Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

marec

RANNÉ SPRÁVY PARAMAHAMSA NITHYANANDU za marec 2013Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 31. marec 2013

Hlbšie pravdy o integrite


V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o tom, ako sa môžeme ustáliť v integrite a ako môže integrita spôsobiť, že zažijeme realitu akú chceme, realitu akú potrebujeme a realitu, v ktorej musíme žiť. Ak máme nedostatok integrity, všetri tri reality sú tri rôzne veci. Keď budeme ustálení v integrite, všetky tri reality sa zosúladia a stanú sa jednou realitou.

Keď nemáme integritu, tak život, ktorý chceme mať, sa mení z hodiny na hodinu. Inú myšlienku máme o ňom ráno, inú na obed, inú na ďalšie ráno. To znamená, že realita, ktorú chceme žiť, ktorú potrebujeme žiť a tá najvyššia realita, každá z nich je iná. Swamiji vysvetľuje: „Akákoľvek nezhoda, konflikt je prehra pre obidve strany, pre všetky strany, ktoré sa ho zúčastňujú. Akákoľvek dohoda je dobrá pre všetky strany, ktoré sa jej zúčastňujú. Ľudia majú aj desať ľudí, ktorí žijú v jednom tele. Niekedy žije v jednom tele jedna veľká spoločná rodina. Ako môžete nájsť mier? Toľko chaosu, zmätku a zabúdania sa deje iba preto, že máte nedostatok integrity.“

Swamiji pokračuje: „Ak jedna osoba preberie úlohu za druhú osobu vo vašom vnútri, zabudnete, čo si tá prvá myslela. Všetci ste skupina, ktorá žije v jednom tele. Problém je, že keď v jednom tele žije celá skupina, každý z nej sa musí podieľať o jednu časť. Niektorá časť chce vašu ruku, niektorá nohu, niektorá chce váš mozog, iná chce vaše srdce. Takže všetci zo skupiny sú handikepovaní, pretože nikto nechce celok. Môže dvadsať hendikepovaných ľudí vykonávať činnosť jednej zdravej osoby? Problém je, že z týchto dvadsiatich ľudí, iba jeden vlastní mozog. Ostatní mozog nemajú. Ten, ktorý má mozog, nemá srdce. Ten, ktorý má srdce, nemá ruky. Keď vám chýba integrita, ste ako skupina ľudí, ktorí žijú v jednom tele.“

Preto Swamiji hovorí: „Ukončite všetko vo vašom vnútri a zosúlaďte sa s integritou! Keď sa s ňou zosúladíte, zrazu sa stanete jednou bytosťou. Keď ste jedna bytosť, realita, ktorú chcete mať, ktorú potrebujete a tá najvyššia realita vašej existencie, všetky tri sa stanú jednou a tou istou realitou.“ 

Zosúlaďme sa do integrity! Čokoľvek budeme chcieť dosiahnuť, stačí keď to vyhlásime a urobíme! Swamiji pokračuje: „Keď zažijete integritu vo vás, celý svet bude s vami spolupracovať. Keď uchováte integritu s inými, ich dôvera vo vás sa zvýši. Keď uchováte integritu so sebou samým, vaše sebavedomie sa zvýši. Keď budete mať sebavedomie, uvedomíte si, že vy ste tá najvyššia realita, že ste ten, kto vytvára najvyššiu realitu.“

Keď privedieme do svojho zmýšľania integritu, budeme si vedomí každej obavy, strachu a zábudlivosti, ktorými prechádzame. Budeme si vedomí toho, že sme zodpovední za vytvorenie integrity v našom živote. Budeme si vedomí toho, ako sa obávame vytvárať negativitu v našom živote, ako sa môžeme zosúladiť sami so sebou a ako sa svet môže zosúladiť s nami. Nedostatok integrity spôsobuje veľký zmätok. Nevieme, čo sa deje v našom vnútri a mimo nás. Zabúdame, čo v skutočnosti chceme. 

Swamiji hovorí: „Videl som ľudské bytosti, ktoré len preto, aby dokázali, že majú pravdu, dokázali zničiť celý svoj život. Stratia celý život. Je to tak nebezpečné... Je smutné, že ľudské bytosti veľakrát ani nevedia, čo naozaj chcú. Ich nedostatok integrity spôsobuje, že zabudnú čo chcú. Keď vám chýba integrita, tak aj zabudenete, čo vlastne chcete. Po dvoch dňoch už ani neviete, čo ste chceli. Môžete mať aj taký život, v ktorom niečo nechcete. Ale nemôžete mať život, v ktorom neviete, čo chcete! Keď nemáte čo chcete, znamená to, že ste len chudobní. Ale keď neviete čo chcete, znamená to, že ste v stave teroru, hororu.“ 

Swamiji vysvetľuje, že integrita nie je iba etika. Je to naše ústavné právo aj prvá zodpovednosť. Čokoľvek môžeme urobiť, to je naše právo. Čokoľvek musíme urobiť, to je zákon, to je naša zodpovednosť. Keď pochopíme ako nám integrita dáva silu, koľko vecí pomocou nej dosiahneme, potom si uvedomíme, že podľa vesmírneho zákona integrita nie je len naša zodpovednosť, ale aj naše právo. Swamiji pokračuje: „Keď cítite, že integrita je vaša zodpovednosť, žijete v zóne hľadania. Keď cítite, že integrita je vaše právo, žijete v zóne osvietenia.“

Keby boli všetci okolo nás integrovaní, aký by bol náš život? Bolo by to nebo! Každý z nás chce taký život. Keď chceme taký život, prečo ho nechceme taký poskytnúť iným? Chceme, aby bol každý integrovaný, ale nechávame si trochu prefíkanosti, aby sme robili čo chceme a kedy chceme. Nechávame si pre seba nezávislú stratégiu rozhodovania. Každý nech je satbilný, ale my si uchovávame trochu nestability... Ako Swamiji hovorí, je to ako najvyššia budova na svete postavená na piesku bez základov. Aký to má význam? 

Swamiji zdôrazňuje: „Čokoľvek vytvoríte pre iných, bude vytvorené pre vás! Musíte sa naučiť, že keď začnete žiť s integritou, stanete sa citlivými voči utrpeniu, zmätku, ktorý spôsobujete iným nedostatkom vašej integrity. Pochopíte koľko nepokoja spôsobujete iným, keď nemáte integritu. Uvedomíte si, koľko utrpenia a bolesti ste spôsobili iným nedostatkom vašej integrity. Iba s integritou začnete cítiť, že ste človek. Keď žijete s nedostatkom integrity, pravda, ktorú o sebe viete, vás ničí. Peklo nemusí prichádzať zvonku. Keď privediete integritu s inými, znova získate svoj život. Keď privediete integritu so sebou, získate späť svoje vedomie, dušu. Život samotný vám môže byť prinesený integritou. Integrita vám môže priniesť úplne nový život, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie.“

Vzťahy s inými bytosťami, so sebou, priateľmi, Bohom, guru začínajú až vtedy, keď privedieme do svojho života integritu. Všetky požehnania, dary, splnenie želaní môžeme prijať od svojho Boha, guru iba vtedy, keď uchováme most integrity. Inak je to nemožné. Swamiji hovorí: „Až keď sa ustálite a vyhlásite svoju integritu, budete zasypávaní všetkými želaniami, požehnaniami a darmi. Udeje sa vo vás vedomie. Udeje sa vo vás život. Udeje sa vo vás duša.“

Až keď začneme žiť s integritou každý deň, zistíme, ako na nás vplýva naša negativita a ako by sme sa mali stať sami sebou. Integritu neprivádzame do svojho života kvôli iným. Robíme to pre vlastné rozpínanie, úspech, osvietenie. Ak iní nemajú záujem o osvietenie, nemusia to robiť. Ale my musíme zobrať zodpovednosť, pretože vieme, čo chceme dosiahnuť. Neuatentickosť a nedostatok integrity iných nemôžu byť dôvodom preto, aby sme ich nemali my...

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 30. marec 2013

Integrita je vaše právo aj povinnosť

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o prvom princípe, o integrite. Integrita nás ustaľuje v stave advaita, neduality a podporuje nás v transformácii života a reality nášho života. Swamiji rozprával o integrite, o realite, o tom ako nás integrita môže nakoniec priviesť k tej najvyššej realite.

Swamiji zopakoval definíciu integrity. Integrita znamená dodržať slovo, ktoré dáme sami sebe a iným, ako keby na tom záležal náš vlastný život. Hlavným kľúčom je dodržať slovo, ktoré dáme sami sebe. Spoločnosť nás naučila a neustále učí, že máme dodržať slovo, ktoré dáme iným, pretože sa jej to priamo týka. Ale nikdy nás neučí, že dodržať slovo a prísľuby, ktoré dáme sami sebe je rovnako dôležité.

Swamiji hovorí: „Každá myšlienka, ktorú ukončíte, je slovo, ktoré si dávate. Je to prísľub, ktorý musíte dodržať. Čo to znamená? To znamená, že teraz už nemôžete rozmýšľať nad samovraždou! Už nemôžete podporovať myšlienku strachov. Strach nie je nič iné ako nižšia úroveň samovraždy. Nemôžete podporovať myšlienky o samovražde! Sú to prísľuby, ktoré si dávate a musíte ich dodržať! Nemali by ste podporovať myšlienku o samovražde ani myšlienku strachov! Každá myšlienka, každé slovo, ktoré si dáte, bude dodržané, ak ho neukončíte!“ 

Zrazu si uvedomíme koľko myšlienok, koľko negatívnych vecí sme si kedy pomysleli a máme strach, že sa začnú napĺňať. Neexistuje nikto, kto by nemal aspoň raz myšlienku na samovraždu. Nie je dôvod na strach, čo budeme teraz robiť, keď sme už vyslovili toľko negatívnych myšlienok! Swamiji vyzýva: „Ukončite slová a myšlienky, ktoré ste si dali. Sadnite si a vedome vyhláste sami sebe, že všetky negatívne slová, ktoré ste si povedali, nebudete dodržiavať, že sa ich zbavujete a ukončujete! Začnite vytvárať správny vnútorný softvér, vnútorný priestor tým, že privediete integritu ako princíp do vášho života.“ Nepodporujme negatívne myšlienky a myšlienky plné strachu!

Integrita neznamená naplniť a dodržať iba prísľuby, ktoré sme dali iným. Prvým krokom integrity je ukončiť všetky negatívne prísľuby a slová o sebe a našom živote. Integrita začína meditáciou a intranalizáciou. Integrita začína až vtedy, keď urobíme ukončenie. Iba ukončením sa naučíme vedome rozmýšľať, intranalyzovať, pozitívne myslieť, vedome myslieť. Prelom v našom myslení sa udeje v momente, keď do vnútorného priestoru privedieme integritu. 

Swamiji vyzýva: „Musíte si byť vedomí každého slova, ktoré poviete sami sebe. Nemôžete si dovoliť žiť v priestore nevedomých myšlienok. Neustálym ukončovaním sa zbavíte nenávisti voči sebe. Nevedome máte voči sebe toľko nenávisti, ktorá je zodpovedná za vaše negatívne myšlienky.“ Aj keď sa vyliečime z nejakej choroby a neustále si budeme hovoriť, že sa vráti, tak sa vráti. Buďme integrovaní! Keď sa rozhodneme, že si ju nepritiahneme a nevráti sa, tak sa nevráti! Naše myslenie, naše rozmýšľanie bude mať vedomý tréning. 

Swamiji odporúča všetkým svojim žiakom a ctiteľom, ktorí žijú v Indii, aby aspoň raz za dva mesiace a tým, ktorí nežijú v Indii, aby aspoň jedenkrát za pol roka prišli na pár dní do Bidadi a zosúladili sa s integritou. Budeme na vlastné oči vidieť a počuť o zázrakoch, ktoré sa dejú vďaka integrite a autentickosti. Potom pochopíme ich silu. Je to sila dharmy, zákonov vesmíru. Raz za čas sa musíme stiahnuť z bežných aktivít a zosúladiť sa s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním. Zosúladiť sa s týmito veľkými duchovnými pravdami, dharmou. Len ukončením sa dokážeme naučiť toľko vedomého, pozitívneho zmýšľania! Swamiji vyzýva: „Raz za dva mesiace príďte a strávte nejaký čas s Kalabhairavom. Seďte s ním, rozprávajte sa ním a ukončite neukončené veci. Nastoľte vašu integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacujúce vedomie. A vráťte sa späť s novou silou.“

Keď vyčistíme náš vnútorný priestor so silou integrity, uvedomíme si všetky protiklady, konflikty, zmätok, ktoré máme. Tie sú zodpovedné za všetko v našom živote, za všetky činnosti, reakcie, za všetko čo sa deje v našom živote. Sme zodpovední za všetky činnosti a reakcie, ktoré priťahujeme od iných. Sme zodpovední za dianie v našom živote. Swamiji hovorí: „Integrita vás automaticky naučí zodpovednosti. Pochopíte, že za všetko čo sa odohráva vo vás a okolo vás, ste zodpovední vy. Integrita je prvá lekcia duchovného života. Integrita nie je len jednoduchý prísľub, slovo, vec. Integrita je nadovšetko. Je to vyžehlenie, zosúladenie vášho myslenia. Keď privediete integritu do vášho vnútra, uvedomíte si, že aj náhody a nehody si priťahujete do života vy sami. Všetko priťahujete vy! Či je to bohatstvo alebo chudoba, správne alebo nesprávne. Všetko priťahujete do svojho života vy! Vy ste zodpovední za váš život!“

Keď začneme žiť integrovane, zrazu uvidíme, že sa nám odhalí toľko právd, udeje sa v nás toľko pochopení a zosúladení. Teraz je naša myseľ ako rozhádzané puzzle, ale s integritou sa poskladá a vytvorí krásny obraz. Swamiji hovorí: „Keď privediete integritu do vášho života, privediete tanec do vášho vnútorného bytia. Tak ako tanec prináša určitý rytmus do vášho tela, integrita prinesie to isté do vášho myslenia. Musíte začať ukončenie sami so sebou. Nedávam vám žiadne duchovné princípy, ktoré sú založené na teórii, napísané v knihách a ktoré sú nepraktické. Toto je priamo praktický životný štýl. Všetky tieto pravdy musia byť vašim životným štýlom!“

Urobme ukončenie sami so sebou! Z nášho vnútorného priestoru sa vyplaví a odíde toľko špiny. Staneme sa silným, nádherným, čistým vedomím. Udeje sa v nás vnútorné prebudenie. Je to možné! Swamiji vysvetľuje: „Pre obyčajnú ľudskú bytosť je tak zložité uveriť, že môže žiť v úplnosti. Môžete byť v stave úplnosti! Ukončenie môže byť vašim vnútorným priestorom! Úplnosť, ukončenie je možné. Ukončenie, byť v stave naplnenia je možné. Je to možné!“

Integrita začína, keď sme v stave úplnosti, naplnenia. Potom začneme prirodzene dodržiavať aj každé slovo, ktoré dáme iným. Keď budeme neustále robiť ukončenie, zrazu sa v nás otvorí toľko vnútorného priestoru na to, aby sme mohli vytvoriť nové veci, nové situácie okolo seba. Začneme priťahovať do nášho života nové veci.

Swamiji vysvetľuje: „Integrita je dôležitá hodnota života, pravda, dharma, zákon života. Priamo vás zosúladí so zákonom, pravdou vesmíru. Dharma je zákon, na základe ktorého funguje samotný vesmír, na základe ktorého je spísaná vesmírna ústava. Budete to schopní pochopiť až vtedy, keď sa privediete do stavu integrity. Potom budete mať odpovede na tisíc otázok, ktoré teraz máte.“

Integrita je prvý krok k tomu, aby sa v nás udialo vnútorné prebudenie. V momente, keď privedieme integritu do nášho života, začneme žiť bez konfliktov, rozporov, zmätku. Swamiji vysvetľuje: „Integrita so sebou samým je prvý princíp vesmíru. Vo vesmíre sú ústavné práva a zákon jedno a to isté. Vo vesmíre sú vaše práva a zodpovednosti jedno a to isté. Integrita je vaše právo aj zodpovednosť. Integrita je prvé vyhlásenie vo vesmírnej ústave. Je to od narodenia vaše právo a zároveň aj zodpovednosť. Integrita je prvé právo a prvá zodpovednosť, ktoré ste dostali na základe vesmírnej ústavy.“

Priveďme integritu do nášho života. Keď zosúladíme slová, ktoré dávame sami sebe, staneme sa vedomými. V každej chvíli si budeme uvedomovať nad čím rozmýšľame. Iba s integritou v našom vnútornom priestore sa automaticky udejú všetky techniky na zvýšenie vedomia, sebapamätania, meditácie. Udeje sa prelom v našom myslení. 

Swamiji vyzýva: „Priveďte integritu do vášho vnútra tým, že budete neustále robiť swapoornatva kriyu, ukončenie sami so sebou. Ukončite a zbavte sa všetkých negatívnych vzorcov, ktoré ste si vytvorili a ktoré cítite ako vašu súčasť. Vytvorte si úplne nové, naplnené Ja. Čokoľvek sa z tohto úplného Ja bude premietať navonok, zažijete to bez rozporov. Keď nie je konflikt vo vnútri, nebude konflikt ani navonok. Nemať vnútorný konflikt kvôli tomu, že nemáte ani vonkajší konflikt, to je advaita, nedualita.“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 29. marec 2013

Vyberte si svoju budúcnosť

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o prvom princípe života, o integrite. O tom ako nás integrita podporuje v transformácii života, aby bol taký ako chceme a aby sme si vytvorili, zhmotnili takú realitu, akú chceme.

Swamiji zopakoval definíciu integrity. Integrita znamená, že naplníme slová a myšlienky, ktoré dáme sebe alebo iným a zažijeme stav naplnenia, úplnosti so sebou a so životom. Následne Swamiji definoval realitu: „Realita znamená premietať svoj život navonok tak, ako ho chcete vo svojom vnútri, pretože neexistuje žiadny rozdiel medzi vnútorným a vonkajším svetom. Znamená to zažívať najvyššiu pravdu neduality, advaita. Zažívať nedualitu znamená nemať vo vnútornom svete žiadny konflikt s tým, čo chcete, premietať to a zažívať bez akéhokoľvek protikladu alebo konfliktu aj vo vonkajšom svete, pretože neexistuje konflikt ani vo vnútornom svete, ani medzi vnútorným a vonkajším svetom. Realita znamená zažívať nedualitu ako prúd života.“ 

Realita znamená nemať vo vnútri žiadny konflikt a protiklady o tom, čo chceme zažiť ako náš vnútorný aj vonkajší svet a premietať to tak silno, že neexistuje žiadny konflikt medzi tým, čo premietame a tým, čo zažívame. Realita je, keď nemáme protiklad a rozpor medzi tým, čo chceme a čo zažívame a keď cítime nedualitu, advaita.

Swamiji hovorí, že v našom vnútri máme veľa rozporov medzi tým, čo chceme vo vnútri a navovok. To čo premietame navovok nie sme schopní zrealizovať, pretože vo vnútri o tom pochybujeme alebo to odmietame. Kvôli tomuto rozporu, protikladu a nevedomiu v našom vnútri, to čo premietame navonok má takisto rozpory, protiklady a nevedomie. Aj v našom vnímaní vonkajšieho sveta sú preto tie isté rozpory, protiklady a nevedomie. Tomu sa hovorí zmätok, dualita.

Swamiji vyzýva: „Majte vo svojom vnútri jasnosť o tom, koľko bohatstva potrebujete, koľko zodpovednosti chcete prebrať, ako sa chcete cítiť, ako sa chcete premietať pred inými, ako vás budú vnímať iní. Majte o tom jasno a zoberte zodpovednosť za všetky tieto veci. Vo vašom vnútri budete potom cítiť úplnosť. Sila vašej vnútornej úplnosti bude tak silná, že keď začnete na základe nej niečo premietať, celý svet bude reagovať tak, aby vám to naplnil.“

Swamiji pokračuje: „Keď ste ustálení v integrite, celý svet sa hýbe ako vy chcete. Keď ste ustálení v úplnosti s integritou, bez rozporov a protikladov vo vnútri, všetko čo budete premietať navonok sa stane projektom pre vesmír. Jednoducho to urobí. Keď ste integrovaní a premietate niečo navonok, vonkajší svet vás poslúchne len tak. Na planéte Zem nie je nič náhodné. Všetko funguje na základe štyroch princípov.“

Niekedy vidíme ľudí, ktorí majú to, čo chceme my a myslíme si, akí musia byť integrovaní, autentickí, zodpovední a obohacujúci. To ale neznamená, že to čo majú, ich napĺňa. Pre nás vyzerajú „veľkí“, ale sami pre seba nie. Zrazu v určitej chvíli uvidíme, že vo vnútri sú prázdni. Naopak, o kom si myslíme, že je prázdny, môže byť veľmi integrovaný, autentický a zodpovedný. Swamiji zdôrazňuje: „Musíte vedieť, že akokoľvek budete argumentovať a presviedčať seba a iných, slnko nemôže byť prekonané mrakom. Napriek tomu, že to vyzerá akokeby bolo prekonané. Takisto vesmír, svet, ľudstvo, spoločnosť, všetko funguje na týchto štyroch princípoch. Niekedy si mrak myslí aký je veľký bojovník, snaží sa zakryť slnko a vyhlásiť nad ním víťazstvo. Vaša logika takisto niekedy vytiahne meč a vyhlasuje víťazstvo: ´Vyhlasujem, že svet nefunguje na týchto štyroch princípoch!´ Svet funguje iba na týchto štyroch princípoch!“ Nedovoľme nášmu myšlienkovému mraku, aby vyhlásil víťazstvo!

Keď budeme úplne integrovaní sami so sebou, zo stavu úplnosti môžeme premietať na svet čo len chceme a svet nás poslúchne. Vyhlásme našu úplnosť a z tejto úplnosti premietajme na svet. To čo chceme sa stane realitou! Swamiji hovorí: „Keď ste v stave úplnosti a premietate svetu to čo chcete, uvidíte, stane sa to realitou a vaše vnútro bude úplné. Keď je vnútro aj vonkajší svet v úplnosti, skúsenosť seba a vášho života nebude mať žiadny konflikt. To je prúdenie advaity, prúd neduality. Keď sa tento prúd neduality stane vašou realitou, môžete si uvedomiť, že ste najobľúbenejší dedič vesmíru, Brahmanyam Bahuputratam. Vy však cítite, že je to nepravdepodobné, ak je to vôbec možné. Nie je to pravda! Musíte pochopiť, že to môžete naplniť hneď teraz. Nepotrebujete na to roky, aby ste ukončili neúplnosti, ktoré ste vytvárali celé roky. Vyhláste, že TERAZ ste úplní! A budete úplní!“

Swamiji pokračuje: „Princípy života sú večné. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vyhlásiť, že ste úplní vo svojom vnútri. Vyhláste vašu úplnosť vo vnútri a z tejto úplnosti premietajte na svet. Uvidíte, že to čo chcete sa stane realitou.“ Vytvárať vlastnú realitu je umenie, veda. Každá ľudská bytosť by to mala byť naučená v momente, keď pristane na Zem. Každé dieťa v gurukuloch a nedeľných školách by sa malo naučiť základ o tom ako vytvárať vlastný život, vlastnú realitu. Keď sa cítime unavení a znudení a keď tieto pocity zabávame a uchovávame, vysielame rovnaké vlny a premietame to isté na svet. Svet sa k nám bude správať rovnakým unaveným a nudným spôsobom.

Swamiji vyhlasuje: „Každá rupia, ktorú miniete, je hlas, ktorý dávate svetu a tomu, aký chcete, aby bol v budúcnosti. Hlasujete za spôsob akým chcete, aby bol v budúcnosti. Ak míňate všetky vaše peniaze na zlato a máte strach, že jeho cena stúpne a preto sa chcete zaistiť do budúcnosti, tak dávate hlas tomu, aby malo zlato v budúcnosti hodnotu. Ak sa zrazu všetci rozhodneme, že gény budú v budúcnosti najdrahším materiálom, že to bude rozhodovať o sile meny, poďme všetci do nich investovať a uskladnime ich. Od zajtra budú mať hodnotu zlata. Ak sa rozhodneme, že kamienok bude zriedkavým materiálom a jeho prísun bude obmedzený, zrazu bude mať väčšiu hodnotu ako diamanty. Aj každá rupia, ktorú uložíte v banke je hlasom, ktorý dávate. Znamená to, že dôverujete mene a nie objektom.“

Swamiji pokračuje: „Celá táto záležitosť je demokracia. Demokracia znamená premietanie jedinca, ktoré sa stane pre neho realitou. To je demokracia. Zdomácnenie bláznivosti sveta je demokracia. Každá rupia, ktorú miniete, je hlas, ktorý dávate pre svet a spôsob, akým ho chcete vidieť v budúcnosti. Ekonómiu a osvietenie je možné uvedomiť si, pochopiť, vyriešiť iba pomocou týchto štyroch princípov. Osvietenie je rezervná banka každého jedinca. Ekonómia je vesmírne osvietenie. Keď je pre jedinca jeho ekonómia úplnosť, považuje to za osvietenie, hoci to nie je osvietenie. Takisto aj na kolektívnej úrovni považujeme ekonómiu za úplnosť, naplnenie. Nie je to tak. Keď míňate peniaze na budovanie chrámov a ašrámov a hovoríte, že toto sa stane dôležitou, potrebnou súčasťou života, volíte myšlienku, že toto sa stane dôležitou, potrebnou súčasťou ľudstva.“

Keď máme jasnosť v našom vnútri, naša realita bude vybudovaná jasne. Inak bude vybudovaná nevedome. Swamiji hovorí: „Keď ste integrovaní sami so sebou a realitou, ktorú chcete premietať, vesmír vás jednoducho poslúchne. Integrovaný hlas je hlasom vesmíru. Vesmír si užíva sám seba cez vás.“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 28. marec 2013

Choďte za hranice nudy a únavy

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda pokračoval v rozprávaní o štvrtom princípe života, o obohacovaní a o tom ako rozpína naše bohatstvo. Swamiji začal výrokom: „Obohacovanie odoberá vašu únavu a nudu. S obohacovaním sa dôležitý princíp, že netrácate nádej v seba a iných, stane vašim životným štýlom. Nestrácať nádej v seba a iných sa stane vašim životným štýlom vtedy, keď sa rozhodnete obohacovať. Keď sa rozhodnete obohacovať seba aj iných, prvá vec, ktorá sa stane bude to, že únava, kvôli ktorej strácate nádej v seba a iných, sa vyparí z vášho bytia.“

Nestrácajme nádej v seba a iných! Neustále, znova a znova obohacujme seba a inšpirujme sa. Možnosť pre transformáciu je otvorená každý deň! Swamiji vysvetľuje: „Keď sa rozhodnete obohacovať iných, život vás bude zasypávať. Keď sa rozhodnete, že váš život je pre iných, nastane obrovský prelom v spôsobe akým budete rozmýšľať, konať, žiť. Aj keď budete pokračovať vo svojej práci, spôsob akým budete pracovať bude iný. Vaše reakcie budú iné, aj vaše zisky budú vyššie.“

Swamiji zopakoval definíciu obohacovania: „Obohacovanie znamená, že zoberiete zodpovednosť s integritou a autentickosťou za to, že sa zaväzujete rozpínať život vo vás aj okolo vás. Obohacovanie odoberá vašu únavu a nudu. Keď budete žiť štvrtý princíp, obohacovanie, zmení sa vaše samotné chápanie. Obohacovanie zmení váš vnútorný softvér, vašu myseľ. Rozpína možnosti vášho softvéru. Je to ako vytvorenie nového softvéru. Keď prinesiete obohacovanie do vášho života, vytvoríte realitu podľa vašej voľby.“

Keď budeme znudení my, aj iní budú znudení z nás. Keď budeme unavení, znudení sami so seba a budeme sa snažiť zakryť to, spôsobí to únavu a nudu aj u iných. Keď sú ľudia znudení a unavení z nás, my sami sme znudení a unavení sami zo seba. Čokoľvek budeme robiť, aby sme to zakryli, ľudia z nás budú znudení, nebudú chcieť s nami tráviť čas a odídu preč.

Swamiji hovorí: „Radosť je to, keď iní nie sú znudení z vás. Blaženosť je to, keď vy nie ste znudení sami zo seba. Keď sú z vás znudení iní, ste masochista. Keď ste vy znudení sám zo seba, ste sadista.“ Ak budeme sedieť s niekým, kto je znudený alebo keď sme znudení sami zo seba, náš život bude horší ako väzenie. ..

Swamiji vysvetľuje, že manželstvo môže byť úspešné viac ako týždeň iba s princípom obohacovania. Ak sa jedná o dohodnuté manželstvo, nuda v ňom začína už po týždni. Ak je to láska, rozhodneme sa zobrať až vtedy, keď nastane nuda. Nie predtým. Až vtedy, keď cítime znudenosť druhej osoby, začneme cítiť potrebu mať nejakú istotu. Pokiaľ nezažívame nudu z druhej osoby, nebudeme mať pocit neistoty, že druhá osoba zažíva nudu s nami. Až keď začne nuda, keď cítime neistotu a bojíme sa, že ten druhý z nás bude znudený, rozhodneme sa pre manželstvo. Swamiji zdôrazňuje, že nie je proti manželstvu. Je iba proti manželstvu, ktoré je uzavreté na základe neúplnosti, neukončenia. Až vtedy, keď sa naučíme o štyroch princípoch a rozhodneme sa pre manželstvo, vytvoríme stabilnú rodinu. Inak bude manželstvo uzavreté z pocitu nudy a neistoty. 

Swamiji hovorí, že kým neprekonáme únavu a nudu zo seba, nedokážeme sedieť v unclutchingu alebo v Nirvikalpa samadhi. Keď budeme cítiť únavu, zaspíme. Keď budeme cítiť nudu zo seba, mysľou odídeme niekde preč. Nuda a únava sú nepriatelia života. Nuda a únava nám bránia robiť v živote čokoľvek nové... 

Najvyššia úroveň nudy a únavy je u ľudí, ktorí neustále pracujú s mysľou, najmä v oblasti psychológie a psychiatrie. V týchto oblastiach je najviac samovrážd, pretože ľudia nepoznajú štyri princípy života. Bez nich nedokážu nudu a únavu prekonať. Nevedia ako majú odstrániť nudu a únavu, ktoré si vytvorili sami a nevedia odstrániť ani nudu a únavu, ktoré získali od iných. Swamiji hovorí, že keby dokázal oživiť duchovnú psychológiu z doby véd, ktorú praktizovali rishis, kráľovskí gurus a brahmanovia, tak by naplnil a dosiahol životnú misiu, kvôli ktorej prijal svoje telo. 

Swamiji hovorí, že ľudská myseľ je myseľ géniov. Bohužiaľ, školské osnovy sú stelesnením nudy a únavy. Deti a mládež sa učia nepotrebné informácie. Sila mládeže je jeden z najmenej využitých zdrojov. Keď sa deti narodia, sú plné entuziazmu a chcú sa všetko naučiť, všetko prijímajú. To je život! S entuziazmom čokoľvek uvidíme, prijmeme to. Čokoľvek budeme počuť, zopakujeme to. Čokoľvek uvidíme, budeme to vedieť vytvoriť rukami. To je kreativita. S entuziazmom čokoľvek uvidíme, mali by sme to pochopiť. Čokoľvek budeme počuť, mali by sme to byť schopní zopakovať. Deti sa rodia s entuziazmom, ale vzdelávací systém spôsobí, že sa stanú unavení a znudení zo života.

Swamiji pokračuje: „Čokoľvek, čo vám v živote prináša nudu a únavu, je jed. Dovoľte, aby štyri princípy obohacovali vás aj iných. Nielen preto, aby pribúdali nuly na vašom účte. To vám prinesie únavu a choroby. Ak je žiarlivosť, chamtivosť a závisť dôvodom, prečo v živote fungujete, vaše auto sa zastaví a ostane bez zdroja energie. Pohybujete sa na vozidle, ktoré funguje na obmedzenom palive. Ale ak je vašim palivom princíp obohacovania seba aj iných, fungujete na obnoviteľných energetických zdrojoch. Ste ako auto, ktoré funguje na solárnej energii. Nikdy nezastavíte. Budete fungovať navždy. Urobte zo seba vozidlo, ktoré funguje na obnoviteľných energetických zdrojoch. Bude to dobré pre vás, aj pre svet.“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 27. marec 2013

Zodpovednosť je božská vlastnosť

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o tom, ako tretí princíp života, zodpovednosť, rozpína náš život a bohatstvo. Zodpovednosť znamená žiť a reagovať na život z pochopenia, že sme zdrojom všetkého a preto sme zodpovední za všetko dianie v nás aj okolo nás. 

Iba vtedy, keď začneme cítiť, že sme zdrojom a že sme zodpovední, budeme sa cítiť posilnení možnosťami na zmenu. Keď budeme cítiť možnosti na zmenu, až vtedy sa rozhodneme rozmýšľať nad tým, prečo sme práve tam, kde sme. Až vtedy sa začneme pozerať na možnosti nášho budúceho života iným spôsobom. Swamiji hovorí: „Až potom sa začnete pozerať na pravdu. Až potom začnete hľadať riešenia. Až potom začnete vidieť možnosti na riešenia. Keď sedíte, ste zodpovední za všetko. Váš vnútorný priestor bude mať automaticky s týmto pochopením intuíciu ako vyriešiť problémy, ktoré ste si vytvorili. Prebudí vás, aby ste nevytvárali ďalšie problémy.“ 

Swamiji vysvetľuje, že sedieť s pochopením, že sme zodpovední za všetko, je prvý krok k unclutchingu (nespájanie myšlienok do súvislostí, odpútanie sa od myšlienok). Aj keď niekedy počas meditačných programov so Swamijim sedíme celé hodiny, nedosiahneme priestor unclutchingu. Deje sa to preto, lebo sme nedosiahli priestor, že sme zodpovední za všetko. Ukončenie, úplnosť so sebou a inými sa neudiala a preto sme sa ešte nestali vodcom. Unclutching je možné robiť iba vtedy, keď dosiahneme vedomie vodcu. Keď budeme sedieť s pochopením, že sme zodpovední za všetko, budeme mať intuíciu ako urobiť správne rozhodnutia a činnosti v budúcnosti a ukončíme našu minulosť. 

Swamiji hovorí: „Vodcovstvo je vaša samotná podstata. Vedomie vodcu je váš vnútorný priestor. Keď si to uvedomíte, váš život sa stane zázrakom. Toto znamená úplnosť so sebou a so svetom. Až potom môžete sedieť unclutched, v Nirvikalpa Samadhi. Keď si uvedomíte, že ste zodpovední za všetko, začnete sa zrazu pozerať do pravdy, začnete hľadať riešenia a vidieť možnosti na riešenia. V každej situácii zoberte zodpovednosť a budete mať vodcovské vedomie. Bude sa vo vás diať Ishwaratwa. Keď preberiete zodpovednosť, začne vo vás sršať vodcovské vedomie. “

Keď preberieme zodpovednosť, dostaneme sa do priestoru, v ktorom dosiahneme čo chceme. Jednoducho to urobíme. V priestore zodpovednosti nás bude podporovať naša verbalizácia, vizualizácia, vnútorný priestor, celý vesmír. Swamiji pokračuje: „Vesmír zažíva naplnenie samého seba prostredníctvom chápania tých, ktorí cítia zodpovednosť. Keď sa necítite zodpovední, ste iba kvapka v oceáne. Keď cítite zodpovednosť, ste oceán v kvapke.“

Vodcovské vedomie sa v nás vyjadrí iba vtedy, keď preberieme zodpovednosť. Keď urobíme iba jeden krok ku zodpovednosti, vesmír ich urobí tisíc, aby zobral zodpovednosť za nás. Swamiji vysvetľuje, že vtedy sa v nás otvorí vesmírny hologram. V mikrokozme je makrokozmos, v makrokozme je mikrokozmos. Vesmír je postavený na štruktúre hologramu. Hovorí: „Ste mikrokozmický hologram makrokozmického diagramu. Makrokozmický hologram je prebudený v momente, keď preberiete zodpovednosť. Cíťte zodpovednosť za všetko. Keď budete cítiť zodpovednosť za všetko čo sa deje, nielen za vašu prácu, bohatstvo, rodinu, stanete sa človekom. Keď budete cítiť zodpovednosť aj za to, čo sa deje za hranicami logiky, za to čo je neprejavené, stanete sa Bohom. Dosiahnuť božstvo znamená neustále cítiť zodpovednosť.“

Zodpovednosť zmení všetko. Zmení spôsob akým myslíme, vnímame, cítime, akí sme. Zmení spôsob akým zvnútorňujeme, vnímame život, spôsob akým budeme intranalyzovať život, t.j. analyzovať s myšlienkou a zámerom nájsť riešenie. Swamiji hovorí: „Ste zodpovední za všetko. Umenie ako stať sa zodpovedným urobí blaženým nielen váš život, ale aj celý vesmír.“ Umenie zodpovednosti by sa malo učiť všade. Štyri princípy by mali byť aplikované v našich činoch, myslení, cítení, v našich skúsenostiach a prežívaní. 

Sanyasis budú chodiť z dediny do dediny a učiť o štyroch princípoch na uliciach. Je to jediný zámer, pre ktorý ich Swamiji vytvára. Vyzýva, aby sa začali stavať chrámy, ašrámy, školy a priestory, kde bude vyučovaná ajurveda (veda o živote), podávané jedlo, kde budú oživované a praktizované rituály. Priestory, kde budú štyri princípy vyučované ako princípy života. Priestory, kde budú tieto princípy vyučované, praktizované a zažívané. 

Swamiji pokračuje: „Keď preberiete zodpovednosť, potom vás bude nasledovať aj bohatstvo, život, všetko. Priveďte integritu, autentickosť a zodpovednosť do života ako vaše samotné bytie. Vyrieši to všetky otázky vo vašom živote. Keď začnete žiť tieto tri princípy a začnete obohacovať ľudí, je to samoosväcujúce. Keď zoberiete zodpovednosť za seba a učenie iných, otvorí sa vo vás nový spôsob myslenia.“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 26. marec 2013

Vybudujte si správnu logiku

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda pokračoval v rozprávaní o druhom princípe, o autentickosti. Rozprával o tom ako autentickosť rozpína naše možnosti.

Priestor možností, neustále žiť v priestore možností je najvyššie bohatstvo. Ako je možné dosiahnuť priestor možností? Keď je to, čo robíme, v súlade s tým, čo chceme robiť a keď je naše vnímanie seba v súlade s tým ako sa ukazujeme pred svetom, potom to, ako nás vnímajú iní, nás bude podporovať. Keď sú naša vnútorná a vonkajšia podoba v súlade, to aký obraz majú o nás iní, nás bude podporovať. Čokoľvek budeme robiť, to ako nás vidia iní, nás bude neustále obohacovať. Keď cítime bezmocnosť, ľahostajnosť a priestor „nemožností“, potom to, ako vnímame sami seba (naša mamakara), nie je vybudované na správnom základe. Ľudia, ktorí nemajú svoju mamakaru vybudovanú na základe pochopenia štyroch princípov, sa neustále trápia myšlienkami o „nemožnostiach“. Tieto myšlienky sú posilňované vtedy, keď nemáme správne vybudovanú našu mamakaru. 

Swamiji hovorí, že so správnou mamakarou budeme ako satelitné centrum, cez ktoré bude našimi myšlienkami inšpirovaný a ovplyvnený celý svet. Swamiji vysvetľuje: „Musíte sa správnym spôsobom ustáliť v myšlienkach, ktoré o sebe máte. Musíte správne ustáliť vaše myšlienky, ktoré o sebe máte. Možno vaše myšlienky o sebe ešte nie sú správne vybudované na princípoch integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania. Iba sila integrity a autentickosti vám môže priniesť naplnenie v každom smere. Bohužiaľ, ľudské bytosti vždy žiadajú nejaké rýchle riešenia. Najrýchlejšie riešenie sú tieto štyri princípy! Začnite ich žiť hneď teraz a uvidíte ich účinok vo vašom živote. Váš život môže byť pretransformovaný, keď prijmete do vášho srdca tieto štyri princípy bez pokrytectva.“

Zmena vo vnímaní seba samého, rozhodnutie zmeniť vnímanie o sebe a to, ako sa premietame navonok, automaticky spôsobí, že pohľad iných na nás podporí to, čo chceme dosiahnuť alebo čo chceme robiť ako našu životnú misiu. Keď pohľad iných podporuje náš vnútorný a vonkajší imidž, tomu sa hovorí priestor možností. Čokoľvek sa rozhodneme urobiť, budeme vedieť, že je to možné. Priestor možností je to najvyššie bohatstvo. Vedieť, že všetko je možné, je to najvyššie bohatstvo.

Swamiji vyzýva: „Prineste autentickosť do vášho myslenia tým, že budete intranalyzovať. Intranalyzovať znamená internalizovať (zvnútorňovať) a analyzovať zároveň. Znamená to zvnútorňovať zároveň s analýzou a analyzovať so zámerom zvnútornenia.“ Swamiji vysvetľuje, že zvyčajne analyzujeme so zámerom odmietnutia. Keď do nášho vnútra vstúpi tzv. logika, nechce robiť žiadne zvnútorňovanie. Chce všetko iba odmietať, ničiť, demolovať. Swamiji hovorí: „Logická analýza je ako ideologickí zločinci. Vstúpi do vášho vnútra a netrápi sa nad ničím. Všetko demoluje. Neexistuje logická analýza, ktorá má pred niečím rešpekt. Toto sa stalo vzorcom vašej logiky.“

Swamiji uviedol príklad jednej časti médií, ktorej chýba chápanie o tom, čo je správne alebo nesprávne. Tieto médiá ničia všetko, čo sa týka hinduizmu. V posledných dňoch vytvorili kontroverziu o posvätných oslavách. Kritizujú, že sa pri rituáloch používa pár litrov vody, ale nemajú v pozornosti koľko peňazí, koľko vody sa premárni pri natáčaní filmov a reklamy. Prečo médiá neriešia znečistenie rieky Yamuna? Prečo urážajú hinduizmus, posvätné oslavy, keď sa do oceánu vypúšťa toľko špiny? Prečo riešia pár litrov vody, ktoré sa používajú pri náboženských oslavách a nezaoberajú sa tým, koľko vody sa premrhá pri výrobe alkoholu? Nikto nehovorí o tom ako sa znečisťujú rieky, atmosféra, životné prostredie. 

Médiá majú záujem iba o ničenie, nie o zvnútorňovanie. Neustále sa snažia očerňovať princípy Hindu tradície a ničiť oslavy, ktoré sú identitou hinduistov. V hinduizme ľudia žijú s Bohom a náboženskými oslavami si pripomínajú minulosť veľkých inkarnácií a udržiavajú ich prítomnosť nažive. Swamiji hovorí: „Voda, ktorá pristála na planéte Zem, je tu len preto, aby sme ju používali pri oslavách, aby sme oslavovali slávu Boha!" Vysvetľuje, že ľudské bytosti potrebujú určitý druh zábavy. Hindu tradícia ponúka oslavy, ktoré sú prípravou na osvietenie! Ľudia, ktorí si užívajú prítomnosť Boha, sa nikdy nestanú teroristami, ale slušnými, šťastnými ľuďmi so stabilnými rodinami.

Swamiji znova zdôrazňuje, že intranalizovanie t.z. analyzovanie so zámerom zvnútorňovania, prijatia, je pre náš život veľmi dôležité. Vyzýva: „Vytvorte si logiku, ktorá bude analyzovať so zámerom prijatia, nie so zámerom ničiť a neustále odmietať. Vytvorte si logiku, ktorá bude analyzovať so zámerom prijatia, aby vaša autentickosť a integrita mohli vytvoriť vaše nové ja.“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 25. marec 2013

Všetko je možné 

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o druhom princípe, o autentickosti. Rozprával o tom ako autentickosť rozpína náš život a možnosti.

Autentickosť je stav, kedy sme ustálení na vrchole svojich možností a schopností a reagujeme na život z priestoru ako vnímame sami seba, ako sa premietame iným a čo iní očakávajú od nás. Keď sa privedieme na vrchol toho ako vnímame sami seba, ako sa premietame iným a na vrchol toho, čo iní od nás očakávajú, vtedy budeme autentickí voči svojim schopnostiam a možnostiam. Keď sa privedieme na vrchol samých seba, nebudeme mrhať svoje vnútorné schopnosti. Swamiji hovorí: „Keď márnite lásku, stane sa žiadostivosťou. Keď márnite zodpovednosť, stane sa žiarlivosťou. Vaše nižšie dimenzie nie sú ničím iným ako odmietnutím vyšších dimenzií. Keď sa vaše vyššie dimenzie neprejavia, nižšie dimenzie sa posilnia. Tí, ktorí nie sú schopní alebo nemajú záujem vyjadriť svoje schopnosti, potenciál a možnosti, nielenže márnia svoj život, ale vytvárajú toľko negativity okolo seba, že sa stanú prekážkou pre prúdenie života. Stanú sa negatívnym prvkom v prúde diania. Priveďte sa na vrchol svojich možností! Stane sa to iba vtedy, keď budete praktizovať túto pravdu v každom momente.“ 

Neustále privádzajme na vrchol to ako sa premietame svetu. Keď sa premietame ako otec svojmu synovi, ako manžel alebo manželka niekomu inému, musíme prejavovať vrchol svojich možností, aby sme boli najlepší otec, manžel alebo manželka. Všetko čo ukazujeme iným je prísľub, ktorí im dávame. Ak je niekto neautentický k svojim možnostiam, neospravedlňujme tým svoju neautentickosť! Nepoužívajme to ako dôvod pre našu neautentickosť! Neustále sa privádzajme na vrchol svojich možností! 

Swamiji hovorí, že keď sa zvýšime na vrchol svojich možností, dokážeme si vytvoriť nové telo. Vysvetľuje, že keď sme na vrchole možností, prirodzene si nemôžeme dovoliť únavu. Aj nemechanické časti tela (tie, ktoré nemôžeme ovládať vôľou) sa môžu unaviť. Keď sa unavia alebo cítia nudu, vznikne choroba. Keď sa rozhodneme silou vôle, že si nedovolíme cítiť únavu, nudu a že budeme na vrchole svojich možností, vloží sa to aj do nemechanických častí tela. Zbavia sa únavy a nudy a my sa prirodzene zbavíme choroby a nedostatku života v nás. Aj keď ľudia majú silné zdravie, môže v nich chýbať život. Chýba v nich priestor možností. Aj to je neautentickosť. 

Najväčším nebezpečenstvom je používať neautentickosť iných ako dôvod pre našu vlastnú neautentickosť. Neospravedlňujme svojmu neautentickosť! Swamiji vyzýva: „Priveďte sa na vrchol svojich možností iba preto, lebo potrebujete byť na vrchole svojich možností. Neexistuje žiadny iný dôvod. Ale vy sa neustále pýtate sami seba, prečo by ste mali byť na vrchole svojich možností, keď iní na vás nereagujú týmto spôsobom. Počúvajte! Iba preto, že iní pravidelne pijú jed, chcete ho piť aj vy? Iba preto, že tisícky ľudských bytostí sa správajú pochabo, chcete byť pochabí aj vy? Iba preto, že milióny ľudských bytostí nepoužívajú výnimočné schopnosti, ktoré sú pre nich dostupné, nebudete ich používať ani vy? Keď ste pristáli na planéte Zem, toľko energií a schopností bolo uložených na váš bankový účet a vaša šeková knižka je vo vašich rukách. Stačí ju podpísať. Podpisom je AUTENTICKOSŤ. Ale vy hovoríte: ´Nie, nie! Nikto nevyberá peniaze zo svojho účtu. Nikto nepoužíva svoje schopnosti. Prečo by som ich mal používať ja sám?´ To, že ich nikto nepoužíva by mal byť dôvod, prečo by ste ich mali používať vy! Nemal by to byť dôvod, prečo by ste ich nemali používať!“ 

Autentickosť dokáže vyliečiť naše telo. Keď budeme žiť na vrchole toho, čo premietame svetu, prebudí sa v nás množstvo energie a telo sa začne regenerovať. Keď naše telo cíti chorobu, únavu alebo myšlienku o chorobe, prirodzene si chce ľahnúť, odpočívať a nevykonávať žiadnu činnosť. Keď to nedovolíme, keď budeme autentickí a budeme konať na vrchole možností toho, čo premietame svetu, keď budeme autentickí, naše telo sa môže vyliečiť. Naše telo reaguje na našu autentickosť. Aj nemechanické časti tela budú počúvať a vyliečia sa... Swamiji hovorí: „Vaše zdravie, bohatstvo, úspech, unikátnosť sú postavené na jedinej pravde, na vašej autentickosti. Vytvorte autentickosť ako vzorec vo vašom vnútornom priestore. Potom bude všetko možné. Vytvoríte priestor možností.“ 

Na všetko, čo sa postaví pred našu myseľ, by sme mali reagovať myšlienkou: "Je to možné!" Priveďme sa na vrchol možností vo všetkých činnostiach, ktoré robíme. Autentickosť musíme praktizovať vo všetkých dimenziách nášho života, na každej úrovni nášho myslenia a chápania. Aj mať zdravie je možné. Keď budeme praktizovať autentickosť, naše telo si nebude uvedomovať únavu a ochorenia. Jednoducho sa ich zbavíme skôr ako si ich uvedomíme. Swamiji vysvetľuje, že keď budeme svoje telo tlačiť do extrému činností, bude reagovať utrpením. Keď sa dostaneme do vyššieho priestoru ako sme boli predtým, to utrpenie je správne. Ak sa dostaneme nižšie, je nesprávne. Keď sa rozhodneme, že naše telo bude na vrchole možností, prestane vnímať staré signály – únavu, chorobu, myšlienku na to, aby nejakú činnosť vynechalo alebo posunulo. 

Swamiji vyzýva: „Priveďte sa na vrchol možností či ide o vaše telo, profesiu, vzťahy alebo život. Ak ide o telo, prinesie vám to zdravie. Ak ide o profesiu, privedie vám to úspech. Ak ide o vzťahy, privedie vám to štastné vzťahy. Ak ide o život, prinesie vám to osvietenie. Neustále sa privádzajte na vrchol svojich možností bez toho, aby ste si dovolili únavu a nudu. Netrápte sa nad tým, koľkokrát zlyháte. Pozrite sa na to, koľkokrát ste boli úspešní.“Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. marec 2013

Majte správny vzťah k bohatstvu

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o tom ako prvý princíp života, integrita, rozpína naše bohatstvo, schopnosť vytvárať a oslavovať bohatstvo. Swamiji pripomenul definíciu integrity. Integrita znamená, že naplníme slová a myšlienky, ktoré sme dali sebe alebo iným a zažijeme stav poornatva – naplnenie a ukončenie so sebou a životom.

Bohatstvo znamená, že máme zdroje vo vnútri aj navonok a sú nám dostupné na to, aby sme naplnili to, čo cítime ako svoj životný zámer. Bohatstvo nie je obmedzené iba na nuly na našom účte alebo na infraštruktúru, ktorá je nám prístupná. Bohatstvo sú prostriedky v našom vnútornom aj vonkajšom svete, ktoré nám pomôžu naplniť náš životný zámer, pre ktorý sa rozhodneme.

Ako integrita rozpína naše bohatstvo? Swamiji vyzýva, aby sme sa pozreli do svojho vnútra a opýtali sa, či chceme, aby bohatstvo existovalo v našom živote. Hovorí, že možno sme chamtiví mať bohatstvo, ale nie sme pripravení zobrať zodpovednosť, ktorá s ním prichádza. Pokračuje: „Na to, aby ste získali bohatstvo, musíte zobrať zodpovednosť. Na to, aby ste vlastnili, musíte zobrať určitú zodpovednosť. Na oslavovanie jeho existencie musíte tiež zobrať určitú zodpovednosť. Aj na míňanie musíte zobrať istú zodpovednosť. Pozrite sa do svojho vnútra. Máte toľko nenávisti ku všetkým týmto zodpovednostiam. Ako môžete povedať, že chcete bohatstvo? Keď budete s integritou analyzovať aký je váš vnútorný prístup k bohatstvu, pochopíte, že sa ho bojíte a nenávidíte ho. Taká je pravda.“ 

Swamiji vysvetľuje, že strach zo zodpovednosti a chamtivosť po bohatstve idú ruka v ruke. V našom vnútornom priestore cítime túžbu po bohatstve, ale nie sme pripravení zobrať zodpovednosť, ktorá s ním prichádza. Keď iba čakáme na to, že ho jedného dňa získame, že sa to udeje zvonka, možnosť, že to tak bude je preč. Keď zoberieme zodpovednosť za našu túžbu a chamtivosť v našom vnútri, prelom sa udeje zvnútra. Vtedy nastane rozpínanie a bohatstvo sa udeje. Ak máme iba túžbu, ale nie sme pripravení zobrať zodpovednosť, strach bude na nás útočiť zvonku a možnosť na život bude preč. Je na nás, či náš život bude iba bojom medzi strachom a chamtivosťou alebo zvíťazí zodpovednosť. Swamiji hovorí: „Zodpovednosť neustále vyhlasuje vodcovstvo, víťazstvo!“ Vyzýva, aby sme strávili čas sami so sebou a opýtali sa, či sú naše myšlienky o bohatstve, peniazoch integrované s našou túžbou a zodpovednosťou.

Práca nás nemusí unavovať. Je to nesprávne pochopenie, ktoré nás učí spoločnosť. Ľudské bytosti majú iba dvoch nepriateľov: únavu a nudu. Keď ich budeme podporovať, vytvoríme si nesprávne vzorce. Keď sa nudíme pri určitej činnosti, vytvárame únavu, prebúdzame ju a privolávame. Privolávame si aj depresiu. Swamiji vyzýva, aby sme s integritou preskúmali svoj vnútorný priestor. Zistíme, že vždy keď nechceme zobrať zodpovednosť, privolávame a prebúdzame únavu, nudu, strach. Niekedy používame aj chamtivosť iba ako náhradu za skutočné bohatstvo! Swamiji pokračuje: „Vy viete, že na užívanie bohatstva musíte zobrať zodpovednosť. Ale vy ju nechcete zobrať! Takže čo urobíte? Budete o ňom iba fantazírovať. Budete si ho iba predstavovať. Vaše fantázie, túžby a chamtivosť sú iba náhradou za alkohol, drogy. Ak máte vzorec používania alkoholu a drog, ak sa toho bojíte, začnete používať fantazírovanie a túžbu po bohatstve ako ich náhradu. Fantazírovanie a túžba sú veľmi silné náhrady za alkohol.“

Náš vzťah s bohatstvom je taký, že nechceme za neho zobrať zodpovednosť a vytvoriť ho ako realitu. Chceme mať bohatstvo iba ako predstavivosť, fantáziu, ktorá nám pomôže pokračovať v našom živote, keď je naša realita pre nás veľmi ťažká. Mať bohatstvo je však oveľa ľahšie... Swamiji vysvetľuje, že védska tradícia nikdy nebola proti bohatstvu, ale proti fantázii o bohatstve. Vyzýva, aby sme mali správny vzťah k bohatstvu. Mal by to byť stabilný, zodpovedný vzťah, nie fantazírovanie a predstavivosť. Aby sme vytvorili, žili a oslavovali bohatstvo, musíme zobrať zodpovednosť. 

Iba tí, ktorí majú integritu, budú schopní získať, žiť a oslavovať bohatstvo. Bez integrity ho budú iba mať, ale nebudú ani vedieť koľko ho majú a nebudú si ho užívať. Keď získame bohatstvo s integritou, budeme ho žiť a oslavovať. Bohatstvo vytvorené integritou prinesie naplnenie pre nás aj pre náš životný zámer.

Často si spájame aroganciu a agresivitu ľudí s tým, že sú bohatí. Radšej nechceme bohatstvo, aby sme neboli ako oni. Bojíme sa, že budeme rovnako arogantní a egoistickí. Ale aj bez bohatstva, môžeme byť takí z iného dôvodu. Swamiji hovorí, že aj chudoba nás môže urobiť arogantnými rovnako ako peniaze. Mnohí tzv. chudobní ľudia sú oveľa arogantnejší. Dožadujú sa oveľa viac, než za čo sú schopní zobrať zodpovednosť alebo čoho sú hodní. Bohatí ľudia musia mať veľa skúseností so spoločnosťou, čelia mnohým veciam z jej strany, preto sa stanú slušnejšími a skromnejšími. Ak sa rozhodneme, že nechceme byť bohatí, aby sme sa nestali arogantnými, otáčame sa bohatstvu chrbtom. 

Veľakrát si začneme užívať chudobu kvôli sebaľútosti, ktorú nám prináša. Myslíme si, že chudoba znamená, že máme pravdu, že sme neurobili nič zlé. Myslíme si, že bohatí klamú a podvádzajú, preto majú bohatstvo. Nie je to však pravda. Je to nesprávny vzorec. Sú to len povery, ktoré si užívame a ktorými ospravedlňujeme, že nechceme zobrať zodpovednosť za to, aby sme mali bohatstvo aj my. Tí, ktorí nemajú bohatstvo, majú nenávisť voči tým, ktorí ho majú a rozširujú povery o tom ako ho získali. Swamiji hovorí: „Nie ste ochotní zobrať zodpovednosť za to, aby ste ho získali a nedovolíte ľuďom, ktorí prevzali zodpovednosť, aby si ho užívali v pokoji. Tomu hovorím vedomie chudoby. Toto je mentalita žobrákov.“

Nenávisť k tým, ktorí majú bohatstvo, vedie k väčšiemu chaosu a zmätku, ale nedovedie k riešeniu. Swamiji vysvetľuje: „Život vám môže priniesť riešenie iba vtedy, keď zoberiete zodpovednosť. Každý by mal zobrať zodpovednosť za to, aby mal bohatstvo. Keď preberiete zodpovednosť, nebudete mať nenávisť k tým, ktorí ho majú ani k tým, ktorí ho nemajú. Ľudia, ktorí majú bohatstvo, sa snažia potláčať tých, ktorí ho nemajú. Ľudia, ktorí ho nemajú, zase nenávidia ľudí, ktorí ho majú. Toto je tzv. večný boj, ktorý neustále pokračuje. Prevzatie zodpovednosti za vytvorenie bohatstva, vlastnenie a oslavovanie – iba toto môže vyriešiť váš problém na úrovni jedinca, spoločnosti, celej krajiny alebo aj samotného vesmíru.“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 22. marec 2013

Obohacovanie iných vás naplní

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o tom, ako obohacovanie rozpína naše vzťahy so sebou a inými. Obohacovanie je jediný možný spôsob ako môžeme vytvoriť vzťah s vesmírom a inými. Swamiji hovorí, že vzťah s inými môžeme vytvoriť mnohými spôsobmi - cez žiadostivosť, strach, zmätok, žiarlivosť, potrebu pozornosti, nenávisť. Nič z toho nám však neprinesie rozpínanie a neurobí nás silnejšími.

Základným princípom toho ako vytvárame svoj vzťah s inými, by malo byť obohacovanie. Swamiji hovorí, že obyčajné ľudské bytosti vytvárajú vzťahy s inými rôznymi spôsobmi - pomocou žiadostivosti, strachu, zmätku, žiarlivosti, potreby pozornosti. Najlepším spôsobom ako komunikovať s inými, ako s nimi vytvárať vzťah, aby nás to rozpínalo a robilo silnejšími a úplnými, je obohacovanie. Či ide o vzťah s inými alebo vzťah s Bohom, malo by to byť s prístupom obohacovania. Naša tvorivosť je to, čím môžeme obohatiť Boha. Swamiji vysvetľuje, že naša tvorivosť je to, čím prispievame vesmíru. Je to niečo čo v ňom nebolo, čo sme vytvorili a vyjadrili. Všetko potrebné na to, aby sme vyjadrili svoju tvorivosť, možno vo vesmíre bolo. Ale to, že sa deje, že ju vyjadrujeme a podieľame sa o ňu, je náš príspevok vesmíru. 

Swamiji vysvetľuje: „Či sa pozeráte na seba alebo na iných, pozerajte sa na všetko z jediného uhla: Ako môžem obohatiť? Keď sa pozeráte na seba, pýtajte sa: Ako môžem obohatiť seba? Vyliečite tak sami seba, budete sa cítiť sami so sebou pohodlne. Takisto keď sa pozeráte na iných, pýtajte sa: Ako ich môžem obohatiť? Len vďaka tomuto prístupu zažijete advaita, nedualitu. Nech je prístup ako obohatiť seba a iných spôsobom akým komunikujete. Jedna z dôležitých právd o živote, ktoré musíte pochopiť a rozjímať nad ňou je, že obohacovanie iných vás neustále rozpína, rozpína možnosti vášho života. Obohacovanie iných neustále rozpína možnosti vášho života. Keď budete žiť s princípom obohacovania v každej oblasti, váš život bude nádherný a bude plynúť ľahko. Obohacovanie iných, tento princíp, vás posilní, naplní, urobí vás úplnými.“

Swamiji zdôrazňuje, že prvá vec, ktorú musíme urobiť, je nájsť „mazanie“ pre naše vnútorné myslenie. Ak je v našom vnútri podráždenie, vzniká trenie. Možno máme logické argumenty, prečo neobohacovať iných, keď to oni nerobia pre nás. Tieto argumenty budú ako burina v našom vnútri, ktorá nás bude zožierať. Budeme mať množstvo dôvodov, faktov, pretože vo svete ich môžeme nájsť koľko chceme a pre čokoľvek chceme. Swamiji vyzýva, aby sme odstránili toto trenie v myslení. Keď sa pýtame prečo obohacovať iných, keď nie sú ani pripravení prijímať to, môžeme v tom pokračovať. Ale s týmto trením sa budeme scvrkávať. Toto trenie spôsobuje, že sa naše rozmýšľanie scvrkáva a nebudeme schopní rozpínať sa. Toto trenie spôsobuje negativitu v našom myslení. Prvý krok pre dosiahnutie úspechu je priestor pozitivity, potom priestor možností, potom priestor vodcovstva a priestor osvietenia. Až keď odstránime trenie v našom myslení, udeje sa v nás priestor pozitivity. Keď začneme deň s prístupom obohacovania, mali by sme vedieť prečo by sme mali obohacovať.

Život sa nám deje vďaka iným. Swamiji vysvetľuje, že nás tvorí niekoľko identít. Každá z nich bude úplná až vtedy, keď bude naplnený druhý koniec. Ak máme identitu matky, syn je druhým koncom. Ak máme identitu syna, otec je druhým koncom. Ak máme identitu zamestnanca, náš šéf je druhým koncom. Iba keď bude naplnený druhý koniec, budeme naplnení aj my. Myslíme si, že nikdy nedokážene naplniť druhý koniec a ani sme s tým nezačali. Swamiji hovorí, že vždy začíname s negatívnymi možnosťami a nikdy neurobíme ani prvý krok.

Nikdy nebudeme cítiť úplnosť, kým nebude naplnený druhý koniec. Stačí odstrániť trenie v našom vnútri, ktoré máme o druhom konci. Keď ho odstránime, druhý koniec bude vyliečený. Mazaním na odstránenie trenia je prístup obohacovania. S týmto prístupom sa budeme cítiť naplnení aj v akomkoľvek povolaní, ktoré robíme.

Swamiji hovorí: „So správnym pochopením je všetko obohacovaním. So správnym pochopením je každý obohacovaný. Potrebujete mať iba správne pochopenie a posun vo vašom chápaní. Vaše činnosti sa jednoducho zmenia, váš spôsob vnímania sa zmení.“ Až keď budeme obohacovať ľudí na druhom konci, keď oni budú úplní, budeme úplní, naplnení aj my. Keď nebude naplnený druhý koniec, ani my nebudeme naplnení. Každá snaha o naplnenie seba bez toho, aby sme naplnili iných, bude iba nezodpovedný odpočinok. Keď budeme pripravení naplniť iných, oni budú pripravení naplniť nás. Swamiji vyzýva, aby sme sa pokúsili používať princíp obohacovania, aby sme začali rozmýšľať z uhla ako obohatiť iných. Naplniť iných je veľmi jednoduché, pretože každý z nich čaká na to, aby mohol naplniť nás... Ak cítime s niekým neúplnosť, aj on cíti neúplnosť s nami. Nikto nás nechce využiť ani oklamať... 

Trenie neúplnosti spôsobuje naše scvrkávanie. Ak cítime vnútorné trenie, nebude možné rozpínanie ani v našom myslení. Swamiji vyzýva: „Pridajte mazivo obohacovania ako postoj vo vašom bytí.“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 20. marec 2013

Naozaj máte radi sami seba?

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o tom, ako nás princípy života môžu obohacovať, ako môžu rozpínať náš vzťah so sebou a inými. Swamiji hovorí, že štyri princípy, o ktorých nás učí, nie sú jeho učením, ale je to TO učenie. Štyri princípy sú podstatou všetkých náboženstiev, duchovných skupín, filozofií, náboženských spoločenstiev, kultúr, sú podstatou psychológie. Mala by sa ich naučiť každá ľudská bytosť vo chvíli keď sa narodí a začne žiť, počas života aj pred smrťou. 

Swamiji dnes rozprával o štvrtom princípe, o obohacovaní. O tom ako nás obohacovanie môže posilniť v oblasti našich vzťahov, ako môže vyliečiť náš vzťah so sebou samým aj naše vzťahy s inými. Keď cítime v našich vzťahoch bezmocnosť, rovnaký pocit budeme mať aj vo vzťahu, ktorý máme so sebou. Obidva vzťahy sa dejú z toho istého priestoru. 

Obohacovanie znamená s integritou a autentickosťou zobrať zodpovednosť za to, že sa zaväzujeme neustále obohacovať, čo prinesie rozpínanie nás, života v nás aj okolo nás. Swamiji vyzýva, aby sme sa pozreli do svojho vnútra na to, aké myšlienky o sebe máme. Koľkí z nás trpíme hlbokou nespokojnosťou so sebou, tým že sa nedokážeme zodvihnúť na vyššiu úroveň? Je to preto, lebo neobohacujeme neustále sami seba a nezvyšujeme sa na vyššiu úroveň. Vzdali sme sa sami seba. V našom vzťahu k sebe samému chýba obohacovanie. Swamiji hovorí: „Keď sa nenaučíte tieto štyri princípy – integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie, nielenže stratíte nádej v seba, ale stratíte nádej aj v iných. Ľudia, ktorí stratili nádej v seba samých sú veľmi nebezpeční. Keď sa cítite zle, keď cítite, že život je aj tak o ničom, potom už neexistuje pre váš pád žiadna hranica. Vedome ste sa pustili do voľného pádu. V momente keď sa vzdáte sami seba, vzdáte sa aj iných a stanete sa nebezpeční pre seba aj pre spoločnosť.“

Krišna hovorí: „Pozdvihni sa sám!“ Ak neustále pozdvihujeme sami seba, vtedy sme svojim priateľom. Ak nie, sme svojim nepriateľom. Swamiji pokračuje: „Musíte sa cítiť silní vo vzťahu so sebou aj s inými. Neúnavne čelte vašej neautentickosti a zosúlaďte sa so zodpovednosťou. To je jediný spôsob ako vytvoríte vzťah so sebou. Keď ste úplní sami so sebou, aj svet bude úplný s vami. Keď ste neúplní sami so sebou, aj svet bude neúplný s vami. Ukončenie, úplnosť so sebou samým je satori. Ukončenie, úplnosť so svetom je samadhi. Úplnosť so sebou je vnútorné prebudenie. Úplnosť s celým vesmírom je sanyas. Sanyas znamená ukončenie so všetkým a každým. Nie je vo vás nič ukončené.“ 

Vzťah so sebou samým môže začať iba vtedy, keď urobíme ukončenie sami so sebou. Iba vtedy môžeme zažiť skutočnú dovolenku v našom živote. Ak náš vzťah so sebou nie je úplný, vyliečený, usporiadaný, môžeme ísť na rôzne miesta, ale nebudeme schopní zažiť skutočnú dovolenku. Budeme trpieť sami so sebou. Až vtedy, keď vyliečime vzťah k sebe, môžeme sa pozdvihnúť, zachrániť sa a uvoľniť v našom živote, môžeme vybudovať vzťah so sebou, nestratiť nádej v seba. 

Swamiji hovorí: „Bohužiaľ, začínate trpieť sami so sebou s jasným plánom, že prehráte. Preto začínate vojnu, ktorá je zložitá a ste pripravení prehrať ju. Keď začnete vojnu sami so sebou, plánujete ju takým spôsobom, aby ste ju prehrali. A to preto, aby ste sa znova a nikdy nemuseli pozdvihúť. Jednoducho stratíte nádej v seba. Vyberiete si tie najhlbšie vzorce, ktoré máte a začnete nimi trpieť. Najskôr ukončite vzorce, ktoré sa ešte nezakorenili tak hlbko, ako je napríklad podráždenosť. Vy ale začínate so vzorcami ako je žiadostivosť, hlboko zakorenené strachy, závislosti. A o pár týždňov vyhlásite zlyhanie a vložíte sa do pohodlnej zóny, kde už nikdy nič nebudete musieť urobiť, aby ste sa pozdvihli.“ 

Swamiji hovorí, aby sme najprv začali so vzorcami, ktoré sa dajú vykoreniť ľahšie, aby sme získali sebadôveru. Aby sme cítili zodpovednosť a priniesli integritu do nášho myslenia. Hovorí, aby sme začali boj v oblastiach, v ktorých vyhráme. Aby sme použili všetku našu energiu na to, aby sme si uvedomili všetky štyri princípy. Nie na to, aby sme dokázali, že neplatia. Môžeme dokázať alebo vyvrátiť čokoľvek v našom živote, pretože sme svojim vlastným sudcom, legislatívou, exekútorom, vykonávateľom, médiami. Môžeme dokázať, že niečo v našom živote funguje alebo nefunguje. Swamiji vyzýva, aby sme použili všetko na to, aby sme dokázali, že tieto princípy pre nás pracujú. Iba potom budeme môcť mať vzťah sami so sebou, keď sa dokážeme sami pozdvihnúť. 

Swamiji opakuje, aby sme nezačínali bojovať s najväčšími vzorcami, keď začneme robiť ukončenie so sebou samým. Začnime so vzorcami, ktoré ešte nie sú zakorenené v našej bio-pamäti. Potom získame odvahu a sebavedomie, začneme budovať vzťah so sebou samým, vytvoríme priestor, v ktorom začneme počúvať sami seba. V tomto priestore sa počet našich myšlienok drasticky zníži a zažijeme pokojné vedomie. Swamiji hovorí: „Existujú iba dve možnosti. Buď ste v pokoji alebo ste rozobratí na kúsky. Môžete priniesť do svojho vnútra mier alebo sa rozobrať na kúsky. Máte iba dve možnosti. Najprv vyliečte svoj vzťah so sebou. Urobte swapoornatva (ukončenie so sebou), prineste do svojho vnútra integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie seba. Chcem, aby ste priniesli do svojho vnútra tieto vlastnosti ako prvú prioritu. Neznamená to, že chcem, aby ste urobili iba toľko. Musíte to robiť súčasne so sebou aj s inými. Až potom sa to vo vás udeje.“

Až vtedy, keď prinesieme ukončenie do nášho vzťahu so sebou, začne náš vzťah so sebou a začneme obohacovať iných. Keď nám chýba sebadôvera, keď sa nedokážeme pozdvihnúť, keď stratíme nádej v seba, kto iný urobí s nami ukončenie, kto sa bude na nás pozerať, kto bude s nami? Swamiji hovorí: „Prvý zákon vesmírnej ústavy je, že by ste sa mali naučiť cítiť sa pohodlne sami so sebou. Toto je vaše prvé právo. Človek by sa mal cítiť pohodlne vo svojom vnútri sám so sebou. Mali by ste byť schopní cítiť sa príjemne sami so sebou. Toto je prvý výrok vo vesmírnej ústave. Sloboda vyjadrenia prichádza až potom. Slobodu rozprávať s inými máte až potom, keď budete mať slobodu rozprávať sami so sebou. Najprv začnite so vzorcami, ktoré ešte nie sú zakorenené vo vašej bio-pamäti.“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 19. marec 2013

Vstúpte do priestoru vedomia vodcu 

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o tom ako zodpovednosť obohacuje naše vzťahy. Keď vytvárame svoj vzťah so svetom cez intelekt, je to poznanie. Keď cez srdce, je to láska. Keď cez naše bytie, je to obohacovanie. Ale základnou podmienkou každého vzťahu je zodpovednosť. Keď nezoberieme zodpovednosť, naše vzťahy prestanú rásť.

Zodpovednosť znamená žiť, chápať, rozmýšľať, rozprávať, vyjadrovať sa a odpovedať na život na základe pravdy, že sme zdrojom všetkého a preto sme zodpovední za všetko v nás aj okolo nás. Swamiji hovorí: „Vy ste zdrojom všetkého, preto ste zodpovední za všetko. Keď pochopíte pravdu, že vy ste zodpovední za všetko, otvorí sa možnosť pre vaše rozpínanie.“ 

Cítiť, že sme zodpovední, nie je len technika na zvýšenie našej produktivity vo svete biznisu, na to, aby sme boli zodpovednými, lepšími, užitočnejšímí zamestnancami a občanmi. Swamiji vysvetľuje, že nie je podporovaný žiadnou spoločnosťou, žiadnou firmou, aby nás toto učil. Hovorí, že ho podporuje samotný vesmír. Učí nás zákony vesmíru. Učí nás zodpovednosti hlavne preto, aby sme sa stali osvietenými. Jeho hlavnou prioritou, prečo učí všetky štyri princípy je, aby sme dosiahli Jivan mukti – život v osvietení, priestor osvietenia. 

Až potom, keď pochopíme, že my sme zodpovední za všetko čo sa deje, otvorí sa možnosť pre naše rozpínanie. Swamiji hovorí: „Chcem, aby ste pochopili tieto princípy a zažili možnosť najvyššieho rozpínania. Cítiť zodpovednosť znamená život. Keď sa necítite zodpovední, je to smrť. V čomkoľvek sa cítite zodpovední, tam sa váš život začne rozpínať. Keď cítite zodpovednosť za vašu rodinu, váš vzťah s rodinou sa začne rozpínať. Keď budete cítiť zodpovednosť za vašu firmu, produktivita vašej firmy sa začne rozpínať. Keď budete cítiť zodpovednosť za svet, svet sa stane lepším miestom. Keď budete cítiť zodpovednosť za celý vesmír, stanete sa osvieteným. Keď necítite zodpovednosť, scvrkávate sa vo svojom živote. V každej oblasti, v ktorej cítite zodpovednosť, sa budete rozpínať.“

V každej oblasti života, v ktorej zoberieme zodpovednosť, sa budeme neustále rozpínať. Swamiji vysvetľuje, že keď začneme preberať zodpovednosť, môžeme sa dokonca rozhodnúť ako má biť naše srdce, ako majú fungovať naše pľúca, orgány aj nemechanické časti nášho tela. Každý z nás má mechanické a nemechanické časti mozgu. Mechanické časti mozgu sú zodpovedné za funkcie nášho tela ako je búchanie srdca, dýchanie, činnosť obličiek, čriev, pečene, nervového systému, vnímanie dotyku, chuti, videnie,... Nemechanické časti mozgu sú zodpovedné za výnimočné schopnosti ako je telepatia, teleportácia, schopnosť, aby sa naše slovo stalo realitou. Tieto výnimočné schopnosti nie sú mýtus, nie je to slepá viera. Swamiji hovorí, že už urobil dosť vedeckých výskumov, ktoré dokazujú, že tieto možnosti a schopnosti sú reálne, že sú možné. Vysvetľuje, že keď neovládame nemechanické časti nášho mozgu, neznamená to, že ich nemáme. Keď zoberieme zodpovednosť za to ako rozmýšľame, ako sa cítime a nenecháme to na spoločnosť, média a ostatných, môžeme spôsobiť, aby naše nemechanické časti fungovali. 

Swamiji hovorí: „Keď nezoberiete zodpovednosť vy, zoberie ju spoločnosť, politici, médiá, všetci tí, ktorí túžia po moci, po tom, aby vás mohli ovládať. Zoberú zodpovednosť za vaše telo, myseľ aj mozog. Keď vy zoberiete zodpovednosť za všetko dianie vo vašom vnútri aj mimo vás, vytvorí sa vo vás nová energia a otvoria sa nové možnosti. Prvý krok k uvedomeniu si božstva vo vás je zobrať zodpovednosť.“

Ako sme zodpovední za veci, ktorých príčinou nie sme my? Swamiji vysvetľuje, že byť zodpovedný je iné a byť príčinou je iné. Aj keď nebudeme príčinou alebo dôvodom toho čo sa deje, ale pochopíme, že sme za to zodpovední, budeme to vedieť vyriešiť. Človek, ktorý necíti zodpovednosť ani za svoje vlastné činnosti, žije na úrovni zvieraťa. Človek, ktorý cíti zodpovednosť za svoje činnosti, je ľudskou bytosťou. Človek, ktorý cíti zodpovednosť aj za činnosti iných, žije na úrovni vodcu.

Swamiji vyzýva: „Zoberte zodpovednosť. Keď budete cítiť zodpovednosť, aj vaše dýchanie sa zmení na vyššiu frekvenciu, vaše myslenie sa zvýši na úroveň vedomia vodcu. Byť na hranici zdravia nie je zdravie. Ak vás neprijmu do nemocnice, myslíte si, že ste zdraví. Nie! Keď zoberiete zodpovednosť, až potom zažijete skutočné zdravie. Zmení sa spôsob vášho myslenia, dýchania, cítenia, spôsob akým zažívate život. Prebudia sa aj nemechanické časti vášho mozgu, ktoré sú zodpovedné za vyššie skúsenosti ako je telepatia, teleportácia a ostatné. Tieto schopnosti budú výnimočné len dovtedy, pokým ľudstvo nepozná ako ich prebudiť vo svojom tele. Keď budete cítiť zodpovednosť a budete integrovaní a autentickí, tieto sily vám budú priamo dostupné vo vašom vnútornom priestore.“

Ak sa rozhodneme zobrať zodpovednosť za všetko čo cítime v našom vnútri aj okolo nás, zažijeme nové zdravie. Swamiji hovorí, že prelom v našom chápaní nás môže vyliečiť nielen z migrény, ale aj zo štvrtého stupňa rakoviny. Môže vyriešiť aj to, že necítime inšpiráciu, nadšenie ísť do práce až po silu zmeniť svet podľa toho ako chceme.

Keď sa začneme rozpínať a budeme cítiť zodpovednosť, v našom bytí sa udejú určité sily a schopnosti. Začneme neustále obohacovať ľudí okolo nás aj seba. To je zodpovednosť. Swamiji hovorí: „Musíte pochopiť túto pravdu. Neustále chápte, že ste zodpovední za všetko. Aj za to, čo si myslíte, že je len náhoda. Keď budete schopní vnímať svet inak, dokážete zmeniť aj fakty sveta. Žiadna revolúcia nemôže zmeniť svet, iba evolúcia!“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 18. marec 2013

Život sa vo vás deje vďaka láske

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda hovoril tom, ako môže integrita a autentickosť rozpínať možnosti v našich vzťahoch, ako môže rozpínať naše vzťahy a obohacovať nás, aby sme cítili vnútorné naplnenie.

Vzťahy neznamenajú iba naše vzťahy, ktoré máme s niekoľkými ľudskými bytosťami v našom okolí, ale aj vzťah s peniazmi, zdravím, životom, úspechom, prírodou, so všetkým. Swamiji hovorí, že máme aj veľmi neautentický a nesprávny spôsob snívania o živote, v ktorom budeme mať iba pár príjemných vzťahov a to nám bude stačiť pre naše naplnenie. Iba vtedy keď sa budeme rozpínať do úrovne integrity a autentickosti, s každým kto príde do nášho najbližšieho priestoru, budeme mať naplnený vzťah bez konfliktov. Vtedy zažijeme naplnenie a úspech. Vzťahy nie sú o kvantite, ale o kvalite. 

Swamiji hovorí: „Keď prinesiete do života integritu, vyliečite všetky zlomené vzťahy, všetky konflikty, ktoré ste vytvorili v minulosti a ktoré vytvárate v prítomnosti. Potrebujete pochopiť vaše vzťahy v širšom meradle, kontexte. Každý konflikt, ktorý zažívate vo vašom vnútornom priestore, vám pripomína vašu neautentickosť vo vzťahoch. Ak máte predstavu, že vaše vzťahy sú iba to, čo zažívate s pár ľuďmi, máte veľmi úzky, plytký pohľad a predstavy. Keď prinesiete do života integritu, vyliečite všetko vo vás aj mimo vás, čo bolo zničené vďaka vašej nevedomosti v oblasti vzťahov. Vaša nevedomosť v oblasti vzťahov spôsobuje ničenie nielen v iných, ale aj vo vás. Kedykoľvek budete mať vo vzťahoch konflikt, budete vystavení svojej vlastnej neautentickosti. Vždy keď budete zažívať konflikt v akomkoľvek vzťahu, budete vystavení svojej vlastnej neautentickosti.“

Swamiji vysvetľuje, že integrita by nemala byť iba v činnostiach, ktoré robíme. Integrita by mala byť v priestore, z ktorého konáme a v ktorom sa deje naše chápanie. Keď prinesieme do nášho života integritu ako priestor, v ktorom zažívame naše konanie a vnímanie, udeje sa liečenie nielen v nás, ale aj v iných okolo nás. Až vtedy, keď integrita vylieči všetko čo bolo zničené v minulosti, začnú sa skutočné vzťahy. 

Autentickosť dáva silu rozpínať naše možnosti pri vytváraní vzťahov so všetkými a všetkým. Autentickosť prináša inú dimenziu a kvalitu vzťahov so všetkým. S integritou a autentickosťou zažijeme nové Ja, ktoré bude novým pre každého. Aj my budeme cítiť, že sme „noví“, aj iní to budú cítiť. Keď začneme byť autentickí, budeme pripravení spontánne vytvárať vzťahy so všetkými bytosťami, ktoré prídu do našej blízkosti. Swamiji hovorí, že videl veľa ľudí, ktorí sa rozhodli odísť zo spoločnosti a ukryli sa v jaskyni. Vysvetľuje, že sedieť v jaskyni a meditovať nie je zlé. Ale keď sa to deje z nesprávneho dôvodu, je to nesprávne. Ukrývať sa pred ľuďmi, lebo nie sme schopní zvládať naše vzťahy s nimi, je neautentické. 

Swamiji hovorí: “Všetko sa musí diať z pozície ukončenia. Život na základe ukončenia je naše prirodzené právo. Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť keď začnete žiť, je nájsť základný vzorec utrpenia, ktorý vám spôsobuje trápenie a ukončiť ho. Toto ukončenie vám dá odvahu vytvárať vzťahy s ľudskými bytosťami s integritou a autentickosťou. Ľudia sa obávajú vytvárať vzťahy s inými. Dokonca aj keď sa máte stretnúť so svojimi priateľmi, potrebujete si pripraviť, čo im poviete. Prečo nedokážete byť spontánni? Prečo sa potrebujete toľko pripravovať? Načo potrebujete toľko neautentického strategického plánovania? Je smutné, že úroveň dôvery medzi priateľmi sa znížila, pretože vaša dôvera vo vás sa znížila, máte strach. Ani sami so sebou nedokážete sedieť spontánne. Preto nedokážete hovoriť spontánne ani s inými. Všetko sa musí diať z pozície ukončenia. Keď sa veci budú diať z pozície ukončenia, povedú k ukončeniu. Dôvod musí byť správny, nielen činnosť.“ 

Keď budeme pripravení vážiť si svoje vlastné slová, budeme pripravení vážiť si aj slová, ktoré sme dali iným. Myslíme si, že vážiť si svoje vlastné slová a splniť ich je jednoduchšie, ako vážiť si a splniť slová, ktoré sme dali iným. Swamiji hovorí, že to nie je tak: „Uspokojiť iných je veľmi jednoduché. Uspokojiť vás je skutočná práca, ktorú musíte urobiť! Prečo si myslíte, že si pripravujete všetky vaše dialógy, aj keď idete na stretnutie s blízkym priateľom? Nie je to len preto, aby bol spokojný on. Keď sa vrátite po stretnutí, budete rozmýšľať, či ste si viedli dobre alebo nie. Preto sa pripravujete tak veľa, aby ste boli spokojní vy sami!“ 

Autentickosť znamená natiahnuť sa k tomu, aby sme splnili naše očakávania od nás samých a očakávania, ktoré od nás majú iní. Naša myseľ odpovedá, že nikdy nenaplníme očakávania iných, pretože každý od nás niečo očakáva. Swamiji vysvetľuje: „Keď sa rozhodnete, že nikdy nenaplníte očakávania, ktoré od vás majú iní, doslova sa zničíte. Nehovorím, že budete schopní naplniť očakávania všetkých. Nakoniec možno nebudete schopní naplniť všetky očakávania, ale keď sa rozhodnete, že nebudete schopní ich naplniť, ste mŕtvi. Rozhodli ste sa byť mŕtvi! Zastavili ste v sebe život!“

Swamiji pokračuje: „Život sa vo vás deje a prináša vám nadšenie, keď sa neustále napínate, aby ste naplnili očakávania iných. Zobrať zodpovednosť za to, aby ste naplnili očakávania iných, aj keď oni nenapĺňajú tie vaše, to je láska. Vzťahy začínajú vtedy, keď zoberiete zodpovednosť za lásku. Život sa vám bude diať a prinesie vám nadšenie vtedy, keď budete napĺňať očakávania iných. Čo je to láska? Láska znamená, že zoberiete zodpovednosť za naplnenie očakávaní, ktoré od vás majú iní bez toho, aby ste vy očákávali, že oni naplnia tie vaše. Láska je základná zložka každého vzťahu.“ 

Či iní naplnia naše očakávani alebo nie, prinesie nám to naplnenie: „Naplňte očakávania iných, a to dokonca aj vtedy, keď sú pre vás obmedzujúce. Až potom im vysvetlite, že ich očakávania vás obmedzujú. Ostatní budú totiž pripravení počuť o ich neautentickosti až vtedy, keď uvidia vašu vlastnú autentickosť.“

Swamiji vysvetľuje, že našu energiu môžeme použiť dvoma spôsobmi – na našu obranu pred inými alebo na to, aby sme sa natiahli a naplnili očakávania iných, ktoré od nás majú. Na to, aby sme naplnili očakávania iných potrebujeme menej energie ako na to, aby sme sa proti nim neustále bránili. Stačí sa iba rozhodnúť, ktorým spôsobom budeme našu energiu používať...

Integrita, autentickosť a zodpovednosť môžu obohatiť naše vzťahy a lásku. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 17. marec 2013

Integrita vylieči vaše vzťahy

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda hovoril o tom, ako byť v integrite a ako rozpínať vzťahy s inými.

Vzťahy existujú na rôznych úrovniach. Včera Swamiji rozprával o tom ako integrita priamo vytvára vzťah so sebou samým. Je to prvá úroveň vzťahov – schopnosť sedieť so sebou, cítiť vnútorný mier a ukončenie so sebou samým. Integrita spôsobí, že sa budeme sami so sebou cítiť pohodlne. Ukončenie so sebou samým je možnosťou ako zastaviť vznik ochorení. Swamiji hovorí: „Keď ste sami so sebou v integrite, začne sa diať tak veľa úžasných vecí. Zmizne možnosť pre vytvorenie nových chorôb, pretože zdrojom každej choroby je neukončenie, neúplnosť. Integrita dokáže zastaviť vznik nových ochorení. Autentickosť dokáže zastaviť a vyliečiť choroby, ktoré vznikli už skôr.“ 

Keď začneme myslieť s integritou, každé slovo, každá túžba sa stane pre nás záväzkom. Keď budeme vedieť, že každé slovo je záväzkom a musíme si ho vážiť, budeme robiť iba vedomé záväzky, budeme hovoriť vedome. Swamiji hovorí, že máme veľa znalostí o veciach, ktoré sa dejú okolo nás, ale nie o tom, čo sa deje v našom vnútri. Keď prinesieme integritu do nášho myslenia, vždy budeme vedieť, čo sa deje v našom vnútri. Ukončenie, úplnosť spôsobí, že sa budeme sami si sebou cítiť pohodlne.

Swamiji opakuje, že keď si nebudeme vážiť slová, ktoré sme dali sami sebe, stratíme sebadôveru a rešpekt voči sebe. Keď si nebudeme vážiť slová, ktoré sme dali iným, oni stratia dôveru a rešpekt k nám. Rešpekt a dôvera k sebe samému a rešpekt a dôvera iných k nám sú našim životom. 

Iba vtedy keď si vážime slová, ktoré sme dali iným, existuje vzťah. Swamiji hovorí: „Aj keď budete mať vzťah iba s jediným človekom, váš život bude iný. Dodá vám silu. Budete mať nielen sebadôveru, ale aj silu. Každý človek, s ktorým budete mať integrovaný vzťah, vás bude vedome obohacovať.“ 

Vzťahy, ktoré máme, nie sú niečo vonkajšie. Sú vyjadrením nás samých. Sú vyjadrením a premietnutím toho, aký vzťah máme sami so sebou. Vzťah, ktorý máme sami so sebou, premietame do vzťahu, ktorý máme so svetom. Keď prinesieme integritu do nášho života, to znamená keď si budeme vážiť slová, ktoré sme si dali alebo ich ukončíme, zvýši sa naša sebadôvera aj dôvera iných v nás. Zníži sa počet konfliktov, začneme byť úspešní a získame vnútorné naplnenie. Začne v nás prúdiť život.

Swamiji vysvetľuje, že ľudské bytosti nehľadajú trvalé riešenia, ale iba útechu. Trvalé riešenia sú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako dočasné. Ak chceme iba dočasné riešenia, znamená to, že naša myseľ nie je dosť inteligentná, že je unudená, lenivá a nedovolí nám, aby sme praktizovali ani jednoduché riešenia. Swamiji hovorí, že dočasné riešenia sú viac populárne. Sú ako instantné jedlo v reštauráciách ako sú napríklad MacDonald´s alebo pizérie. Vieme aký vplyv majú na naše telo!

Trvalé riešenia prinesú výsledky okamžite, aj keď sa nám bude zdať, že to bude trvať roky. Keď sme leniví, vtedy hľadáme iba dočasné riešenia. Swamiji však ponúka trvalé a okamžité riešenia. Hovorí, že ich nemusíme praktizovať roky. Stačí sa rozhodnúť a začať hneď teraz! Integrita je veľmi silný proces. Každý okolo nás hneď bude vedieť, že žijeme s integritou. Keď sa integrita stane našim štýlom myslenia, budeme si užívať dôveru voči sebe, dôveru iných v nás a dôveru vesmíru v nás.

Swamiji vyzýva: „Používajte iba riešenia, ktoré sú založené na trvalom vyriešení problémov. Keď prinesiete integritu do vzťahov s inými, keď si budete vážiť slová, ktoré ste im dali, spôsob akým vás vnímajú a spôsob akým vnímate vy sami seba sa okamžite zmení. Integrita priamo obnoví spôsob, akým sa iní pozerajú na vás a akým sa vy pozeráte na seba. S integritou sa zvýši vaša sedôvera aj dôvera iných vo vás.“ Keď prinesieme do našich vzťahov integritu, vnesie to do nich viac priateľstva. Priateľstvo prináša do vzťahov šťavu a rozvíja ich. 

Integrita znamená poznať cieľ a vedieť ako sa tam dostať. Je ako GPS, ktoré nás vždy dovedie do cieľa. Bez integrity nevieme kam ideme, akou rýchlosťou a aj keď dosiahneme cieľ, je to iba náhoda. S integritou sú naše možnosti a vôľa zosúladené. Swamiji hovorí: „Iba s integritou budete poznať skutočný cieľ vášho života, každého vzťahu. Budete vedieť prečo by ste mali mať peniaze, robiť meditáciu, mať svojho guru a všetko čo máte. Bude vám to jasné iba s integritou. Byť v integrite s inými je jediný spôsob ako vytvoriť s nimi vzťahy. Je to okamžité a trvalé riešenie, ktoré môžete praktizovať hneď teraz. Integrita môže vyliečiť vzťahy, ktoré máte.“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 16. marec 2013

Čo znamená integrita vo vašich vzťahoch

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda pokračoval v rozprávaní o tom, ako štyri princípy – integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie môžu obohatiť naše vzťahy.

Integrita je prvý princíp života. Swamiji vyzýva, aby sme si vizualizovali, či v našom živote každý hovorí s nami s integritou, či nám každý hovorí vždy pravdu. Aký pekný by bol náš život, keby to tak bolo! Koľkí trpíme tým, že nás ľudia klamú a nekonajú s integritou? Keď tým trpíme my, prečo robíme to isté? My sami nežijeme s integritou, ale očakávame ju od iných...

Swamiji vysvetľuje, že integrita nie je ani morálka, ani etika. Je oveľa viac. Integrita je zákon vesmíru, vesmírny princíp. Keď začneme byť integrovaní, veľa možností, ktoré sú zatiaľ iba našim potenciálom, sa stane realitou. Swamiji hovorí: „S integritou zažijete po prvýkrát vzťah so sebou samým. Kým nie ste naladení na integritu, neviete, čo v živote chcete. Niečo iné chcete a niečo iné robíte. Keď dáte slovo sami sebe a budete si ho vážiť, stane sa to, že vaša biopamäť si bude vedomá vašich slov skôr ako ich vyslovíte. Po druhé, rozhodnete sa pamätať si slová vždy, keď si ich dáte. Po tretie, budete cítiť obrovskú sebadôveru ohľadom slov, ktoré dáte sami sebe.“

Problém je, že zabúdame na slová, ktoré sme si dali. Swamiji vysvetľuje, že je to rovnaké ako keď nám deti niečo sľúbia. Neberieme to vážne, lebo vieme, že ich nesplnia. Napríklad povedia, že od zajtra budú vstávať skoro ráno a budú sa učiť. Ale vy viete, že to nesplnia, pretože už veľakrát predtým zlyhali. Preto ich neberiete vážne. Takisto keď si mnohokrá nevážime svoje vlastné slová, nielenže ich neberieme vážne, ale ani sa nenamáhame, aby sme si ich zapamätali. Je to náš vzorec, ktorý sme si vybudovali. Každé slovo, ktoré si povieme, je náš záväzok. Mali by sme myslieť na základe tohto pochopenia. Mali by sme si byť vedomí našich slov skôr, kým niečo sľúbime. 

Swamiji pokračuje: „Spoločnosť vám, bohužiaľ, neustále pripomína, aby ste splnili slová, ktoré ste dali jej, ale neučí vás základnú pravdu, že musíte splniť a vážiť si slová, ktoré ste dali sebe. Pretože ste si vybudovali vzorec, že si nevážite svoje slová, nielenže si ich nevážite, ale ani sa nenamáhate zapamätať si ich.“ Swamiji hovorí, že pomocou seba-pamätania je možné dosiahnuť osvietenie: „Prvý krok, ktorí vedie ku seba-pamätaniu, je byť integrovaný sám so sebou. Každé vaše slovo by ste si mali vážiť a pamätať si ho, lebo iba vtedy budete mať so sebou pekný vzťah. Inak nikdy vo svojom živote nezažijete „prázdniny“.“ Ak neurobíme ukončenie so sebou samým, aj vtedy, keď budeme ležať na pláži alebo sedieť v parku pri západe slnka a budeme sa pokúšať vychutnať si to, naše bytie bude neúplné. Vždy a všade nás bude prenasledovať a nahánať neúplná časť nášho bytia. A vždy prehráme...

Prvým krokom k „prázdninám“ v našom živote nie je rezervácia dovolenky, leteniek, golfového ihriska, ale ukončenie so sebou samým. Swamiji hovorí: „Bohužiaľ, ľudské bytosti nerobia prvé veci ako prvé! Najprv potrebujete mať krásny vzťah sami so sebou. Najlepšie vzťahy sa začínajú až vtedy, keď budete mať krásny vzťah sami so sebou.“ Vyzval nás, aby sme urobili zoznam záväzkov, ktoré sme nesplnili a aby sme ich ukončili. Dajme si presný termín a urobme ukončenie až vtedy, keď ich nedokážeme splniť aj keď za to dáme svoj život. Vedome sa uvoľnime od týchto záväzkov. Vtedy zažijeme priestor pokojného vedomia a seba-pamätania si. Na základe ukončenia so sebou samým si vybudujeme pokojné vedomie a vzťah so sebou samým. Slová, ktoré sľúbime sami sebe a iným, musia byť s nami v integrite. Iba vtedy môžu rôzne techniky na praktizovanie seba-pamätania priniesť výsledky.

Mať pokojné vedomie je veľmi dôležité. Nie je to len naše bohatstvo, ale podľa vesmírneho zákona aj naše základné právo! Swamiji hovorí, že osvietené bytosti prichádzajú na planétu Zem zaistiť, aby sme toto základné právo opäť získali. Správnou technikou pre dosiahnutie priestoru pokojného vedomia je swapoornatva – ukončenie so sebou samým. Swamiji opakuje: „Pokojné vedomie je vaše základné právo. Získajte ho späť a žite ho!“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 15. marec 2013

Náš život je najmä o vzťahoch

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda hovoril o ďalšom princípe života, o obohacovaní. Obohacovanie znamená s integritou a autentickosťou zobrať zodpovednosť za to, že sa zaviažeme neustále obohacovať seba a iných. Bude to rozpínať nás a život nielen v nás, ale aj okolo nás.

Obohacovanie znamená neustále sa rozpínať so štyrmi princípmi a neustále obohacovať iných, aby sa tiež rozpínali s týmito princípmi. Najčastejšia otázka v našej mysli zvyčajne je: „Prečo by som mal obohacovať iných s týmito štyrmi princípmi? Nestačí, že s nimi žijem ja?“ Swamiji odpovedá: „Mali by ste pochopiť, že život sa nám deje mimo nás. Vedomie je vo vnútri, ale život sa deje vonku. Keď budete mať vo vnútri hlbokú džungľu, jaskyňu, budete jesť nejaké lesné ovocie, piť z rieky, vôbec tam neuvidíte ľudí. Vtedy ich nemusíte obohacovať. Ale aj tak musíte obohacovať stromy, ktoré vám dávajú ovocie a rieku, ktorá vám dáva vodu.“ 

V našom praktickom živote sa život deje mimo nás. Swamiji vyzýva, aby sme to analyzovali, zvnútornili sa s tým, pochopili to. Vysvetľuje, že sme iba zbierka identít. Sme napríklad dcéra, sestra, matka, manželka, nevesta, priateľka, učiteľka, ctiteľka. Ak naša osobnosť predstavuje 100 %, každá z identít zaberá určité percento nášho bytia. Naša identita dcéry môže byť naplnená a život dcéry sa nám môže diať iba vtedy, keď bude náš otec obohatený. To znamená, že každá osoba, ktorá vytvára vaše vzťahy a s ktorou sa vám deje náš život, musí byť obohatená, aby váš život bol úplný a obohatený. Keď budete obohacovať iba seba, nezažijete naplnenie, úplnosť, život. Jediný spôsob ako zažiť naplnenie v živote, je obohacovať iných.“ 

Swamiji hovorí: „Obohacovanie iných je základnou potrebou vášho života. Je potrebné pre to, aby ste zažili naplnenie. Nikdy nemôžete byť naplnení, úplní, keď nebudú naplnení ľudia, ktorí sú súčasťou vášho života. Obohatenie o štyri princípy zažijete iba vtedy, keď všetci budú obohatení o tieto princípy. Iba vtedy, keď obohatíte všetkých, s ktorými sa vám deje život, váš život bude naplnený a obohatený. “

Prečo by sme mali obohacovať život iných, keď je svet nakoniec iba ilúzia? Swamiji vysvetľuje: „Pravdu, že svet je iba ilúzia, si môžete uvedomiť iba vtedy, keď zažijete úplnosť, naplnenie. Iba vtedy, keď obohatíte iných, obohatíte aj seba. Iba vtedy, keď začnete učiť iných, uvedomíte si túto pravdu úplne. V sanskrite je jedno príslovie: Keď budete počúvať Majstra, pochopíte iba 25 %. Keď si vyjasníte vaše pochybnosti, pochopíte 50 %. Keď budete hovoriť s priateľmi, pochopíte 75 %. Keď začnete učiť a podieľať sa s nimi, iba vtedy pochopíte 100 %.“ 

Kým neobohatíme tých, s ktorými sa deje náš život, nezažijeme naplnenie. Keď ľudia, s ktorými žijeme, nebudú vyžarovať štyri princípy, nezažijeme naplnenie, úplnosť, pravdu. Swamiji opakuje: „Život sa deje vonku. Iba vedomie sa deje vo vnútri. Samotný život sa deje vonku. Pretože vedomie je vo vnútri, myslíte si, že život sa vám deje vo vnútri. Zdroj života je vo vnútri, ale dianie je vonku.“ Swamiji pokračuje: „Nevzdávajte sa seba a ľudí! Ak sa vzdáte iných, vzdáte sa seba. Ak nemáte trpezlivosť, aby ste obohacovali iných, nemáte trpezlivosť obohacovať seba. Ak vám chýba trpezlivosť obohacovať iných, vzdali ste sa ich! Keď sa vzdáte seba, to čo sa vám stane na fyzickej úrovni je choroba, na mentálnej úrovni je to depresia. Keď sa vzdáte sami seba, na fyzickej úrovni si podlomíte zdravie, na mentálnej úrovni upadnete do depresie, na duchovnej úrovni padnete do zajatia. Keď sa nevzdáte sami seba, vybudujete si jogínske telo, védsku myseľ, osvietené vedomie. Ak máte vzorec vzdávať sa ľudí, vzdávate sa seba. Každý človek, ktorého ste obohatili, je ako jedna ruka navyše, ktorú máte. Každý človek, ktorého ste sa vzdali, je ako jedna zlomená ruka. Ak sa vzdáte sami seba, upadnete do depresie. Ak sa vzdáte iných, upadnete do osamelosti.“ 

Rozpínanie v našom vedomí nastane iba vtedy, keď budeme obohacovať iných. Inak nikdy nezažijeme vnútorné naplnenie. Náš život sa bude rozpínať a dávať nám skúsenosť obohatenia iba vtedy, keď sa nevzdáme seba ani iných. Keď sa budeme napínať do očakávaní iných, náš život sa bude rozpínať. Zažijeme naplnenie, radosť, bude sa v nás diať život. Kým ostaneme zachytení v myšlienke, že život sa deje iba vo vnútri, všetko povedie iba k väčšej neúplnosti a nenaplneniu. Bude to ako dom postavený na piesku alebo dom bez základov. 

Náš život musí stáť na základoch správneho pochopenia...


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 14. marec 2013

Zodpovednosť znamená rozpínanie vašich možností

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda definoval zodpovednosť: „Zodpovednosť znamená žiť a odpovedať na život - myslieť, hovoriť a konať na základe pravdy, že ste zdrojom všetkého diania vo vás a okolo vás. Preto ste zodpovední za všetko dianie vo vás a mimo vás.“ 

Najväčšia otázka, ktorú máme, je: „Ako môžem byť zodpovedný za všetko, čo sa deje okolo mňa? Môžem byť zodpovedný za to, čo sa deje v mojom vnútri. Ako môžem byť zodpovedný za to, čo sa deje mimo mňa? Ak sa mi stane nejaká nehoda, ako môžem byť za to zodpovedný?“ Swamiji odpovedá: „Človek, ktorý sa necíti zodpovedný ani za svoje konanie, je ako zviera. Žije na veľmi nízkej úrovni vedomia. Človek, ktorý sa cíti zodpovedný za svoje konanie, je ľudská bytosť. Žije na strednej úrovni vedomia. Človek, ktorý zoberie zodpovednosť aj za konanie iných, je božská bytosť. Žije vo vedomí vodcu – Ishwaratva. Niekedy možno nie ste príčinou nejakej udalosti, ale keď to ovplyvňuje váš život, ste za ňu zodpovední. Iba preto, že sa necítite príčinou podľa vašej logiky, nemôžete povedať, že nie ste zodpovední z pohľadu pravdy.“

Swamiji vysvetľuje, že pokým nezoberieme zodpovednosť, nedokážeme zlepšiť situáciu a nebudeme sa ani rozpínať vo svojom vnútornom priestore. Sloboda je základnou podmienkou pre náš rast. Zodpovednosť prinesie skúsenosť slobody a naše vedomie sa začne rozpínať. Vtedy budeme žiť vo vedomí vodcu – Ishwara. Keď zoberieme zodpovednosť, keď začneme byť zodpovední, začnú sa cez nás intenzívne vyjadrovať rôzne schopnosti. Začnú sa cez nás vyjadrovať všetky priaznivé veci.

Swamiji pokračuje: „Zodpovednosť rozšíri vaše možnosti. Zodpovednosť znamená odpovedať na seba a svet na základe vašich najlepších možností. Zodpovednosť vo vás prebudí nielen vodcovské schopnosti, ale aj vedomie vodcu. Schopnosti a vedomie sú dve odlišné veci. Ak vo vonkajšom svete zoberiete zodpovednosť za nejakú pozíciu, funkciu, môžete vyjadriť vlastnosti vodcu. Ale keď zoberiete zodpovednosť za všetko dianie vo vás aj okolo vás, vtedy vyjadríte vedomie vodcu. Zodpovednosť znamená odpovedať na základe vašich najlepších možností. Keď sa rozpínate, vaše záväzky a zodpovednosti sa vo vašom bytí rozpínajú ďalej a vyjadrujú všetky vaše možnosti. Buď reagujete alebo odpovedáte. Sú iba dva spôsoby ako môžete vytvárať svoj vzťah so svetom. Ak cítite, že nie ste zodpovední, vtedy reagujete. Ak cítite, že ste zodpovední, vtedy odpovedáte. Keď sú všetky vaše činnosti odpoveďou, ste Karma yogi - nezväzuje vás žiadna karma, žijete v priestore ukončenia. Keď cítite, že nie ste zodpovední, vtedy reagujete. Reagovanie vytvára zajatie, udržiava vás v priestore neukončenia.“ 

Na to, aby sme sa stali vodcom, stačí mať vedomie vodcu. Je to nezávislá inteligencia, ktorú nie je možné ukryť. Ak ju budeme mať, každý bude vedieť, že sme vodcom. Keď zoberieme zodpovednosť, uvedomíme si všetky naše možnosti. Vedomie vodcu prinesie nielen úspech vo vonkajšom svete, ale aj vnútorné naplnenie. Zodpovednosť spôsobí, že si uvedomíme všetky naše možnosti. Swamiji hovorí, že množstvo politikov má moc, pozície, ale chýba im vedomie vodcu. Trpia depresiou a trápia sa. Nikdy si nebudú užívať moc, ktorú majú, kým nedosiahnu stav zodpovednosti, stav vodcu. Ich postavenie ich zväzuje a prináša utrpenie nielen im, ale aj iným. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 13. marec 2013

Napĺňanie iných vás posilňuje

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda odhalil novú definíciu autentickosti. Najstarším záznamom, v ktorom sa objavilo slovo autentickosť - Sraddha, je Kathopanishad. Nachiketa (malý chlapec, ktorý prišiel za Yamom – pánom smrti) je v ňom popísaný ako „ten, koho vlastní autentickosť“. Swamiji hovorí, že autentickosť by mala vlastniť nás a nie my autentickosť... 

Swamiji definuje autentickosť ako stav, v ktorom sme ustálení na vrchole svojich možností a reagujeme na život na základe toho ako vnímame sami seba (čo cítime, že sme my), ako sa premietame, ukazujeme pred inými a čo iní očakávajú, aby sme pre nich boli (ako nás vnímajú). Všetky tri zložky spolu vytvárajú našu osobnosť, naše bytie. Autentickosť znamená žiť na vrchole možností všetkých troch zložiek nášho bytia. Swamiji opakuje: „Tri zložky vášho bytia sú: identita, o ktorej veríte, že ste to vy identita, ktorú ukazujete iným a očakávania iných, ktoré od vás majú. Život na vrchole možností všetkých troch je Sraddha – autentickosť. To, čomu veríte, že ste vy, by malo byť na vrchole vašich možností a neustále sa posúvať vyššie a vyššie. To ako sa premietate pred inými, by ste mali posúvať až na vrchol možností. To ako naplníte očakávania iných, ako naplníte ich život, by ste mali napínať až na vrchol vašich možností.“

Jeden z najdôležitejších problémov, ktorý máme, je otázka: „Prečo by sme mali zobrať zodpovednosť za očakávania iných, ktoré od nás majú?“. Swamiji odpovedá: „Vo vnútornom vedomí každého, kto má od vás očakávania, sedíte vy sami a spôsobujete, že od vás niečo očakávajú. Za to, že iní majú od vás očakávania, sú zodpovedné niektoré vaše slová a reč tela. Žiť na vrchole vašej zodpovednosti je Sraddha. Chcem, aby ste pochopili dôležitú pravdu. Niektorá časť vo vás, ktorú potláčate a ktorá sa chce realizovať, sa usadí v srdci iných. Potláčaná časť sa stane očakávaním, ktoré od vás majú iní preto, aby sa realizovala. Počúvajte! Keď nie ste pripravení počúvať vaše vlastné srdce a rozpínať sa, božstvo vám pomôže tak, že vytvorí očakávania, ktoré od vás majú iní, aby ste sa mohli rozpínať.“

Swamiji hovorí zo svojej vlastnej skúsenosti, že keď sa rozhodol naplniť očakávania, ktoré od neho mali iní, uvedomil si, že to bolo aj jeho vlastné očakávanie od seba samého: „Keď naplníte očakávania iných, ktoré od vás majú a uvedomíte si, že to boli aj vaše vlastné očakávania, dosiahnete priestor sebarealizácie. Keď sa začnete rozpínať do očakávaní iných a uvedomíte si, že to boli aj vaše vlastné očakávania, idete po ceste sebarealizácie. Pokým si budete myslieť, že sa rozpínate iba kvôli očakávaniam iných, budete mať v sebe neustále podráždenie. Počkajte! Keď si uvedomíte, že to bolo aj vaše vlastné očakávanie, budete cítiť naplnenie, radosť, radosť zo sebazaprenia a obetovania sa. Ľudia sa pýtajú ako môže byť sebazaprenie radostné? Ak urobíte sebazaprenie a obetovanie sa iba preto, že to boli očakávania iných, bude to pre vás bolestivé. Ale keď pochopíte pravdu a začnete sa napínať do očakávaní iných, uvedomíte si, že sú to vaše vlastné očakávania od vás samých. Potom to nebude viac annyakara (očakávania, ktoré od vás majú iní). Budete sa rozpínať do vašej mamakry a ahamkary. Viac nebudete mať pociť nátlaku od iných.“ 

Iba vtedy, keď naplníme očakávania iných, uvedomíme si, že to boli naše vlastné očakávania. Swamiji hovorí, že očakávania iných sú iba zvonením budíka, ktorý nás prebudí podľa času, ktorý sme si sami nastavili. Očakávania iných od nás nie sú našim nepriateľom. Takisto ako budík, ktorý sme si sami nastavili, aby nás zobudil. Očakávania iných od nás sú iba našim priateľom, ktorý nám pomáha prebudiť sa, pretože sme o to požiadali. Swamiji pokračuje: „Keď iní majú od vás očakávania, pokloňte sa im ako stelesneniu Mahadevu! Nenaplnená časť mamakary, vaše vlastné myšlienky, ktoré o sebe máte, ktoré nie ste pripravení počúvať a ktoré neustále potláčate, prichádzajú do srdca iných. Keď niečo potlačíte v jednom tele, objaví sa to v inom tele, pretože pri koreni našej mamakary sme všetci prepojení. Nakoniec, koreň mamakary je Ananda Gandha, v ktorej sme všetci jedno. Takže keď niečo potlačíte v tejto mamakare, objaví sa to v inej mamakare ako annyakara.“

Keď nie sme pripravení rozpínať sa, božstvo nám pomôže tým, že vytvorí očakávania v iných, aby sme sa mohli rozpínať. Očakávania iných, ktoré od nás majú, nie sú z dôvodu nepriateľstva, nátlaku, utrpenia, mučenia. Toto pochopenie odstráni všetko utrpenie a podráždenie, ktoré máme, keď iní od nás niečo očakávajú. 

Swamiji pokračuje: „Koreňom mamakary je vaša duša, v ktorej sme všetci jedno. To čo potláčate v jednom tele, sa objaví v inom. Keď potláčate vaše vlastné očakávania vo vašom tele a nie ste pripravení počúvať, objavia sa v inom tele ako očakávania iných od vás, aby vám dali ešte jednu šancu. Očakávania, ktoré majú od vás iní, nie sú nič iné ako ešte jedna pripomienka, ešte jedna šanca, ktorú vám dal Guru, Boh.“ 

Mamakara – naša skúsenosť o nás, to ako vnímame sami seba
Ahamkara – to ako sa ukazujeme pred inými
Annyakara – to čo od nás očakávajú iní 
Ananda Gandha – čakra nachádzajúca sa v oblasti medzi treťou a štvrtou čakrou, cez ktorú je možný priamy prístup a spojenie s univerzálnou kozmickou energiou


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 12. marec 2013

Podstata duchovna

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda predstavil štyri dôležité princípy života, ktoré sú podstatou duchovna. Tieto štyri princípy sú: integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie. Swamiji bude postupne o nich hovoriť aj na nasledujúcich satsangoch.

Na planéte Zem vzniklo množstvo rôznej duchovnej literatúry, písiem a filozofií. Štyri princípy sú doslova podstatou všetkých duchovných písiem, všetkých duchovných právd. Tak ako Bohovia a démoni čerili Mliečny oceán, aby získali čašu nektáru nesmrteľnosti, Swajimi získal čerením oceánu duchovných písiem čašu nektáru – štyri princípy, o ktoré sa s nami podieľa. Pomocou nich je možné dosiahnuť všetko - fyzické zdravie, mentálne zdravie, bohatstvo, úspech v zamestnaní aj to najvyššie - osvietenie. So štyrmi princípy je možné prakticky, účinne a zručne zvládnuť všetky problémy a konflikty v živote.

Prvým princípom je integrita. Integrita znamená, že splníme každú myšlienku a slovo, ktoré sme dali sebe a iným a zažijeme stav poornatva - ukončenie so sebou a životom. Swamiji hovorí, že všetci poznáme úprimnosť viac ako etiku, morálku. Ale s princípom integrity ide o niečo hlbšie ako je úprimnosť. Pri úprimnosti si ctíme a dodržiavame iba slová, ktoré sme dali iným. Ale s integritou si musíme ctiť aj slová, ktoré sme dali sebe! Úprimnosť nie je integrita. Integrita je aj úprimnosť! 

Spoločnosť nás bohužiaľ učí, že si musíme ctiť slová, ktoré sme dali iným, ale zabúda nás učiť, že si musíme ctiť aj slová, ktoré sme dali sebe. Robí to pre svoj vlastný prospech. Slová, ktoré sme dali sebe, sú rovnako dôležité alebo dôležitejšie ako slová, ktoré sme dali iným. Swamiji vysvetľuje: „Váš život, prúd vášho života, úroveň spokojnosti, stupeň naplnenia a skúsenosť naplnenia, ktorú cítite vo vašom živote, to všetko závisí od slov, ktoré ste dali sebe a od toho, ako si ctíte tieto slová! Slovo, prísľub, ktorý ste si dali, vytvára kostru vášho života. Ak sa zaviažete, že sa stanete lekárom a nebudete si toto slovo, prísľub ctiť a nebudete sa ani namáhať, aby ste ho vo svojom srdci ukončili, toto slovo bude visieť vo vašom srdci ako nenaplnený záväzok. Čím viac záväzkov voči sebe porušíte, tých viac sebadôvery vo svojom živote stratíte!“

Keď nedokážeme splniť slová, ktoré sme dali iným, aspoň im povedzme, že nebudeme schopní splniť, čo sme povedali. Urobme ukončenie. Keď si nectíme záväzky, ktoré sme dali, zoberie to z nás život. 

Swamiji pokračuje: „Ctite si slovo, ktoré ste dali iným ako svoj život! Ctiť si ho znamená integritu. Keď ho nedokážete splniť, aj keď do toho vložíte svoj život, až potom ho ukončite! Aj to je integrita. Keď porušíte slovo, ktoré ste dali sebe a iným, nebude sa vo vás diať život. Keď porušíte slovo, ktoré ste dali sebe, stratíte dôveru v seba. Keď porušíte slovo, ktoré ste dali iným, stratia dôveru k vám.“ 

Swamiji hovorí, že ľudia trpia nízkym sebavedomím viac ako samotnou závislosťou, ktorú majú, či je to alkohol, drogy, fajčenie, dokonca aj spánok a rozprávanie a mnohé iné! Neustále si sľubujú, že prelomia tieto závislosti, ale znova a znova sľuby porušia. Swamiji vysvetľuje: “Vždy keď si budete ctiť slovo, ktoré ste dali sebe, vo vašej svalovej pamäti a bio-pamäti začne pretekať sedôvera. Vždy keď si budete ctiť slovo, ktoré ste dali iným, začne pretekať dôvera vo vašich vzťahoch s nimi. Keď iní stratia dôveru vo vás, prídete o bohatstvo vášho života. Keď vy stratíte dôveru v seba, zoberie to z vás samotný život!“ 
Keď porušíme slovo, ktoré sme dali sebe, stane sa to súčasťou našej bio-pamäte. Keď to budeme robiť neustále, stane sa to súčasťou našej svalovej pamäte. Swamiji hovorí, že vtedy ani sila vôle nedokáže vyliečiť naše telo. Preto si niektorí ľudia nedokážu vyliečiť ani bolesť hlavy alebo kašeľ a niektorí majú silu vyliečiť sa aj z rakoviny. Potrebujeme urobiť ukončenie sami so sebou. Keď sme v integrite so sebou, každé slovo, ktoré povieme sami sebe, dodržíme. Vtedy nás budú počúvať aj naše svaly! Swamiji vysvetľuje, že slová, ktoré hovoríme sebe alebo iným, môžu byť nektárom alebo jedom. Slová, ktoré si neustále hovoríme, by nás mali obohacovať, inšpirovať, napĺňať nadšením a prinášať osvietenie. 

Integrita je prvým princípom v živote. Keď začneme myslieť a hovoriť s integritou, nastane v nás najvyšší možný proces čistenia. Naše vnútro sa stane čistým, začne žiariť. Swamiji hovorí: „Váš vnútorný priestor je ako zanedbaná, zničená krajina s množstvom pichľavých kríkov a buriny. To je dôvod, prečo sa z vás každé vaše rozhodnutie v biznise, každý plán o vašej budúcnosti v kútiku mysle smeje, robí si z vás žarty, pozerá sa na vás ako na komedianta. Sami seba vnímate iba ako komedianta. Neustále sa môžete snažiť, aby ste sa stali hrdinom, ale sami seba vnímate iba ako komedianta, pretože ste neustále porušovali slová, prísľuby, ktoré ste si dali. Takže teraz, keď plánujete vašu budúcnosť, zostávate na všetkých porušených sľuboch z minulosti a nie ste schopní, aby sa udiala. Keď začnete myslieť a hovoriť s integritou, udejú sa vo vás tie najvyššie možnosti!“

Swamiji zadal úlohu pre dnešný deň - napísať zoznam všetkých sľubov, ktoré sme si dali a nesplnili. Povedzme si, že ich nebudeme schopní splniť a ukončime ich. 
„Keď si ctíte slová, ktoré ste si dali, zažijete obrovskú sebadôveru, ktorá je základom toho, aby sa vo vás začal diať život. Slovo, ktoré ste dali sebe, by ste si mali ctiť ako samotný život!“


Z večernej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. marec 2013

Posolstvo Paramahamsa Nithyanandu z osláv Maha Shivaratri 2013

Paramahamsa Nithyananda v úvode uviedol, že počas posledných troch mesiacov sa sanga stala novou, pretože aj jeho učenie sa stalo novým. Pre tých, ktorý nenavštívili ašrám v Bidadi a nepočúvali učenie Swamijiho dlhšiu dobu, uviedol podstatu štyroch dôležitých princípov - integrity, autentickosti, zodpovednosti, obohacovania seba a iných. Swamiji hovorí, že žitie týchto princípov prinesie každému osvietenie. Vyzval všetkých, ktorí ho považujú za svojho guru, učiteľa alebo vodcu, svojich ctiteľov, žiakov, nasledovateľov, návštevníkov, každého z nás, aby sme aplikovali tieto princípy vo svojom živote. Je to najväčší dar, nektár, ktorý sme dostali od Maha Kalabhairavu. Bez tohto daru by sme sa nedokázali zmeniť, obnoviť, čeliť všetkému a cítiť nadšenie zo života. Swamiji hovorí, že akokoľvek sa snaží slovami popísať tieto štyri princípy, pokým ich sami nezačneme žiť, nedokážeme pochopiť akú majú silu. Iba vtedy, keď ich začneme žiť, keď sa stanú našou skúsenosťou, spoznáme silu týchto princípov. Pomocou nich dokážeme čeliť každému problému v živote. Tieto štyri princípy, učenie o nich, je to najlepšie čo Swamiji dal nám všetkým. 

INTEGRITA znamená naplniť myšlienky a slová, ktoré sme dali sebe a iným. Integrita znamená zažiť stav poornatva - ukončenie so sebou a životom. 
Nie je to filozofia! Keď budeme žiť štyri princípy, otvorí to naše vedomie, strhne nepotrebné vrstvy a prinesie dary, ktoré nás urobia nesmrteľnými. Nie sú to len veľké slová! Iba tento jeden princíp – integrita – je obrovským darom, ktorý z nás môže urobiť nesmrteľných. Dokáže vykoreniť množstvo negatívnych vzorcov! Často vidíme, že budeme zlyhať, keď sme ešte nezačali ani konať. Táto negatívna myšlienka, toto slovo pritiahne zlyhanie a naozaj ho zažijeme. Keď budeme myslieť s integritou, všetko sa stane vedomým procesom, ktorý odstráni veľa negatívnych myšlienok a vzorcov! 

AUTENTICKOSŤ znamená byť ustálený na vrchole možností a reagovať na život z pozície toho ako vnímame sami seba, ako sa premietame iným a ako nás vnímajú iní. Autentickosť znamená zosúladiť na vrchol svojich možností to ako vnímame sami seba, to čo premietame iným a to ako nás vidia iní. Autentickosť vytvorí priestor, v ktorom je všetko možné. Všade, vo všetkých oblastiach života budeme vidieť iba vrchol svojich možností – v oblasti zdravia, kariéry, vzťahov, bohatstva, ... Iba vtedy, keď budeme autentickosť žiť, uvidíme aký nádherný je priestor možností! Vtedy budeme žiť na vrchole svojich možností vo všetkých oblastiach nášho života. Autentickosť spôsobí, že budeme žiť všetky možnosti nášho života. Swamiji hovorí: „Iba ten, kto je ustálený v autentickosti, zažije osvietenie! Autentickosť, odvaha byť autentický je najvyšším princípom, pravdou, skúsenosťou. Autentickosť znásobuje vaše možnosti. Autentickosť je ako mať vlastného vnútorného guru, ktorý vás vedie a inšpiruje k novým možnostiam a môže vás doviesť k tomu najvyššiemu!“ Keď sa natiahneme do annyakary iných o nás (očakávania, ktoré od nás majú), vytvorí to v nás veľké množstvo energie, vyjadria sa v nás nové výnimočné energie a nadšenie. Iba s autentickosťou je možné obohacovať seba aj iných. V priestore možností je možné všetko!

Swamiji hovorí, že môžeme žiť aj bez štyroch princípov. Bude to však život na „mikro“ úrovni. Keď budeme žiť so štyrmi princípmi, zažijeme kvantový skok!

ZODPOVEDNOSŤ znamená žiť a reagovať na život z pohľadu pravdy, že sme zdrojom všetkého a preto sme zodpovední za všetko v nás aj okolo nás. Swamiji hovorí: „Človek, ktorý neberie zodpovednosť za svoje skutky, má vedomie zvieraťa. Človek, ktorý berie zodpovednosť za svoje skutky, má ľudské vedomie. Človek, ktorý berie zodpovednosť aj za iných, má božské vedomie, vedomie vodcu!“ Zoberme zodpovednosť za všetko, čo nám ovlyvňuje život, čo sa nás dotýka, aj keď nie sme príčinou toho, čo sa deje. Iba vtedy sa staneme vodcom. Keď cítime zodpovednosť za viac a viac vecí, tým viac energie bude vyžarovať z našej bio-pamäti a svalovej pamäti.

So štyrmi princípmi priamo zažijeme nebo v našom živote! Štyri princípy sú cestou k nesmrteľnosti! Štyri princípy obohacujú náš život!

OBOHACOVANIE znamená zobrať zodpovednosť za to, že budeme obohacovať život okolo nás aj v nás. Život sa nám deje vďaka iným. Nie vtedy, keď žijeme sami niekde v lese... Našu identitu napĺnajú iní. Náš život je prepojený s inými. Iba vtedy keď obohacujeme iných, deje sa nám život. 

Každý z princípov do nás vlieva inú energiu. Jeden princíp vedie k druhému. Swamiji hovorí: „Štyri princípy sú darom Šivu. Prineste ich do vášho života ako vaše myslenie, cítenie, život, chápanie, ako vaše samotné bytie. Urobí to vo vás zázraky! Používajte štyri princípy vo vašom živote ako najviac môžete. Aj trocha praktizovania prinesie zázraky! Štyri princípy zodvihnú vás a váš život do neba. Pamätajte na štyri princípy a začnite ich žiť. Dokážu vyriešiť všetky vaše problémy!“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. marec 2013

Transformácia vašej negativity je schopnosťou Šivu

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda hovoril o Shivaratri. Je to sviatok v Hindu tradícii, ktorý sa každý rok oslavuje na vyjadrenie úcty Šivovi – najvyššiemu Bohovi. Shivaratri je deň, kedy nadčasovosť vstúpila do priestoru času. Tento deň je najstaršou oslavou, pretože dnes sa začal počítať čas!

Swamiji vysvetľuje, že Shivaratri je deň, kedy sa nadčasovosť, bezmennosť a beztvarosť objavila v priestore času, mena a tvaru ako Arunachaleshwara. Objavila sa, aby vyriešila konflikt medzi Brahmom (stvoriteľom vesmíru) a Višnuom (udržiavateľom vesmíru) a dala im osvietenie. 

Konflikt vznikne iba vtedy, keď sú na oboch stranách prítomné egá. Egá sú zodpovedné za vznik konfliktu. Ak jedna zo strán nemá ego, konflikt nenastane. Pre každý konflikt sú potrebné dve egá, ktoré nie sú pripravené riešiť, prevziať zodpovednosť, byť autentické a zobrať zodpovednosť za neautentickosť iných. Konflikt je možný iba vtedy, keď chýba integrita, autentickosť, zodpovednosť za vlastné skutky, zodpovednosť za nezodpovednosť iných a princíp obohacovania. Keď chýba princíp obohacovania, je to sebeckosť. Konflikt je možný iba vtedy, keď chýbajú všetky štyri princípy. Konflikt medzi Brahmom a Višnuom sa týkal toho, ktorý z nich je dôležitejší, významnejší. Jeden druhého vystavovali neautentickosti, ale neboli schopní uvedomiť si vlastnú neautentickosť a zobrať zodpovednosť za neautentickosť toho druhého. 

Každý, kto je zviazaný v priestore času, mena a tvaru, musí zobrať zodpovednosť za nezodpovednosť iných. Ak na to zabudne, vznikne konflikt. Ľudia, ktorí necítia zodpovednosť ani za svoje vlastné skutky, žijú v chudobe. Neznamená to vo fyzickej chudobe, ale na nízkej úrovni existencie, na úrovni zvierat. Ľudia, ktorí berú zodpovednosť za svoje skutky, sú ľudskými bytosťami. Ľudia, ktorí berú zodpovednosť aj za nezodpovednosť a neautentickosť iných, za ich skutky, sú vodcami. 

Brahma ani Višnu neboli pripravení uvedomiť si svoju vlastnú neautentickosť a prevziať zodpovednosť za neautentickosť toho druhého. Swamiji hovorí: „Uvedomte si jednu pravdu. Vo chvíli keď máte konflikt, stratíte svoj najvyšší vnútorný priestor. V tomto priestore neexistujú žiadne konflikty. Keď máte konflikt, váš najvyšší vnútorný priestor je stratený. Brahman aj Višnu stratili tento priestor, preto sa celý vesmír ocitol v stávke! Jeden „chlapík“, ktorý bol zodpovedný za všetko, musel prísť a každého zachrániť, musel zobrať zodpovednosť za nezodpovednosť a neautentickosť každého, vstúpil do priestoru času, mena a tvaru ako Arunachaleshwara. Objavil sa Mahadeva (Šiva), aby učil pravdu tých, ktorí sú zviazaní v priestore času, mena a tvaru. Každý, kto je zviazaný priestorom, časom, menom a tvarom musí zobrať zodpovednosť za svoju existenciu. Mahadeva sa zjavil, aby vyriešil konflikt a pripomenul Brahmovi aVišnuovi, aby zobrali zodpovednosť za spôsob svojej existencie.“

Swamiji vysvetľuje, že Mahadeva sa objavil v podobe ako Rudra (boh búrky, stelesnenie divokosti a nepredvídateľného nebezpečenstva). Všetky búrky, ktoré sa objavia v našom živote, nám pripomínajú našu neautentickosť. Všetky formy búrky, ktoré sa nám dejú v živote, nám pripomínajú, aby sme zobrali zodpovednosť za našu neautentickosť a nezodpovednosť. Mahadeva sa objavil Brahmovi a Višnuovi, aby ich vystavil ich vlastnej neautetickosti a prinútil ich zobrať zodpovednosť za svoju neautentickosť a aj za neautentickosť iných. 
Swamiji hovorí: „Mahadeva sa znova a znova objavuje vo vašom živote, aby vám pripomenul vašu neautentickosť a prinútil vás prevziať zodpovednosť. Vždy keď sa vo svojom živote budete pozerať na deštrukciu ako na pripomienku vašej neautentickosti a nezodpovednosti, viac to nebude deštrukcia vo vašom živote. Vtedy sa naučíte ako zmeniť všetko negatívne na pozitívne, aby ste tak posilnili svoj život! Ak máte schopnosť zo všetkého negatívneho urobiť pozitívne, vo chvíli keď sa to vo vašom živote udeje, ste Šiva – bezdôvodná priaznivosť!“ 

Swamiji pokračuje: „Keď pred vás predstúpi akákoľvek deštrukcia budete vedieť, že prichádza Rudra, aby vám pripomenul, že máte zobrať viac zodpovednosti a stať sa viac autentickými. Takto budete schopní premeniť všetko na priestor pozitivity a možností. Intenzívna integrita vám prinesie priestor pozitivity, pretože keď ste integrovaní, neustále budete zvažovať slová, ktoré hovoríte sebe a iným. Vykoreníte všetky negatívne predpovede a záväzky, ktoré dávate sebe a iným. Toto vás dovedie do priestoru pozitívnej pozitivity, skutočného pozitívneho priestoru. Autentickosť vám daruje priestor možností. Keď sa objaví Rudra, čelte mu s integritou a autentickosťou. Vtedy sa stane sa Šivom. Rudra sa stane Šivom - bezdôvodnou priaznivosťou. Stane sa priestorom zmien a obnovy, nielen priestorom deštrukcie! Ak sa stane priestorom obnovy, nie je viac deštrukciou! Priestor pozitivity a priestor možností spôsobia, že sa vo vás udeje Šiva. Vždy keď vidíte deštrukciu vo vašom živote z pohľadu, že sa to deje iba preto, aby ste sa rozpínali, ste v state Šivu. Rudra sa stane Šivom!“

Brahma mal byť ustálený v integrite. Višnu mal byť ustálený v autentickosti. Keď obaja zlyhali, nastal konflikt. Vtedy sa musela objaviť zodpovednosť, aby zobrala zodpovednosť za ich chýbajúcu integritu a autentickosť a pripomenula im, aby sa vrátili do priestoru integrity a autentickosti. To je obohacovanie. Mahadeva, stelesnenie zodpovednosti, sa objavil, aby obohatil Brahmu a Višnu a pripomenul im ich neintegritu a neautentickosť. Našťastie obaja urobili ukončenie a obnovili svoju integritu a autentickosť. To je dôvod, prečo vesmír stále funguje a je prístupný pre nás všetkých. Vždy keď medzi ľuďmi chýba integrita a autentickosť, Mahadeva sa objaví v priestore času, mena a tvaru, aby pripomenul ľuďom, že sa majú vrátiť k integrite a autentickosti. 

Swamiji pokračuje: „Keď do vášho života príde Rudra v podobe deštrukcie, čelte mu s integritou a autentickosťou. Nie je vaším nepriateľom. Je vaším vlastným bytím, ktoré vám pripomína, aby ste sa zamerali na autentickosť a zodpovednosť. Je to Šiva, váš samotný život, ktorý vás miluje, pretože On je Vy! Je bezdôvodnou priaznivosťou! Dnešný deň je pre každého dňom obnovy integrity, autentickosti, prevzatia zodpovednosti a obohacovania seba a iných. Pretože Mahadeva urobil v tento deň to isté. Objavil sa, aby priniesol vyriešenie konfliktu a obohatil osvietením. Oslávme udalosť zjavenia Mahadevu v priestore času, mena a tvaru tým, že v sebe obnovíme integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie. Dnes sa pre všetkých otvárajú dvere veľkých možností ako obnoviť našu integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie!“


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 9. marec 2013

Mier, moc a možnosti 

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda rozprával o štyroch princípoch z pohľadu úspechu: „Prístup do priestoru jedinečnosti vo vašom bytí je úspech. Úspech je možný pre každého z vás. Keď sa však udržiavate v priestore porovnávania, zabudnite na úspech! Priestor jedinečnosti je prístupný iba so štyrmi princípmi. Iba s ich správnym pochopením máte prístup do tohto priestoru. S integritou máte prístup do priestoru pozitivity. S autentickosťou máte prístup do priestoru možností. Najväčším bohatstvom pre každú ľudskú bytosť je priestor pozitivity. Priestor pozitivity znamená mať ultimátne zdravie. Priestor možností znamená mať ultimátne bohatstvo. Priestor vodcovstva znamená mať ultimátne vzťahy. Priestor osvietenia znamená mať to ultimátne vo všetkom!“ 

Bohatstvo sa nepočíta na základe peňazí alebo majetku, ktorý vlastníme. Bohatstvom je priestor možností, ktorý máme! Prirodzeným zákonom existencie je, že bohatstvo sa počíta na základe priestoru možností. Iba to nám prinesie vnútorné naplnenie! Veľakrát sa ľudia necítia vnútorne naplnení, aj keď majú „bohatstvo“... Bohatstvo, peniaze, majetok sú zdrojom najväčšieho utrpenia. Zabíjajú najviac ľudí na planéte Zem! Koncept peňazí zabíja milióny ľudí. Tak prečo dovolíme, aby sa to dialo?! 

Swamiji hovorí, že keď máme bohatstvo, cítime utrpenie kvôli zodpovednosti, ktorú bohatstvo prináša. Keď ho nemáme, trpíme pocitom chudoby a žiarlivosťou. Bez správneho pochopenia je bohatstvo, koncept bohatstva, najväčšou chorobou, ktorá zabíja na planéte Zem! Skutočným bohatstvom je priestor možností! Keď budeme mať bohatstvo, nebudeme trpieť, pretože dokážeme za neho zobrať zodpovednosť. Keď ho nebudeme mať, budeme vedieť čo máme robiť, aby sme ho mali a nebudeme trpieť pocitom chudoby. Swamiji opakuje: „Úspech je schopnosť dosiahnuť stav jedinečnosti, ktorá je vo vás! So správnym pochopením môže byť život oslavou!“ 

Swamiji hovorí, že „mať“ trpí strachom voči „nemať“ a „nemať“ trpí hnevom a nenávisťou voči „mať“! Tento prístup je najväčším zabijákom na planéte Zem. Bohatstvo je dôvodom pre mnoho zločinov. Swamiji hovorí, že máme neustále strach aj keď „máme“ a hnev a nenávisť voči tomu, keď „nemáme“, pretože sme nezažili vnútorný priestor možností. Aj keď „máme“, cítime za to iba „vynútenú“ zodpovednosť. Riešením na túto situáciu je zažiť vnútorný priestor možností!

Swamiji vysvetľuje, že keď zažijeme priestor možností, „koncept, ktorý udržiava smrť“ sa rozpustí. Koncept, ktorý udržiava smrť, predstavuje všetko, čo nie je priamo merateľné. Sú to všetky imaginárne pridané hodnoty a predstavy o ekonómii. Pre ľudí sú užitočné iba veci, ktoré sú priamo hmatateľné, s ktorými žijú – jedlo, oblečenie, domy, autá, šperky. Swamiji hovorí, že koncept ekonómie v medzinárodnom meradle nefunguje na princípe toho, čo je skutočné, ale na princípe toho, čo je vnímané a ako je to vnímané. Hodnota eura, dolára nie je založená na tom, čo môžu svetu zabezpečiť, ale na tom, koľko zbraní môžu ukázať! Zbraní, ktoré zoberú život v prípade akýchkoľvek pochybností... Imaginárne koncepty sa udržiavajú nažive bez akéhokoľvek spochybňovania... 

Swamiji vysvetľuje, že najväčšiu chorobu na planéte Zem – peniaze – môže vyriešiť univerzálna mena. Hovorí, že India má vyvinutý najlepší systém jedla, oblečenia, medicíny, vzdelávania a životného štýlu. To je „hardvér“, ktorý India má. Nanešťastie jediným problémom je, že chýba „softvér“. Swamiji hovorí, že ľudia, ktorí riadia krajiny a udrživajú imaginárne koncepty ekonómie by mali prísť do Indie, aby zažili vnútorný priestor možností!
Swamiji hovorí: „Mena by mala byť univerzálna. Politika by mala byť univerzálna. Vzdelanie by malo byť univerzálne. Veda by mala byť univerzálna. Náboženstvo by malo byť individuálne, originálne!!! Neglobalizujte náboženstvo! Náboženstvo by malo byť rozhodnutím každého jednotlivca! Každej viere, každej tradícii, každému náboženstvu by malo byť dovolené žiť! Aj vtedy, keď sa zdá „pokrútené“ a „nesprávne“! Nikto nemá právo súdiť vieru iných! Základným právom je praktizovať a žiť, čomu veríme! Každá ľudská bytosť by si mala uchovávať a oslavovať svoju individuálnu vieru. Možnosť konvertovať je právom každého, ale žiadne náboženstvo by nemalo byť násilím konvertované na iné! Každé náboženstvo by malo prekvitať!“

Mena, politika, vzdelávanie a veda by mali byť univerzálne. Keby bola politika univerzálna, neexistovali by žiadne vojny! Načo by bola armáda? Načo bojovať medzi sebou, načo míňať energiu a peniaze? Neboli by teroristi, žiadne pasy... Všetka energia a peniaze, ktoré sa venujú na budovanie armád a výrobu zbraní, by sa využili na vedenie a vývoj ľudských bytostí k vyjadreniu svojich najvyšších možností! 

Swamiji znova vyzýva: „Nech sú ekonomika a financie univerzálne! Nech je politika univerzálna! Nie politika, ale administratíva! Nech je vzdelanie univerzálne! Nech sú veda a vynálezy univerzálne! Nech je mena univerzálna! Nech je náboženstvo individuálne!“ 

Swamiji vysvetľuje, že ľudské bytosti robili všetko nesprávne - presne naopak! Hovorí, že všetky objavy a vynálezy, ktoré objavil Západ už pred 10 tisíc rokmi objavila India! Védska civilizácia má množstvo objavov. Stačí sa s nimi oboznámiť a nemíňať čas, peniaze a energiu na objavovanie toho, čo už objavené je! Na Západe je však všetko zamerané na podporu ega, mena a slávy! 

Swamiji urobil prehlásenie ku planéte Zem: „Kým budem vo svojom fyzickom tele, bude existovať univerzálna mena, veda, vzdelanie, individuálne náboženstvá a planéta bez hraníc! Je čas, aby sa priestor možností, ktorý prichádza s autentickosťou, stal víziou pre svet!“ Je potrebné inšpirovať tých, ktorí rozhodujú o svete. Iba vtedy, keď zažijeme priestor možností, nastane a zažijeme skutočný mier na planéte Zem! Nasledovatelia Swamijiho budú novou generáciou ľudských bytostí na planéte. Nedovoľme, aby pokračovalo nevedomie ľudskej spoločnosti! Je čas pochovať nesprávne inštrukcie vodcov, ktoré vznikli na základe ich nesprávneho chápania. Je čas vytvoriť globálnu civilizáciu a mier!

Celý svet by sa mal naučiť žiť štyri princípy – integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie seba a iných, aby sa všetci stali ľudskými bytosťami! Ľudia musia zažiť vnútorný priestor možností! Iba vtedy je možné zažiť priestor mieru! Priestor možností oslobodí ľudské bytosti od utrpenia „mať“ a „nemať“. Skutočný mier prinesie iba globalizácia... 

Swamiji prehlásil, že Nithyananda Dhyanapeetam vytvorí novú generáciu, ktorá zažije priestor možností a ktorá sa stane skutočnými budúcimi vodcami na planéte Zem. Buď zoberieme zodpovednosť za inšpiráciu súčasných politikov, aby začali vyjadrovať svoje najvyššie možnosti alebo vytvoríme nových politikov, ktorí budú inšpirovaní vyjadrovať a odovzdávať zo svojho bytia tie najvyššie možnosti...

Swamiji hovorí: „Keď zažijete priestor možností, nebudete potrebovať kradnúť pôdu, myseľ a bohatstvo iných. Kradnúť pôdu, myseľ, bohatstvo iných je terorizmus! Jedinou možnosťou ako zažiť mier je zažiť vnútorný priestor možností. Vnútorný priestor možností prinesie naplnenie. Priestor možností vám prinesie úspech, správne strategické plánovanie, život. Ak sa tak stane, prestanete robiť nátlak na iných, terorizovať iných.“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 8. marec 2013

Úspech je priestorom možností

Do májového programu Vnútorné prebudenie ostáva už iba 60 dní. Na včerajšom rannom satsangu Paramahamsa Nithyanandu mnohí prevzali kolektívnu zodpovednosť a zaviazali sa prísľubom, že obohatia iných tým, že ich budú inšpirovať a privedú ich na tento program tisíc! Swamiji doporučil všetkým, aby nepracovali s pocitom strachu, že v stávke je všetko. Vyzval ich, aby vo svojom vnútornom priestore nemali ani len myšlienku na to, že v stávke je všetko, pretože inak budú pracovať z pozície strachu. Vtedy sa bude diať vizualizácia zlyhania... 

Swamiji sa s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním zaviazal, že každý kto urobil prísľub obohatiť život iných a úspešne naplní prevzatú kolektívnu zodpovednosť, získa život, ktorý bude používaný štyrmi tattvas – štyrmi princípmi. Nebude to tak, že oni budú používať princípy, ale princípy budú používať ich! Swamiji hovorí: „Viac nebudete existovať. Princípy sa budú prejavovať cez vaše telo. To je osvietenie! Osvietenie znamená žiť tattvas (princípy) bez boja, úsilia a utrpenia.“ 

Swamiji hovoril o istom indickom kráľovi, ktorý pred tisíc rokmi postavil obrovský kamenný chrám pre Meenakshi. Bola to najväčšia stavba na svete. Chod chrámu udržiavalo 10 tisíc ľudí, ktorí sa usadili v jeho okolí. Je nemožné ani len predstaviť si, aké hlboké základy museli byť vykopané, aby udržali stáť takú obrovskú stavbu, 66 metrov vysokú. Kráľ vybudoval chrám a venoval ho samotnému Princípu – Bohu. Vo chvíli, keď sa rozhodol vybudovať ho, musel to byť moment, kedy sa v ňom prebudili všetky štyri princípy a začali cez neho žiť. V týchto momentoch bol kráľ určite osvietený. Inak by nebolo možné, aby nastal prelom v jeho myslení a rozhodol sa urobiť niečo nemožné možným. Aj dnes je nemožné urobiť to! Swamiji hovorí, že sám nie je schopný ani len predstaviť si ako kráľ dokázal vybudovať stavbu takej obrovskej veľkosti z kameňov. Už vtedy keď pripravovali návrhy stavby, ľudská logika prirodzene najprv reagovala, že je to nemožné. Ako je potom možné, že to kráľ dokázal? Aj keď bol jeho guru jeho inšpiráciou, konečné rozhodnutie musel urobiť on. Swamiji študoval záznamy z akáše, aby zistil v akom stave bol vnútorný priestor kráľa v momente, keď povedal „áno“. Kráľ sa síce nestal osvieteným, nezostal v tomto stave vedomia natrvalo, ale aj tak je hodný toho, aby bolo pripomenuté, čo dokázal. Záznamy z akáše hovoria, že kráľ nielen že vybudoval túto obrovskú stavbu, ale úplne ju pokryl zlatom. Čo ho prinútilo, aby jeho vnútorný priestor povedal: „Áno, urobím to!“? Čo ho prinútilo, že sa zaviazal vybudovať chrám a pokryť ho zlatom? Asi 11 dní žil kráľ v priestore, kde sa nemožné môže stať možným, do ktorého sa dostal vďaka inšpirácii a iniciácii svojho guru. 11 dní žil v extáze, že je schopný urobiť čokoľvek nemožné možným. Extáza znamená priestor, kde je všetko nemožné možným. 

Swamiji hovorí: „Priestor možností je extáza. Ak sa vo vás usadí, je to ananda. Ak priestor možností zažije vaša svalová pamäť, je to extáza. Ak ho zažije vaša biopamäť a usadí sa v nej, je to ananda. Keď sa priestor možností stane vašou biopamäťou, je to blaženosť, ananda. Blaženosť, ananda, znamená priestor možností! Extáza je život, ktorý vteká do vašich svalov. Poďme takto žiť!“ 

Do májového programu Vnútorné prebudenie ostáva 60 dní na to, aby sa priestor možností stal súčasťou biopamäte všetkých tých, ktorí prevzali kolektívnu zodpovednosť priviesť na tento program tisíc ľudí. Swamiji ich vyzýva, aby týchto 60 dní využili na to, aby ich svalová pamäť zažila priestor, kde je všetko možné, aby zažila extázu. Nielen aby sa rozišli s únavou a nudou, ale aby nasali do svojho vnútorného priestoru extázu – priestor možností. Ich srdce, bytie by malo bez pochybností, trápenia, utrpenia a bez vizualizácie zlyhania neustále hovoriť: „Je to možné! Stane sa to!“ Neexistuje žiadne zlyhanie! Swamiji hovorí, že to čo vizualizujeme, to aj dosiahneme. Potom je aj naše zlyhanie úspechom, pretože je to presne to, čo sme sami chceli! V živote existuje iba úspech! Čo si vizualizujeme, to dostaneme! Existuje iba priestor možností! Swamiji všetkých inšpiruje: „Život začína v priestore možností. Priestor možností je extáza. Je to priestor, z ktorého z vás vyžaruje život.“ 

Keď budeme vo svojom vnútri cítiť priestor možností, nemožné sa stane možným. Je možné, aby sa na májovom programe zúčastnilo tisíc ľudí! Podľa slov Swamijiho bude tento program vrcholom všetkých možností. Slová „nie, nemožné!“ jednoducho zmiznú. Vo všetkých začnú ožívať a žiť štyri princípy – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie seba a iných. 

Swamiji hovorí, že naša osobnosť je vytvorená zo slova „nie“. Je daná spoločnosťou, v ktorej žijeme. Naša identita je vytvorená zo slova „áno“. Je nám prirodzene daná. Stačí, iba keď si spomenieme na koncept štyroch princípov a otvorí sa v nás priestor možností. Našou inšpiráciou a extázou budeme inšpirovať a obohacovať iných. Priestor možností je priestor, kde je všetko možné. Život na vrchole možností sa stane životným štýlom. 

Swamiji hovorí: „Darom integrity je priestor pozitivity (nie pozitívneho myslenia, ale jednoducho pozitívnej pozitivity). Darom autentickosti je priestor možností. Darom zodpovednosti je vodcovstvo, priestor vodcovstva. Darom obohacovania je osvietenie, priestor osvietenia. Ten, kto vidí priestor pozitivity, možností, vodcovstva a osvietenia je inkarnácia. Obohacovanie je osvietenie. Priestor pozitivity je radosť. Priestor možností je extáza. Priestor vodcovstva je ananda - blaženosť. Priestor osvietenia je nithyananda – večná blaženosť.“ 

Swamiji sa zaviazal všetkým, že prípravy na májové Vnútorné prebudenie aj samotný program budú prebiehať na vrchole jeho možností. Zaviazal sa, že všetkým dodá všetko potrebné a všetko čo je dostupné pre neho, aby sa tak stalo...


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 4. marec 2013

Sangu riadi zodpovednosť

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda popísal ako štyri princípy napĺňajú úlohu vodcovstva. Či pôsobíme ako vodca centra alebo ako ctiteľ, ktorý žije bežný život alebo ako vodca svetskej organizácie, keď konáme s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním iných, inšpirujeme každého okolo nás, aby robil to isté. 

Swamiji hovorí, že odhalil a dal svetu štyri princípy a je iba na nás, ako ich dokážeme absorbovať a žiť. Každý z nás musí zobrať zodpovednosť za to, aby zosúladil svoj život s týmito princípmi. Hovorí, že nechce určovať žiadne pravidlá. Chce iba to, aby tieto princípy boli aplikované autenticky. Hovorí, že verí nášmu srdcu a autentickosti a nestratí v nás nádej, aj keď nebudeme autentickí. Jediné pravidlo, ktoré dal je, že keď odhalíme vlastnú neautentickosť, nikdy si nepovedzme: „To je ok!“ Štyri princípy sú ako svetlo, ktoré nás vedie. Neustále sa v nich trénujme a ukážme ich svojim vlastným životným štýlom, ktorý bude na nich založený.

V sange musíme žiť štyri princípy a inšpirovať nimi iných. Všetko by sa malo riešiť iba na základe týchto princípov. Swamiji zdôrazňuje, že musíme inšpirovať ľudí, aby cítili nadšenie žiť tieto princípy.

Swamiji otvoril ďalšiu úroveň autentickosti. Chce, aby všetko čo má byť určené pre jeho potrebu (jedlo, oblečenie, bývanie, osobné veci, výdavky na cestovanie a životný štýl), schvaľovala sanga. Iba vtedy, keď presvedčí, že je to potrebné a sanga bude súhlasiť, dostane to. Majú právo pýtať sa, musia byť autentickí a neschvaľovať všetko iba preto, že sa jedná o Swamijiho. 

Swamiji sa rozhodol, že musí dokázať svoju autentickosť aj deťom v Gurukul (škole). Deti sú prirodzene autentické a priame. Nie sú prefíkané, nerobia rozhodnutia na základe žiadnej politiky, preto priamo upozornia aj samotného Swamjiho, keď nebude integrovaný a autentický. Swamiji zdôrazňuje, že každé rozhodnutie by malo byť urobené na základe otázky: „Prinesie to obohatenie o štyri princípy?“ Iba vtedy, keď Swamiji presvedčí deti o potrebe niečo mať a o tom, že to obohatí jeho aj iných o štyri princípy, bude to mať.

Swamiji prehlásil, že všetko čo dostane patrí sange a musí to byť použité na jediný účel – na priame posilnenie štyroch princípov. 

Swamiji hovorí, že každý vodca centra by mal byť „oblečený“ do štyroch princípov, nech sa deje čokoľvek. Mal by cítiť neustále nadšenie a jeho záväzok žiť podľa štyroch princípov by mal byť neotrasiteľný. Upozorňuje na to, že ľudia budú za vodcom prichádzať s rôznymi problémami a budú ho presviedčať, že štyri princípy nie sú dobré a nepomáhajú riešiť problémy. Budú sa neustále snažiť ospravedlňovať, prečo sami nenasledujú tieto princípy. Takisto sa budú snažiť dokázať, že vodca sám nežije podľa týchto princípov. Swamiji zdôrazňuje, že vodca musí zobrať zodpovednosť za neautentickosť každého.

Swamiji vyzýva, že musíme mať tieto princípy vtlačené do nášho bytia. Musíme mať trpezlivosť, nestrácať nádej v ľudí a presvedčiť ich, že žijeme podľa týchto princípov. Neustále sa musíme trénovať v autentickosti. Zdôrazňuje, že každý problém v živote by sa mal riešiť iba na základe štyroch princípov. 

Swamiji hovorí, že jediné čo ho robí šťastným je, keď žijeme štyri princípy. Nič iné ho neurobí šťastnejším ako je teraz. Každá jeho bunka sa cíti naplnená keď vidí, že žijeme tieto princípy. Vyhlásil, že jedine štyri princípy budú životom a skúsenosťou jeho samotného a sangy. 

Keď žijeme štyri princípy, počet konfliktov sa zníži. A ak sa vyskytne nejaký konflikt, riešme ho iba na základe týchto princípov – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie seba a iných. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 3. marec 2013

Vízia o novej ére sangy (duchovnej komunity)

V úvode rannej správy Paramahamsa Nithyananda uviedol, že čoskoro bude vydaná kniha o štyroch princípoch – integrite, autentickosti, zodpovednosti a obohacovaní seba a iných. Kniha bude príručkou, ktorá pomôže vybudovať sangu v každej krajine. Svet je neustále obohacovaný prostredníctvom štyroch princípov. Swamiji hovorí: „Pokým neprijmete prelomové myšlienky, neprelomíte vaše myslenie.“ S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním prehlásil, že je inkarnácia, ktorá prišla na planétu, aby žila, vyžarovala, podieľala sa a obohacovala vesmír o tieto štyri princípy. 

Swamiji odpovedal na otázky o Krama Brahmacharya, Naishtika Brahmacharya, Sannyas a Viraja homa. Zdôraznil, že je iba našou zodpovednosťou, aby sme sa rozhodli o ich prijatí. Ak cítime pochybnosti, nerozhodnosť alebo vnútorný boj, či sme toho hodní, či sme vyvolení alebo či by sme nemali byť vyvolení Swamijim, zodpovednosť za naše rozhodnutie musíme zobrať my sami. Swamiji nám dáva silu zobrať túto zodpovednosť a byť zodpovedným aj za našu vlastnú neautentickosť. Hovorí, že on je zodpovedný iba za priebeh a vedenie procesov. Hovorí, že ktokoľvek požiada o ktorúkoľvek iniciáciu, dostane ju. Ktokoľvek sa rozhodne urobiť prísľub a zaviazať sa, Swamiji berie zodpovednosť za jeho iniciáciu, neautentickosť a za výcvik. Zaväzuje sa k tomu, že ďalej bude niesť zodpovednosť, že bude neustále pripomínať, podporovať a pomáhať žiť štyri princípy ako skúsenosť. 

Ak máme pochybnosti, ak cítime zmätok, je to v poriadku. Znamená to, že nad tým aspoň rozmýšľame, uvažujeme. Znamená to, že naša energia je zameraná správnym smerom. Ak nie sme schopní zaviazať sa k Brahmacharya alebo Sannyas, ak nie sme schopní natiahnuť sa s našou integritou do autentickosti, je potrebné zistiť kde je a aký je náš základný vzorec, ktorý tieto pochybnosti vyvoláva, snažiť sa prelomiť ho a ukončiť. 

Krama Brahmacharya je prvý krok, ktorý je nasmerovaný k životu v Sannyas a môžu sa pre nehorozhodnúť mladí ľudia, ktorí ešte nedosiahli plnoletosť. Krama Brahmacharya znamená s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním nasledovať tie isté prísahy (vrattas) ako pri Sannyas : 
Brahmacharya – žiť v celibáte
Aastheya – nekradnúť a nepoužívať bez dovolenia to, čo patrí iným
Aparigraha – praktizovať život s mnimálnym množstvom vecí 
Sathya – žiť s integritou a pravdivo voči sebe a iným
Ahimsa – byť nenásilný v myšlienkach, slovách a činnostiach smerom k sebe a iným 
Ak sa človek po dosiahnutí plnoletosti rozhodne vydať alebo oženiť, je možné vzdať sa týchto prísľubov. 

Naishtika Brahmacharya je vyšší stupeň iniciácie do života v Sannyas. O iniciáciu je možné požiadať po dovŕšení plnoletosti. Po získaní iniciácie nie je možné vzdať sa týchto neodvolateľných prísľubov a vydať sa alebo oženiť. Ak z nejakých dôvodov, neautentickosti alebo nevedomia dôjde k zlyhaniu a porušeniu prísľubov, je možné urobiť prayaschitu (pokánie), prísľuby obnoviť a vrátiť sa do priestoru inregrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania a žiť ich ďalej. 

Po prijatí Sannyas nie je možné ani len dovoliť, aby existoval priestor na zlyhanie. Je potrebné byť neustále v priestore ukončenia. Nesmie existovať ani len strach zo zlyhania.

Viraja homa je proces, cez ktorý Swamiji prinúti samotnú bioenergiu a biopamäť žiť štyri princípy a päť vrattas s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním. To spôsobí, že množstvo vnútorných bojov a trápení v priebehu sekundy zmizne v ohni. Swamijiho bioenergia a biopamäť je naplnená týmito princípmi, preto vyžaruje veľkú silu - silu žiť tieto princípy bez námahy. Táto sila bude k dispozícii ihneď po iniciácii. Stane sa to jediným dotykom Swamijiho. Štyri princípy sa stanú samotnou biopamäťou, ktorú nebude možné zmeniť. 

Swamiji opakuje, že nám dáva silu a zodpovednosť vybrať si inicáciu, ktorú chceme. Naďalej berie zodpovednosť za to, že nás bude podporovať, že nás urobí kvalifikovanými pre to, čo si vyberieme, že nás bude neustále obohacovať a dovedie nás do stavu brahmacharya alebo sannyas.

Swamiji uviedol svoju predstavu o fungovaní sangy. Hovorí, že každý ašrám bude nezávislá organizácia (pheeta), za riadenie ktorej bude mať zodpovednosť každý. Je iba na integrite, autentickosti a zodpovednosti sangy, pre aký projekt sa rozhodne a zoberie kolektívnu zodpovednosť. Každý projekt by mal prinášať obohacovanie a sveta o štyri princípy. Všetky rozhodnutia budú v rukách sangy. Swamiji hovorí, že nám dáva k dispozícii energiu, sily a schopnosti, ale nebude do ničoho zasahovať. Takto otvára dvere novým možnostiam. 

Každý by mal mať zodpovednosť, každý by mal mať príležitosť prejaviť sa cez štyri princípy a obohacovať tak ďalších. Swamiji hovorí, že ak máme strach zobrať zodpovednosť, je to prejav našej neautentickosti. Keď budeme mať zodpovednosť, ľudia nás budú vystavovať našej neautentickosti. Ľudia sa budú navzájom vystavovať neautentickosti. Aj ten, kto je neautentický, má právo vystaviť nás našej vlastnej neautentickosti. To je správny spôsob ako rásť, ako si navzájom pomáhať rásť. 

Každý člen sangy by mal zobrať zodpovednosť a neustále žiť štyri princípy. Sanga by sa mala navzájom podporovať, pomáhať si a neustále obohacovať život iných o štyri princípy. 

No comments:

Post a Comment