Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

december

RANNÉ SPRÁVY PARAMAHAMSA NITHYANANDU za december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 28. december 2013

Spôsobujte osvietenie 

Dnes budem rozvíjať tému: „spôsobovať osvietenie“. Hoci som sľúbil, že do konca tohto roka budem podávať podstatu tohoročných satsangov, ešte stále máme štyri dni. „Spôsobovať osvietenie“ môže byť podstatou tohoročných satsangov. Môžem povedať, že toto je vrchol. Spôsobovať osvietenie je vrchol. Byť katalyzátorom, nástrojom pre každého, aby si uvedomili svoju realitu! Musíte vedieť, že keď hovorím „byť nástrojom pre každého, aby si uvedomili svoju realitu“, nehovorím, že keď chce niekto robiť terorizmus, tak by ste mali urobiť bomby a dať mu ich. Nie! Ak niekto chce zabíjať ľudí, neznamená to, že mu dáte zbrane. Nie! Ak budete úprimne katalyzátorom, pretransformujete tú realitu, ktorú chceli vytvoriť, a spôsobíte, že si uvedomia svoju najvyššiu realitu. Keď budete katalyzátorom, tak aj násilní ľudia, ktorí prídu do vašej blízkosti a budú sa o vás odierať, všetko ich násilie zmizne a stanú sa krásnymi bytosťami.      

Prosím pochopte, videl som, že niektorí najlepší sannyasis a sannyasinis v našej sange, ktorí majú pôvab, všetci sú vedome alebo nevedome katalyzátormi pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Aj keď je to ctiteľ, ktorý prišiel do ašrámu po prvýkrát, aj jemu ponúkajú autentické počúvanie. Schopnosť poskytnúť autentické počúvanie je pôvab. Krása nie je užitočná, ale pôvab bude vo vašom živote vždy užitočný, ako pre vás, tak aj pre iných.
Všetci títo ľudia vedome, alebo nevedome cítia, že by mali byť nástrojom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Oni nepoznajú toto slovo. Možno používajú slovo ako je „obohacovanie“, alebo „mal by som učiť učenie guru, rozširovať Swamijiho učenie“. Ale to, čo sa skutočne deje je to, že sa stali nástrojom pre realitu iných.  

Prosím pochopte, pôvab do vás vstúpi len vtedy, keď sa rozhodnete byť katalyzátorom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Nič iné vám nedá pôvab. Toto je moje vyhlásenie: Pôvab do vás vstúpi až vtedy, keď sa rozhodnete byť katalyzátorom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu! Podobne ako povedal Mahadeva: „Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Shivasaa Sanataha” („Nič viac ako guru, nič viac ako guru, nič viac ako guru. To je učenie Šivu.“), ja hovorím: „Buďte nástrojom pre realitu iných, buďte nástrojom pre realitu iných, buďte nástrojom pre realitu iných. Toto je nariadenie od Nithyanandu!“ Definujem slovo „guru“ v tejto sútre (aforizme): „Guru“ je človek, ktorý je neustále nástrojom pre každého, aby si uvedomili svoju realitu. On je katalyzátorom pre každého, aby si uvedomil svoju realitu. On je guru! 

Poviem vám, keď budete katalyzátorom pre každého, aby si uvedomili svoju realitu, tak aj keď budú mať nesprávnu realitu, myšlienku, tá sa rozpustí. Aj vy budete očistení! Uvedomíte si, že keď sposobíte realitu iných, tak oni začnú spôsobovať vašu realitu oveľa lepšie, ako ste to očakávali, a uvedomíte si, že byť naďalej nástrojom pre realitu iných je vaša realita! Myslíte si, že moja realita je mať 10-tisíc ašrámov? Ja sa nezastavím iba pri tom, pochopte! Ja urobím ašrám z každého domu! Ja nie som len taký obyčajný človek, ktorý urobí iba 10- tisíc ašrámov a nechá to tak! Ja urobím z každého domu ašrám, chrám! 

Jediná realita je neustále byť nástrojom pre realitu iných! Koniec koncov, byť katalyzátorom, byť nástrojom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu, znamená, že každý sa vyvinie, rozrastie, bude nažive! Poviem vám, byť matkou vám dá toľko radosti! Byť matkou je tá najväčšia radosť na planéte Zem, ktorú môže ľudská bytosť zažiť! Pochopte, sú niektoré potešenia, ktoré ľudská bytosť nemôže dosiahnuť, ako je potešenie z nektáru. To nemôžete dosiahnuť. Vrchol potešenia ľudskej bytosti je byť matkou! Preto aj tie najhoršie ženy sú tie najlepšie, keď sa stanú matkami! Keď príde na ich dimenziu „matky“, sú takými úžasnými ľuďmi! Moja fantázia o šťastnom živote je: byť katalyzátorom aspoň pre niekoľkých ľudí, aby si vytvorili svoju realitu. Je to taká radosť byť matkou! Poviem vám, aj trocha pomoci niekomu, aby si uvedomil svoje zdravie, aby sa zbavil cukrovky, vysokého krvného tlaku, bolesti kolena. Ja vás nežiadam, aby ste urobili všetkých osvietenými! Ak môžete, je to dobre. Urobte to. Ale nemárnite svoj čas tvrdením: „Nie, ja nemám infraštruktúru. Najprv musím urobiť veľký ašrám. Potom začnem učiť 2-tisíc, 3-tisíc ľudí, ktorí prídu. Potom budem nástrojom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu.“ V poriadku, úžasné, ja nehovorím nie. Lenže dovtedy nemárnite svoj život!   

Naozaj, úprimne chcem, aby si každý z vás uvedomil radosť z toho, byť katakyzátorom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Pochopte, to čo hovorím nie je iba pre moju sangu. Vy si potom poviete: „Ó bože, to je taká radosť! Ako to, že som to premeškal toľko rokov?“ To vás obnoví, občerství! Prinesie to do vás toľko oslavy, radosti! Pomyslíte si: „Bože, ako som mohol premeškať takú radosť, takú výnimočnú blaženosť?“ Potom sa byť nástrojom stane nadšením, vzrušením! Spôsobovať osvietenie sa stane nadšením! Ja si úprimne želám a žehnám vás, aby ste všetci zakúsili túto radosť! Pochopte, keď používam slovo „úprimne“, znamená to nemať žiadny skrytý zámer. Nehovorím, že by ste mali nenávidieť to, čo chcete vytvoriť. Nemajte žiadny skrytý zámer. Ani nenáviďte, nemajte ani skrytý zámer. Buďte úprimne nástroj pre realitu iných. Pre vývoj celého ľudstva treba toľko urobiť. Môžem povedať, že toto je prvý a ten najlepší princíp, ktorý by malo ľudstvo nasledovať: Úprimne byť katalyzátor pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Spôsobiť osvietenie.

Podám podstatu. Len týchto 5 princípov:

• Poskytnite autentické počúvanie sebe samým. Počúvajte svoje srdce. Plače kvôli vám? Hovorí: „Ja som zlyhanie?“ Čokoľvek kričí, počúvajte! Nepotláčajte to. Poskytnite autentické počúvanie svojmu srdcu. Neskôr s tým môžete urobiť ukončenie. Nemusíte veriť všetkému, čo vaše srdce hovorí. Všetko čo vaše srdce hovorí, nemusí byť úplne pravda. Bude ovplyvnené vašimi vzorcami. Nemajte obavy, len počúvajte.

• Potom sa naučte poskytnúť počúvanie iným. Úprimne poskytnite počúvanie iným.

• Potom sa naučte rozprávať do svojho počúvania. To znamená ukončovanie. 

• Naučte sa rozprávať do počúvania iných. 

• A úprimne buďte nástroj pre realitu iných. 

Toto všetko je podstata. Týchto päť riadkov je podstata dnešného satsangu, podstata tohoročných satsangov a pravda o spôsobovaní osvietenia.

Od prvého januára začneme celý nasledujúci rok Kalpataru. Začneme dnes. Ja sám vás budem viesť do Kalpataru meditácie.

Počúvajte! V každom z vás sú dve energie:

• Jedna, ktorá robí realitou čokoľvek, čo chcete – energia vdychovania.  

• Druhá – energia vydychovania, ktorá vás popiera vám samým. Ja nehovorím, je vydychovanie je zlé, ale je to energia, ktorá od vás odtláča veci. Takto sa deje ľudský život.

Všetko, čo budem robiť pomocou Kalpataru daršanu bude to, že budem nalievať viac energie do vašich komponentov uvedomenia si samého seba. Vo vás sú dva komponenty: komponent sebauvedomenia, a komponent sebaodmietania. Počas Kalpataru daršanu nalejem viac energie do vášho komponentu sebauvedomenia.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 26. december 2013

Počúvajte!

Dnes vám podám podstatu satsangov z celého roku. 

Predtým som podával podstatu integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovanie. Ďaľšie slovo, ktoré sa potrebujete naučiť, skúsenostné vyjadrenie z upanišádov je „shravana“ - atentické počúvanie. 

Či už počúvate svojho Guru, alebo svojho suseda alebo svojho nepriateľa, počúvajte autenticky. Prosím pochopte, ak budete autenticky počúvať svojho nepriateľa, tak pochopíte, že on nie je váš nepriateľ. On je len žobrák, ktorý stojí pred vami, kvôli jeho chudobe, chudobe pochopenia o živote a o vás samých. Preto vám hovorím, nenásilie nie je morálka, je to zrelosť! Keď hovorím „nenásilie“, „ahimsa“, nehovorím to v kontexte morálky, nehovorím to v kontexte uchovať mier v spoločnosti. Ja nemám záujem o Nobelovu cenu mieru. Keď hovorím „nenásilie“, hovorím v kontexte duchovnej zrelosti. Keď budete autenticky počúvať, tak pochopíte, že vo vašom nepriateľovi je žobrák, bezmocný človek. Prvá vec bude tá, že prestanete mať z neho strach.  
Vždy keď nie ste schopní ovládať seba samých, autenticky počúvajte seba samých. Možno budú chvíle, keď kvôli vášmu hnevu, násiliu nebudete schopní počúvať seba samých, nebudete schopní ovládať sa. Možno budú chvíle, keď kvôli vašej žiadostivosti a vášni nebudete schopní kontrolovať seba samých. Prosím počúvajte, vo všetkých týchto chvíľach počúvajte seba samých, poskytnite autentické počúvanie sebe samým. Poviem vám, vrátane žiadostivosti, všetko je iba psychologický vzorec. Žiadostivosť alebo sex nie sú biológia, ale psychológia. Hnev, alebo „boj alebo útek“, nie sú biológia, ale psychológia. My veríme, že vzorce ako „boj alebo útek“ sú inštinkt na prežitie, že všetky sú spojené s biológiou, čo však nie je pravda. Nič nie je biológia. Vaša biológia je len vaše mŕtve telo! Všetko je psychológia. Týmto vyjadrením vám podám úžasnú správu, že ak je všetko psychológia, je to pretrasnformovateľné! Pochopte, je to možné pretransformovať!         

Zakaždým keď nie ste schopní ovládať seba samých, poskytnite autentické počúvanie sebe samým. Poskytnúť autentické počúvanie sebe samým je prvý krok v živote. Shravana, nielen počúvanie iných, ale aj seba samých! Shravana!  

Manana: intranalýza. Analýza s cieľom internalyzovať – intranalyzovanie.

Shravana, Manana!

Nidhidhyasana: vyžarovanie, skúsenostné vyjadrenie.

Prosím pochopte, poskytnúť autentické počúvanie sebe samým je shravana. Poskytnúť autentické počúvanie iným je shravana.

Rozprávať do počúvania seba samých je manana. Rozprávať do počúvania seba samých je manana, intranalyzovanie.

Rozprávať do počúvania iných je nidhidhyasana, skúsenostné vajadrovanie, vyžarovanie. Schopnosť rozprávať do počúvania poslucháča je nidhidhyasana, vyžarovanie.

Prosím pochopte, autenticky počúvať seba samých a počúvať iných, to je shravana. Poskytnúť autentické počúvanie sebe samým a iným je shravana.

Rozprávať do počúvania seba samých je manana.

Rozprávať do počúvania poslucháča je nidhidhyasana.

Počúvajte tieto tri slová védanty: shravana, manana, nidhidhyasana. Toto je podstata života. Čokoľvek chcete sa dá dosiahnuť vďaka týmto trom slovám. 

Niekto sa ma opýtal: „Swamiji, rozumiem vede o transformácii, ale môže mi hinduizmus dať to, čo chcem?“

Poviem vám, všetky vedy o tranformácii na celom svete začali z hinduizmu, zo Sanatana Hindu Dharmy! Prosím počúvajte, našťastie naša civilizácia sa vyvinula na veľmi úrodnú krajinu medzi riekami Saraswathi a Ganga. Takže, nemuseli sme veľa pracovať na jedlo a o prežitie. A našťastie sme boli zo všetkých strán krásne chránení kopcami a oceánmi. Na jednej strane Himalájami, na druhej strane oceánmi. Boli sme veľmi chránená, úrodná krajina! Nikdy sme nemuseli príliš bojovať, aby sme prežili, ani príliš ťažko pracovať na jedlo a pre základné potreby. Nebola potreba na násilie pre prežitie. Geografický priestor nám poskytol také úžasné prostredie, aby sme sa vyvíjali. Preto hovorím, že Bharata Varsha (India) je vytvorená pre osvietenie.

Pochopte, krajina kde je extrémne počasie, tam museli ľudia v záujme prežitia prirodzene robiť toľko vecí. Museli urobiť toľko vecí, aby sa ochránili pred extrémnou zimou a extrémnym teplom. Prirodzene, všetky tieto krajiny boli vytvorené kvôli vedeckému rozvoju, rozvoju pôžitkov, vonkajšiemu komfortu. Lenže táto krajina, táto posvätná krajina je vytvorená pre rozvíjanie vedy o transformácii, vedy o osvietení.

Naši pradedovia, predkovia mali toľko času a inteligencie, že vyvinuli nepredstaviteľné vedy týkajúce sa prírody. Manonmaniya Vidya! „Unmana“ znamená prebudenie. Manonmaniya Vidya znamená vnútorné prebudenie. Manonmaniya Vidya je presný sanskritský preklad slov „vnútorné prebudenie“. Oni vyvinuli vedu Manonmaniya Vidya, prebudenie mysle, vnútorného priestoru. Pochopte, všetko čo vidíte, či je to veniec z kvetov, alebo šperk, všetko je súčasťou Manonmaniya Vidya. Manonmaniya Vidya, prebudenie vášho vnútorného priestoru, neúnavné posúvanie sa po ceste Jeevan Mukthi, života v osvietení, to je podstata celoročných satsangov.

Prosím počúvajte, čítal som článok veľmi popredného hinduistického vodcu, ktorý v ňom spomínal krásnu myšlienku. Vyjadrím ju svojimi vlastnými slovami. Napríklad, je civiliácia. Ak je v nej miliarda ľudí, tak aj keď ich všetkých zabijete, tráva ktorá vyrastie z ich krvi, bude mať pamäť tejto civilizácie! Keď táto tráva znova narastie, táto civilizácia sa opäť zrodí a vráti späť. Lenže keď zoberiete civilizácii históriu a zvyky, tak potom je nenávratne preč. Táto civilizácia zahynie ako nepolievaná rastlina! Keď človek nedostane jedlo alebo vodu, tak ako zomrie on, takisto ak je história civilizácie pokrivená, zomrie. Toto sa stalo hinduistickej civilizácii. Prosím pochopte, ja nebudem mať obavy, keď budú všetky naše chrámy zničené a naši ľudia zabití. Nebudem mať obavy, že zomrieme. My sme Sanatana dharma. Lenže to, čo sa deje teraz, nie je ničenie našich chrámov, alebo našich ľudí. Je to ničenie našej histórie, zdroja našej sily!  

Pochopte, čítal som článok o starovekej civilizácii, publikovaný jednou americkou univerzitou. Existuje 46 starovekých civilizácii, o ktorých máme dôkaz, že existovali najmenej posledných 10-tisíc rokov. 45 z nich je mŕtvych. Iba jediná je nažive a to je hinduistická tradícia! Lenže útok, ktorý sa deje teraz je veľmi komplikovaný. Falšovanie histórie je tá najhoršia genocída! Zabitie miliónov židov nezničilo židovskú civilizáciu. Lenže falšovanie histórie môže civilizáciu zničiť. Prosím pochopte, ó, vy ktorí žijete Sanatana Hindu dharmu, musíte sa prebudiť a povedať svetu tú správnu históriu. V skutočnosti toto bola včera správa pre všetkých mojich Kotharis a Mahants.

Mal som stretnutie s mojimi Kotharis a Mahants. „Kotharis“ znamenajú tajomníci, vedúci oddelení. „Mahants“ znamenajú vedúci jednotiek, celkov. Toto bola správa pre nich všetkých: „Hovorte ľuďom správnu históriu, a postavte sa za našu históriu. Povedzte svetu Mahábharatu a buďte ako Krišna, aby ste dokázali, že Krišna v tých časoch existoval. Vyžarujte božskosť, pôvab, odvahu, inteligenciu Krišnu, aby ste dokázali jeho existenciu. Vyžarujte dharmu Yudhishtiru, odovzdanie Bhishmu, dobročinnosť Karnu, silu Ardžunu, moc Bhimu, vedomosť, intuíciu Sahadevu! Vyjadrujte toto všetko! Len vtedy dokážeme, že história je pravda. Povedzte svetu tú správnu históriu, postavte sa za našu históriu a dokážte svetu silu pôvodnej civilizácie Bharatu!“

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 25. december 2013

Požehnanie guru je to najväčšie bohatstvo! 

Na niekoľkých dalších satsangoch začnem dávať podstatu všetkých satsangov, ktoré som viedol tento rok.

Podstata všetkých satsangov, ktoré sa udiali tento rok, je veda ukončovania. Prosím počúvajte! Oheň, pochybnosť, pomsta, neukončenie - ani z jedného by nemal ostať ani kúsok. Aj keď ostane iba kúsok z nich, môže vás prehltnúť, môže vyrásť a prehltnúť vás! Všetko musí byť úplne spálené! Kým to nespálite, urobte túto prísahu: „Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Shivasaa Sanataha”. To znamená: „Nič viac ako guru, nič viac ako guru, nič viac ako guru. To je učenie Šivu.“ „Shivasaa Sanataha” znamená, že je to priame nariadenie Mahadevu, Šivu. Môžem povedať, že je to jediné učenie, ktorému dáva Mahadeva svoje meno, ktorému prepožičiava svoju autoritu. 
Prosím pochopte, aj malý kúsok neukončenia sa dokáže do vás vkradnúť a spôsobiť, že všetko vyzerá neúplné. Aj malý kúsok neukončenia, ktorý neukončíme, podobne ako malý oheň, ktorý sa nezahasí, sa môže stať lesným požiarom a zničiť celé mesto, alebo ako kúsok zanedbanej pochybnosti môže vyrásť, rozšíriť sa a stať sa obrovskou pochybnosťou, tak ako kúsok nepovšimnutej pomsty môže vyrásť a stať sa veľkou vojnou ako bola Mahábharata vojna, takisto kúsok nepovšimnutého neukončenia vás môže odviesť od majstra! 

Pochopte, kým  nedosiahnete naplnenie: „Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Shivasaa Sanataha”. Potom ako dosiahnete naplnenie: „Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Shivasaa Sanataha”. Pokým nedosiahnete naplnenie, držte sa toho, čo hovorí Mahadeva: “Shivasaa Sanataha”.

Celý tento rok som vysvetľoval vedu ukončovania. Tak ako som povedal včera, stali sme sa integrovaní mnohými a mnohými spôsobmi. Stali sme autentickí v mnohých miestach, v mnohých našich dimenziách. Stále sme sa nestali úplne autentickí, ale vieme kde nie sme autentickí, a vieme, kde musíme venovať pozornosť. Je to ako deň Poornami (spln mesiaca). Vďaka svojmu vlastnému svetlu mesiac ukazuje, kde sú všetky jeho tmavé škvrny. Takisto, vďaka svojmu vlastnému svetlu sme našli, kde sme neautentickí. Vďaka sile nášho tapasu (pokánia) sme našli, kde sa musíme stať viac autentickí. Nebojácne rozpínanie sa! 

Definujem „božstvo“: nemať žiadne fantázie o vašom malom živote, ktorý je veľmi pohodlný, bezpečný, ale autenticky byť katalyzátorom pre realitu iných ľudí a obohacovať. Autenticky zobrať zodpovednosť za obohacovanie. Tu začína božskosť vo vás! Za hranicami náboženstiev, veľa zenových majstrov, sufistických a kresťanských svätcov zvládlo túto vedu autenticky zobrať zodpovednosť za obohacovanie sveta. Dnes v deň Vianoc si spomínam a klianiam sa s hlbokou úctou všetkým kresťanským svätcom, ktorý priniesli úžasnú vedu zodpovednosti za obohacovanie do svojho skúsenostného vyjadrenia. Je veľa kresťanských svätcov, ktorý sa autenticky, skúsenostne vyjadrovali tým, že prevzali zodpovednosť za obohacovanie sveta! Spomínam si na nich všetkých s mojou úctou, láskou a rešpektom. Žehnám vás všetkých v tento deň požehnaním všetkých svätcov a Krista, aby každý z vás prijal túto veľkú vlastnosť obohacovať, zobrať zodpovednosť za obohacovanie.

Neukončenia vám nepovedia, že ste nenaplnení. To je tá najsmutnejšia vec. Neukončenia vám nepovedia, že ste nenaplnení, pretože to je Rahu (planéta vo védskej astrológii). Rahu je tieňová planéta. Nie je to skutočná hmota. Neukončenie je Rahu, ukončenie je Kethu (protiklad Rahu). Neukončenie vám nikdy nepovie, že ste neúplní. Keď je vaša Kethu vysoko, tak ste vždy viac a viac tlačení smerom ku guru. Keď sa vplyv Rahu na vás zvýši viac a viac, vždy budete tlačení preč od guru. Vplyv hry medzi Rahu a Kethu vytvára vo vás intenzívne neukončenie. Nenechajte ani jediné neukončenie bez povšimnutia.

Rahu sľubuje krásny život, ale neprinesie vám ho. Kethu nikdy nič nesľubuje, ale prináša. Rahu sľubuje, ale nikdy neprináša. Rahu je telo, Kethu je hlava s tvárou. Kethu je vedomie.

Pochopte, nedovoľte ani jediné neukončenie. Parihara, prayaschitta (metóda) na záchranu seba samých pred vplyvom Rahu je požehnanie guru. To je jediná vec, ktorá vás môže zachrániť pred negatívnym vplyvom Rahu. Rahu vám dáva fantáziu o svetlom živote, ale zavádza vás tým najhorším spôsobom. Kethu vám nikdy nič nesľubuje, ale zasypáva vás tým najlepším životom. 

Neustále berte zodpovednosť a obohacujte. Nikdy nedovoľte žiadnu únavu. Rahu do vás zvyčajne vstupuje v podobe únavy a nudy. Nikdy nedovoľte tieto dve. Nikdy nedovoľte únave a nude, aby do vás vstúpili. Znova a znova priveďte naplnenie, Kethu, do svojho života. Hocičo je hodné premeškania kvôli guru. Guru nesmie byť premeškaný kvôli ničomu, pretože potom nebudete mať ani guru, ani to, pre čo ste ho premeškali! Keď vás zasiahne Rahu, oddelí vás od guru a nedá vám nič iné ako utrpenie. Keď vás zasiahne guru, dá vám guru a všetky najlepšie veci v živote, všetky dobré veci v živote. 

Neustále, úprimne buďte nástrojom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Obohacujte! Obohacujte! Obohacujte! Neustále obohacujte život každého! Poviem vám, potom bude obohatený aj váš život! Váš život bude nielen obohatený, ale bude zasypávaný! Vráťte sa, vráťte sa ku Kethu a k nohám guru! Pochopte, Rahu môže iba sľubovať, ale nikdy nič neprinesie. Preto hovorím, aby ste sa vrátili ku guru použitím Kethu, ukončenia. Rahu bude sľubovať, ale nikdy nič neprinesie. Kethu nebude nikdy sľubovať, ale vždy bude zasypávať, zahŕňať.

Vždy keď sa vo vás udeje rozpínanie, vždy keď sa posuniete smerom k tej najvyššej realite, prekážky, ktoré vo vás prídu v akejkoľvek podobe sú Rahu. Je to Rahu! Nedovoliť žiadny vplyv neukončení, vplyv Rahu, vo vašom živote je „tapas“ (pokánie). Nedovoliť Rahu, aby vás odviedol od guru, to je tapas. Neustále sa udržiavať v priestore naplnenia je práca Kethu. Kethu prináša vášeň pre tú najvyššiu realitu. Kethu prináša požehnanie guru, vedie vás bližšie a bližšie ku guru. Rahu prináša vzdialenosť medzi vami a guru. Rahu narušuje pocit spojenia, bhakthi (oddanosť). Kethu vytvára intenzívny pocit spojenia s guru.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 24. december 2013

Rozprávajte do počúvania poslucháča!

Niekoľko nasledujúcich dní budem pokračovať v podieľaní sa o podstatu tohtoročných satsangov.

Jeden z dôležitých príspevkov tohtoročných satsangov - nielenže chcem prestať používať slovo „príspevok“, chcem povedať „spôsob akým sme znovuobjavili seba samých“ - spôsob ako celá sanga znovu objavila seba samých, je integrita a autentickosť. Pochopte, ja nehovorím, že sme sa stali autentickí, ale poznáme ten správny dôvod našich problémov. Pochopte, poznať správny dôvod našich problémov vyrieši problémy na 90%! Keď poznáte ten správny dôvod, 90% problémov je vyriešených! Vivekananda hovorí: „Správny začiatok je ukončenie.“ Nechcem povedať, že sa celá sanga stala úplne autenticky autentická, ale môžem povedať so všetkou sebadôverou, integritou a autentickosťou, že teraz sanga pozná správny dôvod problémov. Keď hovorím sanga, nemyslím tým len organizáciu, ale to, že každý jednotlivec je sanga. Každý jednotlivec objavuje správny dôvod svojich problémov.

Prosím pochopte, keď objavíte správny dôvod problémov vo vašom biznise, vyrieši sa 90% problémov! Keď budete bojovať, trápiť sa kvôli nesprávnym dôvodom, nikdy nepríde riešenie. Integrita a autentickosť je úžasný spôsob ako sme znovu objavili a pretransformovali seba samých. Znovu sme objavili spôsob ako byť, ako existovať. Nanovo sme predefinovali našu existenciu, spôsob života. Znova sme definovali našu realitu. Možno sme sa nestali úplne autentickí, ale vieme kde sme neautentickí, prečo sme neautentickí, a vieme ako sa stať autentickí.  
Neviem o iných náboženstvách, ale v hinduizme je to tak, že keď dokážete inšpirovať, viesť, priviesť k osvieteniu sto ľudí, tak dokážete priviesť k osvieteniu celý hinduizmus, pretože je to náboženstvo založené na slobode.

Prosím pochopte, upanišády sú ako „nádrže informácií a vedomostí“. V ich podobe sú zozbierané všetky dôležité, všetky hlavné koncepty – čo je to život, karma, smrť, náboženstvo, dharma. Každá purana robí z týchto veľkých myšlienok aplikovanú realitu vášho života. Zoberte si Mahábharatu. Zároveň so zaznamenávaním histórie Indie, Bharatu, urobil Vyasa (autor eposu) úžasnú prácu v tom, že prebádal všetky dôležité koncepty a pravdy o živote. Každý koncept upanišádov sa stal jednou postavou. Takto Vyasa zaznamenal celú históriu. Prosím pochopte, noviny nikdy nebudú čítané znova a znova a tématické koncepty nebudú nikdy nanovo vzrušujúce. Lenže Vyasa zmiešal predmetné koncepty a noviny dokopy. Nikdy si nezoberiete noviny, ktoré boli publikované pred 10 dňami a nebudete ich znova čítať. Noviny budú vzrušujúce iba 24 hodín, pretože je to „dianie“, každodenné správy, história. Takisto, duchovné koncepty sa budú čítať na celom svete v priebehu vekov, ale nebudú vzrušujúce. Nebudete cítiť nadšenie, keď budete čítať upanišády. Prosím počúvajte, toto je veľmi dôležitý koncept, veľmi dôležitá pravda. Prastaré pravdy, najvyššie pravdy vás nikdy nenadchnú, a veci, ktoré vás nadchýnajú nemôžete čítať pravidelne. 

Pochopte, sú niektoré informácie, ktoré majú „hodnotu novinky“ – každodenné správy. Sú niektoré informácie, ktoré majú „životnú hodnotu“. Veľké pravdy o karme, dharme majú životnú hodnotu, ale nie hodnotu novinky. Pochopte tieto dve veci: informácia „životnej hodnoty“ a informácia „hodnoty novinky“. Upanišády majú infornáciu „životnej hodnoty“, každodenné udalosti majú informáciu „hodnoty novinky“. Vyasa, najväčší autor, ktorý bol kedy na planéte Zem, spojil oboje, a to čo predstavuje je Mahabhárata. Stále má hodnotu novinky, nielen životnú hodnotu.

Celý tento rok sme transformovali seba samých cez integritu a autentickosť. Začali sme otesávať seba samých s integritou a autentickosťou. Veľa našich problémov zmizlo. Poznáme správny dôvod niekoľkých problémov, ktoré nám ostali. Netápeme v tme. Nechodíme okolo horúcej kaše. Teraz je nám jasné, sme si vedomí toho, čo treba urobiť, ako to treba urobiť, prečo to treba urobiť. Teraz vieme, prečo treba obohacovať, poznáme ten správny dôvod. Teraz vieme, prečo musí byť vybudovaná sanga, poznáme ten správny dôvod. Nie je to len inšpirácia, nelogické emócie, ale logické a oprávnené dôvody, ktoré podporujú nadšenie. Keď je nadšenie podporované logickými, oprávnenými dôvodmi, stane sa inšpiráciou. Keď takéto dôvody chýbajú, aj inšpirácia je len nadšenie, ktoré odíde. Teraz vidím, že všetci účastníci Vnútorného prebudenia stupeň 4 začali obohacovať s toľkým nadšením, ako keby to bol ich život, pretože teraz vedia, že nadšenie sa stalo inšpiráciou. Poznajú logický, správny dôvod. Obohacovanie samotné sa stalo inšpiráciou.      

Všetci ctitelia, žiaci, pochopte, obohacovanie je nadšenie. Po prvé, je to najvyšší návod, metodológia na overenie toho, ako sme vyrástli, ako sme schopní prijať duchovné princípy, poskytnúť ľuďom autentické počúvanie, a rozprávať do počúvania poslucháča. Nielen preto, že musíte rozprávať, ale preto, lebo musíte pohnúť počúvanie druhého človeka, musíte pohnúť druhým človekom. Takže, rozprávajte do počúvania poslucháča. Počúvajte! Keď budete rozprávať do počúvania poslucháča, nech ste na akejkoľvek úrovni, naučíte sa lekciu. Keď budete rozprávať do počúvania poslucháča, ak nebude vnútorne pohnutý, tak potom jasne pochopte, že vy musíte počúvať seba samých, vy musíte poskytnúť autentické počúvanie sebe samým, vašim pochybnostiam o sebe, sebanenávisti, a sebaodmietaniu.       

Ja vám poviem, že zakaždým keď ma nepočúvate, pozerám sa späť a počúvam, ako som ja nepočúval svojich gurus. Ukončím to a vrátim sa späť. Poviem vám, nikto z vás ma nemôže mučiť viac, ako som ja mučil mojich gurus! Keď ma nepočúvate, aj ja sa pozerám do svojho vnútra, a poskytujem autentické počúvanie sebe samému. Takže, aj vy robte to isté. Vždy, keď niekto nepočúva navonok, ten je vaším predĺžením. Nikto nie je vonku, každý je len predĺženie. Takže, keď budete ponúkať autentické počúvanie iným, naučíte sa umeniu poskytovať autentické počúvanie sebe samým. Keď budete vedieť ako rozprávať do svojho počúvania, budete vedieť ako rozprávať do počúvania iných. Rozprávať do počúvania iných a vnútorne ich pohnúť, to je vždy nadšenie, vzrušenie. Preto vám hovorím, že obohacovanie je vzrušenie. Je to nekonečné vzrušenie, večná inšpirácia. Život toho, kto obohacuje, je večná oslava (utsava).

Prosím počúvajte túto novú vedu, ktorú som odhalil na Vnútornom prebudení stupeň 4 na Bali:

Na Vnútornom prebudení stupeň 1 ste iniciovaní do vedy ukončovania so sebou samými.

Na Vnútornom prebudení stupeň 2 ste iniciovaní do vedy ukončovania s inými.

Na Vnútornom prebudení stupeň 3 ste iniciovaní do vedy skúsenostne vytvárať svoju realitu.

Na Vnútornom prebudení stupeň 4 ste iniciovaní do vedy skúsenostne vytvárať realitu iných.

Na Vnútornom prebudení v Haridware v januári budeme mať všetky 4 v jednom! To znamená, že na samotnom Vnútornom prebudení stupeň 1, 2 a 3 prinesiem všetky štyri stupne. To znamená, že veda, ktorú som odhalil na Vnútornom prebudení stupeň 4 bude začlenená do samotného stupňa 3. Pozývam každého z vás, aby ste prišli, pripojili sa a oslavovali najväčšiu vedu života v osvietení v samotnom zdroji, v Haridware.  

"Haridwar" znamená: vstupná brána k Bohu. Takže, vy vstupujete k Bohu, nie na miesto, kde Boh prebýva. Vy vstupujete k Bohu samotnému! Scéna, ktorú treba vidieť! Skúsenosť, ktorú treba zažiť! Zvuk, ktorý treba počuť! Dotyk, ktorý treba cítiť! Chuť, ktorú treba okúsiť! 

Pozývam vás všetkých, aby ste prišli do jediného hinduistického mesta na svete. Prosím pochopte, Haridwar je jediné legálne hinduistické mesto na svete. Nemôžete tam vybudovať žiadne iné legálne náboženské stavby. Tento zákon stále platí. Je to zmluva, ktorá bola vytvorená medzi Britmi a Mahanirvani akhadou pred dvetisíc rokmi. Tento zákon stále rešpektuje aj indická ústava. Príďte oslavovať to najvyššie poznanie a skúsenosť upanišádu do samotného zdroja!

Na Vnútornom prebudení v Haridware budete mať počas 21 dní všetky štyri stupne spolu. Takisto chcem, aby to zažilo aj veľa našich sannyasis, preto beriem 30 mojich ašramajtov, aby sa zúčastnili tohto Vnútorného prebudenia. Pochopte, akú silu bude mať tento program! Všetko čo som odhalil na Vnútornom prebudení na Bali, celú vedu budem učiť v Haridware. Na Bali sme mali 21 dní. Podstatu všetkého budem musieť zabaliť do 21 dní. Takže, pozývam všetkých ctiteľov, žiakov, samajis, satsangis, zbaľte si svoje tašky, a kúpte si lístky do Haridwaru!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. december 2013

Znovu objavte sami seba!

Podstata tohtoročných satsangov je obohacovanie. Naša schopnosť obohacovať ľudí sa mnohonásobne zvýšila. Schopnosť obohacovať inteligenciu ľudí, zámery ľudí a ich zručnosti!   

Naša schopnosť obohacovať sa rozšírila, explodovala. Teraz ľudia vedia, prečo robia to čo robia, prečo by mali robiť to čo robia. Toto poznanie je podstata života úspešnej bytosti. Prosím pochopte, keď viete prečo robíte to čo robíte, prečo by ste mali robiť to čo by ste mali robiť, to z vás robí úspešnú bytosť. Úspešná bytosť je človek, ktorý vie, prečo robí to čo robí. Vodca je človek, ktorý dokáže sám seba neustále transformovať. Pochopte, objavovať niečo navonok je jednoduché. Schopnosť objavovať, neustále skúmať krajinu vášho vlastného vedomia, to z vás robí vodcu. Neustále transformovať samého seba podľa potreby ľudí z vás robí vodcu. Nikto sa nerodí ako vodca, pochopte to jasne. Je to vaša schopnosť transformovať seba samých, ktorá z vás robí vodcu, pretože vkus ľudí sa neustále mení. Keď budete zaseknutí v starej predstave ľudí, to je ako používať starý cestovný poriadok indických železníc! Schopnosť neustále transformovať seba samých z vás robí vodcu.     

Môžem povedať, že celý tento rok sme cez naše satsangy nanovo objavovali seba samých. Objavili sme v nás toľko rôznych schopností.
Niekto sa ma opýtal, myslím, že to bol režisér Nithya Dharmam show: „Robíme programy s toľkými celebritami, ale ty si nikdy nevynechal ani minútu zo žiadneho natáčania. Ako je to možné?“ Povedal som mu: „Integrita nie je nič iné ako dôvera, ktorú máme sami v seba.“

Keď sa teraz obzriem späť, je to také krásne! Naozaj krásne! Jeden z najväčších objavov, ktoré sme tento rok urobili je to, že sme objavili integritu ako sanga. Nielen ja, ale aj celá sanga! Jedna z dôležitých esencií celoročných satsangov nie sú len slová, ktoré som vyslovil, ale to, že sme dodržiavali načasovanie, integritu! 

Poviem vám, nech ja vaša nálada akákoľvek, prebuďte sa, osviežte sa, ukážte sa! Tento životný štýl nedovolí, aby sa vo vás usadila depresia ako bio-pamäť alebo ako svalová pamäť. Každý prechádza vzostupmi a pádmi, najmä keď robíte vo svojom živote veľké rozhodnutia. Keď prebieha transformácia, keď je semienko vlhké, tak klíči. Prechádza tým každý. Lenže keď ste na mieste, kde sa musíte prebudiť, osviežiť, ukázať sa aj napriek vašim náladám, vtedy nedovolíte, aby sa depresia usadila vo vás ako svalová pamäť alebo ako bio-pamäť. Keď si dáte oddych a premeškáte integritu: „To je v poriadku. Dnes nemám náladu, takže nepôjdem na jogu, nebudem robiť Pada puju, nepôjdem na satsang.“, tak sa depresia prirodzene dostane do vašej svalovej pamäte, bio-pamäte a zničí celý váš život. Lenže keď budete stáť s integritou, tak sa vás nemôže dotknúť ani depresia!        

Aké krásne odhalenie o nás sme urobili! Vďaka tomuto jednému princípu, integrite, sa zvýšila úroveň našej sangy. Samozrejme, musíme toho ešte veľa dohnať. Nie je to tak, že sme vyhrali hru s názvom integrita. Stále musíme toho veľa urobiť. Ale už sme toho veľa urobili. Zosúladili sme sa s časom. Objavili sme dôveru v seba.       

Videl som Naga sadhus robiť silné, ťažké praktiky ako je držanie jednej ruky hore po dobu 20 rokov a žiadny spánok, alebo iba státie, žiadne ležanie a spánok, iba státie a spánok postojačky, držiac sa stĺpa alebo niečoho! Ale ten najťažší tapas je integrita! Poviem vám, tapas, ktorý si veľa veľkých „tapasvis“ (ľudia, ktorí postupujú ťažké pokánie - tapas) nevie ani predstaviť, je integrita! Vy ste to dosiahli! Nielen vďaka slovám, ktoré učím, ale vďaka životnému štýlu, ktorý ste si vytvorili! O šiestej znamená o šiestej! To je všetko! Na celom svete sa otvára opona! Integrita je jedna z najväčších transformácií, ktorú sme tento rok urobili. Nie je to len odkaz, učenie, alebo informácia. Je to prerod nás samých! Je to požehnanie božstva! Znovu sme objavili samých seba toľkými spôsobmi! 

Jedna z dôležitých esencií tohtoročných satsangov je: znovuobjavenie, transformácia seba samých. Urobili sme to vďaka integrite!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 22. december 2013

Zničte svojich vnútorných démonov

Dnes vám dám podstatu Vnútorného prebudenia (IA) stupeň 4. Na začiatok vám chcem povedať, že IA stupeň 4 je úspešne ukončené! Program je úspešný nad moje očakávania. Nielen nad všetky vaše očakávania, je to dokonca nad moje očakávania!

Poviem aspoň pár vyjadrení, pár právd dostupných vám všetkým z tohto IA stupeň 4.

Prvá: Počúvanie, autentické počúvanie. 

Druhá: Stať sa nástrojom pre realitu iných. Tu nastáva ten obrat, kedy sa stávate vodcom.

Prosím pochopte, vodca je človek, ktorý neustále myslí na iných, pre iných. Nemôžete na dlho žiť život pokrytecky. Nemyslite si: „Budem konať, ako keby som myslel na iných, ale nebudem to robiť.“ Nie! Nemôžete takto konať dlho. Nemôžete žiť tak, že to budete len hrať. Pochopte, byť úprimne nástrojom pre realitu iných je veľmi dôležité. Je to hlboká lekcia, ponaučenie, o ktoré ste sa skúsenostne podelili na tomto IA stupeň 4. Nech cítite akúkoľvek prekážku stať sa nástrojom pre realitu iných, musíte s tým všetkým urobiť ukončenie. To, ako urobiť ukončenie so všetkým, sa krok po kroku učí niekoľko prvých dní. Keď sa stanete nástrojom pre realitu iných, tak z neočakávaných kútov, neočakávanými spôsobmi sa začne veľa iných ľudí stávať nástrojom pre vašu realitu!

Pochopte , že keď sa vyprázdnite, vesmír vás naplní z viacerých uhlov a z mnohých smerov. Najprv vás zbaví vašich túžob, potom vo vás spôsobí explóziu spokojnosti, naplní vás spokojnosťou, zasype vás miliónkrát viac, ako ste si vedeli vo svojom živote predstaviť. Keď vás zbaví milióna dolárov, nasype na vás miliardu dolárov! Najprv vás zbaví vašich túžob, potom vo vás spôsobí explóziu spokojnosti.

Vlastnosť vesmíru, zvyk vesmíru je nasledovné. Najprv vás vyprázdni, uvoľní a zruší vaše túžby a želania. Vyprázdni vás. Do tohto okamihu vás trápi. Vo chvíli, keď ste prázdni a zbavení tejto jednej túžby po milióne dolárov, ktorá pochádza z priestoru neukončenia, nenaplnenia, a vy sa stanete nástrojom pre realitu iných, vesmír vás bude bombardovať miliardami a miliardami dolárov! Odrazu nebudete cítiť nespokojnosť, dokonca ani túžbu. Budete jednoducho spokojní, budete prekypovať spokojnosťou. Budete žiť s naplnením a prekypovaním. Nehovorím vám rozprávky, uvedomte si to. Hovorím vám pravdu! Úprimne sa staňte nástrojom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. 

Ako ďalšie nasleduje vycibrovanie integrity a autentickosti vo všetkých realitách, ktoré si vytvárate, či už vašej osobnej reality, reality, ktorú si vytvárate ako sanga, reality svojej rodiny alebo reality svojej práce. Potom objavíte hlboko zakorenenú sebanenávisť, sebaodmietanie a pochybnosti o sebe samých, ktoré vo vás sedia. Dovtedy nikdy nepoložíte ruky na svoje pochybnosti o sebe samých. Hovorím vám, iba keď prejdete celým týmto procesom, až potom budete schopní položiť svoje ruky presne na miesto kde sedí zločinec, kde sa nachádza vinník, kde sedí zlodej, kde sa skrýva démon.

Čítali ste v rozprávkach, že démon žije a skrýva sa za siedmymi oceánmi, a potom nejaký boh vyprázdni celý oceán. Ani potom démona nenájde, lebo sedí v žalúdku veľkej ryby alebo korytnačky. Potom zabije korytnačku a toho démona chytí. Toto je presne ten spôsob. Iba keď prejdete celým procesom krok za krokom, keď sa stanete nástrojom pre realitu iných, tak chytíte vzorce svojich vlastných pochybností o sebe samých, sebanenávisti, sebaodmietania a zabijete démona. Od tohto momentu IA stupeň 4 začína. Začína oslava, začína Nithyotsava, začína Nithyanandotsava. Potom sa život vštepuje do vášho tela, robí sa prana prathishta. Až potom sa začína vo vás diať žitie, život. 

Ak ste zničili sebapopieranie, seba-pochybnosti a sebanenávisť, ste znovuzrodení.
Ak ste ich objavili, prinajmenšom ste sa narodili.
Ak ste neobjavili svoje sebapopieranie, seba-pochybnosti a sebanenávisť, tak ste sa nenarodili. Možno máte svoje telo, ktorým hýbete, lenže to neznamená, že aj žijete. 

Pochopte, zničiť seba-pochybnosti, sebaodmietanie, sebanenávisť, to je osvietenie, to je Nithyotsava, večná oslava. Až potom je do vášho tela vdýchnutý život.

Dnes ráno som dostal email od nášho brahmachari Tattvanandu Maharajiho, ktorý robieva puju. Píše, že včera urobil 1008 „Shankabhisheka“ pre moju murthy (deity, socha), na ktorej som odtiaľto z Bali urobil prana prathishta (proces, pri ktorom osvietená bytosť pomocou iniciácie vloží živú energiu božstva do idolu, sochy daného božstva). Dvakrát sa materializovalo vibhooti (posvätný popol), a keď ho utrel, umyl, vibhooti sa opäť začalo materializovať! V ten deň som povedal, že sa bude na deity (socha boha) materializovať vibhooti, že deity bude vyžarovať energiu. Keď sa urobí “prana prathishta” vo vašom vnútri, pochopte čo sa stane! Takže, zničenie všetkých seba-pochybností, sebapopierania, sebanenávisti je podstatou Vnútorného prebudenia stupeň 4.

Byť intenzívne nástrojom pre realitu iných, schopnosť rozprávať do počúvania iných, schopnosť počúvať rozprávanie iných, schopnosť počúvať svoje vlastné rozprávanie, a schopnosť rozprávať do svojho počúvania. Počúvajte! Schopnosť autenticky počúvať seba samých a autenticky rozprávať do svojho počúvania, schopnosť autenticky počúvať iných, a schopnosť autenticky rozprávať do počúvania iných, toto všetko je podstata skúseností z Vnútorného prebudenia stupeň 4.

Prosím pochopte: 

Schopnosť počúvať seba samých je rozjímanie, uvažovanie.
Schopnosť rozprávať do svojho počúvania je ukončovanie.
Schopnosť počúvať rozprávanie iných je autentické počúvanie.
Schopnosť rozprávať do počúvania iných je ukončovanie s inými.

Schopnosť rozprávať do počúvania iných, to je základ úspechu. Prosím pochopte, schopnosť rozprávať do počúvania iných, či už vo vašich vzťahoch, rodinnom živote, či je to dobré-zlé, správne-nesprávne, čokoľvek vo svojom živote považujete za úspech, to všetko k vám príde iba vďaka vašej schopnosti rozprávať do počúvania iných. V podstate sa musí toto umenie, túto vedu naučiť každý. Každý musí rozvíjať túto zručnosť - schopnosť rozprávať do počúvania iných. 

Schopnosť premeniť čokoľvek, čo ste zažili na prax a vyžarovať to do sveta, práve toto je posledná iniciácia, ktorú dostanete - Sangha Sankalpa Deeksha, ktorá žije v podobe sangy. 

Dokonca ak nie ste schopní urobiť s niečím ukončenie, správajte sa k tomuto neukončeniu ako k časti vašej sangy. Zavolajte toto neukončenie a zo srdca sa s ním porozprávajte: „Čo chceš robiť? Myslíš si, že ma zničíš?“ Ak stále máte vo vnútri sebaodmietanie, tak jedna časť z vás je sebanenávisť. Pozvite ju na rozhovor k okrúhlemu stolu: „Ale no, ty ma chceš zničiť? Ak ma zničíš, ako prežiješ? Pretože ty si parazit!“ Parazit môže čerpať život jedine zo stromu. Ak strom zomrie, parazit nedokáže rozožrať celý strom! Dokáže ho zožierať iba časť po časti! Ak celý strom zomrie, ak hlavný strom zomrie, čo sa stane s parazitom? Taktiež zomrie! Takže, vyzvite všetky vzorce svojho sebapopierania, seba-pochybností a sebanenávisti: „Ale no tak, vy tiež na mne parazitujete! Ak ma zabijete, takisto zomriete!“  

Seba-pochybovanie, sebaodmietanie je ako dieťa. Ak budete na dieťa uprene pozerať, spozná, že bolo prichytené, a jednoducho utečie preč! Ak dieťa vie, že bolo prichytené, jednoducho utečie preč! Rovnako aj seba-pochybovanie a sebaodmietanie jednoducho utečú preč v tej chvíli, ako ich prichytíte. 

Môžem vám povedať, že celý hinduizmus trpí seba-pochybovaním, sebaodmietaním a sebanenávisťou. Bohužiaľ, britskí a moslimskí vládcovia boli schopní úspešne vložiť toto seba-pochybovanie, sebaodmietanie a sebanenávisť do sŕdc hinduistov počas osemsto rokov ich vládnutia, osemsto rokov otroctva. Skutočne, seba-pochybovanie, sebaodmietanie a sebanenávisť sa stali bio-pamäťou hinduistov. Keď ukončíte svoje seba-pochybovanie, sebanenávisť a sebaodmietanie, bude to tá najlepšia služba, ktorú urobíte pre seba a pre hinduizmus, pretože toto je tá najväčšia rakovina, kvôli ktorej hinduizmus trpí. Je to spôsobené osemsto až deväťsto rokmi otroctva, ktoré ešte stále v Indii pretrváva.

Takže, podstata IA stupeň 4 je: Urobte ukončenie so vzorcami sebaodmietania, sebanenávisti a pochybovania o sebe samých.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 21. december 2013

„Záblesky z môjho Vnútorného prebudenia“ – podieľanie sa účastníkov

Dnes je „maturitný“ deň Vnútorného prebudenia stupeň 4! Toto je jeden z najlepších programov! Ten najlepší program! 
   
Na dnešnom rannom satsangu budete mať priestor na to, aby ste sa podelili a obohatili svet o vaše Vnútorné prebudenie stupeň 4. Každý z vás bude mať príležitosť podeliť sa. 

Dnes poviem podstatu Vnútorného prebudenia stupeň 4. Prosím pochopte, podstata je: Ukončite vzorce sebaodmietania, pochybností o sebe samých a sebanenávisti. Ukončite ich. To je to, čo vám stojí v ceste. Toto je jediná vec, ktorá vás zastavuje!  

Démon v ľudskom živote je sebaodmietanie, sebanenávisť a pochybovanie o sebe samom. Všetko negatívne, čo vidíte vo svojom živote nie je nič iné, ako manifestácia, prejav vášho sebaodmietania. Každý človek, ktorého odmietate vo svojom živote nie je nič iné, ako sebaodmietanie, pretože nosíte sebaodmietanie vo svojej vnútornej identite, a aroganciu vo vonkajšej identite. Arogancia, hnev, násilie! Arogancia, hnev, násilie, to všetko ukazujete navonok, pretože vo svojom vnútri nosíte sebaodmietanie, pochybnosti o sebe samých a 
sebanenávisť. Ukončite to.
Celé toto Vnútorné prebudenie stupeň 4 je taká obrovská skúsenosť, že neviem ako mám dať jeho podstatu. Každé vyjadrenie, ktoré hovorím, je podstata! Nechám účastníkov programu, aby sa podelili o podstatu s vami všetkými. Myslím, že to bude najlepšie. Ja poskytnem svoje počúvanie, aby som si vypočul ich podieľanie sa a skúsenosti. 

(Účastníci Vnútorného prebudenia sa podieľajú so svojimi skúsenosťami a zážitkami z programu.)

Swamiji: 
„Poviem vám, keď sa stanete katalyzátorom pre iných, aby sa ich zámer stal realitou, tak každý sa stane katalyzátorom pre vás, aby sa udiala vaša realita! Darujte jeden život, dostanete bilión životov! Keď sa stanete katalyzátorom pre iných, každý z nich sa stane katalyzátorom pre vás! 

Swamiji o dospievajúcich deťoch: 
„Vaše dospievajúce deti sú iba odrazom vášho veku počas dospievania! Keď ste urobili ukončenie s vaším vekom dospievania, vaše dospievajúce deti budú odrazom vášho naplnenia!“ 

Swamiji o autentickom počúvaní: „Zakaždým budete energizovaní! Autentické počúvanie je doslova ako vaše naplnenie energiou!“

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 20. december 2013

Vy ste čisté vedomie

Dnes je 20. deň Vnútorného prebudenia! Budeme pracovať na tej najvyšššej realite, Chit Jata Granthi Bhedana. To znamená na uvedomení si, že vy ste čisté vedomie. To je tá najvyššia realita! Zajtra sa ustálite v tomto stave samotnom.

Byť ustálený v tej najvyššej realite, to je Sahaja. Stav Sahaja sa vo vás udeje len so správnou sangou. Čo je to vlastne Satsanga? Satsanga nie je nič iné ako byť s človekom, alebo v priestore, kde je do vás znova naliata, naplnená pravda. Keď budete mať okolo seba správnych ľudí, správnu sangu, trávenie času s nimi je satsanga. Koľkí z vás ste teraz naozaj zistili, že celá skupina sa stala pre vás satsangou? (Ľudia dvíhajú ruky.) To je všetko! Len sa naučte umenie vytvárať takúto skupinu kdekoľvek budete. Nikdy nepochybujte o tom, že váš manžel / manželka nikdy nemôžu byť takouto skupinou. Nepochybujte ani o svojom synovi! Nie! Vaša rodina, vaši kolegovia, váš tím, váš manžel, vaša manželka, každý sa môže stať satsangou, súčasťou vás. Zajtra budeme pracovať na sanga sankalpa (zámer sangy). Dnes budeme pracovať na najvyššej realite.

Prosím počúvajte! Chit – vedomie, Jata – hmota. Nanešťastie, vy oboje spájate a ste z toho zmätení. Chit Jata Granthi Bhedana znamená oslobodenie vášho vedomia od hmoty. Môžem povedať, že vám pomáha prebudiť rozhodujúci komponent vášho života, pomáha vám uvedomiť si ho. Satsanga znamená znova a znova nalievať túto pravdu do vás. Poviem vám, podstata všetkých satsangov tohto roka, podstata všetkých satsangov, ktoré som kedy urobil od môjho narodenia, nie je nič iné ako tento odkaz. Prosím počúvajte. Všetko je len o zvyšovaní vašej schopnosti nalievať pravdu do seba, aj do iných. To je všetko! Zvyšovať schopnosť obohacovať seba samých a iných. To je všetko! To je všetko, čo je podstata života na planéte Zem, podstata života vo vesmíre. Podstata života vo vesmíre nie sú ani peniaze, alebo rozvoj infraštruktúry, ani žiadna spoločenská moc, alebo vzťahy. Podstata ľudského života, cieľ ľudského života, zámer ľudského života vo vesmíre je rozpínanie vašej schopnosti nalievať do seba samých tieto obrovské duchovné pravdy, obohacovať seba samých a obohacovať iných. To je všetko! Schopnosť obohacovať seba samých, aj iných! Je to len o sile, s akou obohacujete seba samých, aj iných.

Celé Vnútorné prebudenie stupeň 4 nie je nič iné ako prebudenie vašej sily obohacovať seba samých a prebudenie sily obohacovať iných. Nie je to len o inteligencii a inšpirácii, ale aj o zručnosti! Inteligencia je niečo iné, zručnosť je niečo iné. Keď sa použije inteligencia, stane sa zručnosťou. Zajtra po satsangu budeme mať po prvýkrát „Záblesky môjho Vnútorného prebudenia“. To znamená, že sa všetci budete podieľať so svetom o vaše skúsenosti z Vnútorného prebudenia. Zajtra poskytnem trochu času počas samotného ranného satsangu. Dám vám trocha času.

Váš úspech závisí od vašej schopnosti rozprávať do počúvania počúvajúcich. Váš duchovný vývoj závisí od vašej schopnosti rozprávať do svojho počúvania a od vašej schopnosti počúvať svoje rozprávanie. Vaša schopnosť počúvať seba samých a rozprávať do svojho počúvania rozhoduje o vašom duchovnom raste!

Veľakrát mi ľudia hovoria: „Ja nie som schopný presvedčiť sám seba, aby som sa zbavil svojich neukončení.“ To znamená, že nie ste schopní rozprávať do svojho počúvania!

Rozprávajte do svojho počúvania! Neexistuje žiadna skratka. Najkratšia vzdialenosť medzi dvoma bodmi je priama čiara. Takže, najkratšia cesta pre čokoľvek je priama čiara a priama cesta. Schopnosť rozprávať do svojho počúvania je ukončovanie. Prosím pochopte, definujem ukončovanie. Schopnosť rozprávať do svojho počúvania je schopnosť ukončovať. Je to len o rozvoji vašej schopnosti rozprávať do svojho počúvania, o rozvoji vašej schopnosti rozprávať do počúvania iných, o rozvoji vašej schopnosti dávať autentické počúvanie sebe samým, o rozvoji vašej schopnosti poskytnúť autentické počúvanie iným. To je všetko! Môžem použiť koľkokoľvek slov, hocikoľko nových slov, je to všetko len o schopnosti poskytnúť autentické počúvanie sebe samým, o schopnosti poskytnúť autentické počúvanie iným, o schopnosti rozprávať do svojho počúvania a o schopnosti rozprávať do počúvania iných. To je všetko!

Tieto veľké pravdy sú také skúsenostné pravdy, že nie som schopný pokryť ich viac slovami. Toto sú pravdy nahých filozofov, nirvanis. Slová sú ako oblečenie. Nie som schopný dať viac oblečenia na pravdy týchto veľkých nahých filozofov sveta. Môžem povedať, že toto je prvé slovo, ktoré dostali hinduisti od kresťanov – „nahí filozofovia“. Toto sú prvé slová, ktorými nás identifikovali. Môžem možno povedať „nahé oslobodené bytosti“, „nahé osvietené bytosti“. Pravda, o ktorej hovorím - Chit Jata Granthi Bhedana - je taká silná pravda, nádherná pravda! Takže, ja teraz len dovolím, aby sa táto nahá pravda samotná zrkadlila vo vašich mozgoch. 

Posaďte sa vzpriamene. Zatvorte oči. Uvedomte si, že ste sa stali Bidadi Kalpavruksha (banyán strom) a autenticky počúvajte všetko, čo prebieha vo vašom vnútri a venujte si autentické počúvanie. Prosím počúvajte! Teraz poskytnite autentické počúvanie sebe samým. Keď chcete súčasne aj ukončovať, rozprávajte do počúvania seba samých. Zrkadlite neurónovú aktivitu vesmírneho super-mozgu, Kalpavrukshe a majstra. Nech všetci zažijete prebudenie kundaliny! Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 19. december 2013

Čo je rozhodujúci komponent vašej reality?

19. deň Vnútorného prebudenia! Dnes sa naučíme vedu o vytváraní zázrakov.
Prosím, pochopte rozhodujúce komponenty pre vytváranie zázrakov. Niekedy premýšľate: „Prečo niekedy, keď si vytvorím priestor tak to funguje, a prečo to inokedy nefunguje? Inokedy sa mi to vráti a zasiahne ma to.“

Prosím pochopte, zákon gravitácie vás neustále ťahá dole k zemi. Zákon božského požehnania vás neustále ťahá hore! Čo vás ťahá hore je tlačidlo, ktoré umožní, aby sa udialo požehnanie. Toto je ten rozhodujúci komponent pre spôsobenie zázrakov! Môže to byť len trocha posvätného popola na vašom čele! Naozaj, skutočne! Nemusí to byť nič také ako sedieť a 6 mesiacov robiť ukončovanie. Iba trocha popola na vašom čele môže byť veľmi silný rozhodujúci komponent vo vašom živote! Priniesť do svojho vnútra autentickosť môže byť rozhodujúci komponent. Čokoľvek môže byť rozhodujúci komponent. Ja nehovorím, že použitie popola je rozhodujúci komponent. Ja hovorím, že to môže byť rozhodujúci komponent. Rozhodujúci komponent môže byť taký jednoduchý, ako je použitie popola na vaše čelo, alebo taký jednoduchý, ako nosenie rudrakší na vašom tele. U niektorých ľudí možno nebude fungovať niečo také dôležité, ako je ukončovanie samotné. U niektorých ľudí môže fungovať niečo také jednoduché, ako je používanie posvätného popola, alebo nosenie rudrakší na tele. Takže, čo je rozhodujúcim komponentom vašej reality? U niektorých ľudí bude úspešné pamätanie si na guru.

Všetkých, ktorí našli rozhodujúci komponent pre spôsobovanie zázrakov vo svojom živote, a ktorí sú úspešní vo vytváraní svojej reality, všetkých volám liečiteľmi. Keď ste našli rozhodujúci komponent, ktorý spôsobuje zázraky vo vašom živote, keď stláčate tlačidlo a spôsobujete zázraky, tak ste liečiteľ. Pre niektorých ľudí môže byť rozhodujúci komponent niečo také jednoduché, ako je vyslovovanie mena guru. Musíte objaviť, čo je rozhodujúci komponent pre vytváranie vašej reality, čo je rozhodujúci komponent pre spôsobovanie zázrakov vo vašom živote, pre vytváranie takej reality, akú chcete vo svojom živote. Dnes sa naučíme túto vedu.

Je veľmi dôležité, aby každý jednotlivec zistil, čo je rozhodujúce pre vytváranie zázrakov, a mal by to udržiavať a zachovávať vo svojom živote viac a viac. Keď spôsobuje zázraky použitie trošky popola na čele, tak by ste ho mali používať na celé telo!
My nevieme, čo je rozhodujúci komponent našej reality. Dnes ho nájdeme a budeme ho udržiavať. A takisto musíme zistiť, prečo niekedy zlyháme, a čomu by sme sa mali vyhýbať. To, prečo veci niekedy zlyhajú, by malo byť okamžite zničené. Treba robiť všetky tieto tri veci. Je to podobné ako pálenie pekla v našom vnútri. V našom vnútri máme tajné peklo. Spálenie samotného pekla je to, čo budeme teraz robiť. To znamená hľadať nesprávne komponenty, alebo hľadať komponenty, ktoré spôsobujú utrpenie a spáliť všetky z nich, zbaviť sa ich.

Počúvajte, zakaždým keď niekoho vnútorne posuniete, obohatíte, alebo spôsobíte vo svojom živote zázrak, mali by ste sa cítiť silnejší a viac expanzívni, rozpínaví. Nemali by ste sa cítiť tak, ako keby ste urobili veľkú prácu. Nie! Spôsobovať zázraky je flirtovanie s vedomím, flirtovanie s vesmírom! Nikdy sa neunavíte! Pochopte, spôsobovanie zázrakov by vás malo robiť viac a viac plnými radosti, viac a viac blaženými, nadšenými, osvietenými! Keď budete obohacovať ľudí a urobí vás to viac a viac nadšenými, poviem vám, zachytili ste, pochopili ste rozhodujúci komponent svojej reality!

Dnes dostanete veľmi silnú iniciáciu “Chit Jada Granthi Deeksha”, ktorú budem dávať po prvýkrát. Viedol som ľudí do tohto procesu, ale iniciáciu budem dávať po prvýkrát. Je to jedna z najsilnejších iniciácií. Dostal som ju od Arunagiri Yogishwaru (významná inkarnácia, ktorá žila asi pred 3000 rokmi, a ktorá sa Swamijimu zjavovala v jeho detstve vo fyzickej podobe po dobu 9 mesiacov). Táto iniciácia spáli nefungujúce komponenty, alebo neúplné, neukončené komponenty vašej reality, ktorú ste si vytvorili. Prosím pochopte, spáli všetky komponenty, ktoré spôsobujú, že veci vo vašom živote zlyhajú. Pochopte, tieto komponenty sa asociujú, spájajú s vaším priestorom nemožností a neustále podporujú tento nezmysel. Je to otázka toho, či bude sa z vášho jedla proteín, alebo tuk. Chcete, aby boli z vášho jedla svaly, alebo tuk? Keď budete mať so svojimi svalmi neukončenie, všetko jedlo sa zmení na tuk. Lenže keď budete mať so svojimi svalmi ukončenie, všetko jedlo sa zmení na proteíny a svaly. Neposilňujte nesprávne komponenty vo svojom živote! Dnes sa naučíte tento proces a budete mať iniciáciu.

Ako malý chlapec som bol veľmi nepokojný a neustále som sa vypytoval obidvoch svojich učiteľov. Keď bolo niečo nesprávne, tak som šiel za nimi a pýtal som sa. Keď nebola puja v chráme urobená správne, keď nebolo v chráme správne podávané jedlo, išiel som a pýtal som sa: „Prečo to nerobia správne? Aký druh spirituality, duchovna to je?“ Poviem vám, ja som sa naučil duchovnu od nich! Nikto z vás ma netrápi viac, ako som ja trápil ich! Vážne, hovorím to otvorene na rannom satsangu! Nikto z vás ma netrápi viac, ako som ja trápil ich!

Obaja boli užasní ľudia. Jednoduchí, dedinskí ľudia s toľkou láskou k ľuďom, ktorí nestrácali nádej v ľudí. Túto úžasnú pravdu som počul od oboch. Znova a znova mi hovorili: „Hej, Swami …“, takto ma oslovovali, „Swami, nemôžeš sa takto správať. Musíš sa naučiť základnú pravdu: Človek to nedokáže sám. Musí to dostať!” Vždy mám v očiach slzy, keď si spomeniem na ich slová.

Pochopte, ja som inkarnácia. Úroveň mojej energie je rozdielna. Ale s ich úrovňou energie, s množstvom trpezlivosti, ktorú mali a tým, že nestrácali nádej v ľudí, boli schopní ma to naučiť. Pretože ja som nebol človek, ktorý sa naučí čokoľvek od kohokoľvek bez toho, aby v tom bol autoritou, majstrom. Keď som sa mal od niekoho učiť jogu, zistil som, či je v joge majster. Keď som sa mal od niekoho učiť puju, zistil som, či je v tom majster. Inak som sa neučil! Bol som taký perfekcionista! V chráme pri Arunachale som robieval dobrovoľníka. Keď sa vrátilo jedlo, potom ako bolo ponúknuté deity (socha boha), podelil som sa. Jedol som ho, a keď nebolo v poriadku, okamžite som utekal k Raghupathi Yogimu a sťažoval som sa mu. Bolo to takmer ako metodológia na to, ako ich trápiť, pretože oni očakávali odo mňa dokonalosť. Aby som spravedlnil svoju nedokonalosť, vždy som ich trápil, obťažoval!

Takže, nech hráte akúkoľvek hru, pochopte, že ste predo mnou ako dieťa, pretože ja som toto  všetko robil! Nech robíte čokoľvek, ja o všetkom viem, pretože všetko toto som robil ja obom svojim gurus, učiteľom!
Poviem vám, všetky hry, ktoré hrá vaša myseľ nie sú nič iné ako to, že ste si stále neuvedomili svoju realitu. Len ste si neuvedomili svoju realitu! Vo chvíli, keď si ju uvedomíte, tak sa prebudíte. Sen viac nebude pokračovať. Sen pokračuje tak dlho, ako spíte. Dnes budeme hľadať rozhodujúce komponenty vašej reality. Pochopte, dám vám veľmi dôležitý príklad. Keď budete spať a snívať, pokým budete spať a snívať, bude sa vám snívať, že vás prenasledujú dva tigre. Vy utekáte a utekáte. Zrazu spadnete z útesu na kopci a prebudíte sa! Tento pád z útesu je rozhodujúci komponent, ktorý vytvára vašu realitu! Pretože to on vás prebudil, nie to, že vás prenasledovali tigre! Zrazu v jednej scéne tohto sna ako keby ste padali z útesu, a vy spadnete z postele! Toto je rozhodujúci komponent vášho prebudenia!

Dnes vás naučím, ako nájsť rozhodujúci komponent, ktorý vás prebudí do ďalšieho stavu vedomia – “turiya” (stav hlbokého pokoja a mieru, a zároveň najvyššieho vedomia bez myšlienok). Prebuďte sa do ďalšieho stavu vedomia!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 18. december 2013

Veda o vytváraní zázrakov. Podstata satsangov v roku 2013

Od dnes až do konca tohto roka budem robiť celoročné zhrnutie satsangov. Pochopte prosím, na konci satsangu zvyčajne zhrniem podstatu celého satsangu. Od dnes do konca roka – moje správy boli počas celého tohto roka o obohacovaní a osvietení – v priebehu pár dní urobím zhrnutie týchto ranných správ. Takže, aj keď ste niektorý zo satsangov v tomto roku premeškali, určite si nenechajte ujsť ani jeden od dnes do 31.decembra, pretože zhrniem všetky základné myšlienky, pravdy a vyjadrenia skúseností, o ktoré som sa s vami podelil v tomto roku.

Je 18. deň Vnútorného prebudenia! Dnes sa budeme venovať vede o zázrakoch. Ona je základom reality. Počúvajte prosím: Veda o zázrakoch je základom pre realitu. Základom pre realitu nie je neživá hmota, ale inteligenčná sieť. Pochopte prosím, základom reality nie je neživá hmota, ale inteligenčná sieť. Ak si myslíte, že základným materiálom reality je hmota, ste ateista, hlupák, a váš život je ťažkopádny, mŕtvy, depresívny. Keď pochopíte, že základom reality je inteligenčná sieť, že inteligencia formuje základnú hmotu pre realitu, vtedy spoznáte vedu o vytváraní zázrakov. Takže, od dnes vás budem pár dní učiť vedu o vytváraní zázrakov. Popravde sme začali už včera. Všetci sme spolu sedeli a zastavili sme dážď a privolali slnko! A to neskoré slnko svietilo, kým sme neodišli! To, že sme sa nemohli ísť člnkovať kvôli ľudskej hlúposti, ktorá neočakáva, že by mohlo prísť väčšie množstvo turistov, je niečo iné. Príroda nás však počúvala a my sme spôsobili zázrak! Takže od dnes sa budeme učiť túto vedu, prvý základ reality, a toto bude prvá lekcia.
Musíte vedieť, že základom reality je inteligentná sieť, inteligenčná sieť. To znamená, že sieť inteligencie, alebo mriežka inteligencie, je základom reality. V podstate iba ak pochopíte, že základným prvkom reality je inteligentná sieť, nebudete mať snahu byť pokryteckí. To znamená, že vo svojom vnútri nebudete mať násilie a navonok sa budete prejavovať nenásilne. Všetky tieto pretvárky prestanú v momente, keď pochopíte, že v živote sa stane realitou len to čo máte vo vnútri, a nie to, čo ukazujete navonok. Táto rozdielnosť samotná je hlúposť. Byť vo vnútri jeden, navonok druhý je hlúpe. Klamete sami seba, privádzate sa do zmätku.
 
Keď sa ma ľudia pýtajú, aký je zmysel ich života, odpovedám im: "Keď neviete ani len toto, tak načo žijete?" Prečo ste v takomto zmätku? Pretože sa neustále prejavujete inak navonok a inak vo vnútri, a potom neviete, čomu máte veriť. Obe strany vyzerajú tak pravdivo! Obe strany vyzerajú tak autenticky. Ale buďte si vedomí, že len keď pochopíte, že realita je vedomie, inteligencia, len vtedy pochopíte, že netreba veriť týmto dvojitým hrám, že nemusíte klamať svoj vlastný život. Nepotrebujete klamať svoj vlastný život! Je to ako keby niekto pricestoval z Ameriky na Vnútorné prebudenie stupeň 4, ukradol by niekomu papuču a odišiel! Ukradne jednu papuču a utečie! Po príchode do USA zistí, že vzal len jednu papuču a tá mu je nanič! Presne toto robíte! Na planétu Zem neprichádzame preto, aby sme kradli papuče, ale aby sme sa stali osvietenými bytosťami. Všetko, čo chcete dosiahnuť okrem osvietenia, je kradnutie papuče. Cestovali ste sem na Bali, míňali za letenky, čerpali dovolenku kvôli kradnutiu papučí? 

Preto pochopte, nenechajte si ujsť základy reality. Keď sa naučíte základy reality, budete vedieť ako robiť zázraky. Budete vedieť vytvárať zázraky, spôsobovať zázraky!

Takže dnes sa vy, všetci účastníci Vnútorného prebudenia stupeň 4 začnete učiť, ako robiť zázraky, začnete sa učiť základ reality.
Začnem dávať podstatu sansangov z celého roka. Tento rok som predstavil veľmi dôležitú zložku vo vede života v osvietení, Jeevan Mukthi: koncept, pravdy a vyjadrenie ukončenia, naplnenia. Aj predtým som o tom hovoril viac rokov, viackrát a rôznymi spôsobmi, ale v tomto roku som venoval veľa času prepracovaniu, rozšíreniu, upevneniu a umožnil som vám, aby ste zažili ukončenie, priestor naplnenia. Predstavil som vám tiež štyri obrovské sily, ktoré ste dostali každý z vás, ktoré nemáte prebudené, a ktoré by ste určite mali prebudiť. Tento rok som nanovo definoval spiritualitu, duchovno. Spiritualita znamená prebudiť mnohé vnútorné potenciálne sily, ktoré máte v sebe. To je všetko. Prebudiť mnohé potenciálne sily, ktoré máte vo svojom vnútri, urobiť ich realitou pre seba samých. To je všetko. Prebudiť vnútornú potenciálnu energiu života, ktorá je vám priamo dostupná.

Prvá sila je "sila slov". Rozprávanie je najrozsiahlejšia činnosť, ktorá sa deje na planéte Zem. Vidiac zmätok na planéte Zem môžem povedať, že táto najrozsiahlejšia činnosť nebola nikdy používaná správnym spôsobom. Inak by spôsobovala toľko prosperity, priaznivosti a blaženosti! Namiesto toho spôsobuje toľko chaosu, vojny, nepokoj. Takže, prvá vec, ktorú musí ľudstvo vedieť je prebudiť v sebe silu slov. Keď zapojíte integritu, prebudí sa vo vás sila slov. Pochopte prosím, keď prebudíte silu slov, prebudí sa vo vás tak veľa inteligencie!

Videl som ľudí, ktorí sú rozhodnutí neustále prinášať trápenie sebe samým tým, že používajú nesprávne slová. Poviem vám príklad. Niekedy prídu za mnou ľudia sťažovať sa na hlúposti, bezvýznamné a hlúpe. Keď si ich nevšímam, cítia sa dotknuto: "Sťažoval som sa, a on si to ani len nevšímal!" Keď si sadnem a vysvetľujem im to, majú iný argument: "Vysvetlil mi to, ale nesprávne! Nebudem to akceptovať!" V oboch prípadoch sami seba mučíte používaním nesprávnych slov. Hovorím tomu "nedostatok, chýbajúca sila slov" - váš nevedomý spôsob používania slov.
 
Keď v sebe prebudíte silu slov, nielenže budete mať Vaak Siddhi - čokoľvek poviete, to sa stane realitou - ale budete mať aj obrovskú silu a vysokú inteligenciu vyslovovať to, čo slová vyjadrujú. V každej situácii budete hovoriť ako Kalabhairava. Nič menej, nič viac. Budete hovoriť priamo! Prebudením sily slov vo vás získate obrovskú inteligenciu.

Integrita je presne ako zákon gravitácie, základný princíp života. Keď zrazu pocítite, že celý váš život sa rozpadá, že strácate rodinu, zdravie, mentálnu silu, neviete čo robiť, rozpadá sa vám v živote priveľa vecí, buďte si istí, že tento problém začína kvôli vašej integrite. Integrita je energia, s ktorou ste previazaní. Čo by sa stalo, keby Zem stratila gravitačnú silu? Všetci by sme lietali sem a tam, táto budova by niekam odletela. Budova by letela na jednu stranu, stoličky na druhú, držali by ste sa nejakej steny, ja by som sa držal v nejakej asane! Čo by sa stalo, keby Zem zrazu stratila gravitáciu? Všetko by sa rozpadlo. Beriete silu gravitácie ako samozrejmosť. Len si predstavte, čo by sa dialo bez tejto sily! Keď porušíte silu integrity, presne to isté sa stane s vašim životom!
Takže, v prvom rade musíte vedieť, že hocijaký problém, ktorý máte, či so zdravím, bohatstvom, vo vzťahoch, alebo keď sa cítite bezmocní, smutní, alebo máte problém, ale neviete v čom - áno, je mnoho takých; majú problém, ale nevedia v čom - či už vyslovený alebo nevyslovený, nájdený či nenájdený, priamy alebo nepriamy, pri každom probléme je príčinou rozpad integrity. Ak sa vaša integrita rozpadne, začína základný problém vášho života. Tu urobte nápravu, na toto sa zamerajte a všetko sa vráti do správnych koľají.

INTEGRITA znamená naplniť každé slovo a myšlienku, ktoré dáte sebe a ostatným, a zažívať stav poornatva, naplnenie so sebou samým a so životom. 

AUTENTICKOSŤ znamená byť ustálený a reagovať na život z najvyššieho vrcholu vnútorného vnímania samého seba. Prosím pochopte, zopakujem! Počúvajte!
“Mamakara” – čo si myslíte o sebe samých;
“Ahankara” – ako sa prejavujete, premietate pred ostatnými;
“Anyakara” – ako vás vnímajú ostatní;
“Sva Anyakara” – ako vy vnímate život a ostatných.
Byť ten najlepší vo všetkých týchto štyroch dimenziách, to je autentickosť. Zamerajte sa na to najlepšie v každej z nich.

Podstata tohtoročných satsangov je ukončovanie a obohacovanie, vyžarovanie vedy ukončovania a obohacovanie, byť duchovne aktívny. Jeden z najväčších prolémov, ktorý majú duchovne aktívni hinduisti v Indii je, že komunistické médiá, teroristické médiá, bulvárne časopisy a rôzne iné skupiny čakajú len na to, aby na vás zaútočili. Lenže sila ukončovania samotná vám dá silu ustáť to a zvíťaziť. Môžem povedať, že tento rok je toto môj hlavný odkaz.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 16. december 2013

Presuňte sa od slov ku skúsenosti

Dnes budeme na Vnútornom prebudení pokračovať v nalievaní životnej energie do vašej reality. Budeme mať iniciáciu do liečenia - Ananda Gandha Deekshu, a predovšetkým Maheshwara puju.

Budem pokračovať v rozvíjaní o tom, ako je to, že umožníte vytvoriť realitu iným, priamo nápomocné a užitočné pre to, aby ste dosiahli svoju osobnú realitu.

Niekto sa ma opýtal: „Mám urobiť zámery iných realitou, ale môžem ich obohatiť s Vnútorným prebudením? Hovoria, že si musia zobrať dovolenku, toto, tamto... Majú toľko dôvodov. Čo by som mal urobiť?“ 

Pochopte, dovolenka neurobí ich zámer realitou. Vnútorné prebudenie urobí ich zámer realitou. Môžete im dať túto inteligenciu. Už skôr som povedal: „Buďte pre iných rukou, nie hlavou.“ Vy nemusíte byť hlavou, ale buďte srdcom! Vy nemusíte byť hlavou, ale buďte pre nich srdcom! Srdce dá to správne vedenie. Srdce dá krásne vedenie.

Premýšľam o tom, koľko slov môžem pridať k tejto téme, pretože sú niektoré veci, ktoré vo vás otvoria nové energie a nové skúsenosti len vtedy, keď ich budete žiť. Ja môžem iba popísať, ako bude jedlo vyzerať a chutiť, aké to bude keď ho budete jesť, ale na konci dňa musíte jesť. Musíte sa najesť! Najesť sa musíte vy sami! Na jednej strane sa zdá, že je toľko toho, čo sa dá povedať! Poviem vám iba jednu vec: prosím, urobte ukončenie so všetkými prekážkami, ktoré máte, aby ste umožnili realitu iných. Na to, aby ste urobili zámery iných realitou, aby ste ich obohacovali, ukončite akékoľvek prekážky, ktoré máte.

Je veľmi zriedkavé, keď cítim, že nedokážem povedať viac slov. Môžem hovoriť čokoľvek, ale zrazu cítim, že to treba zažiť! Urobte ukončenie s čímkoľvek, čo ostane vo vás ako prekážka v obohacovaní iných, v tom aby ste urobili ich zámery realitou. Môžem povedať, že tento proces je taký silný, že vám môžem dať len inštrukcie. Pozrite, keď sú nejaké nové procesy, o ktorých sa musíte presvedčiť, potrebujem ich vysvetliť, rozvinúť, inšpirovať a obohatiť vás. Lenže tento proces je taký silný, že žiadne slová nemôžu urobiť zadosť tomuto procesu tým, keď  ho budem definovať, inšpirovať vás, alebo vysvetľovať. Môžem vám dať iba jednu inštrukciu: „Robte to!“ Najprv urobte ukončenie so všetkými prekážkami, ktoré máte. Mám pocit, že kvôli tomu, že ste neboli schopní ukončiť tieto prekážky, sa celý program zasekol. Posledné dva dni sme boli zaseknutí! Dnes to musíme prelomiť, nemôžeme viac ostať zaseknutí! Budeme sa musieť posunúť v tejto téme ďalej.

Pochopte, je to vaša nechuť a nevôľa, ktorá je dôvodom vašej neefektívnosti. Jedna časť vo vás stále nie je presvedčená o tom čo máte robiť, a to spôsobuje vašu neefektívnosť. Ak nie ste efektívni voči sebe, budete neefektívni aj v živote. Prosím počúvajte, akýkoľvek koncept, ak vo vás vytvorí efekt, tým efektom bude efektívnosť. Efekt a efektívnosť budú jedno a to isté. Ale tento koncept obohacovania iných a byť nástrojom stále nevytvoril vo vás potrebný efekt. Myslím, že určitá časť vo vás ešte potrebuje zažiť daný efekt. Z toho sa potom stane efektívnosť.

Komunikovať s každým koho stretnete so sebavedomím, že máte ten priestor (priestor naplnenia so zámerom obohatenia), to jednoducho bude mať na danú osobu efekt. Poviem vám, urobte ukončenie so všetkou nechuťou a nevôľou, so všetkými pochybnosťami o sebe samých, so všetkým sebazapieraním. Až vtedy, keď prelomíte všetky tieto vzorce, majstrova energia, byť vodcom, tento druh energie bude cez vás prenikať. Dnes budem robiť proces na prelomenie všetkých prekážok, všetkých pochybností a sebazapierania, ktoré máte. Budem zrkadliť úplné vedomie vodcu, plne prekvitajúcu Ananda Gandhu. Toto je jediný spôsob. Môže sa to udiať jedine zrkadlením neurónovej aktivity, iba vďaka upanišádu, nie pomocou slov.  

Prosím, sadnite si vzpriamene. Zatvorte oči. Seďte, nech sa vo vás zrkadlí neurónová aktivita vesmírneho super-mozgu, aby ste obohatili seba samých, aj iných intenzívnou radosťou a nadšením. Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 14. december 2013

Rozhodnite sa prebudiť svoju inteligenciu

Dnes je 14.deň Vnútorného prebudenia. Budeme pracovať na vlievaní energie do vašej reality.

Prosím počúvajte! Pozornosť, láska, energia, toto všetko sú rôzne slová pre ten istý fenomén. Keď vlejete svoju pozornosť, energiu, lásku, čokoľvek z toho do akejkoľvek činnosti, stane sa realitou. Vlejte svoju inteligenciu, vlejte svoju pozornosť, vlejte svoju lásku, vlejte svoje bytie, aby sa to, čo chcete, stalo realitou.      

Prosím počúvajte! Nanešťastie, začali sme uctievať nevedomosť. Ľudia začali v posledných troch storočiach uctievať nevedomosť, hlavne potom ako sa rozšíril komunizmus. Komunizmus je komunalizmus! Komunizmus urobil niektoré dobré veci, ale kvôli komunalizmu (praktizovanie spoločného vlastníctva) sa stalo veľa zlých vecí. Uctievanie nevedomosti spustilo sled udalostí. Myšlienka “obyčajného človeka“ – prosím pochopte, nikto nie je obyčajný človek. Glorifikovanie, oslavovanie myšlienky, konceptu „obyčajného človeka“ odoberá rešpekt voči inteligencii. Predovšetkým, nikto nie je obyčajný človek. Táto myšlienka je vytvorená, glorifikovaná iba na to, aby vás neustále udržiavala ako obyčajného človeka. Pochopte, všetko čo je glorifikované má tendenciu udržiavať, uchovávať vás v tomto stave. Máte tendenciu držať sa toho: „Ó, to je úžasné!“ Uctievanie nevedomosti sa začalo kvôli nesprávnym komunistickým myšlienkam.     

Pochopte, všetko to, čo je glorifikované, máte tendenciu uchovávať v tomto stave. Uctievanie nevedomosti začalo kvôli nesprávnym komunistickým myšlienkam.  

Ja vždy  hovorím tento príbeh: Veľký komunistický rečník kričal na javisku o komunizme. Jeden človek z publika vstal a opýtal sa ho: „Keby si mal dva domy, podelil by si sa so svojím susedom?“ On odpovedal: „Áno!“ „Keby si mal dvadsať miliónov rupií, dal by si desať miliónov tvojmu súdruhovi?“ Rečník zakričal: „Áno!“ „Keby si mal dve kravy, dal by si jednu priateľovi?“ Rečník odpovedal: „Nie!“ Každý bol šokovaný! Pýtajúci sa opýtal: „Prečo? Prečo hovoríš nie?“ Rečník zrazu vyhŕkol: „Pretože mám iba dve kravy!“  

Komunizmus je viac ako neskutočné náboženstvo. Pochopte, komunisti nás neustále ohovárajú, hovoria, že hinduizmus je mytológia, že je naplnený mytológiou, že je to náboženstvo založené na mýtuse, na výmysle. Pravda je, že komunizmus je založený na výmysle, nie hinduzmus!“

Stále pozerám na YouTube epos „Mahabhárata“. Predtým ako sa posunieme k ďalšej téme, chcem vám všetkým povedať, že vám doporučujem Mahabháratu 100-krát viac ako Devon Ke Dev (seriál o Šivovi – Mahadevovi) a úprimne chcem, aby si ju pozreli všetci ctitelia! Nepremeškajte to! Naozaj, chcem, aby si to pozrel každý z vás.    

Chcem, aby ste všetci vedeli toto: Keď si pozriete tento seriál, pochopíte, že to nikdy nemohol byť mýtus, výmysel. Keby sa tento príbeh nestal, nikto by si ho nedokázal ani len predstaviť a napísať. Také komplikácie, také úžasné postavy! Každá postava! Postava Bishmu... Bože! Postava Sakuni, postava Kunti! Poviem vám, keď budete pozorne sledovať Mahabháratu, nebudete mať v živote žiadne ťažkosti. Keď zvládnete akýkoľvek typ osobnosti, nebudete mať v živote žiadne ťažkosti! Dokážete si poradiť s akýkoľvekom typom osobnosti, pretože všetky veci, ktoré musíte vedieť na to, aby ste zvládli ľudí, každú pravdu, ktorú musíte poznať, vás naučí jedine Mahabhárata! Pretože v živote nenájdete žiadne iné osobnosti, než postavy, ktoré uvidíte v Mahabhárate! 

Ja silno verím, že Mahabhárata sa stala pred 8-tisíc rokmi, pretože pri mojich výskumoch som prešiel rôzne záznamy, dôkazy. Na základe všetkých dostupných dôkazov mám pocit a prichádzam k záveru, že sa to stalo najmenej pred 8-tisíc rokmi. 8-tisíc rokov a táto kniha je stále relevantná! Ako môžete toto všetko nazývať výmyslom? A dokonca neskončilo ani 8-tisíc rokov a komunizmus sa už stal nerelevantný! Iba komunizmus by sa mal nazývať výmyslom, nie hinduizmus!

Poviem vám, všetko utrpenie hinduistov nie je kvôli moslimom, ani kvôli kresťanom. Pochopte, utrpenie, ktoré sme mali pred 200 rokmi, možno bolo kvôli moslimom. Utrpenie, ktoré sme mali pred 800 rokmi, možno bolo kvôli kresťanom. Lenže utrpenie, ktoré máme v Indii v súčasnosti, je kvôli komunistom, Naxalitom (militantná komunistická skupina), komunistickému mentálnemu nastaveniu, ktoré nás neustále prenasleduje a napáda! Ja viem, že utrpenie hinduizmu je kvôli osočujúcemu komunistickému trendu.    

Prosím počúvajte! Postava Dhritarashtru, postava Gandhari, postava Dronacharyau! Naozaj chcem poslať odkaz celému tímu Mahabháraty, chcem pre nich usporiadať večeru, pozvať ich a oceniť ich príspevok k hinduizmu! Aj mne priniesli viac hrdosti na hinduizmus! Dokonca aj vo mne priniesli toľko lásky! Ja už pretekám láskou k hinduizmu a Bharatu (Indii), a táto Mahabhárata priniesla vo mne ešte viac lásky! Chcem im poslať len jednu prosbu. Pred seriálom uvádzajú vyhlásenie, že príbehy sú vymyslené. Naozaj ich chcem požiadať, aby to odstránili. Nemusíte uvádzať toto vyhlásenie.  

Pekná vec, ktorú tento tím Mahbháraty urobil je, že sa pridržiavajú pôvodnej verzie Vaysu (autor Mahabháraty). Ako autorita hinduizmu, ako legitímny, jasný apolitický hlas hinduizmu som im povedal, že Mahabhárata sa stala ako skutočnosť, ako história. Nie je to výmysel! preto sa nemusia obávať a používať vyhlásenie, že príbeh je vymyslený nie je určený na to, aby niekomu ublížil. Nie! Žiadam ich, aby odstránili toto vyhlásenie. Keby mali čeliť akémukoľvek súdnemu sporu, ja som prirpavený mu čeliť! Budem mu čeliť a dokážem pred súdom, že Mahabhárata je pravda, história. Nie je to výmysel!

Ja vám poviem, že Mahabhárata a Rámajana nie sú výmysel! Žiadny spisovateľ príbehov si nedokáže predstaviť toľko postáv, charakterov! Keby si Vyasa predstavoval Mahabháratu, tieto postavy, príbehy, a všetky komplikácie v celej záležitosti, môžem vám garantovať, že Vyasa bol Boh! Keď si dokáže niečo predstaviť Boh, tak potom je to realita! Aj podľa tejto logiky dokážem, že Mahabhárata je história. 

Súčasné utrpenie majú hinduisti preto, lebo začali uctievať nevedomosť v mene „obyčajného človeka“. Musíte vedieť, že my snie sme “Aam Aadmi”; my sme “Amrutasya Putraha”! My nie sme „obyčajní ľudia”; my sme „synovia nesmrteľnosti“ - “Amrutasya Putraha”! Uctievajte inteligenciu, nie nevedomosť. Neoslavujte nevedomosť v mene obyčajného človeka. Neoslavujte myšlienky nevareného, napoly upečeného, amatérskeho komunizmu. Netrpte kvôli uctievaniu nevedomosti.

Počúvajte! Život sa musí vytvárať! Neexistuje skratka. Len preto, že ste sa narodili, že ste boli vytlačení z matkinej maternice, nemyslite si, že máte právo žiť. Právo žiť prichádza až vytváraním, tvorením. Vy máte iba právo vytvárať. Vytvárajte! Vy si musíte vytvárať svoju osobnú realitu, inak budete zachytení v krížovej paľbe iných, ktorí si vytvárajú svoje osobné relality. Váš život bude náhoda. Život, ktorý je zachytený v krížovej paľbe, nikdy nemôže byť zázrak. Vždy to bude náhoda. Keď budete zachytení v krížovej paľbe, budete spokojní? Nie! 

Prineste pozornosť, lásku, energiu do svojej osobnej reality. Poviem vám, potom ako som videl Mahabháratu od tímu Devon Ke Dev, som naozaj inšpirovaný komentovať ju. Čoskoro môžete očakávať, že budem na ranných satsangoch rozprávať príbehy Mahabháraty! Veľmi skoro! Uvediem dátum: od 2. januára do 22. januára budú na ranných satsangoch príbehy z Mahabháraty! Budem rozprávať o 21 rôznych dimenziách Mahabháraty.

Pochopte, podstata celej Mahabháraty je: Keď sa nezúčastníte pri vytváraní reality iných, ako zničíte seba samých, to je popísané v Mahabhárate. Pochopte, v Mahabhárate môžete vidieť, že sa každý snaží zničiť osobnú realitu iných, a nakoniec bude zničený celý rod!  

V Rámajane sa každý snaží naplniť osobnú realitu iných. Nakoniec vyhrá každý! Ráma sa narodil so štyrmi bratmi, zahrnul Guhu ako piateho brata, Hanumana ako šiesteho brata, Vibheeshanu ako siedmeho brata, Sugreeevu ako ôsmeho brata, a vyhral život! Cez Rámajanu je ukázané rozpínanie.

Ponaučenie, ktoré sa musíte naučiť z Mahabháraty je: Vložte celú svoju energiu do toho, aby sa život iných stal realitou. Každý sa snaží byť vo svojej osobnej realite, sústredený na svoju vlastnú osobnú realitu. Drona sa snaží dokazovať Arjunovi kvôli svojmu osobnému zámeru. Sakuni sa snaží dokazovať Duryodhanovi kvôli svojmu osobnému zámeru. Duryodana sa snaží dokazovať Karnovi kvôli svojmu osobnému zámeru. Byť zameraný na svoju osobnú realitu, nestarať sa o realitu iných – aký bude následok? To môžete vidieť v Mahabhárate.

Keď sa zameriate na realitu iných, aký bude efekt? Pozrite sa! Ráma urobil Sugreevovu realitu skutočnosťou. Guha urobil Rámovu realitu skutočnosťou. Hanuman urobil Rámovu realitu skutočnosťou. Ráma urobil Vibheeshanonu realitu skutočnosťou. Neustále buďte katalyzátorom pre realitu iných. Rámajana začína ničím a končí s takým obrovským rozpínaním! Okrem niekoľko tisícok démonov nebol v Ramajáne nikto zničený. Mahabhárata začína s okolo 250 miliónovou populáciou, a končí s 25 ľuďmi! Pochopte to! 

India sa musí naučiť z Mahabháraty lekciu, ponaučenie. Teraz je čas, aby sme začali spôsobovať realitu iných, aby sme sa stali katalyzátorom pre to, aby sa realita iných stala skutočnosťou. Mahabhárata sa hrá v tom správnom čase. India sa z nej musí naučiť lekciu. Nemáme čas. Nemáme čas na to, aby sme ho márnili. Viac nemáme čas a energiu na to, aby sme nimi mrhali. Je čas, aby sme napustili inteligenciu do uskutočnenia reality iných, čo prirodzene urobí skutočnosťou vašu osobnú realitu.

Lekcia, ktorú sa musíte naučiť: Rozhodnite sa prebudiť svoju inteligenciu. Prestaňte uctievať nevedomosť. Nalejte energiu do toho, aby ste boli katalyzátorom pre všetkých ostatných, aby si uvedomili svoju realitu. Prirodzene budete mať energiu na to, aby ste si uvedomili svoju osobnú realitu. Toto je podstata dnešného satsangu.

Seďte v meditácii, v upanišáde, aby sa zrkadlila neurónová aktivita vesmírneho super-mozgu tejto pravdy. Rozjímajte nad touto pravdou: „Ja budem katalyzátorom pre iných, aby si uvedomili svoju realitu a vytvorili moju osobnú realitu.“ Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 13. december 2013

Riaďte svoj život pomocou sily, nie strachom

Dnes je 13. deň Vnútorného prebudenia. Budeme pracovať na vlievaní životnej energie do vašej osobnej reality.

Dnes ráno chcem podať podstatu o sedeniach na Vnútornom prebudení. Prvá vec, chcem, aby ste všetci počúvali. Prosím počúvajte! Nemyslite si, že viete všetko, pretože ste na týchto sedeniach! Počúvajte, pretože teraz sa k vám dostanú veľmi dôležité pravdy, kliknutia.   

Prvá vec, ktorú musíte pochopiť je, že keď sa postavíte na miesto druhého človeka, hlavne keď začnete premýšľať, ako urobiť jeho zámer realitou, ako umožniť, aby sa jeho realita vyjadrila, aby sa stala skutočnosťou, tak prvá vec, ktorá sa stane bude VAŠE rozpínanie! Prosím počúvajte. Keď si vytvoríte priestor, aby ste urobili realitu iných skutočnosťou, keď sa stanete katalyzátorom pre iných, aby si uvedomili, čo chcú docieliť, keď sa stanete nástrojom pre iných, aby zažili svoju realitu, tak prvá vec, ktorá sa stane bude, že VY sa budete rozpínať! Vy sa budete rozpínať, vy sa stanete väčším priestorom, vy sa stanete väčšou bytosťou!

Prosím počúvajte, keď sa rozhodnete, že budete nástroj pre realitu vašej rodiny, stanete sa hlavou rodiny. Keď sa rozhodnete, že budete nástroj pre vašu realitu, stanete sa ľudskou bytosťou. Keď sa rozhodnete, že budete nástroj pre realitu vášho mesta, stanete sa vodcom mesta. Keď sa rozhodnete, že budete nástroj pre realitu krajiny, stanete sa hlavou krajiny. Keď sa rozhodnete, že budete nástroj pre realitu sveta, stanete sa Bohom! Keď sa rozhodnete, že budete nástroj pre realitu vesmíru, sveta, stanete sa Bohom! Takže, rozhodnite sa byť nástrojom pre realitu iných. To je to, čomu hovorím zodpovednosť, obohacovanie. Postavte sa na miesto niekoho iného, premýšľajte a rozhodnite sa: „Ja to spôsobím! Ja budem nástrojom!“        

Všetci ctitelia na celom svete musia vedieť, že včera sme mali dlhé sedenie s podieľaním sa o možnostiach. Biznis-školy vás učia iba to, ako byť zaneprázdnení, nie ako robiť biznis. Naozaj! Učia vás iba to, ako byť zaneprázdnení! Byť zaneprázdnení neznamená robiť biznis. Poviem vám, skutočný biznis znamená byť nástrojom pre realitu každého! Keď sa rozhodnete: „Budem nástrojom pre každého, aby zažili svoju realitu“, zrazu uvidíte koľko ľudí bude nástrojom pre to, čo chcete zažiť ako realitu vy!   

Počúvajte! Toľko Swamis sa včera podieľalo o to, čo videli, naučili sa a pochopili o realite. Poviem vám, keď si vytvoríte rozšírený priestor, v ktorom budete schopní premýšľať o realite každého, ak sa cez tento priestor pozriete na svoju osobnú realitu, tak uvidíte, že ju môžete urobiť skutočnosťou len tak! Môžete veľmi jasne vidieť, že veľmi jednoducho môžete urobiť svoju osobnú realitu skutočnosťou len tak! Vaša osobná realita nie je vôbec niečo ťažké. Keď sa budete neustále rozhodovať, že budete nástrojom pre realitu iných, otvorí to vo vás obrovskú lásku, životnú energiu! Môžem použiť akokoľvek veľa slov, akokoľvek veľa spôsobov, ako vám o tom povedať, ale až vtedy, keď to začnete robiť, pochopíte túto skúsenosť. 

Niekto sa ma opýtal: „Čo keď chcú iní urobiť vo svojom živote niečo, čo im ublíži, alebo ich to zraní? Keď to spôsobím v ich živote, ublížim im? Ako to môže byť obohacovanie? Alebo premeškávam význam toho, čo Swamiji hovorí, keď vraví, že musíme počúvať to, aký zámer majú iní, akú realitu chcú?“ 

Prosím počúvajte! Buďte si vedomí, že či to budete podporovať alebo nie, spôsobia vo svojom živote to, čo chcú. Nie je to tak? Keď to nechcete spôsobiť, tak si vytvoríte takýto názor, zdôvodnenie: „Nie! Uškodí im to.“ Kto ste vy, že to zdôvodňuejte? Dávajte lásku, nie inteligenciu. Buďte pre nich rukou, nie hlavou navyše. Pochopte, ak je to to, čo chcú, dajte im to. To je všetko! Buďte pre ľudí rukami navyše, nie hlavami navyše! Ja vždy hovorím ľuďom: „My potrebujeme iba ruky a nohy, nie hlavy. Tých máme dosť!“ Buďte pre ľudí rukami a nohami, nie hlavami. Veľakrát zdôvodňujeme, pretože nechceme druhého človeka podporiť, nechceme byť nástrojom pre jeho realitu. Iba sa snažíme zdôvodňovať: „Nie, nie. Môže to byť pre neho nepraznivé.“  

Buďte nástroj pre realitu iných. Riaďte život pomocou sily, nie strachom. Politika je len o riadení života strachom, o vytváraní strachu vo všetkých: „Keď neurobíš toto, keď nebudeš počúvať, tak pôjdeš do väzenia!“ Vládnuť ľuďom pomocou strachu, riadiť a ovládať majetok, zdroje pomocou strachu, to je politika. Čím viac legálne strašíte ľudí, tým sa stávate väčší vodca! To je všetko! Duchovno je len o riadení pomocou sily. To znamená, byť nástrojom pre realitu iných. Takisto sa stanete silnými, ale vďaka obohacovaniu, nie zasahovaním. Neustále obohacujte, stávajte sa silnejšími a silnejšími vďaka obohacovaniu, nie zasahovaním. Počúvajte! Je to podobné, ako keď poviete: „Videl si v jeho tvári zdesenie! To som urobil ja!“, alebo poviete: „Videl si na jeho hlave korunu? To ja som mu ju daroval!“

Niekto sa ma opýtal: „Keď budem rukou pri naplnení reality iných, dá mi to osobný pocit spokojnosti, uspokojenia. Považuje sa to za skrytý zámer?“ 

Nie! Osobnému pocitu spokojnosti sa hovorí naplnenie! To nie je skrytý zámer. Je to vaše právo! Je to priestor, v ktorom musíte byť! Je to vaše právo!

Neustále buďte nástroj pre naplnenie toho, čo iní chcú ako realitu. Keď ste kňaz, buďte božským kanálom pre každého, aby zažili svoju realitu. Až vtedy uvidíte, že ste integrovaní, zjednotení so svojou profesiou. Keď robíte puju (rituál vďačnosti a odovzdania sa majstrovi) alebo homu (rituál ohňa), buďte nástroj pre iných, aby uskutočnili svoju realitu. Keď ste lekár, buďte nástroj pre iných, aby docielili zdravie. Keď budete žiť, keď začnete žiť ako nástroj pre realitu iných, potom pochopíte, o čom hovorím. To množstvo energie, ktoré sa vyjadruje, jej intenzita, inteligencia, ktorá sa vyjadruje, to ako sa stanete zdrojom energie, inteligencie, vedomostí, poznania je nepredataviteľné!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 12. december 2013

Dovoľte životu, aby vás podporoval

Dnes budem rozvíjať tému sannyas. Dnes je dvanásty deň Vnútorného prebudenia! Budeme pracovať na vlievaní životnej energie do vašej vytvorenej reality, dávať život realite, ktorú ste si vytvorili. 

Dovoľte mi, aby som rozšíril to, čo chcem presne definovať, vyjadriť cez slovo „sannyas“.

Včera som definoval, že keď vstúpite do akéhokoľvek vzťahu s jasným rozhodnutím, s kontextom byť katalyzátorom na obohacovanie ľudí, to je „sannyas“. Prosím pochopte, ja nehovorím, aby ste nevstupovali do manželstva, nehovorím ani to, aby ste sa brali. Všetko čo sa snažím povedať je: robte to zo správneho kontextu. Či sa idete brať, alebo prijať sannyas, urobte to zo správneho kontextu. Keď tajne strategizujete vo svojom srdci, keď tajne dúfate vo svojom srdci, v čo dúfate? Dúfate, že použijete inú ženu alebo muža na to, aby naplnili čo vy chcete, alebo sa úprimne snažíte byť katalyzátorom, aby ste urobili realitu iných ľudí lepšou, aby ste boli pre iných ľudí nástrojom pre to, aby si uvedomili, akú realitu chcú vo svojom živote?

Prosím počúvajte! Poviete: „Nie! Ja im pomôžem, aby si uvedomili svoju realitu, a takisto ich použijem na to, aby mi pomohli uvedomiť si moje sny.“ Nie! Len jedna veta, kúsok tajného strategizovania, ktorý máte pre svoje uspokojenie, a nesprávny kontext je nastavený. Buďte si toho vedomí! Kontext viac nebude správny! Už je nastavený nesprávny kontext! Prosím počúvajte, nedovoľte ani jednu malú skrytú, tajnú myšlienku: „Ako môžem použiť iného človeka v tomto vzťahu?“  

Prosím pochopte! Morálka je základný materiál, na ktorom je postavená celá spoločnosť. Obohacovanie je základný materiál, na ktorom je postavené vedomie. Takže, počúvajte prosím. Nech je každý váš krok presne takýto: „Ako môžem byť katalyzátorom pre iného človeka, aby zažil to, čo chce ako realitu vo svojom živote.“ Naozaj vám poviem, toto je najlepší spôsob ako zažijete tie najvyššie reality vo svojom živote! Je to ten najlepší spôsob, ako zažijete tie najvyššie reality vo svojom živote!  

Prosím počúvajte! Existujú tri druhy života:

Prvý: „Ako môžem použiť tohto muža, alebo ženu na to, aby naplnili moje túžby?“ Keď budete žiť tento druh života, budete sa musieť snažiť sami. Životná energia nebude stáť za vami, ani vás podporovať. 

Druhý: „Budem aj nástrojom pre to, aby som naplnil druhého človeka, a takisto použijem druhého človeka na to, aby naplnil môj zámer.“ Znova, budete mať iba podporu druhého človeka. Budete sa snažiť obaja!

Tretí: Keď sa postavíte so slovami „Budem čistý nástroj, čistý prostriedok, katalyzátor pre všetkých, aby zažili svoju realitu“, zrazu vás život začne podporovať, bude stáť za vami.

Poviem vám, dovoľte, aby stál život za vami, aby vás podporoval! 

Akýmkoľvek spôsobom buďte katalyzátor, nástroj pre každého, aby život vyjadroval sám seba! Poviem vám, život chce neustále vyžarovať cez vás. Vy nie ste odmietnutý kúsok života! Život sa snaží vyžarovať, vyjadrovať cez vás, lenže vo chvíli, keď prídete záveru, že ste odmietnutý kúsok života, napíšete si svoj osud nesprávnym spôsobom! Život sa neustále snaží vyjadrovať cez vás. Keď dovolíte, aby sa cez vás vyjadrovali „ashta maha siddhis“... Ashta maha siddhis nie sú nič výnimočné. Ja viem, že akokoľvek veľa budem hovoriť, nebudem schopný presvedčiť vás o tom, ale vy musíte poznať pravdu.

Keď sa rozhodnete, že žiadne z vašich tajných strategických plánov nebudú fungovať, tomu sa hovorí „vzdať sa, zrieknuť sa.“

Keď sa zbavíte všetkých týchto hlúpych tajných strategických plánovaní, to je “Bhasma Snana”.

Keď zničíte koreňový vzorec, ktorý neustále vytvára toto tajné strategické plánovanie, to je “Sva Tarpana” – robiť „tarpana“ sebe samým.

Vyhlásiť: „Budem pre všetkých katalyzátor, aby zažili naplnenie v tom, čo chcú urobiť realitou. Budem nástrojom pre všetkých, aby si aktívne uvedomili svoju realitu“, to je“Viraja Homa”. 

Žiť slová: „Budem pre všetkých nástrojom, aby si uvedomili, čo chcú ako realitu vo svojom živote“, to je sannyas. To je sannyas!

Veľmi zriedka sa cítim dojatý, keď o niečom rozprávam. Dnes môžem povedať, že som dojatý, pretože taká jednoduchá technika dokáže tak veľmi prebudiť vaše vnútorné vedomie! Poviem vám, vo vašej kancelárii, vo vašom dome, na trhu, v biznise, vo vašich zákazníkoch, vo vašich ašrámoch, školách, vašich kolegoch, či ste študent alebo učiteľ, šéf alebo zamestnanec, môžete byť čímkoľvek, len prineste autentické počúvanie s úprimným rozhodnutím byť katalyzátor pre ľudí, aby zažili to, čo chcú ako realitu. Úprimne poskytnite svoje autentické počúvanie s rozhodnutím: „Ja budem iba katalyzátor, ktorý podporí ľudí v tom, aby si uvedomili svoj zámer.“

Prijmite za svoje nasledujúce obdobie. Od mojich narodenín do Šiva Ratri vyhlasujem „obdobie shravana“, obdobie počúvania! Týchto niekoľko mesiacov vkladajte svoju energiu a inteligenciu iba do počúvania a pomáhajte, aby každý dosiahol naplnenie.

Počúvajte! Počúvajte! Prineste autentickosť do svojho počúvania! Keď si každý deň sadnete s trpezlivosťou a počúvaním, zakaždým keď venujete svoju energiu a počúvanie, doslova to prebudí vašu kundaliny energiu! Je dostupná takáto jednoduchá a účinná technika! Ľudstvo by ju nemalo premeškať! Ľudstvo by ju malo používať! Aj keď budete počúvať sami seba, dovolíte, aby sa vo vašom vnútri vyjadrilo toľko zázračných síl. Keď budete počúvať iných, keď im poskytnete autentické počúvanie, umožníte im, aby si uvedomili a vyjadrovali veľa svojich schopností. Poskytnúť autentické počúvanie, rozhodnúť sa byť katalyzátorom pre všetkých, aby si uvedomili svoj zámer, to je najvyššia služba, ktorú môžete robiť. To je tá najvyššia služba, ktorú môžete poskytnúť ľudstvu, pretože priamo dáva osvietenie! Priamo dáva osvietenie! To je tá najvyššia služba, ktorú môžete poskytnúť životu a ľudským bytostiam.

Ktokoľvek sa odteraz rozhodne: „Odteraz je môj život na to, aby som bol nástrojom pre to, aby si iní uvedomili svoj zámer.“, zdvihnite ruky. Dávam vám “Thathaasthu - Nech sa tak stane! ” Praktizujte to úprimne. To je sannyas, to je osvietenie! Rozhodnite sa: „Žiadne pokrytectvo, žiadny tajný zámer, žiadna tajná stratégia. Nech som úprimne pre všetkých nástrojom, aby si uvedomili svoj zámer. Môže to byť môj manžel, manželka, syn, dcéra, brat, alebo priateľ, obchodný kolega, môj zamestnanec, sused, alebo ľudia na ulici, v mojej dedine, na planéte Zem, alebo ľudia v mojom vesmíre, nech je to ktokoľvek, ja budem úprimný nástroj, budem úprimný katalyzátor, aby som spôsobil, čo chcú iní spôsobiť vo svojom živote.“ Poviem vám, s týmto sa vo vás otvára životná energia! Otvára sa vo vás životná energia!

Znova si sadnite, nach sa zrkadlí neurónová aktivita majstrovho mozgu. Sadnite si vzpriamene. S týmto jedným rozhodnutím si vytvorte priestor: „Nech zrkadlím vesmírnu neurónovú aktivitu.“ Namah Shivaya!

~~~

Z rannej právy Paramahamsa Nithyanandu, 11. december 2013

Znovu venujte ľudstvu seba samých

Dnes budem pokračovať v rozvíjaní témy o praktickom aplikovaní, o skutočných výsledkoch, ktoré sú spôsobené prelomom vo vedomí, transformáciou. 

Myslím si, že hinduisti sú zaseknutí vo výskume a zabudli hovoriť svetu o tranformácii, ktorú spôsobili. Miliarda populácie môže žiť pohodlný, pokojný život nie kvôli nevedomosti, ale vďaka inteligencii. Nikdy by ste neočakávali, že nejaká iná krajina s toľkou slobodu by bola schopná žiť tak pokojne a mierumilovne!
Pochopte tieto pravdy. Transformácia vo vašom živote, vaša schopnosť byť silní v živote, vaša schopnosť pozdvihnúť sa znova a znova na vyššie úrovne vedomia, a vaša schopnosť a rozhodnutie obohacovať iných... Prosím pochopte, viac ako vaše rozhodnutie obohacovať iných oceňujem vaše rozhodnutie rozvíjať schopnosti a zručnosti, vďaka ktorým ich budete obohacovať. Videl som veľa ľudí, ktorí hovorili: “Odovzdávam sa ti!” Je to zbytočné! Kto chce vaše odovzdanie? Budete len príčinou na bolesť hlavy, aj keď sa odovzdáte! Nikto nechce také odovzdanie, ale odovzdanie aké mal Hanuman (poloboh s podobou opice, ktorý pomohol Rámovi zachrániť Situ), ktorý bol schopný a pripravený odovzdať sa! Len obohacovať, to nie je veľká vec, ale rozhodnúť sa rozvíjať schopnosti kvôli obohacovaniu iných, keď poviete: “Ja nebudem iba obohacovať iných, ale budem rozvíjať svoje zručnosti, aby som ich obohacoval”, to je tá najsilnejšia transformácia.

To najlepšie obohacovanie, ten najlepší dar, ktorý môžete dať iným je naučiť ich vedu osvietenia, naučiť ich vedu o živote v osvietení, o živote s inšpiráciou, o osvietenom živote, o živote v priestore sily. Pochopte, inteligencia v každej podobe, inteligencia na každej úrovni, inteligencia v každej chvíli, byť inteligentne aktívny...! Prosím počúvajte, vaša schopnosť žiť a vaša schopnosť milovať je jedno a to isté. Je to láska, ktorá prináša úspech v každej oblasti, či ste počítačový inžinier , lekár, právnik, politik, alebo žena v domácnosti. Nech robíte čokoľvek, alebo si myslíte, že to robíte, je to láska k ľuďom, ktorá prináša dokonalosť. Takže, láska a schopnosť žiť sú jedno a to isté. Schopnosť milovať a schopnosť žiť sú jedno a to isté. Či sú to obyčajné vzťahy, alebo výnimočné, veľké úspechy, momenty sily v živote, môže to byť čokoľvek, schopnosť milovať a schopnosť žiť sú jedno a to isté.
Prinášajte ľuďom obrovskú lásku. Čím menej vás budú ľudia nudiť, tým viac úspešní budete v živote! Čím menej budete z ľudí unavení, tým viac budete úspešní v živote! Či robíte v biznise, v marketingu, vo výskume alebo v rozvoji, či ste výkonný alebo finančný riaditeľ, či ste kuchár alebo pomocník, či ste kráľ alebo otrok, nech ste čokoľvek, je vo vašej schopnosti, aby ste sa cítili s ľuďmi príjemne, aby vás nenudili, aby ste boli úprimní voči ich zámerom. Toto vám prinesie úspech. Čokoľvek považujete za úspech – prosím pochopte, ja hovorím o najvyššom pravidle života, o najvyššom merítku v živote – čokoľvek považujete za úspech, či sú to peniaze, vzťahy, láska, radosť, politická moc, nech považujete za úspech čokoľvek, príde len s vašou schopnosťou cítiť sa s ľuďmi príjemne, milovať ich, žiť s nimi, byť nástrojom pre to, čo chcú oni sami.  

Pochopte, keď budete pripravení byť nástrojom pre to, čo ľudia chcú vo svojom živote, tak oni urobia pre vás oveľa viac, ako chcete vo svojom živote vy sami! Toto je tá najvyššia sútra (aforizmus)! Toto bude praktický výsledok, keď pochopíte tattwu (skúsenostné vyjadrenie) “Nithyanandam”. Keď ju pochopíte, prvé praktické aplikovanie bude obrovská láska k ľuďom, schopnosť cítiť sa s nimi príjemne, schopnosť nenudiť sa a nebyť unavení z ľudí, schopnosť obohacovať ich, schopnosť úprimne spôsobovať v ich živote to, čo chcú oni sami. Poviem vám, toto by mal byť základ, podklad vášho života: vždy sa rozhodnúť byť úprimní voči zámerom ľudí.  

Keď k vám niekto príde s predstavou, že chce mať niečo vo svojom živote, nikdy nepovedzte, nikdy si nemyslite, že je to nemožné. Vždy si pomyslite: “Ako môžem byť ja úprimne súčasťou tohto zámeru? Ako môžem ja so všetkou svojou úprimnosťou spôsobiť to, čo chce?” Pamätajte si, s akou obrovskou trpezlivosťou sedím ja a poskytujem svoje počúvanie, aj keď ľudia vyhlasujú niečo, čomu sami neveria, že je to možné! Nie je to tak, že ja tomu neverím, že mám pocit, že je to nemožné. To oni sami cítia, že je to nemožné. Aj keď si to myslia, ja im ponúkam moje úprimné počúvanie a dozerám na to, aby získali tú istú sebadôveru akú mám ja. Len preto, že nemajú žiadnu sebadôveru, neznamená to, že by ju nemali mať. Oni môžu získať sebadôveru a môžu mať to, čo vyhlasujú. To je presne to, čo hovorím. Buďte úprimnou príčinou, nástrojom pre zámery ľudí. Majte v sebe túto úprimnosť. To je to, čomu hovorím obohacovanie. Potom si prirodzene rozviniete zručnosti, aby ste boli nástrojom pre to, čo ľudia chcú.  

Zbavte sa všetkej neistoty. Len sa rozhodnite: “Budem nástrojom pre to, čo ľudia chcú vo svojom živote.” Ľudia spôsobia vo vašom živote stokrát viac ako to, čo chcete vy sami. Hovorím o tom zo svojej skúsenosti. Jediné rozhodnutie, ktoré som urobil, keď som vstúpil do verejného života, jediný prísľub, ktorý som urobil bol, že som sa rozhodol venovať svoj život tomu, aby som bol nástrojom pre to, čo ľudia úprimne chcú vo svojom živote. V tom čase som nebol zdatný, alebo vybavený zručnosťami spôsobiť to, čo ľudia chcú vo svojom živote, ale bol som úprimný. Teraz vám poviem, že keď ponúkam svoje počúvanie, tak môžem spôsobiť to, čo ľudia chcú vo svojom živote, vďaka mojej úprimnej láske voči nim! To je všetko, čo potrebujete! Nemyslite si: “Nie! To, čo radíš je skvelé pre psychiatrov, psychoanalytikov a lekárov, lenže ja som politik. Tu je to iné.” Nie! V žiadnej oblasti to nie je iné! Vy nedokážete skrývať svoju neistotu v žiadnej oblasti dlhý čas. Budete z toho unavení. Keď budete úprimní a budete pokračovať v tejto oblasti, bude to pre vás trest. Nuda a únava, pocit, že ste zaseknutí a utrpenie, ktoré si spôsobujete sami v sebe, zápcha, ktorú máte, ktorú nie je možné odstrániť dokonca ani pomocou enema (procedúra na čistenie čriev) alebo prášku haritaki (bylinka používaná v ajurvéde na reguláciu hrubého čreva), toto je trest pre vás!

Takže, počúvajte, úprimne sa cítiť príjemne s ľuďmi, úprimná láska k ľuďom, úprimná schopnosť dať ľuďom počúvanie, úprimne byť katalyzátorom pre ich zámery, toto by mala byť základná vlastnosť vás všetkých. Toto by mal byť hlavný dôvod pre vás všetkých, aby ste existovali. Iba keď budete mať túto vlastnosť - úprimne byť katalyzátorom, nástrojom pre to, čo ľudia chcú vo svojom živote, budete sa volať “obohacovač”. Obohacujte ľudí o Vnútorné prebudenie z tohto kontextu. Toto bude ten najlepší spôsob, ako spôsobíte, čo chcú urobiť vo svojom živote oni sami. Prebudiť ich samých pre nich samých je ten najúprimnejší spôsob, ako môžete byť katalyzátorom, nástrojom pre to, čo oni chcú urobiť vo svojom živote. Inak bude celé vaše obohacovanie mimo tohto kontextu. Nerobte to. Je to ako keby sa zosobášili dvaja sannyasis! Naozaj, vážne! Dvaja sannyasis, ktorí sa zoberú – to sa nikdy nemôže nazývať ako “manželstvo”, pretože je to úplne mimo kontextu. Obaja sa pripravia o zmysel svojej existencie.  

Počúvajte! Počúvajte! Majte obrovskú lásku k ľuďom. Naučte sa, aby vám bolo s ľuďmi príjemne. Či žijete v malej rodine, vo veľkej rodine, alebo v komunite, naučte sa cítiť s ľuďmi pohodlne, príjemne. To je život! Toto je jedna z najväčších zručností, ktorú potrebujete mať pre úspech. Poviem vám, nie je potrebné nič iné! Na to, aby ste boli v živote úspešní nie je potrebné žiadne vzdelanie, žiadna kvalifikácia, nie je potrebné nič, len táto jedna vlastnosť – úprimne byť schopný cítiť sa pohodlne a príjemne s ľuďmi, úprimne byť katalyzátorom, byť nástrojom pre to, čo chcú urobiť vo svojom živote. Buďte nástrojom, prostriedkom, pretože to z vás urobí tých najlepších. Toto je tá najsilnejšia vec v živote. Koľkokrát možno zabudnete, možno zlyháte, ale táto pravda je hodná toho, aby ste ju opäť oživili a znovu žili. Vráťte sa k tomu, aby ste ľudstvu znovu darovali seba samých. Videl som, že zakaždým, keď moji žiaci venovali seba samých pre zámery ľudí, tak to množstvo energie, tá sila, ktoré vyžarovali sú nepredstaviteľné! To ako spôsobili transformáciu a ako sa zbavili svojej bezmocnosti je nepredstaviteľné!

Udržiavať si nenávisť k ľuďom je nenaplnenie, neukončenie. Schopnosť cítiť sa s ľuďmi príjemne je naplnenie. Buďte nástrojom obrovskej, úprimnej lásky k ľuďom. Buďte nástrojom pre to, čo každý chce urobiť vo svojom živote. Život vám toho spôsobí miliónkrát viac ako to, čo ste chceli spôsobiť vy sami.

Dnes budeme znova celý deň pracovať na tomto princípe. Nech je vaše rozjímanie zamerané na to: “Ako môžem priniesť úprimnosť do mojej lásky k ľuďom, ako sa môžem cítiť naplnený s ľuďmi, cítiť sa s nimi príjemne, úprimne byť nástrojom pre to, čo ľudia chcú vo svojom živote.” 

Manželstvo v spoločnosti sa stáva niečím takým: použiť iného človeka, aby bol nástrojom pre to, čo VY chcete urobiť vo svojom živote. Naozaj! Pochopte, keď budete používať iného človeka ako nástroj pre to, čo chcete urobiť vo svojom živote vy, tomu sa hovorí “manželstvo”. Keď budete pre iných ľudí nástrojom pre to, čo oni chcú vo svojom živote, tomu sa hovorí “sannyas”. Buďte nástrojom pre to, čo chcú iní urobiť vo svojom živote. Aj v manželstve, keď do neho vstúpite so zámerom: “Budem pre neho alebo pre ňu nástrojom pre to, čo on/ona chce urobiť vo svojom živote. Toto je jediný zámer, prečo som prijal/prijala manželstvo”, tak toto manželstvo bude rovnocenné so sannyas! Dokonca aj v sannyas, ak plánujete používať iných, využívať ich na to, aby boli nástrojom pre to, čo chcete urobiť vo svojom živote vy, je to “manželstvo”. Budete zviazaní! 

Pochopte, definujem manželstvo a sannyas. Kedykoľvek máte vzťah len kvôli tomu, aby ste boli nástrojom pre to, čo chce iný človek urobiť vo svojom živote, rozhodnite sa: “Úprimne budem pre druhého človeka katalyzátorom, nástrojom pre to, čo chce urobiť vo svojom živote.”. Aj keď to bude manželstvo, poviem vám, bude to tá najlepšia vec, ktorú ste urobili! Ale keď prefíkane plánujete používať a využívať iných, aby ste urobili to, čo chcete urobiť vo svojom živote, tak potom ste zaseknutí v tej najhoršej podobe života. Je to oveľa horšie ako akékoľvek manželstvo! Rozhodnite sa byť úprimný katalyzátor. Buďte nástrojom, s vašou obrovskou láskou, pre to, čo chcú urobiť vo svojom živote iní. Poviem vám, toto je ten najlepší spôsob ako existovať, tá najlepšia podoba existencie! Toto by mal byť test predtým, ako vstúpite do manželstva. Aj keď ste sa zosobášili z nesprávneho dôvodu, zbavte sa ho. Teraz prineste správny kontext a obohaťte svoje manželstvo. Znovu sa zosobášte s tým istým človekom s týmto správnym kontextom. 

Sadnime si v upanišáde, nech sa zrkadlí neurónová aktivita najvyššej lásky k ľuďom, úprimnosti byť nástrojom pre to, aby si ľudia uvedomili svoj život, svoj potenciál, svoju realitu! Namah Shivay!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. december 2013

Prebuďte v iných to, čo chcete prebudiť v sebe samých 

Dnes budem pokračovať v rozvíjaní o praktickom aplikovaní – Tattwa Jnana. Prosím počúvajte!

Praktické aplikovanie tohto úžasného skúsenostného vyjadrenia, Tattwa Jnana, pravdy, ktorú som odhalil, bude vaše pochopenie, že vaše nekonečné poznanie a sily nie je potrebné porovnávať s nikým iným. Nie je potrebné súťažiť, žiarliť, obávať sa, vyhrážať sa nimi nikomu inému. Prosím pochopte, vy ste vždy mali pocit, že nemôžete byť nekonečne silní a inteligentní. Čo potom ostatní? Je to iba myšlienka porovnávania sa, ktorá vás neustále núti veriť tomu, že vy nemôžete byť nekonečne inteligentní, že nemôžete byť nekonečne silní. Pochopte veľmi jasne, že keď budete nekonečne silní, nebude to pre iných ani ohrozenie, ani problém. 

Pozrite sa na hlbšie praktické aplikovanie. Vy ste nekonečne inteligentní, silní, schopní, krásni, mocní, a predovšetkým nemáte žiadnu inú absolútnu osobnosť božstva ako autoritu!

Ďalšie praktické aplikovanie: Keď neexistuje žiadna nadradená autorita, tak vaša nezávislá inteligencia je tá najvyššia, ste slobodní! To je to najvyššie oslobodenie! 

Ďalšie praktické aplikovanie: Automaticky prebudíte to, čo chcete vo svojom živote prebudiť. Prebudíte Vaak siddhi (sila slov), prebudíte Mano siddhi. Mano siddhi znamená schopnosť niečo si vizualizovať, predstaviť a urobiť to realitou. Mano siddhi znamená zdolať priestor nemožností a vyjadrovať všetky veľké sily. 

Počúvajte, toto je základná vec, ktorú musíte vedieť: Vy budete schopní intenzívne prebúdzať tieto sily v sebe samých iba vtedy, keď ich budete prebúdzať v iných, pochopte to! Iba keď budete inšpirovať, rozprávať do počúvania iných a prebúdzať v nich tieto rozmanité sily, inteligencie, tak bude prebudená aj vaša inteligencia. Pretože vy nie ste iba sústredení vo svojom tele, vy ste mnohí ľudia zhromaždení všetci spolu. Nech vytvoríte sami v sebe akékoľvek veľké schopnosti Vaak siddhi, keď ich nebude mať aj vaša manželka, nič nebude pre vás fungovať! Môžete to vidieť vo svojom živote, že celé vaše duchovné praktizovanie a stúpanie strhne dole za jednu minútu!

Integrita je inteligencia, Vaak siddhi je energia, autentickosť je inteligencia, Mano siddhi je sila, zodpovednosť je inteligencia, vedomie vodcu je sila, obohacovanie je inteligencia, život v osvietení je sila. Každá inteligencia vedie k jednej sile, schopnosti. Návod ako dosiahnuť túto silu je inteligencia. Ja vám poviem, či je to inteligencia alebo sila, udejú sa vo vás až vtedy, keď ich prebudíte v iných. Akákoľvek inteligencia, alebo sila sa naplno vyjadrí vo vás až vtedy, keď ich prebudíte v iných.

Ja som sa stal osvietený vo veku 12 rokov. Celá moja Parivrajaka Yatra, duchovné putovanie – keď sa pozriem späť, chápem, že to bol iba pokus prebudiť tieto sily v iných. Amatérsky pokus, nie mocný, vedomý, jasný pokus, ale amatérsky pokus prebudiť to v iných. Počúvajte! Vo veku medzi 12 a 22 rokov som mal len obrovskú inšpiráciu prebudiť tieto skúsenosti aj v iných. Po dosiahnutí 22 rokov až do 25 rokov som začal rozvíjať aj svoju inteligenciu, to znamená schopnosť rozprávať do počúvania iných, do počúvania počúvajúceho. Až vtedy, keď som začal prebúdzať tieto veľké inteligencie a energie v iných, videl som, že všetko začalo vo mne prekvitať až na vrchol možností.

Až vtedy, keď dáte život dieťaťu, budete matkou. Dovtedy ste len „možnosť byť matkou“. V Indii sa každá žena oslovuje  ako „Ma“, to znamená „možnosť byť matkou“. Až vtedy, keď sa stanete matkou, budete „Amma“. Takže, všetci sme možnosť. Lenže až vtedy, keď ju prebudíme v iných, staneme sa realitou. Až vtedy, keď prebudíme toto poznanie, inteligenciu, energiu v iných, staneme sa realitou. Prosím pochopte, urobte to relitou.

Začnite rozprávať do počúvania počúvajúceho. Začnite vnútorne posúvať iných. Poviem vám, doslova vám poviem, že vo chvíli keď sa naučíte o týchto štyroch úžasných inteligenciách a schopnostiach, o návodoch a silách, vo chvíli keď sa naučíte o Vaak siddhi – sile slov, Mano siddhi – sile myslenia, Eshwarathwa – sile cítenia, Jeevan Mukthi – sile žitia, vo chvíli keď ich pochopíte, okamžite ich začnete prebúdzať v iných. Nechcem povedať: začnite svojím vlastným spôsobom. Nie! Začnite tak, ako som začal ja. Začať svojím vlastným spôsobom je takmer to isté ako nemať žiadnu sebadôveru: „V poriadku, robte ako najviac môžete“. To nie je ako “anna dhaan” (ponúkanie jedla zadarmo), ktoré robíte na rohu Ganéšovho chrámu. Nie! Keď to začnete robiť len v takom merítku, tak aj váš život bude prebiehať iba v takom rozmere. Začnite s obrovskou inteligenciou a sebadôverou. Vy neponúkate žiadnu charitu, prosím pochopte to! Keď to budete prebúdzať v iných, tak sa budete rozpínať! Keď to bude súvisieť priamo s rozpínaním, budete to robiť ako charitu? Nie je to tak, ako keď urobíte trochu “puliyodharai” (jedlo s tamarindovej ryže), tvarohovú ryžu, idete na roh Ganéšovho chrámu a ponúkate to návštevníkom a niekoľkým žobrákom, ktorí tam prichádzajú. Nie! Je to ako keby ste pripravovali hostinu pre nejakého štátnika, prezidenta alebo ministerského predsedu, ktorý navštívil váš dom! Robte to s takouto úprimnosťou!

Začnite prebúdzať silu slova, silu myslenia, silu cítenia a silu žitia v iných. Sadnite si a naplánujte, ako to urobíte. Prosím počúvajte! Použite akúkoľvek dostupnú metódu. Môžete spôsobiť prevrat vo svete! Či je to vaše osobné správanie alebo slová, ktoré hovoríte, všetko by malo byť nasmerované na to, aby ste prebúdzali tieto sily aj v iných. Uvidíte, že tieto sily sú vo vás prebudené! Nielen prebudené, ale neustále rastú, rozpínajú sa na vrchol možností!

Prebúdzajte silu slov v iných, nájdite metódu ako dosiahnuť silu slov v iných. Dosiahnete silu slov aj vy! Prebúdzajte silu myslenia, nájdite metódu ako dosiahnuť silu myslenia, autentickosti v iných. Keď máte tieto sily prebudiť v iných, nielenže musíte rozprávať, ale musíte ich aj žiť! Keď premeškáte a nebudete ich žiť, tak iní nebudú inšpirovaní. Keď premeškáte rozprávanie, nebudú inšpirovaní. Musíte robiť oboje. Až vtedy sa udeje zrkadlenie neurónovej aktivity vo vašom mozgu, aj v nich. Keď prebudíte tieto veľké pravdy a sily v iných, až vtedy ich zažijete aj vy. Keď prebudíte tieto veľké sily v iných, až vtedy ich budete zažívať znova a znova.

Prosím pochopte, každá pravda dostáva život až vtedy, keď ju prebudíte v iných. Keď urobíte z iných Šivových ctiteľov, tak vy sami sa stanete veľkým ctiteľom! Začne sa to vo vás usadzovať, pretože to, čo hovoríte, čím inšpirujete iných sa začne stávať vašou súčasťou. Keď urobíte z iných veľkých ctiteľov, tak vy sami sa stanete veľkými ctiteľmi. Keď prebudíte vodcovské schopnosti v iných, vy sami sa stanete veľkými vodcami. Keď prebudíte Vaak siddhi v iných, stanete sa Vaak Siddha. Keď prebudíte Mano Siddhi v iných, stanete sa Mano Siddha. Prebúdzajte všetky tieto sily v iných – silu slov, silu myslenia, silu cítenia, silu žitia. Internalizujte tieto veľké pravdy.

Keď budete vedieť, ako rozprávať do počúvania počúvajúceho, tak budete vedieť ako rozprávať do počúvania svojho počúvania! Keď poviete: „Ja chápem veľa týchto právd, ale nie som schopný žiť ich“, znamená to, že nie ste schopní rozprávať do počúvania svojho vlastného počúvania! Schopnosť rozprávať do počúvania počúvajúceho a schopnosť rozprávať do svojho počúvania je jedno a to isté. Rozprávajte do svojho počúvania. Buďte aktívni v obohacovaní iných. Spáľte všetky vzorce pochybností o sebe samých, vzorce sebazapierania. Každý z vás sa staňte acharyas – učitelia. Prosím pochopte, ja hovorím ku každému z vás. Nemyslite si: „Och, to je pre tohto človeka, nie pre mňa. Swamiji vie, že ja nemôžem byť acharya.“ Nie! Ja viem, že každý z vás môže byť acharya! Ja to viem! Ja neviem, že vy nemôžete byť acharya. Vy to možno viete, ale ja nie. Ja viem iba jednu vec: Všetci z vás môžete byť acharyas!

Vy všetci, nerozprávajte takto hlúpo, ale rozprávajte do počúvania počúvajúceho veľmi kvalifikovaným, veľmi vedomým, jasným spôsobom. Nerozprávajte len preto, lebo to povedal Swamiji. Je to váš život a smrť! Je vaša sila slov váš život a smrť, alebo nie? Áno, je! Je vaša sila myslenia váš život a smrť, alebo nie? Áno, je! Veľmi jasne si uvedomte, že tieto sily získate len vtedy, keď ich prebudíte v iných! Získate ich až vtedy, keď ich prebudíte v iných! Takže robte to s touto jasnosťou! Prebúdzajte ich v iných s touto jasnosťou. Prebúdzajte silu myslenia, silu cítenia, silu slov, silu žitia v iných, pretože len nakoľko ich prebudíte v iných, natoľko sa udejú aj vo vás!

Sadnite si. Dovoľte mi, aby som zrkadlil moju neurónovú aktivitu do vášho mozgu. Toto je tá najlepšia forma iniciácie. Nech sa udeje upanišád! Prosím posaďte sa vzpriamene. Zatvorte oči. Vyhláste sami pred sebou a pred inými: „Ja budem príčinou toho, že sa všetky tieto sily udejú v každom na celom svete. Ja budem príčinou. Ja to spôsobím. Ja budem rozprávať do počúvania počúvajúceho.“ Nech sa všetky tieto sily prebudia vo vás, aj v iných! Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu. 9. december 2013

Vy ste boh!

Dnes budem pokračovať v rozvíjaní odhalenia, ktoré som uviedol včera, o skúsenostnom vyjadrení: nekoneční bohovia s nekonečnými silami a s nekonečnou inteligenciou. Pretože každý z nich má nekonečnú nezávislú inteligenciu, nie je pre nikoho z nich potrebný žiadny  riadiaci alebo vodiaci mechanizmus.

Mnohí z mojich žiakov to nedokážu tolerovať! Včera bola veľká debata! Niektorí moji sannyasis a ašramajti sa ma pýtali: „Nie, nie! Čo tým myslíš? Keď hovoríš toto, tak nikto nemusí nič robiť! Všetci povedia, že sú boh, že nepotrebujú robiť žiadne ukončovanie! Nebudú sa ovládať! Nebudú robiť žiadne duchovné praktizovanie! Budú robiť len to, čo chcú!“

Ja som povedal: „Nechajte ich, nech robia čo chcú. To nie je problém!“ Mojim žiakom, ktorí sa pýtali, som odpovedal: „Myslím si, že máte hlboké neukončenia so svojimi zlyhaniami a pochybnosťami o sebe samých. Na základe tohto neukončenia chcete mňa ako súčasť svojho života.“

Prosím pochopte, ak ma chcete ako súčasť svojho života na základe akéhokoľvek neukončenia, ktoré máte, tak ma nebudete mať tým správnym spôsobom. Mal by som byť len guru, ktorý vás vedie k osvieteniu, nie výkonný riaditeľ, šéf alebo časomerač, ktorý monitoruje vaše činnosti. Nie! Nemusím byť nič z toho! Ja nechcem byť nič z toho! Pretože vy máte neukončenia s pochybnosťami o sebe samých, tak očakávate odo mňa, aby som vyplnil tieto trhliny. Chcete odo mňa, aby som hral tieto úlohy. Preto si myslíte, že by som ich mal hrať. Nie! Je pre vás veľmi dôležité, aby ste vedeli, že ja by som mal hrať iba úlohu guru, ktorý vás vedie k osvieteniu. To je všetko! A keď hovorím „To je všetko!“, tak tým myslím „To je všetko!“ Nemal by som hrať žiadnu inú úlohu ako je šéf, výkonný riaditeľ, hlava organizácie. Nie! Nemal by som hrať vo vašom živote žiadnu z týchto úloh.

Prosím pochopte, keď si budete myslieť, že ste boh a nekonečne inteligentný, tak budete automaticky žiť v priestore naplnenia. Integrita bude vaším dýchaním, autentickosť bude pohybmi vašich rúk, zodpovednosť bude pohybmi vášho žalúdka, obohacovanie bude vaším životom. To, že ste boh, že ste naplnení, že ste nezávislá inteligencia pochopíte až vtedy, keď budete naplnení. Nemôžete používať masku Boha na to, aby ste zakryli niečo na svojej tvári. Božskosť sa nemôže používať ako maska. Božskosť prichádza z vnútra ako „tejas“. Nemôže sa používať ako maska, aby zakryla niečo na vašej tvári, ale prichádza zvnútra ako svetlo, jas. 

Poviem vám, všetky tieto banálne otázky... Myslím si, že nielen mne sa zdajú banálne, ale aj mnohým z vás, najmä potom, ako prechádzate procesom na tomto 4. stupni. Poviem vám, že toto Vnútorné prebudenie stupeň 4 je ten najlepší program, aký som kedy viedol! Aj keby tento program skočil dnes, tak budem cítiť spokojnosť. Nebojte sa, nebude končiť! Aj keby skončil dnes, tak budem mať pocit, že som urobil svoju prácu. Samozrejme, máme ešte viac práce. Je to ten najlepší program, aký som kedy viedol! Požehnaní sú tí, ktorí urobili stupeň 1, stupeň 2, stupeň 3 a prišli sem, pretože vy môžete pochopiť celú vec bez toho, aby ste niečo premeškali. Najpožehnanejší sú tí, ktorí urobili dve Vnútorné prebudenia a prišli sem, pretože toto je veľmi silný základ. Aj keď ste prišli priamo, je to v poriadku. Ak to pochopíte, to stačí. Ak pochopíte ducha celého programu, to stačí. Ak ste tu prvýkrát, mali by ste pochopiť veľa nevypovedných vecí. Aká skúsenosť!  

Takže, dnes by som chcel o niečo viac rozvinúť toto skúsenostné vyjadrenie, Nithyanandam, praktické dôsledky tohto princípu, tohto skúsenostného vyjadrenia. Slovo „princíp“, „filozofia“ - ani jedno z týchto slov sa nehodí, nemôže byť ekvivalentné pre „skúsenostné vyjadrenie“. Použijem slovo zo sanskritu „tattwa“ - skúsenostné vyjadrenie. „Tat“ je pravda, „twa“ je „ty“. Pravda, ktorá vám je povedaná. Rovnocenné slovo v sanskrite pre skúsenostné vyjadrenie je „tattwa“. V angličtine nemám žiadne rovnocenné slovo. Takže, túto tattwu, Nithyanandam, budem rozvíjať o niekoľko ďalších detailov. Praktický dôsledok tejto tattwy sa nazýva „Tattwa Jnana” (vedomosť, ako aplikovať túto pravdu pre teba).

1. princíp: Všetci sme Boh.
2. princíp: Nie sme rovnako silní, ale nekonečne silní.

Prosím pochopte, nekoneční bohovia, každý z nich nekonečne silný! Je len na nás, koľko sily budeme vyjadrovať a vyžarovať. Nekonečne silný a nekonečne inteligentný... Prosím počúvajte, dnes pridávam toto slovo – „nekonečne inteligentný“. Pretože máme nekonečnú nezávislú inteligenciu, tak nepotrebujeme žiadneho šéfa, žiadne najvyššie božstvo, nech to nazvete akokoľvek. Nie je to nutné. My dokážeme žiť len na základe dôvery v našu inteligenciu. Naša inteligencia stačí sama o sebe. Neustále pochybnosti o sebe samých a seba-zapieranie vás nútia veriť tomu, že potrebujete lepšie, kvalitnejšie sily a schopnosti vo vašom živote, opravné sily, riadiace sily, čo nie je nutné. Iba táto tattwa, toto skúsenostné vyjadrenie, uspokojivo odpovedá na všetky filozofické otázky, na pochybnosti rôznych skupín, rôznych filozofov, rôznych purán (staroveké indické texty, ktoré ospevujú rôzne božstvá).  

Pochopte, Šiva (jeden z trojice bohov v hinduizme - ničiteľ a obnoviteľ) Purana hovorí, že nikto z bohov a bohýň ani len nedokáže nájsť hlavu alebo nohy Mahadevu (Šivu). Brahma (boh stvoriteľ) a Višnu (boh udržiavateľ) ani len nedokážu nájsť nohy Mahadevu. Višnu Purana ide do extrému, keď hovorí, že dokonca aj Šiva je ustálený na Višnovi, že Višnu je vodca. V Puri Jagannath chráme dokonca aj teraz stojí Šiva ako strážca! Keď pôjdete do Puri Jagannath chrámu uvidíte, že Šiva a Brahma, obaja stoja pred chrámom ako strážcovia. Keď pôjdete do Šivových chrámov, tam dávajú Višnua za Šivu so zopätými rukami pri jeho nohách, čo vyjadruje: „Ja nie som schopný nájsť tvoje nohy.“ Brahma so zopätými rukami hovorí: „Ja nie som schopný nájsť tvoju hlavu!“

Toto je v skutočnosti príbeh Arunachaly. Brahma a Višnu nie sú schopní nájsť hlavu a nohy Mahadevu! Potom prichádza Devi Purana, ktorá hovorí, že všetci Dashavataras (10 inkarnácií boha Višnu) vyšli z laku na nechty Devi! Nielen z nechtov, ale aj z laku na nechty! Potom prišli ISKCON (hnutie Hare Krišna). Vyhlásili, že aj Narayana (Višnu) je poloboh, a jedine Krišna je Boh! Toto bolo naozaj šokujúce aj pre mňa! Išli až do takého rozmeru, keď povedali, že aj Narayana je poloboh, pretože má štyri ruky! Iba Krišna je najvyššie božstvo! Potom prišla Swaminarayan Sampradaya (línia). Oni hovoria, že Brahma, Višnu, Šiva, že všetci z nich prichádzajú a odchádzajú v každej yuge (podľa hinduistickej filozofie názov éry, epochy), a že všetkých vytvára a posiela jedine Swaminarayan (ústredná postava modernej sekty pod názvom Swaminarayan hinduizmus). Teraz viem, čo všetci moji žiaci urobia!

Lenže ja vám poviem, že žiadna sampradaya (línia) nie je nepravdivá. Všetky sú pravdivé, pretože každý boh je nekonečne silný, nekonečne inteligentný. Ak si myslíte, že Mahadeva je ten najvyšší, tak je to pravda pre vás, a vy ju zažijete. Ak si myslíte, že Krišna je ten najvyšší, tak je to pravda pre vás, a vy ju zažijete. Ak si myslíte, že Bhagawan Swaminiarayan je ten najvyšší, tak je to pravda pre vás, a vy ju zažijete. Vy ju zažijete! Ak si myslíte, že Nithyananda je ten najvyšší, tak je to pravda pre vás, a vy ju zažijete. Nie je vôbec potrebné bojovať.

Pochopte praktické dôsledky tejto veľkej pravdy: nekoneční bohovia s nekonečnými silami, nekonečne inteligentní! Ja znova a znova cítim, že viac ako rozprávaním môže byť táto tattwa prenesená jedine v upanišáde. Jedine zrkadlenie neurónovej aktivity môže do vás preniesť túto tattwu. Akokoľvek veľa budem rozprávať, budete mať otázky. Upanišád je ten najlepší spôsob ako preniesť túto tattwu, skúsenostné vyjadrenie tejto tattwy, Nithyanandam, čo vyrieši otázky, dotazy všetkých rôznych náboženských filozofií a čo je jediné riešenie pre všetok terorizmus, všetok náboženský terorizmus. Táto tattwa úplne odstráni fanatizmus a náboženský terorizmus, pretože je založená na pravde, na koexistencii, na spolubytí. 

Všetci bohovia sú nekonečne silní, nekonečne inteligentní! Varuna (boh mora a oceánu) nemusí byť riadený Vayuom. Vayu (pán vetra) nemusí byť riadený Indrom. Indra (vodca bohov, boh dažďa a búrky) nemusí byť riadený Alahom. Ježiš nemusí byť riadený Krišnom. Buddha nemusí byť riadený Ježišom. Mahadeva nemusí vyhlasovať svoju najvyššiu moc. Vy nemusíte s nikým bojovať o to, že Nithyananda je tá najvyššia inkarnácia. Nie je nutnosť pre žiadny boj. Vy iba musíte viac a viac vyjadrovať svoju silu a inteligenciu. To je všetko. Nie tak, že budete vyhlasovať svoju prevahu nad inými. Vyhlasovanie prevahy, dominancie nad inými prichádza preto, lebo sa cítite bezmocní, nie preto, že sa cítite silní. Keď budete silní, budete cítiť voči iným iba súcit. Nebude sa vám chcieť vyhlasovať prevahu nad inými. Vyhlasovanie prevahy, dominancie alebo vojny je vrchol hlúposti. Skupina hlupákov, ktorí sa spolu zhromaždia a vyhlasujú svoju dominanciu nad inou skupinou, to je kolektívna hlúposť. Nikto nemusí vyhlasovať svoju prevahu nad inými. Nekoneční bohovia s nekonečnými silami, s nekonečnou inteligenciou!

Teraz si na niekoľko minút sadnime v upanišáde - v zrkadlení neurónových aktivít najvyššieho vedomia, majstra. Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyananadu, 8. december 2013

Koncept Boha v hinduizme – revolučná správa Swamiho Nithyanandu

Dnes je ôsmy deň Vnútorného prebudenia! Ukončovanie s inými! Nielen s ľudskými bytosťami vo vašom živote, ale so všetkým! Budete sa rozprávať so stromami, domácimi zvieratami, priateľmi, príbuznými. Vlastne, všetci z nich sú... niektorí sú vo vašom živote stromami, niektorí sú oceánom, niektorí domácimi zvieratkami. Vo vašom vnútri v tom nie je v skutočnosti žiadny rozdiel. Nevidím veľký rozdiel v tom, ako sa cítite vo svojom vnútri so zvieratkom a s manželom! (Swamiji sa smeje.) Predovšetkým po iniciácii do Vaak siddhi (sila slov) včera večer zažijete vyžarovanie novej energie z vašich slov, keďže dnes budete robiť ukončenia s ostatnými a so životom. Včerajšiu iniciáciu do Vaak siddhi som dokonca naprogramoval tak, aby ste dnes všetci vďaka sile vašich slov urobili ukončenie so všetkými vo vašom živote, pomocou presunutia počúvania na počúvajúceho. A aj keď chcete robiť ukončovanie so mnou, dnes to ukončite. Ja som vždy v priestore naplnenia, nerobte si starosti. Ja nebudem sedieť pri vás a počúvať vás. Môžete sedieť pred mojou fotografiou a ak máte so mnou nejaké neukončenia, môžete ich ukončiť. Urobte ukončenie aj s nimi.   

Takže, všetky neznáme neukončenia, neukončenia, ktoré nie ste schopní presne označiť – avyaktha - pridajte aj tieto a ukončite ich. Pokúste sa čo najviac o to, aby ste urobili ukončovanie s toľkými osobami a vecami, ako je to len možné. Ukončenie s inými vám umožní, aby ste zažili „shuddha advaita“, čistú jednotu, alebo skúsenosť neduality. “Jednota” nie je to správne slovo; javí sa to ako “ekathwa”. Nie, jednota nie je to správne slovo. Nedualita, advaita, znamená neduálne. Zažijete čo je nekonečné podľa vašej schopnosti pochopiť to. Prosím počúvajte, dnes definujem, čo je to nedualita. Nedualita nie je jednota. Nedualita znamená: nekonečné, ale možné pochopiť to. Budete sa rozpínať v tom, aby ste pochopili nekonečné; to je advaita, nedualita. Intelektuálni zločinci ako Max Mueller a Max Muellerian preložili naše védy tak, že ich poškodili. Nedualita bola preložená ako jednota, čo nie je správne. Pokúšajú sa preložiť to použitím slova “monizmus”. Nie! Advaita nie je ani monizmus, ani jednota. Advaita znamená “neduálny”. “A” + “dvaita”, pozrite sa na tieto dve slová: “nie dve”, to neznamená “jedno”. “Ani jedno, ani dve”. Je to nepočítateľné! Nekonečné sa stane vašou skúsenosťou! 

To, čo dnes počúvate, je jedným z mojich prelomových príspevkov k celej hinduistickej filozofii, sanatana dharme, pretože všetci novodobí hinduisti trpia bez toho, aby chápali slovo  “nedualita”. Spôsobuje to tony otázok: „Ak nedualita znamená toto, tak ako potom môže byť toľko bohov?“ 

Ak mám preložiť slovo “advaita” s jasným významom a interpretáciou tejto prelomovej skúsenosti, tak toto je interpretácia zo skúsenosti, vyjadrenie, skúsenostné vyjadrenie advaity: Advaita neznamená jednotu, neznamená monizmus. Znamená to, že nie sú dva, nie je jedno, ale je nekonečné. Nekonečné, všetko je nekonečne silné, intenzívne. Preto dovoľuje Sanatana Hindu Dharma nám všetkým, aby sme boli bohmi a nebojovali medzi sebou navzájom. Všetci sme bohmi a nemusíme medzi sebou bojovať, nepotrebujeme nikoho nadradeného na to,  aby nás viedol, striedal nás, alebo nám dával signály ako pri cestnej premávke. Majú všetky planéty nejakého dopravného policajta? Nie! Všetky sú nezávisle inteligentné! Všetky existujú s nezávislou inteligenciou. Všetky existujú a všetky sú ultimátne, najvyššie. Nepotrebujú nikoho nadradeného. Takisto, my všetci sme bohmi a nepotrebujeme nikoho nadradeného. Uvedomte si vlastný potenciál, ukotvite sa v priestore naplnenia, vy ste Boh! To je všetko! 


Títo náboženskí teroristi vnucujú svoje presvedčenia o jednom bohovi Sanatana Hindu Dharme buď cez konvetovanie, alebo teroristické aktivity, alebo intelektuálnym terorizmom. Nútia nás, aby sme verili tomu, že hinduizmus takisto verí v jedného boha. Ako apolitický, legitímny, čistý hlas hinduizmu a ako Mahamandaleshwar (titul pre duchovného vodcu) najstaršej organizácie hinduizmu, ako stelesnenie advaitickej skúsenosti, dnes vyjasňujem túto pochybnosť raz a navždy. Hinduisti neveria v jedného boha! Ultimátna, najvyššia skúsenosť hinduizmu, advaita, nepodporuje myšlienku jedného boha! Celá advaita, skúsenostné vyjadrenie advaity sú nekoneční bohovia, všetci nekonečne silní, bez akejkoľvek potreby pre jedného nadradeného, alebo pre najvyššiu osobnosť, alebo najvyššieho božského vodcu! Pretože to vaša logika nedokáže pochopiť, predtým ako to zažije, zredukujeme vaše pochopenie na vašu logiku. Pochopenie zredukované na pochopenie vašou logikou nie je tá ultimátna, najvyššia pravda. Ako skúsenostné vyjadrenie advaity, védanty a advaitických princípov som dnes chcel, aby ste to všetci pochopili, a toto bude oficiálne stanovisko Nithyananda Dhyanapeetam pre všetky otázky súvisiace s Bohom. Toto je stanovisko všetkých védskych rišiov (rishis). Len toto skúsenostné vyjadrenie dá odpovede na všetky otázky, ktoré prichádzajú od všetkých filozofov. 

Pochopte, s týmto skúsenostným vyjadrením  – “nekoneční bohovia, každý z nich nekonečne silný„ - môžete dať odpovede na všetky filozofické otázky rôznych filozofických prúdov, na všetky princípy, všetky filozofie, všetky ich otázky o Bohu, vrátene agnostických filozofií ako budhizmus, džanaizmus, a na všetky ateistické princípy. Všetky ateistické princípy Charvaka (kvázi-filozofická indická škola materialistov), ich otázky, všetko bude zodpovedané vďaka tomuto jednému pochopeniu. Len toto jedno pochopenie, skúsenostné vyjadrenie základných právd Shuddha advaity, Sanatana Hindu Dharmy, len toto môže dať odpovede na všetky filozofické dotazy, otázky a komplikácie vytvorené o Bohu. 

Poviem vám, v budúcnosti si ma budú pamätať, budem známy vďaka tomuto skúsenostnému vyjadreniu, pre tento príspevok, pretože ak máte aspoň trochu intelektuálne pozadie tak viete, že celá komunita hinduistických učencov trpí pre tieto otázky. Väčšina z nich sa jednoducho vzdala týchto otázok a uviazli vo svojich rodinných presvedčeniach, kláštoroch, alebo tradíciách, s ktorými sa asociujú. Jednoducho žijú v tej viere a zomrú bez toho, aby videli cieľ svojho hľadania. Dnes odhaľujem jedno z najvyšších skúsenostných vyjadrení čistej advaity, nedualistickej filozofickej pravdy, ktorá tvorí jadro Sanatana Hindu Dharmy. Hinduizmus verí v nekonečných bohov, nie vo viacpočetných bohov. Ani v jedného boha, ani vo viacerých bohov. Verí v nekonečné množstvo bohov a v to, že všetci sú nekonečne silní bez akejkoľvek potreby pre nadradenú osobu, telo, vodcu bohov, osobnosť, ktorá by viedla, alebo riadila nekonečne silné nekonečné množstvo bohov. Urobte dnes ukončovanie s každým. Toto bude vaša realizácia, uvedomenie si!

Rozbíjam mýtus jednoty, rozbíjam mýtus nadradenej osobnosti boha-vodcu, rozbíjam mýtus o potrebe nadradenej osobnosti. Prosím pochopte, rozbíjam mýtus nadradenej osobnosti boha-vodcu, rozbíjam mýtus jednoty, rozbíjam mýtus o potrebe nejakej zvrchovanej, nadradenej osobnosti. 

Pravda, skúsenostné vyjadrenie Shuddha advaita, ktorú som zažil, ktorú vám tu všetkým vštepujem, ktorú vy všetci zažijete, táto pravda, jedine táto pravda dokáže vyriešiť všetky intelektuálne dotazy, otázky: „Existuje boh? Je viac bohov? Je jeden boh? Kto je potom viacnásobný? Ktorí sú viacnásobní? Kto je jeden? A kto je nadradený? Kto potom vyberá toho, kto má byť nadradený? Ako môže byť jeden nadradený? Čo potom s vyhlásením Devi Bhagavatham, že len Devi je najvyššia, nadradená a že všetky ostatné inkarnácie vzišli z jej nechtov? A čo Višnu Purana, ktorá vyhlasuje, že všetci bohovia a bohyne, vrátane Devi, že všetci sú len jedným zo snov Višnua? A čo potom s vyhlásením Šiva Purana, že všetci bohovia a bohyne sú prachom, ktorý sa víri, keď kráča Mahadeva?“ Kde je odpoveď na všetky tieto otázky? „Čo potom Guru Gita, ktorá vyhlasuje, že všetci bohovia a bohyne sú len charanamrutha (nektár z nôh) guru?“ Kde sú odpovede na všetky tieto otázky? To sme potom úplne zmätené náboženstvo... len skupina starých ľudí, ktorí pili somarasu (elixír života), a ich ilúzie a fantázie? Nie! My sme najsilnejšia, najsofistikovanejšia, najinteligentnejšia, najprenikavejšia prezentácia pravdy s možnosťou viac a viac sa rozvíjať, otvorená pre možnosť aktualizácie! 

Poviem vám, aby sa to vyvinulo do tohto pochopenia, do tohto uvedomenia, pracoval na tom celý hinduizmus. To čo dnes hovorím možno vyzerá ako veľmi jednoduché vyhlásenie, ako jedno z každodenných ranných satsangov. Ale uvidíte, že vďaka tomuto pochopeniu bude zrevolucionarizovaný celý hinduizmus! V celom hinduizme sa udeje zásadný prevrat vďaka tomuto jednému pochopeniu o nekonečných bohoch, nekonečne silných, bez potreby, bez nutnosti nadradenej osobnosti boha-vodcu, alebo najvyššej autority, ktorá by ich viedla. Uvidíte, že celý koncept o bohu bude prepísaný ním samotným! Skúsenostné vyjadrenie tejto pravdy dá odpovede na tony a tony otázok, zmätkov, chaosu. 

Poviem vám, tieto zmätky priviedli mnoho ľudí k tomu, aby sa stali ateistami, alebo veľa ľudí prestalo hľadať a prestali sa ďalej zaujímať o tieto intelektuálne diskusie, pretože je to príliš mätúce a prerástlo im to cez hlavu. Preto sa rozhodli: “Nie!” Vážne, naozaj! Je to skoro ako vaše vyjadrenie, keď sa s vami háda manželka. Nie je to tak, že to akceptujete, prijmete. Vy to vzdáte! To je presne to, čo robíte v takýchto diskusiách. Poviem vám, diskusie .... Dám vám definíciu, ako by sa mali posudzovať diskusie. Prosím počúvajte! Prvá pravda, ktorú musíte vedieť: Žiadna diskusia nemôže byť vyriešená! Argument, ktorý vedie k ďalšej možnosti a ktorý je ten najvyšší v tom, aby vám pomohol v ďalšom bádaní, ten by mal byť vyhlásený ako posledné slovo v akejkoľvek diskusii. Diskusie, debaty nie sú na riešenie, ale na to, aby našli posledné slovo danej filozofie. Diskusie nie sú na posudzovanie, ale na to, aby našli aké je posledné slovo. Posledné slovo diskusie by malo byť: Aké je vyjadrenie, ktoré umožňuje možnosť ďalšieho bádania? Vyjadrenie, ktoré umožňuje možnosť ďalšieho bádania by malo byť posledným slovom akejkoľvek diskusie.

Poviem vám, keď nanovo pochopíme všetky najväčšie intelektuálne otázky všetkých najväčších intelektuálnych filozofov na planéte Zem s týmto skúsenostným vyjadrením vyhlásenia o Bohu – „nekoneční bohovia, nekonečne mocní, bez akejkoľvek potreby jedného najvyššieho boha-vodcu, ktorý vedie alebo riadi“ – keď začnete odpovedať s týmto skúsenostným vyjadrením, nanovo chápať všetky intelektuálne otázky všetkých veľkých filozofov na planéte Zem, tak po prvé: budete mať intelektuálne zaobchádzanie, po druhé: nestratíte nádej vo svoje hľadanie. Pôjdete na ďalšiu úroveň vášho duchovného chápania.    

Zodpovednosť inkarnácie je doviesť ľudstvo na ďalšiu úroveň. Ja vás musím pozdvihnúť vo všetkom, čo je neisté, aspoň o jednu úroveň ďalej k istote. Musím vás doviesť do neznámeho, aby som urobil pre vás známou aspoň jednu ďalšiu úroveň. Aspoň jeden aspekt neznámeho by som mal pre vás urobiť známym. Mal by som vás doviesť aspoň na určitú úroveň toho, čo je neisté. Nekonečné „avyaktha“ (čo je neprejavené) by som mal aspoň trochu urobiť pre vás „vyaktha“ (prejavené). Keď už poznáte veľa vecí, mal by som doviesť svet aspoň o jeden krok ďalej. Mal by som niečo pridať k tomu, čo je pre vás známe.

Poviem vám, ja som spokojný, že som urobil túto prácu len vďaka tomuto dnešnému vyhláseniu. Cítim spokojnosť už len kvôli tomuto jednému vyhláseniu. To rieši všetky otázky všetkých hádok, debát, diskusií, všetkých konfliktov, kontroverzií súviacich s Bohom. Dávam tomuto skúsenostnému vyjadreniu názov „Nithyananda“. Dať túto skúsenosť vám všetkým je zámerom programu „Nithyanandam“. Vnútorné prebudenie bude odteraz známe so sanskritským názvom „Nithyanandam“ vpredu. Program bude v sanskrite známy ako „Nithyanandam“. Zámerom tohto programu je dať vám toto skúsenostné vyjadrenie ako vaše vlastné skúsenostné vyjadrenie.

Urobte ukončenie s inými a so životom. Zažijete to, čo som dnes vyhlásil ako stav „Nithyanandam“. Keď zažijete túto veľkú pravdu, váš život sa zmení množstvom spôsobov, pretože zažijete, že vy ste Boh, že váš najväčší nepriateľ v živote je Boh, že váš najlepší priateľ v živote je Boh. Zažijete, že všetko vo vás a okolo vás je Boh! Nie rovnako silný, ale nekonečne silný! Pochopte, ja nehovorím, že všetci sme rovnako silní. Ja hovorím, že všetci sme nekonečne silní! Je len na nás, aby sme vyjadrovali našu nekonečnú silu.

Zakaždým, keď sa ľudský mozog vyvíja na ďalšiu úroveň, aby zachytil ďalšiu úroveň chápania, človek sa otvára a odhaľuje poznanie, vedomosti na ďalšej úrovni. Človeku, ktorý vyskočí a odhalí toto poznanie, sa hovorí „inkarnácia“. Teraz, ó, ľudstvo, váš mozog sa vyvinul! Vyvinuli ste sa, aby ste pochopili ďalšiu úroveň pravdy, preto ju život vyjadruje, preto ju život odhaľuje. S týmto skúsenostným vyjadrením začnite nanovo chápať všetky otázky, ktoré ste nechali zanedbané, ktorým ste sa nevenovali. Teraz ich začnite vnímať, chápať nanovo. 

Ja vám poviem, že na základe tohto konceptu Nithyanandam – nechcem to nazvať ako filozofiu. Chcem to nazvať iba ako skúsenostné vyjadrenie nekonečnosti. Nithyanandam je skúsenostné vyjadrenie nekonečnosti. S odhalením tohto úžasného skúsenostného vyjadrenia, na základe tohto konceptu, vás všetkých žehnám. Robte ukončovanie s inými a so sebou samými a zažijete túto skúsenosť! Dnes, na základe tohto konceptu, si všetci sadnite. Zaväzujem sa s vami všetkými, že odzrkadlím moju neurónovú aktivitu vo vašom mozgu!

Presuniem sa k procesu meditácie, alebo k procesu zrkadlenia neurónov. Budem tento proces nazývať ako upanišád. Upanišád nie je nič iné ako to, keď sa majster dostane do priestoru, do vesmíru, dovolí žiakom, aby sedeli pri ňom a zanechá v ich mozgu svoju neurónovú aktivitu. To je upanišád. Takže, seďte v upanišáde s Nithyanandom pre dosiahnutie „Nithyanandam“! 

Prosím, posaďte sa vzpriamene. Zatvorte oči. Vyhláste sami pred sebou, že budete zrkadliť nekonečnú neurónovú aktivitu vesmírneho Nithyanandu, ktorý sa deje aj v mikro-vesmírnom Nithyanandovi. Nech sa vesmírna neurónová aktivita, nekonečná neurónová aktivita, ktorá sa deje vo mne, v Nithyanandovi, odzrkadľuje vo vás všetkých! Namah Shivaya! Nech sa udeje skutočný upanišád!

Uvoľnite sa. Žehnám vás všetkých! Vy všetci budete vo svojom mozgu naďalej vyžarovať tú najvyššiu neurónovú aktivitu! Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 7. december 2013

Ukončovanie – univerzálny kľúč na život!

Dnes je siedmy deň Vnútorného prebudenia! Budeme pracovať na tom, ako môže byť ukončovanie prenesené na hlbšiu úroveň, na ukončovanie so životom.

Chcem, aby ste pochopili rôzne dimenzie ukončovania. Ukončovanie je ako kľúč, ako univerzálny kľúč, ktorým otvoríte sami pre seba všetky najlepšie veci vo svojom živote. Musíte sa naučiť, ako používať tento kľúč v rôznych dverách.

Po prvé, ukončovanie sa môže používať nielen na ukončenie všetkých vašich neukončení z minulosti, ale aj všetkých trápení a bolestí, ktoré si priťahujete od iných. Prosím počúvajte, keď ste nahnevaní, podráždení, tak každého vo vašom okolí tlačíte do toho, aby sa hnevali a boli podráždení voči vám – to je zrkadlenie neurónovej aktivity. Nech budete akíkoľvek, každého vo svojom okolí budete tlačiť k tomu, aby rovnako reagovali a odpovedali vám. Ukončovanie sa môže použiť ako kľúč nielen na ukončovanie s vašimi neukončeniami z minulosti, ale aj s neukončeniami, ktoré ste vy vytvorili v iných. A ukončovanie môže byť použité aj na ukončenie neukončení, ktoré máte so životom. Pochopte, keď si myslíte: „Život mi vždy prináša iba zlé veci. O čokoľvek sa snažím, v poslednej chvíli sa to nepodarí.“ Toto všetko je znova iba zrkadlenie vašej neurónovej aktivity na život. Proces ukončovania sa môže používať aj na ukončovanie so životom. 

V ajurvédskej tradícii neexistuje testovanie na zvieratách. Každý lekár musí robiť testovanie sám na sebe! Naozaj, je jasné pravidlo, že musí testovať sám na sebe a na svojom následovníkovi, ktorý zdedí jeho miesto, postavenie (sthaana), ktorý bude ďalším lekárom (vaidya). To znamená, je to doslova jeho syn. Legálne možno nebude jeho syn, ale doslova je to jeho syn. Niektorí ajurvédski lekári sú sannyasis (mnísi), preto musia robiť testovanie na ich prvom žiakovi, ktorý bude sedieť na ich mieste. To znamená, že všetko musí byť veľmi starostlivo pripravené. Nie je dovolené žiadne testovanie na zvieratách. A majstri ajurvédy ponúkajú úplnú ochranu: „Vaše zdravie nikdy nebude zničené žiadnym z týchto testovaní.“ Oni dávajú tú najvyššiu ochranu! 

Možno trochu kašlem a som prechladený. Cítim, že to nie je nič iné ako čistenie, veľmi silné čistenie, pretože v mojom vnútri nemám pocit, že je nie čo zlé. Cítim iba to, že je to čistenie. 
Chcel som vám povedať iba toto: ukončil som so svojím telom potrebu, aby bolo stále vo veľmi vyrovnanom, vyváženom stave. Pozrite sa, každé telo je od niečoho závislé. Človek, ktorý celý život miluje jesť, sa stane závislý na pocite hladu. Jeho telo si stále vychutnáva pocit hladu a uchováva si spomienku hladu. Človek, ktorý si užíva sex, jeho telo sa bude uchovávať v stave žiadostivosti. Žiadostivosť je takisto iba druh hladu. Takisto, človek, ktorý si vychutnáva násilie, kričanie, vrieskanie, si udržiava v tele určitú teplotu a spôsob, akým dýcha. Usadil sa totiž v tomto vzorci.  

Každé telo sa cíti pohodlne s určitými vzorcami. Osvietené telo sa cíti pohodlne so vzorcom rovnováhy, vyváženosti. Hovorí sa tomu: Vaatha, Pittha, Kapha (bio-energetické regulátory prítomné v každej bunke, tkanive a telesnom systéme). Všetky tri sú v osvietenom tele v rovnováhe. Je to veľmi sladký a radostný priestor. Budete sa cítiť takmer tak, ako keby ste nemali telo. Vždy budete mať pocit, že sa vznášate. Nebudete cítiť, že ste na zemi. Či budete kráčať, rozprávať, tancovať, alebo skákať, nech budete robiť čokoľvek, nebudete vôbec cítiť, že ste na zemi. Keď ma budete hlboko pozorovať, tak uvidíte, že ja mám tento priestor. Najmä keď budete žiť v mojej blízkosti uvidíte, že ja sa vždy vznášam. Je to veľmi krásny priestor, ale telo sa stane od neho závislé. Dokonca aj na trochu tepla reaguje: „Och, nepáči sa mi to. Chcem na späť svoj stav rovnováhy.“ Je veľmi dobré mať vyvážený, vyrovnaný stav, ale nemali by ste byť od ničoho závislí.

Len včera som začal robiť ukončenie so svojím jemným zaľúbením byť vždy v stave, kedy sú Vaatha, Pittha, Kapha v rovnováhe. A dnes vidím, že sa deje všetko toto čistenie. Napriek tomu, že som včera hovoril, že by ste nemali užívat takúto vysokú dávku, predsa len raz za rok by ste ju mali zobrať a dovoliť, aby všetko vyšlo von a celé telo sa vyčistí. Pochopte, niekedy, keď chcete byť v tomto stave rovnováhy, čistenie sa ani len neudeje. Aby sa udialo, musíte byť v stave nerovnováhy. Len vtedy môže vyjsť všetko von. Akonáhle som urobil ukončenie, vidím, že sa deje všetko toto čistenie a systém sa vracia späť do stavu zdravia. 

Môžete robiť ukončovanie aj so svojím telom, so svojimi vzorcami, so všetkým. Môžete robiť ukončovanie so svojím vzorcom chudoby, so svojím vzorcom byť v zlom zdravotnom stave. Môžete robiť ukončovanie so svojimi vzorcami závislostí. Ukončovanie je veľmi silný, účinný kľúč, ktorý môžete použiť na pretransfromovanie svojho života tak, ako vy chcete.  Poviem vám, ukončenie, naplnenie je tá najlepšia mena na zmenenie, ktorú môžete mať kdekoľvek, kde len chcete. Keď ste v tele, alebo potom ako opustíte telo, či pôjdete do Kumbhipaaka, alebo do Indraloky, naplnenie je jediná mena, ktorá bude fungovať. naplnenie je mena, ktorá bude fungovať kdekoľvek vo vesmíre, v Kumbhipaaka alebo v Indraloke. Indraloka je to najvyššie nebo. Kumbhipaaka je to najnižšie peklo. naplnenie bude fungovať ako tá najlepšia mena, to najlepšie aktívum na to, ako sa dostať z najnižšieho pekla do najvyššieho neba. naplnenie je ten najlepší majetok, ktorý si môžete nahromadiť.

Ľudia vám hovoria, veľakrát ste možno počuli: „Nahromadiť si veľa punya (zásluh). Bude to užitočné v nebi. Iba to príde do neba spolu s vami.“ Čo je to „punya“? Ukončovanie, naplnenie je skutočná punya. Priestor naplnenia je skutočná punya.

Pochopte, keď žijete v chudobe, alebo v neprimeranom bohatstve, poviem vám, musíte urobiť ukončenie so vzorcom bohatstva. Môžete ukončiť vzorec bohatstva, vzorec chudoby, ktoré máte a určite sa môžete rozpínať a stať sa bohatými. Bohatstvo nie je nič iné ako mentálne nastavenie, ktoré máte. So správnym mentálnym nastavením budete jednoducho bohatstvo priťahovať! Čo je to bohatstvo? Nakoľko ste užitoční pre spoločnosť, toľko vám spoločnosť platí. To je všetko! Akonáhle pochopíte ukončovanie, každá vaša činnosť sa stane obohacovaním. Každá vaša činnosť by mala byť obohacovaním. Keď pri nejakej činnosti nie ste schopní nasmerovať sa na obohacovanie , nemali by ste túto činnosť robiť. Najprv si sadnite a zosúlaďte sa s pravdou obohacovania na celý deň. To, ako pôjdete do práce, je obohacovanie. Áno! Keď prídete do práce, prirodzene budete obohacovať človeka, ktorý dostane produkt, ktorý vaša firma dodáva! Dokonca aj keď robíte prácu policajta, tým že posielate do väzenia všetkých zločincov, ochraňujete spoločnosť, poskytujete spoločnosti a ľuďom bezpečné a ochranné prostredie. Takže, každá práca, ktorú robíte je obohacovanie.

Najprv si sadnite a nasmerujte všetko čo robíte k obohacovaniu. Ak nie ste schopní zosúladiť, nasmerovať niečo k obohacovaniu, rozhodnite sa, že to už viac nebudete robiť. Seva (služba) by nemala byť súčasťou vášho života. Mala by byť vaším životom! Takže, pochopte, od chvíle keď sa zobudíte, až kým si neľahnete spať, každú činnosť, všetko smerujte k obohacovaniu. 

Keď sa pozriete do svojho srdca a opýtate sa ho, bez pochybovania o sebe samých by ste mali byť schopní povedať: „Všetky moje činnosti sú obohacovanie.“ Zosúlaďte sa s tým až do takého rozmeru! Pochopte, váš úrad vám môže platiť peniaze na to, aby ste sa postarali o svoje výdavky. To je iné. Lenže to, aké činnosti robíte, by malo byť nasmerované jedine k obohacovaniu. Brať výplatu od vášho úradu neznamená, že vaša práca nie je obohacovanie. Nie! Výplata je iba na to, aby ste mohli viesť svoj život. Aj keď beriete výplatu, vaša práca môže byť obohacovaním. Treba robiť iba to, čo je obohacovaním.

Existuje niekoľko profesií, ktoré nemôžu byť nikdy obohacovaním. Predaj alkoholu, tabaku, ďalších vecí, ktoré robia ľudí závislými, zabíjanie ľudí, zabíjanie zvierat dokonca aj kvôli jedlu, predávanie drog: toto všetko nikdy nemôže byť obohacovaním. Nikdy nevstupujte do týchto povolaní! Okrem týchto, môžu byť takmer všetky naše zamestnania hlavného prúdu spoločnosti obohacovaním. Robte ich s duchom obohacovania. Nezaznamenáte žiadnu únavu a vyčerpanie z práce. Nebudete sa každý večer v piatok ponáhľať domov. Nebudete čakať na piatkové popoludnie. Toto je jasnosť, pochopenie o obohacovaní!   

Niekedy si vychutnávam to, že som sám sebou, hlavne niektoré vlastnosti. Ja dokonca ani nemám myšlienku na dovolenku. Táto myšlienka mi nikdy nedávala zmysel. Pochopte, všetci z vás ste sa naučili o dovolenke, o prázdninách zo škôl. Našťastie, ja som nikdy do školy nechodil, hoci legálne som v škole študoval, to je tá krása! Myšlienka dovolenky, prázdnin sa nedostala do môjho systému. Poviem vám, vďaka tomu som schopný pracovať 24 hodín  počas celého roka bez toho, aby som mal čo i len myšlienku na dovolenku. Môj kalendár na ďalší rok je už plný. Už som to zverejnil. Bude 12 Vnútorných prebudení! Ja som iba povedal: „12 Vnútorných prebudení znamená, že každý mesiac bude jeden týždeň premárnený. Spolu 12 týždňov. Počas nich by sa mohli urobiť ďalšie 4 Vnútorné prebudenia!“

Naozaj, táto myšlienka na dovolenku je neukončenie! Toto je jedno z najväčších neukončení, ktoré máte. Keď budete mať túto myšlienku, budete mať pocit, ako keby vás celý život niekto využíval. Tento pocit využívania sa objaví, keď budete mať myšlienku na dovolenku. Je to vnútorne navzájom prepojené: pocit využívania a myšlienka na dovolenku sú navzájom vnútorne prepojené. 

Nerobte nič, ak nie ste presvedčení o tom, že je to obohacovanie. Nech je celý váš život nasmerovaný k obohacovaniu. Takisto, nepremeškajte to, aby ste robili čokoľvek, o čom budete presvedčení, že je to obohacovanie. Prvá časť je veľmi jednoduchá: „Nerobte nič, čo nie je obohacovanie.“ To dokáže urobiť každý. Lenže tá druhá časť: „Nepremeškajte to, aby ste robili to, o čom viete, že je to obohacovanie.“, to je to, kde prichádza to skutočné obohacovanie! 24 hodín len obohacujte!  

Prisahajte pred Kalabhairavom: „Mahadeva, nech sa cezo mňa deje iba obohacovanie. Prosím, dohliadni na to, že nebudem robiť nič iné, ako je obohacovanie.“  Naozaj, je to automatický tachometer! Keď robíte čokoľvek iné ako je obohacovanie, je to karma. Prečo chcete spadnúť do “Andhakupam”? Je to jedno z pekiel popísané v Garuda Purana. Prečo chcete spadnúť do rôznych pekiel? Rozhodnite sa a modlite sa k Mahadevovi. Pochopte, ak si vo vozidle nastavíte tachometer, tak nepôjdete rýchlejšie ako je táto nastavená rýchlosť. Takisto, nastavte si tachometer, merač pre svoj život, „merač naplnenia“. Modlite sa k Mahadevovi, Kalabhairavovi: „Nech robím len to, čo súvisí s obohacovaním. Keď niečo nebude obohacovanie, nech sa objaví únava. Nech je celý môj život aktívny, nažive, naplnený obohacovaním.“  

Všetky utrpenia hinduistov, ktorými prechádzajú, majú kvôli tomu, že zabudli obohacovať. Zabudli ste obohacovať sannyas tradíciu, ktorá je hlavnou chrbtovou kosťou obohacovania, ktorá je podporovaná vedomosťami, poznaním. Každá dedina by mala mať vzdelaných sannyasis, ktorý budú vzdelávať ľudí o vede ukončovania. Mala by mať sannyasis, ktorí žijú vedu ukončovania, ktorí ju učia, ktorí žijú umenie Jeevan Mukthi (život v osvietení), ktorí učia toto umenie. Pretože sme zabudli obohacovať svet, prišlo na nás všetko to utrpenie. 

Každá chaotická, neorganizovaná skupina na svete musí trpieť. Hinduisti sú ten najhorší príklad tohto výroku. Je to najviac chaotická skupina, preto je tam najviac utrpenia! Dokonca ani len žiaci nepočúvajú svojho guru! Vo chvíli, keď si myslia, že sú potrební, začnú ma ohovárať, osočovať! Lenže ja nemôžem byť ohovorený, zneužitý! To je rozdiel! Povedal som im: „Zmiznite!“ Lenže ja vidím tento vzorec, túto mentalitu týchto ľudí. Napadlo ma: „Ó, Bože, pri mojom osvietení, so všetkými tými silami, schopnosťami, ktoré mám, keď sa ma títo ľudia snažia zneužívať, čo sa stane s obyčajnými gurus, ktorí sú acharyas, iba učiteľmi?“ Preto sa hinduizmus stal taký chaotický, neorganizovaný a zničil sám seba!

Videl som veľa ľudí, tony a tony žiakov, ktorých som vo chvíli, keď spoznali, že sú dôležití, posilnil nejakou prácou. Neexistuje druhý človek, ktorý má všetky kontakty. Oni sú iba sústredení na moc, to znamená, že okamžite začali osočovať mňa, ostatných, sangu, každého: „On je hlupák! Je to idiot! On nič nevie!“ Preto máte v živote toľko utrpenia! Aj keď máte toľko vedomostí, keď ich nepoužívate vo svojom živote, prosím, veľmi jasne si uvedomte, že toto poznanie vás nemôže zachrániť! Poznanie, vedomosti by sa mali aplikovať v živote. Veda ukončovania by sa mala praktizovať v živote. Ak sa veda nepraktizuje, ak sa naplnenie nežije, ak sa nerobí žiadne obohacovanie, tak život nemá žiadny zmysel.

Pochopte, ukončite všetko, čo je neadekvátne, neukončené vo vašom živote. Prineste do svojho života úplné naplnenie. Robte iba činnosti, ktoré obohacujú. Stále robte iba činnosti, ktoré obohacujú. Nielenže budete robiť IBA činnosti, ktoré obohacujú, ale budete robiť tieto činnosti STÁLE. Pochopte, stále iba obohacujte!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 6. december 2013

Riadia neukončenia váš život?

Dnes budeme pracovať na ukončovaní. Najprv sme pracovali na autentickom počúvaní, potom na procese manana – intranalyzovaní, potom na procese nidhidhyasana – vyžarovaní, žití, a teraz budeme pracovať na procese ukončovania – poornatva. Až vtedy, keď urobíte tieto tri procesy, pochopíte vaše skutočné neukončenia. Až vtedy, keď budete autenticky počúvať, všetky tieto „centové“ neukončenia sa rozpustia sami od seba, bez pomoci. Keď budete autenticky intranalyzovať, všetky bezvýznamné, malicherné neukončenia, ktoré máte... Väčšina vašich neukončení nie je hodná ani dva, alebo tri centy. Začína to dvoma, troma centami. Nič nie je hodné viac ako päť centov. Keby ste mohli predať všetky svoje neukončenia, dal by som vám najviac päť centov, nie viac. Väčšina týchto neukončení sa rozpustí vďaka autentickému počúvaniu, intranalyzovaniu a vyžarovaniu. Vašu pozornosť potrebujú iba niektoré neukončenia, ktoré sa nerozpustia ani pomocou týchto troch procesov. Musíte pracovať iba s týmito neukočeniami a ukončovať ich. 

Nehrajte sa s neukončeniami žiadne detské hry. Nebuďte takí hlúpi, aby ste sa hrali so všetkými malými, ako som povedal, niekoľko centovými neukončeniami. Ak aj po skončení týchto troch procesov - počúvanie, intranalyzovanie, vyžarovanie ešte stále máte nejaké neukončenia, musíte sa im venovať. Len tieto neukončenia sú hodné vášho ukončovania. Inak neseďte pred zrkadlom a nemárnite svoj čas tým, že sa budete venovať všetkým bezvýznamných neukončeniam. 

Niekedy sa ma ľudia pýtajú: „Swamiji, ako budem vedieť, či mám nejaké neukončenia alebo nie?“

Keď vám zapácha z úst, viete to? Viete! Takisto, keď bude zapáchať vaša myseľ, tak to budete vedieť!

Keď máte niečo vo svojom vnútri, tak to viete. Budete to vedieť! Keď vám zapácha z úst, tak aj keď o tom neviete, iní vo vašej blízkosti budú reagovať, takže to budete vedieť! Takisto, aj keď si myslíte, že nemáte neukončenia, tak podľa toho ako budú vo vašej blízkosti reagovať iní, budete vedieť, či ich máte alebo nie! To je všetko!

Poviem vám, tá najúžasnejšia vec, ktorú by ste si mali osvojiť v tomto živote v ľudskom tele, je ukončovanie. Napríklad, pracujete celý svoj život, 35 rokov a zarábate v dolároch. Zrazu sa premiestnite do Indie, kde potrebujete rupie a vaše doláre nemôžete na nich zmeniť. Čo sa stane? Všetko je premárnené! Takisto je to aj naopak. Pracujete celý život v Indii, zarábate rupie a zrazu idete do inej krajiny, do Európy, a nemôžete si zmeniť všetky vaše peniaze na eurá. Čo sa stane? Je koniec! Vy si neosvojujete, nehromadíte to, čo bude pre vás užitočné navždy. Takisto bude pre vás zbytočné všetko, čo si hromadíte, pokým ste v tele. Potom ako opustíte telo, pôjdete na nejaké iné miesto, kde nie je možná výmena, kde je výmenný kurz rovný nule! Jedine ukončovanie je to, čo môže byť zmenené. To je jediná vec, ktorá môže ísť s vami.  

Tá sila, ktorú cítite vďaka naplneniu! Poviem vám, keď prinesiete do svojho tela naplnenie, každý váš orgán vás bude oslavovať, váš žalúdok bude s vami spolupracovať, vaše srdce bude s vami spolupracovať, vaše pľúca budú s vami spolupracovať, váš mozog bude s vami spolupracovať. Každý orgán vás bude žehnať, bude cítiť radosť!

Neukončenia sú pozostatky a zvyšky z minulých spomienok, udalostí, situácií, ktoré vo vás prebývajú v prítomnej chvíli a obmedzujú vaše chápanie a váš život. Poviem vám, niekedy vám vaše neukočenia spôsobujú nenapraviteľné škody. Nemyslite si: „Budem ukončovať o rok, o dva roky, ...“. Nie! Berte to vážne, pretože vaše neukočenia to nenechajú iba tak, rovnako ako teroristi! Nemôžete povedať: „Budem bojovať s teroristami o dva roky.“ Oni vás dovtedy nenechajú žiť. Zlikvidujú vás! Teroristi vás nenechajú žiť! Neukončenia vás nenechajú len tak. Neustále ničia všetko, čo súvisí s vaším životným zámerom, všetko čo musíte urobiť, aby ste naplnili to, prečo ste v tomto tele, prečo ste stelesnení. Zničia všetko, čo potrebujete.

Počúvajte! Neodkladajte ukončovanie svojich neukončení, pretože ničia všetko, čo máte. Ničia samotný zmysel vašej existencie! Neukončenia... v skutočnosti fungujú neukončenia doslova ako váš nepriateľ, ktorý sedí vo vašom vnútri. Oni majú veľmi sadistické potešenie. Aj keď je to, čo potrebujete niečo veľmi malé, keď vás poteší čo i len malý kvietok,  nedovolia, aby ste ho mali! Nedovolia vám, aby ste mali čo i len ten malý kvietok. Neukončenia majú veľmi sadistické potešenia. Oni spôsobia presne to, aby ten malý kvietok zvädol, len aby ste ho nedostali! To je všetko!

Môžete vidieť vo svojom živote, že veľmi obyčajné veci, ktoré získava v živote každý Tom, Dick a Harry, keď ich chcete aj vy, tak budete trpieť, budete sa snažiť o to, aby ste ich tiež získali. Vy ich nezískate, ale všetci hlupáci na ulici ich budú mať a budú nimi mrhať, budú nimi plytvať! Nielenže ich budú mať, ale budú nimi aj mrhať! Keď ich chcete, keď sa budete snažiť o to, aby ste ich mali, tak z nich nedostanete ani kúsok. Koľkí z vás máte tú istú skúsenosť v živote? (Ľudia zdvíhajú ruky.) Poviem vám, to čo vás zastavuje sú práve vaše neukončenia, pretože vaše neukončenia sa uistia, že aj keď je to niečo malé, tak nedostanete to, čo chcete. Dokonca aj keď je to niečo malé?

Napríklad, chcete iba jedny konkrétne šaty bielej farby.V obchode dostanete všetky iné farby, ale keď požiadate o biele, tak vám povedia: „Keď si ich objednáte, tak ich dostanete.“ O aký čas ich dostanete? O dva mesiace! Po dvoch mesiacoch bude textilná továreň zatvorená! Potom, po dvoch mesiacoch, poviete: „Skúsim si tie šaty objednať z iného obchodu, od inej spoločnosti.“ O jeden rok predavač v obchode povie: „Môjmu obchodu sa nedarí dobre. Idem ho zatvoriť.“ Neukončenia sú veľmi sadistické, pochopte to prosím.

Ja som videl ľudí, ktorý sa hrali s neukončeniami veľmi zlé hry. Napríklad, niekoho veľmi milujete, chcete sa k tomu človeku priblížiť, ale on nerozumie vášmu srdcu. Preto začnete o bojovať o to, aby vás pochopil. Spôsobí tento boj, aby sa k vám priblížil? Nie! Lenže neukončenia vás učia jedine toto – bojovať! 

„Prečo iní ľudia dostávajú tvoju pozornosť? Prečo ju nedostávam ja?“ Ja mám niekoľko úžasných žiakov, ktorí sa o to snažia a končia v ešte väčšom chaose. Končia vo väčšom zmätku, s viac neukončeniami. Snažia sa bojovať: „Prečo nikdy nedostávam tvoju pozornosť? Všetci, ktorí nepracujú, ju dostávajú!“ Ale no tak! Čo tým myslíte? Myslíte si, že keď sa budete takto dožadovať, tak získate moju pozornosť? Toto je presne rada, ktorú vám dávajú vaše neukočenia! Kto je teraz váš guru? Neukončenia! Kto je váš poradca, kto je poradca pre váš život? Neukončenia! Kráľovské neukončenie, poradca pre život! Sedí vo veľkom, krásnom, ozdobenom úrade! Keď prídete za ním a chcete sa poradiť, tak iba otvorí dvere. Vo chvíli, keď sa dostanete dovnútra, tak padnete do „Kumbhipaakam”, do pekla! Kumbhipaakam je jedno z pekiel, ktoré je popísané v Garuda Purana. Zvonka to vyzerá ako niečo krásne, úžasné, kráľovské! Recepcia, vestibul, všetko bude úžasné až po konzultačnú miestnosť. Potom ako ukončíte vašu konzultáciu, keď zatlačíte na dvere, ktorými vychádzate, až potom si uvedomíte, že to nie sú dvere, ale okno na deväťnástom poschodí a vy priamo padáte a pristávate na mieste, ktoré sa volá „Kumbhipaakam“!   

Nepočúvajte rady od neukončení. Nerobte žiadne strategizovanie založené na návodoch od neukončení. Či robíte svoje finančné rozhodnutia, rozhodnutia o vzťahoch, o živote, rozhodnutia týkajúce sa tela, mysle, osvietenia, nerobte ich podľa rady neukončení.

Ja mám niekoľko úžasných žiakov, ktorí si myslia, že ma milujú a počúvajú ma. Lenže ich problém je, že si myslia, že sa im dosť nevenujem, alebo že sa viac venujem žiakom, ktorí nie sú toho hodní. Potom si myslia, že osočovať a ohovárať ma je ten najlepší spôsob, ako získať moju pozornosť! Naničhodní ľudia! Toto ich privedie do Kumbhipaakam, Andhakupam, Krimibhojanam, do všetkých rôznych pekiel, ktoré sú popísané v Garuda Purana. 

Neodkladajte! Ukončujte vaše neukončenia. Nemyslite si, že vaše neukončenia sú také nevinné, ako si myslíte. Oni zničia celú vašu schopnosť myslieť, prosím pochopte to. Vaša schopnosť myslieť bude zničená. Bude to veľmi vážne a nenapraviteľné. To je dôvod, prečo hovorím, aby ste si nemysleli: „Nie, niekoľko ďalších dní budem neukončenia iba počúvať. Neskôr ich ukončím.“ Nie! Počas niekoľkých ďalších dní zničia vašu schopnosť myslieť! Toto je správa hlavne pre niekoľkých mojich žiakov, ktorí žijú v priestore neukončení, nenaplnenia! Nechcem ich menovať! Vy viete, ktorí to ste! Hovorím to vám! Urobte ukončenie teraz, alebo vaše telo a myseľ zahynú! Aj keď to odložíte o niekoľko dní, vaša samotná schopnosť myslieť bude zničená, degenerovaná týmito neukončeniami. Celé vaše telo a myseľ budú zničené, pretože sila neukončení je príliš veľká. Je to podobné, ako keď vaša vlastná armáda napadne vašu vlastnú krajinu! To je presne to, čo robia neukončenia. Používajú vašu vlastnú silu na to, aby vás napadli. Títo žiaci si myslia, že keď tu nebudú, tak moja misia bude zlyhať. Nie! Moja misia nebude zlyhať! Udeje sa jedine vďaka mojej sile! Lenže kvôli vašim neukončeniam bude zlyhať jedine váš život! 

Poviem vám, všetky neukončenia sa scvrkávajú iba do dvoch vzorcov: násilie a strach. Oboje sú jedno a to isté. Keď prichádza strach, prichádza násilie. Keď prichádza násilie, prichádza strach. To je všetko! Násilie! To je koreňový vzorec. Parazitujúci vzorec je žiadostivosť. Všetko sa scvrkáva iba na tieto dva vzorce. Z parazitujúceho vzorca žiadostivosti sa začínajú diať sebazapieranie, pochybovanie o sebe samých. Prosím pochopte, sebazapieranie, pochybovanie o sebe samých sa môžu dostať až na úroveň vašej bio-pamäti, pokiaľ neukončíte vzorec žiadostivosti. Neukončenie s vaším vzorcom žiadostivosti znamená, že budete bojovať tým nesprávnym smerom. 

Je to ako keď chcete lietať. Budete sa ťahať za svoje šnúrky do topánok a skúšať lietať. Je to možné? Keď chcete lietať, mali by ste sa dostať do lietadla. Iba tým, že sa budete ťahať za šnúrky do topánok, nedokážete lietať! Toto je neukončenie s vaším parazitujúcim vzorcom. Všetky vaše neukončenia so žiadostivosťou nie sú nič iné ako snažiť sa lietať ťahaním za svoje šnúrky do topánok. Je to nepochopenie tohto parazitujúceho vzorca. 

Frustrácia, sebazapieranie, pochybovanie o sebe samých, to všetko sú neukončenia s vašimi parazitujúcimi vzorcami. Akýkoľvek vzorec, ktorí ste si vytvorili pred dosiahnutím veku sedem rokov, je koreňový vzorec. Akýkoľvek vzorec, ktorý ste si vytvorili po dosiahnutí veku sedem rokov je parazitujúci vzorec. Najprv musíte pracovať na ukončovaní parazitujúcich vzorcov. Potom urobíte ukončenie so všetkými koreňovými vzorcami. Pred ukončovaním by ste mali urobiť tieto tri procesy: autentické počúvanie, intranalyzovanie, vyžarovanie. Čokoľvek, čo nebude zničené potom, ako ich urobíte, čokoľvek čo bude stále ostávať vo vašom vnútri, to všetko sú neukončenia. Iba toto sa môže nazývať neukončeniami. Veľa vašich neukončení je príliš malých. Nemôžete ich považovať za neukončenia.

Podstata dnešného satsangu:
Neodkladajte ukončovanie. Nemyslite si, že môžete žiť s neukončeniami nejakú dobu. Nemyslite si, že vaše neukončenia môžete odkladať bez toho, aby ste ich ukončovali. Nie!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 5. december 2013

Technika pre žitie v priestore sily

Dnes budeme na Vnútornom prebudení pracovať na procese „nidhidhyasana“ – žitie. Na základe mojej kompetencie prekladám toto slovo ako vyžarovanie. Aj keď toto slovo doslovne znamená vyjadrovanie alebo žitie, ja ho prekladám ako vyžarovanie! Je to o niečo silnejšie! 

Čo presne myslím pod slovom nidhidhyasana – vyžarovanie? To, aby bolo každé vaše rozhodnutie v každej chvíli, každá činnosť v každej chvíli, každé slovo v každej chvíli zosúladené s tým, čo ste autenticky počuli a autenticky internalyzovali. Je to odstránenie priepasti medzi veľkými pravdami, ktoré ste internalyzovali, intranalyzovali a vaším žitím. 

Niekedy sa ma ľudia pýtajú: „Prečo si taký aktívny, taký fanatik do práce. Prečo pracuješ prakticky 24 hodín denne, Swamiji?“

Raz a navždy chcem odpovedať na túto otázku: Ja inak existovať nedokážem!

Keď budete autenticky počúvať, keď budete robiť proces „shravana“ – autenticky počúvať, proces „manana“ – autenticky intranalyzovať, tak budete autenticky vyžarovať. Nič sa s tým nedá robiť! Je to jednoducho tak! Keď sa shravana – počúvanie a manana - intranalyzovanie udejú autenticky, tak sa autenticky udeje aj nidhidhyasana – vyžarovanie. 

Intranalyzovanie a vyžarovanie! Prosím počúvajte, váš život musí byť neustále v priestore sily. Mali by ste žiť to, čo vy chcete. Mali by ste rozprávať tak, aby ste dosiahli taký výsledok, aký vy chcete. Mali by ste rozprávať tak, aby ste druhého človeka pohli smerom, akým vy chcete. Mali by ste rozprávať do počúvania toho, kto počúva! Nemali by ste sa hádať zo vzorcami poslucháča. Mali by ste rozprávať do počúvania poslucháča! Kedy sa to stane? Keď vy budete ustálení vo svojom počúvaní, tak budete rozprávať do počúvania druhého človeka.

Keby som mal preložiť slovo vyžarovať veľmi hovorovým spôsobom, tak nidhidhyasana – vyžarovanie znamená: Starajte sa o seba! Nemárnite svoj život! Keď budete vyžarovať, tak lenivosť, nuda, zábava nebudú mať vo vašom živote žiadne miesto. Vyžarovať znamená VYŽAROVAŤ! Je to jednoduché! Vyžarovať znamená VYŽAROVAŤ! Žite svoj život intenzívne. Žite svoj život autenticky. Žite svoj život so silou. Žite svoj život bez zmätku a chaosu.

Prvá vec, ktorú sa musíte naučiť, aby ste vyžarovali je: naučte sa myslieť a rozprávať s tým istým pochopením, ku ktorému dospejete intranalyzovaním. Prosím pochopte, vysvetlím to krok za krokom:  

Najprv autenticky počúvajte veľké pravdy. Kedykoľvek budete autenticky počúvať, čokoľvek budete počuť, to sa prostredníctvom vášho vnútorného priestoru premení na veľkú pravdu. Váš vnútorný priestor má schopnosť, má silu oddeliť správne a nesprávne.

Vo védskej tradícii máme krásny príklad: Paramahamsa! Keď zmiešate ryžu s niečím iným, tak vták Hamsa (labuť) oddelí ryžu a zje ju. Keď zmiešate mlieko a vodu, vysaje iba mlieko a vodu nechá tak! Vták Hamsa má takú schopnosť! Takisto, človek, ktorý prijme do svojho vnútra správne veci a zbytočné veci nechá vonku, je Paramahamsa (najvyššia labuť). Keď do svojho vnútra privediete autentické počúvanie, stanete sa Paramahamsom! Čokoľvek budete počúvať, budete vedieť, čo máte intranalyzovať a čo odmietnuť.

Autentické počúvanie prináša obrovskú jasnosť. Pochopte, v živote hľadača táto jasnosť naozaj chýba. Najmä keď sa niekto zaujíma o to, aby sa stal osvietený, aby žil život Jeevan Muktha, jasnosť je veľmi predominantná, veľmi dôležitá vlastnosť! Prosím počúvajte! Jasnosť! Shankara napísal samostatnú knihu o tejto téme -  “Viveka Choodamani”. Celá kniha je o jasnosti. Autentické počúvanie vedie k jasnosti

Intranalyzovanie – manana - vedie k prelomu v pochopení, vo vnímaní. Keď nebudete toto nové pochopenie žiť, tak ho stratíte! Prosím počúvajte! Silno, intenzívne žiť nové pochopenie je to, čomu hovorím vyžarovanie.

Ako zistíte, či vyžarujete alebo nie? Život okolo vás bude neustále obohacovaný – to je znamenie! Keď sa bude neustále diať obohacovanie, tak vtedy vyžarujete! Keď ste pri mne, či máte 6 alebo 60 rokov, či máte 8 alebo 80 rokov, nemôžete odísť bez toho, aby ste boli obohatení! Vyžarovanie znamená takú silnú reč tela, silné slová, silné myslenie, že budete neustále obohacovať, neustále budete vyhrávať hru života!    

Ja vám poviem, nidhidhyasana znamená mať silu žiť z priestoru naplnenia a každého ustáliť v tomto priestore.

Vyžarovanie znamená, že každé slovo, ktoré vyslovíte, bude vychádzať zo sily nového pochopenia, z nadšenia tohto pochopenia. Ja som zažil prelom v pochopení, keď ma môj guru požehnal: „Vesmír, existencia sa o teba vždy postará!” Keď som zažil tento prelom, rozhodol som sa, že ho budem žiť. Opustil som všetko, všetko čo bolo istotou v mojom živote – dom, rodinu, príbuzných, a vybral som sa na púť. Povedal som: naučím sa vyučovať, budem sa učiť, budem učiť a budem učiť to, ako učiť. Môžem povedať, že toto bol zámer mojej púte: učiť a učiť sa, a učiť to, ako učiť. Začal som svoju púť, svoju cestu.

Pochopte, vyžarovať znamená intenzívne žiť nové pochopenie, ktoré ste zažili, odvážne riskovať, aby ste zažili toto nové pochopenie vo vašej realite a dokázali, že je pravdivé.

Keď som odišiel z domu, nechcel som spochybniť toto požehnanie, ktoré som dostal – že sa vesmír, existencia o mňa postará. Chcel som dokázať, že toto požehnanie je pravdivé. Veľakrát, keď zoberiete na seba riziko, tak ho zoberiete preto, aby ste spochybňovali: „No tak, chcem vidieť, či sa vesmír o mňa postará. Všetko opustím a odídem. Pozriem sa na to, či dostanem jedlo, alebo nie.“ Nie! Žite, rozhodnite sa dokázať to, urobiť to realitou. Keď som odišiel z domu, vedel som, že je to pravda a rozhodol som sa, že dokážem, že je to realita, aby som naučil celý svet o sile, akú má duchovná púť. Poviem vám, duchovná púť, samotná púť je silná duchovná praktika, proces. Pretože som ju absolvoval, dokázal som, akú silu má ochrana od vesmíru!     

Môžem definovať proces nidhidhyasana takto: Žiť s veľkou intenzitou a riskovať všetko preto, aby ste dokázali, že pochopenie, ktoré máte vďaka intranalyzovaniu, je pravdivé.

Keď budete vyžarovať, obohacovanie sa udeje ako vedľajší efekt. Nemusíte sa o to starať! Obohacovanie je prvý vedľajší účinok procesu nidhidhyasana. To, či ho žijete alebo nie, môžete pochopiť podľa toho, či sa deje obohacovanie! 

Uvediem podstatu procesu nidhidhyasana: Je to intenzívne myslenie a autentické rozprávanie, rozprávanie do počúvania poslucháča, rozprávanie, ktoré posunie poslucháča smerom, akým vy chcete. Niekedy rozprávame iba katarzicky, aby sme sa vyrozprávali, aby sme to zo seba dostali: „Bla, bla, bla, ....“ a sme šťastní! Naozaj! Toto nie je nidhidhyasana! Nidhidhyasana znamená rozprávať do počúvania poslucháča, aby bol pohnutý vašimi slovami, ktoré hovoríte a žiť nové pochopenie, ktoré máte. Iba vtedy, keď ho budete žiť, tak ho rešpektujete! Iba keď ho budete rešpektovať, stane sa súčasťou vášho života. 

Toto sú tri slová védanty (jedna zo škôl klasickej indickej filozofie) pre osvietený život: 

shravana – autentické počúvanie, 
manana – intranalyzovanie, 
nidhidhyasana – autenické žitie, vyžarovanie.

Keď budete vyžarovať, budete neustále vyhrávať hru života. Vždy a všade!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 4. december 2013

Riadi vaša minulosť vašu budúcnosť?

Všetky naše analýzy robíme preto, aby sme odmietali. Všetky naše argumenty smerujú k tomu, aby sme zavrhovali. Pochopte, všetky naše analýzy robíme iba preto, aby sme zavrhovali, vylučovali. Všetky naše argumenty smerujú k tomu, aby sme niečo odmietali, zavrhovali. Ale analyzovanie so zámerom čistého hľadania, to je “manana”. Analyzovanie so zámerom čistého hľadania pravdy, to je “intranalýza”. Prvá sútra (aforizmus) v Brahmasútrach (jeden z troch základných textov védskej tradície) začína slovami: “Athatho Brahma Jignasa” – “Pozrime sa na pravdu”, “Objavujme Existenciu”. V tomto duchu hľadania pravdy je “intranalýza” analyzovaním pravdy. Keď pochopíte tieto posvätné tajomstvá, budete schopní úplne pochopiť, čo je to manana.

Jedným z najväčších problémov, ktorý máme so žitím nášho života v prítomnosti, sú neukončenia z minulosti. Nanešťastie, vy nechápete to, ako minulosť vstupuje do vašej prítomnosti. Kým to nepochopíte, dovtedy sa toho nezbavíte. Vy si stále myslíte, že vaša prítomnosť je naplnená vašou minulosťou, čo však nie je pravda. Počúvajte prosím! Keď budete počúvať, malo by vás to šokovať! Vaša prítomnosť nie je naplnená vašou minulosťou. Vždy je naplnená vašou budúcnosťou!

Ako ste sa cítili deň pred príchodom na Bali, 28., 29. alebo 30. novembra? Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Boli ste vo svojom starom dome s tým istým manželom, s tou istou rodinou, mali stet ú istú prácu. Boli ste tam len s nimi. Ale ako to, že ste lietali v oblakoch? Pretože budúcnosť už napĺňala vašu prítomnosť! Takisto si predstavte, ako sa budete cítiť 22.decembra. 21.decembra (posledný deň programu Vnútorné prebudenie na Bali) budete tu, so mnou, ale už budete v nálade: “Nieeee….”, pretože vašu prítomnosť už bude napĺňať budúcnosť. Pochopte prosím, prítomnosť napĺňa iba vaša budúcnosť, ale vaša budúcnosť je naplnená vašou minulosťou! Ak si  myslíte, že je vaša prítomnosť naplnená vašou minulosťou, nebudete nikdy schopní vyriešiť žiadny problém. Musíte pochopiť tajomstvo Kaala čakry. Kaala je v Hindu tradícii namaľovaná ako had, ktorý si prehĺta vlastný chvost. Hlava hada je minulosť, chvost je budúcnosť. Pochopte veľmi jasne, nikde nie je ani zmienka o prítomnosti. V tomto znázornení a prezentácii sú spomenuté len minulosť a budúcnosť, pretože prítomnosť nemôže byť nikdy znázornená či namaľovaná. To preto, lebo kým ju začnete kresliť, už je preč. V momente, keď zachytíte obrázok, už viac nie je prítomnosťou. Minulosť prehĺtajúca budúcnosť je čas. Musíte vedieť, kde naozaj žijete a čo je skutočná prekážka. 

Všetci putovní gurus týchto moderných čias neustále učia, že vaša prítomnosť je naplnená vašou minulosťou. Kôli tomu ste v priestore neukončení, pretože nanešťastie títo chlapíci nikdy nečítali pôvodné písma, avšak majú tú trúfalosť prednášať vo svojich verejných programoch: “Spláchnite vaše Védy”! Len toľko úcty majú títo chlapíci ku zdroju posvätných vedomostí. Myslia si, že sú “cool” vo svojich džínsach, v helikoptére a v “cool” okuliaroch. Títo putovní gurus vás neustále učia, že vaša prítomnosť je naplnená minulosťou, čo nie je pravda. Vaša prítomnosť je naplnená vašou budúcnosťou, a vaša budúcnosť je naplnená vašou minulosťou. Len ak poznáte uzol, ak jasne viete, ako je urobený, budete schopní rozmotať ho, budete schopní oslobodiť sa. Ja nemám nič proti týmto putovným gurus. Len ich vyzývam, nech si raz prečítajú pôvodné písma, nech do nich nahliadnu. Potom nech ich kľudne predkladajú a vyhlasujú, že sú ich vlastné. Ja s tým nemám žiadny problem, pretože v našej tradícii máme veľmi jasno v tom, že vedomosti sú bezplatné. Hinduizmus je prvé náboženstvo, ktoré vyhlásilo “voľne dostupný zdroj” vedomostí a poznania, nie ako Microsoft, alebo moderné IT spoločnosti. Táto myšlienka voľne dostupného zdroja nepochádza od Microsoftu, či moderných IT spoločností. Pochádza z védskej tradície.

Viete, čo je najväčším problémom týchto novodobých putovných guru? Prečo necitujú pôvodné písma, prečo nechcú poukazovať na pôvodné zdroje vedomostí? Pretože by nemohli tvrdiť, že je to niečo “nové, z ich skúsenosti”, “čerstvé, na základe ich skúsenosti”! Poviem vám, ak zažijeme to, čo nám zanechali naši predkovia a potom túto skúsenosť vyjadríme s prídavkom našej skúsenosti, to stačí. Nič viac netreba. Nemusíte byť hneď vynálezca… Ani ním nemôžete byť, pretože naši rishis (mudrci, svätci) urobili všetko! Máme géniov v každej oblasti. Nemôžete prerásť Sushruthu (prvý indický chirurg, ktorý žil v 6. storočí pre Kristom) v oblasti medicíny, nemôžete prevýšiť Paniniho (jazykovedec v oblasti sanskritu) v lingvistickej dokonalosti, nemôžete preskočiť Patanjaliho v joge. Môžete vymodelovať vašu vlastnú tvár na Patanjaliho sochu, to je v poriadku! Ale nemôžete ho prevýšiť! Nemôžete! A ani nemusíte!

Musíte vedieť, že iba vtedy, keď budete vedieť ako je uzol urobený, dostaví sa riešenie. Takže, vaša prítomnosť je v skutočnosti naplnená budúcnosťou. Vaša prítomnosť je naplnená vašou budúcnosťou a vaša budúcnosť je naplnená vašou minulosťou. Toto musíte pochopiť. Ako? Dal som už stovky príkladov na to, ako je budúcnosť naplnená vašou minulosťou. Zopakujem tie isté príklady.

Predstavte si 6-7 ročné dieťa v škole. Učiteľ sa na hodine dejepisu pýta: “Kto je premiérom Indie?” Dieťa vyskočí zo stoličky a plné nadšenia povie: “Mahatma Gándhí”! Myslím, že je to nesprávna odpoveď, však? Nie som veľmi dobrý v dejepise. Tak či tak, celá trieda sa smeje presne tak, ako vy teraz. Čo toto dieťa prirodzene urobí? Rozhodne sa, že sa už v budúcnosti nikdy takto nepostaví. Kvôli omylu z minulosti sa rozhodne o budúcnosti. Nepovie si: “V minulosti už nikdy viac neurobím tú istú chybu.”, alebo “Vrátim sa do minulosti a napravím tento omyl”. Nerozhodne sa takto, ale povie si: “Už sa takto v budúcnosti nikdy nepostavím.” Takže čo sa deje? Množstvo vašich rozhodnutí, ktoré ste urobili v minulosti, sedí vo vašej budúcnosti. Je to však len chyba zatriedenia do súborov.

Predovšetkým musíte zistiť, v ktorom súbore existujú problémy, neukončenia. Keď budete hľadať všetky svoje neukončené problémy z minulosti v súbore prítomnosť, tak ich tam nenájdete. Keď budete v súbore budúcnosť hľadať všetko, čo súvisí s prítomnosťou, nenájdete to. Musíte vedieť, čo ste založili do ktorého súboru. V prítomnosti je uložená budúcnosť, v budúcnosti je uložená minulosť. Hotovo, dôkladne premiešané! Len keď budete vedieť, kde čo leží, budete schopní to ukončiť. Vo vašej prítomnosti je prítomnosť ovplyvnená budúcnosťou a budúcnosť je ovplyvnená minulosťou. Je to dokonale pomiešané. Namiesto toho, aby mal had svoj chvost v papuli, tak ho má v uchu a papuľu v očiach! Je to poriadny zmätok! Neviete, čo sa kde nachádza. Pochopte, vaša prítomnosť je ovplyvnená budúcnosťou a budúcnosť je ovplyvnená minulosťou. Len ak začnete ukončovať s touto jasnosťou, všetky neukončenia sa rozplynú. Jedine s touto jasnosťou pochopíte, aké sú vaše neukončenia hlúpe.

Keď si budete myslieť, že vaša minulosť napĺňa prítomnosť, vždy to budete ospravedlňovať: “A z čoho iného sa mám učiť? Učím sa jedine z mojej minulosti!” Koľkí si to takto ospravedlňujete? (Ľudia v sále dvíhajú ruky.) Máte pravdu! Lenže vaša minulosť nesedí vo vašej prítomnosti. Čo sedí vo vašej prítomnosti? Vaša budúcnosť! A kde sedí vaša minulosť? Vo vašej budúcnosti! Učiť sa z minulosti nie je nesprávne, je to vynikajúce. Ale nie z minulosti, ktorá sedí v budúcnosti. Keď minulosť sedí v budúcnosti, prichádza k vám so závermi, nie ako vedomosť. 

Minulosť sa k vám má správať ako sekretárka, nie ako šéf. Pochopte, ak minulosť sedí v budúcnosti, jedná s vami ako šéf, nie ako sekretárka. Chápete ten rozdiel? Ak vám má minulosť priamo slúžiť, má byť ako sekretárka, ktorá vám navrhuje možnosti a potom vás nechá, aby ste sa rozhodli. Správa sa vaša minulosť takto? Unáša vám rodinu a očierňuje vás. Kto očierňuje, ten nemôže byť vašou sekretárkou.

Počúvajte prosím! Musíte vedieť, ako je uzol urobený. Len vtedy ho môžete úplne rozmotať. Vaša minulosť nesedí vo vašej prítomnosti. Vaša budúcnosť žije vo vašej prítomnosti. Vaša minulosť leží vo vašej budúcnosti. Len vtedy pochopíte, aké nerozumné sú vaše neukončenia. Len preto, že ste vo veku 6-7 rokov odpovedali nesprávne na jednu otázku, nemali by ste trestať celú vašu budúcnosť. A poviem vám, že toto dieťa, dokonca aj keď bude mať 30 či 40 rokov, sa nepostaví na porade, ale bude šepkať svojmu susedovi, svojmu kolegovi: “Myslím, že toto je správne riešenie. Postav sa a povedz to.” Koľkí z vás poznajú, čo hovorím? Vaše pochopenie, vaša budúcnosť je naplnená toľkými áno a nie z minulosti …. Je preplnená týmito áno a nie z minulosti! Urobte ukončenie s týmto všetkým. V skutočnosti, len keď pochopíte celé toto umiestnenie súborov, tak pochopíte dokonca aj nutnosť ukončovania. 

Vy si myslíte, že vaša minulosť sedí v prítomnosti a hovoríte: “Tak je to správne, život má ísť takto. Čo je na tom zlé? Musím sa učiť jedine z minulosti.” Ale nie je to také priamočiare, ako si myslíte. Vaša minulosť ovláda vašu prítomnosť nie priamo, ale cez budúcnosť. Je to podobné ako pri indickom rozvode, kde muž ovláda ženu nie priamo, ale cez deti: “Musíme ostať spolu v záujme detí.” Taký je indický rozvod! Indický rozvod znamená, že sa manželia nikdy legálne nerozídu. Ostanú spolu, dokonca budú žiť v tom istom dome, niekedy aj v tej istej izbe, ale vôbec sa nebudú spolu rozprávať. Stretli ste sa s takýmto indickým rozvodom? (Zopár ľudí dvihlo ruky.) Áno, v Indii je to bežné, veľmi bežné. Takisto, vaša minulosť neovláda vašu prítomnosť priamo, ale cez budúcnosť.

Najprv osloboďte vašu budúcnosť od celej minulosti, ktorá na nej sedí, osloboďte ju od všetkých áno a nie z vašej minulosti. Pochopte prosím, tie áno a nie z vašej minulosti nemajú čo obťažovať vašu budúcnosť. Ukončite to všetko. Potom môže minulosť, ktorá je ukončená, naplniť vašu prítomnosť. Bez problémov. Budúcnosť, ktorá nenesie náklad minulosti, môže ovládať vašu prítomnosť, môže žiť cez vašu prítomnosť. S tým nie je žiadny problém. Čo je skutočný problém? Skutočný problém nie je budúcnosť. Skutočný problém je minulosť zamaskovaná za budúcnosť, obliekajúca si šaty budúcnosti! Urobte ukončenie so všetkým, čo sedí vo vašej minulosti, a potom privítajte svoju budúcnosť. Ukončite všetko, čo sedí vo vašej budúcnosti. Ukončite všetky rozhodnutia, ktoré ste urobili pre budúcnosť v minulosti. Vtedy budete pripravení.

Budúcnosť je nádherná pre žitie! Budúcnosť je prekypujúca pre žitie! Budúcnosť je úžasná budúcnosť! Pochopte, je to možnosť. Budúcnosť je vyhlásenie Boha voči vám: “Stále vám verím a dávam vám možnosti!” Budúcnosť je úžasná, ale nedovoľte diablovi, aby ju obsadil. Nedovoľte minulosti, aby obsadila budúcnosť. Nie!

Podstata dnešného satsangu:
Veľmi jasne pochopte, kde ste urobili chybu v zatrieďovaní do súborov. Minulosť sedí v budúcnosti a budúcnosť dominuje vašej prítomnosti. Keď spoznáte tento kolobeh, až vtedy zistíte, prečo musíte ukončovať. Urobte ukončenie s celou vašou minulosťou, ktorá je usadená vo vašej budúcnosti a budete žiť nádhernú prítomnosť.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 3. december 2013

Prebuďte nemechanické časti svojho mozgu

Dnes vám všetkým predstavím jedno posvätné tajomstvo, duchovný princíp.

Prosím, počúvajte toto kľúčové slovo: zrkadlenie neurónov! Vysvetlím vám tento koncept. Keď nanovo pochopíme veľa našich pochopení, tak to znovu-chápanie bude nové chápanie.

Zrkadlenie neurónov! Študoval som jednu štúdiu, pri ktorej na základe rôznych analýz a výskumov vedci potvrdili veľmi silnú pravdu. Príklad: keď niekto pláva v oceáne a vy sa na to pozeráte, tak nech sa v mozgu a v neurónoch tohto človeka, ktorý pláva, dejú akékoľvek aktivity – prosím počúvajte – aj keď sa vy na to len pozeráte, tak tie isté aktivity sa zrkadlia aj vo vašom mozgu. Tie isté neuróny sa zrkadlia aj vo vašom mozgu! 

Počúvajte! Keď sa pozeráte intenzívne, tak sa vo vás intenzívne odzrkadľuje to isté úsilie. Keď ste tým zaujatí a viete takisto trochu plávať, hoci vy sami neplávate, ale iba stojíte a pozeráte sa, tak oba mozgy – váš, aj mozog toho plavca – majú rovnakú frekvenciu, prechádzajú tým istým efektom a nie je medzi nimi žiadny rozdiel!    

Počúvajte! Keď niekto pláva v oceáne, vy stojíte a pozeráte sa, keď neviete plávať, keď nie ste do toho úplne pohltení, tak sa vo vás odzradlí možno 80%. Keď ste do toho pohltení, a viete takisto plávať, tak vôbec neexistuje rozdiel medzi mozgom plavca a vaším mozgom! To je efekt zrkadlenia! Ja vám poviem, keď sa pozeráte intenzívne a ste do toho úplne pohltení, tak potom sa vo vašom mozgu kopíruje tá istá aktivita! To znamená, že vo vašom mozgu sa aktivujú tie isté elektrické a neurologické impulzy! Toto definuje a demystifikuje veľa mystických javov.

Prosím počúvajte! Teraz viete, prečo sa len vďaka uprenému pohľadu do mojich očí okamžite ocitnete v takom istom priestore naplnenia. Už chápete prečo ste len vďaka tomu, že sa na mňa pozeráte automaticky ustálení v priestore naplnenia. Je to preto, lebo vtedy plávate v oceáne vedomia s vnútorným priestorom naplnenia! Dokonca aj vo chvíľach, keď takzvane kričím. Či už kričím, alebo hovorím vtipy, alebo hreším.  Je to preto, že keď ste pohltení do toho čo robím, do vtipov, ktoré rozprávam, do mojich činností ako je podávanie jedla, alebo obyčajné činnosti ako kráčanie, sedenie, rozprávanie, žartovanie, dokonca aj obyčajné činnosti...     

Pochopte, vy sa nebudete vedieť ponoriť do rovnakého priestoru, keď budem sedieť v samadhi, ale keď robím obyčajné činnosti, tak sa budete cítiť pohodlne – „Ó, on je ako my.“ – a budete do nich prirodzene pohltení, vtiahnutí. Dokonca aj ten pocit, že ste vtiahnutí, vás nasmeruje do priestoru naplnenia. Toto je dôvod, prečo sa na deitis (sochy bohov) dávajú zlato, diamanty, šperky. Aj keď vás zaujmú len tieto ozdoby, tak vás to nasmeruje do priestoru naplnenia!  

Pozrite, vy zvyčajne nemáte 100% schopnosť absorbovať to, čomu hovoríme život iba vďaka počúvaniu alebo iba vďaka ponoreniu sa do toho. Ale oboje skombinujete, ak yačnete aj počúvať aj absorbovať, tak získate celých 100%. Nebudete to schopní dosiahnuť iba 100% počúvaním, alebo iba 100% vstrebávaním, absorbovaním! To je dôvod, prečo ja hrám robím množstvo vecí naraz. Je to doslova ako veľký cirkus! Napríklad, kým pochopíte nejaký vtip a začnete sa na ňom smiať, ja som sa už presunul k nejakému ďalšiemu slovnému žonglovaniu, alebo ku nejakej „sladkosti“ pre váš mozog. Takže, ste prirodzene pohltení v úplnom pohltení. V skutočnosti sa úplné pohltenie, to že ste úplne pohltení, deje cez energetický daršan. Či ste pohltení, alebo nie, ja vás do tohto priestoru jednoducho zatlačím počas energetického daršanu, takže nemôžete uniknúť a musíte vibrovať na tej istej frekvencii ako ja. Preto ľudia, ktorí nepoznajú abecedu života, keď sa iba po 21 energetických daršanoch vrátia späť do života, je to úplne iné. Ich život je úplne iný!   

Šťastní a požehnaní ste vy, ktorí ste na Vnútornom prebudení stupeň 4! Prenesiem vás na ďalšiu úroveň iniciácií, nielen daršanov. Pretože ja viem, že všetci z vás ste už prešli mnohými iniciáciami a daršanmi, teraz je vaše telo pripravené na to, aby vibrovalo. Ako som povedal, keď už viete trochu plávať a ste pohltení tým, ako niekto pláva, nie je v tom žiadny rozdiel. Takisto, vy už poznáte daršany a iniciácie. Pochopte, keď človek, ktorý pozoruje ako niekto iný pláva, nevie plávať, keď tým nie je úplne pohltený, tak odzrkadľuje iba 85%. Keď vie plávať, keď ten, ktorý pozoruje vie plávať, a je tým úplne pohltený, tak odzrkadľuje 100%! 

Takmer všetci z vás poznáte iniciácie a daršany. Nie je to pre vaše telo nič nové. Je tu iba jeden človek, ktorý mal trochu strach a vyjadril to pri energetickom daršane. Povedal som: „Neboj sa. Budem pomaly pripravovať tvoje telo a dávať daršany. Pomaly pripravím tvoje telo a myseľ. Nemusíš mať z toho strach.“ Každý z vás, okrem jedného alebo dvoch, poznáte daršany, iniciácie.

Odo dnes postupujú iniciácie na ďalšiu úroveň, pretože budem pod vami používať yantru. Vy budete na tejto yantre! Používal som ju od prvého dňa, ale za vami. Pripravoval som vaše telo a myseľ. Yantra je geometrické, posvätné geometrické znázornenie vesmírnej energie. Majstrove pohyby, pohyby jeho tela, to je tantra. To ako pohybujem rukou, alebo ako fúkam do vzduchu, aby som prebudil vašu kundaliny, to je tantra. Zvukové vibrácie, hudba, piesne, alebo spievanie, to je mantra. Vy budete sedieť na tejto yantre. Potom pochopíte silu iniciácie! Iniciácia s použitím yantry je tisíckrát silnejšia, ale vaše telo by malo byť na to úplne pripravené.  

Ja som veľmi šťatný, že okrem jedného alebo dvoch ľudí, je každý z vás pripravený. Prvé dva-tri dni to bude viesť k bezsenným, neúnavným nociam, ale nebojte sa toho, pretože nebudete cítiť žiadnu únavu. Iba ten jeden alebo dvaja ľudia, ktorí majú trochu obavy, vy nemusíte ísť na túto yantru. Ja vás budem priamo na to pripravovať nasledujúcich niekoľko dní. Yantra prebúdza nemechanické časti mozgu. Je to veľmi mystická a tá najsilnejšia iniciácia!  

Prosím pochopte, yantra je v skutočnosti geometrické zobrazenie aktivity neurónov, ktorá sa deje vo vašom mozgu počas prebudenia kundaliny. Keď je vaša kundaliny prebudená, keď vibrujete v tom istom priestore ako ja, keď sa vo vás zrkadlia neuróny, tá geometria sa objavuje vo vašom mozgu a prebúdza jeho nemechanické časti. Táto geometria je yantra. Kundaliny takmer každého z vás je prebudená, prebúdzajú sa nemechanické časti vášho mozgu, vaše telo a myseľ sú vyvážené na to, aby prijali tieto vibrácie, túto skúsenosť energie, toto zrkadlenie neurónov.  

Prosím pochopte, v skutočnosti je celé toto Vnútorné prebudenie o zrkadlení neurónov. Je to  replikovanie ten najvyššej aktivity neurónov do vás. Prosím počúvajte, na stupňoch 1, 2 a 3 ju nebudem schopný replikovať na 100%, pretože ste noví. Keď vy sami neviete aspoň trochu plávať, tak 100% replikovanie nie je možné. Vy sami teraz poznáte ukončovanie na nejakej úrovni. Možno ste, alebo nie ste úspešní – to nie je problém. Snažíte sa, to stačí. Vy sami ste sa naučili plávať – to je upanišád – a teraz vaše telo a myseľ poznajú, čoje daršan. Keď vyskočíte, vaša myseľ nie je rozrušená, vaše telo sa nebojí, nie je rozrušené. Poviete: „To je v poriadku. Je to iba zábava.“ 
Poviem vám, to preto aj keď kričím, tak moji Swamis a Swaminis sa ma neboja, pretože dostanú strach iba na vonkajšom povrchu, alebo iba ukazujú, že sa boja. Vo vnútri ich vlastný mozog zrkadlí moju neurónovú aktivitu, ktorá je hlbokou láskou a súcitom. Ten vplyv tam bude, keď sa vrátite, keď začnete žiť svoj život!   

Počúvajte! Keď som čítal o celom tomto výskume, bol som taký upokojený ohľadne jednej veci. Teraz viem, či som schopný preniesť to verbálne alebo nie, tak každý kto príde a sedí v mojej prítomnosti, zažije záblesk mňa a priestor naplnenia. 

Vnútorné prebudenie stupeň 4 je o prebudení, o zrkadlení tých istých neurologických aktivít, tých istých neurónov, ktoré ja zažívam sám v sebe, o žití života s pochopením, vnímaním, energiou a vnútorným priestorom inkarnácie! Takže, pripútajte sa, pripravte sa, sadnite si a užívajte si let!  

Keď som čítal tú správu, cítil som, že bol zo mňa odňatý ťažký náklad, pretože vždy som bol zvedavý: „Ako dosiahnem to, aby ľudia pochopili? Robím svoju prácu? Budem schopný replikovať to, o čom rozprávam?“ Vážne, niekedy kričím na človeka a on sedí v romantickej nálade. Čo si mám myslieť? Naozaj, niekedy pochybujem o svojich schopnostiach! Keď som čítal túto správu, bol som taký šťastný a upokojený! Pozrite, ja poznám toto mystérium. Je to základná veda upanišádu, sedenia s majstrom. Lenže táto vec je krásne krok za krokom overená vedou. Moje nové pochopenie, ktoré som získal je: Keď tento človek nevie plávať, tak neabsorbuje 100%. Keď vie trochu plávať, bude absorbovať 100%. Teraz viem, prečo aj vy musíte vedieť trochu o ukončovaní.

Ramana Maharishi hovorieval: „Keď budete robiť Atma Vichara, techniku „Kto som“, moja prítomnosť vás urobí osvietenými.“ Takže, človek to takisto musí trochu robiť, pretože len vtedy sa udeje 100% odraz, zrkadlenie neurónov.    

Poviem vám, keď som pochopil, že celé toto mystérium bolo krok za krokom overené, bol som taký šťastný. Teraz musíte už len trochu vedieť o ukončovaní. Mali by ste sa o to úprimne pokúsiť. To stačí. Čomukoľvek hovoríte úprimnosť, čokoľvek pod tým chápete, ak sa o to aspoň toľko pokúsite, to stačí. Iba seďte a prijímajte. To je všetko! Budete prenesení do tohto priestoru, budete prenesený na túto úroveň, do tejto iniciácie, do tejto skúsenosti. Nie je to obmedzené časom a priestorom. Ja naozaj chcem úprimne, s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním, replikovať 100% tejto skúsenosti osvietenia do vás všetkých. Úprimne vám poviem, ja si nikdy nenechávam nič do rezervy. Iba vtedy, keď to ľudia nedostanú, robím stupeň 2. Keď to premeškajú znova, robím stupeň 3. Tieto stupne nie sú urobené kvôli môjmu potešeniu, alebo radosti. Sú urobené, lebo je to nevyhnutné.  

Prosím, všetci si na pár minút sadnite. Vy všetci poznáte ukončovanie. Nemusíte ho robiť, pretože ho poznáte. Vy absorbujete, vstrebávate mňa. To stačí na to, aby sa tieto neurónové aktivity zrkadlili aj vo vašom mozgu. Iba seďte a zrkadlite Nithyanandu! Namah Shivaya! 

Koľkí z vás cítite, že sa niečo deje vo vašom mozgu, nejaká dezorientácia? Je to preto, lebo moja neurónová aktivita je pre váš mozog príliš veľa na to, aby to zrkadlil. Pochopte, vždy keď je sťahovaný príliš veľký súbor, čo urobí váš počítač? Zahlási chybu! To je prvá vec, ktorú ukáže váš počítač. Takisto, vy budete doslova cítiť pohyby vašich nervov vo vašej hlave a iných častiach vášho tela. Postavia tabuľu s nápisom: „Čakať! Prosím čakať!“, alebo „Chyba! Súbor je príliš veľký! Nemôže byť stiahnutý! Aktivita, ktorá sa musí udiať v mozgu je príliš veľká! Môžete prosím počkať?“ V skutočnosti sú pocity závrate iba hodiny, ktoré sa objavia a hovoria: „Čakať!“ To je ten pocit závrate. Pocit, že je hlava ťažká, to je „Chyba“, alebo „Príliš veľký súbor“. Súbor je v megabytoch. Teraz bolo stiahnutých iba 1,2 megabytov a celý súbor má 1000 megabytov. Vo vašej hlave budete mať pocit, ako keby bola na vás položená hora! Koľkí z vás to cítite? Dobre! Ste na tej správnej ceste!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 2. december 2013

Čítanie z Akáše o počúvaní

Vytvorme pomocou meditácie priestor pre Mahadevu, Mahakalu, Dakshinamurthyho, aby mohla ich energia zostúpiť, aby odpovedali na naše otázky a čítali z akáše.


OTÁZKA: Drahý Mahadeva, Dakshinamurthy, môžeš nám prosím objasniť, čo znamená “počúvanie” z vesmírnej perspektívy?

MAHADEVA: “Počúvanie” znamená počúvať skúsenosť, ktorú sa vám iný človek snaží odovzdať, aj bez použitia uší, iba pomocou vašej prirodzenej, vrodenej schopnosti počúvať druhého človeka. Vďaka vašej vrodenej, prirodzenej schopnosti môžete počúvať, vidieť,  prijímať informáciu iba použitím vášho tretieho oka a orgánu, ktorý súvisí s tretím okom –mozgu – bez toho, aby ste použili iné orgány. Keď počúvate, keď sa snažíte počúvať, vložte všetko vaše úsilie a snahu do počúvania cez vaše tretie oko.

OTÁZKA: Drahý  Mahadeva, Kalabhairava, Dakshinamurthy, môžeš nám prosím objasniť, ako môžeme autenitcky počúvať seba samých a iných?


MAHADEVA: Keď sa naučíte autenticky počúvať iných, tak sa naučíte autenticky počúvať aj seba samých. Počúvanie je zvyčajne prerušované neautentickosťou na rôznych úrovniach, vlastnými záujmami, strachmi, prejavmi priazne a neadekvátnym pochopením. Keď počúvate iných, zbavte sa toho všetkého a iba počúvajte. Vďaka počúvaniu iných sa naučíte ako počúvať autenticky. Takto budete schopní autenticky počúvať aj seba samých. Autentické počúvanie by malo začať najprv počúvaním iných. Potom sa naučíte počúvať aj seba samých.

OTÁZKA: Drahý Dear Mahadeva, Dakshinamurthy, môžeš nám prosím objasniť, ako môžeme urobiť ukončenie s fyzickými chorobami, hlavne s fyzickou bolesťou?

MAHADEVA: Počúvajte tú časť vášho tela, ktorá nefunguje v pocite blaženosti, v zdraví. Počúvajte túto časť. Presne sa opýtajte, čo táto časť potrebuje, čo postráda. Iba pomocou počúvania rôznych častí vášho tela ich môžete všetky zosúladiť so zdravím.


OTÁZKA: Drahý Mahadeva, Dakshinamurthy, môžeš nám prosím objasniť, ako sa môžeme stať viac vedomí a ukončiť neukončenia z našich minulých životov, ich zovretie a vplyv na náš súčasný život?

MAHADEVA: Mám iba jedinú odpoveď: Milosť a požehnanie guru!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 1. december 2013

Prvý deň Vnútorného prebudenia na Bali – Čítanie z Akáše

Dnes začína Vnútorné prebudenie stupeň 4. Zároveň má dnes tento program svoje šieste narodeniny. Začali sme ho organizovať 1. decembra 2008, v rovnaký deň. Medzičasom sa stal nezávislou inteligenciou! Žehnám tento program, aby prebudil milióny a milióny ľudí na planéte Zem! Nech žijete dlho a nech sa prebudia miliardy ľudí na planéte Zem! 

Aby som predstavil tento program, môžem znova iba povedať, že som tehotný! To je to presné slovo. Vždy, keď sa prinášajú veľké veci, kedykoľvek zo mňa vychádzajú úžasné veci, tak mám tento pocit, mám túto energiu. Jednoducho ňou prekypujem. 

Pristúpim k rannému satsangu. Zaviazal som sa, že odo dnes budeme mať týchto 21 dní čítania z akáše. Budem čítať akašické záznamy. Namah Shivaya! 

OTÁZKA: Ctený Kalabhairava, môžeš nám prosím objasniť, čo je integrita z vesmírnej perspektívy? 

KALABHAIRAVA: Keď sa čistá prána premení v tele na slová, tak individuálna vôľa zohráva veľkú úlohu pri tom, či budú tieto slová sformované “pre” život, alebo “proti” životu. Ak individuálna vôľa podporuje život a dovolí práne, aby sa sformovala do slov, tomu sa hovorí “integrita”. Ak individuálna vôľa podporuje ne-život, chaos v živote a dovolí práne, aby sa sformovala do slov, to je “neintegrita”. Integrita znamená umožniť vašej čistej práne, aby vo vás prúdila, aby vo vás žila, prejavovala sa, vyžarovala, konala cez vaše telo, myseľ a bytie.   

OTÁZKA: Drahý Kalabhairava, môžeš nám objasniť, čo je autentickosť z vesmírneho pohľadu? 

KALABHAIRAVA: Myseľ, ktorá vás ovláda ako agent, aby žila cez vaše telo, myseľ a vedomie, myseľ, ktorá vstupuje do vášho vnútra ako ozbrojená stráž, alebo predstiera, že je pohotový sluha, vás pomaly smeruje do nevedomia a preberá úlohu vášho života. Myseľ, ktorá preberá úlohu vášho života, vám neustále prináša také skúsenosti, aby ste uverili tomu, že ak má váš život prebiehať hladko, tak je potrebné, aby bola súčasťou vášho života.  

Autentickosť je pochopenie, že myseľ potrebuje slúžiť len svojmu účelu, kvôli ktorému začala existovať. Keď vstúpi do vášho domu a povie, že vás bude chrániť, tak jej dovoľte iba to, aby vás chránila. Ak vstupuje do vášho života s tým, že vám hovorí, že vás urobí schopnejšími, výkonnejšími, tak jej dovoľte robiť len túto prácu. 

Autentickosť je pochopenie, že myseľ nie je potrebná na to, aby váš život prebiehal hladko. 

Dovoliť mysli, aby vykonávala len svoju pridelenú prácu, pre ktorú prišla do vášho vnútra, nedovoliť jej, aby prevzala dozor nad celým vaším životom, to je autentickosť.

Vnútorná identita, ktorú máte, neexistuje vtedy, keď máte, alebo keď si uvedomujete, že nemáte. Vonkajšia identita, ktorú máte, existuje len pokiaľ si ostatní myslia, že ju máte. 
Annyakara ostatných voči vám (to ako vás vidia ostatní) existuje, pokiaľ ostatní majú svoju vlastnú vnútornú identitu. Zosúladenie vášho života vo všetkých týchto troch dimenziách s jasnosťou, úprimnosťou a zodpovednosťou za všetky tri, to je autentickosť. 

Autentickosť žije a vedie váš život do čistého vedomia. Čím sa stanete viac a viac autentickí, tým sa vaša prítomnosť stane viac a viac intenzívnejšia. Autentická bytosť nemusí používať slová na to, aby obohacovala iných, aby ich ovplyvňovala. Jej prítomnosť je taká silná, že ona samotná obohacuje každého. 

OTÁZKA: Drahý Kalabhairava, môžeš nám objasniť, čo je zodpovednosť z vesmírneho pohľadu? 

KALABHAIRAVA: (problém so zvukom) S „Atma Vikaasa“ (vnútorné rozpínanie) sa život stane novým. Obohacovanie seba a iných sa stane súčasťou vašej samotnej existencie. Rozpínanie všetkého, čo vnímate ako seba samých, to je zodpovednosť.

OTÁZKA: Drahý Kalabhairava, môžeš nám objasniť, čo je obohacovanie z vesmírnej perspektívy?

KALABHAIRAVA: Obohacovanie znamená žiť s jasným vedomím ako skúsenosť to, že všetko a každý je súčasťou vás. Keď bude vo vás táto pravda v podobe vedomia, stanete sa zodpovední. Keď sa táto pravda stane skúsenosťou vo vás, tak sa stanete “obohacovaním”. Obohacovanie je iba to, že každá časť z vás zažíva „Atma Vikaasa“ – vnútornú expanziu, rozpínanie. Keď sa vo vašej duši udeje Atma Vikasa, vnútorné rozpínanie, tak každá bytosť vo vašom okolí, každá bytosť, ktorá je predĺžením vás, každá duša, ktorá prebýva v rôznych telách, ktoré sú s vami prepojené, začne takisto zažívať Atma Vikasa. Keď vaše slová, myslenie, konanie smerujú k tomu, aby pomáhali každému jednotlivcovi dosiahnuť Atma Vikasa, vnútorné rozpínanie, tak obohacujete. Obohacovanie rozpína váš život a jeho možnosti. Obohacovanie rozpína vašu existenciu. Obohacovanie rozpína vašu samotnú existenciu. 

OTÁZKA. (problém so zvukom)

KALABHAIRAVA: (problém so zvukom) Neprebudené bytosti nemajú, hoci vlastnia. Vaše je iba to, čo máte. Čo je vo vašom živote ako realita, ako súčasť vášho pochopenia, iba to je vaše. Čo iba vlastníte a neviete ako s tým zaobchádzať, ako to vlastniť, používať, ako to urobiť realitou vo vašom každodennom živote, to nemôže byť súčasťou vás. Takže pochopte, byť prebudený je jediným stav, kedy máte vedomie. Ostatní ho nemajú.  

OTÁZKA: Drahý Kalabhairava, môžeš nám prosím objasniť, čo by sme mali robiť, aby sme sa stali prebudenou bytosťou? 

KALABHAIRAVA: Rozhodnúť sa prebudiť a odstrániť všetky zväzujúce záujmy, ktoré vás neustále držia v hlbokom nevedomí, spánku. Odstrániť všetky bočné záujmy, ktoré vás udržiavajú nevedomými, zaspatými vo vašom každodennom živote. Odstrániť ich zo svojho života. To je jediná cesta, ako dosiahnuť prebudenie. 

OTÁZKA: (problém so zvukom) 

KALABHAIRAVA: Vo vesmíre sa nič nedeje ako prirodzená súčasť evolúcie. Takzvaná evolúcia sa deje len ako súčasť sadhany (duchovných procesov, praktík). Každá evolúcia, či je to vývoj ryby na korytnačku, alebo korytnačky na prasa, alebo opice na človeka, je jasné duchovné praktizovanie, cvičenie. Je to duchovné praktizovanie, ktoré umožnilo celú evolúciu. Neexistuje nič také, ako „prirodzený prúd“. Keď sa dostaví výsledok dlhodobého praktizovania, tak hovoríte tomu „prirodzený prúd“. Ale je to len duchovné praktizovanie, ktoré umožňuje, aby nastala evolúcia. 

OTÁZKA: Drahý Kalabhairava, môžeš sa s nami podeliť o to, čo je cieľom toho, že sa celok rozdelil do mnohých častí a doviedol mnohých ľudí do klamu existencie? 

KALABHAIRAVA:  Neexistuje žiadny cieľ. Celok sa nikdy nestal mnohými. Mnohí nikdy nemôžu upadnúť do sebaklamu. To, čo upadá do sebaklamu, nemôže byť nikdy súčasťou celku. Celok neustále oslavuje seba samého ako celok. Nikdy sa nestáva mnohými. Môže sa rozpínať, ale nikdy sa nestáva mnohými a neustále oslavuje svoju vlastnú existenciu a užíva si to. Nikdy nesmeruje seba samého do sebaklamu, alebo ilúzie. Je neustále nažive, prebudený.   

Nech prítomnosť Mahadevu prebudí všetkých z nás! Nech sa kundalini energia prebudí vo všetkých z nás! Nech ako blesk pristane kundalini na vás všetkých!

~~~

No comments:

Post a Comment