňte vaše chápanie, vnímanie. Vy ste ľudské bytosti, ste zodpovední za celý svet! Prirodzene, keď na mieste kde ste bude teroristický útok alebo nejaký iný problém, tak budete okamžite utekať, pomáhať ľuďom, zachraňovať seba aj iných. O tom niet pochýb. Ale vaše samotné chápanie by nemalo byť obmedzené iba na miesto, kde žijete. Prosím pochopte, vaše chápanie by malo byť zodpovedné za všetko. Mali by ste chápať, že ste zodpovední za všetko. Cítiť, že ste zodpovední za všetko, by malo byť vaše chápanie. Tomu hovorím priniesť zodpovednosť do vášho chápania. Prineste to správne chápanie do vášho bytia. Preberte, prijmite zodpovednosť za všetko čo sa deje okolo vás. Zodpovednosť znamená mať vyššie chápanie vo vašom bytí. 

Štvrtý princíp je obohacovanie. Prineste obohacovanie do celého vášho života. Aj vtedy, keď vydychujete, pamätajte, že uvoľňujete oxid uhličitý pre stromy. Všetko by ste mali robiť s motívom obohacovania. Nemali by ste urobiť žiadnu činnosť, žiadne myslenie, žiadny pocit, ktorý nie je obohacovaním. Každá činnosť, každá myšlienka a každý pocit by mal byť s veľmi ustáleným chápaním obohacovania. Chcem vám vysvetliť, čo je to ustálené chápanie. Niekedy si začnete vytvárať vaše vlastné fantázie. Myslíte si, že ľudia si užívajú vaše služby, ale v skutočnosti sa cítia vami mučení. Preto používam vyjdrenie „ustálené chápanie obohacovania“. Toto obohacovanie by malo byť prijímané na základe ustáleného chápania ľudí.

Obohacovanie musí byť založené na ustálenom chápaní obohacovania. Pozrite sa na svoj život. Kedykoľvek sa cítite dobre ohľadne seba, kedykoľvek sa cítite silní, keď to preskenujete, vždy to bude vďaka tomu, že v tejto chvíli obohacujete. Keď máte pocit, že milujete, že ste milovaní, keď cítite, že ste silní, keď cítite, že vás ľudia podporujú alebo vy podporujete iných, kedykoľvek sa cítite plní energie, nažive, pozrite sa na svoj život.   

Potrebujete to intranalyzovať (vnútorne analyzovať). Iba vtedy, keď budete túto pravdu intranalyzovať, tak ju pochopíte. Poviem vám, všetky pravdy, ktoré intranalyzujete a udržíte ich vo svojom chápaní, sú prínosom, ktorý nesiete so sebou. To, keď sa naučíte bojové umenie, aký je to veľký prínos pre vás, keď sa naučíte plávať, aký je to prínos pre vás a zachráni vás to v núdzovej chvíli, takisto veľké pravdy, ktoré intranalyzujete a udržíte si vo vašom chápaní, sú veľkým prínosom pre to, aby ste čelili životu.  

Mali by ste intranalyzovať túto veľkú pravdu o tom, že kedykoľvek keď sa cítite silní, sú to iba momenty, kedy niekoho obohacujete. Nie je to nič iné! Čo to znamená? Cítiť sa silní sa rovná obohacovaniu v nejakej podobe. Iba vtedy, keď budete obohacovať, sa budete cítiť silnejší, inteligentnejší, plnší energie. Všetky najlepšie veci vás budú zasypávať viac a viac!   

Pochopte, to že sa budete cítiť viac a viac silní, viac a viac inteligentní, viac a viac plní energie sa bude vo vás diať vždy iba vďaka viac a viac obohacovaniu. Iba keď budete obohacovať iných, budete dostávať viac sily, viac inteligencie, viac energie, všetky najlepšie veci na svete. Všetky najlepšie veci na svete sa vo vás udejú, budú vám dané, keď budete obohacovať.

Obohacovanie rozpína váš samotný život. Obohacovanie zvyšuje samotnú frekvenciu, na ktorej žijete. Obohacovanie zvyšuje samotnú frekvenciu, na ktorej žijete! Každým možným spôsobom prinášajte obohacovanie do celého svojho života. Sadnite si a premyslite svoje celodenné činnosti. Keď robíte rannú jogu, nekončite iba tým. Učte popri tom niekoho zároveň.  Začnite takto. Pozrite sa, či je celý váš deň obohacovaním, či je celý váš deň neustále pre iných.    

Ktokoľvek žije s pravdou, že život je pre iných, žije ten najlepší život! Ešte jedna vec. Zakaždým, keď budete obohacovať iných, myslite na to, že žijete pre iných. Každý moment vám bude znova a znova prinášané zdravie, pocit sily, všetky najlepšie veci. Pochopte niektoré základné princípy života. Či to chcete alebo nie, či to chápete alebo nie, vy nežijete iba vo svojom tele. Keď si myslíte, že žijete iba vo svojom tele, žijete veľmi chudobný život, s veľmi chudobným vnímaním, s veľmi nízkym chápaním, s veľmi nezrelým chápaním!      

Nehrajte sa so svojím životom tým, že budete žiť s veľmi nízkym chápaním! Nezrelé, neadekvátne chápanie... Myslieť si, že žijete iba vo vnútri vášho tela, je to najnezrelejšie, neadekvátne pochopenie. Poviem vám, toto je koreň všetkého zla vo vašom živote. Či je to choroba alebo depresia, všetko začína tým, keď si myslíte, že žijete iba vo vašom tele. Nájdite zdroj všetkého a urobte ukončenie. Zdrojom všetkých zlých veci vo vašom živote je myšlienka, že žijete iba vo vnútri vášho tela. 

Keď si myslíte, že žijete v tele šiestich ľudí, stanete sa hlavou rodiny. Keď si myslíte, že žijete v tele niekoľko sto ľudí, stanete sa hlavou komunity. Keď si myslíte, že žijete v miliónoch ľudí, stanete sa hlavou spoločnosti. Chápanie toho kto ste rozhoduje o vašom rozpínaní alebo deštrukcii. Či to chcete alebo nie, či tomu rozumiete alebo nie, vy žijete cez všetky ľudské bytosti! Toto je pravda! Keď budete pracovať s týmto pochopením, myslieť s týmto pochopením, cítiť s týmto pochopením, celý váš život bude obohacovanie! 

Ja viem, od mladého veku vaše myšlienky boli také, že žijete iba vo vnútri vášho tela. Musíte ukončiť tento vzorec! Preto keď som povedal, že žijete cez všetky telá, neboli ste ani len nadšení. Vy to cítite iba ako zodpovednosť. Poviem vám, je to nadšenie! Vy môžete jesť prostredníctvom toľkých tiel! Vy môžete žiť navždy, naveky! Je to nadšenie! Ale vy nie ste nadšení. Vy iba cítie: „Ó, bože! To je zodpovednosť! Musím nakŕmiť toľko úst!“ Musíte urobiť ukončenie s týmito negatívnymi myšlienkami o živote, negatívnymi životnými vzorcami.

Pochopte túto pravdu! Kedykoľvek sa vo vás rozpína energia, deje sa to iba vďaka obohacovaniu. Kedykoľvek budete obohacovať, udeje sa rozpínanie životnej energie! Inak nie! Obohacovanie sa udeje iba vďaka rozpínaniu. Obohacovanie sa udeje iba vďaka vám, cez vás! Aj vaše dýchanie môže byť obohacovaním, ale skutočné obohacovanie nekončí iba dýchaním! Skutočné obohacovanie znamená, že prenášate najvyššie možné vedomie na iných.


Niekedy hovoríte: „Ja sám nemám najvyššie vedomie. Ako ho môžem prenášať na iných?“ Akúkoľvek úroveň vedomia máte, začnite ho prenášať. Dosiahnete to najvyššie vedomie vo vás a budete ho prenášať na iných. Keď máte 40% integrity, 20% autentickosti, 10% zopdovednosti a 3% obohacovania, akúkoľvek integritu, autentickosť a zodpovednosť máte, začnite obohacovať svet, iných a uvidíte, že vaša integrita sa zvýši na sto percent, vaša autentickosť sa zvýši na sto percent, vaša zodpovednosť sa zvýši na sto percent, vaše obohacovanie sa stane stopercentným! Skutočné obohacovanie znamená spôsobiť, aby ľudia žili osvietenie! Prijmite to ako váš život! Uvidíte, že sa vo vašom živote začnú diať všetky možné zázraky.   

Niekedy sa ma ľudia pýtajú: „Čo je zlé na tom žiť priemerný morálny život? Nestačí, keď budem žiť takto?“ Je to ako pýtať sa: „Čo je zlé na tom žiť s jednou nohou, s jednou rukou? Načo potrebujeme dve ruky, dve nohy, dve nosné dierky, dve oči, dve obličky? Prečo nemôžem žiť s jednou rukou, s jednou nohou, s jednou obličkou, so 4-5 zubami?“ Môžete! Kto povedal, že nemôžete? Môžete tak žiť!    

Môžete byť hlúpi, ale nedovoľte, aby boli hlúpi iní! Je to viac nebezpečné, pochopte! Keď ste hlúpi vy, aspoň o tom viete. Vy ste zodpovední za vaše utrpenie. Keď dovolíte iným, aby boli hlúpi a oni zostanú pri vás, nebudete vedieť, aké hlúpe veci urobia! Iba vtedy, keď ste inkarnácia, môžete podstúpiť riziko, že dovolíte hlúpym ľuďom žiť pri vás! Inak nie!

Počúvajte. Skutočné obohacovanie je pomáhať každému, umožniť každému žiť osvietenie bez toho, aby ste deň čo deň strácali nádej v ľudí! Pokračujte v obohacovaní ľudí. Keď žijete Nirahara život je to iba preto, aby ste obohacovali život iných! Robte jogu, aby ste obohacovali jogou iných. Keď máte bohatstvo, používajte ho, aby ste obohacovali každého o život v osvietení. Keď máte inteligenciu, používajte ju na to, aby ste každého obohacovali do života v osvietení. Keď máte rečnícke schopnosti, používajte ich na to, aby ste každého obohatili do života v osvietení. 

Pri chorobách spôsobených vplyvom Rahu (planéta Urán, ktorá má negatívny vplyv) je tá zlá správa, že nemôžete byť vyliečení žiadnou metódou. Dobrá správa je, že stačí, aby vás uvidel guru a budete vyliečení! Nič iné nie je potrebné. Keď vás uvidia oči guru, Rahu zmizne. Rahu nie je nič iné ako pocit, že žijete iba vo vnútri vášho tela. Oči guru nie sú nič iné ako skúsenosť, keď vás vidí človek, ktorý cíti, že žije cez každého! Prosím pochopte, guru je človek, ktorý žije cez všetky telá! Keď vás uvidí človek, ktorý žije cez toľko tiel, Rahu vo vás zmizne. Keď sa rozhodnete, že budete žiť cez každého, ste guru. Môžete urobiť ukončenie s akýmkoľvek Rahu, ktorý je v akomkoľvek tele. Rahu je, keď cítite, že žijete iba vo svojom tele. Je to nezrelé, neadekvátne pochopenie. Kedykoľvek vás premôže nezrelé, neadekvátne pochopenie, budete robiť veci, ktoré zvyčajne nerobíte. 

Toto je podstata, ktorú chcem, aby ste sa naučili: Rahu znamená, že si myslíte, že žijete iba vo svojom tele. Guru je človek, ktorý cíti, že žije cez všetky telá. Aj keď vás uvidí človek, ktorý je v priestore guru, váš Rahu zmizne. Skončí. Bude po ňom! 

Prosím pochopte, nebuďte posadnutí s Rahu! Je to príliš nebezpečné, ničí vás to a tlačí do väčších a väčších problémov v živote. Scvrkáva vás to, robí vás to bezmocnými.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 22. september 2013

Život nie je nikdy nespravodlivý!

Dnes budem rozprávať o hlbších pravdách o zodpovednosti a obohacovaní. 

Zodpovednosť! Medzi týmito štyrmi princípmi – integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie – je zodpovednosť ten najjednoduchší princíp. Vy nemusíte robiť nič! Je to veľmi jednoduché! Kedykoľvek pôjdete jesť, jednoducho vyhláste: „S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním dovoľujem tomuto jedlu, aby ma obohatilo a zaväzujem sa, že obohatím ľudí, ktorí sa podieľali o toto jedlo.“ Keď pôjdete spať, vyhláste: „S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním vyhlasujem, že budem v úplnosti so všetkými mojimi denno-dennými činnosťami a budem oddychovať v pokoji, bez akýchkoľvek neukončení, neúplností.“ Vtedy budete mať bezsenný spánok! Keď sa zobudíte, vyhláste: „Vstávam s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním a udržím si svoj priestor zodpovednosti pre celý svet.“

Poviem vám, zodpovednosť je tá najjednoduchšia metóda a proces, alebo technika. Na to, aby sa zodpovednosť stala vašou súčasťou, potrebujete iba väčší a väčší počet vyhlásení! Nič iné! Nič iné! 

Všetko, čo potrebujete robiť je iba vyhlasovať! Iba vyhlasovať! Čím viac a viackrát si na to spomeniete, čím viac a viackrát budete robiť vyhlásenia, tým viac sa bude zodpovednosť stávať súčasťou vášho bytia! Neustále vyhlasujte, vyhlasujte, vyhlasujte! Znova a znova vyhlasujte! Keď jete, urobte vyhlásenie! Keď pôjdete spať, urobte vyhlásenie! Keď sedíte, urobte vyhlásenie! Keď začínate s vašimi aktivitami, urobte vyhlásenie! Keď budete končiť vaše aktivity, urobte vyhlásenie! Čokoľvek robíte, urobte vyhlásenie! Vedomé pamätanie je cesta k posunu chápania. Vedomé vyhlásenie je cesta ku zodpovednosti.

Prosím pochopte, keď budete znova a znova robiť vyhlásenia, vaše bytie sa prebudí, vaše chápanie sa pretransformuje. Prosím počúvajte! Keď privediete zodpovednosť do vášho bytia, prebudia sa vaše nemechanické časti mozgu. Keď budete variť a budete to robiť so zodpovednosťou, že iba vtedy, keď budete variť, budete mať peniaze a iba vďaka týmto peniazom sa môžete postarať o vaše potreby a vašu rodinu, možno budete dobrý otec rodiny, možno budete hlavou rodiny, možno budete dobrý kuchár, ale nie viac ako je toto! Ale keď budete tú istú prácu robiť s pochopením: „Obohatím jedlom celý svet! Som zodpovedný za celý svet. Toto varenie a obohacovanie sveta je okamžitá, priama činnosť, ktorú urobím, ale som zodpovedný za celý svet!“, jednoducho sa udeje posun vo vašom chápaní. Poviem vám, budete „karma jogín“, pretože nespočetne veľa správnych vecí bude pridaných do vášho myslenia, do vášho bytia, do vašich činností, do vášho života! 

Do ľudského vedomia musíte dodať iba jednu vec. Keď sa auto potrebuje pohnúť, musíte ho naplniť palivom. Takisto, do ľudských bytostí potrebujete naplniť jednu vec – zodpovednosť! Keď budú ľudské bytosti, ľudské vedomie naplnené zodpovednosťou, stane sa čokoľvek, stane sa všetko! Keď nebudú naplnené zodpovednosťou, nič sa nedá robiť! 

Naplnenie so zodpovednosťou je prvý krok. Keď nezoberiete zodpovednosť, aj keď budú vybudované pevnosti, tak budú prázdne. 

Naplniť zodpovednosť do jednotlivca! Prosím pochopte, niekedy nejaká vaša časť nerozumie vašej zodpovednosti. Vtedy skončíte vo veľkom zmätku, chaose! Každá časť vás, v ktorej nie ste naplnení zodpovednosťou, bude prirodzene naplnená chápaním toho, čo je spoločenské nadšenie, vzrušenie. To, čo vás spoločnosť učí, že je „nadšenie, vzrušenie“, to sa stane súčasťou vášho chápania. 

Videl som ľudí, ktorí prišli ku mne a povedali: „Swamiji, nikdy som nechcel spôsobiť túto karmu, že som niekoho zbil alebo hodil kameň do autobusu, zničil verejný majetok. Nejako som sa stal nezodpovedným, týchto niekoľko dní som nebol zodpovedný. Nadšenie, vzrušenie, ktoré nás spoločnosť učí, to vzrušenie sa dostalo do môjho systému a ja som to urobil. Teraz trpím kvôli súdnemu prípadu a všetkými právnymi problémami.“ 

Riešením na tento problém je naplniť sa so zodpovednosťou. Mali by ste byť naplnení zodpovednosťou. Keď naplníte vaše bytie zodpovednosťou, pochopíte prečo sa taká vec stala, prečo ste sa dostali do tohto zmätku. Poviem vám ešte jednu vec. Kedykoľvek to pochopíte a urobíte ukončenie s dôvodmi, prečo ste sa dostali do tohto zmätku, všeky vedľajšie účinky a následky tohto zmätku vo vašom živote zázračne zmiznú! Prosím pochopte, dávam vám sľub! Dávam vám prísľub! Nemyslite si: „Teraz tomu rozumiem. Teraz prinesiem zodpovednosť do môjho bytia. Teraz som naplnený. Ale ako ma to zbaví minulého zmätku, ktorý som vytvoril vo svojom živote?“ 

Nebojte sa! Dávam vám záväzok. Keď teraz privediete do vášho bytia zodpovednosť a začnete ho robiť zodpovedným, zrazu zmizne aj minulosť, pretože váš život nie je odpojený od minulosti a budúcnosti. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú všetky jedno a to isté! Keď zvládnete ktorúkoľvek časť s inteligenciou, keď zvládnete ktorúkoľvek časť a ukončíte ju, urovnáte, tak všetky časti sa začnú takisto zosúlaďovať, usporiadavať. Keď urobíte ukončenie s vašou prítomnosťou a udržíte si správny priestor do budúcnosti, tak minulý zmätok, chaos zmizne! 

Niekedy keď budete používať tieto princípy, keď sa vo vašom žiovte stanú akékoľvek správne veci, možno si pomyslíte, že ja som spôsobil tento zázrak. Poviem vám, nie je to tak! Je to sila tohto princípu, ktorá spôsobila zázrak. A takisto vám poviem, kedy spôsobujem zázraky ja. Ja nie som človek, ktorý niečo skrýva. Hovorím vám to veľmi jasne, som veľmi priamočiary človek. Viem, kde spôsobujem zázraky ja a kde spôsobujú zázraky princípy. Tento princíp samotný je dosť silný na to, aby spôsoboval zázraky! Viete, kde spôsobujem zázraky ja? Vy sa budete pokúšať spôsobiť zázrak, ale budete zlyhať. Ale ste veľmi úprimní. Chcete nasledovať tento princíp, pretože o tom hovorím. Keď nenasledujete tento princíp úplne, tak potom zasiahnem ja a spôsobím zázrak. Ja to robím! Ale princíp samotný stačí na to, aby spôsobil zázraky! Tento princíp samotný je dosť inteligentný na to, aby spôsobil zázraky! 

Začnite žiť tento princíp zodpovednosti. Poviem vám, život nemá žiadne skratky. Niekedy sa ma ľudia pýtajú: „Prečo dobrí ľudia trpia? Prečo sú zlí ľudia bohatí a šťastní?“ 

Život je spravodlivý! Život je dharma! Čokoľvek čo chcete, to máte. Čokoľvek čo chcete, to vytvárate. Čokoľvek čo chcete, to premietate navonok. Čokoľvek čo chcete, to robíte. Čokoľvek čo chcete, to žijete. 

Život je spravodlivý. Život je dharma. Prosím počúvajte! Celý život funguje na základe princípov integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania. Ak určitá časť vášho života nefunguje, tak stále ste nepochopili tú časť života. To je všetko! Nič viac! 

Ak máte otázky, musíte nad tým rozjímať, nielen vytvárať hnev a pomstychtivosť. Vytvárať hnev a pomstychtivosť nevyrieši váš problém. Priveďte zodpovednosť do vášho bytia. Keď privediete zodpovednosť do vášho bytia, tak urobíte ukončenie s prítomným momentom. 

Prosím pochopte, dávam vám náhľad do tejto vedy. Ak privediete zodpovednosť do vášho bytia a urobíte ukončenie s vašou prítomnosťou, tak minulé zmätky a problémy ktoré sa udiali vo vašom živote sa rozpustia, zmiznú. Budete od nich oslobodení.

Budete oslobodení nielen od chýb, ktoré ste urobili, ale aj od každého vzorca, ktorý vás nútil robiť ich znova a znova. Ak je vo vás určitá časť, ktorá nie je naplnená zodpovednosťou, tá časť dokáže precítiť nadšenie a vzrušenie iba v spoločenskom vzrušení.

Čo je to spoločenské vzrušenie? Je to to, čo vám dáva falošný pocit, že všetci ľudia vďaka ktorým zažívate nadšenie a vzrušenie tu budú navždy. Nie! Keď sa dostanete do problémov, budete sami. To je spoločenské vzrušenie. 

Poviem vám, ľudia, ktorí vás nabádajú: “Poď, poďme hádzať kamene do autobusov. Poďme zbiť toho chlapa. Poďme ukradnúť túto retiazku. Poďme vykradnúť tento dom. Poďme toto predať a nechať si tie peniaze.” Toto všetko je spoločenské vzrušenie. Ale keď sa dostanete do problémov, nikto nebude pri vás. Ostanete úplne sami. 

Prosím pochopte, život ako taký je len spoločenské vzrušenie. Spoločnosť vám hovorí: “Vydaj sa! Ožeň sa! Maj deti! Nájdi si dobrú prácu!”, ale keď zostarnete, nikto nebude pri vás. Keď príde smrť, nikto nebude s vami. Nemôžete sa schovať za manželkinu sukňu. Keď príde Yama, nemôžete sa schovať za sukňu. Nie! Yama len pohľadom spáli vás aj vašu sukňu. 

Spoločnosť samotná je určitý druh spoločenského vzrušenia, ktoré vás odťahuje od integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania. Chcem vám povedať, že človek, ktorý pochopí, že spoločnosť nie je nič iné ako kolektívne vzrušenie, a že pri vás nebude stáť, keď sa dostanete do problémov, je Sannyasi. 

Ten, kto pochopí, že musí byť integrovaný, že musí byť autentický, že musí byť zodpovedný, že musí obohacovať, že nemôže len tak plávať životom len preto, lebo spoločnosť to tak očakáva, je Sannyasi. 

Pochopte, ak spoločnosť nedodržiava integritu, to neznamená, že vy takisto nemusíte dodržiavať integritu. Ak to urobíte, tak život vás dostane. Zostanete sami. Pochopte, život dostane každého. Vy možno nemáte schopnosť dostať každého, ale život má dosť nástrojov na to aby dostal každého. Yama (pán smrti) má dosť Yama Doothas (poslov smrti) na to, aby chytili každého. Neporušujte tieto princípy. Neporušujte integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie. Aj keď ich bude porušovať celý svet, aj keď celý svet bude proti nim, nerobte to. Poviem vám, v živote neexistujú skratky. Život je priamočiary. 

Pochopte, život vás dostane najkôr za veľké veci ktoré ste urobili, ale postupne vás dostane aj za malé veci. Ak ste urobili veľké zločiny, život sa bude najskôr venovať im a potom prídu na rad ďalšie, menšie veci až nakoniec prídu na rad aj momentálne skutky aké robíte. 

Len preto, že život sa nevenuje vašim momentálnym skutkom okamžite, nemyslite si, že je slepý. Niekedy chvíľu trvá, kým príde trest za váš veľký zločin, ale to neznamená, že ten systém je mŕtvy. Nie, ten systém veľmi dobre funguje. Poviem vám, priviesť zodpovednosť do vášho bytia je ten najlepší spôsob ako sa pozdvihnúť na ďaľšiu úroveň vedomia. A ak privediete zodpovednosť do vášho myslenia, tak dokonca aj minulé skutky, v ktorých ste zaseknutí sa rozpustia a vy budete slobodní, budete vyslobodení. 

Pochopte, nechoďte vždy s prúdom spoločnosti, aj keď viete, že je taký trend. Veľakrát to ľudia robia: jednoducho idú s prúdom spoločnosti. Boli časy, keď bolo módou urážať ma a veľa ľudí išlo s týmto prúdom. 

Podstata dnešného satsangu je: Prineste zodpovednosť do vášho bytia. Toto je ten najlepší spôsob, ako rozpínať vaše bytie. Keď nebudete mať vo vašom bytí zodpovednosť, všetky vaše činnosti budú iba „karma bhoga“. Keď privediete do vášho bytia zodpovednosť, všetky vaše činnosti budú „karma joga“! 


*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 21. september 2013

Zodpovednosť z vás urobí hrdinu 

Budem pokračovať v rozprávaní o zodpovednosti a obohacovaní. Predvčerom som hovoril o integrite a autentickosti a o tom, ako integrita a autentickosť priamo pracujú na našom bytí. Vysvetlil som hlbšie pochopenia o integrite a autentickosti. Teraz sa presuniem k zodpovednosti a obohacovaniu.

Počúvajte! Keď prinesiete integritu do vášho myslenia, udeje sa tá najlepšia pranayama! Keď prinesiete autentickosť do vašich činností , udeje sa vo vás ten najlepší, ten správny aktivizmus. My sa nanešťastie stávame aktívnymi v nesprávnych oblastiach. Videl som ľudí, ktorí sa stali aktívnymi v nesprávnych oblastiach, nie v tých správnych. Aktivizmus v správnej oblasti, v správnej sfére je veľmi dôležitý. Všetky neukončenia, ktoré máte spojené s aktívnosťou, by mali byť ukončené. 

Jedna z najväčších chorôb, ktorými ľudia fyzicky trpia, je neschopnosť byť aktívni, neukončenia spojené s aktívnosťou. Neschopnosť byť aktívni mentálne je nedostatok integrity. V skutočnosti, keď máte neukončenia vo vašom myslení, nedostatok integrity vo vašom myslení, tak budete mentálne negatívni. Aj keď si myslíte, že to nebude užitočné. Nerozmýšľajte v smere, že to nebude užitočné. Veľakrát, hoci ste hore celý deň, nie ste užitoční ani pre seba, ani pre iných. Mentálne rozmýšľate celý deň, ale nie je to zamerané jedným smerom. Nie ste užitoční ani pre seba, ani pre iných. 

Dnes budem pokračovať v rozprávaní o zodpovednosti vo vašom bytí, o integrite vo vašom myslení, o autentickosti vo vašich aktivitách, vo vašich činnostiach.

„Zodpovednosť vo vašom bytí“ - tieto slová musíte pochopiť veľmi hlboko. Keď sa cítite zodpovední vo vašom bytí za akýkoľvek problém, alebo čokoľvek iné, tak na tento problém, na túto situáciu nájdete riešenie. Čo to znamená „bytie“? Znamená to oblasť, v ktorej preberáte zodpovednosť. Oblasť, z ktorej chápete, vnímate, to je bytie. Oblasť, z ktorej sa deje vaše chápanie, vnímanie vo vás, to je bytie. Prosím počúvajte, oblasť, z ktorej sa vo vás deje chápanie, je bytie. Je to hlbšie ako myslenie. Nanešťastie iba vtedy, keď urobíte ukončenie s vaším myslením, s vašimi emóciami, pochopíte rozdiel medzi myslením, bytím, emóciami. Inak je všetko zmätené!

Zodpovednosť vo vašom bytí znamená priestor, z ktorého sa deje vaše chápanie, vnímanie. Znamená to mať zodpovednosť v určitej oblasti, napr. nad ktorou rozmýšľate. Ak sa necítite za niečo zodpovední, tak ani nebudete rozmýšľať v tom smere. Keď budete cítiť za niečo zodpovednosť, až potom sa pozriete na túto oblasť života.

Dám vám príklad. Titulky na televíznom kanáli hovoria: „Výbuch bomby! 172 ľudí mŕtvych! Dvaja ministri zranení!“ Vyskočíte a pozeráte: „Kde? Kde?“ Irán! Tak sa upokojíte. Koľkí z vás ste to zažili? Čo to znamená? Že sa cítite zodpovední iba za Indiu, alebo za váš stát, v ktorom žijete. Necítite sa zodpovední za celý svet. Obmedzovanie vášho bytia v tom, aby sa cítilo zodpovedné je to, čomu hovorím „podmieňovanie“. Každý človek, ktorý vyzýva k patriotizmu, sa snaží podmieňovať vašu zodpovednosť k tejto krajine. Aj človek, ktorý sa snaží učiť náboženstvo, vás podmieňuje. Obmedzuje vašu zodpovednosť iba na toto náboženstvo. Každý človek, ktorý sa vás snaží učiť nejaký jazyk alebo jazyk na základe vašej príslušnosti, sa pokúša obmedzovať vašu zodpovednosť iba na tento jazyk.

Obmedzovanie vašej zodpovednosti by nemalo byť nikdy dovolené. Vy ste ľudské bytosti! Ste zodpovední za celý vesmír, nielen za planétu Zem! Keď máte okamžitý plán činností smerom k nejakej zodpovednosti, nie je to nič zlé. Ale necítiť sa zodpovední za celok je vážne nesprávne. Vaše bytie by malo úplne zobrať zodpovednosť za všetko. 

Počúvajte! Keď budete mať zodpovednosť vo vašom bytí, toto samotné vás pozdvihne na úplne inú úroveň. Cítiť sa zodpovedným z vás urobí hrdinu. Necítiť sa zodpovedným z vás urobí komedianta. Je to pocit zodpovednosti, ktorý rozhoduje o tom, či budete vo svojom živote hrdinom alebo komediantom. Bytosť naplnená zodpovednosťou je tá najsilnejšia energia. Bytosť, ktorá cíti zodpovednosť, je centrom energie. Aj keď prídete do blízkosti takej bytosti, zachytíte tú zodpovednosť, zachytíte ten pocit! 

Cítiť sa zodpovední vo vašom bytí – toto vám môžem dať ako veľmi silnú techniku. Nemusíte robiť žiadnu činnosť, nemusíte rozmýšľať. Rozhodnite sa z vášho bytia, že od dnes sa budete cítiť zodpovední za celý svet. Zrazu uvidíte, že všetky vaše činnosti budú mať autentickosť, vaše myslenie bude mať integritu. Keď sa bude vaše bytie cítiť zodpovedné za celý svet, okamžite nastane autentickosť vo vašich činnostiach a integrita vo vašom myslení.

Rozhodnite sa z vášho bytia, že od dnes sa budete cítiť zodpovední za celý svet. Nech si myslíte, že je svet akýkoľvek, či trpí chorobami, chudobou, mentálnymi ochoreniami, nedostatkom mieru, čokoľvek si myslíte o tom, aký svet je, rozhodnite sa vo vašom bytí, že budete mať za to zodpovednosť. Prvá vec, ktorá sa stane bude, že budete viac integrovaní a autentickí. 

Keď sa bude vaše bytie cítiť zodpovedné za svet, vo vašich činnostiach okamžite nastane autentickosť, vo vašom myslení sa udeje integrita. Vo vašich činnostiach nastane autentickosť, vo vašom myslení nastane integrita. Či tomu rozumiete alebo nie, či to priamo aplikujete alebo nie, v momente, keď prinesiete do vášho bytia zodpovednosť, vaše činnosti sa stanú autentickými. Musíte poznať veľmi dôležitú pravdu: Prístup „to je okey, to je v poriadku“ je prístup, ktorý ničí váš život. Tak ako biele mravce rozožierajú drevený nábytok, prístup „to je okey“ rozožiera celý váš život. Cítiť sa zodpovední vo vašom bytí, zobrať zodpovednosť vo vašom bytí odstraňuje prístup „to je okey“. Tento prístup rozožiera vašu autentickosť, vašu integritu. Byť zodpovední vyčistí celé vaše myslenie a všetky činnosti. Byť zodpovední spôsobí, že budete aktívni. Byť zodpovední spôsobí, že budete integrovaní. 

Vy sa vždy cítite zodpovední za malé veci. Keď sa cítite zodpovední za váš dom, budete sa rozpínať iba natoľko. Keď sa cítite zodpovední za vašu ulicu, budete sa rozpínať iba natoľko. Keď sa cítite zodpovední za vašu dedinu, budete sa rozpínať iba natoľko. Keď sa cítite zodpovední za váš okres, budete sa rozpínať iba natoľko. Keď sa cítite zodpovední za vašu krajinu, budete sa rozpínať iba natoľko. Keď sa cítite zodpovední za celý svet, budete rozpínať celý svet! Pochopte, je to množstvo zodpovednosti, ktoré prinesiete do vášho bytia, ktoré urobí váš život šťavnatým! Keď prinesiete do vášho chápania, vnímania viac zodpovednosti, váš život sa stane vzrušujúci.

Prečo ľudia žijú v chudobe chápania? Prosím pochopte, chudoba vo vašom chápaní, to je nuda. Chudoba vo vašom chápani, vnímaní prináša do vášho života nudu. Preto máte pocit, že život je nudný, pochmúrny. Keď prinesiete do vášho chápania silu, zodpovednosť, budete nadšení a budete osvietení! Zodpovednosť vo vašom chápaní prinesie toľko nadšenia do vášho života. Prinesie toľko nadšenia! Keď sa vaše chápanie svcrkáva, aj vy sa scvrkávate, vaše činnosti sa scvrkávajú, vaša integrita sa scvrkáva. Keď sa bude vaše chápanie rozpínať s väčšou zodpovednosťou, vo vašich činnostiach sa udeje autentickosť, vo vašom myslení sa udeje integrita. 

Poviem vám príbeh: Novomanžel si uloží v mobile číslo svojej manželky ako „môj život“. Po roku manželstva zmení číslo na „moja manželka.“ Po dvoch rokoch manželstva zmení číslo na „domov“. Po troch rokoch manželstva zmení číslo na“Hitler“. Po desiatich rokoch manželstva zmení číslo na „nesprávne číslo“! 

Keď sa zmení zodpovednosť vo vašom chápaní, vnímaní, zmenia sa aj vaše činnosti. Keď sa bude vo vašom chápaní rozpínať zodpovednosť, váš život sa stane viac autentický, vaše činnosti sa stanú viac autentické, vaše myslenie sa stane viac integrované. Takisto, keď prinesiete do vášho života obohacovanie, bude sa mnohonásobne rozpínať – či to bude schopnosť žiť, alebo schopnosť myslieť, schopnosť konať, schopnosť cítiť, na každej úrovni sa bude mnohonásobne rozpínať!

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 21. september 2013

Zodpovednosť z vás urobí hrdinu.

Keď necítite zodpovednosť za celok, je to vážne nesprávne. Vaše bytie by malo úplne zobrať zodpovednosť za všetko. Počúvajte! Keď budete mať zodpovednosť vo vašom bytí, toto samotné vás pozdvihne na úplne inú úroveň. Cítiť sa zodpovedným z vás urobí hrdinu. Necítiť sa zodpovedným z vás urobí komedianta. Je to pocit zodpovednosti, ktorý rozhoduje o tom, či budete vo svojom živote hrdinom alebo komediantom. Byť bez toho, aby ste boli zodpovední, to je zbytočné bytie. Cítiť zodpovednosť je tá najsilnejšia energia.

Rozhodnite sa vo vašom bytí, že od dnes sa budete cítiť zodpovední za celý svet. Nech si myslíte, že je svet akýkoľvek, či trpí chorobami, chudobou, mentálnymi ochoreniami, nedostatkom mieru, čokoľvek si myslíte o tom, aký svet je, rozhodnite sa vo vašom bytí, že budete mať za to zodpovednosť. Prvá vec, ktorá sa stane bude, že budete viac integrovaní a autentickí. Keď sa vaše bytie bude cítiť zodpovedné za svet, okamžite nastane autentickosť vo vašich činnostiach a integrita vo vašom myslení.

Keď sa zmení zodpovednosť vo vašom chápaní, vnímaní, zmenia sa vaše činnosti. Keď sa bude zodpovednosť rozpínať vo vašom chápaní, váš život sa stane viac autentický, vaše činnosti sa stanú viac autentické, vaše myslenie sa stane viac integrované.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 19. september 2013

Integrita, autetickosť, zodpovednosť, obohacovanie - romanca so životom

Dnes budem rozprávať o následkoch a benefitoch toho, keď prinesiete do vášho bytia štyri princípy a o tom, čo môže spôsobiť internalizácia týchto štyroch princípov.

Prosím pochopte, vstúpte do priestoru počúvania. Definujem utrpenie: Utrpenie nie je nič iné ako boj medzi zamrznutými časťami vás a prúdiacim, plynúcim komponentom života. Život je vo svojej samotnej podstate nažive, je aktívny, plynúci. Lenže vaša logika je vo svojej samotnej podstate zamrznutá, neosobná, necitlivá. Viete o tejto veľmi smiešnej veci? Vaša logika bude necitlivá voči vášmu životu, ale vždy vás donúti veriť, že to život je necitlivý voči vám. Časť vás je zamrznutá a bojuje so životom. Takto nastáva utrpenie. Ten boj je utrpením. 

Aký je spôsob, ako sa toho zbaviť? Aký je spôsob, ako ukončiť túto vojnu? Každá vojna sa skončí iba vďaka dohode, vďaka vysporiadaniu, vďaka zmluve. Jediné urovnanie, dohoda, ktorá dokáže ukončiť vojnu vo vašom živote, sú štyri princípy – integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie. 

Prosím počúvajte! Počúvajte úprimne. Počúvajte v priestore počúvania! Keď prinesiete integritu do vášho myslenia, autentickosť do vašich činností, zodpovednosť do vášho bytia a obohacovanie do vášho života, vaše zamrznuté vnútro sa rozpustí, začne sa stávať jedným so životom. Stane sa súčasťou života. Stať sa súčasťou života je to, čomu ja hovorím osvietenie. Iba stať sa súčasťou života je to, čomu hovorím osvietenie.

Niekedy mi ľudia hovoria: „Ja nechcem duchovný život. Ja nechcem tieto štyri princípy.“ Je to ako keby ste povedali: „Ja nechcem dýchať. Nechcem, aby moja krv prúdila.“ Musíte pochopiť, že neexistuje taká vec ako duchovný život a normálny život. Život je život, je život, je život! 

Keď je zamrznutý a má veľa utrpení v mysli aj v tele, môžete to nazvať ako normálny život. Keď sa veľa vašich zamrznutých komponentov rozpustí a budete schopní krásne plynúť so životom... Keď máte zamrznuté časti seba vytvorené iba na úrovni „lode“, to je v poriadku. Loď dokáže plávať na rieke života. Ale keď sa zamrznuté časti stanú jednou tretinou rieky, rieka samotná sa vo vás zablokuje, zastaví! Ľadové kocky môžu v rieke prúdiť, nie je na tom nič zlé. Keď budete mať iba trochu odporu na úrovni tých ľadových kociek, tak sa môžete po rieke plaviť. Ale keď bude váš odpor ako zamrznutá rieka, tak rieka samotná je blokom, prekážkou! Niekedy sa tieto obrovské ľadové kusy stanú pre rieku bariérou pre to, aby prúdila. 

Prvá vec, ktorú potrebujete, sú štyri princípy. Sú to jednoduché princípy ako je dýchanie alebo jedenie. Zmiešajte integritu s vašim dýchaním, autentickosť s vašim jedením, zodpovednosť s vašou cirkuláciou krvi a obohacovanie s vašimi činnosťami. Pochopte, všetky štyri sú priamo spojené. Keď začnete myslieť s integritou, vaše dýchanie sa stane nádherným a tým najlepším. Je to tá najlepšia pranayama, ktorú môžete robiť. Myslieť s integritou je tá najlepšia pranayama. 

Čo je to pranayama? Niektorá časť vás nedostáva dosť kyslíka. Váš mozog potrebuje určitú hladinu kyslíka, vaše srdce potrebuje určitú hladinu kyslíka. Vaša cirkulácia krvi musí prenášať určitú hladinu kyslíka do všetkých častí vášho tela. Účelom pranayamy je to, aby vaše telo dostávalo správny prísun kyslíka. Cieľ pranayamy je dosiahnutý, keď vaše telo dostane dostatočný prísun kyslíka. Pranayama je potrebná na vyváženie a obohatenie celého tela energiou. Keď budete myslieť s integritou, tak sa stane presne toto. 

Integrita rozpustí všetky prekážky, ktoré sú spojené s vašim dýchaním. Fyzickým výsledkom integrity bude ten, že všetky problémy, ktoré súvisia s vaším dýchaním, s cirkuláciou vzduchu, s problémami, ktoré máte s dýchaním, zmiznú a prinesie vám to veľa odvahy vo vašom myslení.

Prosím počúvajte. Urobím veľmi dôležité vyhlásenie. Väčšina vašich utrpení existuje preto, lebo sa bojíte rozmýšľať o niektorých oblastiach vášho života, o niektorých komponentoch vášho života. Vy máte strach rozmýšľať, premýšľať. Vy si vždy myslíte, že strach dostávate preto, lebo o tých oblastiach premýšľate. Nie je to tak! Vy sa v skutočnosti bojíte premýšľať! To je dôvod, prečo si myslíte si, že tieto myšlienky môžu vo vás spôsobiť strach. Preto potom prestanete rozmýšľať.

Dám vám príklad. Myslíte si, že keď budete rozmýšľať o duchoch, tak budete mať strach. Ale ja vám poviem, že trpíte preto, lebo sa bojíte rozmýšľať o duchoch a o vedľajších účinkoch a následkoch. Nie je to tak, že trpíte preto, lebo rozmýšľate o duchoch, ale trpíte preto, lebo máte strach rozmýšľať o nich a súvisiach následkoch. Takisto musíte vedieť, že rozmýšľanie o duchoch a jeho následkoch, nebude mať na vás žiadny vplyv. Rozmýšľanie o ohni a jeho následkoch nespáli vaše telo! Keď budete mať túto jasnosť, tak budete vedieť, ako nemať strach z rozmýšľania. Keď nebudete mať žiadny strach rozmýšľať o duchoch a následkoch, nikdy nebudete na nich myslieť a nebudete mať strach! Prosím pochopte to! Otváram dôležitú väzbu s pochybnosťami, ktoré máte o sebe vo vašom bytí. 

Dávam vám vzorec „algebry života“. Niekedy budete zachytený v nejakej slučke. Nebudete vedieť, kde to začalo, kde to skončí a ako to otvoriť, odomknúť. Je to jedna z dôležitých slučiek: Keď si budete myslieť, že vtedy, keď budete rozmýšľať o duchoch, budete mať strach, budete sa triasť a preto by ste nemali o nich rozmýšľať, tak nemáte pravdu! Nedostanete strach preto, lebo o nich rozmýšľate. Dostanete strach preto, lebo nechcete o tom rozmýšľať! A keď dostanete strach, pretože nechcete o tom rozmýšľať, tak tento uzol bude pretrvávať. Keď nechcete rozmýšľať o duchoch, čo budete robiť? Celý deň budete premýšľať nad tým, že nechcete rozmýšľať o duchoch!

Počúvajte! „Vyžehlenie“ vášho vnútorného priestoru a oslobodenie od strachu rozmýšľať, to je integrita. Keď prinesiete integritu do vášho vnútra, oslobodíte sa od strachu rozmýšľať, myslieť, premýšľať. Môžete si pekne, pohodlne sadnúť a rozmýšľať: „Keby prišiel duch, čo by sa stalo? Aké budú možnosti? Môže uchmatnúť moju ruku a zjesť ju! A keď nebude spokojný, tak môže odtrhnúť moju nohu a zjesť aj tú! Čo ešte?“ Keď budete schopní ísť do extrému logického rozmýšľania bez strachu a bez odporu, poviem vám, tento prúd myslenia vo vás už druhý raz nenastane! 

Nech sa obávate čohokoľvek, sadnite si a veľmi pokojne, jasne si uvedomujte, že to nebudete mať len preto, že nad tým budete rozmýšľať. Milión vecí, nad ktorými ste rozmýšľali, ste nedostali. Chceli ste aj súkromné lietadlo, ale získali ste ho? Nie! Preto si jasne uvedomte, že obyčajné rozmýšľanie vám neprinesie žiadne výsledky. Výsledky vám prinesie iba to, keď vytvoríte priestor. „Vytvoriť priestor“ znamená ZOBRAŤ ZODPOVEDNOSŤ a rozmýšľať.

Pohodlne si sadnite a jasne si povedzte: „Teraz si dovolím premýšľať až do extrémnych záverov, logických záverov každého smeru myšlienok, ktorého sa bojím. Keď sa bojím chudoby, sadnem si a budem premýšľať o extrémnej chudobe. Keď sa bojím väzenia, budem premýšľať o extrémnej možnosti väzenia. Keď sa bojím smrti, sadnem si a budem rozmýšľať o extrémnej možnosti smrti. Keď sa bojím choroby, budem rozmýšľať o extrémnej možnosti choroby.“

Strach rozmýšľať, myslieť vám nedovolí premýšľať za určitou hranicou. To neznamená, že strach spôsobí, že úplne zabudnete na predmet rozmýšľania. Napríklad, keď sa bojíte choroby a nebudete logicky rozmýšľať o jej extrémnom konci, to neznamená, že váš vnútorný priestor si nikdy na túto chorobu nespomenie. Nie! Logicky o tom nebudete premýšľať, ale podvedome áno. Poviem vám, čokoľvek, čo zostane vo vašom podvedomí ako bremeno, záťaž a bude vás nútiť premýšľať o tom, vyneste všetko von a vedome o tom premýšľajte až k logickému záveru. Vďaka integrite strach z premýšľania zmizne a akonáhle zmizne, nemôže vám spôsobiť strach. 

Prosím pochopte, vesmír funguje na základe zákona: „Nerobte iným to, čo nechcete, aby iní robili vám. Keď nebudete iným robiť to, čo nechcete, aby bolo robené vám, tak to čo nechcete, aby vám bolo robené, vám iní robiť nebudú.“ Toto je vesmírny zákon života. Keď nebudete mať strach z rozmýšľania, rozmýšľanie vám nebude spôsobovať strach. Oboje – vy aj vaše rozmýšľanie – dospejú k dohode: „Dodnes sme mali vojnu. Zastavme ju. Urobme dohodu. Zastavme dnes paľbu. Ja sa nebudem bať teba, ty sa neboj mňa.“ Táto dohoda je to, čomu hovorím integrita. 

Prvá vec, ktorú musíte urobiť vo vašom živote, je sadnúť si a porozmýšľať o všetkých témach, dimenziách, o priestore a dianí vo vašom živote, o ktorých ste nemali záujem rozmýšľať, o ktorých ste sa báli rozmýšľať. Ak sa bojíte chudoby, musíte si sadnúť a rozmýšľať: “Aký by bol logický koniec a následok chudoby, ktorej sa bojím, o ktorej sa bojím rozmýšľať?“ Sadnite si a rozmýšľajte o tom. Nehovorím, aby ste si spôsobili chudobu. Nie! Ja iba hovorím, rozmýšľajte o tom! Poviem vám, iba za niekoľko dní - nemôže to trvať viac ako 3-4 dni – sa váš strach z chudoby rozplynie! Prosím počúvajte, vždy keď nebudete mať strach o niečom rozmýšľať, tak vás to nebude viac prenasledovať a sedieť vo vašom nevedomí ako bremeno. 

Keď sa obávate chudoby, ale nechcete o nej logicky premýšľať, neznamená to, že nebudete o nej premýšľať. Budete sa tej chudoby neustále báť a neustále o nej nevedome premýšľať. Budete márniť všetku svoju energiu, pretože bude vo vás sedieť ako nádor. Bude sedieť vo vašom nevedomom priestore ako veľký nádor. „Vyžehlenie“ vášho myslenia, nemať strach o čomkoľvek rozmýšľať, prijatie akéhokoľvek logického záveru, to je integrita. 

Kedykoľvek chcete rozmýšľať o chudobe, smrti, väzení, vždy sa bojíte, že samotné rozmýšľanie o tom všetkom sa môže stať realitou vo vašom živote. Ale kedykoľvek chcete rozmýšľať o bohatstve, o tom, aby sa splnili vaše túžby, tak máte vždy strach: „ Aj keď budem o tom rozmýšľať, nezískam to.“ Pozrite sa ako smiešne funguje váš mozog! Vy si vždy myslíte, že veci, ktoré chcete, nezískate. Myslíte si, že veci, ktoré chcete, nezískate ani vďaka premýšľaniu o nich. Pochopte, myslíte si, že veci, ktoré chcete vo svojom živote, nezískate, aj keď budete na tom pracovať! Ale obávate sa, že všetky veci, ktoré nechcete, dostanete už len tým, že budete o nich rozmýšľať! Život k vám nie je taký nespravodlivý! Čokoľvek sa deje vo vašom živote, sa udeje až potom, keď o tom rozmýšľate a zoberiete za to zodpovednosť! Duch sa objaví vo vašom živote iba vtedy, keď zoberiete zodpovednosť za to, že ho pozvete. Chudoba sa udeje vo vašom živote iba vtedy, keď zoberiete zodpovednosť za to, že ju pozvete, privoláte. 

Prosím počúvajte! Čokoľvek sa stane iba vtedy, keď zoberiete zodpovednosť za to, že to pozvete, privoláte. To spôsobí, že sa to stane. Mali by ste veľmi jasne spoznať, uvidieť to vaše pokrytectvo. Myslíte si, že to, čo vo svojom živote vždy chcete, nepríde ani vtedy, keď budete na tom pracovať. Aký smiešny priestor si vytvárate ohľadne života a potom ho obviňujete! Keď si vytvoríte tento druh priestoru, bude vám život odpovedať? Bude reagovať? „Vyžehliť“ vaše myslenie tak, aby prirodzene logicky plynulo, musí byť prvý krok, ktorý musíte urobiť vo vašom živote.

Prvá vec, ktorú dnes musíte urobiť, je sadnúť si a urobiť zoznam všetkých oblastí, ktorých sa bojíte. Keď sa bojíte choroby, prvá bude choroba; ďalšia bude smrť, tretia - väzenie, štvrtá - chudoba, piata - strata všetkých vzťahov, šiesta - život v osamelosti. Čohokoľvek sa bojíte - sú ľudia, ktorí majú strach z toho, že budú žiť so stratou mentálnej rovnováhy, že budú blázniví - akýkoľvek strach máte, zapíšte si to a logicky o tom premýšľajte. Keď stratíte strach z rozmýšľania, budete žiť šťastne, v blaženosti, zosobášení spolu až naveky! Môžete žiť šťastne až do smrti! Mať večnú romancu s vaším myslením, to je integrita! 

Integrita odstraňuje z vášho myslenia strach. Budete môcť rozmýšľať o čomkoľvek, zoberiete zodpovednosť za správne veci. Nebudete mať zvrátenú vieru o sebe a o vašom vlastnom živote. Prosím pochopte, zvrátená viera je: Vy sa vždy bojíte, že všetko to, čo nechcete, sa vám stane, aj keď o tom budete iba rozmýšľať. Bojíte sa, že aj keď zoberiete zodpovednosť, tak nič z toho čo chcete, vám nebude dané! To je zvrátené vnímanie o živote! Pochopte, je to ako keby ste chceli, aby do vášho domu prišiel vysoko vážený hosť. Ale vo chvíli, keď do neho vstúpi, tak vy tam budete stáť s topánkou v ruke, váš syn s násadou na metlu, a ďalší syn s vodou s kravským hnojom. Ako ten hosť vstúpi do vášho domu? Tomu hovorím „zvrátené vnímanie“. Takisto, keď život vstupuje do vás, tak nadávate, hundrete, zdráhate sa, vzpierate sa: „ Ja viem, že mi dáš to, čo nechcem, aj keď si na to iba pomyslím. Viem, že mi nedáš to, čo chcem, aj keď budem na tom pracovať!“ 

„Vyžehliť“ vaše myslenie, to je integrita. Priniesť autentickosť do vašich činností, to je druhá zložka vášho života.

Vždy keď privediete do vášho života, do vašich činností autentickosť, vaše neustále nepriateľstvo voči činnostiam sa stratí. Váš život sa stane aktívnym. Musíte vedieť veľmi základnú vec: Život je „dianie“! Nie je to podstatné meno. Je to sloveso! Život je dianie! 

Väčšina vášho života sa deje tak, že nie ste aktívni a stále pokračujete v predstave, že keď nebudete aktívni, tak si môžete život vychutnávať, užívať. Či je to správne alebo nesprávne, iba vtedy, keď budete aktívni, sa vo vás začne diať život. 

Všetci z nás sme boli ako deti kontrolovaní, usmerňovaní našimi rodičmi, spoločnosťou a staršími, keď sme boli aktívni. Pretože nás nevedeli zvládnuť, tak nás riadili, ovládali. Keď ste skákali, kričali alebo sa krútili, tak vás starší usmerňovali, pretože vás nevedeli zvládnuť. Nanešťastie, vy máte tieto hlboké neukončenia s tým, že vás nerešpetovali alebo vám nedovolili byť aktívnymi, byť v pohybe. Preto ste začali nenávidieť pohyb a stalo sa to veľmi silným vzorcom, neukončením vo vás. Keď ste boli potláčaní v tom, keď ste sa ako deti krútili a stále máte toto neukončenie, tak nedokážete robiť ani jednoduchú jogu bez bolesti chrbáta. Musíte ukončiť všetky situácie, v ktorých ste boli kontrolovaní, keď ste boli aktívni, všetky neukončenia, ktoré vám boli spôsobené, keď ste boli aktívni. Dieťa by nemalo mať žiadne neukončenia v súvislosti s aktívnosťoum, s pohybom. Pretože máte tieto neukončenia, stratili ste autentickosť.

Autentickosť je priamo spojená s jedlom a ohňom vo vašom žalúdku. Keď privediete autentickosť, oheň vo vašom žalúdku znova ožije. Keď bude znova nažive, stanete sa autentickými. Autentickosť nie je nič iné ako ukončenie vašich neúplností spojených s pohybom. Neúplnosti, neukončenia, ktoré máte v súvislosti s pohybom, aktívnosťou, sú neautentickosť. Priamy spôsob ako priniesť do vášho života autentickosť je ukončiť všetky neúplnosti spojené s pohybom. To je tá najnešťastnejšia vec, ktorá sa stala ľudským bytostiam. Na celom svete, vo všetkých krajinách, vo všetkých civilizáciách, vo všetkých spoločnostiach je také smutné, že rodičia nie sú schopní zvládnuť aktívnosť, pohyb detí. Deti sú riadené, usmerňované a vytvárajú si neukončenia spojené s pohybom. Začínajú si vytvárať pocit, že keď sú aktívne, je to niečo zlé!

Poviem vám, keď ukončíte neúplnosti spojené s pohybom, tak prvá vec, ktorá sa stane bude tá, že sa stratí vaša žiadostivosť, pretože žiadostivosť nie je nič iné ako tajne sa snažiť byť aktívny! Pretože veríte, že byť aktívnym nie je správne, vedľajším efektom je žiadostivosť! Keď ukončíte tieto neúplnosti spojené s aktívnosťou, s pohybom, keď privediete autentickosť do vášho života, prvý výsledok bude ten, že zmizne všetka žiadostivosť. Po druhé, prebudí sa oheň, agni. Vaše telo sa stane čistým, žiarivým!

Autentickosť nie je nič iné ako ukončenie so vzorcami spojenými s pohybom, ukončenie všetkých neukončení, ktoré máte vo vašom živote ohľadne pohybu. Priveďte sa do priestoru naplnenia, úplnosti s pohybom. Vráťte sa späť ku všetkým neukončeniam, ktoré ste si v sebe vytvorili vo vašom detstve vy sami aj iní. Je jedna vec: iní môžu byť maximálne ich príčinou, ale vytvárate ich iba vy! Neukončenia vo vás nemôžu byť vytvorené inými ľuďmi. Iba vy ich vytvárate. Iní môžu byť iba ich nepriamou príčinou. Môžu byť okolnosťou, ale neukončenie samotné si vytvárate vy sami. Je vytvorené vami.

Prosím počúvajte! Pokiaľ budete mať neukončenia spojené s pohybom, aktívny životný štýl vám prinesie veľa bolesti, nenávisti a utrpenia. Budete nenávidieť byť aktívny, hýbať sa. Keď nebudete aktívni, oheň vo vašom žalúdku bude prirodzene mŕtvy. Keď nebudete aktívni, beriete zodpovednosť za to, že do svojho tela prinášate ochorenia! Keď nebudete aktívni, keď nebudete autentickí, tak pozývate do vášho tela všetky choroby. Keď k vám prídu, tak hovoríte: „Nie, nie! Nevolal som ťa! Choď preč!“ A oni hovoria: „V žiadnom prípade! Dostali sme tvoje pozvanie! Nemôžeme teraz zrušiť našu rezerváciu! Prišli sme do tvojho domu, musíme tu byť, musíme tu stráviť nejaký čas!“

Ukončenie so všetkými neukončeniami spojenými s pohybom je autentickosť. Autentickosť znamená „byť šťastne zosobášený s pohybom a žiť spolu šťastne až do smrti!“ 

Byť zodpovedný znamená „byť naplnený s vaším bytím“! 
Byť obohacujúcim znamená „byť naplnený so životom samotným“!

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 17. september 2013 

Naplnenie vás oslobodí od strachu zo zmeny 

Dnes budem rozprávať o sile naplnenia a obohacovaní. O tom, ako naplnenie pomáha obohacovaniu a ako obohacovanie pomáha naplneniu.

Prosím počúvajte. Ľudský život je vo svojej čistej prítomnosti, vo svojej čistej podstate večné nadšenie, vzrušenie. Preto sú všetky vlastnosti života založené na zmene. Zmena je zákon vytvorený pre nadšenie. Lenže vtedy, keď sa pokúšate priniesť do života istotu, čo je nemožné, tak sa pokúšate priniesť stabilitu, priestor, v ktorom zmeny nie sú možné. Lenže nanešťastie, aj keď ste v tom úspešní, dostanete sa do priestoru nudy. 

Keď sa pokúšate priniesť stabilitu z priestoru nenaplnenia tým, že zastavujete zmeny alebo vytvárate nárazník, aby ste nedovolili zmenám, aby sa vo vás diali... Prosím počúvajte, keď ste naozaj bezmocní a bez lásky – oboje je jedno a to isté. Iba vtedy, keď budete mať silu, budete schopní milovať. Keď budete milovať, budete mať obrovskú silu. Keď sa cítite bezmocní a bez lásky, prinášate manželstvo ako alternatívny životný štýl. 

Ja nie som proti samotnému systému manželstva. Som proti manželstvu z dôvodu nenaplnenia, neukončení s neistotou. Je to tak, ako keď máte pocit neistoty, či bude táto láska trvať navždy. Keď máte pochybnosť o človeku alebo pocit neistoty ohľadne neho, nemôžete získať jeho lásku manželstvom! Prosím počúvajte! Nemôžete získať lásku od človeka manželstvom! Nie! Nie je to možné! Keď máte nenaplnenie, strach, neistotu: Či budem mať lásku od tohto človeka, alebo lásku v mojom živote navždy?“ - sú to dve veci: „mať lásku tohto človeka“ alebo „mať v živote aspoň lásku v nejakej forme, podobe.“ Ak máte túto pochybnosť, tento problém, prvá vec, ktorú musíte urobiť je ukončenie! Prvá vec, ktorú musíte urobiť je ukončenie. Nič iné! 

Chcem, aby ste pochopili túto dôležitú pravdu. Toto je základná pravda celého hinduizmu.  Od začiatku by mali byť všetky rozhodnutia nasmerované k ´nivritti´, z naplnenia smerom k väčšiemu naplneniu. Lenže nanešťastie, keď začnete robiť vonkajšie rozhodnutia pre vaše vnútorné nenaplnenie, vždy keď si myslíte, že keď zmeníte situáciu zvonka, tak vám to prinesie zmenu, že to zmení situáciu, tak sa dostanete iba do väčšieho a väčšieho zmätku. Najhorší zmätok, do ktorého sa môžu ľudia dostať je rozhodovať sa o čomkoľvek z priestoru nenaplnenia.    

Videl som ľudí, ktorí sa rozhodli prijať sannyas z dôvodu svojho nenaplnenia. Trápili sa a trpeli celý život, zničili svoj vlastný život. Takisto ľudia, ktorí sa rozhodli uzavrieť manželstvo z dôvodu nenaplnenia, zničili dva životy: svoj a život iného človeka. Keď urobíte rozhodnutie o sannyas z priestoru nenaplnenia, zničíte jeden život. Keď urobíte rozhodnutie o manželstve z priestoru nenaplnenia, zničíte dva životy! Pochopte, celé ľudstvo nerobí nič iné ako to, že ničí všetkým život! Ľudia trávia celý svoj život ničením života niekoho iného! 

Každá karma, ktorá ostane neukončená, bez ukončenia, každá činnosť vykonaná z priestoru nenaplnenia je ´pravriti´. Je to viac a viac nebezpečné, viac a viac znepokujujúce, viac a viac bezmocné. Iba vtedy, keď vás naučili umenie ukončenia pred dosiahnutím veku 7 rokov, môžete vyrásť ako ľudská bytosť. 

Neustále žite v priestore naplnenia. Ukončovanie je puja. Ukončovanie je homa. Ukončovanie je tapas (pokánie). Ukončovanie je sadhana (duchovné praktizovanie). Ukončovanie je praktizovanie. Ukončovanie je puja. Ukončovanie je oddanosť. Ukončovanie je joga. Ukončovanie je všetko.

Preskúmať svoje vnútro, preskúmať to na základe ktorých neukončení ste prijali rozhodnutie a urobiť s tým ukončenie je veľmi dôležité, pretože keď sa väčšina z vás pokúša vstúpiť do manželstva, robíte to na základe pocitu nenaplnenia, že nemáte lásku a myslíte si, že ten druhý človek vám doplní, pridá lásku. Prosím pochopte, keď bude toto rozhodnutie urobené na základe bezmocnosti, tak budete pridávať vášmu životu iba viac a viac bezmocnosti. Keď budete zameraní na bezmocnosť, koľko stoviek ľudí bude dopĺňať váš život, toľkých budete iba ničiť a seba tiež. Keď budete ustálení v priestore sily, nebudete potrebovať, aby váš život dopĺňali iní ľudia. Budete neustále obohacovať! 

Prosím počúvajte. Presne tak ako peniaze robia viac a viac peňazí, popularita vytvára viac popularity, sila vytvára viac sily, naplnenie vytvára viac naplnenia, nenaplnenie vytvára viac nenaplnenia. Keď sa budete pokúšať prinášať viac stability z dôvodu vášho nenaplnenia, tak budete iba znižovať nádherný prúd prirodzenej vlastnosti života, ktorou je zmena, pretože zmena je vzrušujúca, strhujúca. 

Každou činnosťou, ktorú urobíte z priestoru naplnenia bez toho, aby ste stratili nadšenie života, budete vedieť ako priniesť stabilitu. Budete vedieť, kde prijať zmenu ako zákon života a kde mať stabilitu. Poviem vám, mať jasnosť, pochopenie, že život je zmena, je tá najväčšia stabilita, ktorú môžete mať vo svojom živote. Mať pochopenie, že život sa večne mení a že zmena prináša nadšenie, vzrušenie, je ten najstabilnejší životný štýl, ktorý môžete mať. To je tá najväčšia stabilita, ktorú môžete priniesť do vášho života. Každý krok, každý pohyb z priestoru naplnenia prináša tú najväčšiu stabilitu a nadšenie. 

Mali by ste vedieť, že keď budete pracovať z priestoru nenaplnenia, keď sa budete pokúšať priniesť do vášho života stabilitu, tak zabijete nadšenie, vzrušenie vo vašom živote. Nadšenie v živote vždy prichádza vďaka zmenám. Hovorím o veľmi komplikovanej téme: Mať v živote nadšenie alebo stabilitu? Toto je veľká otázka, ktorú ľudia majú. Nadšenie, vzrušenie prichádza vďaka zmene. Stabilita prináša prekliatie v podobe nudy, nadšenie prináša prekliatie v podobe nestability. Lenže na základe naplnenia, keď sa budete posúvať so stabilitou, tak vaše rozhodnutia a bytie budú také, že budete mať stabilitu a nestratíte nadšenie života. Z priestoru nenaplnenia, či sa budete pokúšať byť stabilní alebo nadšení, oboje bude viesť iba k viac a viac komplikáciám. 

Kedykoľvek budete pracovať z priestoru nenaplnenia, vždy budete unavení a unudení v čase, keď prídu výsledky, preto si ich prestanete vychutnávať. Výsledky sa stanú nudnými, unavujúcimi, viac pre vás nebudú vzrušujúce. Tá najhroznejšia vec, ktorá sa môže stať ľudským bytostiam je pracovať celý život a nikdy nevidieť žiadnu radosť a žiadny správny výsledok vo vašom živote. Toto sa stáva ľuďom, ktorí neustále pracujú z priestoru nenaplnenia. 

Človek, ktorý vyrezáva deities, si nikdy žiadnu nenechá na to, aby ju uctieval, pretože keď ju vyrába, tak ju plánuje predať. Človek, ktorý má kravy, celý deň pracuje a získava mlieko, nikdy nebude to mlieko piť, pretože pri každom pohári bude myslieť na to, že sú to peniaze. Klenotník nikdy nebude nosiť svoje najlepšie šperky, pretože myslí na to, že: „Keď ich predám, zarobím viac peňazí.“ 

Myslíte si, že preto, lebo vám vo vašom živote chýba láska, získate ju vďaka manželstvu. Že získate do vášho života niekoho, o kom si myslíte, že vám bude neustále dávať lásku alebo to budete od toho človeka očakávať. Lenže ja vám poviem, láska musí byť zažívaná vo vašom vnútri. Budem definovať lásku, prosím počúvajte! Dôvera, ktorú máte voči sebe, to je láska! Dôvera, ktorú máte voči sebe, to je láska. Sila, ktorú máte, je blaženosť. Keď v sebe nemáte dôveru v seba, konceptom lásky bude žiadostivosť.    

Keď privediete do vášho vnútra naplnenie, potom vám žiadna zmena zvonka neodoberie vnútorné nadšenie. Aj keď vtedy privediete do vášho vnútra stabilitu, nebude to viac viesť k nude vo vašom vnútri. Stabilita bez pocitu nudy je blaženosť. Zmena bez pocitu nestability je blaženosť. Keď bude vaše chápanie ustálené v pravde, že zmeny sa dejú v živote neustále, že život sa mení, keď budete ustálení v tomto pochopení, tak potom budete na tom najstabilnejšom mieste na planéte Zem. 

Účinok zmeny vo vašom vnútornom priestore spôsobuje vaše obavy zo zmeny. Strach z neukončení, ktorými musíte prechádzať počas každej zmeny, vás smeruje do priestoru, v ktorom sa obávate dokonca aj zmeny. Lenže bez zmeny to nebude tak, že budete šťastní vo svojom živote. Pokoj prináša nudu. Vnútorne máte silnú myšlienku, že pokoj prináša nudu, preto hovoríte: „Urobme nejakú zmenu.“ Keď máte zmenu, obávate sa toho, čo zmena prinesie. Každé rozhodnutie z priestoru nenaplnenia, či je to manželstvo alebo sannyas, je zmena jedného väzenia na druhé. Nie je to nič iné ako zmena väzenia. 

Počúvajte! Toto je tá najdôležitejšia lekcia, ktorú ľudia musia dostať. Ľudia si myslia, že ukončenie je ako riešenie na jeden problém a keď ho vyrieši, tak ho môžu zahodiť. Nie! Dokonca aj vtedy, keď ste nadšení, že ste sa zbavili vašich problémov, prosím, pokračujte v tom, aby ste boli v priestore naplnenia a ustálili sa v tomto priestore. Nielenže sa viac nedostanete do tých istých problémov, ale nedovolíte, aby vznikol žiadny iný problém! Bude to taká radosť! Nemať žiadne problémy, to nie je život. Život je niečo viac! Nanešťastie vy začnete žiť na základnej frekvencii prežitia. 

Videl som, že keď som dal ľuďom proces ukončenia, keď som ich do tohto procesu inicioval, v momente, keď sa zbavili problému, prestali robiť ukončenie. Prestali cítiť nevyhnutnosť ukončenia v živote. Poviem vám, robte ho ako dôkladný náboženský rituál! Každý večer venujte aspoň 21 minút procesu ukončovania. V skutočnosti nemusíte hľadať žiadne neukončenia. V momente keď sa posadíte, tak čokoľvek sa vo vás objaví, to je neukončenie.  Urobte s tým ukončenie. Teraz veľmi jasne vyhlasujem: Toto by sa malo stať životným štýlom. 

Prosím pochopte, neočakávam od vás, aby ste robili žiadnu inú kriyu, jogu. Tieto veci si môžete vybrať na základe vašej potreby: či chcete praktizovať unclutching, nithyananda jogu, nejakú kriyu. Jediná vec, o ktorú vás budem žiadať, je aspoň 21 minút ukončovania každý večer pred spaním.   

Prosím počúvajte! Ukončenie nie je len riešiteľom problémov, je to darca sily. Veľakrát ľudia používajú ukončovanie ako toaletný papier: použijete ho a zahodíte. Nie! Ukončovanie nie je toaletný papier! Je to tanier, z ktorého jete každý deň. Je to darca sily! Je to jedlo, nielen tanier na jedenie! To je to správne slovo.

Takže aj keď sa zbavíte nejakého problému vo vašom živote, o ktorom ste si mysleli, že je to ten najväčší problém, rozhodnutím z priestoru naplnenia pokračujte v tom, aby ste boli naplnení! Pokračujte v procese ukončovania! To vytvorí vo vás taký silný, nádherný priestor. Udeje sa vo vás toľko vecí! Začne sa vo vás vyjadrovať veľa výnimočných schopností. Budete mať intuíciu. Budete mať rôzne schopnosti.    

Prosím počúvajte. Útok alebo znásilnenie neznamená iba vpadnutie do fyzického priestoru niekoho iného a fyzické donútenie k sexuálnemu aktu alebo sexuálnemu využívaniu. Toto je obmedzená definícia. Dokonca aj vtedy, keď bez dovolenia vstúpite do priestoru niekoho iného a očierňujete ho, brutálne ho urážate bez toho, aby ste si vypočuli aj jeho stranu, aj toto je znásilnenie. Označujem to novým slovom: „znásilnenie identity“. Je to oveľa silnejšie, oveľa horšie mučenie ako je fyzické znásilnenie.

Ja som prešiel „znásilnením identity“. Chcem vám povedať jednu dobrú správu: Dostal som sa z celej záležitosti iba vďaka sile ukončenia! Vy ani neviete, čo vám ukončenie môže priniesť! Ja som sa dostal z celej záležitosti, všetko som znova vytvoril, prebudoval oveľa lepším spôsobom iba vďaka sile ukončenia! Preto vám hovorím, aby ste urobili z ukončovania svoje náboženstvo. Urobte z ukončovania svoje duchovné praktizovanie. Urobte ukončovanie vašim životom. 
Ešte raz budem definovať ukončovanie: Prechádzať vašou minulosťou s hlbokou pozornosťou v prítomnosti, ale bez toho, aby ste sa ňou identifikovali. Vždy keď niečomu venujete vašu pozornosť, tak sa s tým identifikujete. Vždy keď sa s tým prestanete identifikovať, tak od toho odvediete vašu pozornosť. Dôležitá vec, ktorú musíte vedieť je, že musíte tomu venovať pozornosť, ale nie identifikovať sa s tým. To je ukončovanie. Venovať pozornosť niečomu bez toho, aby ste sa s tým identifikovali, to je ukončovanie. Toto je tajný kľúč.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 15. september 2013*
*Ďakujeme za anglický prepis poznámok zo satsangu, ktorý prebiehal v jazyku Tamil!  
OTÁZKA: Kedysi žilo v Tamil Nadu mnoho svätcov, ktorí boli ustálení v ´bhakti´, v oddanosti. Aký je dôvod, prečo sú teraz tí, ktorí praktizujú oddanosť, zosmiešňovaní? Čo by mali hinduisti ako sme my urobiť v tejto súvislosti? Ako môžem ja ako jednotlivec prispieť k zlepšeniu tejto situácie? 

ODPOVEĎ: Keď sme stratili schopnosť počúvať pripomienky, postrehy iných, stratili sme schopnosť transformovať sa. Ten, kto ich nechce počúvať, si vytvára peklo sám pre seba. Hulvátstvo, ateistický terorizmus sa zvýšili. Tamilčania stratili odolnosť, pevnosť znášať pripomienky.

Chrám Tanjavore a mesto Madurai boli postavené pred tisícmi rokov. Nie sú iba symbolom ľudského umenia. Sú dôkazom prosperity a sily mysle ľudí, ktorí ich postavili. Nie je možné, aby takú krásnu architektúru postavili otroci. Je to možné iba vtedy, keď je sochár ustálený v priestore naplnenia. Jasne vidím, že keď stavali chrám Tanjavore, všetci sochári a robotníci blažene spievali chválospevy Šivovi a pracovali! Fyzická sila samotná nestačí! 

Aby som bol úprimný, posledné 2 roky som plánoval postaviť obrovský Šivov chrám. Ale napriek všetkému technologickému pokroku si nie som schopný ani predstaviť, ako postavili chrám Tanjavore. Prosím pochopte, na to, aby postavili tento chrám nestačilo, aby si ho vizualizoval iba jeden architekt. Musela to byť aspoň skupina ľudí, ktorá bola schopná vizualizovať si ho vo svojom vnútornom priestore a byť v priestore možností, aby to urobili realitou. Najmenej 5000 ľudí by malo byť v čistom priestore naplnenia a mať entuziazmus, nadšenie tvoriť. Tá prekypujúca radosť, ktorá v nich bola, je zobrazená v rezbárskych výtvoroch v chráme. Takéto umenie je možné preniesť, odovzdať iba vďaka láske, nie pomocou sily.

Existujú rôzne druhy vzdelania. Vzdelanie ako je umenie, architektúra, poézia, všetky z nich si vyžadujú hlboké pochopenie a lásku medzi učiteľom a žiakom. Inak nie je možné učiť ich a naučiť sa ich. Iné druhy vzdelania, ako je matematika, nevyžadujú žiadnu lásku alebo nenávisť medzi učiteľom a žiakom. Môžu byť učené kýmkoľvek. Ďalšie je transformačné vzdelávanie, ktoré spôsobuje nenávisť voči človeku, ktorý učí. Toto je veľmi riskantný druh vzdelávania. Dokážete pochopiť v akej pozícii teraz stojím? (Swamiji sa smeje.)

Keď nenávidíte učiteľa, ktorý sa vás pokúša pretransformovať, tak sa posúvate smerom k vlastnej deštrukcii. Prichádza ku mne veľa ľudí a hovoria mi: „Swamiji, v súčasnosti sa tak veľmi zvýšila oddanosť. Pozri sa ako sú preplnené chrámy.“ Dav ľudí nie je ukazovateľom bhakti, oddanosti. Sila je ukazovateľom oddanosti. Prosím pochopte, keby sme vyrástli v oddanosti, tak by sme vyrástli aj vo svojej sile. Ale to sa nestalo.

V Tamil Nadu v Indii bolo zaznamenaných najviac samovrážd na svete. Dôvodom je slabosť. Nie sme pripravení prijímať rady, pripomienky. Neexistuje láska medzi učiteľom a človekom, ktorý sa učí. Tretí druh vzdelania je obohacovanie seba samých. Ale my nenávidíme učiteľa, ktorý sa nás pokúša obohatiť. Žiadajú vás, aby ste zničili rakovinu vo vašom tele, ale vy si myslíte, že vás žiadajú odhodiť vašu ruku alebo nohu. Takto to je, keď niekto nie je pripravený na transformáciu. 

Ateistickí teroristi v Tamil Nadu sa postarali o to, že ateizmus sa stal za posledných sto rokov základom tamilskej kultúry. ´Tamilský´ znamená stotožnenie sa s chrámom. Títo ateistickí výtržníci nedovolili, aby sa to stalo. 

Žiak sa opýtal svojho zenového majstra, aká je tá najhoršia vec, ktorá sa môže stať človeku. Majster povedal: „Opýtaj sa sám seba.“ Žiak povedal: „Keď nemá jedlo, aby sa najedol.“ Majster odpovedal: „Nie.“ Potom žiak povedal: „Keď nemá oblečenie.“ Majster znova odpovedal nie. „Keď stratí meno a slávu.“ „Nie.“ Potom žiak povedal: „Keď nemá majstra, aby ho učil duchovné koncepty.“ „Nie.“ Nakoniec majster odpovedal: „Najhoršia vec, ktorá sa kedy môže stať človeku je nemať myseľ, ktorá pochopí učenia, slová a iniciácie Majstra.“ 

Na to, aby ste sa pretransformovali, by ste mali zahodiť vašu súčasnú myseľ. Používať médiá na výtržnosti je ako keď vám podávajú lieky pseudo-lekári. Iba vtedy, keď viac nebudú liečiť žiadni pseudo-lekári, si ľudia vytvoria vieru v lekárov. Takisto iba vtedy, keď sa odstráni mediálne výtržníctvo, budú mať ľudia dôveru v médiá. Oni ľudí ničia, nie transformujú. Ateistické výtržníctvo v médiách zmiatlo mysle vodcov a oni začali odolávať akýmkoľvek pripomienkam, postrehom, dokonca aj konštruktívnej kritike. Keď vodcovia prestali počúvať, ľudia si osvojili to isté. 

Aj vy ste začali ignorovať konštruktívnu kritiku, ktorá vám pomáha pozdvihnúť sa. Prestali ste počúvať produktívnu a konštruktívnu kritiku kvôli deštruktívnej kritike výtržníkov a ateistických teroristov. Uvedomte si to a pozdvihnite sa!


*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 14. september 2013*

*Ďakujeme za anglický prepis poznámok zo satsangu, ktorý prebiehal v jazyku Tamil!  

1. OTÁZKA: Je regresia do minulých životov pri hypnoterapii odlišná od procesu purnatva (ukončenie, dosiahnutie naplnenia), ktorý robíme počas programu Nithya Kriya Yoga? V čom je to iné?

ODPOVEĎ: Hypnoterapia nie je zlá, ale vtedy keď človek, ktorý ju robí, nie je duchovne založený, jeho vzorce vás ovplyvnia. Hypnoterapia vás privádza do tranzu, aby vám tak priniesla naplnenie. Preto by mal byť človek, ktorý vás tam privádza, v stave Nithya purnatva. 

Existuje veľa nesprávnych názorov a predstáv o hypnóze, ktoré nie sú pravdivé. Nikto nedokáže zmeniť vaše základné rysy, charakteristiky. Nikto vás nedokáže prinútiť urobiť niečo, čo nie je pre vás prirodzené, ako napríklad prinútiť človeka, aby na vás prepísal svoj majetok. Keď pôjdete k nesprávnemu človeku, je to ako keby sa slon okúpal v zablatenej vode a zašpinil sa. 

Medzi hypnoterapiou a procesom purnatva je veľa rozdielov. Pri procese purnatva existuje ´shakti´ (sila), avatár, ktorý je ustálený v stave purnatva, naplnenia a ktorý vás privádza do tohto stavu. Takisto vás dokáže zbaviť vašich koreňových vzorcov, o ktorých neviete. 

2. OTÁZKA: Stačí dať peniaze na vykonanie homas (rituály ohňa) na odstránenie neukončení z minulých životov? Je správne zbaviť sa neukončení týmto spôsobom a uniknúť tak pred trápeniami, ktoré nám dal Boh ako trest?

ODPOVEĎ: Boh nečaká na to, aby vás potrestal! Boh vám chce dať iba blaženosť! Vy sami si dávate tresty. Boh ponúka Zem, ľudia ju ničia. Boh dáva život, ľudia robia terorizmus. 

Tým, že dáte peniaze, sa nemôžete zbaviť vašich neukončení. Vy sami sa im musíte venovať s integritou. Človek, ktorý vykonáva ´yajna´ (rituál ponúkania milodarov spojený so spievaním mantier) by mal byť v naplnení a mal by mať ´vaak siddhi´ (schopnosť meniť slová na realitu). To je dôvod, prečo v našom ašráme robili posledné homy deti z gurukul školy. Oni dokonca dokážu do 10 minút zastaviť a spustiť dážď. Testovať ich je takisto súčasťou mojich ´leelas´ (božských hier). Dokážu sa hrať s prírodou. Majú ruže, s ktorými sa každý deň rozprávajú. Mnohé z detí boli úspešné a dosiahli to, že ruže zhodili svoje tŕne. Toto je integrita. 

Sú to vaše neukončenia, ktoré sa volajú ´doshas´. Ak máte ´naga dosha´, je to iba váš strach a neukončenie, ktoré máte s hadmi. ´Raahu dosha´ nie je nič iné ako neukončenie spôsobené vašou nepružnosťou, strnulosťou. Tým, že budete dávať peniaze na ´yajnas´, nemôžete dosiahnuť naplnenie, ukončenie s týmito ´doshas´. Mali by ste ísť k integrovanému človeku a urobiť ukončenie osobne. 


3. OTÁZKA: Čo je také výnimočné na sannyas? Niekedy mám pocit, že by som mal prijať sannyas, ale prečo by som mal trpieť tým, že budem osamelý? Nemôžeme praktizovať princípy a žiť naplnenie aj v rodinnom živote? 

ODPOVEĎ: Najprv budem definovať termín ´sannyas´. Najvyššia možnosť života v naplnení, byť ponorený vo svojho vnútorného priestoru a vyžarovať ho navonok, to je sannyas. 

Niektorí ľudia utečú z domu, opustia svoj majetok kvôli tomu, aby prijali sannyas. Ale keď tu prídu, tak budú bojovať o malé miesto, na ktorom budú sedieť a budú žobrať o almužnu. Budú takí pripútaní ku svojej ´kamandalu´ (nádoba na prenášanie vody) a budú ju neustále umývať.

Pýtaš sa, čo je také výnimočné na sannyas. Prečo sannyas? Odpoveď je, že iba vtedy, keď budete žiť naplnenie, tak to pochopíte. Je to ako keby si sa opýtal, prečo sa stať prezidentom? Bolo by možné vysvetliť ti to iba vtedy, keby si bol aspoň jeho poradcom. Iba vtedy, keby si bol na tejto úrovni, bol by si schopný pochopiť, prečo sa stať hlavným ministrom, potom predsedom vlády, potom prezidentom. Iba vtedy, keby si aspoň zakúsil naplnenie, budeš schopný pochopiť, prečo žiť sannyas. 

Ako sannyasi získaš silu a prevezmeš zodpovednosť. Oboje k tebe prídu. Oboje sa budú vždy diať simultánne, súčasne. Iba vtedy, keď získaš oboje – silu aj zodpovednosť, tvoj život sa bude rozpínať. Kým sa budeš rozpínať, neustále budeš vyžarovať naplnenie, uvedomíš si sannyas. 

Hovoríš: ´Prečo by som mal žiť osamelo ako sannyasi?´ Je to potrebné? V sannyas neexistuje osamelosť, iba ukončenie a naplnenie. V Indii je to tak, že všetky ostatné ženy okrem manželiek, treba vidieť ako matky a o niekoľko rokov dokonca aj manželky treba vidieť ako dcéry. Na západe sú všetky ostatné ženy okrem matiek priateľkami! Je veľmi smutné, že sme začali prijímať západnú kultúru. 

Aj keď sa idete zosobášiť, robte to z priestoru naplnenia. Keď budete nenaplnení, tak akékoľvek vzťahy vytvoríte, budete v nich vytvárať takisto iba nenaplnenie. Žiadostivosť nemôže byť nikdy koreňový vzorec, pretože vzniká až po dosiahnutí veku sedem rokov. Všetky vaše koreňové vzorce vznikli pre dosiahnutím tohto veku. Takže keď sa pozriete hlbšie, uvedomíte si, že váš vzorec žiadostivosti je založený na nejakom inom koreňovom vzorci. Môže to byť odmietanie alebo pocit nedostatku lásky alebo niečo podobné.

Urobte ukončenie s vaším vzorcom žiadostivosti predtým ako sa zosobášite. Pozrite sa na Mahadevu! Až vtedy, keď spálil žiadostivosť, zobral si Parvati! Iba takýto život môže byť naplnený! V skutočnosti vtedy, keď chcete byť osamelí, opustení, tak sa oženíte / vydáte. Vy aj vaša žena sa presťahujete do oddelených domov. Vaše deti pošlete do internátnej školy a potom vás v starobe váš syn odloží do starobinca. Keď nechcete byť osamelí, vstúpte do sannyas! Buďte so sangou, rozpínajte sa, obohacujte! Dokonca aj v starobe sa budete rozpínať a obohacovať. 

Keď sa cítite osamelí, najlepší spôsob ako to zmeniť je vstúpiť do obrovskej duchovnej sangy, ktorá prináša naplnenie. 

Pýtaš sa, či nemôžeme praktizovať princípy a žiť naplnenie v samotnom rodinnom živote. Poviem vám iba jedno: Ak je to možné, tak to skúste! Prosím pochopte, nemám zámer odrádzať vás, zastrašovať. V rodine, dokonca aj keď budete v priestore naplnenia, vás ostatní okamžite strhnú do priestoru nenaplnenia. Ale keď ľudia okolo vás budú žiť v úplnom naplnení, potom v poriadku, bude to možné. Iba vy sa musíte rozhodnúť, či je to možné. Je to rovnaké ako keď sa opýtate: ´Swamiji, nemôžeme mať nebo tu na Zemi?´ Odpoviem: „Bude to možné, keď bude v rieke Yamuna tiecť med, v Gange mlieko, v Saraswathi ´paneer´ (tvaroh) a medzi nimi bude nefritová hora, kde si postavíte dom z perál a okolo seba budete mať ľudí, ktorí budú ustálení v priestore naplnenia a budú vás obsluhovať.“ Iba vy sa musíte rozhodnúť, či je to možné! Keby to bolo možné, tak my, všetci sannyasis sme blázni!

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 13. september 2013* 


*Ďakujeme za anglický prepis poznámok zo satsangu, ktorý prebiehal v jazyku Tamil!  

OTÁZKA: Počúval som Swamijiho satsangy na videách a teraz mám pocit, že to čo počujem sú tie isté veci a nedeje sa vo mne nič nové. Swamiji, čo by som mal urobiť pre to, aby boli tieto sedenia s tebou pre mňa novou skúsenosťou?

ODPOVEĎ: Po prvé to znamená, že si nepraktizoval to, čo si si vypočul, preto slová samotné zostali v tvojej mysli bez skúsenosti. Nemôžeš zakúsiť čo znamená jesť iba tým, že budeš pozerať na potraviny na TV obrazovke. To isté by sa stalo aj vtedy, keby si pri sledovaní videí plne nepočúval, preto by si mal byť integrovaný. Toto je možnosť pre teba, aby si to priamo praktizoval.    

INTEGRITA
Keď začnete praktizovať integritu, tak si uvedomíte, že vy ste zodpovední za každé slovo, ktoré vyslovíte. Myseľ bez integrity je ako dom duchov. Nebudete vedieť odkiaľ a kedy na vás zaútočí nejaký duch. 

Sidhar hovorí, že dom, do ktorého nikdy nevstúpi človek sa čoskoro zrúti. Keď sú dva domy postavené v tom istom čase rovnakým spôsobom, ani jeden z nich nie je udržiavaný, iba v prvom z nich sa pohybujú ľudia dovnútra a von a do druhého nevstúpi žiadny človek, tak ten druhý dom sa zrúti skôr. Je to preto, lebo ´vasthu purusha´ (energetické pole priestoru) je obohacované vďaka dychu ľudí a energia domu zmení vzorec vášho dýchania.

Pokiaľ nemáte vo vašich myšlienkach stabilitu, tak se nebudete cítiť doma nikde a nikdy, pretože nie je možné predpovedať, aká myšlienka a kedy k vám príde. Vy sa nestaráte ani o vedľajšie účinky, ani o následky vašich myšlienok. Myseľ bez integrity je ako bungalov pre duchov. Vaše myšlienky sú ako duchovia. Neviete ktorá myšlienka, ktorý had, ktorá líška kedy príde. Zamyslite sa spätne a zistite, ako ste sa zasekli v tomto probléme. 

Ramana Maharishi hovorí: „Slon, ktorý sa iba potuluje po ulici nenechá svoj chobot v tichosti, bude rušiť všetky obchody. Ale vtedy, keď mu dáte do chobota odrezaný strom, aby ho niesol, nielenže nebude rušiť obchody, ale urobí aj nejakú prácu.“   

Takisto, keď dáte vašej mysli ´strom integrity´, nielenže sa nebude zbytočne potulovať, ale budete sa musieť sústrediť na vašu prácu.

Keď prinesiete bolesť iným, znamená to, že vy sami máte bolesť. Iným môžete dať iba to, čo už máte!

Akonáhle začnete rozmýšľať s integritou, vaše myšlienky sa zosúladia a takisto sa zníži aj ich počet!

Keď je cesta 30 metrov široká a musí cez ňu prejsť 300 áut, tak vznikne dopravná zápcha. Každá z vašich myšlienok spôsobuje vibráciu pri koreni vášho jazyka. Takže všetky vaše myšlienky musia prejsť cez vaše úzke hrdlo. Predstavte si, čo sa stane, keď sa tisíc myšlienok tlačí cez vaše hrdlo. Budete v strese a vaše telo sa unaví! 

Čo prospešné ste urobili pre zámer vášho života? Pozorujte to po dobu 10 dní. Ako trávite svoj čas? Vy si neuvedomujete ani toto!  Keď budete stáť pred Yamom – pánom smrti – nebudete sa môcť ukrývať za svojho manžela / manželku. Nebudete môcť povedať, že ste museli žiť medzi ľuďmi, ktorí neboli integrovaní a preto ste nemohli žiť v integrite ani vy! Váš život je vaša zodpovednosť! Nakoniec nemôžete obviňovať nikoho. Iba vy sami musíte žiť svoj život a nakoniec odpovedať Yamovi! 

Akonáhle získate integritu, tak to čo ste zarobili za jeden rok, budete schopní zarobiť za 10 dní a to čo ste nadobudli za 10 rokov, získate za 1 rok! 

Vaše myslenie by malo byť zacielené na váš zámer – toto je ten správny a integrovaný spôsob života. Vaše myšlienky budú s integritou úplne zacielené na váš zámer. Ja nehovorím, že by ste mali mať ako svoj zámer osvietenie. Bez integrity budete pracovať na 80% proti vášmu vlastnému zámeru, aj keď to bude iba taký obyčajný zámer ako je napríklad zarábanie peňazí.

Ďalší dôležitý následok integrity je ten, že získate „vaak shakti“ (sila slova) a „vaak siddhi“ (nadprirodzená schopnosť dosiahnuť to, že sa slovo stane realitou). 

Podstata satsangu je: Celý váš život sa zmení! Nech budete pracovať v akejkoľvek oblasti, tak s integritou budete stúpať a prosperovať. Váš zámer, cieľ by ste si mali postaviť vysoko. S integritou ho dokážete dosiahnuť. Keď budete mať vysoký cieľ, tak s integritou tento váš zámer určite dosiahnete. Váš život s integritou sa stonásobne zlepší!

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 12. september 2013

Čo je Dharma?

Dnes budem rozprávať o jednom slove: Dharma. (pozn. Dharma je sanskritský termín pre vesmírny zákon). Čo je to Dharma? Budem definovať toto slovo. Dharma je zákon života ktorý je vašou prirodzenou skúsenosťou bez potreby akejkoľvek duchovnej praxe alebo pochopenia. Dharma je prirodzený prúd života, existencie, bez potreby akejkoľvek duchovnej praxe alebo pochopenia.

Pochopte túto pravdu. Ak vás niekto bude chcieť napadnúť, čo urobíte? Prirodzene sa budete brániť. Potrebujete na to nejakú špecíálnu vedomosť? Nie. Nepotrebujete na to žiadnu špeciálnu vedomosť alebo prax. Samotnou existenciou vás váš samotný život bude obraňovať. 

Kedže nechcete aby vás niekto zabil, tak nezabíjať iných je dharma. Keďže nechcete aby vás niekto zabil, tak nezabíjať iných je ahimsa. To čo nechcete aby iní robili vám, nerobiť iným, to je dharma. 

Kedže nechcete aby vás niekto okrádal, neokrádať iných je asteya. Kedže nechcete aby vám niekto klamal, neklamať iným je satya. Kedže nechcete aby niekto nepovolane fyzicky zasahoval do vašej existencie, preto nazasahovať nepovolane do fyzickej existencie iných je brahmacharya. Kedže nechcete aby niekto zhromažďoval zdroje len pre seba, preto to nerobiť vo svojom živote je aparigraha. 

Dharma je len pár týchto vecí: ahimsa, satya, asteya, brahmachariya, aparigraha. Nenásilie, pravdovravnosť, nekradnutie, zdržanlivosť, nezhromažďovanie (život s minimom vecí). Potrebujeme nejaké špeciálne pochopenie na to, aby sme žili tieto princípy? Nie. Keď vy obraňujete svoju existenciu, svoj život, svoju identitu, je to pre vás prirodzené. Robte to isté pre iných. Toto je prirodzený tok života. 

Dharma je vždy bez rozporov. Čokoľvek iné ako dharma vždy zanechá v nás nejaké neukončenie, nejakú neúplnosť. Dharma je ten jediný prúd života, existencie, ktorý je bez rozporov. 

Všetky rozsudky vedú len k viacerým argumentom, odvolaniam, ale všetky riešenia založené na dharme uchovajú obidve strany v naplnení, pretože dharma je prirodzený tok života, prirodzená existencia života. Nevyžaduje si žiadnu špeciálnu prax, žiadne špeciálne pochopenie. Je založená len na jednej pravde - to čo nechceš aby robili iní tebe, to nerob ty iným, to je všetko. 

Zákony vedú k viac a viac argumentovaniu, ale dharma je zameraná na riešenia. Zákony sú vytvárané právnikmi, ktorí si vychutnávajú argumentovanie, sú vytvárané tak, aby oni sami potom mohli hľadať diery vo svojich vlastneručne vytvorených zákonoch. Ale dharma je vytvorená osvietenými bytosťami, Rishis, ktorí si užívajú riešenia. 

Dharma je prirodzený zákon prúdu existencie. Ak začnete zosúlaďovať svoje vnútorné bytie s dharmou, tak ste vyhrali, ak sa zosúladíte s dharmou, tak ste vyhrali. Ak sa dokázete vrátiť k dharme, tak ste vyhrali. 

Ukončenie nie je nič iné ako vrátiť sa späť do priestoru, kde zažívate neustálu dharmu vo vašom živote. Bohužiaľ vo vašom živote sa klamstvo stalo spontánnym. Namiesto naplnenia, ktoré by malo byť spontánne, je to klamanie. Vy dokážete klamať spontánnejšie ako hovoriť pravdu. Prístroje na detektovanie lži sú založené na vaše pohodlie s výrokmi ktoré hovoríte. Ale moderný človek už prekročil túto zónu pohodlia. Moderný človek dokáže klamať pohodlnejšie ako keď hovorí pravdu. Bohužiaľ klamanie sa stalo spontánne prirodzeným štýlom nášho života. 

Stalo sa to poľutovaniahodným vzorcom – váš mozog je ustálený v nenaplnení. To je tá najnešťastnejšia udalosť v živote. Aj bez toho aby ste chápali čo robíte sa vám to vráti. To čo urobíte sa vám vráti. 

Základný zákon života je: to čo robíte iným sa vám vráti. Ak nechcete byť zranení, nezraňujte iných. Ak nechcete, aby vás život podvádzal, nepodvádzajte iných. Nemyslite si, že môžete niekde niečo ukradnúť a utiecť niekam, kde si to budete užívať. Nie! Vibrácie, ktoré vytvoríte na jednom mieste, nezostanú na tom mieste, ale presunú sa s vami kdekoľvek pôjdete.

Počúvajte, teraz budem definovať vzťah medzi dharmou a karmou. Ak sa vás niekto pokúsi napadnúť a vy sa budete brániť, to je prirodzený zákon života – dharma. Takisto, keď nenapádate iných, to je dobrá karma. Vedieť, že zraňujete iných, to je zlá karma.

Pochopte, čokoľvek čo je váš prirodzený prúd, to je dharma, nerobiť to iným je karma. Jednoduchý prúd života je dharma a karma. Čokoľvek vytvoríte, urobíte, čokoľvek sa pokúšate prijať, praktizovať, to nie je prirodzený zákon života. 

Takže jediné čo potrebujete praktizovať je táto jedna vec – ukončenie. To znamená vrátiť sa späť do vášho pôvodného priestoru. Nie je potrebné praktizovať nič iné ako ukončenie. Prirodzene budete poznať prirodzený prúd života.

Keď budete v priestore prirodzeného zákona existencie, budete ustálení v správnej karme. Keď budete naplnení a úplne v súlade s prirodzeným zákonom života, nikdy nebudete schopní vytvoriť žiadnu nesprávnu karmu.

Život reaguje na priestor a vibrácie, ktoré máte vo vašom vnútri, nielen na činnosti, ktoré vykonávate. Ak dokážete zmeniť váš vnútorný priestor, dokonca aj karma sa rozpustí a jej dopad na vás sa stratí, zanikne, zmizne.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 11. september 2013

Pochopte sami seba vďaka obohacovaniu

Dnes budem rozprávať o skutočnom obohacovaní. Prosím pochopte, iba vtedy keď budete reprodukovať svoju intenzívnu skúsenosť v iných, udeje sa obohacovanie. Až vtedy, keď budete obohacovať iných, tmavé zákutia vašej mysle, nevedomé časti vašej mysle spevnejú.

Počúvajte! Veľakrát vidím iba podľa výrazu tváre, že človek prechádza zmätkom a utrpením. Nanešťastie, riešením je obohacovanie, o ktorom nechce nikto počuť. Keď budete obohacovať iných ľudí, tak všetky otázky, ktoré vám budú klásť a vy nebudete vedieť odpovedať, sú prekážky vo vašom vlastnom nevedomí. Keď niekoho obohatíte a ten sa stane sannyasi, až potom budete skutočný sannyasi, pretože všetky otázky, ktorým budete čeliť, nie sú nič iné iba otázky zodpovedané vášmu nevedomiu. Keď dokážete odpovedať na všetky problémy a otázky iných, iba vtedy ste odpovedali na vaše vlastné nevedomé problémy a otázky. 
Predovšetkým musíte pochopiť, prečo by sme mali byť schopní odpovedať na všetky otázky. Nevedomie je nepriateľ, ktorého nosíte vo vašom ruksaku. Obohacovanie je zbraň, ktorú máte vo svojom ruksaku. Nevedomie je nepriateľ, ktorého nosíte vo svojom ruksaku. Môže vás kedykoľvek napadnúť. Kedykoľvek vám môže spôsobiť depresiu. Kedykoľvek vás môže destabilizovať. Pokiaľ nezabijete vaše nevedomie, pokiaľ ho nezničíte, budete vytvárať peklo sami pre seba, pre nikoho iného. Nemôžete vytvoriť peklo pre nikoho iného. Vytvárate peklo iba sami pre seba!

Nevedomie vás atakuje, keď to čakáte najmenej. Lepšie je obohacovať každého okolo seba, aby všetky vaše nevedomé otázky boli zodpovedané hneď teraz. Je to také isté ako dobrovoľne čeliť vášmu nevedomiu. Keď budete dobrovoľne čeliť vášmu nevedomiu, tak pôjdete s dostatkom výzbroje, sily a zvládnete to. Keď čelíte vášmu nevedomiu, tak sa s ním nanešťastie začnete asociovať, spájať. 

Prosím počúvajte. Vojdite do priestoru počúvania. Toto je veľmi dôležité vyhlásenie.

Keď vaše nevedomie vybuchne, tak sa s ním nanešťastie asociujete, spájate. Vtedy ste skončili, prehrali ste. Keď budete čeliť vášmu nevedomiu dobrovoľne, tak sa s ním nebudete asociovať. Rozdiel medzi asociáciou, spájaním sa s vašim nevedomím a nespájaním sa s ním je veľmi malý. 

Situácia, ktorá z vás urobí dobrého človeka môže byť náhoda, ale keď urobíte situáciu dobrou vy, bude to udalosť. Pochopte, situácia, ktorá vás urobí dobrým človekom je náhoda. Keď urobíte situáciu dobrou vy, je to udalosť! 

Celý váš život nie je nič iné ako Mahabharata vojna (najväčšia historická vojna ľudstva pred 5 000 rokmi, odohrávajúca sa za čias Krišnu v Indii). Vaše víťazstvo alebo zlyhanie, či vyhráte vy alebo vaše nevedomie, o tom bude rozhodnuté na základe toho, na ktorú stranu sa postavíte. 

Každý človek, podľa toho čo robí, musí mať vyvinutú aspoň jednu výnimočnú vlastnosť. Napríklad astrológ musí mať vyvinutú integritu. Človek, ktorý sa venuje Vaastu (indické feng šuej), musí mať vyvinutú autentickosť. Ale osvietená bytosť, ktorá vás má doviesť k úspechu, musí mať všetky štyri - integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie – a ešte niečo viac! Schopnosť hrať sa s každou z týchto vlastností. To dokáže iba Krišna. Poviem vám, na ktorejkoľvek strane bude Krišna stáť, tá strana vyhrá. Takisto, či to bude vaše nevedomie alebo vedomie, vyhrá tá strana, na ktorej budete stáť. Byť na strane vedomia a doviesť sa k naplneniu, to je život!  

Predvčerom som povedal, že ten najblaženejší život na planéte Zem majú naše deti v gurukule. Či to viete alebo nie - niektoré naše deti to možno nevedia, pretože nevideli svet – poviem vám, ten najblaženejší život, ten najšťastnejší život na planéte Zem je život našich detí v gurukule! 

Kathopanishad (Katopanišád - písmo, ktoré odhaľuje tajomstvo smrti a zmysel života) hovorí: „Ak dostanete možnosť vybrať si medzi tým, čo je ´správne´a ´príjemné´ - správne veci, dobré veci a veľmi príjemné, pohodlné, šťastné veci, vždy si vyberte tie ´správne´ veci, nie tie ´príjemné´, ´pohodlné´.“

V tomto veku deti z gurukul možno nevedia, že si vybrali „správnu vec“, nie „príjemnú, pohodlnú“. Niekedy si deti vyberú samé a inšpirujú rodičov. Niekedy vyberú rodičia a inšpirujú deti. Ale nakoniec urobíte správnu vec!

Shreyascha Preyascha Manushyamethasthou Sampareethya Vivinaththi Dheeraha |
Shreyo He Dheerobhi Preyaso Vruneethey Preyo Mandho Yogakshemaadh Vruneethey ||
„Dobré a príjemné pristupujú k človeku. Múdry človek zváži oboje a rozlíši medzi nimi. Múdry človek uprednostní dobré pred príjemným. Ale hlúpy človek si vyberie to príjemné kvôli láske k telesným potešeniam.“ (Kathopanishad)

Pochopte, keď si vyberiete príjemné, keď budete na strane príjemného, vaša deštrukcia, zničenie je nevyhnutné. Samozrejme, majstri zlučujú oboje spolu – dobré aj príjemné. Aj keď ich zlučujú spolu, vy budete vždy hľadať iba dobré, pretože neviete, ako ich zlúčiť. Pokiaľ sa nestanete majstrom, ktorý vždy hľadá to dobré, nie príjemné. Hľadajte to správne, nie to ľahké.

Celý váš život nie je nič iné ako Mahabharata vojna. Keď sa narodíte, ste nevedomí a rozbití na stovky koreňových vzorcov a všetkých sto vyrastie ako démon. To znamená, že všetky vaše koreňové vzorce vyrastú ako démoni! Keď ste unavení z toho byť démonom, tak aspoň pre zmenu podporíte v sebe niektoré dobré vlastnosti. Prosím pochopte, nikto nie je démonom na sto percent, pretože to by vás nudilo. Nemôžete byť na sto percent démonom alebo svätcom, pokým sa nestanete osvietenými. Pokiaľ sa nestanete osvietenou dušou, osvietenou bytosťou, budú vo vás obidve stránky, pretože potrebujete mať voľbu. Život je len o skákaní z jednej strany na druhú. Je to voľba, výber! 

Priestor naplnenia, ktorý je vo vašom vnútri, ktorý nemôže byť zničený žiadnym koreňovým vzorcom, to je Krišna. Občas sa objaví a povie. „Hej, vy všetky koreňové vzorce – robíte nesprávne, zlé veci! Nerobte to!“  

Pochopte, celý váš život je Mahabharata vojna. Keď je vaša hmotnosť pre vaše telo príliš veľká, keď sú vaše neukončenia príliš ťažké pre vaše vlastné telo... Prosím pochopte, keď nie je bohyňa Zem schopná uniesť svoju váhu, prichádza Krišna a zníži ju. To znamená, že keď sa vaše neukončenia stanú príliš aj pre vás samých, príde Krišna a všetky ich zničí. 

Ako spoznať, či sú moje neukončenia príliš aj pre mňa? Ak nemôžete v noci spať! Prosím pochopte jasne, spánok je mierka. Potom ako si ľahnete, ak nie ste schopní spať, ak sa prevaľujete na posteli bez spánku, tak potom sú už vaše neukončenia pre vás príliš. Teraz je čas na to, aby sa udial Krišna! Stali ste sa príliš ťažkými dokonca aj pre seba! Vtedy prichádza Krišna a dáva Baghavad Gítu Arjunovi. To znamená, že niektoré z vašich dobrých vzorcov sú s inteligenciou zapojené do toho, aby sa urobilo ukončenie. Sú to vaše dobré vzorce, ktoré začínajú s ukončením. Keď budete robiť ukončenie, nakoniec vo vás zvíťazí dobro a budete vytvárať dobro, láskavosť, budete vytvárať realitu akú chcete.   

Prosím pochopte, po Mahabharata vojne sa znova všetko prebudovalo, vytvorilo. Takisto po vašom naplnení vytvoríte svoj život, vytvoríte všetko.

Pochopte, počúvanie, učenie sa umenia ukončenia, naplnenia by malo byť prvým krokom vo vašom živote. Naučte sa ukončenie. Počúvajte o umení naplnenia. Učte sa umenie naplnenia. Žite umenie naplnenia. Nič iné nie je vo vašom živote také dôležité ako naučiť sa umenie naplnenia a urobiť ukončenie so všetkými vašimi nevedomými časťami. To je to najsilnejšie, najúčinnejšie duchovné umenie, priame duchovné umenie. Dajte energiu, odvahu, podporu priestoru naplnenia vo vás. To naozaj vo vás spôsobí zázraky. 

Zvyčajne sa ma ľudia pýtajú: „Ako môžem vedome čeliť môjmu nevedomiu?“ Pochopte, keď začnete obohacovať iných, tak akékoľvek otázky a problémy budú mať iní, je to vaše nevedomie. Keď ich dokážete zvládnuť a obohatiť ich bytie, odpovedať na všetky ich otázky, môžete obohatiť aj sami seba. Môžete obohatiť sami seba, keď obohatíte ich. Pretože otázky iných nie sú nič iné iba predĺženie vášho vlastného nevedomia! Čokoľvek sa objaví  pred vami v podobe iných, to je vaše nevedomie. Odpovedajte na všetky ich otázky. Keď budete schopní obohatiť iných, môžete obohatiť sami seba a zbaviť sa svojho nevedomia.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. september 2013

LÁSKA JE DUCHOVNÁ SILA

Dnes budem pre zmenu rozprávať o Láske. 
Láska nie je len emócia, ale je to mystická sila. Ak dokážete ukázať lásku z času na čas, tak je to len spoločenská emócia. Ale ak ste večne milujúci, vždy vyžarujete lásku, tak je to mystická sila. 

Schopnosť milovať je mystická sila. Táto sa v nás udeje iba keď budeme schopní byť v priestore naplnenia. Iba ak dokážete byť naplnení a ustáliť sa v priestore naplnenia, tak schopnosť milovať sa stane vašou realitou. Väčšinu času si myslíte, že vonkajší svet je zodpovedný za vaše neúplnosti Nie! Pochopte, vonkajší svet NIE JE zodpovedný za vaše neúplnosti. Ani čiastočne. 

Mnohí z nás budú súhlasiť, že vonkajší svet nie je úplne zodpovedný za naše neúplnosti, ale myslíme si, že je čiastočne zodpovedný. Nie! Vonkajší svet nie je ani trošku zodpovedný za vaše nenaplnenia. 

Nenaplnenie od prírody začína klíčiť, rásť a ustálovať sa iba vo vašom vnútornom priestore a jeho konáre nikdy nezasahujú do vonkajšieho sveta. 
My si myslíme, že nenaplnenie vzniká vo vnútri, ale jeho konáre sú vo vonkajšom svete. Nie! Všetky vrstvy nenaplnenia ktoré máte sú iba vo vašom vnútornom priestore. Všetky vrstvy sú zakorené iba vo vašom vnútornom priestore. Dokonca ani ich výhonky alebo konáre nevyčnievajú do vonkajšieho sveta. 
Po prvé musíte pochopiť, že vaše nenaplnenia sú vždy zakorenené a ustálené iba vo vašom vnútri. Mnoho krát vám iní odpustia a zabudnú, pretože pre nich nie ste veľký človek, ale vy sami sebe neodpustíte, pretože pre vás samých ste vy veľký človek.

Iní mnoho krát proste zabudnú na nenaplnenia týkajúce sa vás, pretože vy nie ste pre nich tak dôležitý, to znamená že ste im ukradnutí, ale vy si neodpustíte, pretože pre seba ste príliš dôležití. Neustále myslíte iba na seba. Odkedy sa zobudíte až pokým nejdete do postele tak myslíte iba na seba. Kvôli neustálemu pamätaniu si seba samého si pamätáte dokonca aj svoje malé neúplnosti veľmi hlboko, veľmi veľmi hlboko. 

Pochopte, dokonca aj tie najmenšie nenaplnenia ktoré máte vo vnútri si pamätáte veľmi dôkladne. Schopnosť odpustiť si je tá prvá podmienka na to, aby ste mohli začať milovať. Iba ak dokážete odpustiť sami sebe, urobiť ukončenie so sebou samými, láska začína. Až potom sa láska začne vyjadrovať. Láska je v skutočnosti sila!

To čo teraz opisujem nie je vlastnosť, je to sila. Byť blaženým raz za čas je schopnosť, ale byť blažený stále, to je sila! Ukazovať lásku raz za čas je vlastnosť, ale cítiť lásku neustále, to je sila. 

Iba vtedy, keď budete ustálení v priestore naplnenia pochopíte tento výrok, že láska je sila. Keď ste ustálení v sile lásky, tak vášho nepriateľa ani len nenapadne aby na vás zaútočil, namiesto toho bude ospevovať vašu slávu. Pretože v jeho vnútri bude viac miesta zaberať vaša sláva ako jeho vlastná nevraživosť. 

Byť ustálení v sile lásky je byť ustálení v sile ukončenia, naplnenia. 
Včera som rozprával o dvoch druhoch lásky: láska vtáčej matky voči svojim mláďatám a láska leva voči svojmu levíčaťu. Vy vždy považujete mäkké prejavy lásky za symbol lásky, pretože vy poznáte iba pseudo-lásku. My vždy považujeme kŕmenie vtáka do úst svojich mláďat za symbol lásky. Ružu za symbol lásky. Ale nikdy nepovažujeme levie správanie voči levíčaťu za symbol lásky. My nepoznáme lásku skrytú za koreňom zapúšťajúcim sa z banyán stromu, nevieme, že strom dáva lásku najskôr tomuto koreňu až kým sa neustáli v zemi a potom podporuje celý strom. 

My vždy oceňujeme povrchnú lásku ruže a vtáka kŕmiaceho svoje mláďatá, ale poviem vám, vták ktorý kŕmi svoje mláďa sa dá prirovnať k láske, ktorú prejavujete raz za čas. Ale lev, ktorý berie svoje mláďa na lov, a umožňuje mu uvedomiť si svoj potenciál, svoje možnosti a schopnosti, to je skutočná láska. 

Prejavovať lásku voči vašej najslabšej stránke je to, čo vás učí spoločnosť o láske. Keď ste chorí a niekto príde a nakŕmi vás, to je považované za lásku. Ale keď na vás niekto zazrie a povie vám nech sa zbavíte tej choroby, to je pravá láska. 

Ale vám sa nepáči takáto láska a nechcete s ňou spolupracovať, pretože vám nikto nikdy nepovedal, že toto je láska. Vždy keď vás požiadajú aby ste sa prebrali, aby ste sa zbavili svojej choroby, máte pocit, že sa od vás iba niečo vyžaduje. Ale pochopte, láska by mala byť dávaná iba tej správnej časti vo vás, nie tej nesprávnej. Ale vy sa identifikujete s vašou nesprávnou stránkou.

Najskôr pochopte že vy máte stránku vzorcov a stránku bez vzorcov, priestor naplnenia a priestor nenaplnenia, ten správny a ten nesprávny priestor vo vás. Láska by mala byť dávaná iba tej správnej časti vo vás. Ale vy si vždy vychutnávate, očakávate a opätujete iba lásku dávanú tej nesprávnej časti vo vás. 

Ako je možné že teroristické organizácie sú schopné presvedčiť toľkých mladých ľudí aby sa pridali k nim? Ja som študoval psychológiu mladých ľudí a zistil som, že je to preto, lebo teroristické organizácie podporujú ich nesprávnu stránku a oni si okamžite zvolia túto priazeň.

Majster nikdy nebude podporovať vašu stránku vzorcov, stránku neúplností, ale v teroristických organizáciách všetky vaše nesprávne vzorce budú zasypávané láskou. Majster vám nikdy nedovolí piť alkohol, obletovať ženy, nedovolí vám ani vyspávať dlhé hodiny, ale v teroristických organizáciách môžete piť, obletovať ženy, jesť čo chcete. Všetky tieto vzorce sú zasypávané láskou a vy si pomyslíte: „Toto je ten najlepší život!“
Ó mládež Indie, je načase aby ste sa prebudili a uvedomili si tú správnu a nesprávanu lásku. Skutočná láska je tá ktorá vám ukáže vaše možnosti, nie tá, ktorá vás ničí!

Pochopenie o láske, skúsenosť lásky akú dostávate navždy ovplyvňuje spôsob ako sa správate a ako myslíte. Akonáhle si začnete užívať lásku voči svojim vzorcom tak už ste využívaní teroristickými organizáciami. Iba ak budete schopní príjmať lásku voči vašej stránke naplnenia, až potom budete schopní rozpoznať osvieteného majstra, až potom budete schopní žiť v sange. 

Ó mládež Indie, zobuďte sa, mali by sme vytvoriť sangu v každej dedine. Ó mládež, stretnite sa, preberte zodpovednosť za našu chudobu, za našu nevedomosť, za všetku kultúrnu deštrukciu. Pochopte, zodpovednosť je vzdelávať iných, obohacovať iných. Staňte sa zodpovední za svoju dedinu, za oblasť kde žijete, za priestor v ktorom dýchate. Obohaťte ľudí o integritu, autentickosť, zodpovednosť, naučte ďaľšiu generáciu vedu ukončovania.

Vezmite obohacovanie iných o 4 princípoch a o ukončovaní za svoju zodpovednosť a naďalej neúnavne prejavujte lásku voči tej správnej stránke ľudí.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 9. september 2013  

Ganéša – stelesnenie naplnenia

Ganéša je taký krásny boh, stelesnenie radosti. Vždy je prítomný tak ako naplnenie! Pochopte, v momente keď vyhlásite naplnenie, budete naplnení! Neexistuje nič, čo je potrebné predtým, alebo potom. Iba ste zabudli sami na seba. Musíte vyhlásiť vaše naplnenie, to je všetko, a naplnenie sa udeje! Takisto, v momente keď požiadate Ganéšu, bude tu. On je boh plný radosti!     

Nič iné nie je prekážkou v našom živote ako myšlienka, že niečo je „nemožné“. Ganéša znamená ukončenie so všetkým, čo je nemožné. Ganéša je stelesnenie lásky. Je ustálený v priestore naplnenia a v radosti, pretekajúcej radosti a je stelesnením všetkých ukončení neúplností, že niečo je „nemožné“. 

Ganéša je stelesnenie lásky. Prosím pochopte, nikdy nebudete rozmýšľať nad Ganéšom ako nad stelesnením lásky, pretože vždy budete mať myšlienku na lásku od Krišnu alebo Devi. Musíte pochopiť, že Ganéša vám pomôže urobiť ukončenie so všetkými neukončeniami a myšlienkami „to je nemožné“. Robí vás úplnými so všetkým čo vnímate ako nemožné.

Musíte pochopiť túto pravdu o láske. Je jeden druh lásky, pri ktorej vták, keď čokoľvek zje, tak si malý kúsok uloží v zobáku, priletí do hniezda, kde býva a nakŕmi svoje mláďatá. Toto je jeden druh lásky. Existuje ešte jeden druh lásky, pri ktorej lev zoberie levíča, aby ho naučil loviť. 

Pochopte, sú dva druhy lásky. Jedna, pri ktorej vták niečo zje a prinesie kúsok potravy, ktorou nakŕmi svoje mladé. Druhá, pri ktorej lev vezme svoje mláďa na lov. Lev bude levíča ochraňovať, aby sa nezranilo počas lovu, ale levíča sa nebude môcť vyhnúť zácviku do lovu. Lev ho bude ochraňovať, aby sa nezranilo, ale nikdy ho nenechá bez toho, aby ho zobral na lov. Vy musíte loviť! A musíte zobrať zodpovednosť! Samozrejme, keď nič neulovíte, tak vás lev nakŕmi. Čokoľvek čo obstará, tým vás nakŕmi. Ale bude vás neustále učiť loviť.

Môžem povedať, že láska Ganéšu je ako láska leva. Pochopte, lev musí zostúpiť na úroveň levíčaťa, aby levíča cítilo, že je mu rovnocenné. Iba potom ho dokáže povzbudiť, aby s ním išlo na lov a pokúsilo sa loviť. Toto zostúpenie nezníži stav leva samotného. Takisto, Ganéša zostupuje na našu úroveň, aby nás pozdvihol na svoju úroveň. To je veľký rozdiel!

Láska Devi alebo Krišnu je viac ako láska vtáka, ktorú cíti k svojim mláďatám. Ale láska Ganéšu je ako láska leva. Poviem vám, táto láska vyžaduje toľko obetovania. Pri láske vtáka budú mláďatá vedieť, že ich matka miluje a budú to opätovať. Pri tejto láske nepotrebujete veľa obetovania. Ale pri láske leva a levíčaťa si levíča ani neuvedomuje, že ho lev miluje. Preto musí lev urobiť toľko obetovania. 

Prosím pochopte, najväčšie obetovanie je cítiť sa spokojný s tým, keď druhý človek chápe, že ho milujete. Aj toto musí musí lev obetovať! Lev musí obetovať dokonca aj toto! Lev nebude ani len čakať na to, aby si levíča uvedomilo jeho obetovanie. Vie iba jednu vec: raz si levíča uvedomí, že je to lev, ktorý zo mňa urobil leva. Takže najväčšie obetovanie je, keď si to ľudia ktorých máte radi neuvedomujú, keď nevedia že ich milujete, ale vy v tom neustále pokračujete, neustále pokračujete vo vašich povinnostiach, záväzkoch voči nim. Môžem povedať, že toto je tá najsilnejšia láska. Láska Majstra!   

Lev vám nedovolí oddychovať. Nenechá vás bez toho, aby ste išli loviť. Aj keď poviete: „Nie, nie! Bolia ma nohy, včera som bežal tri kilometre a naháňal jeleňa! Dva kilometre som musel chodiť hore a dole. Nie, bolia ma nohy, bolia ma kolená, bolí ma chvost!“ Nie! Lev vás nenechá na pokoji! Ak nebudete schopní loviť, ak nebudete schopní získať potravu, tak nezostanete bez jedla, lev vás určite nakŕmi. Ale lev neurobí to, aby nezobral levíča na lov, aby ho učil loviť. Prosím pochopte, byť levom je náročné! Ale byť vtákom nie je náročné, pretože vták nemusí loviť, jeho potrava je len to, čo nájde alebo vyžobre. 

Vyrastajte s láskou leva, nie s láskou vtáka. Láska holubice bude ukľudňujúca, utišujúca, ale urobí z vás iba vtáka, ktorý stále trpí, hľadá, žobre, kradne. Vyrastajte s láskou leva a stanete sa levom! Ak budete mať na výber medzi láskou vtáka a leva, tak si zvoľte lásku leva. Vždy si vyberte lásku leva, pretože to z vás urobí leva!

Koho lásku si vo svojom živote vyberiete, tým sa stanete. Koho lásku si v živote vychutnávate najviac, tým sa stanete. Pochopte, rovnako ako sa stanete tým čo jete, láska je potravou pre vašu bio-pamäť. Buďte preto veľmi opatrní od koho prijímate lásku. Rovnako ako od koho prijímate jedlo, takisto buďte veľmi opatrní od koho prijímate podporu, útechu, starostlivosť. Neprijímajte starostlivosť, lásku, pozornosť, liečenie, utíšenie, žiadne dobré veci, nič čo si myslíte, že je to dobré alebo zlé, neprijímajte to od človeka, ktorý z vás neurobí leva!  Prijímajte lásku, starostlivosť, pozornosť, dokonca aj rev, desivý rev iba od leva, ktorý z vás urobí leva. Aj keď lev na vás zareve je lepšie dostať zarevanie od leva, než úsmev od šakala. Radšej prijmite rev od leva! Nikdy nepríjmite úsmev od šakala alebo líšky. 

Myslím, že som definoval lásku z nového uhla. Ganéša je stelesnenie lásky leva, ktorý vás urobí naplnenými. Pochopte nevyhnutnosť, dôležitosť naplnenia. Ganéša je stelesnenie tohto naplnenia. Ganéša je stelesnenie ukončenia so všetkými neukončeniami „to je nemožné“. 

Urobte ukončenie so všetkými neukončeniami vášho životného štýlu, so všetkými silnými presvedčeniami, vierami, ktoré máte, že čokoľvek robíte, bude to neúspešné alebo nemožné. Urobte ukončenie s týmto všetkým. Ukončite všetky tieto myšlienky. Pochopte, zbavte sa týchto neukončení. Poviem vám, keď urobíte ukončenie so všetkými týmito myšlienkami, budete vyžarovať energiu Ganéšu, budete vyžarovať prítomnosť Ganéšu, budete vyžarovať skúsenosť Ganéšu. 

Podstata dnešného satsangu je: Ganéša je stelesnenie ukončenia so všetkými neukončeniami, že je niečo nemožné. Nech sa Ganéša, stelesnenie naplnenia, udeje vo všetkých z nás, nech ukončí všetky naše neukončenia, že je niečo nemožné a ustáli nás v priestore naplnenia.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 8. september 2013

Zúčastňujte sa svojho života

Dnes budem rozprávať o obohacovaní. Život Šiva Bhakta (v oddanosti k Šivovi) by mal byť zameraný na obohacovanie tak ako u Šivu. Mahadeva je stelesnenie obohacovania, neustáleho obohacovania sveta, podporovania sveta, existencie priestoru pre to, aby svet existoval, obnovoval sa. Mahadeva, Šiva je stelesnenie obohacovania.

Prosím pochopte. Kedykoľvek ste zaseknutí a chcete pokračovať vo svojom živote, prijmite obohacovanie ako životný štýl a zažijete prelom vo vedomí. Keď ste zaseknutí vo svojom biznise, kariére, v zdraví, vo vašich vzťahoch, ponúkam vám riešenie. Rozhodnite sa zhromaždiť mládež vo vašej dedine, vo vašom meste, upratujte spoločné miesta ako sú cesty, chrámy, školy, alebo vodné toky. Poviem vám, hovorím to s obrovskou integritou, autentickosťou, zodpovednosťou: Zažijete prelom! 

Som zodpovedný za to, čo hovorím. Zhromaždite niekoľko ľudí, inšpirujte ich, vyčistite vodné toky vo vašej dedine. Ja nehovorím ako vodca nejakej organizácie, ktorá poskytuje pomoc, službu. Ja hovorím duchovnú pravdu, duchovnú techniku! Pochopte, keď organizácia poskytujúca pomoc hovorí „zhromaždite sa, slúžte, upratujte, pomáhajte“, tak jej kontext je odlišný. Keď poviem ja: „zhromaždite mládež, vyčistite spoločné miesta ako sú cesty, chrámy, školy, vodné toky“, myslím tým iný kontext. Keď prijmete tento druh práce, to množstvo obohacovania, ktoré sa udeje vo vašom vnútri aj navonok, uvoľní vo vás novú kundaliny energiu, nové myslenie, nové prebudenie, nový priestor! Zažijete prelom vo vedomí! Kdekoľvek chcete zažiť prelom vo vašom živote, zhromaždite sa ako skupina, obohacujte sami seba a iných prostredníctvom nejakej činnosti.      

Všetci diváci, žiadam vás všetkých, zhromaždite niekoľko mladých ľudí vo vašej dedine, robte kirtany, sankirtany, to znamená spievanie a tancovanie v mene Pána a prijímajte nejaké spoločné obohacujúce projekty ako je upratanie miestnych chrámov, vodných tokov, škôl. Pochopte, to spôsobí zásadný prevrat v celom svete. To spôsobí zásadný prevrat vo vašom svete. Keď hovorím celý svet, tak tým myslím váš svet! Zrazu to zmení energiu vášho bytia, schopnosť vášho bytia, spôsob akým myslíte, spôsob akým žijete, spôsob akým hovoríte, spôsob akým sa správate. To všetko bude naplnené toľkou zodpovednosťou!

Chcem, aby toto robili dobrovoľníci organizácie Dhyanapeetam. Začnite obohacovať ľudí vo vašej oblasti. Veďte kirtany, sankirtany, spievajte a tancujte v mene Pána, ospevujte meno Pána, oslavujte jeho prítomnosť vo vašom živote. Oslavujte to, že sa vo vašom živote udiala inkarnácia! Pochopte, keď sa vo vašom priestore udeje inkarnácia, stanete sa inkarnáciou. Keď spoznáte, že „prečo“ inkarnácie je vaše „prečo“. stanete sa inkarnáciou. „Prečo“ inkarnácie bude vaše „prečo“. Stanete sa inkarnáciou.

Ten najväčší zločin, nenaplnenie, démon, diabol, ktorého ľudské bytosti môžu mať, je symptóm neúčasti, stiahnutia sa. To znamená: „Prečo by som sa mal zúčastňovať v živote? Môžem iba existovať. Nikdy som nechcel žiadnu moc, pozíciu.“ Nechcieť moc a pozíciu na základe priestoru nenaplnenia nie je nič iné ako samovražda. Počúvajte, nechcieť moc a pozíciu kvôli nenaplneniu, neukončeniam, nie je nič iné ako samovražda. 

Existujú rôzne úrovne samovraždy. Prvá, fyzická samovražda je vypitie jedu, obesenie sa, hodenie sa pred idúci vlak, alebo vstup do manželstva  Toto sú okamžité metódy na samovraždu. Existujú ďalšie, psychologické metódy, pri ktorých sa jednoducho nezúčastňujete, odmietate vďaka svojej intenzívnej nenávisti k nejakému človeku, systému alebo k životu samotnému. Toto je ten najsilnejší démon, deštrukcia v živote. Poviem vám, je to zakorenené v pochybnostiach o sebe. Ukončiť neukončenia s prístupom neúčasti, to je Ganéša. Ukončenie so symptómom neúčasti, ktorý je zakorenený v pochybnostiach o sebe, to je Ganéša. 

Pochopte, naozaj chcem, aby sa to začalo diať všade, po celom svete. Buďte pripravení, začneme s tým po Vijay Dashami (sviatok v hindu tradícii, deň kedy Ráma zabil démona Ravanu, ktorý uniesol jeho manželku Situ do svojho kráľovstva na Srí Lanke). Od Vijay Dashami po oslavy mojich narodenín budeme mať obdobie obohacovania. Ľudia zo všetkých tradícií vyjdu skoro ráno do ulíc a budú spievať a tancovať v mene Pána, obohacovať, prebúdzať každého. Budeme oslavovať toto obdobie ako obdobie prebúdzania. 

V čase keď sa prebúdzajú dévatas (sochy bohov) by sme sa mali prebudiť aj my! Mali by sme sa pripraviť na prebudenie. Od Vijay Dashami až do Jayanthi (oslavy Swamijiho narodenín) budeme mať obdobie prebúdzania. Ktokoľvek chce prijať tento životný štýl, čo odporúčam všetkým, všetky centrá, návštevníci, diváci, ktorí ho chcete prijať vo vašej dedine, meste, prosím pošlite e-mail na programs@nithyananda.org . My vás podporíme so všetkým, čo je potrebné pre tento program. Chcem, aby sa toto obohacovanie udialo najmenej na 1008 miestach, kde niekto z vás zoberie zodpovednosť za zhromaždenie miestnych ľudí, za ranné kirtany, kde sa budete obohacovať navzájom, kde budete obohacovať oblasť, v ktorej žijete tým, že budete viesť spoločné aktivity. Robte obohacovanie za zlepšenie sveta!

Upratajte, vyčistite spoločné miesta vo vašej oblasti – vodný tok, školu, alebo chrám. Začnite to robiť v každej dedine. Každé ráno choďte cez vašu dedinu vo vašej oblasti a robte kirtany. Poviem vám, prinesie to do vášho vnútra novú energiu, novú inšpiráciu. Zažijete prelom vo vedomí! Či ste zaseknutí vo vzťahoch, alebo psychologicky v nejakých neukončeniach, alebo v zdravotných problémoch, alebo v situáciách súvisiacich s vašou karériou, zamestnaním - urobte to! Robte toto obohacovanie! Hovorím k vám ako duchovný majster. Keď sa zhromaždíte a začnete pracovať, uvoľní sa vo vás toľko energie!

Prichádzam s ďalším projektom. Strávte v Indii jeden rok ako pútnik. Chcem oživiť tento životný štýl „parivrajaka“. Ó, mládež Indie, celý svet, všetci praktizujúci hinduisti: prijmite aspoň tento jeden rok a buďte pútnikom po Indii. Úprimne odporúčam všetkým mladým ľuďom, mali by ste to prijať aspoň na jeden rok. Môžete ísť ako skupina, nemusí to byť iba jeden alebo dvaja ľudia. Je to možné! Strávte aspoň jeden rok ako pútnik v Indii!

Pochopte, keď budete zaseknutí a neschopní dostať sa z toho, mali by ste prijať tento nový druh aktivity, aby ste v sebe prebudili priestor obohacovania. Keď budete navždy ostávať na jednom mieste, zaseknete sa a budete sa nudiť, budete unavení. Keď budete neustále iba putovať, takisto navždy premárnite svoj život v nepokoji. Preto raz za čas putujte. To bude ten správny pomer pre správny spôsob života.

Ó, mládež Indie, praktizujúci hinduisti po celom svete, naliehavo vás vyzývam, aspoň jeden rok žite ako pútnik v Indii. Zaväzujem sa, že oživím životný štýl parivrajaka, ponúknem chuť tohto životného štýlu ďalšej generácii mládeže. Vytvorím webovú stránku a linku pomoci. Kedykoľvek budete potrebovať pomoc zo zdravotných dôvodov alebo akúkoľvek inú pomoc, dozrieme na to, aby ste túto pomoc dostali. Budeme vás podporovať počas vašej parivrajaka prostredníctvom mojej organizácie, sangy alebo ctiteľov tým, že vám poskytneme základné vybavenie na to, aby ste mohli ísť a obohacovať.   

Každý sannyasi by mal prijať tieto tri veci ako svoje záväzky: Po prvé, stať sa acharya (učiteľom) – mať schopnosť obohacovať každého s týmito veľkými pravdami védskej tradície. Byť parivrajaka, ktorý precestuje celú krajinu po jej dĺžke aj šírke. Stať sa paramahamsa – zotrvávať v tom najvyššom priestore, nedotknutý žiadnymi neukončeniami alebo nečistotami, byť neustále v priestore naplnenia.      

Od Vijay Dashami do mojich narodenín budeme mať obdobie prebúdzania, kedy sa v každej dedine miestni ctitelia a žiaci zhromaždia, budú obohacovať ľudí, robiť kirtany a viesť satsangy. Budú obohacovať každého o štyri princípy a pomáhať miestnej komunite dosiahnuť lepší svet. Budú upratovať chrámy, školy, vodné toky. Odo dňa mojich narodenín po ďalšie narodeniny, celý jeden rok budem iniciovať ľudí pre parivrajaka. Staňte sa na jeden rok pútnikom. Ktokoľvek chce byť iniciovaný, prosím buďte tu v deň mojich narodenín, 27. decembra tento rok. Som veľmi úprimný, autentický. Chcem iniciovať pre parivrajaka aspoň 1008 ľudí!  

Vráťte sa späť na moje nasledujúce narodeniny, aby ste sa stali súčasťou sangy. Potom ako budete vyleštení, žiariaci ako diamant! Buďte pútnikom v Indii po dobu jedného roka. Precestujte Indiu po jej dĺžke aj šírke! Poviem vám, nebudete zaseknutí vo vašom živote! Tento druh aktivity prebudí vo vás toľko kundaliny, inteligencie. Prinesie to novú energiu žiť štyri princípy vo vás. Takže od 13. októbra do 27. decembra budeme mať obdobie prebúdzania.

Naliehavo týmto vyzývam mládež Indie a praktizujúcich hinduistov po celom svete: Pripravte sa na jeden rok na parivrajaka yatra (púť), aby ste tak zakúsili védsku tradíciu, duchovno.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 5. september 2013

Zjednodušte svoj život

Budem pokračovať v rozprávaní o téme, o ktorej som hovoril včera: znovu-získanie vášho vnútorného priestoru, ktorý je okupovaný, zaplnený vašimi pochybnosťami o sebe. 

Iba kvôli pochybnostiam o sebe toľkokrát stratíte majstra, váš život, Boha aj vtedy, keď sa vo vašom živote stali úžasné veci. Aj keď sa vo vašom živote stali úžasné veci, tak iba kvôli vzorcu pochybovania o sebe a jeho dominovému efektu premeškáte Boha, majstra a veľa priaznivých vecí. 

Ako urobiť ukončenie s pochybnosťami o sebe? Musíte pochopiť oblasť, z ktorej sa tieto pochybnosti začnú diať. 

Včera sa konala v ašráme krásna udalosť: tavenie a vytváranie deity (sochy) Meenakshi pre chrám v Seattli, ktorá váži okolo jednej tony. Zliatina z piatich kovov sa tavila a nalievala do formy. Keď sa kov do nej nalieval, tak ste videli vychádzať na povrch veľa bublín. Keby tieto bubliny ostali vo vnútri a uviazli by v odliatku, deity by bola veľmi slabá a mohla by sa rozbiť počas transportu alebo premiestňovania. Bubliny nemôžu byť vo vnútri deity, vo vnútri odliatku. Pochybnosti o sebe nemôžu byť vo vašom vnútri! Pochybnosti sú ako tie vzduchové bubliny! Pochopte, soche deity, ktorá bude mať vzduchové bubliny vo vnútri, sa nedá veriť, pretože sa môže kedykoľvek a na akomkoľvek mieste nečakane rozbiť. Človek, ktorý má pochybnosti o sebe, nemôže byť asistentom, tajomníkom, ministrom, pomocníkom, alebo na žiadnom mieste, ktoré vyžaduje spoľahlivosť, dôveryhodnosť. 

Prosím pochopte tento princíp: ak máte pochybnosti o sebe, tak nie ste hodní ani toho, aby ste verili sami sebe. Ak ste človekom, ktorý má o sebe pochybnosti, ani vy by ste nemali veriť sami sebe! Uistite sa, že človek s pochybnosťami o sebe nie je členom vášho tímu, ktorý robí akékoľvek rozhodnutia, že nie je hlavným poradcom. 

Predovšetkým trénujte, drilujte s ukončovaním sami seba! Až potom sa zbavíte pochybností o sebe. 

Keď boli v deity vzduchové bubliny, tak tam naliali ešte viac kovu. Tieto vzduchové bubliny začali okamžite vychádzať. Začali miešať roztavený kov tyčou a bubliny vychádzali von. Robiť ukončenie je ako víriť váš vnútorný priestor pomocou kovovej tyče, aby vzduchové bubliny vychádzali von. Musíte vedieť jednu dôležitú vec: Keď budete robiť ukončenie, váš žalúdok bude doslova cítiť vírenie a vzduch začne vychádzať von. Stane sa to doslova tak, pretože žalúdočné vredy, gastritída, to všetko súvisí s neukončeniami, ktoré máte. 

Keď začnete robiť ukončenie sami so sebou, toto ukončenie uvoľní vaše pochybnosti o sebe. Naozaj vám poviem, keď budete žiť bez pochybností o sebe, nikto vás nedokáže zlomiť! Musíte jasne pochopiť: Keď budú vašou mamakarou, vaším vnútorným imidžom pochybnosti o sebe a váš vonkajší imidž bude taký, že nemáte pochybnosti o sebe, keď sa budete snažiť ukazovať to, že nemáte pochybnosti o sebe, tak budete zlyhať. Táto hra nebude úspešná. Aj vo vašom vnútornom imidži buďte bez pochybností o sebe! Nie je to nič komplikované! Iba vyhláste ukončenie so všetkými vašimi vzorcami pochybovania o sebe. 

Niekedy máte pocit, že nemôžete byť bez vašich pochybností, pokým nebudete dokonalí. Ako byť bez pochybností o sebe, keď v každodennom živote robíte chyby? Počúvajte! Pochybnosti o sebe sú priestor, ktorý vôbec nesúvisí s vašou dokonalosťou alebo nedokonalosťou. 

Nehovorím, aby ste boli naďalej nedokonalí a vytvárali si priestor bez pochybností. Keď začnete vytvárať priestor bez pochybností, tak sa jednoducho stanete dokonalými. Vytvorte si ten priestor. Pochopte, ukončenie s pochybnosťami o sebe začína v momente, keď to vedome vyhlásite. Keď to vyhlásite, tak aj o tomto vyhlásení budete mať pochybnosti. Nebojte sa toho! Vyhláste ukončenie aj s týmito pochybnosťami!

Pozrite, keď sa posadíte a vyhlásite: „Vyhlasujem ukončenie so všetkými mojimi pochybnosťami.“, tak jedna časť vo vás povie: „Nie, nie. Stále mám pochybnosti. Nemyslím si, že sa toto vyhlásenie stane realitou. Veľakrát som robil tieto vyhlásenia, ale všetky zlyhali.“ Vyhláste: „Aj toto je iba ďalší vzorec pochybovania o sebe. Vyhlasujem s ním ukončenie.“ Robte vyhlásenia vrtsvu po vrstve. Akonáhle vyhlásite ukončenie s nejakou pochybnosťou, otvorí sa ďalšia vrstva: „Nie, nie. Mám ešte viac pochybností.“ Potom vyhláste ukončenie aj s tým. Keď budete mať ďalšiu pochybnosť, vyhláste ukončenie aj s ňou. 

Pochopte, v momente keď vedome vyhlásite ukončenie s vašimi pochybnosťami, aj keď budete mať pochybnosť o tomto ukončení, tak vaše ukončenie bude tou mocnejšou silou, ktorá vás bude poháňať. Nebude to pochybnosť o ukončení. Pochybnosť o sebe sa udeje ohľadom ukončenia s pochybnosťami o sebe... Po druhej, tretej vrstve stratia vaše pochybnosti o sebe nad vami moc. 

Začnite s ukončovaním pochybností o sebe. Pokiaľ ide o duchovné procesy, je veľmi dôležité to, odkiaľ začnete. Kontext, od ktorého začnete, hrá významnú úlohu práve pri správnom začiatku. Niekedy správny začiatok znamená, že 100% cesty je za vami!

Pochopte, keď prinesiete do vášho vnútra naplnenie, tak dokonalosť začne v akejkoľvek oblasti. Keď sa budete snažiť privádzať dokonalosť, keď si budete myslieť, že dokonalosť prinesie naplnenie, tak trpko, úplne zlyháte. Začnite prinášať naplnenie do vášho vnútorného priestoru a dosiahnete dokonalosť o niekoľko dní, niekedy o niekoľko hodín, niekedy o niekoľko minút v akejkoľvek oblasti. 

Privedenie naplnenia do vášho bytia odstráni vaše pochybnosti o sebe. Keď budú tieto pochybnosti odstránené, začnete žiť veľmi jednoduchý, úprimný život. Človek, ktorý žije veľmi jednoduchý, úprimný život, aj keď sa mu ľudia budú pokúšať vytvárať komplikácie, tie sa jednoducho roztopia. 

Keď prinesiete do vášho vnútra naplnenie, stanete sa tak krásnymi, tak nevinnými bytosťami. Váš život sa stane takým jednoduchým, nekomplikovaným. Aj ľudia, ktorí sa budú pokúšať vytvárať komplikácie okolo vás, budú automaticky zničení. Tie komplikácie sa jednoducho roztopia, zmiznú. 

Medzi procesmi, technikami, metodológiami je ukončenie proces, ktorý vám okamžite odpovedá, ktorý vytvára pozitívne, správne veci vo vašom živote, ktorý začne okamžite vytvárať realitu, akú chcete, ktorý prináša tie správne a priaznivé výsledky. 

Keď prinesiete naplnenie do vášho vnútra, urobí to z vás takú jednoduchú bytosť. Prineste naplnenie do vášho života a všetky zbytočné komplikácie zmiznú. Jedna z dôležitých komplikácií, ktorú máte vo vašom živote, je pochybnosť o sebe a pochybnosť o vašom majstrovi. Prosím pochopte, vašu pochybnosť o sebe budete premietať na vášho majstra! Urobte ukončenie s pochybnosťami o sebe, až potom budete mať naplnený vzťah s majstrom. Mať naplnenie s majstrom je osvietenie. Keď máte naplnenie s majstrom, nič iné nie je potrebné! Jeho priestor jednoducho pozdvihne váš vnútorný priestor. 

Keď budete mať pochybnosti o sebe, budete vytvárať iba viac a viac komplikácií, viac a viac ťažkostí, budete viac a viac ničiť sami seba. Pochopte, vedome nedovoľte pochybnostiam o sebe, aby vás pohltili, obklopili. Keď vedome vyhlásite: „Nedovolím, aby ma pochybnosti o sebe obklopili.“, aj to stačí. Nedovoľte pochybnostiam o sebe, aby vás pohltili, obklopili! Uvidíte život úplne inak.

Podstata dnešného satsangu je: Prineste naplnenie do vášho vnútra a všetky vaše pochybnosti o sebe zmiznú, všetky komplikácie, ktoré ste vytvorili vo vašom vnútri aj navonok zmiznú. Budete mať nevinný, jednoduchý, krásny život.

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 4. september 2013

Zbavte sa pochybovania o sebe

Dnes budem rozprávať o umení obohacovania. 

Jedine vaša schopnosť obohacovať iných predstavuje voľný priestor, ktorý je vám prístupný pre vaše víťazstvo. Váš vnútorný priestor je rozdelený na dve časti. Jedna časť je naplnená všetkými vašimi vzorcami a vnútornými bojmi, utrpením, vašimi detskými bojmi ako „či si mám umyť telo pravou alebo ľavou rukou“. Všetci mi rozumiete! Niekedy sa dá veľa vecí pochopiť bez akýchkoľvek slov!

Počúvajte. Jedna vaša časť je obsadená všetkými vašimi neukončeniami, vzorcami, zbytočným utrpením. Druhá časť je pre vás prístupná ako voľný priestor, ako voľná energia na to, aby ste zvládali a riadili svoj život spontánne, plynulo. Kedykoľvek budete zaobchádzať so svojim životom, kedykoľvek sa budete pozerať na život z tohto voľného priestoru, budete nachádzať viac a viac riešení. Keď sa budete pozerať na život z priestoru vzorcov, tak nájdete iba viac a viac komplikácií. Preto nech je problém iných akýkoľvek, nech je veľký ako hora, dáte im riešenie iba tak, pretože sa na neho pozeráte z voľného vnútorného priestoru a nie z priestoru plného vzorcov! 

Váš vnútorný priestor je rozdelený na dve časti, ale nie rovnako. U niektorých ľudí predstavuje priestor vzorcov 1%, u niektorých 98%. Viem, že si každý myslí: „Môj priestor vzorcov je určite 99%.“ Koľkí z vás si to myslíte? Takže všetci z vás máte vzorec pochybovania o sebe. Pracujte na ňom. Priestor vzorcov nemôže byť u nikoho 99.9%, pretože v tomto prípade dostanete dýchavičnosť a zomriete! Nebudete môcť ani dýchať! Vo chvíli keď spoznáte, že nemáte dýchavičnosť a ešte nie ste mŕtvi, tak váš vnútorný priestor nemá 99.99%! Preto nemajte obavy! 

Počúvajte! Váš vnútorný priestor je rozdelený na dva priestory. Jeden je priestor plný vzorcov. Druhý je priestor, ktorý je vám voľne prístupný na to, aby ste sa mohli pohybovať, prechádzať životom, vidieť veci spontánne a robiť rozhodnutia. Môj gurukul nie je nič iné iba moje úsilie vytvoriť bytosti, ktoré budú mať 100% voľného priestoru bez akýchkoľvek vzorcov! 

Pochopte, je ešte jedna dôležitá vec, ktorú by ste mali vedieť. Je vo vás časť, v ktorej nie sú vzorce. Je to voľný priestor, ale je zatlačený do oblasti vzorcov kvôli pochybnostiam o sebe, ktoré máte. Je to ako keď vy vlastníte 25 akrov pozemku, váš nepriateľ vlastní 25 akrov. Ale pretože vy nemáte na vašich 25 akroch postavené žiadne budovy a nevyhlasujete žiadne vlastníctvo, tak váš nepriateľ zaberie vašich 20 akrov. Koľko akrov budete potom vlastniť vy? Iba päť! Tých dvadsať akrov, ktoré bude vlastniť váš nepriateľ, pretože ich nevlastníte vy, to sú vaše pochybnosti o sebe. Pretože ste nepresadili svoju moc nad tými dvadsiatimi akrami pozemku, tak vaše pochybnosti o sebe vyhlásili túto časť ako sporné územie, sporný majetok, spornú oblasť. Poviem vám, ktokoľvek vyhlási, že oblasť pochybovania o sebe je na ich strane, ten vyhrá vojnu! Ako vyhlásiť, že táto oblasť pochybností je na vašej strane? Používajte oblasť, ktorú už máte pod vašou kontrolou, s plnou silou. Používajte ju účinne, rázne.

Prosím počúvajte! Keď nebudete ustálení v úplnej jasnosti, bude veľmi ľahké, aby ste sa dostali do veľkého zmätku alebo problému. Pretože po celom svete spoločnosť neustále čaká na to, aby využila váš strach a chamtivosť. Strach a chamtivosť sú dôležité povrazy, vďaka ktorým sa deje ťahanie a tlačenie. Spoločnosť vás neustále núti hrýzť, hnať sa za mrkvou, ktorá visí pred vašimi očami.

Keď pôjdete do práce s nenaplnením, tak môžete zničiť celý obchod, ktorý ste vytvorili za posledných desať rokov. Preto je lepšie v tento deň neísť do práce. Keď pôjdete do práce s priestorom nenaplnenia, tak existuje veľká možnosť, že zničíte dobré veci, ktoré ste vytvorili vďaka vhodným, správnym rozhodnutiam. Videl som ľudí, ktorí si vybudovali celú kariéru za desať rokov. Jedno slovo, jedno nesprávne slovo z priestoru nenaplnenia stačilo a celá vec bola preč! Zničili svoj život! Pochopte, nemôžete povedať: „Desať rokov som robil toľko dobrých vecí. Iba počas desiatich minút v priestore nenaplnenia som zabil človeka. Prečo by som mal byť potrestaný?“ Nie! Život takto nefunguje! Mohli ste robiť dobré veci celé roky, ale iba jeden skutok z priestoru nenaplnenia spôsobí zmätok vo vašom živote! Celý váš život môže byť v zmätku iba vďaka jednému skutku, ktorý urobíte na základe vášho nenaplnenia.

Prvá vec, ktorú musíte vedieť je, že váš priestor je rozdelený na dve časti: jeden priestor, ktorý je plný vzorcov a druhý, ktorý je naplnený alebo čistý. Druhá vec, priestor naplnený vzorcami a priestor naplnený prázdnotou nie sú rovnaké. 

Pochybnosti o sebe sú ako balón, ktorý naplní túto miestnosť. Nie je ako ľudia, ktorí ju naplnia. Bude nejako užitočný balón, ktorý naplní túto miestnosť? Ľudia, ktorí naplnia túto miestnosť, tí budú užitoční. Pochybnosti o sebe sú balón vo vašom vnútornom priestore, ktorý ho zapĺňa, zaberá ho a odoberá všetku radosť, odoberá celú existenciu. 

Prosím pochopte, keď sú myšlienky, ktoré máte vo vašom vnútri, poznamenané nedostatkom sebavedomia, pochybnosťami o sebe, je to akoby ste sa stali svojím zradcom. Swayam Drohi! Poviem vám, prvá vec, ktorú musí urobiť každá ľudská bytosť je zastaviť Swayam Droha. Zastaviť to, aby ste boli svojím zradcom! 

Ľudia sa ma niekedy pýtajú: „Swamiji, každý kto ťa urážal, všetci toľko trpia. Akú mantru si použil? Preklial si ich? Použil si nejakú duchovnú schopnosť na to, aby si ich zničil?“ Povedal som: „Nie, nikdy som nikoho nepreklial. Nikdy som nerozmýšľal nad tým, že niekoho zničím. Musíte vedieť jednu dôležitú pravdu. Skôr ako zradia guru, skôr ako zradia iných, tak zradia sami seba. Urobia ´droha´ sami sebe.“ Swayam Droha, vzorec Swayam Droha ich zničí!

Človek, ktorý sa cíti pohodlne sám so sebou, ktorý je šťastný, úplný sám so sebou, nikdy nebude urážať, ničiť iných. Iba vtedy, keď máte vo vnútri hlboké nenaplnenie, pokúšate sa neustále útočiť na iných. Nechápete, že keď si vytvoríte tento vzorec zrádzania iných (droha), tak sa nedokážete zachrániť. Je to rovnaké ako mať démona za svojho sluhu! To znamená, že ho musíte neustále angažovať, zapájať, lebo inak vás zožerie! Musíte mu neustále hovoriť: „Zožer tohto človeka! Zožer ho! Urob to!“ Keď mu nedáte nejaké prácu čo i len na sekundu, tak zožerie vás, zabije vás!

Vaše výkyvy nálad znamenajú, že pre vás pracuje démon! Keď máte výkyvy nálad, jasne pochopte, máte démona ako svojho sluhu. Teraz nemá žiadnu prácu a tak vás drží okolo krku. Keď máte výkyvy nálad, predstavte si sami seba v rukách démona, ktorý vás drží okolo krku a vy kričíte: „Nechaj ma! Nechaj ma!“ Kedykoľvek je váš vnútorný priestor obsadený, okupovaný pochybovaním o sebe, tak sa stávate Swayam Drohi! Stávate sa svojim vlastným zradcom!

Poviem vám, keď trpíte vzorcom pochybovania o sebe, vo vašom živote nebude ani jedna priaznivá vec. Nebudete užitoční ani pre seba, ani pre iných. Bude to iba strata života, strata existencie. 

Ukončenie s pochybnosťami o sebe by mala byť tá najvyššia priorita. Duchovným procesom ukončovania s pochybnosťami o sebe je obohacovanie iných! Začnite obohacovať iných. Uvidíte, že vaše pochybnosti o sebe budú zničené! Pochybnosti o sebe nemôžu byť zničené ničím iným, nikým iným, žiadnym iným procesom. Jediný proces, ktorý môže zničiť pochybnosti o sebe je obohacovanie iných. Nemôžete urobiť ukončenie s vašimi pochybnosťami o sebe, musíte to pochopiť. Akokoľvek sa budete snažiť urobiť ukončenie, nebudete tomu dôverovať, budete mať pochybnosti o svojom ukončení. Tak potom ako urobíte ukončenie?

Keď máte akékoľvek neukončenia, tak môžete urobiť proces ukončenia a ukončiť ich, zbaviť sa ich. Ale pochybnosti o sebe sú také, že pochybujete aj o samotnom procese ukončenia! Do vášho ukončenia vstúpilo neukončenie! Tak ako potom odstrániť to neukončenie, nenaplnenie? 

Poviem vám, jediný spôsob ako sa zbaviť pochybovania o sebe je obohacovanie iných. Obohacovanie nie je marketing. Obohacovanie nie je obrátenie, konvertovanie. Pretože výsledok konvertovania iných je vonkajší. Výsledok marketingu je vonkajší. Marketing alebo konvertovanie robíte kvôli vonkajšiemu výsledku. Či bude obohatený Vnútorným prebudením jeden človek, dvaja alebo traja ľudia, počet nie je dôležitý. Je to intenzita, ktorú máte a s ktorou obohacujete iných.

Obohacovanie v skutočnosti smeruje do priestoru, v ktorom žijete. Či ste schopní obohatiť iného človeka alebo nie, je to iba overenie sily priestoru, ktorý máte. Skutočné obohacovanie samotné sa deje vo vašom vnútornom priestore. Nesúvisí s ničím vonkajším. Jeho výsledok môže byť vonkajší. Pochopte, vonkajšie výsledky sú iba mierkou na overenie toho, či máte naozaj priestor obohacovania alebo neustále klamete sami seba. Vonkajšie výsledky sa používajú viac ako mierka. Výsledkom obohacovania je odstránenie pochybností o sebe vo vašom vnútri. 

Obohacovanie je duchovný proces na zdolanie vzorca pochybovania o sebe. Tento vzorec je ten najsilnejší démon, ktorý sedí vo vás. Pochybovanie o sebe je ilúzia, diabol, démon. Obohacovanie je jediný a ten najlepší spôsob ako odstrániť vzorec pochybovania o sebe. 

Chcem, aby dnes celá sanga, všetci moji žiaci a nasledovníci pochopili túto jednu lekciu. Prosím pochopte, začnite obohacovať. Až potom sa zbavíte pochybovania o sebe. Ukončenie s pochybnosťami o sebe urobíte iba vďaka obohacovaniu. 

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 3. september 2013

Dovoľte, aby sa vo vašom živote diali zázraky

Dnes budem rozprávať o niektorých „veľkých prečo“. „Veľké prečo“ a „obrovské prečo“ sú dve odlišné veci. Prosím pochopte. „Veľké prečo“ je napríklad to, prečo si obliekame to, čo si obliekame, prečo jeme to, čo jeme, prečo žijeme tak, ako žijeme. Toto klasifikujem ako „veľké prečo“. „Obrovské prečo“ sú otázky: ako funguje vesmír, prečo by sme mali robiť duchovné procesy, prečo by sme mali byť zosúladení s vesmírom. Ja oddeľujem tieto dve „prečo“.

Prosím pochopte, keď budete mať v akejkoľvek oblasti vedomosti o zákonoch, ktoré riadia túto oblasť, tak budete mať moc nad mnohými nejednoznačnými, nejasnými miestami v tejto oblasti. Prečo si myslíte, že sa ľudia tak bláznivo chcú stať politikmi? Pretože vtedy získate moc nad tým, aby ste manipulovali týmito nejednoznačnými miestami. V každej oblasti vám vedomosti dávajú moc manipulovať jej nejednoznačné, nejasné, nepresné miesta. Musíte vedieť veľmi dôležitú vec: V duchovnej sfére neexistujú žiadne nejednoznačné, nejasné, nepresné oblasti, miesta.

V momente ako spoznáte zákon, tak máte úplnú moc! Dám vám príklad. Keď poznáte zákon krajiny, keď viete ako bol vytvorený, prečo bol vytvorený, aký je, tak ním potom môžete veľmi ľahko manipulovať, pretože pre každý zločin sa v ňom hovorí: „minimálne 3 mesiace a maximálne 5 mesiacov väzenia“. A dôkazy by mali mať tieto a tieto kvalifikácie. Tieto kvalifikácie sú také nejednoznačné, nejasné, že dôkazom môže byť čokoľvek, a čokoľvek nemôže byť dôkazom. V každej oblasti, v každej sfére sú obrovské nejednoznačné, nejasné oblasti, miesta. Keď zvládnete vedomosti v tejto sfére, tak nejednoznačné, nejasné miesta sa stanú vašou silnou oblasťou.     

V každej sfére vám nejednoznačné, nepresné miesta dávajú moc. Poviem vám veľmi dôležitú pravdu: Žiadna iná oblasť vám nedá toľko sily, moci ako duchovná oblasť. Akonáhle zvládnete zákon vesmíru, celý vesmír bude pri vašich nohách! Ešte jedna vec: Vždy keď sa ľudia stanú silnými, mocnými, tak sa stanú nebezpeční pre iných. Kedykoľvek sa stanete silnými, mocnými v duchovne, stanete sa pre iných požehnaním! 

Ak dokážete prijať iba jeden vesmírny zákon - integritu a upchať všetky diery vo svojom živote, ktoré sa týkajú integrity, to je všetko! Tento jeden zákon môže priniesť toľko sily do vášho vnútra. Udeje sa vo vás toľko posilnenia. Uvedomíte si, že budete úplne vlastniť celú oblasť, ktorá sa vzťahuje na integritu. 

V každej oblasti je poznanie, vedomosť silou, pretože vtedy dokážete zaobchádzať s nejednoznačnými, nejasnými miestami v nej. V duchovnej oblasti neexistujú žiadne nejednoznačné miesta. Všetko je vo vašich rukách! 

Keď zvládnete jeden princíp – integritu, iba tento jeden princíp, keď upcháte všetky diery, ktoré vo vás vznikli z nedostatku integrity, tak pochopíte, čo hovorím. Keď do vášho vnútra privediete integritu, nebude to tak, že iba jedno vaše slovo sa stane realitou a ďalšie sa možno stane a možno nestane realitou. Nie! Či budete chcieť to, aby zmizol kamión, ktorý sa rúti priamo na vás, alebo meteorit, ktorý letí priamo na planétu Zem, obidva budú vo vašom priestore, pretože v kozmológii neexistujú žiadne nejednoznačné, nejasné miesta. 

V každej sfére budete mať iba nejaké percento nejednoznačných miest. Ale v duchovnej sfére, keď zvládnete určité vedomosti, tak budete mať vo svojich rukách úplnú moc. Prosím pochopte, keď nebudete schopní pohnúť slnkom alebo mesiacom tak ako chcete, tak nemáte úplné poznanie! Preto pracujte v súlade s vedomosťami „sankhya“! Poviem vám, sankhya je tapas. Poznanie je tapas. Poznanie je sila. Poznanie je všetko. 

Keď budete rozširovať odpovede na „obrovské prečo“, tak budete ľudí posilňovať! V hinduizme, keď dáte ľuďom odpovede na „obrovské prečo“, tak ich posilníte. Neprogramujete ich, aby ste ich mohli manipulovať. Nie je to možné! V niektorých náboženstvách odpovede na „obrovské prečo“, t.z. ako vznikol svet, ako funguje, čo sa stane, prečo by sme mali robiť čo je správne, prečo by sme nemali robiť čo je nesprávne, odpovede na tieto otázky sa stanú možnosťou pre vašu manipuláciu. Akonáhle začnete veriť týmto odpovediam, môžete byť ľahko manipulovateľní jednotlivcom alebo organizáciami. Ale v hinduizme, v indickom poznaní, ak dostanete odpovede na tieto „obrovské prečo“, tak vás nedokáže využívať ani žiadny človek, ani žiadna organizácia. Dokonca ani vy sami sa nemôžete využívať! 

Preto hovorím, že keď odpoviete na tieto „obrovské prečo“ v súlade s védskou tradíciou, budete ľudí posilňovať! Obohacovanie ľudí s védskou tradíciou znamená ich posilňovanie. Posilňujte ľudí odpoveďami na všetky „obrovské prečo“ s indickým poznaním. Posilníte ich, aby sa stali mocnými, silnými.

Keď niekomu dáte lekciu o integrite a autentickosti, tak bude oslobodený. Žiadna organizácia, ani jednotlivec nedokáže tohto človeka využiť. Pretože sila integrity, autentickosti,  zodpovednosti je taká, že vedie k hlbším a hlbším pochopeniam. Zákon života nemá nejasné, nejednoznačné miesta. Posilňuje vás. Štyri princípy – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie - sú také silné, že vás nemôžem využívať ani ja, ani sanga, dokonca ani vy sami seba! 

Keď niekoho posilníte s vedomosťami hindu-tradície, indickej tradície, týmito veľkými pravdami – integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním -  nikto nedokáže tohto človeka využiť! Pochopte, keď človek dostane odpovede ako: „si hriešnik, musíš sa cítiť vinný, musíš sa kajať, musíš sa vyspovedať“, tak môže byť využitý! Je taká možnosť. Nehovorím, že je každý využívaný, ale to, že sa otvára možnosť pre to, aby bol využívaný. Keď niekoho posilníte s indickým poznaním - s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou, tak nielenže nemôžete byť využívaní svojim guru, alebo iným guru, alebo akýmkoľvek iným duchovným vodcom, nemôžete byť využívaní žiadnou organizáciou, dokonca ani sami sebou, ani svojou temnou časťou, svojou nevedomosťou. Budete získavať iba viac a viac inteligencie a jasnosti. 

Keď niekoho posilníte odpoveďami na „veľké prečo“ a „obrovské prečo“ v súlade s indickou tradíciou, tak ho posilníte. Nebude možné ho využívať. Nedokážu ho využiť náboženskí vodcovia, duchovní vodcovia, guru, alebo organizácie. Nebude dokonca môcť využívať vlastnou nevedomosťou ani sám seba! Nebude môcť využívať sám seba! Toto poznanie sa stane také silné, že ani vaša nevedomosť vás nedokáže využívať. Žiť v priestore, kde nemôžete využívať ani sami seba, to je život v osvietení.   

Keď budete úprimní, autentickí k týmto princípom, sú také silné, že oni samotné vás budú viesť. Oni samotné vás budú neustále rozpínať. Oni samotné vás budú učiť. Nevyužívajte sami seba vlastnou nevedomosťou. Oni samotné vás budú posilňovať.  

Byť autentický k týmto duchovným princípom v každej chvíli, aj voči tomu keď sa nestalo čo ste chceli, aj keď niekedy priestor, ktorý ste si vytvorili sa nestal realitou - pochopíte, že vás to posilňuje. Priestor, ktorý sa nestal realitou, vám nikdy nespôsobí bezmocnosť. Nikdy sa preto nebudete cítiť bezmocní. Pochopíte to a budete sa ďalej rozpínať. Budete obohacovať sami seba aj iných. 

Keď si úprimne vytvoríte priestor vo vás, nebudete nikdy využívaní inými alebo sami sebou. Keď vy nebudete využívať sami seba, tak vás nebude využívať nikto iný! Iba vtedy, keď vás využíva vlastná nevedomosť, aj ostatní majú možnosť, aby vás využívali! Keď sa vy sami neprivediete do ilúzie, nikto iný vás tam nedokáže priviesť! 

Podstata dnešného satsangu: Keď sa vy sami neprivediete do ilúzie a sebaklamu a nebudete sa využívať, tak vás nedokáže využívať ani nikto iný! Buďte autentickí a integrovaní  s duchovnými princípmi – integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním. Nikdy nebudete bezmocní. Budete vždy silní! 

*      *      *

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 2. september 2013

Prečo?

Chcem sa s vami podeliť o niekoľko vecí o tom, ako by mali hinduisti začať žiť hinduizmus a prečo by ho mali žiť. Vysvetlím a podelím sa s vami všetkými o tieto myšlienky.

Prvá vec, odporúčam všetkým, ktorí sú rodení alebo praktizujúci hinduisti: Zistite, prečo praktizujete to, čo praktizujete. Majte ten adekvátny a správny dôvod. Väčšina hinduistických organizácií úplne a vážne zlyháva, pretože nemajú adekvátne pochopenie, adekvátne dôvody, nemajú dosť dôvodov. 

Pochopte, hinduizmus nie je iba ďalšie náboženstvo, ktoré je tu do počtu, alebo pre dosiahnutie politickej moci, alebo na ovládanie ľudí cez náboženstvo. Toto je prvé pochopenie, ktoré musíme mať. Západné civilizácie nanešťastie nevedia, čo je náboženstvo. Poznajú iba súbor pravidiel a nariadení založených na organizácii, nejaké koncepty, ktoré sa obyčajne používajú na politickú manipuláciu alebo ovládanie ľudí. 

Podľa západnej definície hinduizmus nie je náboženstvo. Je to životný štýl! Krása tohto náboženstva je v tom, že ho nikto nemôže používať na ovládanie alebo manipulovanie ľudí. Nikto ho nemôže používať na získanie politickej sily, na politickú manipuláciu. Hinduizmus je životný štýl, ktorý obohacuje vás a iných o vedomie. 

Všade tam, kde sa báda, skúma mystérium vedomia, všade tam, kde sa ľudia pokúšajú ukončiť svoje neukončenia, neúplnosti, všade tam, kde sa ľudia snažia zažiť to najvyššie, okúsiť to najvyššie, všade tam, kde ľudia hľadajú to najvyššie, všade tam sa praktizuje hinduizmus. Pochopte, všade tam sa praktizuje hinduizmus! 

Aké sú skutočne tie hlavné dôvody pre utrpenie, ktorým prechádzame? Aké sú dôvody pre útoky, ktorými prechádzame? 

Nanešťastie, hindu-organizácie, či sú to organizácie založené na duchovne, ktoré učia jogu, meditáciu, duchovné koncepty, alebo organizácie založené na náboženstve, organizácie so zložkou hinduistických rituálov, alebo organizácie vytvorené pre zabezpečenie sociálnej spravodlivosti pre hinduistov, alebo organizácie zriadené pre to, aby oslovili celý svet a odstránili nesprávne myšlienky, koncepty, ktoré sa učia o hinduizme a aby zastavili hanobenie hinduizmu, akýkoľvek typ týchto organizácií robí službu pre spoločnosť na základe hindu-viery. 

Každý typ organizácie musí robiť prevažne jednu vec. Toto odovzdávam ako dôležitú radu aj pre Nithyananda sangu. Naša práca nespočíva v práci vo vnútri našej sangy. Naša práca spočíva hlavne mimo sangy, aby sme získali hlavný prúd hinduistov. Našťastie alebo nanešťastie, vedome alebo nevedome, premohlo nás to, čo nazývate vaše naplnenie alebo nenaplnenie, alebo vedomosti, alebo praktizovanie. Väčšina hindu-organizácií je zaseknutých v ich vlastnom vnútri, vrátane Nithyananda sangy. Prosím pochopte, všetko to, čo hovorím je sebakritika. Nie je to kritizovanie niekoho iného. Je to moja introspekcia. Zabudli sme na hlavný prúd hinduistov. 

Pochopte, musíme im pripomenúť, musíme ich vzdelávať tým, že budeme odpovedať na veľké „PREČO?“. Odpoveď na túto otázku je nevyhnutná! Keď nebudeme adresovať „Prečo“, tak ateisti, anti-hinduistické živly, ktorých je obrovské množstvo – ľudia, ktorí chcú konvertovať, terorizovať, rozdeľovať, politizovať – budú učiť ľudí „Prečo nie“! Keď nebudete odpovedať na otázku „Prečo?“, oni budú odpovedať na otázku „Prečo nie“! 

Pochopte, skôr ako oni nakŕmia svoje myšlienky „Prečo nie“ - to znamená: „Prečo sa nevzdáš tohto životného štýlu? Prečo sa nevzdáš hinduizmu?“ – skôr ako začnú predkladať odpovede „Prečo nie“, radšej vy rozširujte „Prečo“. Skôr ako začnú rozširovať myšlienky o tom „Prečo nie“, radšej vy rozširujte myšlienky „Prečo“. 

Najväčším utrpením hinduizmu, ktorým prechádza, je neschopnosť odpovedať na otázky „Prečo?“. Pochopte, prvé vyhlásenie v našej tradícii nie je: „Boh existuje. Je niekde tam hore. On vytvoril svet.“ Nie! Prvé vyhlásenie je: „Athato Brahma Jijnasa“ – „Preskúmajme, prebádajme to, aká je pravda.“ To znamená, že začíname otázkou „Prečo?“. 

Tu je ďalší veľký problém. Súčasní hinduisti majú hlboké pochybnosti o sebe kvôli vplyvu západu. Poviem vám, ani hinduisti nevedia, že dokážu zvládnuť otázky „Prečo“ od sveta. Nielenže dokážete zvládnuť tieto otázky od sveta, vy sa dokážete pýtať sveta „Prečo“! Máte dosť vedomostí na to, aby ste sa pýtali sveta „Prečo?“. Zobuďte sa! Pretože máte strach pýtať sa „Prečo?“, oni tlačia svoje „Prečo“ na vás! 

Ó, praktizujúci hinduisti, počúvajte! Najprv pochopte, že máte viac než dosť adekvátnych a správnych dôvodov pre všetky „Prečo?“, ktoré sa dejú vo vašom vnútri aj mimo vás. Je čas, aby ste odpovedali, aby ste učili a odpovedali na všetky otázky „Prečo?“, ktoré sa dejú vo vašom vnútri, ktoré sa dejú mimo vás a aby ste sa pýtali ďalších ľudí „Prečo?“ Položte im dôraznú otázku „Prečo?“ Nech vám odpovedajú!

Hinduizmus je životný stýl, duchovný myšlienkový trend, duchovná skúsenosť. 

Pravda, ktorú chcem vám všetkým vyjadriť, pravda, ktorú musíte teraz pochopiť je, že my sme nikdy neboli a nikdy sa nemôžeme prispôsobiť západnej definícii náboženstva. Náš životný štýl bol vždy o tom: „Kto to bude teraz? Kto je ten najlepší prístupný človek, ktorý nás môže doviesť na ďalšiu úroveň naplnenia a na ďalšiu úroveň vedomia?“ To je všetko! Sme ustálení na jednej pravde: Kto nás môže doviesť na ďalšiu úroveň vedomia, na ďalšiu úroveň naplnenia.

Prosím pochopte, my sme vždy žili s otázkou „Prečo?“, nie ako organizácia. Naše vedomie je vyvinuté, kolektívna duša Veda Matha, kolektívna duša indického poznania, vedomostí je založená na tejto jednej pravde: Kto dokáže zodpovedať na viac našich otázok „Prečo?“. Iba táto schopnosť je základom, na ktorom je vytvorená indická tradícia, indická tradícia poznania. 

Otázka „Prečo?“ od ľudí by mala byť zodpovedaná. Na čím viac otázok „Prečo?“ dokážete odpovedať, tým viac budete udržiavať indickú tradíciu poznania nažive. Musíme vytvoriť ľudí, ktorí budú odpovedať na otázky „Prečo?“, na veľké otázky „Prečo?“ Mali by chodiť po svete a mať na sebe veľkú tabuľu: „Viem odpovedať na všetky vaše otázky ´Prečo?´ o indickej tradícii poznania, o Indii a hinduizme. Môžem vám pomôcť s vašou otázkou ´Prečo´?“ Mali by sme chodiť a pýtať sa ľudí „Prečo?“

Pochopte, ani hinduisti nestratili svoju tradíciu, ani tradícia v nich nestratila nádej. Je to tak, že musí zosilnieť most medzi nimi cez zodpovedanie viac a viac otázok „Prečo?“ To stačí! Odpoveď na otázku „Prečo?“ stačí! 

Nemusíte strácať nádej v ľudí. Nikto nie je násilný, nikto nestráca nádej vo vás, nikto vás nezavrhuje. Každý je pripravený počúvať. Žiadam všetkých hinduistov, všetkých hinduistických vodcov – náboženských, duchovných, spoločenských – všetci vodcovia, ktorí sa pričleňujú k hinduizmu, prosím obohacujte sami seba a obohacujte iných odpovedaním na otázky „Prečo?“ od ľudí. Toto je prvý krok k tomu, ako oživiť hindu-tradíciu.

*      *      *

No comments:

Post a Comment