Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

august

RANNÉ SPRÁVY PARAMAHAMSA NITHYANANDU za august 2013 

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 31. august 2013

Vaše zlyhania – to nie ste vy!

Naplnenie. Vnesiem viac svetla do umenia naplnenia, ukončenia. Počúvajte! Ak budete vo vašom živote neustále trpieť, čohokoľvek sa dotknete, nikdy nebude úspešné, bude to prinášať iba utrpenie. Môžete urobiť ukončenie aj so zlyhaniami, ktoré nedokážete pochopiť logicky, ktoré sú pre vás nepochopiteľné! 

Vy si vždy myslíte, že môžete urobiť ukončenie iba s vecami, u ktorých ste schopní nájsť ich koreň, príčinu. Napríklad, vzorec podráždenia, kedy časť vás bojuje s inými ľuďmi. Vy všetci veríte, že keď sa niekedy tento vzorec prejaví, tak sa vrátite ku koreňovému vzorcu a urobíte ukončenie. Áno, je to možné. Ale ja vám poviem ešte jednu vec. Existuje veľa vecí, o ktorých neviete prečo a ako sa dejú. Napríklad, takmer všetci z nás máme tento vzorec: „Nič z toho, čo chcem, sa nikdy nestane. Čohokoľvek sa dotknem, to sa stane zlyhaním. Možno keď 1% Boh naplní, tak v 99% sa to nepodarí.“ Aj takéto vzorce môžete ukončiť. Môžete vyhlásiť: „Ukončujem tieto vzorce o mojom vlastnom zlyhaní, vzorce odmietania seba samého.“

Všetci si vždy myslíme, že na našom tanieri máme naložené príliš. Aj keď nebudete schopní zistiť, kedy ste tomu začali veriť, ako tento vzorec začal, aj keď nebudete schopní nájsť koreň tohto vzorca, poviem vám, môžete priamo ukončiť tieto koncepty, pochopenia, myšlienky, ktoré máte vo vašom mozgu, vo vašom systéme. Ak si myslíte, že máte v živote veľa utrpenia, veľa túžob, ktoré nemôžu byť naplnené, ak si myslíte, že kvôli vašim neukončeniam naložilo vaše vedomie na vás príliš veľa túžob, ktoré nebudete schopní ukončiť s vašim životom, prosím pochopte, aj s týmto všetkým môžete urobiť ukončenie! 

Dobrá správa pre vás je, že váš vnútorný systém prirodzene nemôže byť ovplyvnený žiadnymi neukončeniami, neúplnosťami! Nanešťastie, vy si silno myslíte, že si nedokážete udržať ten správny, pozitívny priestor, ktorý máte. Ak si nedokážete udržať tento priestor a vypadnete z neho, znamená to, že váš pozitívny priestor nemôže byť vo vašom vnútornom priestore trvalý. Ak nemôže byť trvalý, tak potom by ste logicky mali vedieť, že ani ten zlý, negatívny priestor nemôže byť trvalý! Ale vy tomu neveríte!

Vy vždy veríte tomu, že ten správny priestor sa stratí, zmizne: „Hneď stratím rovnováhu, spadnem!“ Myslíte si, že váš zlý priestor je predvolený, nastavený program. Dobrá správa je, že váš vnútorný priestor nemá žiadny predvolený program. Jeho nastavený program je byť „unclutched“ – odpútaný, odpojený. Toto je nastavený, predvolený program vášho vnútorného priestoru. Vy silno veríte, že váš zlý priestor, to znamená negatívny, nemožný, priťahujúci viac a viac neukončení, neúplností, myslíte si, že tento negatívny priestor je predvolený a trvalý program. Je to nesprávne! Môžete urobiť ukončenie s touto domnienkou, v ktorú veríte. Aj táto viera je iba neadekvátne pochopenie. Aj táto viera je iba neadekvátnosť vášho bytia. 

Preto pochopte, môžete urobiť ukončenie aj s touto vierou. Keď ukončíte túto vieru, toto neadekvátne pochopenie vo vašom živote, tak zrazu uvidíte, že budete v nastavenom, predvolenom chápaní, vnímaní. Vaše predvolené chápanie, vnímanie je „unclutched“. 

Ja si myslím, že celá sanga je kolektívne zaseknutá v tomto režime, móde. Keď som predstavil všetky štyri duchovné pravdy, štyri princípy a silu ukončenia, naplnenia, skúsenosť naplnenia, tak bol každý veľmi nadšený: „Áno! Skúsim to! Skúsim to!“ Všetci skákali a videli niekoľko krásnych výsledkov! Lenže vy máte silnú vieru v to, že život nemôže byť krásna jar (Vasantha), alebo že život nemôže byť krásne naplnenie navždy: „Áno, zažil som naplnenie a priestor možností a to všetko. Ale to nemôže byť nastavené, predvolené. Dosiahol som to iba vďaka toľkej sadhane (duchovnému praktizovaniu)! Spadnem späť!“ Kvôli viere, že naše predvolené, nastavené chápanie a vnímanie je negatívne, že pozitívny priestor, ktorý sme si vytvorili je vytvorený pomocou tapasu (pokánia), kvôli tejto viere spadneme späť.

Pochopte, prosím počúvajte, ľudské chápanie vždy verí, že všetko čo sa dostane hore, spadne dole. Keď ste si vytvorili pozitívny priestor, tak ste si ho vytvorili. Takže potom sa vrátite späť do negatívneho priestoru. Nanešťastie vy veríte, že váš negatívny priestor je vaše nastavené, predvolené chápanie a vnímanie, čo však nie je pravda. Takisto ako váš pozitívny priestor neostáva natrvalo, ani váš negatívny priestor neostáva natrvalo. Je to iba vaša viera v to, že negatívny priestor je vaše predvolené chápanie, vnímanie. Toto je problém a vy ho môžete ukončiť. Môžete ukončiť toto nesprávne, neadekvátne pochopenie, ktoré máte, že negatívny priestor je nastavené chápanie, vnímanie. Môžete s tým urobiť ukončenie a takisto môžete urobiť ukončenie s tým, že váš pozitívny priestor nie je dosť adekvátny na to, aby sa vo vás udržal natrvalo. Ja si myslím, že iba vtedy, keď urobíte ukončenie s týmito dvoma vecami, začne skutočné obdobie obohacovania, Aapyaayanam Rithu!

Mali by ste vedieť, že vaše nastavené, predvolené chápanie a vnímanie nie je ani negatívne, ani pozitívne. Je to priestor „unclutching“. „Unclutching (odpútanie, nespájanie myšlienok do súvislostí)“ je vaše predvolené chápanie a vnímanie. Negatívny priestor nie je vaše predvolené chápanie a vnímanie.  

V január, februári, marci, apríli začalo všetko veľkou rýchlosťou: práca na pozdvihnutí do nového chápania, vnímania, praktizovanie ukončenia. V máji to dosiahlo vrchol vytvorením priestoru pozitivity, možností, vodcovstva a osvietenia. Po máji ľudia odišli ako zvyčajne na dovolenku. Dovolenka, oddych nie je nič zlé. Dovolenka s nesprávnym pochopením, že „negatívne chápanie je vaše predvolené, nastavené chápanie a vnímanie“, to je nesprávne! Všetci ľudia upadli späť do negatívneho chápania, že: “Na udržanie sa v tomto pozitívnom chápaní a vnímaní potrebujete veľa tapasu (pokánia), veľa ukončovania. Nedokážem si udržať tento priestor!“

Pochopte, kedykoľvek sa opýtate: „Ako si môžem udržať pozitívne chápanie?“, už ste vytvorili problém, pretože už veríte tomu, že udržať si pozitívne chápanie je ťažké, že teraz vám už nepomôže žiadna technika, žiadna sadhana, že vám nič nepomôže, že vám nič nemôže pomôcť. Dnes sa celá sanga musí rozhodnúť a potom urobiť ukončenie s týmto neadekvátnym, nesprávnym pochopením. Pochopenie: „Negativita je vaše nastavené, predvolené chápanie, vnímanie.“ je nesprávne, neadekvátne pochopenie, ktoré musíte ukončiť. Musíte poznať pravdu. Unclutching je vaše predvolené, nastavené chápanie, vnímanie. 

Ukončenie s nesprávnymi vzorcami, neadekvátnym pochopením, že „čokoľvek budete robiť, bude tam veľa prekážok, bude to nemožné“ je Ganéša puja (Ganéša je syn Boha Šivu). Pochopte, ukončite toto nesprávne pochopenie, ktoré považujete za také silné. Nie je to tak! Vy si vždy myslíte, že vaše nesprávne pochopenia sú vždy silné, čo nie je pravda. Nie sú také silné, ako si predstavujete. Neadekvátne pochopenia nie sú také silné. Urobte s nimi ukončenie. Nesprávne pochopenia nikdy nie sú také silné.

Pochopte, my silno veríme: „Čímkoľvek sa budem zaoberať, bude to veľmi ťažké a nemožné.“ Keď máte také silné pochopenie: „bude to ťažké a nemožné“, prirodzene už cítite únavu vo vašej svalovej pamäti, cítite únavu vo vašej bio-pamäti. Prosím pochopte, už samotná únava a nuda sa stali vaším nesprávnym pochopením, vnímaním. Toto je ten najťažší problém! Musíte s tým urobiť ukončenie.

Urobiť ukončenie so vzorcami „nemožné, to najťažšie“ je Ganéša puja. Ganéša stojí za tým, že všetko je „možné“, „neexistujú žiadne prekážky“. Ganéša je Pánom prekážok! To znamená, že keď sa postaví, tak všetky prekážky zmiznú, stratia sa. Prosím pochopte, na nasledujúcich 10 dní si všetci vytvorte vo vašom vnútri priestor Ganéšu a odstráňte, ukončite myšlienky ako „nemožné“, „ťažké“, „je v tom veľa prekážok“. Toto je Ganéša puja Brahmotsava pre sangu.

Nasledujúcich 10 dní budeme pracovať iba na tejto jednej veci: ukončenie so všetkými vašimi pochopeniami „nemožné“. Urobte ukončenie so všetkými myšlienkami nemožného, nemožností, so všetkými myšlienkami ako „veľa prekážok“, „to nie je dobré“, „to nie je možné“, „to je nemožné“, „to sa nestane“. Ukončite všetky tieto nesprávne pochopenia, nesprávne domnienky, vieru. Toto je pre nás všetkých Ganéša puja. Toto je odkaz pre Ganéša Brahmotsava (oslava).

Nanešťastie, vy ste stratili nádej sami v seba. Myslíte si: „Nie, nie. Pokúsim sa, ale nebude to na mne fungovať.“ Čo to znamená? To, že už ste skončili! Môžete urobiť ukončenie s vrstvami a vrstvami negativity. Môžete ukončiť aj toto! Môžete urobiť ukončenie s každým negatívnym priestorom vašich podriadených. Prosím pochopte, za kohokoľvek zoberiete zodpovednosť, môžete urobiť ukončenie aj s ich nesprávnymi domnienkami, vierou. 

Prijímam Ganéšu ako svedka, s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním vyhlasujem, že ja urobím ukončenie so všetkými vašimi negatívnymi presvedčeniami, domnienkami, vierami. Beriem zodpovednosť za celú sangu a za všetkých žiakov a ctiteľov. Ukončujem všetky vaše nesprávne pochopenia – pochopenie „nesprávne“, pochopenie „strácam nádej, vzdávam sa“, pochopenie „je tam veľa prekážok“. Robím ukončenie s nimi všetkými. Vy všetci zažijete silu môjho ukončenia, naplnenia! 

Za kohokoľvek zoberiete vo vašom živote zodpovednosť, môžete urobiť ukončenie za ich neukončenia, neúplnosti. Je to možné, pretože priestor naplnenia, ktorý máte, bude mať na nich prirodzený dopad a vytvorí v nich naplnenie. Spôsobí to, že sa v nich udeje naplnenie. Pochopte, čokoľvek vyhlásite vo vašom živote, čokoľvek budete vnímať ako prekážku, aby sa vaše vyhlásenia stali realitou, to všetko je iba nesprávne, neadekvátne pochopenie. Môžete s tým urobiť ukončenie. Ukončenie s tým všetkým je Ganéša puja. 

Tentokrát je môj odkaz pre vás všetkých: Ukončujte, robte ukončenie s čímkoľvek, čo vnímate ako nemožné, s čímkoľvek čo je pre vás prekážkou. Urobte ukončenie s tým všetkým. Každé vaše vyhlásenie sa musí stať realitou. Čokoľvek si myslíte, že bráni vášmu vyhláseniu v tom, aby sa stalo realitou, je iba nesprávne, neadekvátne pochopenie. Urobte ukončenie s tým všetkým.  

Dnes, s otvorením Ganéša Brahmotsava, odovzdávam tento odkaz: Urobte ukončenie so všetkými vašimi neadekvátnymi pochopeniami. Urobte ukončenie so vzorcami pochybovania o sebe samých bez ohľadu na to, či dokážete ukončiť vaše neadekvátne pochopenia alebo nie. Aj váš vzorec pochybovania o sebe samých, či: „dokážem ukončiť moje neukončenia, neúplnosti alebo nie“, alebo: „či dokážem ukončiť moje neadekvátne pochopenia alebo nie“, aj to je iba ďalšie neadekvátne, neúplné pochopenie. Ukončite aj toto! 

Takže, vrstvu po vrstve, všetky pochopenia, ktoré zapáchajú tým, že je to „ nemožné“ – „nie, nie, to nie je pre mňa“, „neskôr“, „bolí ma chrbát“, „som unavený“, „život je nudný“, „potrebujem viac prostriedkov“, „príliš veľa prekážok“, „urobil som to najlepšie“, „moja logika je tam zaseknutá“, „môžem, dokážem urobiť iba toľko“, „ja som taký“ – všetko toto sú vrtsvy a vrstvy neadekvátnych, nesprávnych pochopení. Ukončite, urobte ukončenie s nimi všetkými! Preto Ganéša sedí v Muladhara čakre. Ganéša je pánom Muladhara čakry. Akonáhle urobíte ukončenie so všetkými týmito neadekvátnymi pochopeniami, tak sa objaví: „Áno, som tu!“

Dnes vám všetkým odovzdávam tento odkaz: Nasledujúcich 10 dní budeme všetci ukončovať všetky neadekvátne, nesprávne pochopenia, pochopenia o nemožnosti, pochopenia o prekážkach. Urobíme ukončenie s týmto všetkým. Toto je Ganéša puja pre celú sangu. Začnime dnes Ganéša Brahmotsava!

S mojou integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním robím pre vás všetkých ukončenie s vašimi neadekvátnymi pochopeniami, so všetkými vašimi pochopeniami „nemožné“, alebo „ nie je to možné“, alebo „prekážky“. Ukončujem to pre vás všetkých! 

Žehnám vás všetkých s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním, aby ste zažili silu naplnenia, ukončenie so všetkými prekážkami a ukončenie so všetkými pochopeniami „nemožné“ a aby ste si vytvorili priestor možností a naplnili všetky vaše vyhlásenia.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 30. august 2013

Zbavte sa svojich neúplností

Začnem príbehom: Muž sa prihlásil do veľkého firemného impéria ako stážista. Vytočil číslo a zakričal do telefónu hneď v prvý deň v práci: „Rýchlo mi preneste kávu!“ Hlas na druhej strane odpovedal: „Hlupák! Zavolali ste na nesprávnu linku. Viete s kým hovoríte?“ „Nie, neviem!“, odpovedal stážista. Hlas na druhej strane skríkol: „Tu je riaditeľ firmy, vy hlupák!“ Stážista bol úplne šokovaný, ale pokúsil sa zakričať: „A vy viete s kým hovoríte, vy hlupák?“ Riaditeľ firmy odpovedal: „Nie, neviem!“ Stážista povedal: „V poriadku, dobre! To je to, čo som chcel počuť!“ A zložil telefón.

Prosím počúvajte. Vy veľakrát unikáte, utekáte, pretože tí na druhej strane nevedia, kto to urobil. Vy neustále odkladáte možné problémy. Musíte to pochopiť! Odkladanie nevyrieši žiadne záležitosti. Možno v tomto príbehu muž úspešne unikol z tejto jednej situácie. Nebolo by veľmi ťažké, keby riaditeľ chcel, mohol zistiť odkiaľ telefonát prišiel. Takisto ako si tento muž myslel, že je zachránený, pretože ho neidentifikovali, aj my si v našom živote neustále myslíme, že sa môžeme zachrániť, keď nebudeme identifikovaní. 
Počúvajte! Život sa začína diať vtedy, keď dokážete byť otvorení každému podnetu, impulzu, ktorý je vám dostupný vo vašom živote. Vaše dieťa je podnetom, impulzom vo vašom živote. Váš obchodný partner je podnetom vo vašom živote. Váš učiteľ je podnetom vo vašom živote. Kohokoľvek vidíte každý deň, a s kým sa navzájom ovplyvňujete vo vašom živote, tí všetci sú podnetom, impulzom vo vašom živote. 

Našťastie alebo nanešťastie, vy všetci ste podnetmi v mojom živote. Či to chcete alebo nie, či to chcem ja alebo nie, je to tak. Takisto aj ja som impulzom, podnetom vo vašom živote. Pochopte, schopnosť byť v úplnosti, v naplnení so všetkými podnetmi, impulzmi vo vašom živote je to, čo jednoducho dovoľuje životu, aby sa vo vás dial. 

Niektorí moji žiaci a ašramajti, pretože nedokážu zvládnuť svoju lenivosť, tak sa ju snažia ochraňovať. Začnú ju predo mnou ukrývať. Napríklad, keď neprídu na rannú jogu kvôli svojej lenivosti, tak preto, aby ju ospravedlnili, si vytvoria chorobu. Keď neprídete, tak po niekoľkých dňoch iba preto, aby ste sa ochránili, urobíte množstvo chýb. 

Prvá: asociujete, spájate sa so svojou lenivosťou. Potom preto, aby ste ospravedlnili svoju neprítomnosť na rannej joge spôsobíte, že ochoriete. A ďalej, chcete tak silno ochraňovať svoju identitu, že sa začnete ukrývať pred mojimi očami. Takže takto sa začína vytvárať priepasť neukončení, neúplností. Začnete vytvárať neukončenia a odstup. Prosím pochopte, v skutočnosti keď urobíte ukončenie so mnou a so sangou, tak zrazu uvidíte, že samotná lenivosť, ktorú ste zmenili na chorobu sa stratí, zmizne z vášho bytia. Toto je iba jeden príklad.

Každý krok vo vašom živote, čokoľvek sa snažíte ochraňovať tým, že to ukrývate, každé neukončenie, ktoré sa snažíte ochraňovať alebo ukrývať, sa stane väčším a väčším neukončením, nenaplnením, väčšou a väčšou bezmocnosťou, väčším a väčším utrpením. Budete smerovať preč, odchádzať z vášho života stále viac a viac. 

Odchádzať od vášho manžela / manželky, od vášho obchodného partnera, alebo od vašej rodiny, od ľudí, ktorí existujú vo vašom živote, alebo od podnetov, impulzov, ktoré existujú vo vašom živote, nie je inteligentné rozhodnutie. Prosím pochopte, my si vždy myslíme, že odísť od ľudí preto, aby sme ochránili naše zvyky a vzorce, je sloboda. Nie je to tak! Je to tá najväčšia zviazanosť! Keď ľudia unikajú pred životom, aby ochránili svoje vzorce – to je tá najväčšia zviazanosť! 

Poviem vám, keď budete otvorení a naplnení, tak aj toto sedenie so mnou prebudí vašu kundaliny, nech budete kdekoľvek. Nezávisí to od času a priestoru! Keď budete nenaplnení, tak môžete sedieť v tejto hale samotnej, ale budete mať pocit, že horíte, že sedíte v ohni. 

Neukončenia, neúplnosti vo vašej existencii sú ako tŕne vo vašom tele. Všetky vzorce, zvyky a životný štýl, ktoré sa snažíte ochraňovať, je to najväčšie nebezpečenstvo. Prosím pochopte, to čo sa snažíte ochraňovať, to vás jednoducho zabije! Čokoľvek sa snažíte ochraňovať pred životom, to vás bude páliť a zabíjať! Či sú to vaše vzorce, zvyky, mentálne nastavenie alebo nenaplnenie, to čo sa snažíte chrániť pred inými a pred životom, čo vás núti odchádzať od života a od iných, to sa stane rakovinou vo vás a zabije vás to! 

Ten najradostnejší život je mať naplnenie so všetkým okolo vás! 

Pochopte, čo sa snažíte ukrývať vo vašom vnútri pred životom, to vás zabije, to vás zničí! Váš vzorec lenivosti bude veľmi jednoduchý vzorec, pokiaľ budete pripravení vystaviť ho, ukázať pred inými. Ale vtedy, keď sa ho rozhodnete pred inými ukrývať, stane sa ochorením. Iba preto, že sa silno spájate s týmto vzorcom alebo so strachom, ktorý si vytvoríte ohľadom tohto vzorca, zničí vás to. Prosím pochopte, keď si vytvoríte strach aj z malého človeka, ten človek samotný nebude mať silu, aby vás zabil, zničil, ale zničí vás strach, ktorý si z neho vytvoríte. 

Poviem vám, kedykoľvek sa snažíte niečo ukrývať, tak samotný strach, ktorý si ohľadom toho vytvoríte, vám vezme rovnováhu. Či ukrývate pred životom niečo, čo je vo vašom vnútri alebo sa pokúšate ukryť niečo mimo vás, v oboch situáciách vás zabijú, zničia vaše vlastné neukončenia, neúplnosti. Nepotrebujete žiadny osobitný trest!

Pochopte, život je taký silný, nedokážete ho oklamať svojou logikou. On funguje na základe jednoduchého, prirodzeného zákona existencie. Sila prirodzeného zákona existencie je taká, že vás ho nikto nemusí učiť. Vďaka vášmu samotnému narodeniu, keď sa začnete vyvíjať, tak ho pochopíte! Pochopíte ho!

Podstata dnešného satsangu je: Neukončenia, neúplnosti vo vašom vnútri alebo navonok, ktoré sa snažíte ukrývať, vedú iba k viac a viac utrpeniu, neúplnostiam a zničeniu. Preto žiadam každého, aby sa zbavil neukončení, neúplností vo vnútri aj navonok, aby váš vnútorný priestor nebol nimi rušený. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 29. augusta 2013

Tajomstvo úplného naplnenia

Dnešná téma pre Nithya satsang je naplnenie a obohacovanie. Zverejním niektoré dôležité posvätné tajomstvá o vašom vnútornom priestore a jeho vzorcoch alebo možnostiach.

Prosím počúvajte. To, či ste vo vašom vnútornom priestore ustálení vo vašich vzorcoch alebo vo vašich možnostiach môžete ľahšie pochopiť tak, že sa pozriete na výsledky, ktoré vytvárajú vaše činnosti, skutky. Výsledky, ktoré sú vašou vnútornou alebo vonkajšou realitou vo vašom živote sú skutočným odrazom vášho vnútorného priestoru, ktorý máte. Ten je buď výsledkom vašich vzorcov alebo možností. Prosím pochopte, podľa výsledkov, ktoré vytvárate zistíte to, či ste ustálení v priestore vzorcov alebo možností. 

Poviem vám, najlepší spôsob ako dosiahnuť priestor naplnenia je nikdy nedovoliť vaším vzorcom ďalší úder. Prosím pochopte, najväčší problém, ktorý máme je ten, že dnes sme naplnení a keď sme naozaj naplnení, tak je to úžasné. Potom si dáme chvíľu voľno až dovtedy, kedy sa vzorce znova objavia a my sa cítime dusení. To je nesprávne! Aj keď sa cítite naplnení, tak pokračujte v procese ukončovania neustálym hľadaním, dolovaním vašich neukončení, neúplností. 

Keď nie ste schopní lietať, je to neukončenie s vašou schopnosťou lietať. Keď nie ste schopní len tak zmiznúť vo vzduchu, je to neukončenie s vašou schopnosťou zmiznúť. Existuje osem hlavných siddhis (výnimočných schopností): anima (zmenšenie tela na veľkosť atómu), mahima (zväčšenia tela na nekonečnú veľkosť), laghima (stať sa takmer bez hmotnosti), garima (stať sa nekonečne ťažkým), prapti (mať neobmedzený prístup na všetky miesta), prakamya (schopnosť zrealizovať akékoľvek túžby), vasitvam (schopnosť všetko si podmaniť), ishitvam (mať absolútnu moc). Môžete sa stať obrovskými ako hory, ľahkými ako atómy. Ak sa nejaká z týchto schopností cez vás nevyjadruje, tak máte neukončenie s touto schopnosťou. Urobte s ňou ukončenie! 

Pochopte to, čo hovorím. Iba preto, že sa cítite ľahkí, spokojní vo vašom srdci, iba preto že sa stratil pocit dusenia nemyslite si, že je vaše naplnenie ukončené! Mať pocit, že sa nedusíte je prvý krok k naplneniu. Vďaka tomu dostanete signál, že idete tým správnym smerom. Miesto, ktoré je 97 kilometrov od Bangalore nie je Bangalore. Tabuľa „Bangalore – 97 km“ ešte nie je samotné Bangalore! Takisto to uvoľnenie, ktoré nájdete počas procesu ukončovania po dobu prvých niekoľkých dní, neznamená koniec procesu ukončenia! Proces ukončenia by sa mal robiť dovtedy, pokiaľ sa nestanete osvietenými, pokiaľ nebudete cítiť, že ste jedným s priestorom „Nithyanandoham“, pokiaľ nezažijete priestor „Nithyanandoham“! Neustále robte ukončenie dovtedy, pokiaľ nezažijete univerzálny priestor „Nithyanandoham“. 

Naplnenie je základná požiadavka aj pre to, aby ste dýchali. Poviem vám, ak máte problémy s astmou, urobte ukončenie s vašimi vzorcami dýchania. Ak máte bolesť kolena, urobte ukončenie so vzorcami, ktoré sa týkajú vašej hmotnosti. Ak máte problémy zo srdcom, urobte ukončenie so vzorcami, ktoré sa týkajú vašich emócií. Ak máte bolesti hlavy, urobte ukončenie so vzorcami, ktoré sa týkajú vášho myslenia. 

Všetky vaše zlyhania by sa mali dostať do vašej hlavy, nie do vášho srdca! Všetky vaše úspechy by mali preniknúť do vášho srdca, nie do vašej hlavy! Pochopte, všetky neukončenia, neúplnosti sú vašimi zlyhaniami. Mali by preniknúť iba do vašej hlavy, aby ste ich mohli začať ukončovať. Neprijímajte ich do vášho srdca, nespájajte sa, neidentifikujte sa s vašimi neukončeniami, neúplnosťami! 

Ten najväčší problém, ktorý máme je ten, že sa idenifikujeme s našimi neukončeniami, neúplnosťami. Videl som medzi mojimi ctiteľmi, žiakmi alebo ašramajtami, že ľudia trpia kvôli svojim neukončeniam. Snažia sa iba zmiznúť, utiecť pred nimi a zachrániť sa. Ale ja vám poviem, mám pre vás dobrú správu! Počúvajte! Ktokoľvek má v sebe nejaké neukončenia a trpí kvôli tomu - zdvihnite ruky! Mám pre vás dobrú správu! S integritou, autentickosťou a zodpovednosťou vám poviem, že aj ja som mal rovnaké neukončenia ako máte vy! To je tá dobrá správa. Ako to môže byť dobrá správa? Pretože ja som ich mal a zbavil som sa ich, môžete sa ich zbaviť aj vy! 

Prosím pochopte. Neidentifikujte sa s vašimi neukončeniami, nenaplnením. Jedna úžasná vec, ktorú urobil môj guru Raghupati Yogi je tá, že prelomil môj vzorec lenivosti. Nútil ma robiť Surya Namaskar (pozdrav slnku) od východu slnka až do jeho západu. Je to doslovná pravda, hovorím to s integritou, autentickosťou a zodpovednosťou. Bol som takmer mŕtvy, keď som si ľahol a povedal som si: „Teraz sa neidentifikuj so svojím telom!“ Vy sa neidentifikujete so svojimi neukončeniami! Neidentifikujte sa s vašou lenivosťou! 

Keď sa nebudete identifikovať so svojimi neukončeniami, neúplnosťami a s utrpením, ktorým prechádzate kvôli vašim neukončeniam, tak vaše smerovanie k naplneniu a osvieteniu bude také jednoduché! Bude to také ľahké! Neidentifikujte sa s vašimi neukončeniami: „Áno, je to tak, mal som neukončenia. Takto fungoval môj systém. Teraz je čas, aby som povedal mojim neukončeniam zbohom!“ 

Pochopte, vaše neukončenia budú viac a viac silnieť, pokiaľ sa budete s nimi identifikovať. Neidentifikujte sa neustále s vašimi neukončeniami, neúplnosťami! Nevlastnite ani jedno z nich, jednoducho ich nevlastnite! Nevlastniť žiadne neukončenie je úplné naplnenie! Veľmi presvedčivo, to znamená ak budete presvedčení, že nevlastníte toto neukončenie, tak budete naplnení! To je všetko! Ak budete presvedčení o tom, že nevlastníte toto neukončenie, tak budete naplnení, úplní. Neidentifikovať sa, nespájať sa s vašimi neukončeniami znamená úplné naplnenie! Toto je pointa, posvätné tajomstvo.

Od tohto satsangu, aj vtedy keď začnete robiť ukončovanie, tak nevyhráte nad všetkými vašimi neukončeniami. Pochopte, existujú niektoré neukončenia, od ktorých sa môžete jednoducho priamo oddeliť. Vy sami budete veriť, že ste sa od nich oddelili. Sú niektoré neukončenia, o ktorých ani vy sami nechcete veriť, že ste od nich oddelení. Urobte ukončenie iba s týmito neukončeniami! Oddeliť sa od všetkých neukončení je naplnenie, úplnosť. Čím viac budete naplnenými, tým zrelšími dušami budete. Duša, ktorá je naplnená je rovnocenná duši, ktorá vidí život, ktorá zažíva život.

Prosím pochopte, keď nebudete naplnení, tak môžete prijať aj dvetisíc ďalších životov a stále budete ako zviera. Byť zvieraťom neznamená, že budete mať iba štyri nohy. Je veľa zvierat, ktoré behajú okolo na dvoch nohách. Majú takmer ľudské telo. Samotné ľudské telo neznamená, že ste človekom. Nenaplnenie, neukončenia spôsobujú to, že ste viac a viac nezrelými. Naplnenie spôsobí, že budete viac a viac zrelými. 

Iba preto, aby ste učili toto umenie naplnenia by ste mali po celom svete neustále budovať ašrámy, chrámy a annalayas (ponúkanie jedla zadarmo). Takisto vyhlasujem, že budeme neustále šíriť umenie naplnenia v celom rozsahu zadarmo, čo sa už deje. Pracujem na knihe, ktorá sa volá „Science of Living Enlightenment (Veda o živote v osvietení)“, na jej skrátenej verzii. Naučí človeka, poskytne mu úvod o umení naplnenia, načo je potrebné, čo je to ukončenie, ako sa má robiť, ako budete žiť keď ho nebudete robiť, ako budete žiť keď ho budete robiť, prečo myslíte tak ako myslíte, prečo konáte tak ako konáte, prečo sa správate tak ako sa správate, ako robiť ukončenie sami so sebou a s inými a ako vytvoriť realitu podľa vašej voľby. Doslova bude podstata Vnútorného prebudenia vytlačená ako kniha a bude prístupná zadarmo. 

Prosím pochopte, ani tí ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť míňať peniaze a čas, nemôžu premeškať umenie naplnenia. Ale takisto urobím teraz toto vyhlásenie: Tí, ktorí si to môžu dovoliť, ale nechcú to urobiť, tí nech nepochopia toto umenie naplnenia! Nech sa k nim umenie naplnenia nedostane! Tých, ktorí si nemôžu dovoliť minúť peniaze, nech toto umenie dosiahne zadarmo! Nech toto umenie dosiahne k ich bytiu zadarmo! Tí, ktorí si to môžu dovoliť, ale nechcú minúť peniaze a čas, pretože nemajú rešpekt, úctu k tomuto umeniu a nemyslia si, že je to hodné peňazí, tým hovorím, že aj keď sa budú snažiť získať toto umenie, nech nebude pre nich užitočné, nech nie sú schopní použiť toto umenie vo svojom živote! 

Ak nemáte peniaze, tak máte všetok súcit. Ale ak nechcete míňať, pretože voči tomu nemáte rešpekt, tak sa musíte učiť, vyvíjať sa. Možno potrebujete viac utrpenia na to, aby ste pochopili to, čo je naplnenie. Možno potrebujete viac manželiek, manželov, otcov, matiek, viac a viac životov...

Pochopte, naplnenie je život. Život začína vďaka naplneniu. Život je prebudený vďaka naplneniu. Všetko priaznivé vo vašom živote začína vďaka naplneniu.

Podstata dnešného satsangu je: Oddeľte sa od všetkých vašich neukončení. Urobte ukončenie s akýmkoľvek neukončením, nenaplnením, od ktorého sa nedokážete oddeliť, odpojiť. To je podstata dnešného satsangu.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 28. augusta 2013

Krišna – zosobnenie večného priestoru naplnenia

Žehnám vás všetkých pri priaznivej príležitosti narodením Krišnu! Dnes budem prirodzene hovoriť iba o Krišnovi.

Je to práve Šrí Krišna, kto je zodpovedný za všetky dobré veci, ktoré máme v našom živote. Prosím pochopte, všetko dobré, všetko plné radosti, všetko priaznivé, život z priestoru naplnenia a radosti, umenie žiť život z priestoru naplnenia bude viesť k osvieteniu. Môžete robiť čokoľvek bez toho, aby ste sa toho zriekali, vzdávali. Po prvýkrát predstavil svetu toto umenie Šrí Krišna! Všetky inkarnácie až po Krišnu učili iba umenie opúšťania, zriekania sa, keď chcete dosiahnuť osvietenie. Ale je to práve Krišna, kto ponúkol toto umenie žiť naplnenie, žiť v priestore naplnenia bez toho, aby ste sa museli čohokoľvek vzdať, zrieknuť. Nech budete kdekoľvek, budete vyžarovať život a tešiť sa z neho. 

Krišnov život je príkladom života v priestore naplnenia. On nič neurobil z priestoru nenaplnenia. Všetko robil z priestoru naplnenia. On je ten najúžasnejší politik. Po ňom a pred ním nebol žiadny politik taký naplnený ako on. Žiadny politik sa s ním nedá porovnať. 

A takisto bol nepredstaviteľný milenec! Nikto pred ním alebo ani po ňom sa nemôže porovnávať s jeho odvahou mať romantické vzťahy. Na romantický vzťah potrebujete mať určitú odvahu, pretože celá spoločnosť je podráždená žiarlivosťou a hnevom voči niekomu, kto má romantický vzťah a atakuje človeka, ktorý je v tomto priestore. Ani nemusíte mať romantický vzťah s opačným pohlavím. Stačí, že budete sedieť v romantickej nálade so stromom, riekou a ľudia sa na vás budú hnevať! Iba si sadnite v romantickom vzťahu k mesiacu, slnku, stromu a horám a ľudia sa na vás budú hnevať! Pretože sú žiarliví, podráždení, tak nedokážu stráviť to, že je niekto v priestore romantiky, lásky. A tento muž ... Aký to bol odvážny milenec! 

Keď sa pozriete na spôsob akým Krišna vyžaroval poznanie, lásku, romantiku, inteligenciu, strategické plánovanie, tak môže byť označený ako „Poornavatar (úplná inakrnácia)“. Slovo „Poornavatar“ môže byť udelené iba Krišnovi. Krišna, nepredstaviteľné vyjadrenie toho najvyššieho vedomia! Sila jeho prítomnosti a to množstvo utrpenia, odmietania, ktorým musel prechádzať kvôli svojej čistej láske, čistej energii a čistej inteligencii! Dokonca aj potom, keď vytvoril svoje vlastné kráľovstvo, musel čeliť toľkým veciam! Všetci musíte vedieť, že bol taký vynikajúci stratég, že keď bolo potrebné, tak unikol aj z bojového poľa. 

Priestor naplnenia, ktorý si udržiaval, priestor, z ktorého konal... Prosím pochopte, keď budete konať z priestoru naplnenia, tak čokoľvek budete robiť bude to „leela“ – božská hra! Nebude to nudný život! Krišna je prvá inkarnácia, ktorá ukázala, predviedla koncept božskej hry na planéte Zem. Je to prvá inkarnácia, ktorá ukázala, že život je možné žiť z priestoru naplnenia, z priestoru radosti. Krišna je stelesnenie radosti, stelesnenie blaženosti, stelesnenie života. 

On je stelesnením čistoty medzi skazenými politikmi. Nikdy sa nepresunul do priestoru nenaplnenia. Keď spadne do rieky jeden politik, hovorí sa tomu „znečistenie“. Ale keď spadnú do rieky všetci politici a utopia sa v nej, tomu sa hovorí „riešenie“! Krišna ako veľký politik nikdy nevstúpil do priestoru nenaplnenia, ale bol ustálený v priestore duchovna, duchovnosti. Preto ani na chvíľu neopustil svoje gopis, gopikas a gopas (pastierky) preto, aby išiel do Mathury a naplnil svoju životnú misiu. Bol tým najväčším ochrancom dhammy, dharmy, ktorý bol ustálený v duchovne. Nie je v tom žiadny materializmus. Keby bol materialista, tak by tak ľahko neopustil Brindavan (záhrady neďaleko mesta Mysore v štáte Karnataka). 

Poviem vám príbeh: Právnik otvoril dvere na svojom BMW. Zrazu prešlo vedľa auto, udrelo do dverí a úplne ich odtrhlo. Keď prišiel policajt, tak sa právnik žalostne sťažoval na škodu, ktorá sa stala na jeho vzácnom BMW: „Dôstojník, pozrite sa na to, čo urobili môjmu BMW!“ Dôstojník povedal: „Vy právnici ste takí materialistickí! Je mi z vás zle! Máte také obavy o vaše hlúpe BMW, že ste si ani nevšimli, že vám odtrhlo ľavú ruku!“ „Ó, môj Bože!“, zakričal právnik, keď si konečne všimol, že krváca z ľavého ramena, kde bola kedysi jeho ruka a začal kričať: „Kde sú moje Rolexky?“ 

Pochopte, veľakrát sa zdá, že hmota je dôležitejšia ako život! Veľakrát dajú ľudia za hmotu, hmotné veci aj svoj život! Ale Krišna sa nikdy nestaral o hmotné veci. Aké stelesnenie naplnenia! Žiadne nenaplnenie! Obetovanie, ktoré urobil pre to, aby ustálil dhammu, spôsob akým žil dhammu, ochraňoval ju! Nepredstaviteľné! Úžasné!

Keď začnem alebo keď sa pokúšam rozprávať o Krišnovi, tak sa zaseknem, pretože o akej jeho dimenzii chcete hovoriť? Nemôžete hovoriť o žiadnej jeho dimenzii! On je taký celistvý, úplný! Kedykoľvek sa pokúšate popísať akúkoľvek z jeho dimenzií, tak sa slová zdajú také márne, zbytočné! Jeho nespočítateľné duchovné energie alebo duchovné vlastnosti! On je stále jeden z tých, ktorý riadi celé hindu-vedomie a je tým najväčším uctievaným človekom! Prosím pochopte, Krišna je tou najväčšou uctievanou inkarnáciou na planéte Zem! Ježiš môže byť označený ako „najviac nasledovaný človek“, ale iba Krišna môže byť označený ako „najväčšia uctievaná bytosť, ľudská bytosť“!

To ako sa narodil, ako vyjadroval všetky svoje schopnosti a naplnenie od svojho narodenia, ako vyjadroval takú krásnu, sladkú romantiku, lásku! Byť romantický nie je také jednoduché, pretože každý človek sa na vás bude hnevať a žiarliť. Krišna je človek, do ktorého bolo zamilovaných najviac ľudí na planéte Zem! Ja som si veľmi istý týmto vyhlásením. Bol pôvabný, tak krásne vyžaroval mužské aj ženské vlastnosti. Pôsobil tak žensky, že sa do neho hlboko zamilovali aj muži! Naozaj, existujú o tom záznamy. Bol človek, s ktorým toľko ľudí zažilo radosť života a romantiku! Pochopte, spôsobiť to, aby každý cítil, že k nim patríte je tá základná požiadavka na to, aby sa udial romantický vzťah. Krišna bol schopný to urobiť. Mal schopnosť zvládnuť všetok hnev a žiarlivosť ľudí, ktorí neboli schopní pozdvihnúť sa na jeho úroveň! 

Aká to bola osobnosť! Nikdy nepoužívajte pre neho slovo „sukničkár“! Prosím pochopte, toto je moja úprimná prosba, nikdy nepoužívajte pre Krišnu slovo „sukničkár“, pretože v čase keď opustil Brindavan mal iba deväť rokov! Preto nemôžete povedať, že bol sukničkár. On bol dieťa! On bol stále dieťa! Deväťročné dieťa nemôže byť nikdy sukničkárom! Bez pochybností mal také krásne romantické vzťahy a vyžaroval život, ale nikdy nebol sukničkár. 

Krišna nás nepresvedčil o svojej veľkosti iba vďaka svojej logike. Ukradol naše srdcia a stal sa pánom našich sŕdc vďaka spôsobu akým zvládol každý moment vo svojom živote, akým žil každý moment vo svojom živote, akým sa vyjadroval. Krišna, pán našich sŕdc!Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 25. augusta 2013

Naplnenie a prebudenie kundaliny

Dnešná téma je veda naplnenia a jej vzťah k prebudeniu vašej kundaliny energii. 

Prosím počúvajte, keď budete celiství, úplní, tak celý váš nervový a energetický systém bude fungovať plynulo, bez problémov ako čistý prúd a bude vás neustále viesť k činnostiam, ktoré vás budú udržiavať naplnenými. Neustále vás budú viesť k činnostiam, slovám, ktoré vás budú udržiavať naplnenými.

Musíte vedieť jednu vec: Keď budete nenaplnení, tak akokoľvek sa budete snažiť smerovať k väčšiemu a väčšiemu naplneniu, bude to nemožné. Bude to nemožné! Veľmi dôležité pochopenie, ktoré musíte mať je: Iba poznaním, vedomosťami bez toho, aby ste mali naplnenie sa nedokážete udržať naplnenými, úplnými! Nedokážete sa udržať silnými! Keď budete mať vo vašom vnútri neukončenia, nenaplnenie vedome alebo nevedome, tak vás to bude viesť iba k väčšiemu a väčšiemu nenaplneniu. 

Existuje veľmi populárny výraz – morálka strednej triedy. Znamená to mať vo vnútri nenaplnenie, neukončenia a trpieť myšlienkami, predstavami a byť neschopný uskutočniť ich a po nejakom čase oslavovať to, že máte dobré myšlienky a iba nie ste schopní dosiahnuť, aby sa stali. V tomto samotnom vidíte svoju silu, veľkosť. Prosím počúvajte! Mnohí z nás začínajú oslavovať: „Vy neviete aký som v srdci dobrý človek. Vy neviete, že v srdci som taký dobrý. Nikto nepozná moje srdce, nikto mi nerozumie.“ Kto je tam v tom srdci? Kto nie je dobrý v tom srdci? V srdci každý o sebe fantazíruje ako o úžasnej bytosti, ako o dobrej bytosti. Každý vo svojom srdci o sebe fantazíruje, že je dobrou bytosťou. Každý o sebe fantazíruje ako o úžasnej bytosti. 

Dobrota, láskavosť je realita vo vašom živote iba vtedy, keď ju zažívajú ľudia okolo vás. Nie to, že sedíte a fantazírujete o tom! Pochopte, dobrota nie je to, o čom fantazírujete vo vašom vnútri. Dobrota je to, čo zažívajú ľudia okolo vás. Dobrota sa stane realitou vo vás až vtedy, keď ju budú zažívať ľudia okolo vás. „Tyaaga“ - obetovanie sa stane realitou vo vás až vtedy, keď ho budú zažívať ľudia okolo vás.

Keď máte vo vašom vnútri neukončenia, nenaplnenie, tak akokoľvek veľmi budete trpieť, akokoľvek sa budete pokúšať hovoriť sami sebe iné slová, myšlienky, čokoľvek sa budete pokúšať robiť, bez ich ukončenia budete nielen zlyhaním, ale budete neustále iba trpieť. 

Prvá vec, ktorú musíte urobiť vo vašom živote je priviesť naplnenie vo vašom vnútri. Všetko čo stojí medzi vami a prítomným momentom, bariéra, ktorá vám nedovoľuje úplne sa spojiť so životom, ktorý sa deje v prítomnom momente, to všetko označujem ako neukončenie, nenaplnenie. Prosím počúvajte! Čokoľvek čo nedovoľuje, čokoľvek čo stojí medzi vami a prítomným momentom, bariéra, ktorá vám nedovoľuje úplne sa spojiť so životom a inými ľuďmi vo vašom živote je to, čo označujem ako nenaplnenie. 

Prosím pochopte. Nenaplnenie je to najväčšie prekliatie, ktoré dávate sami sebe. Nepotrebujete žiadne iné prekliatie. Nepotrebujete Kalabhairavu na to, aby vás trestal. Vaše neukončenia sú dosť silné na to, aby vás viedli k viac a viac neukončeným činnostiam. Urobíte z vášho života zmätok! Urobíte váš život peklom! Urobíte váš život chaosom!

Akonáhle privediete do vášho vnútra naplnenie, tak dokonca aj bez toho, aby ste to plánovali, budete myslieť správne, budete hovoriť správne slová, budete správne konať, robiť. Vaše slová, činnosti, práca, všetko bude z priestoru naplnenia. Bude to ustálené v naplnení, v priestore naplnenia.

Naplnenie je priestor a stav, v ktorom budete úplne spojení so životom a s ľuďmi vo vašom živote v prítomnom momente bez akýchkoľvek obmedzujúcich, potláčaných vplyvov minulých udalostí vo vašom živote. 

Keď budete celiství, naplnení, tak sa nebudete musieť ukrývať pred očami života. Nebudete sa musieť báť, chvieť pred očami Kalabhairavu. Keď sa bude pred vami diať život... Prosím pochopte, život sa neustále deje pred vašimi očami. Život sa neustále deje v každom momente. Vo vašom vnútri je jemné nadšenie alebo jemné chvenie strachu, úzkosti. Pozrite sa do vášho vnútra. Život je Kalabhairava. V každej chvíli, keď budete stáť vo vašej kancelárii, keď budete stáť vo vašom dome, keď budete robiť vašu prácu alebo čokoľvek, či pred vami bude stáť vaše vlastné dieťa a usmievať sa, alebo bude pred vami stáť váš manžel / manželka a kričať, alebo bude pred vami stáť váš šéf a kričať, alebo bude pred vami stáť žobrák na ulici a žobrať, alebo bude pred vami stáť váš majster a žehnať vás, to všetko je život, ktorý stojí pred vami! 

To ako sa cítite v každej chvíli, to či cítite jemnú sladkosť nadšenia alebo chvenie kvôli vašej úzkosti ... Pozrite sa, ak je vo vašom vnútri úzkosť alebo jemné chvenie, tak máte v sebe nenaplnenie. Keď máte nenaplnenie, tak každá činnosť, každá myšlienka, všetko vás bude viesť iba k viac a viac nenaplneniu. 

Pochopte, keď budete mať priestor naplnenia, tak vás to naplnenie bude používať! Keď vás bude používať naplnenie, tak budete vyžarovať kundaliny šakti (silu). Budete jednoducho mať výnimočnú energiu. Vaša kundaliny môže byť aktivovaná a ostať nažive iba dvoma spôsobmi. Prvý spôsob: Môžete dosiahnuť ten priestor vďaka sebe tým, že budete robiť ukončenie. Druhý spôsob: Vďaka milosti, požehnaniu majstra. Takisto ako mesiac svieti vďaka požehnaniu slnka, aj žiak svieti vďaka požehnaniu majstra!

Pochopte, dobrá správa je, že môžete používať svetlo guru na to, aby ste vyžarovali, žiarili a aby ste sa ustálili v naplnení, v priestore naplnenia. Alebo niekedy iba používate energiu guru na prebudenie kundaliny a nikdy nepracujete na vašom naplnení. 

V Baghavad Gíte je krásny verš: „Ksheeney Punye Marthya Lokam Vishanthi. Keď sú vaše zásluhy vyčerpané, tak vás nenaplnenie zoberie z priestoru vášho guru a padnete naspäť do pekla.“ Keď je vašich neukončení tak veľa, keď je vašej arogancie tak veľa, keď je vzorcov klamania toľko, tak vás vaše neukončenia vytrhnú z požehnanej existencie žijúcej a vyžarujúcej energie majstra. Keď vaše neukončenia, nenaplnenie zosilnie, tak vás to jednoducho vynesie z priestoru majstra a vtlačí späť do vášho pekla. 

Kundaliny energia je energia, ktorú budete vyžarovať vtedy, keď budete naplnení. Kundaliny energia je energia vašej duše, vášho vedomia, vašej veľkej možnosti. Keď bude vaša kundaliny energia nažive, prebudená, tak prvá vec bude, že budete naplnení. Druhá, budete vytvárať zázraky, úžasné možnosti. Budete vyžarovať zdravie. Prosím pochopte, budete zdraví nielen vy, ale ktokoľvek koho sa dotknete. Nielen slová, ktoré poviete sami sebe sa stanú realitou, ale aj slová, ktoré poviete iným sa stanú realitou. Keď sa vaša kundaliny prebudí, tak začnete vyjadrovať výnimočné sily. Prebudenie vašej kundaliny šakti vďaka tomu, že sa ustálite v priestore naplnenia je tá najlepšia vec, ktorá sa môže stať každej ľudskej bytosti. 

Veľakrát sú neukončenia, ktoré máte vo vašom vnútri, také silné! Nedovolia vám žiť váš život! Prosím pochopte, ten najväčší zločin je ten, keď si myslíte, že vaše neukončenia ste vy! Namiesto toho, aby ste sa nespájali s vašimi neukončeniami a ukončili ich, tak ich tuho objímate a hovoríte: „Budem vás počúvať. Budem robiť to, čo chcete!“ Objímať vaše neukončenia spôsobí, že vaša kundaliny bude spať alebo upadnete do kómy raz a navždy. Urobiť ukončenie s vašimi neukončeniami znamená prebudiť vašu kundaliny energiu a udržiavať ju nažive. 

Podstata dnešného satsangu je: Žiadam každého z vás, naučte sa vedu naplnenia, umenie ukončenia a začnite robiť ukončenie sami so sebou a s inými. Udržiavajte vašu kundaliny energiu prebudenú a vytvárajte novú realitu, akú chcete. To je všetko!


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 24. august 2013

Žite život bez strachu

Témou dnešného satsangu je naplnenie a zbytočné komplikácie, ktoré vytvárame.

Prosím pochopte, keď sú vaše koreňové vzorce semienko, tak vaše nenaplnenie je strom, vaše utrpenie je ovocie a strach je priesok, pôda, v ktorej to semienko rastie. Strach je základom, na ktorom rastú všetky neukončenia, neúplnosti, koreňové vzorce.

Všetky neukončenia, ktoré súvisia s chamtivosťou sú iba na úrovni svalovej pamäte. To znamená iba o niečo hlbšie ako je pokožka. Ale všetky neukončenia, ktoré súvisia so strachom, sú súčasťou vašej bio-pamäte, na úrovni ktorej reaguje celé vaše telo, na úrovni ktorej celé vaše telo prechádza veľmi škodlivými chemickými zmenami. Je to také nebezpečné!

Poviem vám, keď vaše telo prechádza strachom, tak dovoľujete, aby sa diali také chemické zmeny. Je to ten najhorší trest, ktorý dávate sami sebe. Je to oveľa horšie ako piť alkohol a fajčiť. Môže to spôsobiť rakovinu a ešte viac ochorení ako spôsobuje fajčenie, pitie alkoholu alebo akékoľvek iné drogy. To je dôvod, prečo neustále trvám na tom, aby ste robili ukončenia a zbavili sa strachu. To čo si myslíte, že vytvára váš strach, nie je situácia. Prosím pochopte, je veľmi smutné, že si niekedy myslíme, že vtedy keď zmeníme situáciu, tak sa zbavíme strachu. Ale život vás bude znova a znova učiť, že iba vďaka ukončeniu sa zbavíte akéhokoľvek strachu. Nikdy nie zmenou situácie! Ale čo robiť? Každý si myslí, že riešenie, ktoré leží pred nimi, je to najjednoduchšie riešenie, že to bude trvalé riešenie. Ale nie je to tak!

Smutná vec je, že si každý myslí, že keď zvládnete situáciu teraz a vyhnete sa jej, utečiete pred ňou, tak budete zachránení. Pochopte, bez toho, aby ste zmenili priestor nenaplnenia, bez toho, aby ste sa presunuli preč z priestoru nenaplnenia vám nič nepomôže, nič nepretransformuje váš život. Toto je jedna z veľmi dôležitých právd: Prestaňte meniť situáciu, aby ste sa zachránili. Začnite meniť to nenaplnenie, ktoré je vo vás!

Kedykoľvek budete prechádzať vašimi neukončeniami, ktoré súvisia s vaším strachom a úzkosťou, bude to doslova ako keby ste prechádzali kúpeľom v kyseline.


Ten kto uteká pred tým, keď má byť neustále silný vo svojom živote, ten je ako zviera. Ten kto povstane so silou kedykoľvek sa očakáva, aby bol silný, ten je ľudská bytosť. Každý kto vstúpi do svojej bezmocnosti a dobrovoľne vytvorí svoju silu, ten je „eashwara“.  

Čeliť všetkým vašim neukončeniam, ktoré máte so svojou chamtivosťou je ako byť v nebi, vo vyšších svetoch. Čeliť všetkým vašim neukončeniam, ktoré máte so svojím strachom je ako byť v pekle. Keď prejdete všetkými strachmi a ustálite sa, vytvoríte silu, tak porazíte to peklo. Prosím pochopte, peklo a nebo nie sú geografické miesta, ale psychologické stavy! Keď budete prechádzať všetkymi neukončeniami, ktoré máte s chamtivosťou, bude to nebo. Keď budete prechádzať všetkými neukončeniami, ktoré máte so strachom, nazýva sa to peklom.  

Videl som, že každý kto unikol zo situácie, ktorá vytvára strach, tak zomrel s tým istým vzorcom, dostal horšie ochorenia ako je rakovina alebo čo je oveľa horšie je to ako si zakaždým dávať kúpeľ v kyseline.  

Kedykoľvek ste atakovaní strachom alebo neukončeniami so strachom, nemeňte tú situáciu. Prvou prioritou by malo byť ukončenie so strachom, ukončenie s úzkosťou, ukončenie s vašimi neukončeniami, neúplnosťami. Pretože vtedy, keď zmeníte situáciu, prinesie vám to iba dočasnú úľavu. Keď zmeníte situáciu, tak to nebude fungovať. Neukončenia so strachom budú ukončené iba vďaka tejto jedinej pravde: Všetko čomu budete odolávať, to bude pretrvávať. Robte ukončenia s tým, čomu odolávate!  

Ešte jedna vec: Váš strach samotný sa stane formou, v ktorej sformujete, vytvoríte váš život. Ak máte strach z hadov, tak neustále žiadate život, aby vám prinášal viac a viac hadov. Naučte sa zapájať do života bez neukončení, ktoré máte so strachom alebo chamtivosťou.  

Prosím počúvajte, keď sa dokážete pozrieť niekomu od očí bez chamtivosti vlastniť ho alebo bez strachu z tohto človeka, ak sa s ním dokážete rozprávať prívetivo, príjemne, tak sa to dokážete naučiť aj so svojím životom. To je tá prvá vec, ktorú sa musíte naučiť. To je tá prvá vec, z ktorej sa pokúšam urobiť skúsenosť a životný štýl pre moje deti v gurukule.  

Mali by ste byť schopní zvládnuť svoj život bez strachu a chamtivosti. Mali by ste byť schopní zvládnuť svoj život s prívetivosťou, priateľsky. Pochopte, keď budete schopní priamo čeliť životu bez prostredníka – bez strachu alebo chamtivosti... Poviem vám, vy veríte, že aj na to, aby ste žili svoj život, potrebujete pomoc sprostredkovateľa! Vy nie ste nič iné ako agent sprostredkovateľa. Na všetko potrebujete sprostredkovateľa, prostredníka, vyjednávača. Vy nežijete váš život priamo, ale potrebujete na to sprostredkovateľa! Kto je sprostredkovate? Strach alebo chamtivosť! Nanešťatie, keď váš sprostredkovateľ vie, že máte strach alebo ste chamtiví, tak navrhne váš život tak, aby vám to priniesol a mohol vás využívať! 

Napríklad ak váš sprostredkovateľ vie, že naozaj chcete tento pozemok, tak čo sa stane? Tento pozemok bude pre vás stáť trikrát viac. Keď bude vedieť, že máte hlbokú túžbu po tom pozemku, tak bude stáť trikrát viac! Takisto, vo vašom živote máte strach a chamtivosť, ktoré vám robia sprostredkovateľov. Nanešťastie vaša chamtivosť sa uistí, že nedostanete to po čom ste chamtiví. Váš strach sa uistí, že vždy dostanete to čoho sa bojíte!  

Keď sa neukončenia správajú ako sprostredkovateľ medzi vami a vaším životom, prosím pochopte, ste v pekle! Ste v pekle! Takže prvá vec, ktorej sa musíte venovať je urobiť ukončenie s týmito neukončeniami, či je to strach alebo chamtivosť. Urobte ukončenie s týmito neukončeniami. Inak budete neustále trpieť medzi nebom a peklom. V pekle budete mať neustále pocit: „Kedy uniknem?“ V nebi budete mať neustále pocit: „Nevyhodia ma odtiaľto?“ V nebi sa budete obávať, že vás vyhodia. V pekle budete mať pocit: „Kedy mi dovolia odísť? Kedy ma odtiaľto pustia?“  

Pochopte, vtedy keď máte hlboké neukončenia súvisiace so strachom a chamtivosťou, úzkosťou a podráždením, tak tieto neukončenia s úzkosťou a podráždením sú horšie ako byť drogovo závislí!  

Urobte ukončenie s vašimi vzorcami strachu a chamtivosti. Aj keď budete vedieť, že v akejkoľvek situácii vo vás pracuje vzorec strachu, keď budete mať aspoň toľko inteligencie, tak budete zachránení! Nebudete v nebezpečenstve. Dokonca aj spomienka stačí! Ukončenie môžete urobiť neskôr. Dokonca aj spomienka: „Teraz som posadnutý neukončením s mojím strachom, úzkosťou.“ To stačí. Aspoň neurobíte niečo hlúpe, aspoň neskončíte tým, že popletiete ešte viac vecí vo vašom živote. 

Podstata dnešného satsangu je: Žite naplnenie! Nedovoľte sprostredkovateľom – strachu a chamtivosti, aby vstúpili do vášho života ako vyjednávači. Keď sa vystavíte vášmu strachu alebo chamtivosti, tak vás budú využívať a nasmerujú váš život presne tak, aby vás využívali. Keď váš strach a chamtivosť vedia, že toto je to, čoho sa bojíte alebo čo potrebujete, btak vás budú využívať. Budú vás tlačiť a ťahať. Váš život vás bude podvádzať, klamať. Pochopte veľmi jasne, neprinášajte strach alebo chamtivosť do vášho života. Nedovoľte, aby bol strach alebo chamtivosť vyjednávačom vo vašom živote! Dovoľte žiť svoj život ako život! 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. august 2013

Ďalšie pravdy o ukončení s inými 

Dnes budem rozprávať viac o umení ukončenia s inými. Byť neustále v naplnení s inými znižuje psychologickú záťaž, ktorú máte. Prosím pochopte, psychologická záťaž, ktorú si nesiete je to, čo v sanskrite voláme „karma.“ Karma nie je nič iné ako psychologická záťaž. Ukončenie s inými odoberá psychologickú záťaž, ktorú máte. 

Chcem urobiť ďalšie vyhlásenie. Keď bude aj vaša viera alebo dôvera založená na nenaplnení, tak bude nebezpečná, pretože vtedy nebudete mať adekvátne alebo správne dôvody pre vašu vieru. Prosím pochopte, nemať adekvátne alebo správne dôvody pre vašu vieru je tá najnebezpečnejšia vec v živote. 

Videl som, že ľudia začali veriť z priestoru ich bezmocnosti. Cítia sa bezmocní a začínajú hovoriť: „Ó Bože! Príď a postaraj sa o mňa! Prečo sa o mňa nestaráš?“ Pristupujete k nemu s otázkou: „Prečo sa o mňa nestaráš?“ Žiadate od neho! Ako keby bolo vaše právo, že sa Boh musí o vás postarať! Prosím pochopte, tieto neukončenia, toto nenaplnenie, aj viera založená na nenaplnení sú naozaj nebezpečné! 

Poviem vám príbeh: Staršia dáma bola známa svojou vierou a vážnosťou, s ktorou o tom hovorila. Stávala pred svojou verandou a kričala: „Chváľte Pána! Chváľte Pána!“ Jeden alebo dva dni by ste to zniesli, ale nie každý deň. Vedľa nej žil ateista, ktorý bol taký nahnevaný na jej vyhlásenie, že zvykol kričať: „Boh neexistuje! Boh neexistuje“ A zrazu nastali pre túto staršiu dámu ťažké časy. Jej život sa stal veľmi skomplikoval a začala sa modliť k Bohu, aby jej poslal nejakú pomoc. Stála na svojej verande a kričala: „Chváľte Pána! Pane, potrebujem nejaké jedlo! Prosím pošli mi nejaké potraviny!“ Nasledujúce ráno išla táto dáma na verandu, našla tam veľkú tašku s potravinami a zakričala: „Chváľte Pána! Chváľte Pána!“ Zrazu spoza kríkov vyskočil jej sused ateista a povedal: „Aha! Povedal som vám, že neexistuje žiadny Pán a ani žiadny Boh! Tie potraviny som vám kúpil ja, nie Boh!“ Táto dáma začala skákať hore a dolu, kričať a tlieskať: „Chváľte Pána! Chváľte Pána! Nielenže mi Boh poslal potraviny, ale prinútil diabla, aby sa nich zaplatil!“
Nech vaša viera nie je založená na myšlienke, že vás Boh bude zásobovať potravinami. Ak je vaše pochopenie založené na takýchto neadekvátnych dôvodoch, na základe vášho nenaplnenia, tak sa vám ateisti budú posmievať. Nie je to tak, že ateisti majú adekvátne dôvody. Ateisti sa iba držia svojej nevedomosti. To je všetko!

Viera založená na nenaplnení, na neadekvátnych dôvodoch, na neadekvátnych skúsenostiach vám nepomôže, neumožní vám, aby ste pochopili, nikam vás nedovedie. Prosím pochopte! Príďte do priestoru počúvania!

Zvyčajne sa pýtame: „Ako máme vedieť, či svoj život žijeme na základe našich vzorcov alebo možností?“ Činnosti, ktoré robíte a výsledky, ktoré vytvárate vo vašom živote sú odrazom toho, či konáte z vášho bytia, ktoré je ustálené na vašich vzorcoch alebo na vašich možnostiach. Keď budete konať na základe vašich možností, tak budete neustále žiť, fungovať, rozpínať sa, zažívať viac a viac rozpínania, viac a viac radosti, viac a viac lásky, viac a viac naplnenia.

Ukončenie s inými, neustále zotrvávať v naplnení s inými spôsobí zázraky v oblastiach, v ktorých ste to nikdy nečakali.

Zakaždým, keď urobíte ukončenie s inými, keď nastolíte naplnenie s inými, tak vaše bytie, skúsenosť vášho bytia dosiahne inú frekvenciu. Keď sa vaša frekvencia zvýši, tak budete automaticky k sebe priťahovať ľudí s tou správnou frekvenciou.

Priťahovať k sebe ľudí s tou správnou frekvenciou a žiť s nimi je tá najlepšia vec, ktorá sa môže stať každej ľudskej bytosti. Žiť s ľuďmi na vašej frekvencii, aj s vašou rodinou, to je sanga. Kdekoľvek budete, tak budete žiť v duchovnej sange.

Podstata dnešného satsangu je: Pokúšajte sa neustále robiť ukončenia s ľuďmi, s ktorými žijete a zvyšujte svoju frekvenciu!


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 22. august 2013

Vzorec vzťahov alebo možnosti

Dnešná téma pre Nithya satsang je vzorec vzťahov a možnosti. Vaše vzťahy vás môžu doviesť k tomu, aby ste získali viac a viac zviazanosti alebo vás môžu viesť k tomu, aby ste zažili viac a viac vašich možností. Môžu viesť ku vzorcom alebo možnostiam. 

Pochopte, vzťahy môžu viesť buď k väčšej zviazanosti vašimi vzorcami alebo k oslobodeniu. Prvý základný vzťah, ktorý pre vás existuje je vzťah medzi vašimi vzorcami a možnosťami. Nehovorím o tom, s kým máte vzťah, s čím máte vzťah, nehovorím o vašich vzťahoch s vaším manželom, manželkou, bratom, sestrou, otcom, mamou. Hovorím o tom, z akého priestoru vytvárate vaše vzťahy. Keď budete vytvárať vzťahy z priestoru možností, tak aj vtedy keď budete žiť s obrovskou rodinou budete úžasní sannyasis, osvietené bytosti. Keď budete vytvárať vaše vzťahy z priestoru vzorcov, tak aj vtedy keď budete žiť osamote budete zviazaní ako grihasta (ten, kto má rodinu). 

Keď budete vidieť každú ľudskú bytosť ako možnosť, takisto budete vidieť aj seba ako možnosť. Keď budete vidieť sami seba ako možnosť, tak budete vidieť ako možnosť každého. Prosím pochopte, to ako vidíte sami seba, to ako vidíte iných, všetky vzťahy, ktoré zažívate vo vašom živote môžu pochádzať iba z dvoch priestorov, z dvoch rámcov: z rámca vnímania vašich vzorcov alebo z rámca vnímania vašich možností. 
Keď budete schopní vidieť ľudí ako ich možnosť, tak budete mať obrovskú trpezlivosť. Budete čakať a čakať a neustále pripomínať. Ja nie som nič iné ako pripomienka! Ja nie som nič iné ako večná pripomienka! Keď vidím vaše možnosti, tak vaše chápanie, vnímanie začína fungovať na základe súcitu. Poviem vám, aj keď sa budete cítiť dusení, zviazaní, tak žite s človekom, ktorý vidí vaše možnosti. 

Aj keď sa budete cítiť voľní, slobodní, tak nežite s ľuďmi, ktorí vás vidia iba cez vzorce. Definujem skutočnú slobodu a skutočné zviazanie: Žiť s človekom, ktorý vidí vaše možnosti, ktorý vás vidí ako možnosť, ktorý vidí svoju možnosť a ktorý vidí vás ako možnosť, tak aj život s takým človekom, život v jeho blízkosti sa zdá ako dusenie. Bude to vyzerať ako dusenie, ale žite s osobou, ktorá vidí vaše možnosti! To je skutočné oslobodenie! Každý deň sa budete posúvať, každý deň vás bude viesť k tej najvyššej možnosti. 

Aj keď máte pocit, že váš život je slobodný, tak nežite s ľuďmi, neobklopujte sa ľuďmi, ktorí vás vidia iba cez vzorce. To je zviazanie naveky! Môžete mať slobodu fajčiť cigaretu ústami alebo akýmkoľvek spôsobom chcete, môžete mať slobodu jesť to čo chcete, môžete mať slobodu robiť celý deň to čo chcete, ale skutočná sloboda je vidieť seba samého ako možnosť a vidieť, že tá možnosť sa stáva realitou.

Keď vás vidí človek, ktorý vás vníma ako vašu možnosť, to je „nayana deeksha“. Keď vy vidíte človeka, ktorý vás vidí ako vašu možnosť, to je daršan. Keď sa vás dotkne človek, ktorý vás vidí ako vašu možnosť, to je iniciácia. Keď žijete s človekom, ktorý vás vidí ako vašu možnosť, to je „salokhya mukthi“. Sedieť pri nohách človeka, ktorý vás vidí ako vašu možnosť je upanišad. Akokoľvek ťažké to môže byť, tak žite s človekom, ktorý vás vidí ako vašu možnosť.

Môžete žiť tak ako chcete, môžete jesť to čo chcete, ale keď budete obklopení ľuďmi, ktorí vás vidia iba cez vzorce... Pretože vidia sami seba cez vzorce, pretože nikdy nevideli svoje možnosti, tak nikdy neuvidia ani vás ako vaše možnosti. Poviem vám, toto je zviazanosť. 

Byť videní ľuďmi, ktorí vás vidia cez vzorce je nepriaznivé. Byť videní ľuďmi, ktorí vidia sami seba iba cez vzorce, ktorí nevidia svoje možnosti a ktorí vidia aj vás iba cez vzorce je nepriaznivé. Okamžite odíďte! Žiť s ľuďmi, ktorí vás vidia iba cez vzorce je nebezpečné. Žiť s ľuďmi, ktorí vidia sami seba cez vzorce a ktorí vidia aj vás iba cez vzorce, je nebezpečné. 

Vzťahy so sebou, s inými a so životom vytvárate na základe vašich vzorcov alebo možností. Keď budete v stave nenaplnenia, tak váš vzťah so sebou, inými a životom bude založený na vzorcoch. Prosím pochopte, ak chcete vo vašom živote zažiť nový vánok, tak jedna a jediná cesta je začať vidieť ľudí ako ich možnosti. Prestaňte vidieť sami seba a iných neustále na základe vašich vzorcov. Aj keď urobíte dvesto chýb, ja vás znova vidím ako vašu možnosť! Ja zakaždým vidím človeka ako jeho možnosť a odpúšťam mu všetky činnosti založené na jeho vzorcoch. 

Každý zvuk, čokoľvek vstúpi do vašej mysle, stane sa to realitou. To je dôvod, prečo do vás neustále napúšťam vaše možnosti. Keď to vstúpi do vašej mysle, stane sa to realitou. Záleží na tom, čo vstúpi do vašej mysle, pretože na mysli záleží. Záleží na tom, čo počúvate sami o sebe, pretože na mysli záleží. Záleží na tom, čo vidíte ako sami seba, pretože sa to stane realitou. 

Ja som videl moju možnosť a urobil som ju realitou. Videl som všetky prekážky, ktorými musíte prechádať. Videl som všetky veci, ktorými budete musieť prejsť, keď sa budete presúvať z vašej možnosti do reality. To, že som uvidel moju možnosť nazývam osvietenie. To, že som urobil moju možnosť realitou, nazývam uvedomiť si moju misiu avatára. To, aby iní zažili svoju možnosť ako realitu vďaka mojej prítomnosti, nazývam sanga. Pochopte, ja som videl moju možnosť a vidím možnosť každého z vás. Urobil som moju možnosť realitou s obrovskou trpezlivosťou a tréningom. Ja dokážem urobiť to isté aj pre vás. 

Pochopte, žiť s človekom, ktorý videl svoju možnosť a urobil ju realitou zaručuje to, že aj vaša možnosť sa stane realitou. Toto je istota a záruka, skutočná životná poistka. Čo je životná poistka? Umožniť to, aby ste žili svoju skutočnú možnosť je skutočná životná poistka. Človek, ktorý videl svoju možnosť a urobil ju realitou, človek, ktorý vidí vašu možnosť a umožňuje, aby sa stala realitou, vám dáva tú skutočnú životnú poistku.

Vaše vzorce sú niekedy také inteligentné. Nedovolia vám ísť k niekomu, kto vás vidí ako vašu možnosť! Váš vzorec je ten najinteligentnejší vzorec, keď vám nedovolí sedieť pri osvietenej bytosti, s majstrom. Ak vám váš vzorec nedovolí sedieť s vašim majstrom, je to ten najsilnejší vzorec! 

Môžete oslavovať vašu slobodu tým, že budete piť, jesť, skákať, pobehovať dookola, ale ak stále budete vidieť sami seba cez vzorce, nebude to sloboda! Sloboda je vidieť samého seba ako možnosť! Iba vtedy, keď budete vidieť sami seba ako vašu možnosť, tak do vášho života vstúpi niečo nové. Do vášho života vstúpi nová možnosť. 

Pochopte, fungovať na základe vzorcov nie je nový život. Akokoľvek veľa slobody môžete mať v takzvanom svete, pokým nebudete oslobodení od vašich vzorcov, tak sloboda nebude slobodou. 

Vidieť sa cez vzorce je ako držať samého seba ako otroka. Ak vás vidí cez vzorce niekto iný, ako je vláda, spoločnosť, tak vás držia ako svojho otroka. Ak vás niekto vidí ako vašu možnosť, tak aj keď sa v každodennom živote cítite dusení, poviem vám, je to skutočná sloboda. Skutočná sloboda je každý deň sa prebudiť, bez prestávky byť schopný robiť duchovné procesy, ísť cestou, pomocou ktorej chcete napredovať a na ktorú znova znova zabúdate. To je skutočná sloboda. Vidieť samého seba ako možnosť znamená vidieť samého seba ako niekoho, kto dokáže dosiahnuť čokoľvek. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 21. august 2013

Ukončenie a védska tradícia 

Mnohí vo vašom živote sú mŕtvi, ale stále sa v ňom potulujú. Niektorí sú naozaj mŕtvi, ale stále majú vplyv na váš život. Pochopte, niektorí sú živí, ale nemajú na váš život vplyv. Niektorí sú mŕtvi, ale tento vplyv majú. Urobte ukončenie so všetkými!

Ukončenie so smrťou, so zosnulými je výnimočný príspevok hinduizmu. Prosím pochopte, žiadne iné náboženstvo nemá o tom také silné pochopenie, ktoré sa dá overiť na základe dôkazov! Žiadne iné náboženstvo nemá také pochopenie o smrti, o tých, ktorí odišli a o živote po smrti. Žiadne iné náboženstvo neurobilo v tejto oblasti toľko práce. 

Hinduisti sú majstrami vo filozofiách, učeniach, pravdách, ktoré súvisia so životom po smrti. Žiadne iné náboženstvo neurobilo toľko práce ohľadom smrti a života po smrti. Žiadne iné náboženstvo neurobilo toľko výskumu o tom, čo sa deje počas smrti, po smrti, o tom ako sa duše presúvajú z jedného miesta na druhé a ako môžete urobiť ukončenie s ľuďmi, ktorí opustili telo.

Nanešťastie západní Indovia a miestni ľudia, ktorí nie sú pôvodom z Indie neustále znevažujú všetky naše rituály, ktoré sa robia kvôli ukončeniu so zosnulými tým, že o nich hovoria, že boli vytvorené iba kvôli zárobku pre brahmanov! Poviem vám, nebuďte smiešni, nebuďte hlúpi! Ktorí brahmani žijú v palácoch? Ktorí z brahmanov, ktorí vedú tieto rituály majú autá a milióny na bankových účtoch? Iba brahmani, ktorí nechali túto profesiu sú bohatší. Brahmani, ktorí pracujú pre Microsoft, IBM, Wipro sú bohatí ľudia. Aj ľudia v iných komunitách, ktorí pracujú v rôznych oblastiach ako lekári, inžinieri sú tí, ktorí sú bohatí. Napriek tomu títo miestni ľudia, ktorí nie sú pôvodom z Indie, neustále osočujú brahmanov, že robia tieto rituály zarábaniu peňazí!

Úprimne prosím, všetci naši ctitelia by mali robiť tieto rituály, aby urobili ukončenie so staršími, ktorí opustili planétu Zem, ktorí viac nie sú v tele. Ukončenie s nimi všetkými by ste mali robiť tak pravidelne ako sa len dá! Aspoň raz ročne to urobte na posvätnom mieste ako Srirangapatnam, Bhavani, Varanasi, Vishnu Gaya Bhadri alebo Manasarovar. Aspoň raz ročne choďte na nejaké posvätné miesto a urobte ukončenie zo zosnulými. Urobte s nimi ukončenie raz za mesiac alebo raz za tri mesiace na mieste kde bývate, vo vašich domoch. Prinesie vám to toľko naplnenia, pretože kvôli vašim neukončeniam so staršími je vo vašej bio-pamäti toľko podráždenia a nepokoja.
Rituály na ukončenie so zosnulými sú takisto súčasťou ukončenia s inými. Preto robíme na druhom stupni Vnútorného prebudenia Maheshwara puju, ktorá je rituálom na ukončenie so staršími, ktorí opustili telo. Toto je jediný deň, kedy prijímam od ľudí jedlo a dávam im jedlo mojou vlastnou rukou. Je to jeden z najsilnejších rituálov. 

Hinduizmu sa stali dva zločiny. Prvý: miestni ľudia, ktorí nie sú pôvodom z Indie osočujú a znevažujú kňazov (brahmanov) tým, keď hovoria, že všetky rituály boli vytvorené pre ich zárobok. Toto je jeden veľký zločin. Druhý: brahmani tomu uverili, prestali robiť všetky tieto rituály a našli si inú prácu. Obidva zločiny sú veľkými chybami!

Úprimne žiadam všetkých rodených brahmanov, aby sa vrátili. Udržme tradíciu nažive! Vráťte sa! Brahmani by mali udržiavať vedu o chrámoch a chrámy nažive! Vráťte sa. Iba vtedy môžete byť nažive a nažive môže ostať aj tradícia! Védska tradícia, India by nemala toľko trpieť. Aspoň sa rozhodnite, že pre tento zámer dáte život niekoľkým deťom, odovzdáte ich a udržíte tradíciu nažive. Urobte prayaschittu (prayaschitta = vynahradiť niečo), ukončenie s neukončeniami, ktoré ste vytvorili! 

Podstata dnešného satsangu je: Keď budete žiť v naplnení, tak očakávajte zázraky. Naplnenie je život. Naplnenie je všetko. Ukončenie s ľuďmi, ktorí opustili telo je potrebné robiť v pravidelných intervaloch tak ako najviac môžete.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 20. august 2013

Naplnenie – cesta zo všetkej negativity

Témou dnešného satsangu bude znova naplnenie. Dnes budem rozprávať o rôznych procesoch, metódach, ktoré zahŕňa ukončenie.

Pochopte, naplnenie, ukončenie na každej úrovni... Napríklad ukončenie s planetárnymi silami odstráni všetky ich negatívne vplyvy; ukončenie s prvotnou bolesťou, ktorá začala vo vašom tele keď ste sa narodili, odstráni všetky negativity súvisiace s vašim narodením. Pochopte, ukončenie na každom kroku odstraňuje negativity vo vašom živote. Najmä strachy uložené hlboko vo vašej bio-pamäti, ktoré máte na tejto úrovni, sa môžu vyliečiť iba vďaka ukončeniu, naplneniu. Prosím príďte do priestoru počúvania! Ukončenie so všetkými nevedomými strachmi, ktoré máte, ukončí vašu nespavosť. Ukončenie, hlbšie a hlbšie ukončenie vedie k väčšej a väčšej hĺbke duchovna.

Niekedy sa ma ľudia pýtajú: „Swamiji, prečo je na planéte Zem iba niekoľko osvietených bytostí?“ Ja im odpovedám: „O čom to hovoríte? Samozrejme, kvôli deštruktívnemu konzumnému materialistickému životnému štýlu a veľmi silnému urážajúcemu vplyvu západu, ktorý sa udial Indii, sa ich počet znížil. Ale bol čas, kedy bol život v osvietení doslova životným štýlom!“ Viem, že bolo niekoľko miest, kde na každej ulici žila najmenej jedna osvietená bytosť. V prvom rade to bolo Varanasi, Madurai, Kanchi. 

Bol čas, keď bol Jeevan Mukthi - život v osvietení životným štýlom. Byť osvietenou bytosťou bolo životným štýlom! Život bol vtedy taký, existoval taký spôsob života. Pochopte, naplnenie spôsobí, že celé ľudstvo bude žiť v osvietení, bude žiť život Jeevan Mukthi, bude žiť ako inkarnácie. 

Počúvajte! S priestorom nenaplnenia sa život stáva ťažším a ťažším. S priestorom naplnenia sa život stáva viac a viac blaženým, viac a viac živým. S priestorom nenaplnenia dokonca ani neviete, čo je správne a čo je nesprávne.

Dnes je Raksha Bandhan. Žehnám celý svet!
Matha cha Parvathi Devi
Pitha Devo Maheshwaraha |
Bandhava Shiva Bhakthascha
Swadesho Bhuvana Thraiyam ||

Matha (matka) je Parvathi, Pitha (otec) je Mahadeva. Celý svet je našimi bratmi a sestrami. Všetci synovia Mahadevu sú bratia a sestry. Všetky tieto tri svety sú mojím rodným mestom, mojou krajinou. Celý svet je našimi bratmi a sestrami! Žehnám všetkých pri tejto priaznivej príležitosti Raksha Bandhan!

Prosím pochopte, podľa indickej kultúry by ste sa mali na každého, okrem vašej ženy, pozerať ako na brata a sestru. Lenže civilizácie, kde je toľko nenaplnení spôsobených žiadostivosťou, každého okrem vlastnej mamy vidíte ako človeka, s ktorým by ste mohli mať schôdzku!

Tento sviatok Raksha Bandhan je krásny spôsob ako nastoliť priateľskosť, spolupatričnosť. Všetky školy a univerzity by mali propagovať tento sviatok. Takto by sa drasticky znížil počet sexuálnych zločinov. Raksha Bandhan by sa mal oslavovať v každom dome.

Vzťahy musia byť jasné a pevne stanovené. Až potom nastane rozkvet osobnosti. Vzťahy musia mať jasné a pevne stanovené hranice. Život v priestore nenaplnenia, ktorý neustále prenáša zamilovanosť tu a tam, vedie iba k lacnej náklonnosti.

Pochopte, ak budete túto jemnú zamilovanosť, zaľúbenosť prenášať na každého koho uvidíte, tak vás to bude neustále viesť k hlbšiemu a hlbšiemu nenaplneniu a bude to vo vás vytvárať veľa zranení. Preto máme vo védskej tradícii túto krásnu ceremóniu Raksha Bandhan. Ja si myslím, že je čas, aby sme tento sviatok popularizovali. 

Raksha Bandhan je v podstate sviatok, ktorý prináša naplnenie, ukončenie mnohých neukončení a zranení, ktoré máte v súvislosti s touto zamilovanosťou, zaľúbenosťou. Tá jemná zaľúbenosť, ktorú si nesiete ku každému koho vidíte tu a tam, vytvára v skutočnosti vzorec cítiť sa zranený, ukrivdený a všetku necitlivosť v živote.

Ukončenie! Ukončenie na prvom stupni programu Vnútorné prebudenie doslova otvára Pandorinu skrinku! Všetky vaše koreňové vzorce, všetko sa otvára. Objavujú sa všetky vaše silné koreňové vzorce. Veľmi dôležitá vec, ktorú musíte robiť v tomto čase je pokračovať s ukončovaním stále hlbšie a hlbšie. Ukončujte! Ukončujte! Ukončujte! Ukončenie je veľmi dôležitá pravda, ktorá vedie k tomu, aby ste si uvedomili všetko vo vašom živote.

Podstata dnešného satsangu je ukončenie, naplnenie.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 19. august 2013

Naplnenie je láska k životu

Téma dnešného satsangu je ukončenie a obohacovanie.

Prosím príďte do priestoru počúvania, pretože keď premeškáte čo i len jedno slovo z pointy tohto vtipu, tak premeškáte jeho celú pointu, premeškáte celý vtip. Pochopte, aj keď premeškáte iba jedno slovo z pointy vtipu, tak premeškáte celý vtip. Takisto aj všetky moje satsangy sú pointou vášho života! 

Auto zapríčinilo nehodu na ceste. Ako sa dalo očakávať, zhromaždil sa veľký dav ľudí. Reportér z novín, ktorý bol veľmi ustarostený kvôli tomu, aby získal tento námet, sa nemohol dostať bližšie k autu. Keďže bol z tých bystrých ľudí, tak začal nahlas kričať: „Nechajte ma prejsť! Nechajte ma prejsť! Som synom obete!“ Dav mu urobil cestu. To čo ležalo pred autom, bol somár!

Pochopte, keď premeškáte čo i len jedno slovo v pointe, tak premeškáte celý vtip. Takisto keď premeškáte čo i len jeden riadok satsangu, tak premeškáte celý satsang, pretože celý satsang je pointa! 

Dám vám techniku na to, ako rozdeliť moje satsangy na časti, ktoré sú podstatné, dôležité a na časti, ktoré nie sú také dôležité, ktoré môžete nechať tak, ktoré sú iba ako oblečenie na tej podstate. Kedykoľvek ste v priestore počúvania, tak čokoľvek hovorím je podstatou satsangu. Kedykoľvek nie ste v priestore počúvania, tak čokoľvek hovorím je iba riadenie, organizovanie času, aby som vás priviedol naspäť do priestoru počúvania.
Prosím pochopte, chcem, aby ste sa všetci usadili v priestore počúvania, pretože chcem rozprávať o sile naplnenia do veľkej hĺbky. V tomto smere urobím tak veľa práce, pretože ľudské bytosti sa o tejto oblasti ešte neučili od nikoho s dostatkom dôvery, dôkazov, bez pochybností, s jasnoťou. Tento most treba posilniť. Most existuje, ale treba ho posilniť. Táto je oblasť je o tom, ako vnútorná transformácia priamo vedie k transformácii vonkajších udalostí, ako na to, keď sa udeje vnútorná transformácia vonkajší svet okamžite odpovedá, ako sa celá situácia vo vonkajšom svete zmení. Doteraz to bolo považované iba za zázrak. Poviem vám, všetky zázraky sú veda, ktorá ešte len musí byť objavená!

Prosím pochopte, toto je definícia zázraku: Všetky zázraky sú vedou, ktorá ešte len musí byť objavená! Ak nepoznáte metodoĺógiu, tak aj televízor bude pre vás zázrak! Čokoľvek, akákoľvek veda, ktorá ešte len musí byť objavená je považovaná za zázrak alebo záhadu. Takisto táto veda o tom, ako vnútorná transformácia vplýva na vonkajšie udalosti, na vonkajšie dianie, ako vnútorná transformácia transformuje aj vonkajšie udalosti pre vaše dobro, priaznivo, tak ako to chcete vy, toto je oblasť, ktorá sa ešte len musí stať vedou. Táto oblasť je ešte stále v zóne záhad a tajomstiev, považovaná iba za zázrak alebo záhadu. Ja budem pracovať na tejto oblasti preto, aby každý pochopil, že je to veda, jednoduchá, čistá veda. 

Inkarnácia je človek, ktorý prináša presvedčivú skúsenosť o každej záhadnej, zázračnej, mystickej oblasti vedomia. Ktokoľvek vás vedie o krok ďalej v tejto oblasti, ten je inkarnácia. 

Prosím pochopte, v tejto oblasti už máme most. Ja nie som prvý človek, ktorý buduje túto oblasť. Máme most, ktorý je urobený z lana a dreva. Ja iba chcem, aby bol urobený z betónu. Ja iba chcem, aby to bol pevný, silný, betónový most. To je dôvod, prečo neustále pokračujem v rozprávaní o tom, ako vás vnútorné naplnenie, vnútorná transformácia môže priamo, jasne doviesť k tomu, aby ste zmenili dianie vo vašom vonkajšom svete, realitu vo vonkajšom svete tak ako to chcete vy, ako naozaj chcete, aby sa vyjadrovala. 

Prosím počúvajte! Naplnenie prinesie hlboký rešpekt k vášmu životu vo vašom vnútri. Nikdy si nemyslite, že máte rešpekt k svojmu životu, že máte záujem o svoj život. Akákoľvek závislosť, ktorú máte, či je to alkohol, fajčenie alebo aj závislosť od toho, že máte strach ukazuje veľmi jasne to, že vy nemáte rešpekt k svojmu životu. Neberte rešpekt, úctu k vášmu životu ako niečo, čo je zaručené alebo samozrejmé. Pretože vy nemáte rešpekt k svojmu životu, život odpovedá rovnakým spôsob vám.

Pochopte, keď vy budete kričať na život, tak život bude kričať na vás. Keď sa vy budete snažiť robiť prekážky životu, tak život bude robiť prekážky vám. Keď vy nebudete rešpektovať život, tak život nebude rešpektovať vás. Nepredstavujte si neustále to, že rešpektujete svoj život. Keď trávite čas tým, že sa máte strach, že sa obávate, tak nemáte rešpekt k svojmu životu! Keď trávite čas v priestore nenaplnenia, tak robíte prekážky svojmu životu! Pochopte to. Robíte prekážky svojmu životu! Keď trávite váš čas v priestore nenaplnenia, strachu, obáv, keď sa nepozeráte na svoj život, tak mu robíte prekážky!

Poviem vám s mojou integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním, že ak ustanovím túto vedu ako pochopenie, ktoré sa stane každodennou súčasťou vášho životného štýlu, ak dokážem to, že vnútorná transformácia priamo zapríčiňuje realitu takú, akú chcete vy, tak budem mať pocit, že som urobil úžasnú službu pre planétu Zem a že som tým prispel k hinduizmu.

Počúvajte! Pochopte, až vtedy keď dosiahnete naplnenie, keď sa vaše nenaplnenie rozpustí, tak odhodíte nenaplnenie z vášho chápania. Vtedy sa dokonca začne aj rešpekt k vášmu životu. Ak budete prekážať životu, dianiu, prosím pochopte veľmi jasne, dianie, život bude na to odpovedať, reagovať. Keď budete rešpektovať život, keď ho pochopíte, keď budete odpovedať na život z priestoru naplnenia, tak aj život bude odpovedať z priestoru naplnenia vám. Až po dosiahnutí naplnenia začína vo vás život. Až po dosiahnutí naplnenia začnete mať vzťah aj so svojím vlastným životom.

Videl som toľko ľudí. Prosím pochopte, keď ľudia prídu ku mne, aby dostali energetický daršan, iniciáciu, tak vidím toľko odriekania, sebazapierania, ktoré majú vo svojom vnútri. Pretože nemajú rešpekt k svojmu životu, snažia sa ho naplniť autom, domom, peniazmi. Pochopte, ja nie som proti autu, domu, peniazom. Nie! Nie som proti tomu všetkému. Ale som proti tomu keď si myslíte, že toto naplní vaše nenaplnenie, ktoré ste si vytvorili tým, že nemáte rešpekt k svojmu životu. 

Je to rovnaké ako keď zoberiete vašu zubnú kefku a dáte ju slonovi: „Prosím, vyčisti si zuby. Smrdíš!“ Bude stačiť vaša zubná kefka? Nehovorím, že zubná kefka nebude fungovať. Pre koho bude fungovať? Pre vás! Ale nemôžete dať zubnú kefku slonovi a povedať: „Prosím, vyčisti si zuby!“ To je presne to, čo sa snažíte robiť vy keď si myslíte, že váš dom, bankový účet, auto môžu naplniť nenaplnenia, ktoré máte kvôli tomu, že nemáte rešpekt k svojmu životu. Pochopte, priveďte rešpekt k svojmu životu pomocou ukončenia, naplnenia. Ukončite všetky neukončenia, ktoré máte vo svojom vnútri.

Podstata dnešného satsangu je: Priveďte rešpekt k svojmu životu tým, že do neho privediete naplnenie, tým, že z neho odstránite všetky neukončenia, neúplnosti.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 18. august 2013

Naplnenie vedie k rozpínaniu

Témou dnešného Nithya satsangu je to, ako naplnenie vedie do priestoru rozpínania, ako priestor naplnenia vedie k rozpínaniu.

V našich školách sa vo všetkých osnovách používa tradičný príbeh, ktorý pôvodne pochádza z Mahabharaty. Je to tradičný príbeh, ktorý sa učí v našich školách v Indii. 

Raz chceli staršinovia rodiny preveriť, kto je inteligentnejší. Či sú to deti Kauravu alebo Pandavu. Deti Pandavu sa volajú „Pandavas“ a deti Dhritarashtru (Dritaraštru) sa volajú „ kauravas“. Staršinovia im dali súťaž: „Dostanete iba jednu zlatú mincu, ktorou musíte naplniť dom.“

Kauravas zobrali zlatú mincu a posadili sa spolu. Samozrejme je to tak, že sto mozgov skomplikuje každú hru, každý program. Presne ako naša vláda! Môžete mať sto rúk, ale nie sto mozgov. Pochopte veľmi jasne, všetky veľké, úžasné veci urobí sto rúk a sto nôh, ale nie sto mozgov. Mozog musí byť iba jeden. Rúk a nôh môže byť tisíc alebo sto, ale mozog musí byť iba jeden. Nanešťastie, my máme tisíce a tisíce mozgov, ale ani jednú ruku! 
Takže týchto sto mozgov sa spolu posadilo, diskutovali, argumentovali, kričali, bojovali medzi sebou: „Ako môžeme naplniť celý dom iba za jednu zlatú mincu?“ Nakoniec prišli k záveru: „Staršinovia nás chcú všetkých oklamať a urážať. Pokúšajú sa nás využiť a dosiahnuť to, aby sme mali pocit, že sme zlyhali!“ Nakoniec sa rozhodli, že za jednu zlatú mincu môžu kúpiť iba suchú slamu. Všetci išli na trh a kúpili veľa slamy. Naplnili ňou dom a všetci ostali stáť vonku!

Na Pandavas je jedna dobrá vec, že aj keď je každý z nich výnimočný iba v jednej veci, všetci sú zosúladení s dharmou, kozmickou pravdou. Všetci si sadli spolu a diskutovali: „Ako naplníme celý dom iba za jednu zlatú mincu? Keď to povedali naši staršinovia, tak je to možné.“

Prosím pochopte, môžete sa na to pozerať z dvoch uhlov: „Myslím, že títo staršinovia sú hlupáci, blázni. Nevedia o čo nás žiadajú. Iba sa snažia dokázať, že sme malí chlapci.“ Taký bol smer myšlienok Kauravas. Pandavas zmýšľali takto: „Keď to hovoria staršinovia, tak musí existovať nejaký spôsob. Niečo sa nás snažia prostredníctvom toho naučiť, vychovať nás. Keď to hovoria staršinovia, tak to musí byť pravda.“ Takže aj Pandavas sa nakoniec rozhodli, že naplnia dom za jednu zlatú mincu. Pozrime sa na to, ako to urobili.

Prišiel čas na kontrolu. Všetci staršinovia prichádzajú na kontrolu. Najprv prišli do domu Duryodhanu (najstarší syn Kauravu). Uvideli, že celý dom je naplnený slamou a všetci Kauravas stoja vonku. Nemohli sa vôbec dostať do domu! 

Bhishma (jeden zo staršinov) sa opýtal: „Čo sa stalo? Prečo stojíte vonku?“ Kauravas odpovedali: „Čo to znamená? To vy ste nám povedali, aby sme naplnili celý dom jednou zlatou mincou. Čo iné sme mohli zohnať za jednu zlatú mincu, aby sme naplnili celý dom? To je tá najlacnejšia vec, ktorú sme za ňu kúpili, aby sme mohli naplniť celý dom. A tak sme ho naplnili, pozrite sa! Preto sme vyhrali túto súťaž!“

A tak všetci stoja vonku. Ani oni, ani tí, ktorí prišli na kontrolu sa nemôžu dostať do domu. Dhritarashtra bol veľmi šťastný: „Pozrite sa na mojich synov a ich inteligenciu! Naplnili celý dom a preto by mali byť vyhlásení za víťazov. Vyhrali túto hru!“ Ale Bishma povedal: „Nie! Pozrime sa na druhý dom a uvidíme, kto túto hru vyhral.“

A tak sa išli pozrieť do druhého domu. Uvideli, že celý dom bol naplnený svetlom a vôňou. Pochopte, Pandavas kúpili za jednu zlatú mincu lampy, aby zapálili svetlo a špeciálnu vôňu, vonnú tyčinku. Hneď ako prišli staršinovia, Pandavas im umyli nohy, obslúžili ich, ponúkli im miesto na sedenie a povedali im: „Pozrite sa, celý dom je naplnený svetlom a príjemnou vôňou“.

Samozrejme Dhritarashtra to nebol pripravený prijať. Išiel do každého kúta a voňal, aby zistil, či je každý kút naplnený tou príjemnou vôňou, pretože bol slepý. A tak Dhritarashtra chodil a do každého kúta strčil svoj nos. Nemohol vidieť, že dom je naplnený svetlom. Strčil svoj nos všade. Nakoniec zistil, že vo všetkých kútoch je príjemná vôňa a staršinovia vyhlásili, že túto hru vyhrali Pandavas! 

Prosím pochopte, počúvajte. Naplnenie vytvára priestor, ktorý je plný, v ktorom môžete žiť ako Pandavas. Obidva domy boli naplnené. Aj vy držíte samých seba plnými. Ste plní tak ako Kauravas alebo ako Pandavas? Zistite to. Je váš vnútorný priestor taký ako majú Kauravas alebo Pandavas? Kúpili ste slamu a naplnili ňou celý dom, alebo ste kúpili príjemnú vôňu a svetlo a naplnili dom nimi? Prosím pochopte, naplnenie vás udržiava naplnenými a dáva vám priestor na život! Nenaplnenie, neukončenie vás udržiava plnými, ale nikdy nie naplnenými! Nikdy tam nebudete schopní žiť!

Prosím pochopte, všetci moderní riaditelia, prezidenti spoločností, vodcovia, ktorí sú plní stresu... Čo je to vlastne stres? Nie je to nič iné ako naplnniť seba samých so slamou! Ste plní, ale nie naplnení! Ste zaplnení, ale nie ste užitoční! Predtým ako urobíte jedno rozhodnutie, tak o ňom stokrát rozmýšľate a unavíte sa tým. Na základe toho, že pracujem so všetkými typmi ľudí, vidím prečo dokážu myslieť vo veľkom zmysle, ale nikdy nič veľké neurobia. Je to preto, lebo predtým ako urobia akékoľvek rozhodnutie, tak medzičasom prejdú vlastnou vnútornou byrokraciu, všetkými stolmi (našimi neukončeniami) a ich projekt sa buď roztopí ako kocka ľadu, alebo nadobudne úplne inú podobu. Keď projekt začína, premyslíte si ho a rozhodnete sa: „Je toľko chudobných ľudí. Musíme pre nich niečo urobiť, aby sa zbavili chudoby a utrpenia.“. Plán získal svoju podobu: „Mali by sme im dať ryžu a pšenicu zadarmo a uistiť sa, aby nikto z nich nebol hladný. Nech sa všetci najedia, nech všetci žijú pokojne bez hladu.“ Potom sa tento plán presunie k ďalšiemu stolu: „Čo máme urobiť pre to, aby sme získali toľko peňazí?“ Potom plán nasleduje k ďalšiemu stolu: „Keby sme otvorili obchody s alkoholom, možno by sme tak zarobili peniaze.“ A potom sa plán presúva k ďalšiemu stolu a otvoria sa iba obchody s alkoholom!

Aký bol zámer toho, aby tento plán vznikol? Oslobodiť ľudí od hladu. Ale čo sa stalo, ako projekt skončil? Teraz sú všetci závislí od alkoholu a povaľujú sa! Samozrejme, nie sú hladní! Necítia hlad. Zámer bol splnený! Ale bol vyriešený tým správnym spôsobom? Aj vtedy keď všetkých zabijete, tak nebudú cítiť hlad! Keď je vo vašom vnútri tak veľa neukončení, neúplností, tak sa projekt buď roztopí ako kocka ľadu, alebo sa otočí úplne naopak, iným smerom. 

Prosím pochopte, znížte tú byrokraciu a stres, ktorý si v sebe vytvárate! Znížte neukončenia, neúplnosti, ktorými sa plníte. Obmedzte to zneužívanie, ktoré robíte sami sebe. Znížte to mentálne nastavenie Duryodhanasa vo vás. Duryodhanas nie je nič iné ako zväzok neukončení. V skutočnosti aj rozhodnutie kúpiť slamu a naplniť ňou dom prijali iba preto, lebo neboli schopní zvládnuť celý ten zmätok a boj medzi sebou navzájom. Akékoľvek rozhodnutie urobené v nálade „Urobme niečo!“ je „samovražda“! Pochopte, takto definujem samovraždu. Ak ste silný človek, ktorý rozhoduje aj pre iných ľudí a ak urobíte rozhodnutie v nálade: „Urobme niečo!“, tomu sa hovorí genocída! 

Prosím pochopte, toto: „Urobme niečo!“ je ten najnebezpečnejší, najťažší priestor, v ktorom môžete byť. Je to tá najťažšia vec, ktorú môžete v živote urobiť kvôli tomu, že nedokážete zvládnuť boj s vašimi neukončeniami, tlak vašich neukončení, neúplností. Ak niečo urobíte iba sami pre seba, je to „samovražda“! Ak to urobíte pre vašu rodinu, je to „vražda“! Ak to urobíte pre veľa ľudí, je to „genocída“!

To čo urobili Pandavas bolo z čistého priestoru naplnenia. Poviem vám, keď budete vytvárať naplnenie v každej chvíli, vytvoríte si nový spôsob myslenia, pochopenia, vnímania, chápania vedomostí, nový spôsob bytia, existencie, nový spôsob ako byť prístupný pre spoločnosť a ľudstvo. Pochopte, môžete sa sprístupniť pre ľudstvo preto, aby ste sa vyvíjali alebo preto, aby ste boli zneužívaní. Na čokoľvek čakáte, to vám ľudstvo urobí. Ak iba sedíte a čakáte na to, že vás bude ľudstvo zneužívať: „Prosím poďte a útočte na mňa, zneužívajte ma. Ja čakám. Som taký nešťastný.“, tak čo urobí ľudstvo? Povie: „Dobre, dovoľ mi vstúpiť do tvojho priestoru a splniť tvoje želanie.“ Prosím pochopte, život je obrovské “THATHAASTHU (Nech sa tak stane)”! Čokoľvek chcete, na čokoľvek čakáte, povie vám iba “Thathaasthu!“. Život mimo vás je obrovské “Thathaasthu!“. 

Prosím pochopte, každá myšlienka, ktorou sa zaoberáte hoci aj omylom, dostáva “Thathaasthu!“ od vesmírnej „Anahata Dhwani“. Anahata Dhwani znamená „nevytvorený zvuk“. Keď budete o polnoci sedieť v tichom lese, kde nebudete počuť ani len zvuk včiel, alebo v zasnežených horách, kde nebude žiadny život, tak budete počuť tento zvuk bez zvuku, Anahata Dwani, vesmírne „ÓM“. Toto je “Thathaasthu!“, „Nech sa tak stane!“. Vo vesmíre sa neustále deje „Nech sa tak stane!“. 

Takže buďte integrovaní s tým, čo chcete. Udržiavajte integritu s tým, čo chcete. Prosím počúvajte! Udržiavajte integritu s tým čo chcete, pretože každá myšlienka, či už je vedomá alebo nevedomá, dostáva od vesmíru “Thathaasthu“, obrovské “Thathaasthu“!

Vy musíte niesť následky za svoje myšlienky, či to chcete alebo nie, či ste si toho vedomí alebo nie. Pochopte iba túto jednu vec, aj keď privediete do vášho myslenia integritu, že zakaždým ukončíte každú myšlienku, ktorá nebude zosúladená s tým čo chcete, ktorá nebude zosúladená s vašou autentickosťou, s vašou mamakarou, ahankarou, annyakarou a swa-annyakarou, tak robte ukončenie, ukončujte, ukončujte!

Aj tým, že privediete do vášho myslenia integritu, budete vyžarovať naplnenie. Bez naplnenia vás bude nudiť všetko, čo budete robiť. Kvôli nenaplneniu vás bude nudiť čokoľvek budete robiť, aj nové veci. Preto sa nenaplnená spoločnosť tak šialene ženie za vecami, ktoré zvyšujú adrenalín.

Manželka hovorí: „Ja si želám, aby som bola novinami. Bola by som v tvojich rukách celý deň.“ Hovorí to preto, lebo manžel celý deň sedí s novinami. Manžel hovorí: „Ja si tiež želám, aby si bola novinami, lebo ich mám nové každý deň!“

Kvôli vášmu nenaplneniu sa budete nudiť, nech budete robiť čokoľvek. Vďaka vášmu naplneniu bude všetko plné radosti, aj vaše rutinné záležitosti. Prosím pochopte, aj keď pôjde o nejaké rutinné záležitosti, tak budete v priestore radosti. Nech budete robiť čokoľvek, tak kvôli vášmu nenaplneniu sa budete cítiť iba nenaplnení.

Prosím pochopte, kvôli vášmu nenaplneniu vás začne čokoľvek zraňovať, ubližovať vám. Ale pretože neexistuje žiadna iná cesta, už ste vstúpili do hry, váš život beží, musíte pokračovať a držať sa nažive, musíte prežiť. Takže viac neukončení, viac nenaplnenia vedie k väčšiemu a väčšiemu nenaplneniu! Život sa stane peklom!

Čokoľvek začalo z priestoru naplnenia, aj keď sú to takzvané „tie isté staré veci“, tak vás to nadchýna! Poviem vám, puja je ten najlepší spôsob ako zistiť, či sa váš život deje z priestoru naplnenia alebo nenaplnenia, pretože pri puji musíte všetko robiť rovnako každý deň. Ak máte pocit nudy, pochopte jasne, celý váš život sa deje z priestoru nenaplnenia. Keď každý deň sedíte s nadšením, keď robíte tú istú puju, tak ste v priestore naplnenia. Koľkí z vás robíte puju každý deň? Úžasné! Takže teraz zistite ako sa počas nej cítite. Teraz budete vedieť, či ste v priestore naplnenia alebo nenaplnenia. 

Podstata dnešného satsangu je: Ukončenie vedie ku šťastnejšiemu priestoru, blaženejšiemu vnútornému priestoru. Pozdvihnite sa sami k tomu, aby ste robili ukončenie! 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 17. august 2013

Identifikujte vaše konfliktné vzorce 

Na dnešnom Nithya satsangu budem rozprávať o koreňových vzorcoch, o koreni koreňových vzorcov a o tom ako sa ich zbaviť. Prosím počúvajte! Príďte do priestoru počúvania!

Prvý krok, ktorý musíte urobiť pre to, aby ste našli koreň vášho koreňového vzorca je nájsť vaše konfliktné vzorce. Prosím pochopte, všetky vaše problémy vo vonkajšom svete, akokoľvek vážne a komplikované môžu byť – ja vás nechcem znevažovať, keď hovorím toto vyhlásenie – akokoľvek komplikované môžu byť, akokoľvek zložito môžu vyzerať, zdrojom týchto problémov sme my. Keď ukončíme konflikty a rozpory, ktoré máme v našom vnútri, tak problémy, ktoré sa ukazujú navonok sa jednoducho stratia, zmiznú.

Prosím pochopte, ja vôbec neznevažujem, nepodceňujem utrpenie, ktorým každý z vás v živote prechádza. Ja nie som bezcitný voči vášmu utrpeniu v živote. Poviem vám z vlastnej skúsenosti, kde mi je Mahakala svedkom, kde mi je Mahadeva svedkom, s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním vám poviem, že akonáhle vyriešite vnútorné konfliktné, protikladné vzorce, tak problémy, ktoré sa dejú navonok a o ktorých ste si mysleli, že sú neriešiteľné, o ktorých ste silno verili, že sa nedokážu vyriešiť, napríklad niekedy si myslíte: ´môj manžel sa nemôže zmeniť, moje právne problémy sa nedajú vyriešiť, moje finančné problémy sa nedajú vyriešiť´, tak tieto problémy okamžite jednoducho zmiznú. 
Ja som čelil tým najhorším démonom. Keď som ja inkarnácia Mahadevu, tak som videl inkarnácie tých najhorších démonov! Aj problémy vytvorené týmito veľkými démonmi zmiznú, keď urobíte niečo vo vašom vnútri! Poviem vám, ja mám silný pocit, že všetky tieto problémy sa v mojom živote stali iba preto, aby som skúsenostne dokázal to, že akonáhle budete pracovať na svojom vnútri, tak veci vo vonkajšom svete sa jednoducho zmenia!

Ja som sa znova postavil, vzchopil iba vďaka tejto jedinej veci - vo svojom vnútri som mal jasnosť a naplnenie, silu vlastného naplnenia za hranicami pochybností o sebe samom.

Aj vy robíte veľakrát ukončenie, ale dovolíte vlastným pochybnostiam, aby ho narušili. Urobte preto ukončenie aj s pochybnosťami, ktoré o sebe máte. Sila ukončenia, naplnenia za hranicami pochybností o sebe je zodpovedná za to, že som sa znova vzchopil, povzniesol nad všetko to napádanie a prenaledovanie. 

Nech je váš problém akýkoľvek, či je spoločenský, politický, morálny, ekonomický, právny... Prosím pochopte, ja hovorím o zákonoch vesmíru, ktoré majú moc nad tým všetkým. Vesmírna ústava a zákon vesmíru sú tou najsilnejšou mocou, energiou a silou, ktorá funguje na planéte Zem. Podľa zákonov vesmíru, na základe mojej skúsenosti z toho, že som zažil zákony vesmíru veľmi silno cítim, že všetky problémy sa stali v mojom živote iba preto, aby som mal pre všetkých živý dôkaz o tom, akú silu má dhamma, akú silu majú duchovné princípy. Keď sa budete rozhodovať na základe duchovných riešení, tak to jednoducho rozpustí, zničí všetky možné problémy, ktoré prišli, prichádzajú alebo ešte len prídu! 

Keď pochopíte vaše konfliktné vzorce, keď ich ukončíte, tak veľa problémov, ktoré priťahujú vašu pozornosť v živote, zdroj týchto problémov zmizne.

Vzorec byť podráždený vám nedovolí veriť v žiadne riešenie. Počúvajte! Koľkí z vás chápete, že veľakrát kvôli podráždeniu, kvôli neschopnosti tolerovať to podráždenie urobíte rozhodnutia hoci viete, že nevyriešia váš problém? Zdvihnite ruky. Toto je váš najväčší problém.

Veľakrát keď ste podráždení, rozčúlení, tak iba preto, že nie ste schopní tolerovať to podráždenie vo vašom vnútri, urobíte rozhodnutia hoci viete, že nebudú riešením. Urobíte niečo iba preto, aby ste presvedčili sami seba, že reagujete na to podráždenie, ktoré je vo vašom vnútri.

Koľkí z vás si uvedomujete, že robíte niečo bez toho, aby ste vedeli, či tá činnosť vyrieši váš problém alebo vás dovedie bližšie k riešeniu; bez toho, aby ste vedeli, že niečo robíte iba preto, aby ste sa vyhli tomu podráždeniu? Koľkí z vás to robíte? 

To je to, čo nás vždy privádza do väčších problémov a nikdy nám nedovolí nájsť riešenie. Preto kedykoľvek nastane nejaký problém, tak prvým nepriateľom, na ktorého je potrebné zaútočiť nie je vonkajšia príčina toho problému, ale jeho vnútorné pochopenie. 

Potom sa okamžite opýtame: „Čože? Ak vnútorne zmením svoje pochopenie, tak veci vo vonkajšom svete ako je právne predvolanie, zatykač súdu, policajný zatykač alebo môj rozvod, týranie mojím manželom, týranie mojou manželkou, alebo môj bankrot, spoločnosť, ktorá bankrotuje, všetko toto sa vyrieši? Budú moje účty zaplatené?“ Toto je tá najväčšia otázka, ktorú máme. 

Ja nehovorím o niečom ako sú zázraky alebo náhody, o tom, že sa v mojom živote stala jedna alebo dve veci. Hovorím vám, že si neviete predstaviť nikoho iného, komu sa udialo v živote viac zázrakov ako mne! To, že tu sedím je súhrn 2 000 zázrakov, nielen jedného alebo dvoch! Je to tak, ako keby som unikol z 2 000 situácií, miest. Z toľkých situácií nedokážete uniknúť iba náhodou! Je to veda!

Pochopte, ak uniknete z dvoch situácií, môžete povedať: „V mojom živote sa stalo niekoľko zázrakov, niekoľko náhod. Prečo z toho robíte filozofiu?“ Keby sa to stalo raz alebo dvakrát, môžete nad tým mávnuť rukou a povedať: „Je to náhoda, že unikol.“ Vtedy to môžete povedať. Ale keď uniknete 2 000-krát! Aj to je malý počet. Dokázať to, aby zmizli všetky problémy, ktoré sa objavili tisíckrát nie je zázrak alebo náhoda. Je to veda!

Kedykoľvek budete čeliť nejakému vonkajšiemu problému alebo veľkej bezmocnosti, konfliktu alebo rozporu vo vašom vnútri, prosím pochopte, prvá vec, ktorej sa musíte venovať je váš proces chápania. Poviem vám ešte jednu vec: Mnohí z vás budete počúvať to čo hovorím veľmi vážne a na základe toho budete pripravovať stratégiu pre svoj život. Budete robiť strategické plánovanie pre väčšinu svojich problémov, budete robiť hlavné rozhodnutia na základe toho, že počúvate moje slová. Prosím pochopte, ja s vami hovorím s touto zodpovednosťou. Nehovorím nezodpovedne: „Nechajte ma hovoriť to, čo chcem ja.“ Nie! Ľudia so mnou zaobchádzali veľmi nezodpovedne, ale ja si nemôžem dovoliť zaobchádzať nezodpovedne s vami. Ja s každým z vás zaobchádzam s veľkou zodpovednosťou!

Zakaždým keď čelíte nejakému problému, tak čelíte konfliktu, rozporu alebo bezmocnosti zvonka. Prvá vec, ktorej sa musíte venovať nie je to, čo vnímate zvonka, ale vnútorný dôvod pre vaše chápanie. Najprv sa venujte tomu. Keď sa budete venovať tomuto vnútornému dôvodu vášho pochopenia, tak budete mať dosť priestoru na to, aby ste sa mohli venovať vonkajšiemu dôvodu. Ja nehovorím, aby ste sa nevenovali vonkajšiemu dôvodu, ale to, že s ustáleným vnútorným pochopením sa budete presne venovať vonkajšiemu dôvodu, budete presne vedieť to, aký je dôvod. 

Vtedy, keď ste podráždení je vaše pochopenie úplne terorizované, zmätené, otrasené. Úplne cítite, rozmýšľate tak, ako by ste nemali rozmýšľať. Vnímate tak, ako by ste nemali vnímať. Riešite veci tak, ako by ste ich nemali riešiť. Veríte ľuďom, ktorým by ste nemali veriť. Podozrievate ľudí, ktorých by ste nemali podozrievať. Pochybujete o ľuďoch, o ktorých by ste nemali pochybovať.

Prosím pochopte, najväčšií prínos aký môže človek získať je priestor naplnenia. Najväčším prínosom pre človeka, najlepšia vec, ktorá sa mu môže v živote stať je dosiahnuť naplnenie, získať priestor naplnenia. Keď ste mali vo vašom vnútri konfliktné vzorce, vzorce zmätku, tak zrazu uvidíte, že obtiažnosť vonkajších problémov sa roztopí, stratí. To o čom hovorím nie je zázrak, ale jednoduchá veda!

Všetko čo sa vám snažím povedať je, že keď získate priestor naplnenia, tak sa vo vašom systéme udeje toľko nepredstaviteľných, priaznivých, dobrých vecí. Prosím počúvajte! Pochopte, robím toto vyhlásenie: Keď získate vo vašom vnútri priestor naplnenia, tak všetky problémy, ktoré máte vo vonkajšom svete a vo vašom vnútri zmiznú. Všetky chvíle bezmocnosti, ktoré máte vo vonkajšom svete aj vo vašom vnútri sa stratia. Možno si pomyslíte, že je to príliš veľký prísľub, príliš dobré na to, aby to bola pravda. Ja vám ale poviem, je to príliš malý prísľub! 

Keď bude pred vami dhamma, tak jedna skupina ľudí bude mať vždy pocit, že je to príliš veľký prísľub, že je to ťažké, že to nie je okamžité riešenie. Pomyslia si: „V poriadku. Možno ak to budem praktizovať dvadsať rokov, tak sa zbavím bolesti hlavy.“ Nie je to tak! Ja nehovorím o Alzheimerovej chorobe. Motto ľudí, ktorí sa pokúšajú nájsť na ňu liečbu je nejako ju oddialiť. Ale ja nehovorím na základe takého chápania alebo priestoru, ani sa nesnažím nič oddialiť. „Ak budete praktizovať dhammu 25 rokov, tak vaša bolesť hlavy zmizne, pretože medzičasom budete mať bolesť žalúdka a kvôli tejto bolesti sa vaša bolesť hlavy stratí.“ Nie! Ja nehovorím takéto nepraktické slová! 

Poviem vám presne to, čo povedal Krišna v Baghavad Gíte: „Pochopte môj vnútorný priestor, potom ho aj zažijete!“ Poviem vám, presne pochopte môj vnútorný priestor. Tieto satsangy nie sú nič iné ako to, že ja vám všetkým otváram dvere k tomu, aby ste sa pozreli do môjho vnútorného priestoru. 

Niekedy sa ma ľudia pýtajú: „Swamiji, ja viem, že keď budem praktizovať všetky tieto pravdy, tak v budúcnosti nebudem mať žiadne problémy. Ale čo zmätok, ktorý som už vytvoril?“

Poviem vám, poznanie, vedomosti vždy získate až potom, ako vytvoríte zmätok. Vždy hľadáte liek až potom, keď ochoriete. Hľadáte liek predtým ako ochoriete? Nie, nehľadáte! Až potom keď ochoriete, budete hľadať liek. Až potom keď vytvoríte zmätok, budete hľadať riešenie. Ak riešenie, ktoré vám ponúkam, nebude fungovať na váš problém, ktorý ste už vytvorili, tak potom načo je také riešenie? Poviem vám, ak začnete vytvárať priestor naplnenia teraz, tak aj zmätok, ktorý ste vytvorili v minulosti jednoducho zmizne. Ja vám to hovorím z mojej vlastnej skúsenosti.

Prvá vec, ktorú musíte vo svojom živote urobiť je nájsť konfliktné vzorce vo vašom vnútri, vzorce, ktoré vás zakaždým neustále udržiavajú v priestore bezmocnosti vo vašom chápaní, v myšlienkach, ktoré máte o sebe, o iných, o živote, v silnom vnímaní, ktoré máte o svete, o živote. Pochopte, prvý krok je, že potrebujete diagnostikovať, nájsť vaše konfliktné vzorce.

Pochopte ešte jednu vec. Iba preto, že vám ukončenie, naplnenie prinesie toľko úžitku, nemyslite si, že proces ukončenia je ťažký! Nie je! Nie je to tak! Veľakrát je liekom na vážne ochorenie malá tabletka. Riešenie problému nie je vždy rovné veľkosti problému. Niekedy je obyčajná tabletka riešením na veľký problém. Takisto, pretože ukončenie prináša taký veľký úžitok, nemyslite si, že je to ťažká práca, že dosiahnuť naplnenie, mať priestor naplnenia je veľmi ťažké. Nie je to tak! Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 16. august 2013

Život začína počúvaním

Dnešná téma pre Nithya satsang je počúvanie a obohacovanie. Prosím počúvajte. Príďte do priestoru počúvania!

Počúvanie je tak silná, dôležitá skúsenosť a taká krásna duchovná technika, ktoré je prístupná zadarmo! Je neustále prístupná. Počúvanie dokáže urobiť toľko dobrého pre vaše bytie. Prosím, príďte do priestoru počúvania. Iba vtedy vás všetkých môžem učiť o počúvaní. Aj na to, aby ste sa naučili o počúvaní, musíte prísť do priestoru počúvania. 

Prosím pochopte definíciu počúvania. Definícia správneho počúvania znamená dovoliť slovám, aby vstúpili do vášho vnútorného priestoru a automaticky dovoliť, aby boli pochopené bez toho, aby ste neustále do toho zasahovali s vašimi neukončeniami, neúplnosťami. To je počúvanie. Prosím pochopte, vy máte prirodzený systém, prirodzený prúd vášho bytia. Vaše bytie nie je statické, stojaté. Slovo ´bytie´ je v skutočnosti sloveso, nie je to podstatné meno. Vaše bytie je prirodzene naprogramované na prijímanie, chápanie, zvnútorňovanie. Dovoliť slovám, aby vstúpili do vášho bytia, dovoliť nech sa udeje prirodzený proces pochopenia bez toho, aby ste do toho zasahovali s vašimi neukončeniami je počúvanie. 
Kedykoľvek dovolíte vašim neukončeniam, aby sa prebudili, aby zasahovali do vášho procesu rozmýšľania, chápania, tak počúvanie končí. Keď dovolíte vašim neukončeniam ako je nepokoj, depresívne myšlienky, pocit únavy, nudy, nech sú to akékoľvek neukončenia, ktoré si prinesiete zo sebou počas počúvania, keď dovolíte týmto neukončeniam, aby vyrušovali váš proces chápania, počúvanie sa neudeje. 

Vaše vnútorné bytie, váš vnútorný priestor je naprogramovaný na rozmýšľanie bez toho, aby ste vedeli, že rozmýšľate. Prosím počúvajte. Rozmýšľate bez toho, aby ste o tom vedeli, chápete bez toho, aby ste o tom vedeli. Na to, aby ste chápali, nemusíte o tom vedieť a bez toho, aby ste vedeli, dokážete myslieť. 

Keď vám sedí váš opasok, zabudnete na vaše brucho. Keď vám sedia topánky, zabudnete na vaše nohy. Keď vám sedí retiazka, zabudnete na váš krk. Keď vám sedí prsteň, zabudnete na svoj prst. Iba vtedy, keď je problém s tým, že vám niečo nesedí, budete si na túto oblasť pamätať. Budete si pamätať na vaše kolená iba vtedy, keď vás budú bolieť. Budete si pamätať na váš chrbát iba vtedy, keď v ňom bude bolesť. Keď bude váš chrbát v poriadku, zabudnete na neho. Keď bude vaše brucho v poriadku, zabudnete na neho. 

Počúvajte. Keď vo vašom myslení nebude žiadne neukončenie, tak zabudnete na samotné myslenie. Keď vo vašom kolene nebude žiadna bolesť, zabudnete na neho. Keď vo vašom chrbáte nebude žiadna bolesť, zabudnete na neho. Keď vo vašom krku nebude žiadna bolesť, zabudnete na neho. Keď vo vašom myslení nebude nenaplnenie, neukončenie, zabudnete na neho. 

Keď Patandžali hovorí: „Joga je zastavenie mysle.“, nemyslí tým, že upadnete do kómy. Ja nemám myseľ, ale nie som v kóme! Keď sme naposledy robili výskum počas procesu materializácie, sedel som 40 minút s prístrojom na sledovanie aktivity mozgu (EEG) na mojej hlave. Ani na chvíľu sa neobjavila žiadna krivka, iba rovná čiara. Ja som sedel, rozprával, hýbal sa, smial sa, robil som všetko a lekári boli šokovaní. Mysleli si, že je niečo zlé s prístrojom, tak ho vymenili za druhý. Potom ho vymenili za tretí. Všetky tri ukazovali tú istú rovnú čiaru. Ja som povedal: „Problém nie je v prístroji. Problém nie je nikde. Takto funguje môj mozog.“ 

Celá veda o mozgu je teraz rozbitá na kusy, pretože každá myšlienka ukazuje zmeny na mozgových vlnách. Aj keď sa chcete posadiť, musíte mať na to myšlienku. A ja som materializoval, materializácia pokračovala. Mozog človeka, ktorý prijímal, bol takisto pripojený na EEG a bolo tam niekoľko ďalších ľudí, ktorých kundaliny som prebudil. Ich mozgy boli takisto napojené na prístroj. 

Pri akejkoľvek činnosti musíte mať aspoň jednu zmenu v tvare vašich mozgových vĺn. Lekári boli šokovaní. Počas celých 40 minút som pil vodu, požiadali ma, aby som si ľahol, tak som si ľahol, potom som sa posadil, smial som sa, rozprával som. Počas celej doby sa neobjavila ani jedna vlna! Objavili ešte jednu vec. Kedykoľvek človek, ktorý prijímal to, čo sa materializovalo, jeho mozog zaznamenal rovnakú vlnu ako môj. 

Keď Patanjali hovorí: „Joga je zastavenie mysle.“, nemyslí tým, že joga znamená upadnutie do kómy. On tým myslí to, že joga je myslenie bez prítomnosti akýchkoľvek neukončení. Nie je to tak, že ja nemám myšlienky! Ja iba nemám myšlienky v takom zmysle, ako tomu rozumiete vy. 

Čo je zdrojom vašich myšlienok a čo je zdrojom mojich myšlienok je úplne odlišné. Napríklad, ak sú vaše myšlienky poháňané benzínom alebo naftou, tak moje myšlienky sú poháňané slnečnou energiou! Tá energia je úplne iná. Ak je palivo odlišné, tak aj činnosti, reakcie, možnosť pre regeneráciu, na obnovenie, všetko je odlišné. 

Prosím pochopte, počúvanie znamená chápať bez toho, aby do toho zasahovali akékoľvek neukončenia, nenaplnenia. Definujem počúvanie: Počúvanie znamená chápať bez zasahovania akýchkoľvek neukončení, neúplností, ktoré máte. Zatiaľ čo počúvate, povedzte všetkým vašim neukončeniam: „Zostaňte bokom. Budem sa s vami rozprávať neskôr. Budem sa vám venovať neskôr.“ Hneď ako vypnete váš mobilný telefón, povedzte vášmu vnútornému priestoru: „Budem sa venovať všetkým tvojim otázkam, pochybnostiam, obavám, témam, ku ktorým priťahuješ moju pozornosť, neskôr.“ 

Prosím pochopte, témy, ku ktorým je priťahovaná vaša pozornosť nie sú nič iné ako minulé neukončenia. Musíte vedieť ešte jednu krásnu vec. Mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Tá dobrá správa je: Počúvanie vedie k väčšiemu naplneniu, naplnenie vedie k viac počúvaniu, viac naplnenia vedie k viac počúvaniu a viac počúvania vedie k väčšiemu naplneniu, viac naplnenia vedie k viac naplneniu. Toto je tá dobrá správa. 

Tá zlá správa je: Nenaplnenie vedie k väčšiemu nenaplneniu, nenaplnenie vedie k horšiemu počúvaniu, horšie počúvanie vedie k viac neukončeniam, viac neukončení vedie ešte k horšiemu počúvaniu, ešte horšie počúvanie vedie k viac nenaplneniu. 

Pochopte, počúvanie znamená internalizovať bez zasahovania vašich neukončení, nenaplnení. 

Každý si myslí, že keď nepočúva druhého človeka, tak ho nerešpektuje, znevažuje. Ukazujete tým váš protest, hnev. Prosím pochopte, tým, že ho nebudete počúvať sa nebudete mstiť jemu, ale v skutočnosti budete útočiť, urážať sami seba! Ľudia zabúdajú, že vtedy, keď nebudú počúvať, nebude tým ovplyvnený človek, ktorý rozpráva. Vy tým budete ovplyvnení! 

Prosím pochopte! V prvom roku manželstva rozpráva muž a žena počúva. V druhom roku rozpráva žena a muž počúva. V treťom roku rozprávajú obidvaja a počúvajú susedia. Keď vy obaja rozprávate a počúvajú vás susedia, vaše manželstvo končí! 

Poviem vám, keď budete počúvať bez toho, aby ste mali vo vašom vnútri neukončenia, tak vás iný človek nebude schopný rozčúliť. Dávam vám majstrovský kľúč pre akýkoľvek spor, akúkoľvek konverzáciu. V primitívnych časoch, keď sme boli kanibalmi, o vašom víťazstve rozhodovala schopnosť zaobchádzať so zbraňou. V súčasnosti schopnosť viesť a zvládnuť konverzáciu rozhoduje o vašom víťazstve vo vzťahoch, biznise, konverzáciách alebo kariére. Rozhoduje vo všetkom! Jedine schopnosť viesť konverzáciu bude rozhodovať o tom, či budete úspešní vo vašej práci, kariére, vzťahoch, živote, vo všetkom!

Dávam vám majstrovský kľúč pre úspech: V akejkoľvek konverzácii prehráva hru ako prvý ten človek, ktorý sa rozčúli, rozruší. Ak je niekto schopný rozčúliť vás, podráždiť vás, tak ste prehrali. Musíte pochopiť, vo chvíli keď budete v akejkoľvek konverzácii rozčúlení, prehrali ste! Prehrali ste! V žiadnej konverzácii nedovoľte žiadne rozčúlenie, podráždenie. Nedovoľte, aby vaše neukončenia zasahovali do vášho procesu chápania. Internalizujte bez toho, aby ste mali neukončenia. V procese internalizácie nie je potrebné, aby váš mozog fungoval, pracoval. To je to, čo som dokázal vďaka výskumu na mojom mozgu. Nebol som v kóme, všetko som vnímal. Moje oči boli otvorené, videl som všetko, čo sa deje. Bol som schopný vidieť nielen veci, ktoré vidíte vy, ale aj veci, ktoré vy nedokážete vidieť! Ale môj mozog neukazoval ani jedinú vlnu. 

Pochopte, neustále počúvanie bez toho, aby ste dovolili neukončeniam zasahovať do vášho chápania, vás dovedie k naplneniu a do priestoru osvietenia. 

Život začína počúvaním! Keď začnete proces chápania bez toho, aby ste mali vo vnútri neukončenia, začína vo vás život. Iba potom začínajú vaše vzťahy, začína vo vás samotný život. Iba potom sa začnú diať akékoľvek dobré veci. Prosím počúvajte! Keď začnete chápať bez akýchkoľvek neukončení, nenaplnení, aj vaše zdravie sa zlepší, pretože podráždenie spôsobené vašimi neukončeniami počas počúvania vedie k zvýšenému krvnému tlaku, cukrovke a ďalším poškodeniam vášho tela. To podráždenie je hlavnou príčinou všetkých ochorení a porúch. Stres nie je nič iné ako neukončenia, ktoré zasahujú počas vášho počúvania. Ked privediete do vás počúvanie, ani váš šéf, ani váš manžel alebo manželka vás nedokážu rozčúliť. 

Život začína počúvaním, deje sa vďaka počúvaniu a pokračuje vďaka počúvaniu. Končí vtedy, keď končí počúvanie.

Žiadam účastníkov všetkých programov (Vnútorné prebudenie, The Samyama, Nirahara samyama, eN-Genius, tréning učiteľov Nithya jogy), aby ste pochopili túto pravdu: Počúvanie... Váš program začína v momente, keď začnete počúvať. Váš program nezačína vo chvíli, keď ja začnem rozprávať, ale vo chvíli, keď vy začnete počúvať! Takže to, kedy pre vás začne váš program, je vo vašich rukách. Pokiaľ ide o mňa, program sa začal. Žiadam vás všetkých, aby ste prišli do priestoru počúvania. Celý program začína vďaka počúvaniu. Majte to správne počúvanie.

Podstata dnešného satsangu je: Počúvanie! Počúvaním začína tento program! 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 15. august 2013

Máte strach z vášho rozpínania?

Dnes budem pokračovať v rozprávaní o obohacovaní. Je to môj odkaz pre túto krajinu a pre celý svet v tento úžasný deň nezávislosti Indie. Počúvajte. Príďte prosím do priestoru počúvania!

Vy ste podmienení a je pre vás veľmi jednoduché počúvať a komunikovať s „malosťou“, bezvýznamnosťou iných a ich vzorcami. Výchova spoločnosti, v ktorej ste sa narodili, v ktorej ste boli vychovaní a v ktorej žijete, vaša rodina, to všetko vás naučilo iba komunikácii s „malosťou“ iných. Preto vtedy, keď hovoria o niekom inom, sa cítite tak sladko a príjemne. Pochopte, toto je to najväčšie ochorenie, ktorým trpí celé ľudstvo. Či je to dedina alebo veľké, rušné mesto, či je to vidiecka ulica alebo Wall Street v New Yorku. 

Keď vám ľudia o niekom rozprávajú, najmä ak to má pôvod v žiarlivosti, hneve, násilí, ste takí šťastní! Prečo si myslíte, že prekvitá toľko spravodajských kanálov? Vedome, úmyselne klamú a ľudia si to jednoducho vychutnávajú, užívajú. Napádanie slávnych osobností je zakorenené v hlbokej neúcte, ktorú máte sami voči sebe alebo vo vašom komplexe menejcennosti.

Prosím pochopte. Vďaka komplexu menejcennosti, ktorý máte si vychutnávate to, keď sú napádané slávne, významné osobnosti. Hovoríte si: „Dobre, že nie som na ich mieste. Keby som bol, takisto by som musel prechádzať všetkým, čím prechádzajú oni.“ Teraz máte ešte jedno ospravedlnenie a dôvod na to, prečo by ste nemali byť veľkí, významní. Vy potrebujete dôvod na to, prečo by ste nemali byť veľkými, významnými!

Videl som v indických dedinách ako rodičia nechcú, aby ich deti išli vonku kvôli tomu, že majú strach, aby im niekto na ulici neublížil. Títo úbohí ľudia celý život trpia týmto vzorcom. Poznám mnoho ľudí, ktorí majú 50-60 rokov a po západe slnka nevstúpia na svoj vlastný pozemok! 

Napádanie významných osobností nie je nič iné ako vzorec, ktorý máte: „Neskúšajte byť ako oni! Nepokúšajte sa stať slávnou osobnosťou! Je to riskantné!“ 

Poviem vám, tá najväčšia slabosť ľudských bytostí je strach byť veľký, významný! Strach zo svojej veľkosti, významnosti je tá najväčšia slabosť, to najväčšie ochorenie, ktorým trpí indická mládež. Všetci by ste mali vedieť, že India je najmladšia krajina na svete, ale trpí týmto ochorením – strachom z veľkosti, zo sily!

Napádanie významných osobností zanechalo v indickej mládeži hlboký vzorec strachu. Spôsob akým sú napádaní gurus, náboženskí vodcovia, ako ich médiá urážajú, napádajú a snažia sa urobiť čo najviac pre to, aby ich zničili tým, že o nich rozširujú klebety a škandály, celá indická mládež je týmto terorizovaná, zastrašovaná životným štýlom v sannyas. Indická mládež je zastrašovaná duchovným životom, prijatím sannyas vďaka množstvu urážok náboženských a duchovných vodcov, ktorými prechádzajú vďaka nezodpovedným spravodajským kanálom. Vďaka týmto mediálnym hrubostiam, ktorými týmito majstri musia prechádzať, je indická mládež terorizovaná, zastrašovaná.

Každá ľudská bytosť na planéte Zem by sa mala zbaviť strachu zo svojej veľkosti. Aj mnoho takzvaných ctiteľov má hlboký strach zo sannyas: „Ó, je to veľmi riskantné!“ Aj dýchanie je riskantné! Tak potom prečo by ste mali neustále dýchať? Vaša výchova, spoločnosť, v ktorej ste sa narodili a boli vychovaní, v ktorej žijete, to všetko je predurčené na priemerný, obyčajný život.

Prosím pochopte, spoločnosť je predurčená na priemenosť, nacvičená na priemernosť, spokojná s priemernými ľuďmi. Spoločnosť vám vždy povie: „Prečo nezarobíte iba trochu peňazí na jedlo, oblečenie, príbytok, auto a rodinu a nežijete šťastne a spokojne?“ Neustále vytvára obraz, že trocha peňazí, dom, auto a rodina sa rovnajú definícii, čo znamená „šťastne, spokojne“. Možno nazývate šťastím to, keď máte menej problémov ako včera. Možno si myslíte, že keď máte menší problém ako včera, váš život plynie tak krásne! 

Je také smutné, že spoločnosť je vycvičená, formovaná, vytvorená pre priemerných ľudí. Pochopte, priemerní ľudia potrebujú bezpečné miesto a bohužiaľ väčšina z nich je priemerných. Pozrite sa na spoločnosť s otvorenými očami. Ak sa v intelektuálnej oblasti niekto dostane za hranice priemernosti, „malosti“ a dostane sa k svojej „veľkosti“, musí sa presunúť do oddelenej spoločnosti, ktorá sa nazýva „univerzita“. Takisto ak sa presunie zo svojej „malosti“ do „veľkosti“, za hranice spoločenskej priemernosti, musí sa presunúť na oddelené miesto, ktoré sa nazýva „kláštor“. 

Hlavný prúd spoločnosti neprijíma, nectí si ľudí, ktorí prelomili svoju priemernosť, „malosť“ a dosiahli svoju „veľkosť“. Pretože takí ľudia nepôjdu s vami piť na párty, nepôjdu s vami do krčny alebo do klubu, nepôjdu s vami tancovať, nakupovať, nebudú počúvať to, čo hovoríte za chrbátom iných. Cítite sa nepríjemne s ľuďmi, ktorí prelomili „malosť“ spoločnosti a ktorí žijú svoju „veľkosť“. 

Poviem vám, je čas na to, aby sa ľudské bytosti prebudili a prelomili svoj priemerný život v „malosti“. Iba vtedy, keď budete vyvinutou dušou, bytosťou, ktorá žije osvietenie, budete počúvať a komunikovať s inými ako s „veľkými, významnými“. Budete ich počúvať pre ich „veľkosť“, možnosť a rozpínanie. Počúvajte! Keď nebudete preukazovať záujem počúvať, človek sa s vami prirodzene nebude chcieť rozprávať. Venujte svoje počúvanie tomu, aby ste počúvali o veľkosti každého. V momente, keď niekto rozpráva, veľmi jasne uvidíte, či tento človek rozpráva zo svojho naplnenia a rozpínania, ale z neúplnosti, nenaplnenia. Ak hovorí na základe nenaplnenia ako je rozprávanie o šperkoch, hneve, pomste, jednoducho mu slušne povedzte: „Nemám záujem počúvať ťa.“ 

So správnym pochopením sa môžeme navzájom dopĺňať – človek, ktorý počúva a človek, ktorý rozpráva. Iba vďaka tomu, že budete venovať svoje počúvanie alebo odídete, môžete človeku pomôcť, obohatiť ho. Venovať svoje počúvanie v správnom kontexte, so správnym pochopením je ten správny spôsob ako môžete obohatiť iných. Iba vtedy, keď budete vyvinutá duša, keď budete pripravení venovať vaše počúvanie „veľkosti“ iných, ich možnosti a rozpínaniu, budete sa takisto vyvíjať.

Prosím pochopte, venovať vaše počúvanie „veľkosti“ iných je obohacovanie. Kedykoľvek vediete konverzáciu, pozrite sa, či neukazujete nadšenie a záujem, keď iní rozprávajú na základe ich neukončení, nenaplnenia, hnevu, žiarlivosti. Problém je, že keď rozprávajú z ich nenaplnenia, aktivuje sa aj príčina vašich neukončení a vy ukazujete všetku vašu energiu a silu: „Áno, povedz mi celý tento príbeh. Je to presne to, čo chcem počúvať!“ Každý má svoju vlastnú metódu. Oni hovoria o svojom nenaplnení a vy sami sa presuniete do tohto priestoru a všetky vaše neukončenia sa aktivujú. Poviete im vaše vlastné interpretácie, budete hovoriť o vašom nenaplnení a čo sa stane nakoniec, to nikto nevie! Zaoberanie sa nenaplnením iných, počúvanie o ich neukončeniach je tá najhoršia vec!

Prosím pochopte, aj tým, že budete venovať svoje počúvanie môžete obohatiť iných. Ak budete venovať vaše počúvanie z priestoru naplnenia, to stačí. Môžete tým obohatiť iných. Správne počúvanie, venovanie správneho počúvania a toho správneho priestoru inému človeku na to, aby mohol s vami interagovať, je prvý krok v obohacovaní. Vyžaduje to viac vývoja a počúvania z vašej strany, aby ste počúvali a stáli za „veľkosťou“ iných a ich rozpínaním bez toho, aby ste stratili nádej sami v seba a iných. 

Ak niekto rozpráva iba o tom, kto s kým utiekol, kto s kým má románik, odkiaľ sú tieto šperky, kde ste kúpili toto oblečenie, je pre vás veľmi jednoduché, aby ste tomu venovali vaše počúvanie. Počúvajte! Prvá vec, ktorú musíte urobiť pri obohacovaní je venovať vaše počúvanie iba ich „veľkosti“. Nikdy nie tomu, čo prichádza na základe ich nenaplnenia alebo „malosti“. To znamená, nepočúvajte veci, ktoré spôsobujú, že sú „malí“. Vyžaduje to od vás viac vývoja a počúvania, aby ste počúvali a postavili sa za „veľkosť“ iných a ich rozpínanie bez toho, aby ste stratili nádej sami v seba a iných.

Prosím pochopte, najväčšia výzva je pochopenie, že život je pre obohacovanie. Rozšírenie slova LIFE - ŽIVOT je: „Life Is For Enriching – Život je pre obohacovanie“. Samozrejme, každý má svoju vlastnú interpretáciu toho, čo je život. 

Počúvajte! Keď sa postavíte za „veľkosť“ iného človeka, za jeho možnosť, vtedy obohacujete sami seba aj iných. Najsilnejším spôsobom ako žiť je frekvencia vášho vedomia, energia osvietenia, byť v priestore naplnenia a nemať čas pre čas, čo znamená byť neustále v stave naplnenia, v priestore naplnenia a neúnavne obohacovať viac a viac ľudí tým, že sa zúčastnia na programe Vnútorné prebudenie a budú žiť osvietenie. Aj keď máte iba pár minút, či chcete relaxovať, alebo sa zabaviť niečím veselým, alebo premýšľate nad niečím bolestivým, prestaňte to robiť. Namiesto toho aktívne obohacujte iných, venujte vaše počúvanie ich „veľkosti“, vyjadrite im ich „veľkosť“, počúvajte o ich „veľkosti“ alebo ich obohacujte o ich „veľkosť“.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 14. august 2013

Čo je obohacovanie - prevratná sutra (aforizmus) podaná Paramahamsa Nithyananda Swamijim

Dnes budeme mať veľmi silnú tému na ranný satsang:

'Aká je definícia obohacovania?'

Veľa ľudí mi posiela svoje otázky, čo je to obohacovanie? Keď niekomu poviem spievaj posvätné mantry, je to obohacovanie? Ak niekomu poviem choď okolo chrámu 11 krát, je to obohacovanie? Ak budem robiť anna daan (podávanie bezplatného jedla pre ľudí) tak že pozvem 1000 ľudí a medzi nich rozdám 1 kg ryže, lebo každému dám jedno zrnko, je to obohacovanie? Pochopte “anna” znamená 1 zrnko ryže, “daan” znamená dať. Preto každému dajú len 1 zrnko ryže a pýtajú sa či to je obohacovanie?

Pochopte, aj naši takzvaní obohacovači majú hlboko-usadené nenaplnenia, vzorce vo svojom vnútri. Prosím pochopte, dokonca aj naši obohacovači nechcú robiť niečo, čomu iní ľudia vzdorujú, odolávajú.

Ak ste jeden z iniciovaných obohacovačov a máte v sebe zábrany priviesť ľudí na Vnútorné Prebudenie (transformačný yogovo-meditačný program “Inner Awakening”), tak musíte najskôr urobiť ukončenie s vašim vzorcom peňazí. Ešte stále ste nepochopili, že transformácia je stále hodna peňazí.

Ak máte neukončenia a vzorce spojené s peniazmi, ak si myslíte, že peniaze sú viac dôležité ako transformácia, tak vždy si nájdete nejaký spôsob úniku od obohacovania iných, toto je to, čomu ja hovorím morálka strednej vrsty. Pochopte, ja neodmietam ani sa nezastávam žiadnej morálky pochádzajúcej z akejkoľvek vrstvy, ale ja akceptujem iba takú morálku, ktorá pochádza z naplnenia.

Ja vidím veľmi jasne, že mnohé tieto otázky pochádzajú od ľudí ktorí majú hlboké nenaplnenia a vzorce spojené s peniazmi, preto nemajú odvahu povedať iným aby zaplatili za svoju transformáciu a preto ani nežijú transformáciu, ktorú dostali.

Ja som vážne zvažoval odstrániť všetky platby za naše programy, za všetky programy ktoré ponúkame. Povedal som, dávajme to zadarmo, pokiaľ mám čo jesť, tak nech ľudia prídu a sedia tu so mnou a ja im dám čo mám. Ale po debate sme prišli k úžasnému objaveniu, a to je to, že ľudia by sa sem hrnuli iba prvé tri mesiace, ale potom by sme tu sedeli úplne sami. Prečo? Pretože ľudia, ktorí by dostali transformáciu zadarmo by ju nikdy nežili.

Poznám mnohé organizácie, ktoré ponúkajú bezpatné programy, ale nie su schopní obohatiť viac ako hŕstku ľudí. Iba pár zvedavcov príde na ich programy a potom odíde, povedia, že jedlo bolo dobré, miesto bolo dobré, ale nikto z nich sa nevráti aby pohol kolesom dharmy (kozickej pravdy), napriek tomu, že to dostávajú úplne zadarmo.

Metóda ktorú používate a osobnosti ktoré ňou pritiahne sú veľmi úzko spojené.

Až vtedy, keď sa niekto zúčastní Inner Awakening (programu Vnútorné prebudenie) a začne obohacovať iných, až vtedy bol obohatený vami. Dovtedy len dávate jedno zrnko ryže a myslíte si že obohacujete. Možno to vyzerá ako obohacovanie, ale nie je to obohacovanie.

Obohacujte nie len formou do písmena nasledovať inštrukcie, ale obohacujte celou dušou. Dať jedno zrnko ryže to je nasledovať anna daan do písmena, ale nie je to obohacovanie dušou samotnou. Takisto kázať niekomu niečo urobiť, praktizovať je obohacovanie do písmena, ale nie celou dušou.

Pochopte, vysvetlím vám vedu obohacovania:
Pri obohacovaní vyžarujete určité magnetické pole. Vibrujete vo frekvencii určitého magnetického poľa.

Vo vašom vnútri existujú len 2 druhy frekvencie, vaše vedomie, vaše “Ja”, ktoré má vlastnú frekvenciu. Táto frekvencia je energia možnosti osvietenia, hovoríme to mu “Dživátma” (Jivatma), individuálna duša. Tá druhá je vaša myseľ. Tá pozostáva z vašich vzorcov a neúplností, ktoré čerpajú energiu z vašej individuálnej duše.

Tak ako mesiac, ktorý síce na oblohe svieti, nemá svoju vlastnú žiaru, jeho žiara je len odrazom žiary Slnka, takisto, ani vaša myseľ nemá svoju vlastnú energiu, ona je len odrazom vášho vedomia. Takže vzorce a neúplnosti, ktoré máte vo svojom vnútri nemajú žiadnu nezávislú energiu, žiadnu nezávislú silu. A vy môžete byť vo svojom živote používaní jednou z týchto energií - buď energiou vášho vedomia (duše), alebo vašej mysle (vašich vzorcov, nenaplnení).

Takže pochopte tieto dve posvätné tajomstvá:
1. Vo vás existujú iba dve frekvencie: Frekvencia vášho vedomia (duše) a frekvencia vašej mysle (vzorcov).
2. V akomkoľvek čase vášho života ste používaní buď frekvenciou vedomia alebo frekvenciou mysle.

Ak vás používa frekvencia vedomia, vtedy vyžarujete magnetické pole vytvárania, rozpínania a vtedy pritiahnete presne takých istých ľudí do svojho života. Rovnako, ak ste používaní frekvenciou vašej mysle, vtedy vyžarujete energiu nenaplnenia, vzorcov, konfliktov a presne takých ľudí pritiahnete do svojho poľa.

V živote existujeme iba v dvoch dimenziách: v čase a priestore, ktoré sa neustále pretínajú. Ak nerobíte aktívne obohacovanie, v tom čase sa čas nepretína s priestorom a vy zostávate visieť iba v dimenzii času, máte príliš veľa času na čas, toto sú chvíle, kedy budete cítiť nudu, únavu, apatiu, neviete čo robiť. Toto je čas, kedy budete z nudy jesť, alebo spať, len preto, že máte čas.

Pochopte, všetky ochorenia vznikajú keď jeme len preto, lebo máme čas. Všetka depresia vzniká preto, lebo spíme len preto, lebo máme čas. Keď máte len čas, čas vás bude zabíjať a vy budete zabíjať čas.

Pochopte, vezenie nie je nič iné ako dovoliť, aby čas postupne zabil človeka. Toto je veľmi krutý trest.

Pochopte, kedykoľvek, keď zabíjate čas, alebo čas zabíja vás, buďte si istí, že ste v tom najhoršom vezení. Odsúdili ste sami seba na doživotie!

Vždy, keď aktívne obohacujete, vtedy čas pretína priestor a vtedy nemáte čas na čas. Toto sú momenty, kedy vaša frekvencia vedomia, duše bude silnejšia a vy budete používaní ňou v týchto momentoch. Budete tak naplnení neustálymi činnosťami, aktivitami, že nebudete mať čas cítiť nudu, únavu, depresiu a chuť spať alebo jesť.

Takže poviem vám, aktívne obohacovať znamená len dve veci:
1. Byť v stave naplnenia.
2. Obohacovať iných o to, čo bolo pre vás v živote tou najväčšou výzvou.

Pre mňa najväčšou výzvou bol sannyas, vzdať sa všetkého v mojom živote a žiť ako sannyasi (mních). Teraz toto dávam iným. Ja neustále obohacujem iných o tú najväčšiu výzvu môjho života.

Tá najväčšia zábrana pre ľudí je ich vlastný rast, vlastné rozpínanie. Pretože ľudia neustále žijú s imaginárnou predstavou rizika keď rozmýšľajú nad vlastným rastom, vlastnou transformáciou.

Keď prekonáte strach z vášho rastu, vašej transformácie, prekonáte strach zo smrti. Pretože ak pochopíte, že sa dokážete pretransformovať a zmeniť naťolko, že prežijete kdekoľvek na svete, tak sa nebudete báť ani smrti, pretože nech by ste po smrti skončili kdekoľvek, tak aj tam prežijete. Aj keby ste skončili v samotnom pekle, tak sa spriatelíte s diablami a čertami, poviete im o 4 princípoch a pošlete ich na Vnútorné prebudenie a vy budete riadiť peklo sami. :)

Pochopte, strach z rozpínania je strach zo smrti. Vždy keď obohacujete iných o niečo, čo bolo pre vás najväčšou výzvou, keď ich počúvate so zámerom ich rozpínania a stojíte za ich rozpínaním bez vzdávania sa, tak sa nachádzate v priestore aktívneho obohacovania a to je čas, kedy čistá energia osvietenia používa vás.

Chcem aby sa každý môj ctiteľ, žiak riadil touto sutrou:
Vždy keď obohacujete iných o niečo, čo bolo pre vás najväčšou výzvou, keď ich počúvate so zámerom ich rozpínania a stojíte za ich rozpínaním bez vzdávania sa, tak sa nachádzate v priestore aktívneho obohacovania a to je čas, kedy čistá energia osvietenia používa vás.

Neustále buďte priestorom čistého počúvania pre ich rozpínanie, priestorom obohacovanie pre ich rozpínanie bez toho aby ste sa vzdávali.

Poviem vám, keď som sa ja sám rozhodol byť v priestore počúvania pre rozpínanie a rast iných, tak som zažil ďaľšiu hlbšiu dimenziu seba samého.

Chcem vám povedať, že keď som sa stal osvietený, tak som nepoznal všetky tieto slová a metódy, ale teraz keď ich poznám, tak aj moja vlastná schopnosť užívať si svoj vlastný priestor sa prehĺbila.

Váš problém s obohacovaním je však ten, že vy ste podmienení prispôsobiť sa a počúvať priestor scvrkávania, maličkosti a vzorcov iných, pretože v tomto priestore sa aj vy sami cítite veľmi príjemne a pohodlne.

Pochopte, ľudia, ktorí za mnou prídu na osobné stretnutia alebo liečenie sú úplne otrasení v mojej prítomnosti. Neustále sa snažia schovávať svoje neadekvátnosti, napriek tomu, že ja nikdy nehovorím žiadnu védantu (posvätné pravdy), iba samé jednoduché veci ako či sa najedli, ako sa majú, či sa boli pozrieť v chráme atď. Ale pochopte, ja sa s nimi možno rozprávam o malých veciac ich života, ale stojím za veľkými vecami ich života, a to je ten rozdiel medzi mnou a vami.

Na túto tému budem pokračovať aj v ďaľších ranných správach.

Nithyanandam!


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 13. august 2013

Hlbšie pravdy o obohacovaní

Dnes vám poviem viac o termíne Vishwaroopa (Višvarúpa). Vnímať samých seba ako vesmír to je “Vishwa”. Roopa znamená tá časť z vás, ktorú si pamätáte, s ktorou sa spájate a vďaka ktorej vás iní vnímajú ako seba samých. Bežný človek vníma sám seba ako telo a správa sa tak, aby ho aj ostatní vnímali ako jeho telo. Ukazovať sa navonok ako telo je “Roopa”. “Vishwaroopa” znamená vnímať, že celý vesmír ste vy a spôsobiť to, že aj celý vesmír vás vníma ako vesmír, ako Vishwa.

Jedno dôležité posvätné tajomstvo, ktoré musíte vedieť je: Iba počas nezrelého obdobia vášho života sa spájate s vašim fyzickým telom, ale akonáhle dospejete, začnete sa spájať s ľuďmi, ktorí zdieľajú tie isté myšlienky ako vy. Ako súčasť prirodzeného prúdu života, keď dozreje vaše pochopenie o sebe samom, tak ktokoľvek má rovnaké myšlienky a pohľady ako vy, toho vnímate ako súčasť vás samých.
Preto sa hovorí, že Šivovi ctitelia sú Shivom samotným, pretože nesú samotné pochopenie Šivu. Slúžiť Višnovým ctiteľom je ako slúžiť Višnovi samotnému, pretože jeho ctitelia nesú tie isté idey ako Višnu samotný.
Musíte vedieť ako funguje ideologické spájanie sa s inými. Mám pre vás príbeh. Nezrelé, neadekvátne vnímanie ľudských bytostí, ktoré sa neustále identifikujú so svojím telom v nich neustále prežíva ako nezrelé pochopenie. Pokiaľ sa identifikujete s vašim telom, tomu hovoríme Katakáša, identifikácia s telom, toto je nezrelé pochopenie. Ak sa začnete identifikovať s myšlienkami a pochopeniami iných ľudí, alebo s určitou ideológiou to je Mahakáša. S čímkoľvek sa identifikujete rozhoduje o tom, aké adekvátne je vaše pochopenie.

Zdrojom utrpenia je vaše neadekvátne pochopenie, nie neadekvátny stav vášho účtu alebo postavenia v spoločnosti. Chudoba na ktorú ľudia trpia je iba kvôli neadekvátnemu pochopeniu. Toto je prvé čo chcem odstrániť ako prvé z ľudí Indie. Najväčšie utrpenie tejto krajiny je chudobné pochopenie. Toto musí byť odstránené ako prvé, až potom sa môžeme zbaviť chudoby.

Keď sa vaše pochopenie vyvinie, tak sa začnete spájať s ľuďmi, ktorí majú rovnaké pochopenie ako vy. Poviem vám, vaše vedomie, vaša Chittakasha, keď sa identifikuje len s fyzickým telom, stane sa Katakáša, keď sa začne identifikovať s Mahakášou, vtedy sa vaše pochopenie stáva adekvátnym, rozpínavým, zrelým.

Celý život nie je nič iné ako mať správne a dostatočné dôvody na čokoľvek čo robíte. Keď to máte, vtedy ste nadšení, inšpirovaní, plní radosti. Život stojí za to žiť. Ale ak nemáte správne alebo dostatočné dôvody na to čo robíte, život bude nudný, sivý a vy budete otupení, zdeprimovaní, budete sa len vliecť životom.

Všetko utrpenie nie je nič iné iba nedostatočné a nesprávne dôvody. Utrpenie alebo zlyhanie nemá nič do činenia s inými. Prosím pochopte, ľudia čakajú na vaše zlyhanie, ale zlyhanie nemá nič spoločné s inými. Poviem vám, počas vášho života zákonite urobíte mnoho rozhodnutí, ktoré nebudú po vôli iným ľuďom alebo ich skrytým záujmom, najmä ak sa zastávate určitej ideológie. Títo ľudia budú čakať na vaše zlyhanie, budú hľadať spôsoby ako vám uškodiť.

Ale pochopte, žiadni vonkajší ľudia nemôžu spôsobiť vaše zlyhanie, pretože samotné pochopenia, s ktorými sa identifikujete zmenia vaše ponímanie o zlyhaní. Vaše samotné pochopenie o zlyhaní bude iné.
Váš úspech alebo zlyhanie nie sú založené na vašom fyzickom tele, ale na ideológii, s ktorou identifikujete svoje názory a idey. Ja viem, že ja som už ustálil mnoho tiel, ľudí, ktorí sa identifikujú s myšlienkami, ktoré učím a ja viem, že cez nich budem žiť navždy. Moje ponímanie existencie, moje ponímanie samého seba a mojej existencie je iné aké majú moji oponenti.

Poviem vám, prineste obohacovanie ako vašu silu a vyhráte akúkoľvek vojnu. Akúkoľvek vojnu! Védska tradícia prežila všetky vojny iba vďaka tomu, že používame vedomosť ako naše zbrane. Šástra (vedomosť) je naša sástra (zbraň). Je to vďaka správnemu pochopeniu a sile obohacovania, že sme vyhrali všetky vojny na svete.
Vedeli ste, že aj viac praktizované náboženstvo na svete je jóga? Jóga je systém vytvorený svätcom Patanďžalim, ktorý pochádza z južnej Indie.

Správne pochopenie vám dá silu čeliť útokom od líšok a vlkov. Pochopte, ja vám dávam všetky príklady z môjho života, aby ste pochopili, že veci, ktoré vás učím, pravdy, o ktoré sa s vami podieľam sú tie isté pravdy, ktoré ja sám používam pri útokoch na mňa a oni fungujú!

Poviem vám, princíp obohacovania je priamo užitočný na úspech v živote. Ak sa menej identifikujete s vašim telom, ale skôr s ľuďmi, ktorí žijú v tom istom naplnení, o ktoré sa s nimi podieľate, o ktoré ich obohacujete, budete cítiť spojenie s nimi. Budete cítiť silu ich všetkých a oni budú cítiť vašu silu. Obohacovanie sa stane prakticky použiteľné. 50 ľudí, ktorí spolu udržiavajú priestor obohacovania majú väčšiu hodnotu ako bilión dolárov.
Aj vo vašej rodine, vo vašom biznise, vo vašej kariére, len si udržte správny priestor a neviete si predstaviť, akú bude mať silu. Ak manžel a manželka držia spolu ten správny priestor, už nie sú dvaja. Jeden plus jeden, ktorí majú nesprávny priestor sú dva. Alebo ak si kontrujú, tak sa vynulujú a je z nich nula. Ale jeden plus jeden, ktorí majú ten správny priestor je jedenásť.

Poviem vám, nech je to čokoľvek, len si udržiavajte ten priestor obohacovania. Uvidíte, že aj vonkajšie situácie sa zmenia tak podľa vašich predstáv. Vonkajší svet nie je nič iné iba vosk, ktorý môžete tvarovať ako vy chcete. Pochopte, vonkajší svet je vytvorený z toho istého materiálu z akého sú vyrobené vaše sny.

Zdrojom vašich snov ste vy. Vy ste hlavným hrdinom, zločincom, obeťou a všetkým vo vašich snoch. Niektorí ľudia žijú v takom omyle, že si myslia, že dokonca aj ich sny pochádzajú odniekiaľ zvonka. Poviem vám, vaše sny sú len vašim výtvorom, sú výtvorom vašej mysle. Tak ako všetko vo vašich snoch je vašim vlastným výtvorom, takisto aj všetko vo vašom živote je vašim výtvorom. Vezmite obohacovanie seba a iných ako vaše pochopenie. Zrazu si uvedomíte, že nie len, že ste centrom svojho života, ale že ste centrom samotného vesmíru.

Ja vám neponúkam žiadne teórie a príbehy, ja vám dávam praktické návody z môjho vlastného života. Vy nie ste len centrom svojho života. Vy ste centrom kozmického života.

Ak sa budete identifikovať iba s vašim fyzickým telom, tak ste Roopa, ale ak sa budete identifikovať s ideológiou, posvätnými pravdami tie sa stanú súčasťou vás, vtedy sa stanete Vishwaroopa.

Obohacovanie je priama technika ako sa presunúť od Roopy do Vishwaroopy, od Katakáše do Mahakáše.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 12. august 2013

Obohacovanie – priestor zázrakov

Dnešná téma pre ranný satsang je obohacovanie. Budem pokračovať v rozprávaní o obohacovaní.

Prosím pochopte, jedným z hlavných dôvodov prečo ľudia trpia je ten, že neustále myslia sami na seba. Vytvárajú si nesprávne, neadekvátne pochopenia o sebe samých, ako napríklad: „Som obeťou v mojom živote, každý ma chce zničiť, každý je môj nepriateľ“. Vytvoríte si o sebe neadekvátne, nesprávne pochopenia a neustále myslíte na to deň čo deň. To je hlavný dôvod, prečo trpíte.

Prosím pochopte, stanovisko, ktoré ste prijali sami o sebe, vaše neadekvátne, nesprávne pochopenie neustále posilňujete tým, že si ho neustále opakujete vo svojej mysli a presvedčení a na základe toho sa zameriavate na seba. Byť zameraní sami na seba je úplne v poriadku, ak je to na základe správneho pochopenia. Ak je však vaše zameriavanie sa na seba samých založené na nesprávnom pochopení, to je problém. Vy totiž máte neadekvátne a nesprávne pochopenie o sebe samom a na základe tohto pochopenia ste zameraní sami na seba. 
Prosím počúvajte! Máte o sebe nesprávne alebo neadekvátne pochopenia. Na základe týchto pochopení ste neustále zameraní sami na seba. Ak budete neustále rozmýšľať na základe jedného nesprávneho alebo neadekvátneho pochopenia zameraní sami na seba, stanete sa samo-deštruktívnymi. Spôsob akým chodíte, rozprávate, žijete, myslíte, všetko bude narušené. 

Prosím počúvajte! Sebectvo, zameranie na seba samého, je jedno z najväčších ochorení, ktorým Indovia trpia. Zameranie na seba samého nie je nič zlé, ak máte adekvátne, správne pochopenie sami o sebe. Ale je to veľmi zlé, vážne zlé, keď máte neadekvátne, nesprávne pochopenie sami o sebe.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť je zbaviť sa rakoviny, ktorú ste si vytvorili vo vašom vnútri tým neustálym zameriavaním sa na seba. Jediný spôsob ako sa zbavíte myslenia zameraného iba na seba je obohacovanie. 

Pokým budete neustále myslieť na seba: „ja, ja ,ja“, budete trpieť až do smrti. Budete zažívať peklo. Pokým budete myslieť iba: „ja, ja, ja“, váš život bude peklo. Jediné riešenie či už máte problém s bolesťou hlavy, alebo so vzťahmi, s chudobou, s pocitom osamelosti alebo nespokojnosti, alebo aj problém: „nestanem sa osvieteným, nezískam žiadne výnimočné, mystické schopnosti“, jediné riešenie pre všetky tieto problémy je – obohacovanie! Obohacujte sami seba a iných! 

Poviem vám, keď začnete obohacovať, budete mať výnimočné, zázračné schopnosti. S mojou integritou, autentickosťou a zodpovednosťou vám hovorím, ako človek, ktorý sa narodil s ashtama siddhis (výnimočné schopnosti), že tajomsto získania týchto siddhis je vďaka obohacovaniu iných. Vždy keď som neobohacoval iných, tieto schopnosti sa cezo mňa nevyjadrovali. Vždy keď som bol integrovaný a autentický s obohacovaním iných, bez akýchkoľvek nenaplnení, neukončení, iba obohacujúci, videl som, že všetky ashtama siddhis sa vyjadrovali, hrali cez moje telo. 

Poviem vám, obohacujte iných s integritou a autentickosťou. Sľubujem vám, s mojou integritou a autentickosťou, že všetky ashtama siddhis so svojimi zázračnými silami sa budú prostredníctvom vás vyjadrovať, hraťsa, budú cez vás tancovať. 

Sľubujem ti, ó Véda Mata, so všetkými veľkými majstrami, že je mojou zodpovednosťou odstrániť vzorec pochybovania o sebe samých z kolektívneho vedomia. Budem sa naďalej hrať so svojimi ashtama siddhis, len aby som dokázal, že védska tradícia a veľkí majstri tejto tradície boli autentické jedinečné bytosti, ktoré sa hrali so svojimi zázračnými a mystickými schopnosťami. Ich príbehy, životný štýl, udalosti, ktoré sa udiali nie sú výmysly! 

Poviem vám, prišiel som na planétu Zem s osvietením a ashtama siddhis. Budem pokračovať a hrať sa so všetkými ashtama siddhis iba preto, aby som povedal svetu, že moji majstri a ich schopnosti a sily, ktoré demonštrovali a s ktorými sa hrali, boli skutočné, že to neboli iba predstavy alebo príbehy. 

Ľudský život je taký silný! Celý Boh je stelesnený v podobe potenciality, možnosti v ľudskom živote. Prosím pochopte, ak bude každá vaša činnosť založená na obohacovaní, môže sa v nej vyjadriť samotný Boh, zázračné schopnosti! Boh nie je vzdialený, je okamžite prístupný! Boh je okamžitý, božstvo je okamžité! 

Nech je váš život, vaše myslenie, reakcie a slová založené na obohacovaní. Neustále obohacujte ľudí. Život je pre iných. Život je pre obohacovanie. Obohacovanie je život! Keď budete obohacovať iných, pochopte jasne, budete neustále obohacovaní. Budete neustále obohacovaní!

Obohacovanie seba samých a obohacovanie iných je tá základná pravda, dôležité posvätné tajomstvo ako dosiahnuť to najvyššie. Keď začnete žiť novú filozofiu, novú pravdu, novú myšlienku, budete nadšení. Ale o pár dní sa to nadšenie stratí, inšpirácia sa stratí. To je jediný dôvod, prečo znova a znova na vás nefunguje žiadna filozofia, žiadny princíp. Pretože pri každom princípe, každej filozofii stratíte vieru, stratíte dôveru, inšpiráciu. Obohacovanie seba samého a iných je jediný spôsob ako priniesť túto inšpiráciu, túto silu späť. 

Keď je vo vašom živote niečo nové, tak máte inšpiráciu, nadšenie. Ale vtedy, keď sa stratia, váš život je zničený! Obohacovanie... Neustále obohacujte sami seba a iných. Neustále obohacovanie seba samých a iných prebudí váš systém k tomu, aby ste prestransformovali sami seba a iných. Pretransformujete sami seba a iných. 

Keď budete neustále rozprávať s inými o týchto veľkých tatvas, princípoch integrity, autentickosti, zodpovednosti, budete neustále obohacovaní, posilňovaní. Stanete sa stelesnením týchto princípov. 

Neustále obohacujte sami seba a iných. Uvidíte, že sa cez vaše telo začnú vyjadrovať výnimočné zázračné schopnosti. Kedykoľvek budete obohacovať iných, vy budete obohatení. Kedykoľvek budete v priestore obohacovania, vaša kundaliny bude nažive. Keď bude vaša kundaliny nažive, budete oslobodení, ešte pokým ste v tele a zažijete Jivan Mukthi. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 11. august 2013

Život je na obohacovanie 2

Predvčerom sme začali obdobie Aapyaayana Rithu, obdobie obohacovania. Budem definovať tento technický pojem – obohacovanie. Poviem vám jasnú definíciu. Prosím počúvajte! Obohacovanie znamená s integritou a autentickosťou zobrať zodpovednosť za obohacovanie seba a iných. 

Musíte pochopiť toto slovo. Príďte do priestoru počúvania. Iní ľudia nie sú nič iné ako nevedomé, zanedbané, zabudnuté časti vás samých. Prosím počúvajte. Iní nie sú nič iné ako zabudnuté časti vás samých. V momente, keď zabudnete, že ste celok, opustíte advaitu (nedualitu), priestor jednoty. V momente, keď si začnete myslieť, že zabudnuté časti vás samých sú niečo „iné“, vo vašom živote začína utrpenie.
Všetci by ste mali vedieť, že dosiahnuť priestor advaity (neduality, jednoty) nie je niečo o čo sa musíte dlhodobo snažiť, je to okamžitý praktický tip. Chcem, aby ste vedeli, že advaita nie je technika na dlhodobé úsilie, nie je to dlhodobá časová investícia, ale okamžitá rada. 

Už sa zabudlo na okamžitý nástup advaity (neduality, jednoty). Prosím počúvajte! Nová generácia je príliš rýchla a poviem vám, advaita je to najrýchlejšie riešenie. Uvediem nový názov pre advaita filozofiu – okamžité osvietenie, alebo okamžité skúsenosti, okamžité riešenia. 

V momente, keď zabudnete na nejaké časti vás samých, stanú sa niečím „iným“. Prosím počúvajte! Všetky vaše konflikty s „inými“ nie sú nič iné ako konflikty so zabudnutou stránkou vás samých. Pochopte, toto nie sú žiadne teórie! 

Ak máte konflikt s vaším šéfom kvôli dvojdňovej dovolenke, ak máte konflikt s vaším učiteľom v škole, pretože ste neboli schopní urobiť domácu úlohu, ak máte konflikt s vaším manželom alebo manželkou, pretože vám nerozumejú, ak máte vo vašej kariére konflikty s investormi, pretože vám neveria v investíciách – vo všetkých týchto momentoch máte iba konflikt so zabudnutými časťami vás samých. Máte konflikty s časťami vás samých, ktoré popierate, ktorých ste sa zriekli! 

Pozrite sa do vášho vnútra. Pozrite sa na časti vás samých, na ktoré ste zabudli alebo ste sa ich zriekli. Začnite ich všetky obohacovať! Kedykoľvek obohatíte zabudnuté, popreté časti vás samých, obohatíte iných. Kedykoľvek obohatíte iných, obohatíte zabudnuté, popreté časti vás samých!

Prvá vec, ktorú musíte všetci pochopiť je, že filozofia advaita nie je dokument o histórii, o minulosti, ktorý sa vysiela na kanáloch Discovery alebo National Geografic Channel. Sú to správy CNN naživo! Keď vidíte dokument na Discovery, nereagujete na neho. Takisto tam uvádzajú vyhlásenie: „Tieto kúsky boli vykonané profesionálmi, vyškoleným personálom. Neskúšajte to doma.“. Nebudete ani len reagovať. Aj keby ste chceli reagovať, tak vás žiadajú o to, aby ste to nerobili. Ale keď vidíte správy na CNN o tom, že sa blíži cyklón, vtedy reagujete okamžite. Keď vidíte, že sa blíži do vašej oblasti cyklón, tak plánujete čo budete robiť ďalej. Poviem vám, filozofia advaita nie je dokument na kanáli Discovery, ale sú to aktuálne správy na CNN alebo BBC! 

Ja vám neponúkam dlhodobé riešenia, ale okamžité riešenie! Ak dnes potrebujete dvojdňovú dovolenku, alebo dnes potrebujete investície od investorov, dnes potrebujete prekonať priepasť medzi vami a vaším manželom alebo manželkou, dnes potrebujete nejakú pomoc od vaších bratov, alebo dnes potrebujete, aby niekto urobil to, čo vy chcete – prosím, použite advaitu! Používajte advaitu! Obohaťte tie zanedbané, zabudnuté časti vás samých. Uvidíte, že tieto vaše časti, ktoré sú v iných, budú vami obohatené. 

Predovšetkým, vy všetci musíte používať obohacovanie ako plán na zázraky! Obohacovanie spôsobuje zázraky. Nemyslite si, že vás žiadam, aby ste obohacovali iných kvôli mne. Žiadam vás, aby ste obohacovali iných kvôli sebe. Pochopte, nie je to kvôli Bohu, ale kvôli vám. Samozrejme, vy ste Boh!

Ten najsilnejší spôsob ako udržať vaše vnútorné bytie prebudené je neustále ho udržiavať v tom, aby zažívalo, že všetko je časť vás samých. Uistite sa, že vaše vnútorné bytie nezaspí, že nezabudne alebo nezanedbá niektoré časti vás samých pomocou záväzku, prísľubu, že sa postavíte za vnútorné prebudenie všetkých ľudí vo vašom živote. Pretože konflikty, ktoré zažívate s každým z nich, sú zabudnuté alebo zanedbané časti vás samých. Takže keď ich prebudíte, zostanete vnútorne prebudenou bytosťou!

Prosím počúvajte! Neustále sa rozhodujte zobrať zodpovednosť za iných, ktorí sú zabudnutými, zanedbanými časťami vás samých. Keď budú všetci ostatní vo vašom živote prebudení, aj vy zostanete prebudenou bytosťou. Inkarnácie sú inkarnáciami, pretože povstali a vytvárajú inkarnácie všade okolo seba. Osvietené bytosti sú osvietenými bytosťami, pretože povstali a neustále vytvárajú okolo seba osvietené bytosti. Osvietené bytosti sú osvietenými bytosťami, pretože povstali a neustále vytvárajú okolo seba osvietenie.

Na každý malý problém, ktorý máte, či je to kašeľ alebo nachladnutie, alebo vzťahy s inými, alebo chudoba, ekonomické problémy, alebo neistota, nech je to čokoľvek čo som teraz nepovedal, nech je to čokoľvek povedané alebo nepovedané, predstaviteľné alebo nepredstaviteľné, nech je váš problém akýkoľvek, používajte ako riešenie advaitu. Je to okamžité riešenie! Nič iné ako advaita, žiadne iné riešenie nie je rýchlejšie a bez vedľajších účinkov. Označujem to slovom „Nithyanandam“! 

Žiadna filozofia nie je rýchlejšia, efektívnejšia, silnejšia ako obohacovanie. Ak máte vo vašom tele ochorenie, začnite obohacovať každého okolo seba. To obohatí zabudnuté časti vás samých. Choroba nie je nič iné ako to, že ste zanedbali alebo zabudli na niektoré časti vás samých. Takže silná metóda na to, ako sa zbaviť akéhokoľvek ochorenia je obohacovať všetkých ľudí vo vašom živote. Hlavne ľudí, ktorí vás nepočúvajú a neprijímajú vaše slová. 

Takisto ak máte problémy vo vzťahoch, začnite obohacovať časti vašej vlastnej mysle, ktoré vás nepočúvajú. Prosím počúvajte! Ak máte problém s tým, že vás iní nepočúvajú alebo vás nechápu, obohacujte časti vašej mysle, dimenzie vašej mysle, ktoré vás nepočúvajú. Ak máte problémy vo vzťahoch, ak máte problémy s inými preto, že vás nepočúvajú alebo vám neveria, ak vám šéf nechce dať pár dní dovolenky, ak vám váš učiteľ nedáva dobré známky, nech máte akýkoľvek problém s inými, venujte sa sami sebe a tomu, kto vás nepočúva. Možno je vo vás časť, ktorá vás nepočúva, nechce vstávať a robiť jogu. Obohaťte túto časť. Váš učiteľ vás bude počúvať, váš šéf a vaši investori urobia to, čo chcete vy. 

Ak máte vo vašom tele ochorenie, ktorým trpíte, zastavte ľudí, ktorí vás nechcú počúvať, obohaťte ich a ochorenie sa vylieči! Ochorenie, ktoré máte a ľudia vonku, ktorí vás nechcú počúvať - oboje sú iba odrazom jeden druhého. Ľudia vonku, ktorí vás nechcú počúvať, sú časťou vašej mysle, ktorá vás nechce počúvať vo vašom vnútri. Oboje sú jedno a to isté! 

Neustále obohacujte iných aj sami seba! Jedna dobrá vec je, že obohacovanie iných je ľahšie. Začnite s tým! Uvidíte, že sa udeje aj obohacovanie vás samých. Ak chcete, aby vaši investori obohatili vás, vy obohaťte ich! Ak chcete, aby váš učiteľ urobil to, čo chcete vy, najprv obohaťte vy jeho. 

Obohacujte, obohacujte, obohacujte! Jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorú musíte vedieť je, že obohacovanie iných je potrebné robiť v kontexte čistého obohacovania a nie na základe skrytých túžob po zisku. Keď budete obohacovať z čistého priestoru naplnenia, nielenže vaše problémy budú vyriešené, ale dokonca na nich zabudnete. 

Obohacovanie je tá najsilnejšia technika, ten najsilnejší princíp, pochopenie. Ja hovorím so zodpovednosťou, že obohacovanie vám môže priniesť okamžité zdravie. Obohacovanie je žijúci komponent advaity. 

Neúnavne obohacujte a nestrácajte nádej v ľudí a v seba. Poviem vám, toto je podstata všetkých náboženstiev, všetkých duchovných princípov, duchovných ideológií: nestrácať nádej v seba, nestrácať nádej v ľudí, obohacovanie, obohacovanie, obohacovanie!

Obohacovanie bez toho, aby ste sa starali čo sa vám vráti je to, čo povedal Krišna: “Karmanye Vaadhikaarasthey Maaphaleshu Kadhaachana”. 

Obohacujte z čistého priestoru naplnenia, aby ste neustále neúnavne obohacovali. Únava k vám prichádza iba na základe vášho nenaplnenia a očakávaní, ktoré prichádzajú z vášho nenaplnenia. Keď nebudú existovať očakávania na základe vašich neukončení, nebude existovať žiadna únava. Keď budú existovať očakávania, či budú naplnené alebo nie, budete cítiť únavu a nenaplnenie. Keď nebudú žiadne očakávania, či budú naplnené alebo nie, nebudete cítiť únavu a nudu. Keď nebudete cítiť únavu a nudu, je 100% záruka, že vaše očakávania budú naplnené ďaleko za vaše očakávania.

Iba vtedy, keď budete obohacovať, pochopíte ako sa budú pre vás otvárať hlbšie a hlbšie dimenzie vás samých. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. august 2013

Život je na obohacovanie

Prvá vec, s ktorou sa dnes s vami chcem podeliť je, že od dnešného dňa začíname nové obdobie - Aapyaayana Rithu – obdobie obohacovania. Pre našu sangu dnes začína nové obdobie až do Navaratri - Aapyaayana Rithu. Znamená to dosiahnuť naplnenie a duchovnú explóziu pomocou obohacovania.

Prosím počúvajte. Príďte do priestoru počúvania. Každá vaša konverzácia vás napĺňa určitou energiou. Keď sa budete neustále rozprávať o peniazoch, oblečení, šperkoch, uvidíte, že sa budete napĺňať presne takou energiou. Keď rozprávate, hovorte o chrámoch, aby ste boli naplnení túžbou zažiť ich. Nech sa rozprávate o čomkoľvek, ste napĺňaní presne tým druhom záujmu, zvedavosti, energie, inšpirácie. Konverzácia, ktorú vediete, je veľmi dôležitá, pretože v skutočnosti nerozprávate iba s inými, ale zároveň aj sami so sebou! Keď rozprávate, musíte jasne pochopiť, že aj počúvate, na čo zabúdame. Vždy si myslíme, že sme dosť inteligentní na to, aby sme chránili sami seba pred našimi vlastnými slovami, ale nie je to tak. 
Poviem vám, pokúste sa desať dní hovoriť neustále pozitívne veci: „Áno, existuje Existencia, Najvyššia inteligencia, Boh. Ja postupujem smerom k nim. Vidím, že sa dejú tie správne veci.“ Hovorte o tom po dobu desiatich dní a zistite, čo sa bude diať vo vašom vnútornom priestore! Potom nasledujúcich desať dní dookola hovorte: „Myslím, že mám depresiu! Boh neexistuje! Neexistuje žiadny guru! Nič! Všetko bez zbytočné! Všetko je podvod!“ Cíťte sa takto a pozrite sa, čo sa udeje! Skúste to! Potom pochopíte silu vašej konverzácie, silu slov, ktoré hovoríte, to ako veľmi na nás vplývajú, ako silno nás buď inšpirujú alebo odrádzajú, ako silno nami hýbu, aký silný dopad na nás majú.

Pochopte, vy nie ste nič iné ako slová, ktoré hovoríte. Vy nie ste nič iné ako slová, ktoré počúvate. Vy nie ste nič iné ako slová, ktoré opakujete vo vašom vnútri. Súhrn slov, ktoré počujete, hovoríte a opakujete, sú slová, ktoré vytvárajú vaše pochopenie. Napríklad, ak počujete o láske, okamžite si poviete: „Pre mňa je to veľmi ťažké.“ Slová, ktoré počujete, chápete a slová, ktoré hovoríte, hrajú vo vašom živote dôležitú úlohu. Súhrn všetkých týchto slov je váš život. Všetky tieto slová spolu sú váš život. 

Konverzácia, ktorú vediete sami so sebou a s inými je veľmi dôležitá. Konverzácia, ktorú vediete, v ktorej sa aktívne zúčastňujete je veľmi dôležitá. Niekedy dokáže jedna aktívna konverzácia, jedna správna konverzácia pretransformovať váš život! Takisto jediná konverzácia dokáže zničiť váš život! 

Urobme všetci s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a naplnením veľmi silné rozhodnutie, že odo dnes budeme celé obdobie viesť iba obohacujúcu konverzáciu, ktorá obohatí nás a iných. Zoberme zodpovednosť za obohacovanie seba a iných až do 13. októbra, do sviatku Navaratri. Musíte vedieť, že keď budete obohacovať pre nejaký skrytý zámer, strácate nádej v ľudí. Obohacujte iba preto, aby ste boli obohacovaní. Poviem vám, obohacujte iba kvôli tomu nadšeniu, ktoré cítite zatiaľ čo obohacujete. Obohacovanie prinesie toľko nadšenia vo vašom vnútri, aj navonok. 

Jedno z najväčších ochorení hinduizmu je sebeckosť! Hinduizmus má všetky veľké hodnoty, nekonečný oceán duchovného poznania, mystickej sily, ale trpí týmto jediným ochorením – prístupom neobohacovania, sebectvom a myšlienkami, ktoré podporujú toto sebectvo. To je tá najväčšia rakovina, ktorou hinduizmus trpí a ktorá ho takmer zabila! Ak máme ostať tou najstaršou, najväčšou duchovnou tradíciou na planéte Zem, potrebujeme silnú chemoterapiu a operáciu, ktorá odstráni všetky sebecké, na seba zamerané myšlienky a naplní ju veľkými pravdami obohacovania!

My máme veľmi nesprávnu myšlienku: „Najprv chcem skúsenosť, potom budem obohacovať.“ Je to rovnaké ako povedať: „ Najprv sa vyliečim, potom si zoberiem liek!“ Pochopte, obohacovanie je liečba! Obohacovanie je skúsenosť! Obohacovanie je tapas (pokánie)! Obohacovanie vás odpúta od vašich minulých neukončení. Je to obohacovanie, ktoré vytvorí priestor medzi vami a vašimi minulými neukončeniami, nenaplneniami. Je to obohacovanie, ktoré umožní, aby ste rástli. Keď sa dieťa pokúša odlúčiť od svojho auta na hranie, bude trpieť. Ale keď vyrastie, tá hračka sa jednoducho zbaví jeho! Obohacovanie spôsobí, že vyrastiete, zmocniete. Vedenie obohacujúcich konverzácií spôsobí, že sa vyviniete do vašej ďalšej úrovne!

Obohacovanie automaticky spôsobí, že mnoho vašich neukončení, nenaplnení sa vás zbaví. Prosím pochopte, keď sa pokúšate ukončovať, odpútavať, zbavovať sa vašich neukončení, trpíte vašim nenaplnením a vzorcami. Keď budete obohacovať, vaše neukončenia, nenaplnenia sa zbavia vás! 

Obohacovať iných je jeden z najlepších, najsilnejších duchovných procesov a techník. 

Prvá vec, ktorú sa hinduisti musia naučiť je obohacovanie! Nech sa obohacovanie stane naším náboženstvom. Nech sa obohacovanie stane naším životným štýlom. Jediná veľká duchovná hodnota, ktorú si udržiavajú niektoré náboženstvá, je obohacovanie! Niekedy som prekvapený a šokovaný tým, akú silu má obohacovanie. Iba vďaka obohacovaniu sa ľudia stávajú svätcami a mudrcami. Pretože vtedy, keď budete obohacovať, prirodzene budete znova a znova konverzovať o obetovaní, nadšení, oddanosti.

Basavanna (svätec z Južnej Indie z 12. storočia) veľmi pekne hovorí: „Niť, ktorá sa ponechá v určitej farbe, túto farbu absorbuje. Mozog, ktorý sa ponechá v kontakte s určitými slovami, tieto slová absorbuje.“ 

Keď váš mozog bude ponechaný v kontexte so slovami ako je milosrdnosť, obetovanie, nadšenie, oddanosť, integrita, autentickosť, bude tieto slová jednoducho absorbovať. Na konci dňa budú tieto veľké pravdy vaším mozgom pohltené.

To isté sa stane, ten istý výsledok sa udeje, keď budete obohacovať týmito veľkými slovami iných! Sila obohacovania vás bude neustále inšpirovať. Poviem vám, iba vtedy keď budete neustále obohacovať bez toho, aby ste stratili nádej v iných, nestratíte ju ani v seba.

Obohacovanie je to, čo potrebujeme pridať do hinduizmu. Všetko ostatné hinduizmus má. Nie je potrebné k nemu pridávať nič iné, iba obohacovanie! Prosím pochopte, iba tým, že prinesieme do hinduizmu obohacovanie, udržíme ho nažive, pretože už trpí štvrtým stupňom rakoviny – sebectvom! Potrebujeme silnú operáciu a chemoterapiu. Hindu-tradícia môže byť zachránená iba tým, že sa obohacovanie stane našim životným štýlom. Inak budú naše knihy, posvätné poznanie, posvätné literatúra, všetko bude zbytočné. 

Muž sa sťažuje prednostovi stanice na indickej železničnej stanici: „Pane, aký je význam toho, že máme cestovný poriadok, keď vlaky stále meškajú?“ Prednosta odpovedá: „Ako budeme vedieť, že meškajú, keď ho nebudeme mať?“ 

Indické cestovné poriadky sú užitočné iba na to, aby sme zistili ako budú meškať vlaky! 

Vieme diagnostikovať dôvod zlyhania, ale to nás neudrží nažive. Ó, hinduisti! Vy, ktorí ste presiaknutí myšlienkami o tom, že ste Sanatana dharma, že ste ste večným náboženstvom, že vás nikto nedokáže zničiť, prebuďte sa! Možno vás nikto nedokáže zničiť, ale môžete sa začať neustále scvrkávať. Už sa to deje. Prebuďte sa z takzvanej pýchy, že vami nemôže nič otriasť! 

Pochopte, Sanatana dharma bola večná! Všetci sme prežili bez toho, aby boli určené pravidlá, alebo jediná kniha, jediná deity, jediný princíp! Pretože celá atmosféra, vzduch bol naplnený dharmou! Buď ste si vybrali Šivu alebo Devi alebo Krišnu alebo Višnu, ale prostredie bolo také, že ste si jedného z nich vybrali! Tak ako ozónová vrstva pokrýva planétu Zem, dharma pokrývala našu krajinu, naše mysle! Ale už ju viac nepokrýva! Revolúcia médií už urobila diery v ozónovej vrtsve. Museli sme prejsť množstvom osočovania, útokov! My môžeme zostať nažive, môžeme prežiť iba vďaka obohacovaniu. Poviem vám, prijmite obohacovanie ako váš životný stýl. Jedine toto vás prebudí. Ja učím obohacovanie nielen v kontexte obohacovania iných, ale aj vás samotných! 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 9. august 2013

Pár postrehov z dnešnej rannej správy.


* Každý raz keď sa narodíte dávate si novú šancu. Pochopte, nie je to boh, ktorý vám dáva šancu, ani nikto iný, ste to vy sami, ktorí si dávate novú šancu žiť v naplnení. Vy sa narodíte naplnení, vaša kundalíni je plne prebudená, aktívna, nažive, ale bohužiaľ, časom upadnete do nenaplnenia. Vtedy si prinášate späť staré nenaplnenia z predošlých životov aj do tohto života, a to je Prarabdha Karma. 

* Je to smutné, že človek vždy upadne z priestoru naplnenia späť do priestoru nenaplnenia. Zabudne ako si ho udržať, klesne späť z božstva do somárstva. Udržte si svoj pocit naplnenia čo najdlhšie, len tak získate vieru vo vaše vlastné naplnenie. * Vždy keď ste posadnutí naplnením, vaša kundalíni sa prebudí. * Vždy keď zažívate prebudenie kundalíni, vyhláste naplnenie a okamžite využite tú energiu na obohatenie iných, na vytváranie seba a iných. Až potom budete mať sebavedomie a vieru vo vašu kundalíni energiu. * Prebudením kundalíni sa vám odhalí veľa právd, pravdy o vašom tele, pravdy o vašej mysli, pravdy o vašom bytí. 


* Keď budete robiť Nirahara Samyamu, objavíte veľa právd o svojom tele. Praktizovanie určitých techník nie je o tej technike samotnej, ale o tom, akú skúsenosť a aké poznanie vám prinesie. 

* Človek, ktorý nesie v sebe konflikt, alebo pocit nenaplnenia s osvietenou bytosťou nikdy nebude môcť byť naplnení sam so sebou, nikdy nebude spokojný ani sám so sebou. 

* Naplnenie je život. Naplnenie je energia. 

* Skúsenosť prebudenia kundalíni energie vedie k viac a viac naplneniu. 

-- Swamiji Paramahamsa Nithyananda


Zakaždým keď sa narodíte, dávate si ďaľšiu šancu žiť v naplnení. 

Keď si dávate ešte jednu šancu, vyhlasujete naplnenie so sebou samým. Každý váš život, každé narodenie je opätovné vyhlásenie naplnenia. Vtedy je vaša kundalini energia prebudená úplne. V tom čase po narodení ak upadnete zo stavu naplnenia, tak si prinášate späť svoje nenaplnenia z predošlých životov. To je prarabdha karma. 

Keď upadnete zo stavu naplnenia do nenaplnenia, vaša kundalini je uložená do spánku. A energia prebudená keď ste v stave naplnenia to je kundalini. Prebudenie kundalini energie nie je nič iné ako naplnenie. 

Vďaka individuálnemu naplneniu môžeme obohatiť svet a doviesť ho ku kolektívnemu naplneniu. 

Takže pár faktov:
Prebudenie kundalini je naplnenie.
Zakaždým, keď sa narodíte si dávate ešte jednu šancu na naplnenie.
V čase narodenia keď upadnete späť do stavu nenaplnenia, prinášate si späť staré nenaplnenia, čo je prarabdha karma.
Ten, kto nikdy nezažil nenaplnenie je inkarnácia. 
Ak ste si priniesli staré nenaplnenia, čo je vaša prarabdha karma, teraz sa môžete stať naplneným a opäť prebudiť vašu kundalini energiu. 
Prebudením kundalini energie takisto môžete priviesť naplnenie do svojho vnútra. 
Keď ste v stave naplnenia, vaša kundalini je prebudená, keď ste v stave nenaplnenia, vaša kundalini spí. 
Ak sa prebudí vaša kundalini energia, vyhláste naplnenie a okamžite začnite obohacovať iných. Iba to jediné vám dá sebadôveru vo vaše prebudenie kundalini. 

Ak objavíte nejakú duchovnú pravdu, zažívate vyššiu energiu a vyššie vedomie. Chcem povedať všetkým mojim žiakom, že od dnes, každý pondelok budeme dodržiavať pôst, t.j. jeden deň budeme na tekutej strave. Každému rovnako odporúčam Nirahara samyamu. Keď robíte nirahara samyamu, zažijete naplnenie s vašim telom. 

Môj Nirahari je človek, ktorý jedáva príležitostne a hravo, ktorý nemá nenávisť ani túžbu po jedle, ani alergie, ani výhrady. Od mojich niraharis neočakávam že nebudú vôbec nikdy jesť, ale jedia len príležitostne a bez stavu nenaplnenia, bez akéhokoľvek vzorca. 

Ak počas nirahara samyamy objavíte nejaké duchovné pravdy, nejaké pravdy o vašej mysli alebo duši, obohaťte o ne iných. Potom pocítite sebavedomie v túto skúsenosť. 

Urobte ukončenie s vašim telom, mysľou a vedomím. Objavte pravdu aj o vašom spánku. Únava, neustála potreba spánku je odrazom vášho nenaplnenia. Urobte ukončenie, buďte v stave naplnenia a uvidíte, vaša potreba spánku sa drasticky zníži. Zvíťazíte nad spánkom. Spánok je spojený iba s nenaplnením s vašou mysľou. 

Jedlo je spojené s nenaplnením s vašim telom. Spánok je nenaplnenie s vašou mysľou. Strata pamäte, neschopnosť pamätať si veci je nenaplnenie s s vašoimbytím. Neuchovávajte si žiadne neúplnosti so svojim telom, mysľou a bytím. A hlavne, nikdy neuchovávajte nenaplnenie so svojim Guru. Neúplnosť s Guru vám nikdy nedovolí pocítiť úplnosť so sebou samým. Ak čo len upodozrievate, že niekto je osvietený, nastoľte naplnenie, ukončenie s tou bytosťou. 

Založte svoj život na kundalini, na naplnení!


Z rannej správy Paramahmsa Nithyanandu, 8. august 2013

Ukončenie – jednoduché riešenie pre život

Dnes začnem príbehom. Dievča sa opýtalo Mulla Nasrudina (komická postava): ´Máš ma rád?´ Nasrudin odpovedal: ´Samozrejme, mám!´ Dievča sa znova opýtalo: ´Zoberieš si ma za ženu?´ Mulla odpovedal: ´Nemeňme tému!´ Takže nemeňme tému! Budeme pokračovať v rozprávaní o umení ukončenia.

Humor je súčasťou života. Je všade okolo vás. Keď však podľahnete neúplnosti, zabudnete humor vnímať. Prosím pochopte, humor oceníte iba vtedy, keď budete v priestore naplnenia. Kedykoľvek budete v priestore nenaplnenia, nedokážete oceniť humor a ani jeho existenciu vo vašom živote.

Život je naplnený iba troma vecami: strachom, túžbou a humorom. Kdekoľvek sa pozriete, všetko je iba ich vzájomná reakcia, ktorá vytvára niečo ako sieť. Nazývate ju “život”. Všetko v spoločnosti je vedľajším produktom tých troch vecí. Ak budete v priestore nenaplnenia, všade budete vnímať strach alebo veci založené na strachu a túžbu a veci, ktoré sú na nej založené. Keď budete v priestore naplnenia, všade budete vidieť humor. Naozaj všade budete spoznávať humor. Humor je všade okolo vás. Na to, aby ste ho videli potrebujete iba to, aby ste boli v priestore naplnenia a pozerali sa okolo seba. Môžete sa smiať tak hlasno ako len chcete!
Pozerajte sa všade okolo seba z priestoru naplnenia – na vaše vzťahy, reakcie, biznis, dom, prácu, kariéru. Uvidíte, že všetko je plné humoru. Ak dokážete byť v priestore naplnenia, budete si humor užívať. Ak nebudete v priestore naplnenia, iní si budú užívať vás ako terč pre ich žarty! Buď bude život humorný pre vás, alebo bude váš život humorný pre iných! To je všetko!

Malé dieťa išlo v mestskom autobuse, sadlo si priamo za vodiča a začalo nahlas rozprávať: ´Keby bol môj otec býk a moja mama krava, bol by som malý býk.´ Šofér sa nahneval, pretože ďalšie deti sa tiež pridali a začali vykrikovať. Ďalšie dieťa povedalo: ´Keby bol môj otec kohút a moja mama sliepka, bol by som kuriatko.´ Všetky deti v tom pokračovali spomínajúc všetky zvieratá, ktoré poznali. Nakoniec to vodič autobusu už viac nezvládal. 

Pochopte, vodič autobusu bol naplnený neukončeniami. Nedokázal vidieť radosť a humor, hoci si deti nerobili žarty z neho. Keď budete v priestore nenaplnenia, budete mať pocit, že sa z vás všetci smejú. Keď budete v priestore naplnenia, aj keď sa z vás iní budú smiať, budete sa aj vy smiať sami zo seba! Keď budete naplnení neukončeniami, budete mať pocit, že sa z vás smeje celý svet! Ten vodič bol presne v tomto priestore. 

Nakoniec bol vodič taký podráždený, že povedal: ´Nemôžete byť ticho? Čo keby bol váš otec bezdomovec a vaša mama opitá?´ Všetky deti zborovo zakričali: ´Potom by som bol vodičom autobusu!´ Buď sa pripojíte a budete sa smiať s inými alebo budete mať pocit, že sa každý smeje z vás. To je všetko!

Budeme pokračovať v rozprávaní o ďalších hlbších pravdách o ukončení, naplnení, pretože ukončenie, naplnenie odhalí zámer, cieľ vášho života alebo jeho bezcieľnosť, zbytočnosť. Prosím pochopte, život nemá ani zámer a nie je ani bezcieľny. Musíte objaviť, či váš život má nejaký zámer alebo či je bezcieľny, nezmyselný. Pravdou pre vás môže byť čokoľvek objavíte. 

Niekedy ľudia hovoria: “Tento život má nejaký cieľ.” Všetky náboženstvá založené na “poornatve” (ukončení) vás učia, že život má nejaký zmysel, cieľ. Všetky náboženstvá založené na “shoonyathwa” (prázdnote) vás učia, že život nemá zmysel, žiadny zámer. Chcem vám povedať, že oboje majú pravdu! Nezastávam sa jedného, ani druhého náboženstva. Hovorím, že oboje majú pravdu! 

Veľké komplikácie vo vašom živote vám väčšinou vytvárajú malé neukončenia. Dobrá správa pre vás je tá, že ukončenie, naplnenie funguje vertikálne, nie horizontálne. Keď ukončíte jeden koreňový vzorec, jedno neukončenie, všetky vaše problémy, ktoré ste si vytvorili vo vašom živote stratia nad vami moc a jednoducho sa zrútia! Pochopte, väčšinou sú vaše problémy, ktoré máte, veľmi jednoduché a dajú sa zvládnuť veľmi jednoduchým spôsobom, vďaka veľmi jednoduchému riešeniu.

Rozhodnite sa, že si vďaka vášmu úsiliu každý deň vytvoríte na jednu hodinu priestor naplnenia. Počas tejto jednej hodiny nedovoľte vo vašom vnútornom priestore žiadne nenaplnenie, neukončenie. Začnite týmto. Pochopíte, že byť v priestore naplnenia nie je až také ťažké.

Každému veľmi úprimne odporúčam robiť Nirahara samyamu, pretože týcho dvadsať dní (prvá fáza dva dni, druhá sedem dní, tretia jedenásť dní) vás doslova naučí ako byť v priestore naplnenia. Nirahara samyama je taká silná, že vás ustáli v priestore naplnenia, pretože jedlo je priamo spojené s vnútorným priestorom, ktorý máte.

Keď som sa pokúšal ustáliť v skúsenosti osvietenia a prechádzal som nejakými vnútornými konfliktami a bojmi, moji učitelia Raghupati Yogi a Kuppammal mi vždy hovorili: “Nasledujúce dva dni nejedz. Pi iba vodu, šťavy, trochu mlieka, alebo cmaru.” Zistil som, že po týchto 48 hodinách bez tuhého jedla sa môj systém automaticky ustálil v priestore naplnenia. Samozrejme, nemali by ste mať prázdny žalúdok, aby ste sa vyhli prekysleniu a zažívacím problémom. Ale nemali by ste prijímať žiadne tuhé jedlo, iba šťavy, mlieko alebo cmar. 

Nanešťastie v spoločnosti to robíte naopak! Ak sa cítite nenaplnení, ťažkí, vtedy jete viac. Prijímate do vášho systému ešte viac jedla. Keď niečo dosiahnete, keď máte radosť alebo smútok, idete sa zabávať. Ak sa cítite smutní, idete k niekomu na párty, aby ste sa rozveselili. Ak máte radosť, zorganizujete párty vy a pozvete iných. 

Keby boli tieto párty organizované a pretransformované iba na “džús párty” bez akéhokoľvek alkoholu, elita spoločnosti by bola uchránená od toľkého nenaplnenia, pretože vtedy keď ste v priestore nenaplnenia a napchávate sa jedlom a alkoholom, vaša bio-pamäť sa dostane do veľmi zložitého vzorca správania. Neustále vytvára nenaplnenie, aby tak pritiahla viac jedla a alkoholu. Stane sa z toho nebezpečný kruh, v ktorom sa zaseknete. 

Či ste naplnení alebo nenaplnení, či ste niečo dosiahli alebo stratili, či máte radosť alebo cítite smútok, nedávajte do vášho systému tuhé jedlo a alkohol. Keď cítite radosť alebo ste naplnení smútkom, v skutočnosti ste otvorení tomu, aby ste boli naprogramovaní! Vaša zraniteľnosť, prístupnosť je vtedy väčšia! V takýchto chvíľach naozaj záleží na tom, čo robíte! 

Som vďačný mojim učiteľom za to, že mi odovzdali jeden zvyk. Vždy keď som nebol schopný ustáliť sa v priestore osvietenia, naučili ma, aby som čítal nejakú duchovnú knihu. Poviem vám, toto je tá najlepšia vec, ktorá sa stala v mojom živote. Vždy keď som prekonával nejaké neukončenia alebo som nebol schopný byť v priestore naplnenia alebo osvietenia, prvá vec, ktorú som urobil bolo to, že som si zobral nejakú duchvonú knihu a začal som čítať. Snímam klobúk pred mojimi učiteľmi za to, že ma naučili tomuto zvyku! Úprimne odporúčam všetkým mojim ctiteľom, nasledovateľom, divákom, žiakom, aby si vytvorili tento vzorec. Kedykoľvek sa budete cítiť nenaplnení, naplnení smútkom alebo radosťou, to znamená keď budete prístupní na programovanie, pokúste sa nájsť riešenie…

Pochopte, keď máte radosť, vtedy ste otvorení, prístupní. Môžete sa naprogramovať myšlienkou o tom, ako si ju udržíte. Keď cítite smútok, keď ste plní žiaľu, môžete byť ľahko naprogramovaní, pretože vtedy hľadáte spôsob ako sa zbaviť tohto smútku. Počas obidvoch týchto momentov, kedy ste zraniteľní, otvorení, môžete venovať váš čas duchovným knihám. Nie držať ich pod vankúšom, ale čítať ich! Kedykoľvek sa cítite zraniteľní, kedykoľvek je vaše nevedomie otvorené pre rôzne otázky, čítajte nejakú duchovnú knihu. Prosím pochopte, kedykoľvek je vaše nevedomie otvorené otázkam o živote, môžete byť v týchto chvíľach naprogramovaní. Vtedy ste pripravení na to, aby ste boli naprogramovaní.

Poviem vám, bez toho aby ste sa stali výnimočne intelektuálnymi, nie je možné prijať brahmacharya. Je na to potrebné, aby sa otvoril “ojas” naadi (energetický kanál). Otvorí sa iba vďaka jemnému mysleniu. Iba rozmýšľanie o tých najjemnejších konceptoch otvára citlivé mozgové záhyby, ktoré z vás urobia brahmachari a následne sannyasi. Videl som, že veľkí sadhus boli vždy úžasne inteligentní ľudia nielen preto, lebo opakovali nejaké koncepty, pochopenia. Ich mozog bol schopný pochopiť ich a stráviť, spracovať! Pochopte, na to aby ste strávili jemné koncepty o živote, si váš mozog potrebuje vyvinúť veľmi jemné záhyby, vďaka ktorým sa neunaví a prebudí túto inteligenciu chápať a spracovávať tieto koncepty.

Sukničkár bude zo slov unavený. Bude unavený týmito konceptami a teóriami. 

Raz sa pred Adamom objavil Boh a povedal: “Mám pre teba dobrú aj zlú správu.” Adam povedal: “Najprv mi povedz tú dobrú.” Boh odpovedal: “Dal som ti dva dôležité orgány. Jeden je mozog na to, aby si mohol rozmýšľať. A ten druhý sú genitálie, aby si si mohol vychutnávať túžbu.” Na to Adam odpovedal: “ Ak je toto dobrá správa, aká je potom tá zlá? Povedz mi ju.” Boh odpovedal: “V jednom čase bude fungovať iba jeden z nich. Iba jeden z nich bude fungovať v jednom čase!”

Poviem vám, sukničkár si nikdy nedokáže rozvinúť jemné záhyby v mozgu, ktoré sú potrebné pre pochopenie a zachytenie tých najjemnejších momentov života. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 7. august 2013

Nepodporujte vašu bezmocnosť

Neexistuje niečo ako "Nemožné"!

Nemožné je iba hranica ktorú si vytvárate. 
Čo vás v skutočnosti oddeľuje od vesmíru? Iba vaša koža a identita, ktorá vám tvrdí, že vy existujete iba po hranicu vašej kože. 

Čo vás oddeľuje od vesmírnej mysle?

Iba hranica ktorú ste nazvali: "Ja dokážem iba toľko!"

"Nemožné" nie je nič iné ako ohrada ktorú ste si postavili vo vesmíre, aby ste sa oddelili od celku. ~PARAMAHAMSA NITHYANANDA


Dnešný ranný satsang bude pokračovanie o umení ukončovania.

Celé ľudstvo trpí jediným ochorením – nesprávnou asociáciou. Prečo ste schopní obohatiť, poradiť iným a prečo tá istá rada nefunguje na vás? Dôvod je vaša nesprávna asociácia. Vy sa totiž spájate, asociujete sa s vašou bezmocnosťou a máte pocit, že tá bezmocnosť ste vy. Toto je to najväčšie utrpenie. 

Namiesto toho, aby ste sa spájali sami so sebou, so svojou podstatou, spájate sa s vašou bezmocnosťou. Vtedy pre vás nemôže fungovať žiadne učenie, žiadne slová. Ste totiž na nesprávnej strane. Keď budete na nesprávnej strane, nič pre vás nebude fungovať. Nič nebude fungovať.

Poviem vám vtip:
- Požičaj mi nejaké peniaze.
- Načo?
- Chcem si kúpiť slona, ale nemám na to.
- Ale ak si nemôžeš dovoliť kúpiť slona, nebudeš si môcť dovoliť živiť ho a starať sa o neho.
- Ja som sem prišiel pre peniaze, nie pre radu.

Pochopte, tak ako v tom vtipe, žiadna rada nebude pre vás užitočná, keď sa budete spájať s vašou bezmocnosťou. 
Celé ľudstvo trpí týmto jediným ochorením – bezmocnosťou. Vtedy, keď radíte iným, nespájate sa s ich bezmocnosťou a preto ste schopní zvládnuť situáciu správne. Ale keď tie isté slová hovoríte sami sebe, spájate sa s vašou bezmocnosťou a to je to, kde premeškáte, kde to pokazíte. Preto tie isté slová, ktoré poviete iným, nepomáhajú vám.

Keď sa nespájate s bezmocnosťou iných, máte vedomú jasnosť, vtedy nie ste v priestore ´dussangha´ - v nesprávnej asociácii. Ale keď sa to isté prihodí vám, spájate sa s vašou bezmocnosťou, a preto vám tie isté slová nepomáhajú. 

Aj keď si myslíte, že tieto slová na vás nefungujú, obohacujte nimi iných. Bude to fungovať na nich a toto samotné vám dodá silu. Nabudúce si vytvoríte odstup medzi vami a vašou bezmocnosťou.

Nemôžete si dovoliť spájať sa s vašou roztomilou bezmocnosťou. Nie! Nemôžete to robiť! Nebuďte detinskí! Poviem vám, keď sa budete spájať s vašou bezmocnosťou, celý váš život bude zbytočný, bude nanič. Aj keď zomriete iba na niekoľko minút, váš život tým skončil. Je koniec! 

Pochopte, vaša minulosť bude neustále znova a znova prepisovaná, vnímaná na základe vašich výhier alebo zlyhaní. Vaša minulosť nie je daná, stagnujúca. Nie sú dôležité činnosti, ale kontext, pochopenie, ktoré máte teraz. Napríklad, keby Hitler vyhral druhú svetovú vojnu, celá história by bola iná.

Slovami, radami, učeniami, ktorými nie ste schopní obohatiť sami seba, ste schopní obohatiť iných preto, lebo sa nespájate s ich bezmocnosťou. To je dôvod, prečo to funguje na nich. Ale preto, že sa spájate so svojou bezmocnosťou, tieto slová nefungujú na vás. 

Takže po prvé, odpojte sa a odlúčte od svojej bezmocnosti. Neuchovávajte si vašu bezmocnosť, neukrývajte ju pred inými. Očistite váš životný priestor a zbavte sa svojich smradľavých odpadkov. Nesnažte sa ukrývať ich vo svojej spálni, len aby ste ich schovali pred inými. Kto bude trpieť tým smradom? Vy budete trpieť. Všetci ľudia, ktorí ukrývajú svoju bezmocnosť pred inými, ju držia vo svojej spálni. Možno priamo pod svojim vankúšom. 

Priestor, na základe ktorého konáte keď pracujete s inými je odlišný od priestoru, na základe ktorého pracujete sami so sebou. Rozdiel je v tom, že vtedy sa spájate s vašou bezmocnosťou – sussangha a keď pracujete s inými, spájate sa s vašou silou – satsangha. 

Po druhé, neoslavujte svoju bezmocnosť. Neprikrášľujte ju, nikto nemá o to záujem. Buď sa zbavíte vašej bezmocnosti sami, alebo sa iní zbavia vás. Vaša odvážna minulosť z detstva nemôže byť dôvodom pre vašu terajšiu bezmocnosť. 

Pochopte, nikto nie je pripravený na to, aby počúval vaše príbehy o tom ako ste kopali do tváre leva, ťahali chvost tigrovi, hádzali slonov. A keď sa vás ľudia opýtajú, čo sa stalo potom, poviete: „Potom ma predavač vyhodil z hračkárstva.“ 

Neprikrášľujte vaše príbehy z detstva. Neospravedlňujte svoju bezmocnosť, ani ju neprikrášľujte. 

Aj keď niektoré veľké pravdy na vás nefungujú, neprestávajte nimi obohacovať iných, pretože vtedy budete fungovať na základe správneho priestoru. Keď sa naučíte fungovať na základe správneho priestoru, tie isté slová začnú fungovať aj na vás. 

Na všetkých mojich satsangoch hovorím slová, ktoré na mne pred desiatimi mojimi životmi nefungovali. Keď som sa naučil ako mám fungovať na základe toho správneho kontextu, pochopenia, ako sa nespájať s bezmocnosťou, všetky tieto slová začali na mne fungovať. To je všetko. 

Keď budete tráviť viac a viac času v priestore naplnenia, stanete sa zrelou dušou. Keď budete tráviť viac času v priestore bezmocnosti a nenaplnenia, stanete sa nezrelou dušou.

Keď budete v priestore nenaplnenia, nikto nedokáže pochopiť ako ste mohli klesnúť tak nízko. Prosím pochopte, keď si budete udržiavať vašu bezmocnosť, spájať sa s ňou, tá má takú silu, že vás zničí. Bezmocnosť je horšia ako alkohol alebo jed. Jed zničí vašu fyziológiu (funkcie vášho tela), alkohol zničí vašu psychiku. Alkohol ničí aj vašu fyziológiu, ale veľmi pomaly, krok po kroku. Vašu psychiku však zničí okamžite. Bezmocnosť zničí oboje – aj vašu fyziológiu, aj vašu psychiku.

Keď si budete neustále udržiavať vašu bezmocnosť, sami nebudete chápať, že môžete klesnúť tak nízko. Ale vtedy, keď si budete udržiavať priestor sily, keď urobíte ukončenie, naplnenie vás pozdvihne rovnako rýchlo!

Prosím pochopte, dlhovekosť je iba o dĺžke vášho dychu. Nikdy som si nemyslel alebo necítil, že sa stanem osvieteným. Poviem vám, iba jednoduché rozhodnutie byť v priestore naplnenia otvorilo vo mne toľko priestoru. Aj keď sa rozhodnete byť v priestore naplnenia a sily iba na pár minút, môže to vo vás otvoriť nové vedomie. Bezmocnosť a naplnenie nefungujú logicky, ale magicky, zázračne. 

Rozhodnite sa byť v priestore naplnenia, všetky vaše hriechy budú odpustené. Takže umenie naplnenia funguje. Tak ako bezmocnosť a sila fungujú, takisto aj priestor satsanghy a nitsanghy fungujú. 

Chcem vám všetkým pripomenúť, že slová ktorými vás obohacujem teraz, na mne desať životov nefungovali. Ale ja som sa nezastavil, pokračoval som vo vytváraní správneho kontextu a v práci s ním. Až potom začal na mne fungovať a funguje aj na iných. 

Neustále pokračujte v obohacovaní iných. Každému naďalej pomáhajte nájsť koreňový vzorec a ukončiť ho. Podstatou všetkých filozofií, ktoré som študoval je poornatva – umenie ukončenia.

My vytvoríme univerzity na základe toho, že urobíme túto filozofiu zrozumiteľnú pre užívateľov. Toto by mal byť ten správny kontext. Tieto filozofie je možné krásne prezentovať pomocou niekoľkých fotografií a prezentácií v Power pointe. Mali by byť neustále publikované. Toto je jediný spôsob ako môžeme prebudiť celý svet. 

Celé ľudstvo môže pochopiť umenie ukončenia a žiť blažený život. Ľudstvo si môže vytvoriť ten správny kontext, správne pochopenie, silu, zrelé duše na život.

Pochopte, priestor naplnenia alebo nenaplnenia nefunguje horizontálne, logicky, ale vertikálne. Ak budete fungovať na základe nenaplnenia, tak padnete dole. Ak budete fungovať na základe priestoru naplnenia, vzlietnete! Fungujú vertikálne, nie lineárne ako si to vy myslíte. Vaša predstava o tom, že pohyb medzi naplnením a nenaplnením je horizontálny, je nesprávna!


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 6. august 2013

Swamiji Vivekananda podľa Swamijiho Nithyanandu

Témou dnešného satsangu je Swamiji! Všetci ma voláte Swamiji, ale poviem vám, ja používam toto slovo iba pre Vivekanandu.

Jeho obetovanie sa, jeho nadšenie... Prvýkrát som čítal o jeho živote, keď som mal možno 14 rokov alebo menej. Bola to kniha, ktorú publikovala misia Ramakrišnu, Chennai Ramakrishna Muth. Je to kombinovaný životopis Ramakrišnu a Vivekanandu. Ani neviem koľkokrát som potom čítal rôzne memoáre, aby som pochopil všetky tri veľké osobnosti, architektov súčasného hinduizmu: Vivekanandu, Ramakrišnu a Šarada Devi. Nikdy predtým som však nevidel Vivekanandu z tohto uhla pohľadu. Vždy som ho videl ako silného, odvážneho.

Jedna koncepcia v Bhagavad Gite hovorí: „Pochopte moju božskosť a stanete sa Bohom.“ Toto povedal Krišna. Znamená to, že keď pochopíte ich vnútorný priestor bez toho, aby ste vynechali čo i len jediný krok, budete vedieť aké kroky vás zavedú do toho istého priestoru, do ich priestoru.

Osobnosť osvietenej bytosti nie je osoba, je to zosobnenie. Keď pochopíte osobnosť osvietenej bytosti, zrazu budete vedieť, prečo ste takí akí ste, prečo rozmýšľate tak ako rozmýšľate, prečo hovoríte tak ako hovoríte. Budete to vedieť! Spoznáte možné zmätky, možné neukončenia, možné problémy a uvidíte, budete jednoducho vedieť metodológiu na to ako zažiť naplnenie, ukončenie.

Poviem vám, pochopenie života majstra by malo byť dôležitými osnovami v našich inštitútoch na prípravu do sannyas a gurukule. Na dnes mám ďalší film, ktorý si chcem pozrieť s mojimi ašramajtami: „The story of India (Príbeh Indie)“, ktorý natočila BBC. Je dostupný na youtube. Možno nesúhlasím so všetkými konceptami, ako je napríklad Aryanova teória invázie, ale súhlasím s väčšinou faktov. Chcem odporučiť všetkým ctiteľom, aby si pozreli všetkých šesť častí na youtube. Prosím, nepremaškajte to. Chcem, aby ste si ho všetci pozreli. Autor filmu dokázal pomocou testov DNA, že Madurai je najstaršie ľudské osídlie na planéte Zem. Venoval sa štúdiu Indie a sile stability Indie. 
Vrátim teraz svoju pozornosť späť k Vivekanandovi. Keď vidíte odvahu a udatnosť človeka, je možné, že ho budete brať za samozrejmosť a uniknú vám všetky trápenia a bolesti, ktorými musel prejsť kvôli ľuďom, pre ktorých obetoval svoj život. Tí istí ľudia, ktorí nepochopili jeho obetovanie, ho neustále osočovali, trápili a robili jeho život ťažším.

Aj mňa ľudia kritizujú, že prečo nosím toľko šperkov, dokonca aj hiduistickí majstri sa sťažujú, že načo mám na sebe toľko zlata. Poviem vám, ja ich nosím pre vašu slávu, na to aby som vám pripomínal vaše dedičstvo. Nerobím to pre moju slávu, robím to pre vašu slávu!

Keď ľudia sťažujú majstrovi život a kvôli nim musí prechádzať toľkým utrpením... Obetovanie Vivekanandu som pochopil až z filmu „Vivekananda by Vivekananda (Vivekanada od Vivekanandu)“. 

Ak nebudete brať žiadnu jeho dimenziu ako samozrejmosť, uvidíte čím všetkým musel prejsť. Neberte to ako samozrejmosť, naozaj. Pozrite sa do vášho vnútra, internalizujte, zvnútorňujte. Neberte to ako samozrejmosť hovoriac, že on je osvietená bytosť. Nie! Pozrite sa do vášho vnútra, internalizujte. Zvnútorňovanie vnútorného priestoru majstra vám prinesie rovnaký priestor a naplnenie vo vás. 

Silou Vivekanandu bol jeho priestor naplnenia, ktorý nebol schopný nikto narušiť, vyrušiť. Jediný človek, ktorý bol schopný len za desať rokov prebudiť Indiu do svojej slávnej minulosti. 

Majstri, osvietené bytosti majú a vyžarujú takú silu energie, ktorú je schopný každý cítiť. To je spôsob akým pracujú. 

Keď ste v priestore naplnenia, tak myšlienky, ktoré vytvárate, sa prebudia vo všetkých ľudských bytostiach bez toho, aby ste ich vôbec verbálne vyjadrili. Jednoducho v nich tú myšlienku prebudia! Tak silno prebudia tú myšlienku! Tie pravdy, myšlienky sú zachytia, prijmu, rešpektujú a žijú ľudia kdekoľvek na svete. Takýmto spôsobom, iba touto metodológiou mohli byť také úžasné myšlienky prenášané na takú obrovskú dĺžku a šírku a to bez akéhokoľvek komunikačného systému. 

Vivekananda prebudil krajinu, ktorá spala tisíc rokov, iba za desať rokov. 11. septembra 1893 sa objavil na prvej verejnej prednáške, 4.júla 1902 opustil telo. Iba za desať rokov svojho verejného života bol schopný prebudiť krajinu s takým veľkým množstvom nevedomia.

Prvá vec, ktorú by ste mali všetci urobiť je prebudiť vo vás takýto silný priestor naplnenia. Zároveň s ukončovaním robte aj činnosti pre vytváranie a to v priestore naplnenia. Jedno totiž podporuje druhé, je to efekt snehovej gule. Vaše tvorenie, vytváranie by malo podporovať ukončenie a ukončenie by malo podporovať tvorenie, vytváranie. 

V sanskrite máme dve slová: 
Pravriti znamená neukončenie, nenaplnenie a činnosti, ktoré vedú k väčším neukončeniam, nenaplneniu. Nivriti je ukončenie, naplnenie, ktoré vedie k väčšiemu a väčšiemu ukončeniu, naplneniu. 

Vaše činnosti by mali byť založené na Nivriti, nie na Pravriti. Vivekananda bol ustálený v takomto silnom priestore naplnenia – Nivriti.

Pochopte, keď sa ustálite v Nivriti, všetko na čo len pomyslíte sa stane realitou. Keď sa vaše myšlienky nestávajú realitou, to znamená, že máte pracovať na tom, aby ste sa ustálili v Nivriti, teda v naplnení. 

Dnes som dostal peknú otázku:
“Swamiji, ak niekto v mojom živote hovorí, že je naplnený, ale ja si myslím, že to iba predstiera, mal by som akceptovať toto predstierané naplnenie alebo by som ho mal požiadať o to, aby pokračoval v ukončení?“ 

Pochopte, všetky pochybnosti o iných sú len vaše pochybnosti o sebe samých! Toto je mierka. Takže buďte v naplnení sami so sebou aj s tým človekom a povedzte mu, aby sa pozrel hlbšie do svojho vnútra a pokračoval v ukončení! Vy buďte v naplnení a príjmite aj naplnenie toho človeka. Poviem vám, zbavte sa pochybností o sebe a pochybností o druhom človeku a budete naplnení. Všetky pochybnosti o iných nie sú nič iné ako pochybnosti o vás samých. Sú to iba pochybnosti o vás samých!

Ak je Pravriti (pochybnosť) vašou súčasťou, poviem vám, nikdy nebudete schopní nikomu veriť. Budete neustále pochybovať o sebe samých a o iných. Ak ste však na ceste Nivriti, budete veriť sami sebe aj iným, udržíte priestor pre iných, aby boli naplnení.

Rozkazovať ľuďom okolo seba bez toho, aby ste vôbec mali záujem a starosť o nich, vám dáva pocit, že ste veľký hrdinom. A všetci takýto ľudia sú presne v tom istom priestore ako tí, ktorí sa snažili rozkazovať Vivekanandovi.

Vidím veľkú obetu Vivekanandu a to aký mal silný priestor naplnenia. Jednoducho prehltol toľko neukončení ľudí a prebudil celú krajinu. Jeho vnútorný priestor bol ustálený v Nivriti. Naplnenie viedlo k väčšiemu naplneniu a viac naplnenia k ďalšiemu a ďalšiemu naplneniu.

Pochopte, ja mám aspoň ten luxus, že mám okolo seba mojich ctiteľov. Kto chce počúvať môže alebo môže odísť. Ale Vivekananda musel žiť so ctiteľmi Ramakrišnu a ich neustálymi pochybnosťami o tom, či bol alebo nebol zosúladený so slovami Ramakrišnu. Táto neustála hlúpa hra zosúladenia! Musel prejsť toľkým trápením len preto, lebo ľudia, ktorí okolo neho žili, neboli jeho ctiteľmi. Všetci boli ctiteľmi Ramakrišnu. V čase, kedy bol schopný vytvoriť si svojich vlastných ctiteľov, opustil telo. 

Poviem vám, Vivekananda mal silu naplnenia, priestor naplnenia. On je doslova Šiva, Mahadeva, ktorý bol schopný prehltnúť všetok jed a prebudiť ľudí.

Podstata dnešného satsangu je: Majte silný priestor naplnenia – Nivriti – aby každý okolo vás, spoločnosť, ľudstvo zažívali naplnenie.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 5. august 2013

Ukončenie, Vivekananda a oživenie hinduizmu 

Dnes budem pokračovať v rozprávaní o ukončení na základe definície od Mahadevu. Počúvajte, Mahadevova definícia ukončenia je ten najsilnejší duchovný proces.

Každé ochorenie v tele začína z jedného neukončenia. Keď sa toto neukončenie začne rozvíjať do ďalších a ďalších neukončení, je to ako keď rastie dieťa v matkinom lonei. Keď dieťa dosiahne určitú veľkosť, tak sa narodí. Rovnako, keď neukončenie dosiahne určitý rozsah, stane sa ochorením. 

Ukončenie, proces ukončenia je taký silný, že dokáže v ktorejkoľvek krajine znížiť množstvo ľudí v nemocniciach a na súdoch najmenej o 50 %. Keby bolo ukončenie ako životný štýl, mohlo by znížiť zástupy ľudí v nemocniciach a na súdoch aspoň o 50%. 

Chcem, aby všetci moji nasledovatelia praktizovali umenie ukončenia a učili o ňom celý svet. Každé centrum by malo počúvať ranný satsang, všetky veľké pravdy a večer učiť umenie ukončenia na lokálnych vysielacích kanáloch.

Najprv však musíte okúsiť a zažiť ukončenie (naplnenie), až potom budete cítiť nadšenie z toho, aby ste ním začali obohacovať aj iných. Iba toto jedno umenie ukončenia sa stane životným štýlom. Je to životný štýl bez vedľajších účinkov. Jeho účinok bude podobný ako majú lieky, ale bez vedľajších účinkov. Niektoré lieky majú efekt aj vedľajší účinok, niektoré majú vedľajší účinok, ale nie efekt. Samotný životný štýl prinášajúci efekt ako má liek, ale bez vedľajších účinkov, to je ukončenie. Ukončenie prináša vášmu telu rovnaký účinok ako má liek.

Včera sme pozerali film o Vivekanandovi: "Vivekananda od Vivekanandu". Je to jeho vlastný životopis, ktorý ukazuje množstvo utrpenia, ktorým prechádzal, aby inšpiroval ľudí a pomohol im. Tí istí ľudia, pre ktorých sa obetoval, ho osočovali a prenasledovali. Obetoval sa pre ľudí, ktorí nemali žiadnu vďačnosť. 
Videl som to množstvo utrpenia, ktorým musel prejsť iba kvôli jeho láske k ľudským bytostiam. Vďaka sile naplnenia, ktorú si udržiaval, prebudil celú Indiu. Silou priestoru naplnenia, ktorý mal, bol schopný prebudiť celú Indiu. 

Obetovanie sa pre ľudí, ktorí vám nie sú vďační, je doslova prehĺtaním ich neukončení a ich následné ukončenie. Aj Mahadeva vypil jed. Obetovanie sa pre ľudí, ktorí vám nie sú vďační, je prehĺtaním všetkých ich neukončení a ich následné ukončenie. 

Ten film veľmi pekne prezentuje všetko na základe faktov, tak ako sa to stalo z pohľadu Vivekanandu. On bol jedna jednoduchá a skromná bytosť, ktorá vďaka tomu, že sa rozhodla udržať si priestor naplnenia, bola schopná prebudiť celú krajinu, ktorá bola v hlbokom nenaplnení.

Keď sa Vivekananda narodil, tak mamakara Indie bola ´som zbytočná´. Ahamkara Indie bola ´som úplne zbytočná, nepotrebná´. Swa-annyakara Indie bola ´celý svet je tu na to, aby ma využíval´. Annyakara Indie boli žobráci a žobráci. Potom ako Vivekananda urobil to, čo chcel urobiť pre vedomie Indie, prebudil celý jej vnútorný priestor. Vďaka jeho obrovskému tapasu (pokániu) a silnému priestoru naplnenia, ktorý si udržiaval. 

Chcem, aby ste si vy všetci udržiavali takýto silný priestor ukončenia, naplnenia. Len takto prebudíme svet. Naša práca je rozsiahlejšia ako bola jeho. Prebuďme celé ľudstvo! Toto bude spôsob ako prejavíme vďačnosť Vivekanandovi. 

Sám bez toho, aby mal asistenta, bez mikrofónu alebo iných elektrických a elektronických zariadení musel dosiahnuť, aby ho počulo tritisíc ľudí! Aký stres to musel byť pre jeho hlasivky. Musel čeliť množstvu škandálov v USA aj v Indii. Keď bol v USA, niektorí jeho oponenti a konkurenti rozšírili v indických médiách škandály. V Indii nebol jediný človek, ktorý by ho bránil, obhajoval. Ale on dal Indii všetky peniaze, ktoré mal. Všetko dal Indii! Obhajoval Indiu a Hinduizmus tak silno a India sa nikdy neunúvala tým, aby ho uznala ako niekoho, kto ju reprezentoval. 

Jeho telo bolo zničené vďaka neustálej tvrdej práci. Hovoril, že niekedy dával 15 prednášok týždenne, to znamená dve denne, dve až tri hodiny. Ľudia ho museli počuť bez toho, aby mal mikrofón. Žil iba verejný život. Trvalo by nám 25 rokov, aby sme iba prečítali o tom, čím všetkým prispel. Sila priestoru, ktorý si udržiaval, pretransformovala, prebudila celú Indiu. 

Chcem, aby sa každý z vás stal Vivekanandom, aby ste si udržali takýto silný vnútorný priestor. Všetky chrámy, ašrámy, centrá by si mali pozrieť tento film ako skupina, nie ako jednotlivci. Každá sanga ako skupina by si mala pozrieť film o Vivekanandovi a vidieť, čím musel prechádzať, pre čo všetko trpel. Ale nič z toho ho nepresunulo z jeho priestoru naplnenia, nestratil ho a prebudil Indiu. Obetoval sa, ale prebudil Indiu! 

Vivekananda je najväčším hrdinom, akého kedy moderný hinduizmus videl. To množstvo lásky a obetovania je nepredstaviteľné! Musíte si pozrieť tento film a dovoliť, aby sa do vás vstrebal, vsal. Potom ako si ho pozriete, nediskutujte, nerozprávajte. Iba rozjímajte nad tým, čím musel Vivekananda prechádzať. Dovoľte, nech sa to do vás absorbuje. 

Sila ukončenia spôsobí, že sa budete nielen cítiť silnými, ale budete silní. Každé vaše slovo, každý váš skutok, každá vaša myšlienka bude mať toľko sily. Stanete sa človekom medzi ľuďmi. Potrebujeme silných ľudí s priestorom naplnenia, so silou naplnenia. To je to, čo vytváram v mojom gurukul pomocou výcviku do sannyas.

Chcem pripomenúť všetkým mojim nasledovateľom a žiakom, je to moja úprimná prosba: Ak plánujete do rodiny dve deti, majte tri a odovzdajte jedno do gurukul. Potrebujeme ľudí na prebudenie sveta, ktorí majú priestor naplnenia a duchovnú silu. Potrebujeme ľudí na prebudenie sveta. Potrebujeme ľudí, aby prešli týmto silným duchovným procesom ukončenia. 

Chcem zaplniť všetky katedry amerických univerzít rodenými hinduistami a ľuďmi vychovanými v hinduizme, ktorí žili a zakúsili jeho silu. Pripravujem moje deti v gurukul, aby sa vo veku 21 rokov stali doktorandami, nositeľmi titulu Ph.D. hinduizmu. Budú mať obrovskú vášeň a lásku pre hindu tradíciu. Budú sedieť ako vedúci na katedrách univerzít. Prebudia svet.

Takisto ponúkam otvorenú výzvu: Každý z vás, kto má záujem o získanie titulu Ph.D. hinduizmu, pošlite nám e-mail. Poskytneme vám všetko potrebné na to, aby ste získali tento titul. Kým sa usadíte ako vedúci katedier hinduizmu na akejkoľvek univerzite na svete, Nithyananda sanga vás bude podporovať. Poskytne vám bývanie, oblečenie, jedlo a podporu pre vaše vzdelávanie v hinduizme. Nielen študujte a staňte sa Ph.D. hinduizmu, ale majte silu naplnenia ako Vivekananda. Iba potom prebudíte svet, prebudíte ľudstvo. 

Chcem, aby boli zriadené univerzity pre vzdelávanie v hinduizme v anglickom jazyku. Začali sme na tom pracovať v USA, kde máme uznávanú univerzitu. Takisto chcem obrovské školské priestory v Indii, kde budeme vytvárať inteligentných, intelektuálnych, osvietených kshatriyas (bojovníkov), ktorí budú mať priestor naplnenia ako Vivekananda. Choďte a neste si priestor naplnenia ako Vivekananda. Majte silu ako Vivekananda! 

Je potrebné vytvoriť ľudí, ktorí si budú udržiavať priestor naplnenia ako Vivekananda. Toto je jediný spôsob ako môžeme prebudiť svet!

Nechcem, aby bol žiadny môj ašrám riadený ako svetská vzdelávacia inštitúcia. Naša prvá priorita je vytvoriť vzdelávacie inštitúcie zamerané na náboženstvo. Potrebujeme aspoň niekoľko univerzít, ktoré založia vzdelávanie v oblasti náboženstva. My to urobíme! 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 4. august 2013

Majte tie správne dôvody na život!

Dnes budem pokračovať v rozprávaní o definícii ukončenia podľa Mahadevu. Budem rozprávať o tom, čo Mahadeva definuje ako ukončenie.

Najskôr prosím pochopte, chcem, aby všetci moji nasledovatelia a žiaci urobili tento prísľub, s kýmkoľvek máte vo vašom živote vzťah, urobte z nich naplnené bytosti. Ak nie sú naplnení nerozprávajte s nimi, nemajte s nimi žiadny vzťah. Počúvajte, keď nie sú naplnení, aj keď si myslíte, že sú úžasní priatelia a obetujú pre vás čokoľvek, aj keby urobili puju (rituál uctievania) k vašim nohám, nepríjmite to. Poviem vám, ak dostanete puju od nenaplnených bytostí, budete trpieť ako ja. Ja som dovolil nenaplneným bytostiam aby ma uctievali. Títo nenaplnení ľudia sú démoni. Oni sa pomstia tej istej osobe, ktorú uctievajú pretože ich dôvod na uctievanie je nesprávny. Keď je dôvod na uctievanie nesprávny, tak v jednom čase určite pocítia frustráciu a keď sa to stane, tak vás potiahnu za tú istú nohu ktorú predtým uctievali a ktorej sa klaňali. 
Nedovoľte, aby neúplnosť, nenaplnenie bolo súčasťou vášho života! Nedovoľte nenaplnenie v žiadnej podobe! Či je to váš brat, alebo otec, alebo mama, alebo partner, alebo priateľ, nemajte vzťahy s nenaplnenými ľuďmi! Nenaplnení ľudia sú nebezpeční v dlhodobom horizonte. Možno na začiatku vyzerajú dobre, pozitívne, ale sú nebezpeční v celkovom pohľade. Takže nedovoľte to!

Prvým príznakom nenaplnených ľudí je, že budú mať pre svoje činnosti nesprávne dôvody, budú mať neustálu pochybnosť o svojich skutkoch. Budú mať nesprávne dôvody alebo nedostačujúce dôvody. Nesprávne dôvody a nedostačujúce dôvody. Keď budete fungovať s nesprávnymi alebo nedostatočnými dôvodmi, vždy budete mať pochybnosti o sebe samom. 

Ak máte správny a dostatočný dôvod pre vaše činnosti, tak nebudete mať žiadne pochybnosti. Všetka pochybnosť je to že nemáte správny dôvod alebo dostačujúci dôvod. Ľudia, ktorí nemajú správny a dostatočný dôvod na svoje skutky, budú mať neustále pochybnosti o sebe a budú neustále pochybovať o iných. Neustále budú pochybovať o iných.

Ten, kto neustále pochybuje o sebe samom a o iných, je už v pekle. Peklo je sponzorované ľuďmi, ktorí pochybujú o sebe a o iných. Ľudstvo je vytvorené z materiálu dôvery. Nepriateľstvo je vytvorené z materiálu pochybnosti o sebe a o iných. 

Tu je krátky príbeh: 
Chlapík príde do Austrálie a vstúpi do potravín, kde nájde zlacnené jedlo pre mačky. Zoberie dvanásť konzerv a ide zaplatiť. Vedúcemu obchodu sa to zdá podozrivé. Myslí si, že nemôže mať toľko mačiek a že možno kŕmi týmto jedlom pre mačky svoje deti. Preto požiada muža: „Doneste mi ukázať vaše mačky, až potom vám predám pre nich jedlo.“ Muž ide domov, donesie zoberie svoju mačku do obchodu a ukáže ju manažérovi a ten mu následne predá to jedlo pre mačky. 

O týždeň ten istý zákazník nájde zlacnené jedlo pre psy a zoberie si dvanásť konzerv a ide zaplatiť. Vedúcemu sa to zdá podozrivé, hovorí si, že ten muž má predsa iba mačku, nie psa. Možno kŕmi týmto jedlom pre psy svoje deti. Preto znova požiada zákazníka, aby mu priniesol ukázať svojho psa, lebo inak mu nepredá jedlo pre psy. A tak zákazník prinesie ukázať svojho psa a kúpi to jedlo pre psy. 
Nasledujúci týždeň príde zákazník do obchodu s obrovskou taškou a požiada vedúceho, aby vložil ruku do tašky, ktorú priniesol. Vedúci vloží do nej ruku, okamžite ju vyberie a zakričí: „Čo je to? To sú hovná!“ Zákazník odpovedá: „Áno, pretože chcem toaletný papier.“

Pochopte, ak máte neustále pochybnosti o sebe a neustále pochybujete o iných tak takto dopadnete. Toto je odpoveď.

Poviem vám, žiť s nenaplnenými ľuďmi je peklo. Jeden nenaplnený človek dokáže vytvoriť peklo pre všetkých. Pretože ľudia ktorí nemajú správny alebo adekvátny dôvod pre svoje činnosti, tak vytvoria peklo sami pre seba aj pre iných.

Tak ako každé ráno keď vstanete a umyjete sa, vyčistíte si zuby, takisto by ste mali každý večer robiť ukončenie. Každovečerné ukončenie by sa malo stať súčasťou vášho bytia, súčasťou vášho života. Pretože ukončenie vás robí integrovanými, autentickými, zodpovednými a obohacujúcimi.

Neustále robte ukončenie, pretože to vás dovedie k rozmotaniu vášho vedomia. Keď sa vaše vedomie rozmotá, stane sa super-vedomím. Ak dovolíte, aby bolo vaše vedomie zamotané, stane sa nevedomím. Keď sa vaše vedomie rozmotá, rozuzlí, stane sa super-vedomím.

Ukončenie! Ukončenie! Pochopte, dopad minulosti vstúpi do vašej prítomnosti ako zvrátené pochopenie a zničí vašu budúcnosť. Preto Mahadeva tak jasne hovorí: Všetky podoby a spomienky na vašu podobu z minulosti by sa mali rozplynúť. Akonáhle sa rozplynú, stanete sa osvietenými! Stanete sa osvietenými!

Žiadny iný proces vo vás nezanechá taký trvalý efekt a transformované vedomie ako ukončenie! Proces ukončenia, energia ukončenia, skúsenosť ukončenia, to je život! 

Poviem vám, ukončenie spôsobí, že budete integrovaní, autentickí, zodpovední a obohacujúci. Ukončenie spôsobí, že budete obohacovať sami seba a iných!

Dovoľte, nech nastane opakované prežívanie vašej minulosti, ale buďte odpútaní. Pozrite sa na vašu minulosť bez toho, aby ste sa s ňou identifikovali. Dovoľte nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejaké minulé udalosti a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, sa pretransformuje. 

Pozrite sa na vašu minulosť odosobnete. Ak chcete vedieť, či ste naplnení alebo nie, Bhagwan (Mahadeva) vám dáva jasnú mierku. Vaša podoba z minulosti sa rozplynie, stratí, zmizne. Základná, podstatná podoba štyroch princípov je ukončenie, naplnenie. 

Integrita je založená na ukončení. Autentickosť začína s ukončením. Zodpovednosť sa vyvíja z ukončenia. Až vtedy, keď budete naplnení, budete obohacovať seba aj iných.

Neustále dovoľjte, aby ukončenie, naplnenie bolo vo vás. Neustále dovoľujte, nech je ukončenie váš život, vaša podoba, váš životný štýl. 

Každý večer si sadnite pred zrkadlo. Dovoľte, aby ste znova s pozornosťou prežili minulé udalosti, ale buďte odpútaní. Pozrite sa na vašu minulosť bez toho, aby ste sa s ňou identifikovali. Nechajte vašu pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejaké minulé udalosti a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, sa pretransformuje.
Život nie je možné žiť s neadekvátnym pochopením. Život nie je možné žiť bez dostatočných alebo adekvátnych pochopení. Prosím pochopte, človek, ktorý žije s adekvátnym pochopením, žije život. Človek, ktorý žije s neadekvátnym pochopením, ničí svoj život a život iných.

Preto nebuďte zaseknutí v neadekvátnych dôvodoch. Neadekvátne dôvody sú stagnácia. S neadekvátnymi dôvodmi alebo neprávnymi dôvodmi nemôžete žiť život. 

Ukončenie je ten najlepší dar pre ľudstvo. Najväčší dar, ktorý môžete dať človeku, je dať mu dôvod žiť! Dať ľuďom dôvod na život. 

Najnásilnejšia teroristická aktivita na planéte Zem je zobrať človeku dôvod žiť. Konzumný životný štýl robí ľuďom práve toto. Berie im dôvod žiť! 

Ateizmus berie dôvodz na život. Poviem vám, ateizmus je to najhorší terorizmus. Je horší ako had, pretože ateisti berú ľuďom dôvody na život. Všetky neukončenia vám berú dôvody na život, pretože vám prinášajú toľko utrpenia, toľko nesprávnych alebo neadekvátnych dôvodov na život. 

Takže naučte sa proces ukončenia. Robte ukončenie. Poviem vám, naučte sa proces ukončenia a robte ukončenie. Zažijete ten správny dôvod a adekvátny dôvod na život. Majte ten správny dôvod na život, majte adekvátny dôvod prečo žiť. Budete žiť osvietenie.

Podstata dnešného satsangu je: Robte ukončenia a vytvorte si správne, adekvátne dôvody pre váš život. Zažijete osvietenie.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 3. august 2013

Ukončenie – priama technika ukončenia od Šivu

Téma dnešného satsangu je veľmi vzrušujúca: Mahadevova definícia ukončenia. 

Myslel som si, že ukončenie pochádza z védanty a z tradície sankhya, pretože veda ukončenia je čistá matematika. Čistá matematika mikro-vesmíru, to je sankhya. Veda o posvätnosti je védanta. Umenie tej najvyššej skúsenosti je tantra.

Myslel som si, že ukončenie, ktorého základom je matematika, pochádza z upanišád a tradície sankhya. Preto som bol zvedavý, prečo Mahadeva neuviedol toto umenie vo svojich 64-och sutrách (aforizmoch).

Keď som sa dostal do samadhi (stavu hlbokej meditácie), objavil sa predo mnou 22. verš Vijnanamaya tantry napísaný zlatými písmenami, ktorý okomentoval Swami Lakshmanju vo svojej knihe „Zen, telo, a kosti“. Jasne v nej hovorí o ukončení. Táto sútra definuje ukončenie za hranicami akejkoľvek definície z upanišádov alebo tradície sankhya. 

O niekoľko dní začnem rozprávať o filozofii sankhya. Čoskoro budete môcť v ranných správach počúvať o ´sankhya karika´ a sankhya sútrach.

Mahadeva zašiel ďaleko za hranice celého procesu ukončenia. Tu je preklad 22. verša: 
„Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene. Dovoľte, nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejakú udalosť z minulosti, a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná.“ 

Po prvé, každý moment akí ste v určitom čase a priestore sa zaznamenáva vo vás, vo vašom vnútornom priestore. To je individuálna pamäť. Všetky individuálne pamäte tvoria spolu vesmírny archív. Každý moment sa zaznamenáva – to je život. 

Ak existujú chvíle, v ktorých je skúsenosť o nás samých neúplná a prenesieme túto našu podobu do nasledujúcich momentov, aby sme naplnili sami seba, to je neukončenie, nenaplnenie. 

Ak neukončíme nenaplnené momenty tým, že buď zareagujeme spätne na danú osobu, alebo tým, že im odpustíme, tak si tieto nenaplnenia prenesieme do ďalších a ďaľších momentov v našej budúcnosti, a tie budú čakať na to, aby sme ich ukončili. Toto všetko sú neukončenia. 

Čas sa posúva, ale dopad času a priestoru z minulosti, naše neúplné pochopenie z minulosti sa prenáša do ďalších momentov, nemení sa. Rieka tečie, voda sa hýbe, ale stopy, ktoré urobila na kameňoch na brehu rieky sú trvalé. Odpad, smeti, ktoré sa nevedome dostali do vašej batožiny, sú neukončenia, nenaplnenie. 
Čo je potrené na to, aby nastalo nenaplnenie? Čas, priestor a vaše neadekvátne pochopenie. Takto vzniká nenaplnenie. V konkrétnom čase sa vaše neadekvátne pochopenie otlačí do vášho vnútorného priestoru ako pečiatka a to si nesiete naďalej so sebou.

Čas, kedy sa vaše neadekvátne pochopenie otlačilo do priestoru, a táto skúsenosť nenaplnenia sa neustále prenáša do ďalších momentov, to je neukončenie.

Tu je ešte jedno posvätné tajomstvo: Neukončenie z minulosti bude mať na prítomný moment dopad iba vtedy, ak prinesie späť danú spomienku z minulosti do vášho vedomia. 

Napríklad: Vo veku 6 rokov vás zbil váš brat a zažili ste pocit silného strachu a bezmocnosti. Kedykoľvek sa teraz cítite ovplyvnení týmto neukončením z minulosti, kedykoľvek, keď trpíte touto bezmocnosťou, kedykoľvek keď máte toto neadekvátne pochopenie, na mikro-sekundu si spomeniete na tú podobu dieťaťa, v ktorej sa vytvorila táto neúplnosť a stala sa súčasťou vašej pamäte, a na základe tejto podoby sa bude toto neukončenie rozrastať. 

Je to ako fotografia z toho momentu, ktorá je uchovaná na vašom hard disku a je znova a znova prehrávaná. Ak budete znova trpieť týmto neukončením, budete si pamätať vašu podobu vo veku 6 rokov. Iba na jednu trilóntinu sekundy. Vaša pamäť pripraví pôdu, v ktorej bude toto neukončenie rásť a ovplyvňovať váš vnútorný priestor. 

Ak ste zažili neukončenie vo veku 6 rokov a stále si ho nesiete zo sebou a trpíte, ak to ovplyvňuje váš súčasný stav vedomia, tak najmenej na jednu trilióntinu sekundy si premietnete podobu tohto dieťaťa, jeho formu a tvár. Vaša vnútorná skúsenosť z tohto momentu neukončenia vám bude oživená a z tejto spomienky začne rásť vaša neúplnosť, nenaplnenie. 

Preto pochopte, v každom momente sa vaša podoba, to ako vyzeráte, odtláča do priestoru. Priestor je film, čas je materiál, na ktorom sa vaša podoba neustále zaznamenáva. Teraz Mahadeva hovorí: vráťte sa do toho istého času, do tej istej podoby, znova ten moment prežite, ale pamätajte na to, aby ste sa s ním neidentifikovali, aby vaša podoba z detstva, ktorá trpí vašou minulosťou, sa rozplynula.

Ak to budete znova a znova prežívať, stane sa presne toto. Ak to znova prežijete a vedome sa od toho odosobníte, odpútate, odpojíte sa od toho, tak podoba tohto terorizovaného dieťaťa a ten dopad neukončenia na váš vnútorný priestor zmizne.

„Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene. Dovoľte, nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejakú udalosť z minulosti, a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná.“ 

Tá podoba stratí svoje vlastnosti. Keď sa pozriete na minulé momenty neukončenia, nemali by ste si pamätať žiadnu podobu, akú ste vtedy mali. Pozrite sa na vašu minulosť odpútaným spôsobom. Aj vaša podoba v tomto momente stratí svoje súčasné vlastnosti. 

Neukončenie je ten najkomplikovanejší fenomén, ktorý prináša vašu minulú neúplnú podobu do tohto súčasného tela a žije v ňom. To isté neadekvátne pochopenie a podoba je prinášaná späť a vy trpíte touto neadekvátnosťou. Neadekvátnosť je prekliatím života. 

Počúvajte túto veľkú pravdu. Mahadeva jasne popisuje techniku ukončenia “Seďte odpútaným spôsobom, odosobnene. Dovoľte, nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejakú udalosť z minulosti, a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná.“ 

Vaše neadekvátne pochopenie z minulosti stratí vplyv nad vašou prítomnosťou. Ak si budete pamätať iba vašu súčasnú podobu, vtedy budete úplní, naplnení. 

Ale vy nesiete zo sebou stovky vašich podôb z minulosti. Tak ako človek nemôže prejsť cez dvere s tristo deťmi na svojom chrbáte, rovnako ani vy nebudete naplnení, keď budete na vašich ramenách niesť všetky vaše minulé neukončenia. Staňte sa sebou. Keď sa stanete vami, budete pretransformovaní. Nebudete viac vašim neúplným pochopením, nebudete viac neadekvátnou ľudskou bytosťou. Budete naplnení, úplní. 

Každý večer si sadnite sami so sebou, vráťte sa späť, nechajte vašu pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejaké minulé neukončenia a pozrite sa na tieto minulé udalosti odpútaným spôsobom. Toto všetci poznáte: „Prečo sa to stalo? Pretože sa to stalo. Prečo vás zbil brat? Pretože vás zbil. Prečo je niekto taký aký je? Pretože je taký aký je.“ Nie je na to žiadny dôvod. Ak dovolíte, aby ste znova prežili minulé udalosti, uvidíte, že vaše podoby, v ktorých nastali vaše neúplnosti, začnú miznúť a vy pocítite naplnenie.

Nikto nedokáže dať presnejšiu definíciu ukončenia ako je táto. Toto tá najpresnejšia definícia ukončenia, definícia Mahadevu!

Každý deň uvidíte, že z tristo detí, ktoré nesiete, sa stratí desať, dvadsať, tridsať. Keď zmiznú všetky tie neúplné podoby, zrazu budete v jeden deň úplne sami - „Kevala“ - sami, bez akýchkoľvek neukončení. Iba sami sebou. Všetky neadekvátne pochopenia zmiznú a nastane obrovská hojnosť - Lakshmi.

Všetka chudoba je spôsobená z toho dôvodu, že žijeme s našimi minulými neukončeniami. Zbavte sa vašich angličákov áut na hranie, nastúpte do skutočného auta. Detská láska, detské autá, detské pochopenia, všetky by mali byť zničené, odstránené! Nanešťastie, spoločnosť vás učí, aby ste sa zbavili detskej lásky a destkých áut, ale nie vašich neadekvátnych pochopení. Zbavte sa ich všetkých! Dovoľte, aby sa vo vás udialo naplnenie! 

„Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene. Dovoľte, nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejakú udalosť z minulosti, a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná.“ 

Akákoľvek záťaž, ktorú teraz cítite vo svojom vnútri, je len vaše staré neukončenie, ktoré na vás sedí ako dieťa. Zničte všetky tieto neukončenia. Je to ako keby ste niesli na vašich pleciach veľa ľadu a trpeli pritom dehydratáciou a nedostatkom vody. Roztopte ten ľad! Po prvé – záťaž sa zmenší a po druhé budete mať vodu.

Vždy keď sa neukončenie roztopí, budete mať viac priestoru naplnenia, budete mať viac priestoru pre naplnenie. 

„Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene. Dovoľte, nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejakú udalosť z minulosti, a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná.“ 

Keď zmiznú vaše minulé neukončenia, budete pretransformovaní. 

Ktokoľvek sa chce naučiť umenie ukončenia, mal by sa to naučiť iba z tohto satsangu. Nikto nedokáže rečniť lepšie ako Mahadeva, nikto nedokáže prezentovať lepšie ako Mahadeva, nikto nedokáže popisovať lepšie ako Mahadeva, nikto nedokáže definovať lepšie ako Mahadeva! 

Dávam vám presne inštrukcie podľa definícií Mahadevu: 

Sadnite si a rozhodnite sa, že budete ukončovať nejaké minulé neukončenie a dovoľte, aby ste znova prežili celú záležitosť odpútaným spôsobom. Prečo sa to stalo? – Pretože sa to stalo! To je všetko! Žiadny minulý dôvod nemôže byť adekvátny vášmu súčasnému pochopeniu! 

S týmto pochopením, s touto jasnosťou, znova a znova prežívajte danú udalosť. Uvidíte, že vaša podoba, v ktorej sa stalo to neukončenie, sa rozplynie. To je znamenie toho, že nastalo ukončenie. Pokračujte. Žiadnu inú podobu než tú, ktorú máte teraz, by ste si nemali pamätať. Potom sa stanete beztvarými.

Táto podoba bude existovať iba vtedy, keď jej existenciu budú podporovať nejaké iné neúplné podoby. Iba vtedy, keď sa tieto neúplné podoby stratia, táto podoba nebude existovať, stratí sa. Aj táto podoba sa stane beztvarou. To je advaita.

Keď beztvarosť vstúpi do podoby, je to pôvab. Keď beztvarosť vstúpi do podoby, tomu sa hovorí INKARNÁCIA.

Toto je veda ukončenia, matematika ukončenia, umenie ukončenia, história ukončenia, metodológia ukončenia, teológia ukončenia, tajomstvo ukončenia a majstrovstvo ukončenia. 

Počúvajte! Celé umenie ukončenia je matematika. Ak máte -2, musíte pridať +2, aby sa to vynulovalo. Keď musí byť odstránené neúplné pochopenie, musíte ho zaplaviť úplným pochopením. Preto nám Mahadeva dáva matematiku ukončenia, umenie ukončenia, aby sme sa mohli stať majstrami ukončenia.

Podstata dnešného satsangu je: „Pozrite sa na svoju minulosť odosobnene. Dovoľte, nech je vaša pozornosť na mieste, v ktorom vidíte nejakú udalosť z minulosti, a aj vaša podoba, ktorá stratila svoje súčasné vlastnosti, bude pretransformovaná.“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 2. august 2013

Ukončenie – umenie večnej lásky

Ukončenie vás priamo oslobodí od všetkých kariem.

Ukončenie vám umožní zažiť pravdu, zažiť realitu života. Ukončenie vám ukáže skutočnú realitu. Nemôžem povedať novú realitu. Ukáže vám skutočnú realitu. Ukončenie vás vyleští, urobí z vás bytosť, ktorá bude žiariť na každom kroku.

Ľudské bytosti dosiahnu svoje možnosti pomocou ukončenia. 

Každé duchovné praktizovanie má v sebe zložku ukončenia, či je to katolícka spoveď, hinduistická ´atma vijara´ (sebareflexia), alebo sebapozorovanie v budhizme. Nech je to akékoľvek náboženstvo, v každej duchovnej praktike je zložka ukončenia. Úroveň ukončenia akú ponúka dané náboženstvo je mierkou jeho výsledku alebo užitočnosti. 

Na každom kúsočku, na každom kroku, na každej ceste sa ukončenie stane vaším bytím, vaším životom. Ukončenie sa stane vaším bytím, pretože všetko pred ukončením nie je vaším bytím. Zlomené časti vášho bytia nie sú vaším bytím. Iba vtedy, keď sa jednotlivé diely zložia, stanete sa vami. 

Ukončenie vás urobí integrovanými. Všetko začínajte ukončením, po všetkom robte ukončenie. Nech žijete s kýmkoľvek, naučte ich vedu ukončenia. To je vaša istota. Váš život bude stabilný s ľuďmi, ktorí praktizujú ukončenie a ktorí žijú v naplnení.

Pôjdem ešte o krok ďalej: Nežite s ľuďmi, ktorí nepoznajú vedu o ukončení, pretože budú vytvárať karmické zväzky. Prosím pochopte, keď má niekto neukončený hnev a vyleje ho na iných, podráždi ich a vytvorí karmický zväzok. To isté sa deje keď má niekto žiadostivosť a prejaví ju inej osobe. Prosím pochopte, láska je darom naplnenia, žiadostivosť je darom nenaplnenia. Keď ukončíte váš koreňový vzorec, žiadostivosť zrazu prekvitne do lásky.

Dobrá správa je, že žiadostivosť nie je koreňový vzorec, pretože koreňový vzorec začína vo veku troch rokov, ale žiadostivosť až potom, keď dozreje vaše telo. Preto žiadostivosť nie je koreňový vzorec. Je to iba zhluk rôznych vzorcov, ktoré podporujú žiadostivosť v tom, aby sa zrodila. Zvyčajne sú koreňové vzorce ako: ´nie som hodný, musím zvíťaziť, musím vyhrať´ neukončenia, ktoré sú základom pre to, aby vznikla žiadostivosť. 

Až vtedy, keď sa ukončia všetky tieto vzorce: násilie, pomsta, hnev, nie som na nič dobrý, pocity obete, život začína, život je život.

Na každej úrovni, na každom kroku, v každej fáze života učte umenie ukončenia. Prežívajte umenie ukončenia, pretože na každej úrovni, na každom kroku, v každom riadku by mal byť váš životopis písaný atramentom ukončenia. Keď budete písať váš životopis atramentom ukončenia, bude napísaný zlatými písmenami. 

Naplnený život, radosť naplnenia, skúsenosť naplnenia je vaša skúsenoť Boha, pretože naplnenie je Boh. Aj Mahadeva jasne vysvetľuje proces ukončenia. Odporúča sadnúť si každý večer pred spaním a robiť ukončenie.

Na každej úrovni, či ste začiatočník alebo pokročilý, nech ste na akejkoľvek duchovnej úrovni, ukončenie je ten najsilnejší proces pre vás. Ukončenie je ten najblaženejší proces.

Robte ukončenie iba z dôvodu ukončenia, iba pre život v naplnení. Stále nie som schopný popísať, čo všetko vám môže ukončenie priniesť. Na otázku: ´Prečo ukončenie?´ je možné odpovedať iba otázkou: ´Prečo život?´ Odpoveďou na vašu otázku: ´Prečo život?´ je ´Ukončenie´. Vy ste prijali ľudské telo iba kvôli ukončeniu. 

Telo démona prijímate kvôli utrpeniu, telo boha kvôli radosti, ale telo ľudskej bytosti prijímate kvôli ukončeniu. Akékoľvek neukončenie máte – ukončite ho!

Život vo vašom živote zažívate málokedy. Možno vtedy keď ste veľmi nadšení, aby ste sa niečo nové naučili, vo chvíľach silnej inšpirácie alebo keď sa zrazu zamilujete. Zamilovanie sa nie je obmedzené vaším vekom, iným pohlavím a podobne. Môžete sa zamilovať aj do deity (socha boha), do knihy, do miesta. Ja som sa zamiloval do Arunachaly. Bol som posadnutý Arunachalou. 

Keď sa zamilujete, zažívate život. Môžem vám dať návod na to, ako si zachovať túto lásku, toto nadšenie navždy. Keď sa zamilujete do hudby, do života, nebudete vedieť čo je to strach. Strach pochádza vždy z pocitu bezmocnosti. Keď sa zamilujete, neexistuje strach alebo obavy. Budete len čisté nadšenie. 

Môžem vám dať návod na to, ako si zachovať čisté nadšenie počas vášho života: je to ukončenie. Robte ukončenie počas vášho života a budete žiť v nadšení a radosti.

Niekedy bude reč vášho tela ukazovať ten pôvab, že ste zamilovaní do života, že ste nadšení, radostní. Reč vášho samotného tela bude ukazovať túto radosť a život. 

Podstata dnešného satsangu je – veda ukončenia vás udrží večne zamilovaných do života, večne zažívajúcich život. Život je veda ukončenia.

No comments:

Post a Comment