Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

február

RANNÉ SPRÁVY PARAMAHAMSA NITHYANANDU za február 2013


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 25. február 2013

Život bez strachu je možný

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda vysvetlil podstatu nášho strachu. Dôvodom všetkých strachov, ktoré máme, je naša vlastná neautentickosť. Swamiji hovorí, že mnohí majú z neho strach, pretože ich vystavuje ich vlastnej neautentickosti. 

Autentickosť odstraňuje všetky naše strachy. Všetko čo nám pripomína našu neautentickosť je dhamma. Našu neautentickosť nám pripomína prirodzený zákon života. To je dôvod, prečo sa obávame života. Swamiji vyzval, aby sme urobili zoznam všetkého, čoho sa obávame. To všetko je prirodzeným zákonom nášho života - dhamma. Prečo sa bojíme? Dôvodom je naša neautentickosť. V konečnom dôsledku sa obávame jedinej veci – našej neautentickosti. Tak prečo ju nosíme so sebou? Ak sa obávame smrti, vieme, že nás vystaví našim neautentickým pripútaniam, emóciam, myšlienkam. Smrť je prirodzeným zákonom života. Swamiji hovorí, že sme vstúpili do života s tým, že sme prijali aj smrť. Potom ako sme sa dozvedeli, že smrť je jeho súčasťou a stále žijeme, podpísali sme dohodu: „Aj keď viem o smrti, budem žiť!“ Aj keď vieme o smrti, žijeme...

Neexistuje nič iné, čoho sa treba v živote obávať, okrem našej neautentickosti. Urobme zoznam všetkého, čoho sa obávame a pozrime sa na dôvod, prečo. Toto nám bude pripomínať našu neautentickosť. Toto nás bude vystavovať našej vlastnej neautentickosti. Jedine neautentickosť nás môže udržiavať v stave strachu. Obávame sa našej vlastnej neautentickosti. Naša neautentickosť je zdrojom nášho strachu. Je to rovnaké akokeby sme sa obávali svojho vlastného tieňa. Tieň spôsobuje viac strachu a strach viac tieňa...

Prečo máme strach z Majstra? Pretože nám neustále pripomína našu neautentickosť, ktorú si nechceme pamätať, ktorú chceme odložiť. Swamiji hovorí, že Majster je smrť, ktorá pred nami stojí v každej chvíli. Iba neautentickosť nás udržiavava v stave strachu. Všetky strachy, ktoré máme vo svojom živote, sú priamo alebo nepriamo spojené s prirodzeným zákonom, ktorý nás vystavuje našej vlastnej neautentickosti alebo s osobou, ktorá nás vystavuje našej vlastnej neautentickosti. Neautentickosť žije s nami ako náš tieň a neustále vyvoláva stav strachu. Keď sa bojíme rôznych situácií alebo osôb, znamená to, že nám pripomínajú prirodzený zákon života. To, že v nás existuje strach znamená, že je v nás neautentickosť. Swamiji vyzýva, aby sme sa ustálili v autentickosti. Hovorí, že ten, kto je ustálený v autentickosti a nemá strach, je Sannyasi.

Swamiji hovorí, že strach je ako tráva, ktorá nemá korene. Naše strachy nemajú korene v našom bytí. Majú korene v našej neautentickosti. Preto je život bez strachu možný! Nedokážeme žiť bez toho, čo v nás má korene. Pretože strach nemá korene v nás, život bez strachu je možný! Swamiji vyhlasuje, že život bez strachu a chamtivosti je možný! Strach je založený na nedostatku autentickosti, chamtivosť na nedostatku integrity. Obavy sú založené na našej nezodpovednosti, potreba pozornosti a lásky na našom sebectve. 

Swamiji hovorí, že stačí očistiť prvé tri čakry a posledné tri sa očistia automaticky a ožijú. Keď budeme ustálení v integrite, chamtivosť zmizne. Keď budeme ustálení v autentickosti, strach zmizne. Keď budeme ustálení v zodpovednosti, starosti a obavy zmiznú. Keď budeme ustálení v obohacovaní, potreba pozornosti zmizne.

Neautentickosť v nás neustále udržiava strach. Čohokoľvek sa bojíme a kedykoľvek sa bojíme, pozrime sa do nášho vnútra. Dôvodom bude iba prirodzený zákon života alebo človek, ktorý predstavuje prirodzený zákon života a vystavuje nás našej vlastnej neautentickosti. Každý človek, ktorý nás vystavuje našej vlastnej neautentickosti, predstavuje prirodzený zákon života, aj keď je sám neautentický...

Zdrojom strachu a chamtivosti je naša neautentickosť. Swamiji hovorí, že keď vykopeme korene našej neautentickosti zistíme, že nemá korene v našom bytí. Má korene iba v tieňoch a rôznych vrstvách, ktoré máme. Je to ako záhrada na streche. Rastliny nemajú korene až v zemi. Majú korene iba vo vrstve piesku alebo pôdy, ktorá je na povrchu strechy. Naše jadro je ako betón, kameň, do ktorých neautentickosť nedokáže zapustiť korene...
V prírode existujú parazitické rastliny, ktoré nemajú korene. Častokrát sú väčšie ako samotná rastlina, strom, na ktorom rastú a niekedy ho zničia. Strach je ako parazit v nás. Ničí nás, aj keď jeho korene nie sú v nás. 

Iba človek, ktorý je ustálený v autentickosti, je slobodný! Iba vtedy keď sme neautentickí, vytvorí sa v nás strach. Pred neautentickosťou sa nedá utiecť, pôjde všade za nami ako náš tieň. Swamiji hovorí, že keď budeme autentickí, neublíži nám ani jed, ktorý vypijeme. Keď budeme neautentickí, aj nektár, ktorý vypijeme, nás rozreže na kúsky. Tak ako keď Rahu vo svojej neautentickosti vypil nektár, nedosiahol to, čo nektár poskytuje. Bol rozdelený na kusy a doteraz žije bez identity ako tieňová planéta (Neptún). 

Iba s autentickosťou v nás začne prúdiť láska, príde skutočná láska, starostlivosť, záujem. Iba s autentickosťou sa nebudeme vzdávať ľudí. Iba s autentickosťou dokážeme vyjadriť skutočnú lásku. Swamiji vyzýva, aby sme sa neustále cvičili v autentickosti a integrite, aby sa naše myslenie stalo integritou a autentickosťou. Iba s autentickosťou dokážene obohatiť seba aj iných. Akýmkoľvek spôsobom neustále obohacujme ľudí svojou autentickosťou. Neautentickosť je nepotrebná časť nášho tela. Treba ju odstrániť, nie odkladať pod koberec. Prinesme integritu, autentickosť do každého kroku, do každej myšlienky, do každého slova. Všetkými možnými spôsobmi obohacujme ľudí. Je to možné iba s autentickosťou. 

Swamiji hovorí, že neautentickosť je vždy pripravená žiť v nás. Spôsobuje odkladanie, otáľanie, ktoré sa stáva našim vzorcom. Prvým symptómom neautentickosti je odkladanie. Neustále prinášajme do života autentickosť. Swamiji opakuje, že neautentickosť v nás nemôže zapustiť korene. Je ako rastlina, ktorá rastie v záhrade na streche, preto nemá hlboké korene a je ľahké odstrániť ju.

Neautentickosť nás neustále vkladá do mentálneho stavu odkladania života. Odkladanie života nie je nič menej ako smrť. Swamiji hovorí: „Keď nežijete, dokonca aj keď dýchate, aký to má význam? Žite zároveň s vaším dychom! Nič neodkladajte!“ Keď sa v nás usadí vzorec odkladania, je to ako dočasná smrť, aj keď sme nažive. Ak sa rozhodneme nejakým spôsobom vyjadriť život, neodkladajme to. Odkladanie je dočasná smrť. Vplyv odkladania je veľmi závažný. Odkladanie je smrť, ktorá v nás existuje, pokým je v nás vzorec odkladania. 

Neustále sa cvičme v integrite a autentickosti. Iba keď prijmeme riziko natiahnuť sa do annyakary iných o nás, naplniť ju, zistíme, že máme vnútornú silu, zázračné schopnosti. Inak je náš život nudou. Naše zázračné schopnosti sa prejavia iba vtedy, keď sa rozhodneme naplniť annyakaru iných o nás...

Swamiji vyzýva: „Neustále praktizujte integritu a autentickosť. Zažijete zázraky! Uvidíte ako sa vo vašom živote budú neustále diať zázraky!“ 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. február 2013

Pripravujete sa na zlyhanie?

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda odhalil ako nás autentickosť samotná privedie k osvieteniu. Keď sme autentickí, automaticky sa stávame integrovaní, berieme zodpovednosť a obohacujeme. Autentickosť nás nezávisle môže doviesť k tomu najvyššiemu.

Swamiji ešte raz popísal autentickosť. Mamakara je to ako vnímame sami seba, ahankara je to ako premietame sami seba iným a annyakara je to ako nás vnímajú iní. Sú dve kategórie ľudí: tí, ktorí o nás majú annyakaru a tí, ktorí ju nemajú. Annykara, ktorú o nás majú, má dve zložky: to ako nás vnímajú teraz a akými chcú, aby sme boli. 

Náš život sa nám deje tak ako ho my vnímame. Naša mamakara, ahamkara a annyakara sa zahrávajú s tým ako nás vnímajú iní. Keď sme rozdelení na tri časti - mamakaru, ahamkaru a annyakaru, sme ako rieka rozdelená na tri prúdy. Takto žijeme svoj život, žijeme v neúplnosti. Zažívame vždy iba tretinu života, jednu tretinu nás samých. Preto sa cítime neúplní, bezmocní a slabí. 

Keď má rieka zámer zosilnieť, vleje sa do inej. Keď umrieť, rozdelí sa na menšie prúdy, ktoré postupne zoslabnú a zmiznú. Keď sa rieky navzájom spájajú, vlievajú sa jedna do druhej, prúd sa zosilňuje. Keď sa naša mamakara, ahamkara a annyakara vlejú jedna do druhej, začneme žiť, staneme sa silnejšími a budeme schopní naplniť annyakaru iných o nás. V Baghavadgite sa hovorí: „Tí, ktorí sú autentickí, dosiahnu osvietenie.“ 

Swamiji vyzýva, aby sme neustále podporovali našu mamakaru kvalitami, ktoré premietame ako ahamkaru. Mamakara má silu zažívať to, čo si myslíme, že sme. Ahamkara dokáže použiť sily, ktoré má mamakara, vyjadriť seba samého. Spojme mamakaru a ahamkaru. Keď budeme premietať svetu, že sme silní a inteligentní, cíťme to tak! Zladiť mamakru s ahamkarou znamená praktizovať integritu. Zladiť ahamkaru s annyakarou iných znamená zobrať zodpovednosť.

Jediná prekážka, ktorá tomu bráni, sú naše negatívne vzorce. Naša ahamkara je: „Som silný!“, ale mamakara hovorí: „Som slabý, som zlyhanie!“. Je to rozpor! Swamiji hovorí, aby sme prehlásili, že nebudeme podporovať tento záväzok, toto negatívne prehlásenie o sebe, negatívne očakávanie. Neočakávajme zlyhanie, nie je to súčasť nášho života!

Vnútorne sa vždy pripravujeme na to, že budeme čeliť zlyhaniu. Nie je potrebné, aby sme posilňovali naše presvedčenie, že sa tak stane. Máme zvyk mentálne sa pripravovať na to, že budeme zlyhať. Vtedy sa pripravujeme na najhoršie možnosti a pripavujeme zbrane, pomocou ktorých to zvládneme. Zakaždým keď to robíme, dávame si záväzok, že budeme zlyhať. To spôsobuje, že sa budeme cítiť slabými a bezmocnými. Keď sa pripravujeme na najhoršie možnosti spôsobí to, že sa stanú. Stanú sa takým spôsobom, aký sme si nevedeli ani predstaviť. Swamiji vyzýva: „Rozhodnite sa, že nikdy nebudete rozmýšľať o najhorších možnostiach!“ Aj vtedy, keď sa budeme pripravovať na najhoršie možnosti, budeme zlyhať. To čo nás pripraví na to, aby sme im úspešne čelili, je sila ukončenia. Je to jediné riešenie. Ukončenie je meč a štít, ktoré nás ochránia pred negatívnymi prehláseniami. Nie je to príprava na najhoršie. Iba osvietenie nás dokáže zachrániť. Swamiji vyzýva, aby sme vždy plánovali iba úspech. Neexistuje žiadne „keby“ ani „ale“. Priestor, v ktorom neexistujú tieto slová, je osvietenie. Nepripravujme sa na najhoršie možnosti. Vedome zakaždým prehlásme, že sa nestane to najhoršie a urobme ukončenie sami so sebou. Prehlásme, že sme víťaz, že sme úspešný!

Swamiji vyzval, aby sme dnes celý deň vedome robili ukončenie so vzorcom prípravy na naše zlyhanie, na najhoršie možnosti. Zdôrazňuje, že pozitívne myslenie nikdy nevylieči naše presvedčenie, že zlyhanie je časťou nášho života. Vedome sa snažíme byť pozitívni, ale neustále upadáme späť do negativity. Nie je vybudované na pevných základoch, preto sa rúca a spôsobuje obrovské škody. Jediné riešenie je svapoornatwa – ukončenie so sebou samým. Životu dokážeme čeliť jedine pomocou ukončenia, nikdy nie prípravou na najhoršie možnosti.

Príprava na najhoršie je prekážkou, ktorá bráni zjednoteniu mamakary s ahamkarou. Pri procese svapoornatwa sa vyplavuje množstvo utrpenia. Máme pocit, že sú v nás tony neukončení a odrádza nás to. Ak cítime, že nechceme robiť ukončenie, znamená to, že je v nás veľa „démonov“, ktorí nechcú, aby sme ho robili. Žijú s nami celé roky a nechcú odísť. Swamiji hovorí, že keď urobíme zopár ukončení, mnoho ďalších neukončení sa automaticky vylieči. Ukončenie nie je technika, ale proces. Swamiji vysvetľuje, že keď používame techniku, nie sme jej vedomou súčasťou a ostávame stále rovnakí. Naopak, keď robíme proces, sme jeho vedomou súčasťou a počas neho sa z nás vždy stáva iná osoba.

Ukončenie je jediné riešenie, ktoré dáva silu zvládnuť aj neautentickosť iných. Je našou povinnosťou zobrať zodpovednosť za ich neautentickosť, pretože oni sami ju necítia. Staneme sa vodcami, začne cez nás vyžarovať život. Swamiji hovorí, že iba vtedy, keď zoberieme zodpovednosť, staneme sa ľudskou bytosťou. 

Ukončenie samotné je mečom a štítom, ktoré nás ochránia pred všetkým negatívnym a v každej životnej situácii budeme vyhrávať. Ukončenie nás oslobodí a spôsobí, že sa staneme lepšími. Swamiji vyzýva, aby sme neustále robili ukončenie a aby sme priniesli do svojho života štyri princípy – integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie seba aj iných. Keď v našom vnútri vytvoríme priestor pre ukončenie, vždy budeme úspešní. Nič sa nám nemôže stať. 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 21. február 2013

Integrita dáva silu vašim slovám

Pred začiatkom každej rannej správy robia ctitelia Paramahamsa Nithyanandu pri jeho nohách Prathyaksha Pada puju - rituál na vyjadrenie vďačnosti, úcty a odovzdania sa. Swamiji dnes zdôraznil, že Pada puja je priamou technikou na dosiahnutie osvietenia. Nie je demonštráciou jeho ega alebo pýchy. Je určená pre všetkých, podporuje v tom, aby sme všetci žili všetky štyri princípy. Iba vtedy sa v nás bude diať život. Keď budeme robiť Pada puju integrovane a intenzívne, sme prvou osobou, ktorá z nej bude mať osoh. Náš vnútorný priestor bude plný blaženosti a bude sa rozpínať tak, že zahrnie aj zvyšok sveta. Budeme dávať požehnanie celému svetu. 

Posledná časť je Svasti mantra – mantra mieru na požehnanie a vyliečenie celého sveta. Keď ju budeme spievať každé ráno, všade kam pôjdeme budeme niesť a vyžarovať priaznivosť. Svasti mantra lieči hnev. Swamiji hovorí, že je vyhlásením ukončenia a lieči všetky naše rany. Staneme sa čistým priestorom, v ktorom bude neustále prebiehať ukončenie.

Swamiji hovorí, že keď žijeme s integritou, vytrhávame svoje vlastné negativity a požehnávame svet. Požehnanie sveta sa doslova stane realitou. 

Veľa ctiteľov žiadalo Swamijiho, aby im napísal, aká je jeho anyakara o nich. Swamiji odpovedá, že keď budeme žiť s integritou, budeme dávať iniciáciu aj ostatným. Keď budeme žiť štyri princípy, budeme ich nielen učiť, ale zároveň dávať aj iniciáciu. Keď budeme integrovaní, v našom živote sa budú diať zázraky. Keď budeme požehnávať svet našou integritou, svet nás bude požehnávať zázrakmi. Swamiji vyzval ctiteľov, aby sa spolu stretávali v centrách, chrámoch alebo v súkromí a spievali spolu každé ráno Svasti mantru. Všetci sú vtedy spojení v jednom vedomí, na jednej frekvencii a vyžaruje cez nich vesmírna priaznivosť, najvyššia frekvencia boha Shivu. 

Integrita nie je len spoločenská morálka alebo prospešnosť. Nie je to iba tak, že keď sa staneme integrovanými, spoločnosť bude s nami dobre zaobchádzať. Keď budeme integrovaní, celý vesmír bude s nami dobre zaobchádzať. Žiadna technika, metóda, technológia, meditácia, kriya nebude fungovať bez integrity v nás. S integritou sa v nás začne diať samotný život.

Swamiji vyzýva, aby sme neustále vykopávali základné vzorce, ktoré nás oslabujú a ktorými trpíme. Najväčším nepriateľom v živote, ktorého máme, sú naše vlastné negatívne predpovede a myšlienky. Ich neustále odhaľovanie nám prinesie ukončenie a integritu.

S integritou získame Vak sidhi – schopnosť zmeniť materiálny svet silou slova. Integrita prinesie aj hlboký spánok. Swamiji hovorí, že spánok nie je nič iné ako odpočinok, ktorý potrebujeme dať nášmu únavnému vnútornému bľabotaniu, táraniu. S integritou zmizne únava, ktorú cítime. 

Swamiji hovorí, že keď nebudeme súčasťou nejakého spoločného projektu, neuvedomíme si konflikty, ktoré máme vo vnútri a nebudeme ich môcť vyliečiť. Priamo počas ranných satsangov prebieha riešenie konfliktných situácii, ktoré vznikli pri rôznych projektoch sangy. Vyriešenie konfliktov, ku ktorým došlo v jednom centre, pomôže vyriešiť konflikty v ďalších centrách. Cieľom riešenia konfliktov v prítomnosti Swamijiho je neustále pripomínanie štyroch princípov – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie. 

Swamiji zdôrazňuje, aby sme priniesli integritu do každého nášho kroku. Nič iné nám nepomôže. Za integritu a autentickosť neexistuje žiadna náhrada. Či žijeme duchovný alebo obyčajný život, integrita a autentickosť formujú základ života. Integritu je potrebné začať žiť, priamo teraz. Autentickosť je možné praktizovať.

Bez integrity ani nie sme ľudskou bytosťou. Integrita prináša do nášho života základné lekcie, prináša do našej biopamäti základnú inteligenciu. Iba s integritou sa naše pochopenia stanú realitou. Swamiji vyzýva, aby sme neustále skenovali náš vnútorný priestor. Každý kompromis, odkladanie, každé vyhlásenie: „je to okay“ nás ničí. Život je celok, nie je rozdelený na časti. Nemôžeme byť v jednej časti čiastočne integrovaní a v inej integrovaní úplne. 

Neexistuje iné riešenie ako žiť integritu. Bez integrity, autentickosti a pocitu zodpovednosti nič nebude fungovať. Zodpovednosťou sangy je vyžarovať a učiť svet integrite, zodpovednosti a autentickosti. Neustále obohacujme integritou, autentickosťou a zodpovednosťou. Obohacovanie nie je nič iné ako učenie integrite, autentickosti a zodpovednosti seba aj iných. Integrita a zodpovednosť sú hlavným posolstvom. 

Swamiji hovorí, že bude pokračovať v rozprávaní o týchto princípoch, kým nimi nezačneme žiť... 

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 19. február 2013

Zmeňte minulosť, aby ste dokázali zmeniť búducnosť

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda pokračoval v téme integrita. Hovorí, že Boh nás prirodzene stvoril s integritou, je zabudovaná v našom systéme. Preto sa cítime naplnení, keď žijeme integrovane. Ak sú slová v našom vnútri prekrútené znamená to, že sme pripravení na zlyhanie, neúspech. Ak napríklad dostaneme nejakú prácu, časť v nás pochybuje a myslí si, že budeme zlyhať. 

Neintegrita je prvá vlastnosť, ktorá sa prejaví tým, že si myslíme, že všetko je nemožné. Swamiji hovorí, že keď je možné všetko čo dokázal on, nič nie je nemožné. Nedostatok integrity je diagnóza ako každá iná choroba. Keď cítime, že je niečo v živote nemožné, trpíme chorobou, ktorá sa volá nedostatok integrity. Vtedy je potrebné urobiť ukončenie so sebou samým. 

Neúspešné situácie, naše zlyhania, naše myšlienky o tom, že zlyháme – to všetko je zvrátená (prekrútená) integrita. Swamiji hovorí, že nielen že máme nedostatok integrity, ale sme integrovaní s našou zvrátenosťou. Každá myšlienka o našej minulosti je nesprávna. Keď zmeníme svoju minulosť, zmeníme svoju budúcnosť. Môžeme zmeniť našu minulosť, aj keď sa už stala. Swamiji hovorí, že máme iba myšlienky, ktoré sme zmenili alebo pridali k našej minulosti, ale nenesieme so sebou svoju minulosť takú ako sa stala.

Swamiji dnes zmenil ďalšie vyhlásenie. Ľudia väčšinou hovoria: „Nestarajte sa o svoju minulosť, zmeňte svoju budúcnosť.“ Swamijho vyhlásenie znie: „Nestarajte sa o svoju budúcnosť, zmeňte svoju minulosť.“ Naša budúcnosť leží v minulosti. Keď urobíme ukončenie so svojou minulosťou, až vtedy sa vyliečime.

Integrita znamená urobiť možným čokoľvek, čo si myslíme, že je nemožné. Myšlienky o tom, že je niečo nemožné, sú nedostatkom integrity. Neexistuje nič, čo je nemožné! Úspech sa udeje vtedy, keď sa o neho nestaráme, keď sme my sami úspechom. 

Všetko je možné. Potrebujeme iba to, aby naša minulosť bola bez záťaže. Urobme ukončenie s minulosťou – od detstva až po nedávnu minulosť. Táto minulosť spôsobuje neukončenia v našom živote. Potrebujeme vytvoriť priestor pre možnosti.

Swamiji zdôraznil, že neučí pozitívne myslenie. Hovorí, že pozitívne myslenie je tá najnegatívnejšia vec na svete. Keď začneme pozitívne myslieť, naše vnútro sa z nás smeje. Je to iba komédia. Keď ide lev do lesa, nemusí vyhlasovať, že je kráľom zvierat, pretože každý to vie. Keď začneme praktizovať integritu, nemusíme vyhlasovať, že sme pozitívni. Každý to z nás bude jednoducho cítiť, bude to vedieť. Integrita nevyhlasuje svoju pozitivitu. Spôsobí, že ostatní zažijú našu pozitivitu ako skúsenosť. Pozitivita znamená absenciu negatívnej záťaže z minulosti. 

Každý kto žije štyri princípy – integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie seba aj iných, vytvára okolo seba energiu, ktorá pritiahne ľudí ako magnet. Swamiji hovorí, že na to aby vytvoril svoju organizáciu, nepoužil žiadne výnimočné schopnosti, žiadny zázrak. Všetko jednoducho robil autenticky v rámci ľudských možností. Hovorí, že čo je možné pre neho, je možné aj pre nás. Všetci máme schopnosť hrať túto hru. Stačí prijať štyri princípy a žiť ich. 

Swamiji vyzýva, aby sme neustále robili ukončenie a odstraňovali vplyv negatívnej minulosti z nášho vnútorného priestoru. Počúvajme svoje bytie a robme ukončenie. Keď budeme cítiť, že máme silu, všetko bude úspešné. Keď budeme cítiť bezmocnosť, nič nebude úspešné. Aj úspech bude vtedy iba náhodou, nie úspechom.

Svojou integritou a autentickosťou dokážeme aj iných priviesť k integrite a autentickosti. Budú nás nasledovať a získame si ich pre akýkoľvek projekt. Ak budeme žiť integritu a autentickosť, budeme tvorcami. Ostatní budú stáť pri nás, lebo sa budú cítiť obohatení v našej prítomnosti. Každý úspešný človek musí vyžarovať v danej oblasti integritu a autentickosť. O úspechu alebo neúspecu rozhodujeme my sami vo svojom vnútri...


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 17. február 2013

O integrite – ďalšie pokračovanie

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda znova definoval, čo je integrita. Uviedol, že ju dosiahneme iba vtedy, keď počúvame. Všeobecné vyjadrenie, ktoré hovorí mnoho učiteľov: “Akokoľvek veľa počúvate, iba vtedy keď praktizujete, dosiahnete výsledok.“ zmenil na vyjadrenie: „Akokoľvek veľa sa snažíte niečo praktizovať, iba vtedy keď počúvate, to dosiahnete“. Hovorí, že akokoľvek veľa praktizujeme, bez počúvania je to iba pokus o praktizovanie, ale nie praktizovanie. Iba vtedy keď počúvame, začne praktizovanie.

Integrita znamená ctiť si slová, ktoré sme dali sebe alebo iným, ako svoj život. Integrita nie je ani morálka, ani etika. Je za hranicami oboch. Iba vtedy, keď hovoríme slovo „Ja“, existujeme. Ak si toto slovo vo svojom vnútornom svete nepamätáme, neexistujeme. V hlbokom spánku existuje iba naše telo, ale nie my. V noci, keď si nepamätáme seba, neexistujeme. Keď existuje naše telo, to neznamená, že existujeme aj my.

Všetko začína slovom, vyhlásením, záväzkom. Napríklad aj nezávislosť Spojených štátov amerických sa začala vyhlásením, aj manželstvo začína vyhlásením. Jasne vyjadrené slovo je naplnenie. Slovo, ktoré je zvrátené a zraňuje nás, je pocit viny. Slovo, ktoré zráňa iných, je násilie. Slovo, ktoré v nás expanduje, je túžba. Slovo, ktoré nás neustále udržiava v ukončení a rozpína nás, je integrita. 

Ak sa rozhodneme, že odteraz si budeme ctiť slová, ktoré dáme sebe a iným ako svoj život, počet myšlienok v našom vnútornom priestore sa drasticky zníži. Nastane prelom v našom myslení, pretože keď si začneme byť vedomí svojho myslenia, budeme musieť naplniť každé svoje slovo. Rozpoznáme z akej úrovne myšlienka prichádza - zo strachu, žiarlivosti, chamtivosti, ega alebo arogancie a okamžite ju ukončíme. Na ukončenie môžu byť použité rôzne spôsoby – ukončenie s osobou, ktorá nám spôsobuje utrpenie, katarzia (metóda uvoľnenia pomocou zvukov) alebo unclutching. Všetky tri môžu byť použité na ukončenie každého vzorca v závislosti od jeho hĺbky. 

Ak sme jediná osoba, ktorá je za vzorec zodpovedná, treba použiť zrkadlo a urobiť proces swapoornatva. Je to proces ukončenia s osobou v zrkadle, ktorá je našou neúplnou polovicou. Keď urobíme ukončenie s osobou v zrkadle, obnovíme úplnosť v osobe v zrkadle aj v našom vnútri. Swamiji hovorí, že zrkadlo by malo byť našou Atma Murthi (osobnou deity), keď začíname našu sadhanu – duchovné praktizovanie. Iba vtedy, keď úplne ukončíme proces swapoornatva, môžeme si vybrať ozajstnú deity.

Swamiji hovorí, že veľa našich vzorcov potrebuje iba pár minút na naše ukončenie, nie náš život. Keď napríklad rodičia žiadajú svoje dieťa o to, aby nežilo sannyas z dôvodu, aby sa o nich postaralo, potrebujú ho iba ako psychiatrickú tabletku, ale nepotrebujú jeho život.

Keď prinesieme integritu do nášho myslenia, vyjadria sa v nás výnimočné schopnosti. Naša biopamäť sa prestane cítiť ako hmota a prestane žiadať jedlo zvonku. Stane sa jemnejšou a dokáže prijímať jedlo priamo z vesmíru. Neustále praktizovanie integrity vo vnútornom priestore aj navonok počas celého dňa vedie k úspešnej Nirahara samyame (praktika na dosiahnutie života bez jedla). Kto nie je úspešný, ten nepriniesol do svojho myslenia integritu. 

Keď prinesieme do svojho vnútorného priestoru integritu, prestaneme ho mrhať na komplikácie. Komplikácie, ktoré si neustále spôsobujeme, sú agamya – nahromadené karmy. Keď si prestaneme robiť komplikácie, začneme vyčerpávať tie, ktoré sme si spôsobili predtým. Tieto komplikácie sa volajú prarabdha. Keď ani nevieme, že si neustále robíme komplikácie, je to maya (ilúzia). Ak si neustále robíme v živote komplikácie, znamená to, že nepočúvame plač svojho srdca.

Swamiji hovorí, že neustále počúvanie samého seba je ajapajapa. Byť v neustálom ukončení so sebou samým je unclutching. Byť v integrite s Majstrom znamená cítiť spojenie. Keď počúvame samého seba, neustále cítime či sme sami so sebou v integrite. Každá neautentickosť nám bude odhalená a prirodzene nájdeme riešenie. Nedostatok integrity nie je nič iné ako ukladanie našich problémov pod koberec, ich hromadenie a odkladanie riešení.

Počúvanie samého seba je v duchovne prvý krok. Unclutching nie je ako vypínač, ktorým zhasneme svetlo v dome, nie je ako elektrina. Je to upratovanie, utieranie, čistenie domu. To je dôvod, prečo sa vynára viac a viac myšlienok a zmätku, keď začíname s meditáciou. Počúvajme svoj vnútorný priestor! Je to prvý krok pre meditáciu, pre život. 

Keď začneme počúvať svoj vnútorný priestor, je to začiatok integrity. Keď náš vnútorný priestor povie, že je v ňom iba ticho, vtedy sme dosiahli integritu. Kým vo svojom vnútri niečo počujeme, je to nedostatok integrity. Keď čokoľvek robíme, sedíme, riadime auto, chodíme alebo hovoríme, neustále sa počúvajme. Počúvanie samého seba nám prinesie integritu. Intenzívne počúvanie prinesie do nášho života integritu. Iba vtedy keď počúvame, dosiahneme integritu. 

Swamiji opakuje: „Akokoľvek veľa sa snažíte niečo praktizovať, iba vtedy keď počúvate, to dosiahnete.“ Iba vtedy, keď uvidíme vo svojom živote výsledok duchovnej pravdy, budeme inšpirovaní k tomu, aby sme ju žili. Všetky naše pochybnosti sú bojom so štyrmi princípmi. Iba vtedy, keď uvidíme výsledok praktizovania aspoň prvého princípu, začneme žiť aj ďalšie. 
Swamiji hovorí, že jeho inšpirácia je tak silná, že 24 hodín denne neustále rozmýšľa o tom, ako sa rozpínať smerom k iným, ako obohacovať ľudí viac a viac. Integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie nemajú koniec. Pre každého sú nekonečné. Pre Swamjiho znamenajú rozpínanie sa na jeho úrovni. Pre nás majú znamenať rozpínanie sa na našej úrovni...

Swamiji vyzýva, aby sme neustále žili štyri princípy – integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie seba aj iných. Ak uvidíme výsledok praktizovania aspoň prvého z nich, budeme mať radosť a inšpiráciu, aby sme žili všetky princípy. Bude pre nás radosť prispievať svetu a obohacovať nielen seba, ale aj iných. Kým nebudeme mať radosť z toho, že žijeme všetky princípy, nebudeme schopní obohacovať iných... 


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 14. február 2013

Integrita – kráľovská technika

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda popísal podstatu života na základe štyroch princípov – štyroch vzácnych právd. Integrita je základ, na ktorom sú postavené naše životy. Naše slová vytvárajú náš osud. Sú životnou silou, ktorá nás poháňa. Keď sa zaviažeme sami sebe alebo iným, dodržanie sľubov nie je len našou voľbou. Je to nevyhnutnosť na to, aby naše životy plynuli s ľahkosťou. Preto musí byť každé slovo vypovedané v prítomnosti vedomia. 

Swamiji hovorí, že iba praktizovaním integrity sa vytvorí priestor, ktorý umožní, aby sa naša myseľ vypla. Integrita neznamená iba byť niekde načas. Znamená to vytvoriť priestor pre vedomé myslenie. Každý záväzok, ktorý sme dali sebe alebo iným, by sme mali dávať vedome a potom ho aj splniť. Pre naplnený život je potrebná integrita nielen navonok, ale aj vo vnútri. Je dôležité, aby sme si nenechávali žiadnu neintegritu vo vnútri. Neintegritu, ktorú používame v určitých vonkajších situáciách na to, aby sme dosiahli to, čo chceme... 

Swamiji hovoril o sannyas. Je to spôsob života, ktorého podstatou je vzdanie sa materiálneho života, svetských myšlienok a túžob s cieľom stráviť život duchovným rozjímaním. Sannyas znamená smrť ega. Znamená to rozhodnúť sa, že všetko bude založené iba na štyroch princípoch. Znamená to vyhlásiť, že žiadne záujmy a rozhodnutia nebudú urobené na základe ega. Ego znamená udržiavanie vlastných záujmov, napr. lenivosť, odkladanie rôznych záležitostí, praktizovanie integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania iba vtedy keď chceme, myšlienky na potešenia, na rôzne potreby. Vtedy ste ako démon, ktorý používa infraštruktúru sangy, ale nežije štyri princípy. Je to zároveň aj nerešpekt ku všetkým sadhus, ktorí žijú tieto princípy. 

Aby sme žili potrebujeme duchovnú silu, nie politckú stratégiu. To nefunguje. Swamiji vyhlásil, že sa vzdáva všetkých stratégií a že všetky jeho budúce rozhodnutia budú založené iba na štyroch princípoch. Swamiji hovorí: „Štyri princípy - integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie. Začnite ich žiť. To je všetko. Neustále ich žite!“ Jeden z tipov na praktizovanie štyroch princípov je robiť každý večer ukončenie. To obnoví integritu a autentickosť. Integrita znamená nielen ctiť si slová, ale byť v priestore, v ktorom je menej myšlienok. Menej myšlienok znamená menej zmätku. Vytvorí sa viac priestoru a času na to, aby sme splnili vedomé záväzky. Swamiji hovorí: „Vytvorte priestor s menej slovami, ktorými sa zaväzujete sebe aj iným. Je to základ, na ktorom je vybudovaný váš život.“ 

Náš život je založený na slovách, ktoré dávame. Naša internalizácia (slová, ktoré si myslíme voči sebe aj iným) musí byť vedomá. Vtedy v nás bude prirodzene menej slov a vytvorí sa infraštruktúra pe náš život. Swamiji hovorí: „Sila vášho života je založená na slovách, ktoré dávate. Ak je to vedomé, váš život je vedomý. Ak je to nevedomé, váš život je nevedomý. Integrita formuje základ pre život. Nech je samotným vzduchom, ktorý dýchate.“ 

Integrita neustále páli každý nedostatok integrity. Je to neustále myslenie s integritou, ktoré vedie k unclutchingu (nespájanie myšlienok do súvislostí, odpájanie sa od myšlienok). Swamiji nás vyzýva, aby sme našli základný vzorec, ukončili ho a obnovili integritu. To nás udrží v priestore, kde budeme kráľmi... 

Swamiji určil ráno úlohu na dnes: neustále myslieť s integritou, byť si vedomý všetkých slov, vytvoriť priestor, prostredie v našom vnútri s menším počtom myšlienok. 
Hoci sa dnešný deň pomaly končí, nech je táto úloha v našej pozornosti aj ten nasledujúci deň, aj ten ďalší a ďalší... Iba keď to začneme žiť, stane sa to realitou.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 12. február 2013

Čerenie Mliečneho Oceánu – história Kumbha Mely

Keď neustále praktizujete autentickosť, to prirodzene vynesie nektár z vášho podvedomia (chitta) von. Keď nevynesieme nektár z nášho podvedomia von, podvedomie bude oceánom zmätku. 
Keď ste osvietení, vaša myseľ je oceán mlieka. Inak je vaša myseľ oceánom zmätku.

Ak ste unavení z praktizovania autentickosti, potom skúsenosť, ktorú máte, je jedom. Niekedy si po rokoch praktizovania autentickosti pomyslíte: „Ó Bože, robil som to celý môj život. Teraz je to už okay.“ „Je to okay“ je jed! 

Neustále neukončenie je jedom. Okamžité ukončenie vám prinesie nektár. Neustále robte proces ukončenia (poornatwa). To je spôsob, akým sa neustále deje proces čerenia. Počas neho sa stane mnoho zázrakov. Neprestávajte. Nemyslite si, že už ste dosiahli cieľ. 

Zoberte zodpovednosť za neautentickosť iných ako Mahadeva. Mahadeva je ten, ktorý na všetko dohliada, ktorý berie zodpovednosť aj za neautentickosť iných. Nie je dobrodinec, ktorý rozdáva nektár, ani ten kto čerí, ani ten kto prináša jed. Berie zodpovednosť aj za jed iných. Zoberte zodpovednosť za neautentickosť iných. Potom budete mať nektár pre seba aj pre iných. Iba potom obohatíte seba aj iných. Iba ľudia, ktorí sú pripravení obohacovať seba aj iných, získajú nektár. Tí, ktorí obohacujú iba seba, sú démoni.

Ak ľudia nechcú počúvať vaše ukončenie, nestrácajte v nich nádej a zoberte zodpovednosť za ich neautentickosť. Počkajte na nich a neustále robte ukončenie. Neustále berte zodpovednosť za iných. Potom získate nektár osvietenia. Budete obohacovať nektárom osvietenia seba aj iných.

Keď začnete robiť proces ukončenia, uvidíte ako vychádza von mnoho neukončení. Robiť ukončenie znamená čeriť. 

Žite pre seba aj iných. Pochopte dôležitosť integrity. Bez integrity sa vo vašom živote neudeje žiadny s ďalších troch princípov. Integrita prináša v živote len priaznivosť. Nestraťte ju. Integrita, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie sú život.

A (autentickosť) + I (integrita) + R (responsibility = zodpovednosť) + E (enriching = obohacovanie) = AIRE (air=dych). AIRE je dych života. Je dôležitejší ako AIR (dych, vzduch). Nastoľte integritu! 

Ak žijete bez integrity, ste viac alebo menej len mŕtve telo, ktoré kráča, hovorí a pokúša sa žiť život. Prineste integritu, prineste ŽIVOT do vášho života. 

(Zajtra ide Swamiji spolu so svojimi ctiteľmi do Varanasi, preto sa ranný satsang nebude konať.)


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 11. február 2013

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda opísal radostnú a intenzívnu pozitívnu energiu na zhromaždení Kumbh Mela v Allahabade. Uviedol široký prehľad Hindu náboženstva. Povedal, že aktivity jeho sangy sú iba malým detailom na obrovskom duchovnom plátne, ktoré zahŕňa zástupy komunít, filozofií, telesnej životosprávy a viery. Vyjadril uznanie všetkým tým, ktorí navštívili Kumbha Melu. Poukázal na to, že mnohí prišli pešo z extrémnych vzdialeností a radostne sa na nej zúčastňujú aj napriek nedostatočnému oblečeniu a prístrešiu. V tejto mimoriadnej atmosfére nie sú žiadne zločiny a nezhody. Milióny ľudí jednoducho spolu pokojne koexistujú v harmonickej oddanosti. 

Počas pár nasledujúcich dní sa ctitelia spolu s Paramahamsa Nithyanandom zúčastnia výletu, počas ktorého navštívia niekoľko miest v okolí Kumbha Mely. Budú mať možnosť vidieť rôzne divy Kumbha Mely. Napríklad sadhus (putujúcich mníchov), ktorí sa rozhodli rôznymi spôsobmi robiť tapas (pokánie). Tapas sú techniky, ktorých cieľom je dosiahnutie Boha, uvedomenie si svojej duchovnej podstaty, svojho skutočného Ja, dosiahnutie najvyššej múdrosti. Účastníci uvidia napríklad sadhu, ktorý 12 rokov stojí na jednej nohe alebo sadhu, ktorý rovnaký počet rokov drží jednu ruku natiahnutú hore. Alebo 12 sadhus, ktorí majú 40 dní zahrabanú hlavu v zemi a dýchajú cez nohy! Swamiji hovorí: „Nemyslite si, že títo všetci majú bláznivú myseľ. Vážte si ich a vážte si ich shraddha – autentickosť a úprimnosť voči tomu, čomu veria. Učte sa od nich!“ 

Swamiji hovorí, že Kumbh Mela sa nedá opísať, ale treba ju zažiť.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. február 2013

Kumbha Mela – skúsenosť, ktorú treba zažiť!

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda popísal udalosť Maha Snaan, úžasného slávnostného kúpeľa v Gange. Dnes je Mauni Amavasya, Nový Mesiac o ktorom sa verí, že bol počas neho vytvorený vesmír. Je to najpriaznivejší deň celého Kumbha Mela Hindu festivalu.
Paramahamsa Nithyananda bol prvý duchovný majster, ktorý viedol svojich stúpencov do Gangy. Popísal veľký sprievod a všetky vzrušujúce udalosti a ich duchovný význam. Napriek chladnému počasiu boli jeho stúpenci povzbudzovaní k tomu, aby kráčali bosí podľa pravého Hindu štýlu a získali tak úplnú a dokonalú skúsenosť. Povedal, že keď vstúpil do rieky, cítil ducha Kala Bhairavu. Je to divoký aspekt Shivu, ktorý zostúpil s vesmírnou energiou a rozšíril duchovný nektár osvietenia do rieky. Toto je význam slova Kumbh – nektár, ktorý pristál vo vode...


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 9. február 2013

Príbeh o čerení Mliečneho Oceánu pokračuje

V dnešnej rannej správe Paramahamsa Nithyananda pokračoval v príbehu o čerení Mliečneho Oceánu. Na začiatku sa Bohovia a Démoni hádali a bojovali o to, kto má zhromaždiť nektár nesmrteľnosti. Počas ich boja sa čaša (kalasha) stratila v oceáne. Bohovia a Démoni sa najprv sťažovali Brahmovi, potom Vishnuovi a nakoniec samotný Vishnu vyzval Shivu, aby našiel čašu a získal nektár. Shiva povedal všetkým, že musia zobrať zodpovednosť, pracovať ako tím a získať nektár z oceánu. Shiva vedel, že táto spolupráca zastaví boj. Bohovia a Démoni vyvolali obrovské čerenie pomocou hory Meru, ktorú použili ako miešadlo a hada Adi-Sheshu, ktorého použili ako lano na otáčanie miešadla...


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 8. február 2013

Vždy keď žijete tattvas (veľké pravdy, princípy) ako satyas (skúsenosti) znamená to, že sa myšlienky stali súčasťou vašej biopamäte. Tattwa je idea, myšlienka, ktorú pochopí váš intelekt. Keď biopamäť cíti, že sa myšlienka stala vašou časťou, je to satya (skúsenosť). Keď žijete určité princípy, už len vaša samotná prítomnosť prebudí inšpiráciu v ostatných. 

Iba vtedy keď žijete princípy bez vnútorného boja, stali sa vašou skúsenosťou. Stačí váš dotyk, aby ste ich šírili ďalej.

Integrita znamená ctiť si slovo, ktoré ste dali sebe a druhým. Veľakrát zabúdate na slovo, ktoré ste si dali, keď ste prechádzali nejakým utrpením. Prvý krok k dosiahnutiu integrity je ctiť si slovo, ktoré ste dali sebe. Veľakrát nájdete riešenie na problém, dáte si slovo, že urobíte alebo neurobíte to alebo to, ale zabudnete na to. O pár dní znova prídete na to isté riešenie, ale znova na neho zabudnete a ste v tom istom utrpení. Kým nie je integrita vašou biopamäťou, je to iba myšlienka vo vás.

Keď žijete štyri princípy – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie iných a seba, keď sa stanú vašou biopamäťou, vtedy žijete život jeevan mukta – život v osvietení. Vaše vedomie sa stane osvieteným vedomím. Skupina ľudí, ktorá žije tieto princípy, sa stane čašou nektáru. Stanete sa nesmrteľní už len tým, že žijete a vyžarujete tieto princípy. Ktokoľvek príde do vašej skupiny, získa nektár, stane sa požehnaný týmito princípmi a tiež sa stane nemrteľným.

Keď skupina ľudí vyžaruje osvietenie, kolektívne vedomie, ktoré sa vytvorí, sa volá „Amrita Kailasha“, čaša nektáru. To miesto sa volá Sarva Loka. Nebo, kde ľudia žijú ako Bohovia.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 7. február 2013

Úvod k príbehu o čerení Mliečneho oceánu

Kedysi žili ľudia podľa štyroch princípov – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie iných aj seba. Keď sa tieto princípy stali ich skúsenosťou, miesto na ktorom žili bolo ako Nebo, miesto Bohov. Kolektívne vedomie, ktoré sa vytvorilo, bolo ako čaša nektáru. 
Pár neautentických bytostí vstúpilo na toto miesto a chceli sa napiť z nektáru. Keďže neboli pripravení žiť podľa týchto princípov, čaša nektáru zmizla v oceáne zmätku... 

Tí, ktorí iba využívajú priestor, ale nežijú podľa uvedených princípov a tie sa preto nestanú ich skúsenosťou, sú démoni. Keď čaša nektáru zmizne, démoni sa tešia a Bohovia trpia... 

Ľudia, ktorí prídu na miesto Bohov, by mali žiť podľa štyroch princípov, aby ich to miesto požehnalo a mali z neho osoh. Keď vediete iných k tomu, aby podľa nich žili, čaša je naplnená nektárom, je nažive. Život podľa týchto princípov udržiava čašu plnú nektáru. 

Žite podľa štyroch princípov – integrita, autentickosť, zodpovednosť, obohacovanie iných aj seba. Udržiavajte čašu plnú nektáru. Nech sa tieto princípy stanú súčasťou každého, kto vstúpi do vášho priestoru.


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 2. február 2013

Autentickosť – správna stratégia pre úspech

Iba bytosť, ktorá sa sama obohatila o štyri princípy, ich môže odovzdať. Tieto princípy sa stanú skúsenosťou iba ich žitím. 

Swamiji hovoril príklad o tom, ako niekedy hovoríme rôzne slová iba preto, aby sme niekoho uchlácholili, uspokojili. Keď niečo hovoríme prvýkrát, sme si vedomí hry, ktorú hráme pre určitý zámer. Druhýkrát stratíme moc nad naším vedomím, integritou a začneme veriť slovám, ktoré hovoríme. Druhýkrát sa každé naše slovo stane vyhlásením. Napríklad keď prvýkrát povieme, že sme zločinec, hovoríme to vedome a nemá to na nás žiadny dopad. Ale to slovo sa v nás usadí ako semienko. Keď povieme, že sme zločinec druhýkrát, je koniec. Slovo začne na nás vytvárať dopad, pretože semienko ožije. Začne sa v nás vytvárať viacnásobná osobnosť, čo spôsobí neautentický neporiadok. Po prvé - dostaneme sa do strašného zmätku, po druhé - začneme každého podvádzať, po tretie - všetko čo vytvoríme sa zničí.

Správne znalosti, vedomosti fungujú iba na základe autentickosti. Autentickosť dáva život vedomostiam, ktoré získame. Vedomosti dokážeme používať a žiť iba s autentickosťou. Inak ich zabudneme, nevieme ich používať.

Integrita spôsobí, že sa zvuky stanú realitou. Keď máme nedostatok integrity, žiadny zvuk sa nestane realitou. Iba s najvyššou integritou a autentickosťou sa zvuk, ktorý vytvoríme, stane realitou. Swamiji hovorí, že vo védskej tradícii bolo všetko riadené zvukom. Védska tradícia mala všetko, čo máme teraz. Mala lietadlá, helikoptéry, atómové bomby, mala všetko. Všetko bolo riadené pomocou zvukov, pomocou energie zvukov. Pretože sme stratili integritu a autentickosť, zvuk, ktorý vytvoríme sa prekrúti, zničí ešte skôr ako prejde cez naše hrdlo. Vo chvíli keď povieme, že vyhráme, desaťkrát si povieme, že zlyháme. Skôr ako ukončíme vyjadrenie „vyhrám“, časť v nás, ktorá má strach prehlási „zlyhám“. Zvuk je zničený skôr ako sa vytvorí. Ako môže vytvoriť výsledok? Vesmír nevie, či chceme vyhrať alebo zlyhať, čo nám má dať. Skôr ako jedna časť povie hore, druhá hovorí dole. Skôr ako jedna časť povie vpravo, druhá hovorí vľavo.

Najvyšší stupeň integrity a autentickosti je potrebný na to, aby sa najvyššie energie stali súčasťou našej reality.

Swamiji hovorí, že si myslíme, že sme manipulovaní týmto človekom alebo týmto, ale nie je to tak. My manipulujeme sami seba. Neautentickosť nie je potrebná na to, aby sme mali úspech, radosť a naplnenie. Keď si to uvedomíme, prinesie nám to úspech. Stane sa to iba vtedy keď pochopíme, že neautentickosť nie je potrebná. Myslíme si, že vo vonkajšom svete potrebujeme niekedy kúsok neautentickosti, pretože tento človek je neautentický, aj tento, aj tamten... Tí, ktorí sú neautentickí, sú v pekle. Chceme tam byť tiež? Ak bude celý svet neautentický, to neospravedlňuje našu neautentickosť.

Keď sa rozhodneme byť autentickí, vytvoríme okolo seba správny autentický svet, budeme priahnutí ku skupine autentických ľudí. Ak máme v sebe kúsok neautentickosti, budeme priťahovaní k ľuďom, ktorí sú neautentickí. Keď sa rozhodneme žiť s integritou a autentickosťou, budeme prirodzene pritiahnutí k skupine ľudí, ktorá žije autenticky. 

Či ide o úspech vonkajší alebo vnútorný, neautetickosť nie je potrebná. Nie je to správna stratégia. Neautentickosť nebola nikdy úspešná stratégia. Či chceme peniaze, vzťah, rodinu, zdravie, bohatstvo, úspech vo vonkajšom svete, naplnenie vo vnútornom svete, čokoľvek, môžeme to mať. Ale neautentickosť nie je správna stratégia. Neintegrita a neautentickosť nikdy nebudú úspešnou stratégiou.

Myslíme si, že pre vnútorný úspech potrebujeme autentickosť, ale pre vonkajší úspech si kúsok neautentickosti ponecháme. Myslíme si, že vieme, kedy sme neautentickí. Ale nie je to tak. Nie sme dosť inteligentní, aby sme neustále dokázali oddeľovať jed od mlieka. Myslíme si, že keď dáme trochu jedu do kanvy s mliekom, my sa napijeme iba mlieka a nepriateľom ponúkneme mlieko s jedom. Je to bláznovstvo!

Swamiji hovorí, že neautentickosť nebude v žiadnom prípade úspešnou stratégiou pre to, čo chceme v živote na akejkoľvej úrovni dosiahnuť. Pri neautentickosti máme v sebe zmätok a hnev, pocit, že nás všetci podvádzajú, aj život. Ale nie je to tak. To my hráte túto hru... Neautentickosť nám nepomôže k žiadnemu praktickému úspechu. Ani kúsok neautentickosti, ktorý chceme použiť na druhých...

Iba keď sami seba obohatíme o tieto pravdy a rozhodneme sa, že žiadna neautentickosť nám nepomôže, že v žiadnej stratégii nám nebude oporou, neobohatí nás, vtedy dosiahneme úspech. Autentickosť spôsobí, že sa budeme cítiť úplní.

No comments:

Post a Comment