Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

Saturday, December 28, 2013

28. december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 28. december 2013

Spôsobujte osvietenie 

Dnes budem rozvíjať tému: „spôsobovať osvietenie“. Hoci som sľúbil, že do konca tohto roka budem podávať podstatu tohoročných satsangov, ešte stále máme štyri dni. „Spôsobovať osvietenie“ môže byť podstatou tohoročných satsangov. Môžem povedať, že toto je vrchol. Spôsobovať osvietenie je vrchol. Byť katalyzátorom, nástrojom pre každého, aby si uvedomili svoju realitu! Musíte vedieť, že keď hovorím „byť nástrojom pre každého, aby si uvedomili svoju realitu“, nehovorím, že keď chce niekto robiť terorizmus, tak by ste mali urobiť bomby a dať mu ich. Nie! Ak niekto chce zabíjať ľudí, neznamená to, že mu dáte zbrane. Nie! Ak budete úprimne katalyzátorom, pretransformujete tú realitu, ktorú chceli vytvoriť, a spôsobíte, že si uvedomia svoju najvyššiu realitu. Keď budete katalyzátorom, tak aj násilní ľudia, ktorí prídu do vašej blízkosti a budú sa o vás odierať, všetko ich násilie zmizne a stanú sa krásnymi bytosťami.      

Prosím pochopte, videl som, že niektorí najlepší sannyasis a sannyasinis v našej sange, ktorí majú pôvab, všetci sú vedome alebo nevedome katalyzátormi pre iných, aby si uvedomili svoju realitu. Aj keď je to ctiteľ, ktorý prišiel do ašrámu po prvýkrát, aj jemu ponúkajú autentické počúvanie. Schopnosť poskytnúť autentické počúvanie je pôvab. Krása nie je užitočná, ale pôvab bude vo vašom živote vždy užitočný, ako pre vás, tak aj pre iných.

Thursday, December 26, 2013

26. december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 26. december 2013

Počúvajte!

Dnes vám podám podstatu satsangov z celého roku. 

Predtým som podával podstatu integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovanie. Ďaľšie slovo, ktoré sa potrebujete naučiť, skúsenostné vyjadrenie z upanišádov je „shravana“ - atentické počúvanie. 

Či už počúvate svojho Guru, alebo svojho suseda alebo svojho nepriateľa, počúvajte autenticky. Prosím pochopte, ak budete autenticky počúvať svojho nepriateľa, tak pochopíte, že on nie je váš nepriateľ. On je len žobrák, ktorý stojí pred vami, kvôli jeho chudobe, chudobe pochopenia o živote a o vás samých. Preto vám hovorím, nenásilie nie je morálka, je to zrelosť! Keď hovorím „nenásilie“, „ahimsa“, nehovorím to v kontexte morálky, nehovorím to v kontexte uchovať mier v spoločnosti. Ja nemám záujem o Nobelovu cenu mieru. Keď hovorím „nenásilie“, hovorím v kontexte duchovnej zrelosti. Keď budete autenticky počúvať, tak pochopíte, že vo vašom nepriateľovi je žobrák, bezmocný človek. Prvá vec bude tá, že prestanete mať z neho strach.  

Wednesday, December 25, 2013

25. december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 25. december 2013

Požehnanie guru je to najväčšie bohatstvo! 

Na niekoľkých dalších satsangoch začnem dávať podstatu všetkých satsangov, ktoré som viedol tento rok.

Podstata všetkých satsangov, ktoré sa udiali tento rok, je veda ukončovania. Prosím počúvajte! Oheň, pochybnosť, pomsta, neukončenie - ani z jedného by nemal ostať ani kúsok. Aj keď ostane iba kúsok z nich, môže vás prehltnúť, môže vyrásť a prehltnúť vás! Všetko musí byť úplne spálené! Kým to nespálite, urobte túto prísahu: „Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Na Guror Adhikam, Shivasaa Sanataha”. To znamená: „Nič viac ako guru, nič viac ako guru, nič viac ako guru. To je učenie Šivu.“ „Shivasaa Sanataha” znamená, že je to priame nariadenie Mahadevu, Šivu. Môžem povedať, že je to jediné učenie, ktorému dáva Mahadeva svoje meno, ktorému prepožičiava svoju autoritu. 

Tuesday, December 24, 2013

24. december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 24. december 2013

Rozprávajte do počúvania poslucháča!

Niekoľko nasledujúcich dní budem pokračovať v podieľaní sa o podstatu tohtoročných satsangov.

Jeden z dôležitých príspevkov tohtoročných satsangov - nielenže chcem prestať používať slovo „príspevok“, chcem povedať „spôsob akým sme znovuobjavili seba samých“ - spôsob ako celá sanga znovu objavila seba samých, je integrita a autentickosť. Pochopte, ja nehovorím, že sme sa stali autentickí, ale poznáme ten správny dôvod našich problémov. Pochopte, poznať správny dôvod našich problémov vyrieši problémy na 90%! Keď poznáte ten správny dôvod, 90% problémov je vyriešených! Vivekananda hovorí: „Správny začiatok je ukončenie.“ Nechcem povedať, že sa celá sanga stala úplne autenticky autentická, ale môžem povedať so všetkou sebadôverou, integritou a autentickosťou, že teraz sanga pozná správny dôvod problémov. Keď hovorím sanga, nemyslím tým len organizáciu, ale to, že každý jednotlivec je sanga. Každý jednotlivec objavuje správny dôvod svojich problémov.

Prosím pochopte, keď objavíte správny dôvod problémov vo vašom biznise, vyrieši sa 90% problémov! Keď budete bojovať, trápiť sa kvôli nesprávnym dôvodom, nikdy nepríde riešenie. Integrita a autentickosť je úžasný spôsob ako sme znovu objavili a pretransformovali seba samých. Znovu sme objavili spôsob ako byť, ako existovať. Nanovo sme predefinovali našu existenciu, spôsob života. Znova sme definovali našu realitu. Možno sme sa nestali úplne autentickí, ale vieme kde sme neautentickí, prečo sme neautentickí, a vieme ako sa stať autentickí.  

Monday, December 23, 2013

23. december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. december 2013

Znovu objavte sami seba!

Podstata tohtoročných satsangov je obohacovanie. Naša schopnosť obohacovať ľudí sa mnohonásobne zvýšila. Schopnosť obohacovať inteligenciu ľudí, zámery ľudí a ich zručnosti!   

Naša schopnosť obohacovať sa rozšírila, explodovala. Teraz ľudia vedia, prečo robia to čo robia, prečo by mali robiť to čo robia. Toto poznanie je podstata života úspešnej bytosti. Prosím pochopte, keď viete prečo robíte to čo robíte, prečo by ste mali robiť to čo by ste mali robiť, to z vás robí úspešnú bytosť. Úspešná bytosť je človek, ktorý vie, prečo robí to čo robí. Vodca je človek, ktorý dokáže sám seba neustále transformovať. Pochopte, objavovať niečo navonok je jednoduché. Schopnosť objavovať, neustále skúmať krajinu vášho vlastného vedomia, to z vás robí vodcu. Neustále transformovať samého seba podľa potreby ľudí z vás robí vodcu. Nikto sa nerodí ako vodca, pochopte to jasne. Je to vaša schopnosť transformovať seba samých, ktorá z vás robí vodcu, pretože vkus ľudí sa neustále mení. Keď budete zaseknutí v starej predstave ľudí, to je ako používať starý cestovný poriadok indických železníc! Schopnosť neustále transformovať seba samých z vás robí vodcu.     

Môžem povedať, že celý tento rok sme cez naše satsangy nanovo objavovali seba samých. Objavili sme v nás toľko rôznych schopností.

Sunday, December 22, 2013

22. december 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 22. december 2013

Zničte svojich vnútorných démonov

Dnes vám dám podstatu Vnútorného prebudenia (IA) stupeň 4. Na začiatok vám chcem povedať, že IA stupeň 4 je úspešne ukončené! Program je úspešný nad moje očakávania. Nielen nad všetky vaše očakávania, je to dokonca nad moje očakávania!

Poviem aspoň pár vyjadrení, pár právd dostupných vám všetkým z tohto IA stupeň 4.

Prvá: Počúvanie, autentické počúvanie. 

Druhá: Stať sa nástrojom pre realitu iných. Tu nastáva ten obrat, kedy sa stávate vodcom.

Prosím pochopte, vodca je človek, ktorý neustále myslí na iných, pre iných. Nemôžete na dlho žiť život pokrytecky. Nemyslite si: „Budem konať, ako keby som myslel na iných, ale nebudem to robiť.“ Nie! Nemôžete takto konať dlho. Nemôžete žiť tak, že to budete len hrať. Pochopte, byť úprimne nástrojom pre realitu iných je veľmi dôležité. Je to hlboká lekcia, ponaučenie, o ktoré ste sa skúsenostne podelili na tomto IA stupeň 4. Nech cítite akúkoľvek prekážku stať sa nástrojom pre realitu iných, musíte s tým všetkým urobiť ukončenie. To, ako urobiť ukončenie so všetkým, sa krok po kroku učí niekoľko prvých dní. Keď sa stanete nástrojom pre realitu iných, tak z neočakávaných kútov, neočakávanými spôsobmi sa začne veľa iných ľudí stávať nástrojom pre vašu realitu!