Viac sa o týchto štyroch védických pravdách (4 tattvas), princípoch života dozviete z RANNÝCH SPRÁV* PARAMAHAMSA NITHYANANDU v priamom prenose denne od 2:30 hod. na Nithyananda TV *s prekladom z angličtiny do slovenčiny na Ustream *!


*Kliknite na oranžové nápisy a otvoria sa vám v novom okne

november

RANNÉ SPRÁVY PARAMAHAMSA NITHYANANDU za november 2013

Z rannej správy Paramahamsa Nithynanandu, 30. november 2013

Je manželstvo posvätné?

Dnes budeme mať jedinečný satsang. Budem odpovedať na otázky priamo od účastníkov programu Vnútorného prebudenia stupeň 4. Program začína zajtra, ale už od dnes budeme mať úplne iné, jedinečné satsangy. Tak ako Vnútorné prebudenie stupeň 4, rovnako aj satsangy budú jedinečné a iné.

Ak ste počúvali včerajší satsang, objasním iba jednu pochybnosť, ktorú by ste mohli mať vy, aj veľa ľudí. Keď ste sa iba zúčastnili včerajšieho satsangu, to nestačí. Musíte počúvať! Keď ste počúvali, mohli ste mať pochybnosť, pretože som vysveľoval veľmi jemný moment, pravdu, posvätné tajomstvo o tom, ako pochopenie o nestabilite vašej mamakary, vašej vnútornej identity, prinesie obrovskú lásku voči každému človeku. Pretože všetko, či to vidíte ako dobré, alebo ako zlé, vychádza z nestability mamakary. Pretože keď budete vedieť, že aj vy ste len možnosť, tak budete mať obrovský súcit voči každej bytosti. 

Keď uvidíte svätca, budete vedieť, že vy ste jeho možnosť, a že on je možnosťou vo vás. Keď uvidíte hriešnika, budete vedieť,  že aj vy sa ním môžete stať. Keď uvidíte hriešnika alebo svätca, tak budete vedieť, že oboje sa stalo kvôli nestabilite mamakary. Aj tí najmoralistickejší ľudia majú nestabilnú mamakaru. Iba vtedy, keď sa stanete osvietení, vaša mamakara sa pretransformuje. Dovtedy, keď kohokoľvek uvidíte vo vašom živote len v ľudskom rozmere, ako dobrého alebo ako zlého, oba extrémy sú spôsobené nestabilitou mamakary. Kedykoľvek sa aj vy môžete stať tým hriešnikom, alebo svätcom. Táto možnosť existuje.

Pochopte všetci túto pravdu. Či vidíte svätca alebo hriešnika, oboje pochádza z nestabilnej vnútornej identity. Keď pochopíte, že vnútorná identita, ktorú máte, nie je pravda, „tá“ PRAVDA, ale že je to pravda iba v tejto chvíli, keď zrazu príde táto jasnosť, tak uvidíte obrovský súcit. Prosím počúvajte, súcit neprichádza cez akceptovanie. Neprichádza ani cez akceptovanie, ani cez vzdorovanie. Je to naozaj veľmi krásny pocit, oslobodzujúca skúsenosť, ako keď vonku zbadáte pláž! 

Keď pochopíte túto pravdu o vašej vnútornej identite, tak budete cítiť obrovskú slobodu, oslobodenie od dusivých štruktúr. Hovorím vám, prosím počúvajte, právne štruktúry vašej krajiny vás nikdy nedusia. Je to vaša vnútorná štruktúra nevedomia, ktorá vás dusí! Vnútorná štruktúra nevedomia, jej prebudenie a ukončenie s ňou, to všetko je o osvietení. To je všetko! Koľkí z vás rozumiete o čom hovorím? Keď sa prebudíte, tak budete mať obrovský súcit, vďačnosť. Budete vedieť, že pravda je pochopenie toho, že život je pre iných, a že jedlo a spánok nemajú nad vami žiadnu moc.

Poviem vám, keď budete mať súcit ako svoje pochopenie, ako svoje vnímanie, keď sa prebudia vaše vnútorné dusivé štruktúry nevedomia, tak uvidíte takú obrovskú slobodu, priestor energie! To je to, čomu hovorím vďačnosť.

Keď som včera hovoril o tejto téme, tak som mal pocit, že bolo potrebné použiť viac slov, rozvinúť túto tému a odpovedať na niektoré pochybnosti, ktoré by sa mohli objaviť. Teraz budem odpovedať na otázky od účastníkov Vnútorného prebudenia.

1. OTÁZKA: Účastník Vnútorného prebudenia sa pýta na posvätnosť manželstva.

SWAMIJI: Dám vám veľmi priamu odpoveď. Vesmír nepozná manželstvo. To je prvá vec. Druhá: čokoľvek si ctíte, čokoľvek rešpektujete, keď to prizvete za svedka, tak rešpekt, ktorý budete mať voči tejto ideológii, sa stane posvätnosťou pre manželstvo. Napríklad, ja rešpektujem iba jedinú vec v mojom živote – Arunachalu. Nemám rešpekt voči ničomu inému. Nie je to tak, že nič iné nerešpektujem, ale keď sa ma opýtate „Čo rešpektuješ?“, v mojom srdci je iba Arunachala. Keď poviem: „Sľubujem, nech mi je Arunachala svedkom...“, to je všetko! Dám aj svoj život, aby som to splnil, pretože teraz som dal do stávky tú najposvätnejšiu vec v mojom živote, ktorú rešpektujem! 

Takisto, keď vstúpite do manželstva, keď rešpektujete oheň ako ten najposvätnejší... V hindu tradícii, vo védskej tradícii bol oheň tá najposvätnejšia deity. Dokonca aj deities sú v poradí až za ohňom. Boh musí byť privolaný najprv do ohňa, pretože ten je viditeľný. Pochopte, Boh je v priestore, vo vesmíre. Potom musí byť prinesený do éteru cez vizualizáciu, potom do vzduchu cez verbalizáciu, pomocou mantier a potom do ohňa. Prirodzene, v ohni je pre nás viditeľný. Z ohňa ho privoláte do vody a z vody do deity. Toto je proces Kumbhabhishekam. Vo védskej tradícii je oheň považovaný za posvätný.

Takže, keď prizvete ako svedka oheň a vyhlásite pred ním prísahu, tak tá posvätnosť, ktorú cítite k ohňu, bude pripísaná k manželstvu. Samotné manželstvo vesmír nepozná. Je to podobné, ako keď si dáte záväzok, že každý deň prídete na jogu a keď neprídete, tak s tým urobíte ukončenie. Takisto, aj manželstvo je vnímané iba na tejto úrovni.

Aj Kalabhairava povedal pri čítaní z akáše, že vesmír nepozná manželstvo. Lenže ja vám poviem, že manželstvo vyrieši veľa zbytočných problémov. Keď ste sa oženili / vydali, tak ste zaseknutí iba v tomto jedinom probléme Nemáte čas vytvárať žiadne ďalšie problémy, ani ten ďalší človek (vaša manželka) vám nedovolí vytvárať ďalšie problémy Je to podobné, ako keď vám silná posadnutosť jedným problémom nedovolí vytvoriť žiadny ďalší problém, pretože keď ho vytvoríte, tak vás nebude môcť vlastniť, posadnúť. 

Ja si nemyslím, že bez manželstva budete mať menej problémov. Myslím si, že manželstvo je v poriadku, pretože mnohými spôsobmi zmenšuje množstvo problémov iba na jeden! Budete zaseknutí  iba v jednom probléme Ja si nemyslím, že existuje nejaká posvätnosť na akejkoľvek úrovni sľubov, záväzkov.

Človek je prirodzene fyziologicky polygamný a psychologicky monogamný. Psychologicky má schopnosť zvládnuť iba jeden vzťah, milovať a zobrať za neho zodpovednosť. Psychologicky nemá schopnosť byť polygamný. Fyziologicky je polygamný, ale psychologicky je monogamný. Takže, aby ste vyriešili problém, mali by ste sa stať buď psychologicky polygamní, alebo fyziologicky monogamní. Zmeniť psychológiu na polygamnú je veľmi náročné, takmer nemožné, preto je najlepším spôsobom urobiť vašu fyziológiu monogamnou. Manželstvo začína privedením zosúladenia, zrelosti. Ja nepodporujem to, aby sa ste sa stali psychologicky polygamní, alebo fyziologicky monogamní. Ja nepodporujem a nie som ani proti jednému, alebo proti druhému. Ja len uvádzam vedecké fakty, fakty vedy vnútorného sveta.  

Ako som už povedal, tá najväčšia a najviac podvádzaná svetová inštitúcia je manželstvo! Dokonca aj Mahadeva podvádzal Parvathi! Mám o tom referencie, môžem vám dať dôkaz. Nemôžete používať slovo „podvádzanie“, pretože oni boli bohovia, ale na ľudskej úrovni je to iba podvádzanie. Dobre, nemali by sme používať slovo „podvádzanie“, pretože osobnosť ako Mahadeva nikdy nepodvádza, alebo nie je pokrytecká.

Manželstvo samotné nezískava posvätnoť samotným aktom, ale tým akého svedka, aké dôkazy prinesiete. Keď privediete ako svedka Šivu a poviete: „Ja sa žením / vydávam berúc Šivu ako svedka...“, potom sa manželstvo stane posvätné. To je všetko! Takže, vždy by ste mali byť opatrní, aby ste pri uzatváraní manželstva nemali žiadneho svedka 

Sú to ľudia, ktorí sú pri tom svedkami. Ich posvätnosť sa prikladá k posvätnosti manželstva. To je všetko! Mahadeva je taký inteligentný, že sa uistil, aby Višnu neprišiel na jeho svadbu ako svedok. On sám sa stal Višnu a oženil sa s Meenakshi! 

2. OTÁZKA: Keď Kalabhairava povie, že sa niečo stane takto, ak sa na tom niečo zmení, môže byť takisto zmenené to, čo sa má stať? 

SWAMIJI: Budem schopný vysvetliť to iba na základe presnej otázky. Napríklad, opýtala si sa Kalabhairavu: „Chcem sa vydať za tohto človeka.“ Kalabhairava povedal: „Thathaasthu! Nech sa tak stane!“ Po uplynutí jedného roka si uvedomíš, že ten človek nie je pre teba, že zničí tvoj život. Potom sa znova opýtaš Kalabhairavu: „Ja to nechcem.“ Potom je možnosť, že Kalabhairava povie: „Thathaasthu! Nech sa tak stane!“ Ale veľakrát už pri prvej príležitosti môže Kalabhairava naznačiť: „Myslím si, že sa s týmto človekom neusadíš.“, že tento človek nie je pre teba vhodný, lenže ty to nebudeš počúvať. Keď sa potom znova vrátiš, on to už nezmení.

Napríklad, chceš prácu. Kalabhairava povie: „Thathaasthu!“ Po uplynutí nejakého času cítiš, že táto práca nie je pre teba, že ju už nechceš. Opýtaš sa Kalabhairavu a on povie: „Dobre, Thathaasthu!“ On všetky tieto veci zmení. Lenže sú aj veci ako vážne záväzky, ktoré zahŕňajú, ktoré sa týkajú aj iných ľudí. V takýchto situáciách vás upozorňuje, dáva vám varovanie: „Nie, nechoď do toho. Počkaj.“ Lenže keď potom do toho aj tak pôjdete, tak on to už nezmení. Povie: „Tráp sa! Pykaj!“  

Ja si myslím, že keď Kalabhairava odpovie, je lepšie ísť presne tým smerom. Aj keď cítite voči tomu odpor, myslím si, že by ste mali ísť tým smerom. To je to najlepšie. 

3. OTÁZKA: Naše nevedomie je hlavný dôvod, zdroj pre všetko naše utrpenie a bráni nám v tom, aby sme boli v priestore osvietenia, aby sme boli osvietení. Kde a kedy to začína?

SWAMIJI: Pozrite, kde a kedy nemá žiadnu odpoveď, pretože kde a kedy samotné sa udiali až potom, ako nastalo nevedomie. Prosím pochopte, je to podobné ako keď sa opýtate, kedy sa bavlník začal stávať niťou. Na to neexistuje žiadna odpoveď. Napríklad, kedy sa blato stalo budovou? V jednom momente sa stalo tehlami, potom sa tehly stali budovou. Blato sa nestalo budovou. Blato sa stalo tehlami, tehly sa stali budovou. Takže, vaše vedomie sa stalo časom a priestorom, a tento priestor a čas vytvorili pre vás obmedzenie, zajatie. Z priestoru tohto zajatia sa nemôžete pýtať na to, ako môže byť moje vedomie spútané, zviazané. Stále sa to snažím vysvetliť pomocou slov. Vo vašom pôvodnom, prvotnom stave neexistuje čas a priestor. Čas a priestor samotné sú klam, ilúzia. Vy ste spútaní vo vnútri tejto ilúzie.  

OTÁZKA: Ako to vyriešiť?

SWAMIJI: Toto je správna otázka. Odpoveď je: ukončovanie! Ukončovanie so sebou samým a s časom!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 29. november 2013

Vy nie ste vaše zlyhania 

Dnes budem rozvíjať tému o priestore vďačnosti, pretože začína víkend Vďakyvzdania. Predovšetkým, vráťte sa do svojej mamakary, k myšlienke „Ja“, ktorú o sebe máte. Pochopte, myšlienka o vašom „Ja“, ktorú máte, určite nie je pravda, ale je to pravda len momentálne. Nie je to „tá“ PRAVDA, ale je to pravda len momentálne.

Keď to pochopíte vo svojom vnútri, tak pochopíte túto jednu pravdu: Celá vec, všetko je iba psychodráma. Myšlienka, že ste muž, žena, syn, dcéra, dokonca aj myšlienka, že ste môj žiak, všetko je psychodráma.

Prosím pochopte, pretože sedíte tam, sedíte tam; pretože ja sedím tu, sedím tu; pretože sa správate tak, ako sa správate, pretože ja sa správam tak, ako sa správam. Neexistuje dôvod na to, prečo by ste vy mali byť žiakom, a prečo by som ja mal byť guru. Neexistuje dôvod na to, prečo by ste vy mali počúvať, a prečo by som ja mal rozprávať. Neexistuje dôvod, prečo by ste vy mali byť tam, a prečo by som mal ja byť tu.

Keď pochopíte, že celá vec je len psychodráma – prosím počúvajte, vstúpte do priestoru počúvania, toto je veľmi dôležité posvätné tajomstvo – keď pochopíte, že mamakara, identita, ktorú máte, nie je pravda, ale v tomto momente pravdou je, tak porozumiete, že zakaždým vás riadi mamakara. Pokým bude existovať činnosť, tak bude existovať mamakara a bude tú činnosť riadiť. Bez mamakary nie je možná žiadna činnosť.

Toto vám dá jasnosť, že to, či si myslíte, že ste dobrý alebo zlý človek, niekedy dobrý a niekedy zlý človek, niekedy chorý a niekedy zdravý človek, niekedy máte lásku a priateľstvo a niekedy ich nemáte, niekedy ste veselý a niekedy plný nenávisti, niekedy inteligentný a niekedy nechápavý - budete si o sebe myslieť toľko vecí – čokoľvek si o sebe myslíte je len psychodráma.

Niekedy oceníte svoje vlastné myšlienky, niekedy poviete: „Aký som hlupák!“. To, či oceňujete svoje myšlienky, alebo si myslíte „Ja som hlupák“, všetko je iba psychodráma. Prosím, pochopte to. Lenže vy sa bojíte vidieť pravdu, že všetko je psychodráma, pretože máte strach, že sa všetko zrúti! Je to doslova tak, ako keby sa táto budova začala zrazu roztápať ako vosk. Ako sa budete cítiť? Budete sa cítiť ohrození! Je to presne tak, pretože keď budete cítiť, že všetko je len psychodráma, tak sa zrazu všetko vo vašom vnútri, aj okolo vás začne roztápať.

Dnes ráno, keď som prichádzal autom, ma zrazu napadla myšlienka: Je to také príjemné, že je toľko ctiteľov schopných prísť a dostať daršan. Je to iba hodina cesty, tak prečo by sme nemohli mať centrum aj v Bangalore? Každé ráno prídem, urobím satsang a daršan v Bangalore. Je to pre mňa iba hodina práce navyše, pretože ja nie som človek, ktorý spí. Spánok a jedlo nemajú nado mnou žiadnu moc. Majú nado mnou nulovú moc. Myšlienky ako „o tomto čase chcem toto  jedlo“, alebo „o tomto čase musím spať“ nemajú nado mnou žiadnu moc. Hlavne keď ide o prácu sangy, nič nemá nado mnou žiadnu moc. A tak som sa začal z tejto myšlienky tešiť. To bola jedna myšlienka. Potom som sa na to pozrel z druhej strany. V jednej chvíli som sa z tejto myšlienky tešil, v ďalšej som rozmýšľal: „Budú ašramajti schopní prísť? Budú musieť robiť rannú akádu (cvičenie jogy) a veľa iných vecí!“ V jednej chvíli som sa z tej myšlienky tešil, v ďalšej som myslel na všetky praktické veci. Prosím počúvajte, keď dokážete vidieť veci bez toho, aby ste ich akceptovali, alebo aby ste im odolávali, vzdorovali, nech sa vo vás deje čokoľvek, tomu hovorím „uvedomiť si celú psychodrámu“.

Chcem, aby ste všetci pochopili niekoľko vecí. Keď sa budete pozerať na myšlienky bez toho, aby ste ich akceptovali a bez toho, aby ste im vzdorovali, tak si uvedomíte, že celá vec je iba psychodráma. Keď si uvedomíte, že vaše vzorce spojené s jedlom a spánkom nemajú nad vami žiadnu moc, toto samotné je uvedomenie si toho, že obidva vzorce sú tiež iba psychodráma. Napríklad, postavte sa do situácie, v ktorej som ja. Povedzte mi, koľko vzdoru by ste v sebe mali, keby ste ráno museli pracovať hodinu navyše! Koľkí z vás si myslia, že by určite mali odpor v súvislosti so svojím osobným životom – či ide o jedlo, alebo o spánok? Zdvihnite ruky! (Ľudia zdvíhajú ruky.) To je dôvod, prečo si neuvedomujete svoj životný štýl a myslenie.  

Pochopte, všetko čo pochádza z mamakary je len psychodráma. To čo hovorím je jedna z najvyšších právd advaity (jednota, nedualita). Ja viem, že vám predstavujem príliš veľký princíp, ale toto pochopenie vás môže oslobodiť od vašej obmedzujúcej mentality. To čo sa stalo pri tom všetkom, sa stalo v mojom vnútri. Ja som sa nerozhodol ani za, ani proti, ale veľmi jasne si uvedomujem, že nemám žiadny dôvod na to, aby som to zastavil, ani na to, aby som to urobil. Odteraz sa budem zaujímať už len o to, čo je dôlezité pre ostatných. Poviem vám, toto je ten najlepší priestor pre každú situáciu v živote. Keď sa budete zaujímať len o to, čo je dôležité pre ostatných, tak budete žiť obohacovanie, budete žiť vďačnosť.

Tieto dva dni, cez víkend Vďakyvzdania si zvnútorňujte iba tieto dve myšlienky. Prvá: Čokoľvek sa objaví vo vašom vnútri, či to bude myšlienka, že ste dobrí, úžasní, alebo myšlienka, že ste hlúpi, že nemáte pravdu, alebo myšlienka, že ste chorí, zdraví, nech je to čokoľvek – neakceptujte to, ani tomu nevzdorujte. Začnite sa na všetko pozerať bez akceptovania, alebo bez vzdorovania, ktoré pochádzajú z vašich vzorcov, z vášho pohľadu na vec. Zrazu si uvedomíte, že všetko je len psychodráma! Všetko je len psychodráma!

Môžem vám dať ešte jeden príklad. Niekedy uvidíte vo svojom živote, že vaši priatelia, rodina, susedia budú zlyhať v biznise. Začnete si vytvárať strach: „Kto vie, možno aj ja budem zlyhať! Môže sa to to stať aj mne!“, ale budete sa utešovať: “Nie, mne sa to nestane.“ Alebo uvidíte, že niektoré rodiny sa rozpadajú, dejú sa rozvody, alebo nejaké nečakané udalosti ako sú nehoda, alebo smrť. Alebo niečo z pozitívneho uhla: niekto vyhrá lotériu, alebo niečo úspešne dosiahne. Začnete si vytvárať buď chamtivosť za rovnakým úspechom, alebo vzdorovanie, strach zo zlyhania. Lenže v skutočnosti, keď sa to stane vo vašom živote neočakávane, či ide o negatívnu alebo o pozitívnu vec, tak zrazu uvidíte, že ani jedno nebude mať na vás taký vplyv, ako ste si predstavovali.

Pochopte, predtým ako sa to zlyhanie udeje, si vytvoríte toľko strachu ako sliepka, ktorá sa stará o vajce: „Och, keď sa to stane, tak potom čo? Lepšie bude, keď sa otrávim, alebo obesím.“, alebo: „V prípade úspechu si zoberiem auto a obídem Bangalore, aby som vyhlásil svoje víťazstvo! V aute pustím hudbu a budem tancovať!“ Lenže keď sa to stane v skutočnosti, tak to nebude mať na váš systém taký vplyv, ako ste si predstavovali. Takže, prosím pochopte, vy neustále vytvárate psychodrámu. Ani vaše zlyhania nie sú také veľké, ani váš úspech nie je taký veľký. Je to psychodráma, ktorú vytvárate okolo úspechu, alebo okolo zlyhania, ktorá má na vás vplyv, nie skutočné dianie.

Pochopenie, že realita nie je ani za, ani proti, že všetko je len psychodráma, vám dá jasnosť, skúsenosť. Táto skúsenosť vám dá jasnosť urobiť každé rozhodnutie podľa ostatných, na základe toho, čo je dôležité pre ostatných. Presne to sa dnes stalo vo mne! Prišla jedna myšlienka. Mokshapriyan (ctiteľ Swamijiho) poslal správu: „Zišlo sa veľa ctiteľov a veľa očakávame.“ Odrazu prišla myšlienka: „Ó, Bože! To je ale milé! Všetci tí ľudia ma budú môcť videť. Určite budú šťastní aspoň preto, že môžu dostať moje požehnanie, jeden dotyk.“ Prišla ďalšia myšlienka: „Čo stojí  v ceste tomu, aby sa to dialo každý deň? Nič, pretože ja nemám problém vstať o hodinu skôr! A nakoniec, v Bangalore máme nehnuteľnosť. Tisíc ľudí bude mať daršan každý deň. Čo tomu stojí v ceste?“ 

Takže, na mojej strane neexistuje žiadny vzdor, ani žiadne akceptovanie. Ja ani neskáčem od radosti a nehovorím: „Hurá! Áno, bude to úžasné! Prídu tisíce ľudí.“ Nie! Po dvoch mesiacoch tam budú tí istí ľudia, alebo aspoň tí istí ľudia, zopár bude možno navyše. Ja to nepodporujem, ani tomu nevzdorujem. Potom som si pomyslel: „Dobre, opýtajme sa ľudí, ktorých sa to týka, čo im bude vyhovovať.“ Takže rozhodnutie bude teraz prijaté podľa toho, čo je dôležité pre ostatných.

Hovorím vám, prijať rozhodnutie vždy podľa toho, čo je dôležité pre ostatných, znamená žiť vďačnosť. Toto je definícia života vo vďačnosti. To je význam obohacovania. Všetky činnosti, bez uvažovania o akceptovaní alebo odpore, sú obohacovanie. To je definícia vďačnosti. Na žiadnom, hoci aj na malom malom rozhodnutí, by sa nemali podieľať ani vaše vzdorovanie, ani vaše akceptovanie. Toto budete musieť používať v každej situácii vo vašom živote. Jasne povedzte sami sebe: „Pri žiadnom rozhodnutí nedovolím môjmu vzdorovaniu, akceptovaniu, strachu, alebo uprednostňovaniu, aby robili rozhodnutia za mňa. Vždy budem dbať na všetky zainteresované strany.“ Pochopte, pri každom rozhodnutí sme zainteresovanou stranou nielen my, ale aj ďalší ľudia: „Takže, toto bude vždy moja prvá priorita.“ To je obohacovanie.

Myslím si, že som podal tú najpraktickejšiu, najpriamejšiu, najsilnejšiu definíciu obohacovania. 

Pozrite, v skutočnosti som vám podal správu o tom, čo sa vo mne udialo. Otvoril som to a prezentoval pred vami všetkými preto, aby ste sa z toho naučili lekciu, ako môžete vo svojom živote robiť rozhodnutia bez strachu, alebo uprednostňovania. Takže, či pôjde o úspech alebo o zlyhanie, nebudete tým ovplyvnení, a preto sa neunavíte. Ja som urobil tisícky rozhodnutí. Mnohé sa stali úspechom a mnohé zlyhali. Nie je to tak, že všetky moje rozhodnutia boli úspešné. Mnohé boli úspechom, mnohé zlyhali, ale žiadne rozhodnutie nedokázalo spôsobiť, aby som zlyhal ja. To preto, lebo to bolo vždy založené na záujmoch zúčastnených strán! 

Vždy to bolo založené na rozhodnutí obohacovať. Keď bude obohatených viac ľudí, tak povedzte áno. Keď zúčastnené strany nebudú mať záujem, nechajte to tak. Hovorím vám, že toto je tá najlepšia podoba existencie. To je to, čomu Ramana Maharishi hovorí „Aham Spurana“. Ramakrišna tomu hovorí „priestor ctiteľa – odovzdanie“, Osho to nazýva ako „prázdna loď na rieke“. Ja tomu hovorím „Ananda Gandha“. Všetky tieto rôzne názvy – to čomu Ramakrišna hovorí  „priestor ctiteľa – odovzdanie“, to čomu Ramana Maharishi hovorí „Aham Spurana“, to čomu Osho hovorí „prázdna loď na rieke“, alebo „list vznášajúci vo vánku“, ja tomu hovorím “Ananda Gandha“, „fungovanie z priestoru naplnenia“ – to všetko je jedno a to isté.

Zakaždým povedzte sami sebe: „Ja nebudem hlasovať ani proti, ani za udalosti. Budem brať záujem zúčastnených strán ako prvú prioritu. Pri každom rozhodnutí sa zúčastní aspoň niekoľko ľudí.“ Nie je to tak, že sa to bude týkať iba vás. „Takže, vždy budem brať záujem zúčastnených strán ako prvú prioritu, budem na to dbať a naplno sa vrhnem do tohto rozhodnutia bez strachu, alebo favorizovania.“ Toto je definícia obohacovania.  

Žiadne rozhodnutie by sa nemalo robiť s priamym zapojením strachu, alebo favorizovania. Myslím si, že toto je jedna z najsilnejších, najpresnejších definícií obohacovania a vďačnosti, ktoré som dal. Prosím pochopte, vďačnosť vychádza z hĺbky vašej osobnosti. Nie je to úsmev, ktorý máte na perách, veľakrát len zo spoločenských dôvodov. Nie! Vďačnosť je emócia, ktorá vychádza z hĺbky vášho bytia na základe obrovského pochopenia, že život je psychodráma. Ako som povedal, nedovoľte, aby žiadne vaše rozhodnutia narušili strach, alebo favorizovanie. 

Takisto vyslovujem moje srdečné ďakujem a vďačnosť každému z vás za to, že sa podieľate o blaženosť, ktorú mám tým, že ste mojim ctiteľom, žiakom, sannyasi, alebo samaji. Veľmi jasne si uvedomte, že nech ste mojou súčasťou akýmkoľvek spôsobom, tak nielen vy sa tešíte zo mňa, ale aj ja sa teším z vás.


~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 28. november 2013

Vy sami rozhodujete o svojom vnútornom priestore

Dnes budem pokračovať v rozvíjaní témy: Umenie vytvárania vnútorného priestoru a sannyas.
Prosím počúvajte! Čokoľvek chcete v živote dosiahnuť, či je to láska, blaženosť, poznanie, vzťahy, sila, čokoľvek chcete dosiahnuť, vždy sa to stane iba vtedy, keď viete ako si vytvoriť správny vnútorný priestor. Bez správneho priestoru vo vašom vnútri, aj keď sa to stane navonok a objaví sa to pri vašom mene, aj keď to právne budete mať, tak to nebudete schopní používať. Len preto, že právne máte manželku alebo manžela, nemyslite si, že ich máte. Len preto, že máte majetok napísaný na vaše meno, nemyslite si, že budete schopní zaobchádzať s ním. Len preto, že máte bankový účet, nemyslite si, že budete schopní používať ho pre svoj život. Mať niečo právne spojené so svojím menom a mať to v skutočnosti sú dve rozdielne veci! Počúvajte! Sú to dve úplne odlišné veci! Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vytvoriť si správny priestor vo vašom vnútri! 

Prosím počúvajte! Na priestore, ktorý máte celý deň vo vašom vnútri, skutočne záleží, pretože tento priestor rozhoduje o tom, či budete viac a viac dozrievať, rozvíjať sa, alebo sa viac a viac degradovať, ničiť.

Veľa ľudí sa ma pýta: “Aké bude moje ďalšie narodenie, Swamiji? Kým budem?” Nemusíte sa to pýtať mňa. Opýtajte sa sami seba. To, aký ste teraz rozhoduje o tom, čo bude ďalej. Bude rozhodovať to, akí ste teraz, aký vnútorný priestor máte teraz, kým ste teraz.  

Prosím počúvajte! Neexistuje žiadny Boh, ktorý niekde sedí a ktorý vám bude preukazovať priazeň, alebo vás potrestá. Nie! To vy ste Boh! Vaše vedomie je Boh! Čokoľvek si vytvoríte ako svoj vnútorný priestor, kým ste v tele, kým ste stelesnením vnútorného priestoru, ktorý máte a ktorý si vytvárate, ten istý priestor budete mať aj vtedy, keď opustíte vaše telo.  Priestor, ktorý máte, kým ste v tomto tele a priestor, ktorý budete mať keď opustíte telo, oboje je jedno a to isté. Neexistuje žiadny iný samostatný Boh, neexistuje žiadna iná autorita, ktorá robí rozhodnutia. Neexistuje nikto iný, kto robí rozhodnutia.

Počúvajte! Priestor, ktorý si vytvárate, ktorý si udržiavate je veľmi dôležitý. Rozhodnúť sa vždy si uchovávať v sebe priestor obohacovania je sannyas. Hovorím vám, čokoľvek iné ako obohacovanie je otroctvo, zajatie. Čokoľvek urobené ako obohacovanie je oslobodenie. Čokoľvek urobené pre bohacovanie je oslobodenie.

Znova sa vraciam k vnútornému priestoru naga sadhus. Keď čítam viac a viac o histórii ich systému, parampara, zamilovávam sa do týchto úžasných nahých filozofov. Už som do naga filozofov zamilovaný, ale čím viac o nich čítam, tým viac a viac som do nich zamilovaný. Aký priestor mali! Pred delami, pred brutálnymi, nečestnými teroristami ako bol Aurangazeb a jeho armáda, pred týmito ľuďmi stáli naga sadhus nielen nahí, ale aj s prázdnymi rukami! Zastrašovali myseľ iných ľudí, vyvolávali v nich zmätok iba vďaka svojej odvahe! Naga sadhus viedli stovky vojen iba vďaka svojej duchovnej sile! Existujú o tom záznamy.

Bol raz jeden mahant, Ayodhya Giri, ktorý šiel do vojny na slonovi. Príbeh veľmi jasne popisuje, že na druhej strane stál moslimský kráľ. Používal nejaké kruté zbrane a slon takmer zomrel. Slon Ayodhya Giriho spadol a takmer zomrel. Príbeh hovorí, že Ayodhya Giri sa na slona iba uprene zapozeral a povedal: “Teraz nemôžeš zomrieť! Musíme túto vojnu vyhrať a ochrániť chrám!” Keď to slon počul, jednoducho sa postavil a ožil! Vojna sa skončila. Vyhrali ju nagas! Keď sa vrátili na miesto, kde oddychovali, urobili iba nejakú operáciu, vybrali všetko, čo vniklo do slonovho tela a on prežil! Nezomrel!

Toto je jedna udalosť aj s dôkazom, ktorú som našiel. Podľa ďalších zmienok a spôsobu, ako sú zaznamenané veľmi jasne vidím, aký priestor mali nagas. Bol jeden naga, ktorý povedal: “Či vojnu vyhrám, alebo nie, znova a znova sa vrátim späť a budem ochraňovať tento chrám!” Teroristom, ktorí ich napadli, povedal: “Vy neviete ako sa vrátiť späť, lenže ja to viem! Znova a znova prijmem toľko tiel, koľko budem chcieť a znova ho obnovím!” 

Hovorím vám, toto je naša sila! Duchovný priestor, vnútorný priestor a jasnosť, odvaha! Klobúk dole pred silou nagas! Je čas, aby sme vytvorili milión nagas, ktorý budú zažívať umenie ukončovania a učiť ho celý svet. Prosím pochopte, my naozaj, my skutočne potrebujeme umenie ukončovania, nagas, ktorí žijú osvietenie a ktorí ho vyžarujú. Ďalšia generácia musí dostať toto umenie.

V reality show Nithya Dharmam som sa venoval chlapcovi, ktorý má iba 16 rokov. Bol to jediný človek, z ktorého som bol zdesený! Ó Bože, bol som šokovaný, keď som videl, že 16-ročný chlapec pravidelne fajčí, pije, bije svoju mamu, starú mamu, starého otca, každého. A oplzlý jazyk, hrubé slová, ktoré používa! Jeho mama plače, jeho starý otec plače. Nechcem spomenúť meno tohto dieťaťa. Stačilo iba 10 minút v mojej prítomnosti a on sľúbil, že to viac nebude robiť, že bude chodiť do školy a študovať, ako chcem ja. Súhlasil s tým, že pôjde do školy. Predtým tam nechodil. Pochopte, môžem povedať, že je to víťazstvo. Lenže prečo máme atmosféru, v ktorej sa vytvárajú takéto deti?

Podľa zákona nesmiete predať alkohol maloletým. Lenže tento chlapec povedal, že si pravidelne kupuje alkohol a pije! V Tamil Nadu je zakázané všetko z gutky (zmes z listou vinnej révy a žuvacieho tabaku). Lenže tento chlapec povedal: “Kupujem si celé balíky, Swamiji!” Čo to znamená? Že je to nezákonné! 

(Swamiji hovorí o anti-hinduistických živloch, o médiách, ktoré neustále kritizujú, osočujú, očierňujú a napádajú sanatana hindu dharmu.)

Títo ľudia sú skutoční nepriatelia hinduizmu. Je najvyšší čas, aby sa s nimi niečo urobilo. Ja sám sa menujem za vodcu hindu dharmy! Títo ľudia ničia krajinu. Títo ľudia prenikli na mocenské miesta a zneužívajú túto silu na to, aby ničili hinduistických guru a hinduizmus. Ja chcem týmto ľuďom povedať iba jednu vec: Ak ešte napíšete niečo zlé, urážlivé na týchto dvoch Shankacharyas (hlavy kláštorov  z Kanchipuram v Tamil Nadu, ktorí boli po 9 rokoch zbavení obžaloby po dokázaní ich neviny v prípade vraždy), tak vám nebudú odpovedať oni. Ja vám budem odpovedať! Ja sa s vami porátam! Ja som samo-vymenovaný vodca hinduizmu!

Podstata dnešného satsangu je: Sannyas a sannaysis treba ochraňovať. Na to, aby som patrične a v súlade s právom odpovedal teroristom, ktorí obťažujú cez médiá a napádajú našu kultúru a životný štýl, vymenoval som sa za vodcu hinduizmu!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 27. november 2013

Oživme tradíciu našich predkov

Dnes budem pokračovať v rozvíjaní témy sannyas, pretože je ním naplnený celý môj vnútorný priestor! Neustále čítam históriu naga sannyasis (ctitelia Šivu) a akád, preto je celý môj vnútorný priestor naplnený vďačnosťou voči ich prínosu a obetovaniu.

Prosím pochopte, keby som mal povedať podstatu, tak ak ešte stále máme nejaké duchovné hodnoty a vedomosti védskej tradície, ak ešte stále máme niektoré dobré veci, ktoré nám zanechala védska tradícia, tak je to len vďaka nadšeniu, oddanosti a obetovaniu naga sadhus (potulných mníchov). Je to len vďaka ich obetovaniu, množstvu životov, ktoré obetovali! Vďaka internalizovaniu a uchovávaniu vedomostí a poznania nažive boli nielen veľkí filozofovia, ale boli aj veľkí bojovníci, ktorí ochraňovali krajinu.

Ochraňovali pred zničením naše chrámy a ašrámy. Aurangazeb a ďalší teroristi spoznali slabosť naga sadhus. Naga sadhus bojovali v súlade s dharmou. To znamená, že oznámili vojnu v dostatočnom predstihu, určili pravidlá pre obe strany a držali sa ich. Lenže títo teroristickí démoni (Aurangazeb a ďalší) zaútočili ako partizáni s delami, so zbraňami hromadného ničenia. Otrávili ľudí, otrávili jedlo v ďalších táboroch. Urobili toľko vecí v rozpore s dharmou a zvíťazili nad naga sadhus. Nikdy neboli schopní vyhrať túto vojnu priamo.
Pochopte, naga sadhus ochraňovali každý chrám. Ten spôsob ako plánovali stratégiu a ochraňovali dharmu! Somanath chrám bol ochraňovaný pomocou naga sadhus 17-krát a až potom Ghazni Mohammad vyhral tú vojnu. Keď ju vyhral, nebolo to spravodlivo. Vyhral vďaka špinavej hre pomocou otravy jedla pre naga sadhus, použitím zbraní hromadného ničenia, zaútočením keď meditovali a robili pancha tapas (meditácia v kruhu z ohňa).
Pozrite, je to podobné ako v našom ašráme. Ktokoľvek chce, ten môže prísť medzi 8 a 9 hodinou ráno, na všetko sa pozrieť a ísť, pretože vtedy sedíme všetci na satsangu. Samozrejme, teraz sme tu postavili bezpečnostnú stráž. Lenže predtým mohol medzi 8 a 9 hodinou ktokoľvek prísť, čokoľvek ukradnúť a odísť, pretože všetci sannyasis, zamestnanci, všetci sedeli na satsangu! To je náš životný štýl, dharma.
Takisto, moslimskí teroristi skúmali životný štýl naga sadhus, to, kedy všetci robia pancha tapas. Väčšina nagas, môžem povedať 90 % z nich praktizovalo každý deň pancha tapas. Vtedy ich nemohlo nič prebudiť, nič pohnúť. V týchto chvíľach ich napadli moslimskí teroristi a zabili ich, keď boli v samadhi! Ghazni Mohammad vyhral iba pomocou špinavých trikov.

Aurangazeb sa pokúsil 3-krát zničiť Vishwanath chrám, lenže naga sadhus ho ochránili, pretože v tom čase bolo celé Varanasi pod ochranou Mahanirvani akády. Aurangazeb znova použil špinavé triky a adharmicky, v rozpore s dharmou, zabil nagas. Ja vám poviem, že nič iné nedokázalo urobiť nagas nič zlé, než táto jedna slabosť. Oni boli takí silní bojovníci! Boli takí silní filozofovia!
Možno sa opýtate: ”Ako môže adharma vyhrať?”

Nie! Nemôže vyhrať! Preto sa 90% Indie, ktorá bola riadená Aurangazebom, mogulským kráľovstvom… Čo sa s ním teraz stalo? Je preč! Ja som späť! Takže, čo chápete pod výhrou adharmy? Bolo to ako dočasné víťazstvo. Somanath chrám stojí, znova je na svojom mieste! Vishwanatha chrám stojí, znova je na svojom mieste! Samozrejme, stratili sme niekoľko vecí, niet pochýb.
Ten prínos, ktorý urobili títo sannysis, európski učenci nazývaní naga sadhus, “nahí bojovníci”. Existuje toľko dokumentov, dôkazov, ktoré ukazujú, aký bohatí vzdelávací systém mali naši nagas a spôsob, ako vychovávali mládež. Klobúk dole pred ich oddanosťou a organizačnou schopnosťou! Je to je semienko, ktoré zasiali, kultúra, ktorú vytvorili, ktorá je dnes zodpovedná za úspech organizácií ako sú RSS (Rashtriya Swayam Sevak Sangh) a VHP (Vishwa Hindu Parishad). Niekedy sa čudujem, ako bola RSS schopná viesť toľko tisícok pobočiek po celej krajine, ako boli ich Vidyalayas schopné vzdelávať toľko tisícok detí! Je to vďaka tradícii, ktorú vytvorili títo veľkí nahí filozofovia, títo veľkí nahí bojovníci, nagas! Ja som šťastný, hrdý na to, že držím túto dharma dhwaja (vlajku) tak vysoko. Som pyšný na to, že pochádzam z tejto tradície, že som zdedil toto veľké dedičstvo. Aká sila!

Prosím pochopte, silní, mocní ľudia nikdy neprijmu nepoctivé spôsoby, nikdy nebudú mimo integrity. Rozmýšľal som nad tým, ako potom prišla táto degenerácia? Ja si myslím, že hindovia zabudli na túto veľkú pravdu: “Dharmo Rakshathi Rakshithaha” – “Keď vy budete ochraňovať dharmu, tak dharma ochráni vás.” Hlavný prúd hinduistov zabudol na túto veľkú pravdu. Zabudli na to, že si ju majú pamätať. Zabudli si ju uchovávať vo svojom srdci: “Ochraňuj dharmu. Iba vtedy bude ona ochraňovať teba.” Teraz je čas pripomenúť všetkým hinduistom, aby si pamätali: “Dharmo Rakshathi Rakshithaha”.
Je čas, aby sme v každej dedine znovu obnovili akády, to ako sa nahí filozofovia učili, ako si vytvárali jogínske telo a védsku myseľ, to ako žili osvietený život. Každá dedina by mala mať akádu, kde sa budú učiť osnovy Nithyananda Bala Vidyalaya a Nithyananda joga. Mládež by mala mať každé ráno Nithyananda jogu, večer osnovy Shuddha Advaitha Vedantha v Bala Vidyalayas. Toto je spôsob, ako by sme mali oživiť Mahanirvani akádu, jej tradíciu, tradíciu naga sadhus.

Videl som, že v mnohých dedinách ešte stále majú aj bohatí ľudia zvyk obliekať si iba bedrové šaty. Iba v týchto šatách sa môžu kdekoľvek veľmi pohodlne pohybovať! Samozrejme, iba muži! Čudoval som sa, odkiaľ prišiel tento zvyk. Teraz tomu rozumiem. Tento životný štýl sa rozšíril do rôznych častí krajiny cez naga sadhus.

Na každom mieste by sme mali mať sadhus, aby oslovovali tisíce a tisíce mladých ľudí. Ranná joga a večerné vzdelávanie vytvoria jogínske telo a védsku myseľ. Toto je tá skutočná vďačnosť, ktorú venujeme našim predkom, praotcom, ktorí vytvorili a ochraňovali jedinečnú dharmu tejto krajiny. Ja vám úprimne poviem: teraz nepotrebujeme bojovníkov. My potrebujeme filozofov. Mali by sme učiť vedu osvietenia, Jeevan Muktha Vijnana, vedu integrovanej sanatana hindu dharmy, podstatu všetkých posvätných kníh, šastier, základné umenie ukončovania. Toto by sa mala učiť každá ľudská bytosť v každej dedine.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 26. november 2013

Má váš život slepý uhol?

Dnes budem rozvíjať tému o tom, ako sa priestor, ktorý si vytvárate stáva realitou, prečo to niekedy zlyhá a ako môžete odstrániť všetky prekážky a dosiahnuť, aby sa tento priestor stal realitou. Prosím počúvajte!

Nanešťastie, ľudské bytosti silno veria, silno vnímajú, že “dvojitá” inteligencia je tá najlepšia stratégia. Prosím počúvajte, predstavujem vám nové slovo - “dvojitá” inteligencia, ktoré  musíte internalizovať, ktoré si musíte zvnútorniť. Logika, podľa ktorej zaobchádzate s inými a logika, podľa ktorej zaobchádzate sami so sebou. Logika, s akou sa pozeráte na iných a logika, s akou sa pozeráte sami na seba. 

Prosím počúvajte, každý vie pochopiť, že všetko čo sa deje je psycho-dráma, ilúzia, klam, len pokiaľ sa to deje iným. Viete čo je smiešne? Hovorí sa, že indický provokatér, štváč Tarun Tejpal, ktorý viedol tisícky mediálnych sporov, tak teraz idú médiá proti nemu! V Tamil máme porekadlo: “Keď žiješ s mečom, tak zomrieš mečom.” V angličtine je určite podobné porekadlo, ale ja dodám: “Keď žiješ s perom, tak zomrieš perom.”

Tento Tarun Tejpal, ktorý spôsobil ľuďom toľko škody, nie je teraz schopný čeliť tej istej veci, ktorú on robil iným a ktorá sa mu vrátila! Viete, čo je smiešne? Asaram Bapu, ktorý nič neurobil, ktorý je nevinný, dostal jedného dňa, keď bolo proti nemu podané trestné oznámenie, titul “znásilňovač”. Lenže tento človek, Tarun Tejpal, dokonca aj potom, ako priznal, že urobil zločin... Priznal, že urobil zločin, ale ešte stále používajú opatrne sformulované vyjadrenie: “obvinený zo sexuálneho napadnutia” a nariekajú, že sa proti nemu vedie mediálny spor! No tak! Kto to začal? Je to podobné, ako keby ste založili požiar, aby ste zabili všetky zvieratá v lese, lenže nanešťastie ten oheň vás obkľúči! Založíte požiar, aby ste zabili všetkých svojich nepriateľov, lenže oheň vás nanešťastie obkľúči.

Ja nehovorím, že by ste mali na Taruna Tejpala zaútočiť. Mediálne spory sú nesprávne, či sa robia proti Tarunovi Tejpalovi, alebo Asaramovi Bapu. Lenže toto je životný štýl, štýl myslenia “dvojitej” inteligencie. Ja nechcem použiť slovo pokrytectvo, ktoré sa zvyčajne používa. Používam slovo “dvojitáô inteligencia, pretože pri tejto inteligencii sa zjednocujú a stávajú vašou súčasťou obidve strany tejto logiky. Keby som použil slovo pokrytectvo, museli by byť vymazané obidve strany. Pochopte, vy máte dvojité logické fungovanie. Keby som použil slovo pokrytectvo, museli by byť vymazené obidve jeho strany. Lenže ja používam slovo “dvojitá” inteligencia. Obidve jej strany musia byť naplnené a zjednotené. Inteligencia, ktorú používate na posudzovanie iných a inteligencia, ktorú používate na posudzovanie seba samých, obidve musia byť zjednotené. V skutočnosti by sa mali obidve navzájom dopĺňať. Obidve majú rôzne vlastnosti, ktoré keď sa navzájom zlúčia, tak z vás urobia naplnenú ľudskú bytosť.

Dám vám príklad. Kedykoľvek sa budete veľmi hnevať a budete násilní voči iným, budete mať voči sebe hlboký pocit viny. Kedykoľvek budete cítiť hlbokú lásku voči sebe samým, budete mať hlbokú nenávisť voči ostatným. Vlastnosti, ktoré sa dopĺňajú, keď sú spracované v procese ukončovania, tak sa stanú silou vo vás. Preto používam slovo “dvojitá” inteligencia, nie pokrytectvo. V skutočnosti to, čo spoločnosť, normálni ľudia volajú ako pokrytectvo je to, čomu ja hovorím “dvojitá” inteligencia. Lenže je nechcem používať slovo pokrytectvo.

Počúvajte, keď pochopíte, že všetko čo sa deje je psychodráma, stanete sa pánom svojho vonkajšieho sveta, budete vedieť vytvoriť psychodrámu aj pre iných a spôsobiť, aby robili to, čo vy chcete. A keď pochopíte, že aj to čo si myslíte sami o sebe a to, ako s tým zaobchádzate je tiež psychodráma, tak budete osvietená bytosť! Vaše pochopenie, že to čo robíte sami so sebou je takisto psychodráma, je prvý krok k tomu, aby ste si vytvorili vo svojom vnútri silný priestor. Budete schopní vytvoriť si vo svojom vnútri ten správny priestor. Zakaždým, keď nebudete mať pochopenie, že to čo sa deje vo vašom vnútri je len psychodráma, tak aj keď si z nejakého dôvodu vytvoríte vo svojom vnútri priestor, tak nebudete vedieť, aké budú jeho vedľajšie účinky a následky. Zakaždým, keď ostanete slepí voči vedľajším účinkom a následkom priestoru, ktorý ste si vytvorili, tak vás tento priestor zničí. Stane sa viac a viac nebezpečný, nenaplní sa. Toto je ten najvyšší efekt tohto nepochopenia. 

Ja vidím, že keď ľudia nemajú jednoduchú inteligenciu ohľadom života, tak sami sebe spôsobujú toľko utrpenia! To čo spôsobujú iným je jedna vec, ale to množstvo utrpenia, ktoré spôsobujú sami sebe je nepredstaviteľné! Len preto, že nie sú schopní tolerovať jedno slovo, sú pripravení vzdať sa všetkých svojich životných úspor a žiť niekde v malom kúte! Hovorím o boji medzi manželom a manželkou. Po 50 rokoch spoločného života stačilo jedno slovo a manželka povedala: “Nie! Ja odchádzam niekam preč, kde budem žiť!” Manžel odpovedal: “Nie! To ja odchádzam preč!” A čo bohatstvo, ktoré spolu zarobili? Nielen bohatstvo, ale aj morálna podpora, ktorú dávali navzájom jeden druhému! Žili spolu 50 rokov.

Kedykoľvek má jeden človek problémy, tak okamžite dostane mentálnu podporu od iných. Aj to je zárobok! Obaja sú pripravení vstúpiť do neustáleho utrpenia, pretože nie sú schopní zvládnuť jedno slovo! Pretože nie sú schopní zvládnuť utrpenie jednej minúty, sú pripravení vstúpiť do utrpenia naveky! Aká smutná vec! 

Keď som riešil tento problém, povedal som tej žene: “Aký bol tvoj problém? Trpela si dva dni iba preto, že ti povedal jedno slovo! Aké je teraz tvoje rozhodnutie? Raz a navždy chceš odísť a žiť sama. Takže, čo sa stane? Táto 2-dňová osamelosť bude v tomto starom veku trvalá!”

Zrazu sa prebudila a povedala: “Áno! Áno!” Ja som odpovedal: “To je hlúpe rozhodnutie! Je to podobné, ako keby mi raz omylom dal trochu jedu a preto som sa rozhodla, že ho budem piť každý deň! Toto je jednoduchá inteligencia ohľadom života, jednoduchá matematika ohľadom života!” Ona povedala: “Och, nikdy som sa na to nepozerala takto. Je to taký veľký slepý uhol.”

Prosím pochopte, veľakrát, keď si vytvárate vnútorný priestor pre svoju budúcnosť, tak v ňom necháte veľa slepých uhlov. Zakaždým keď sa to stane, vesmír vás ochraňuje tým, že nenaplní priestor, ktorý ste si vytvorili, nesplní želania, ktoré ste vyslovili. Napríklad, raz sa pohádate so svojím partnerom. Rozhodnete sa odlúčiť a vytvoríte si priestor: “Odchádzam!” Keby to Boh splnil, bolo by to takmer ako keby vás potrestal!

Keď pochopíte, že všetko čo sa deje navonok je psychodráma, stanete sa vodca. Keď pochopíte, že čokoľvek sa deje navonok, aj vo vnútri je psychodráma, stanete sa sannyasi. Keď pochopíte, že oboje sú iba psychodráma, budete vedieť ako si vytvoriť vnútorný priestor bez slepých uhlov. Budete poznať následky a vedľajšie účinky priestoru, ktorý si vytvárate. 

Prosím počúvajte, keď budete ukončovať znova a znova, prijímať obidve inteligencie ako súčasť vás samých, tak sa stanete úplne naplnenou bytosťou. Úplne naplnená bytosť je tá, ktorej hovorím sannyasi. Sannyasi by mal byť úplne naplnenou bytosťou. Bez úplne naplneného bytia nie sú možné väčšie úspechy a činy, nie je možný väčší aktivizmus. Väčší aktivizmus je vedľajším účinkom naplnenia. Prosím pochopte, väčší aktivizmus je vedľajším účinkom úplného naplnenia.

Ja mám pocit, že toto je jediný spôsob ako oživiť Mahanirvani akádu, ako vytvoriť sannyasis, miliardu sannyasis, ktorí budú žiť a vyžarovať priestor naplnenia, ktorí budú učiť ukončovanie celý svet. Prosím pochopte, všetko čo potrebujeme je iba miliarda sannyasis, ktorí žijú naplnenie, učia ukončovanie, žijú osvietenie a učia ho iných. Toto je jediný spôsob ako môžeme oživiť Mahanirvani akádu, to znamená hinduizmus. Integrovaná sanatana hindu dharma, ktorá má tak veľa toho, čo môže ponúknuť svetu, by mala byť uchovaná nažive, nemali by sme ju nechať padnúť.

Kedykoľvek si pre niečo vytvoríte priestor, pozrite sa do svojho vnútra a preskúmajte, či ste tam nevynechali nejaký slepý uhol ohľadom vedľajších účinkov a následkov priestoru, ktorý si vytvárate. Keď odstránite tieto slepé uhly, tak Boh neostane voči vám slepý. Keď odstránite všetky slepé uhly, vesmír nebude voči vám slepý. Odstráňte slepé uhly, to je jediný spôsob. Jeden jediný účinný spôsob ako urobiť svoj vnútorný priestor realitou je pozrieť sa na to, že keď si ho vytvárate, tak tam nebudú žiadne slepé uhly.

~~~

Z rannej správy Paramahmsa Nithyanandu, 25. november 2013

Objavte život sily a radosti

Dnes budem znova pokračovať v téme: Spojenie, vzťah medzi vnútorným priestorom a sannyas.

Prosím pochopte, váš vnútorný priestor vstupuje do väčšieho a väčšieho nevedomia, čím máte viac a viac konfliktov a rozporov. Váš vnútorný priestor sa dostáva do vyšších a vyšších priestorov, čím máte menej neukončení. Nehovorím, že váš vnútorný priestor sa stáva viac nevedomý, keď žijete rodinný život, alebo že stane čistejší a viac vedomý, keď žijete život v sannyas. Nie! Netvrdím to. Ja robím toto vyjadrenie: „Neukončenia a komplikácie robia váš vnútorný priestor nevedomým.“  

Prvá vec, ktorá sa vo vás musí udiať, ktorá sa musí stať vo vašom živote je ukončenie komplikovaných vzorcov. Videl som, že keď ľudia prijali sannyas bez ukončenia, dostali sa do väčšieho nevedomia, pretože si v sebe vytvorili veľký zmätok, extrémne neukončenie a ich rozhodnutie pre sannyas prišlo kvôli ich strachu zvládnuť neukončenia, a nie preto, že chceli byť naplnení. 

Prosím počúvajte! Prvá vec, ktorú musíte dosiahnuť vo svojom živote je zrelosť vášho vnútorného priestoru, ktorá nastane pomocou ukončovania. Aj vaše rozhodnutie o sannyas, aj vaše rozhodnutie byť „unclutched“ (odpútaní od myšlienok) by ste mali prijať z priestoru naplnenia. Inak veľakrát kvôli strachu zvládnuť zodpovednosť ju ani nechcete zvládnuť. Kvôli vašim neukončeniam chcete pred zodpovednosťou iba uniknúť. Pochopte, prečo prichádza strach? Kvôli bezmocnosti. Prečo je tam tá bezmocnosť? Kvôli neukončeniam. Kvôli neukončeniam sa chcete stať sannyasi. Nie! To nebude fungovať! To nefunguje! Aj vaše rozhodnutie pre naplnenie, aj rozhodnutie pre sannyas by mali byť urobené na základe správneho pochopenia. Rozhodnite sa byť v priestore sily. Staňte sa sannyasi iba z tohto dôvodu. Neunikajte pred zodpovednosťou, ale prijmite vyššiu zodpovednosť. Sannyas by ste mali prijať preto, aby ste prevzali väčšiu zodpovednosť a nie preto, aby ste pred nejakou zodpovednosťou unikli.  

Prosím pochopte, hovorím o sannyas neustále každý deň, pretože toto je jeden z najlepších spôsobov, ako priviesť planétu Zem k zrelosti. Sannyas je zrelosť duše. Keď sa jedna opica postaví na dve nohy a začne kráčať, všetky opice ju začnú nasledovať. Toto je prelom zo zvieraťa na človeka. Aj psychologický prelom môže urobiť pre ľudstvo tak veľa. Keď začne jeden človek chodiť bez komplikácií, neukončení a bez mysle vo svojom vnútri, bude to ďalší prelom vedomia. Preto je sannyas jedna z tých najvyšších zrelostí, najvyšších možností, najvyšších existencií! Ja nespievam poéziu, hovorím faktickú prózu! Keď poviem „najvyššia“, tak myslím najvyššia! Ak ste už prijali sannyas, buďte si veľmi vedomí zodpovednosti, ktorú máte. 

Ukončovanie sa musí robiť s toľkou silou. Komplikácie, zmätky by sa mali ukončovať s toľkou silou. 

Dnes je Kalabhairava Ashtami, deň kedy sa zjavil Kalabhairava (jedna z podôb Šivu, boh času), deň kedy sa objavil Mahadeva (Šiva, najvyšší Boh, ničiteľ a obnoviteľ vesmíru) ako Kalabhairava. Mahadeva si dnes vybral podobu Kalabhairavu, aby zničil neukončenia Brahmu (jeden z trojice Bohov, stvoriteľ vesmíru). Brahma sa dostal do pokryteckého neukončenia kvôli tomu, že si myslel, že je Sadashiva (jedna z podôb Šivu, jeho filozofický aspekt). Sadashiva mal päť hláv, aj Brahma mal päť hláv. Lenže Brahma zabudol, že Sadashiva mal v sebe ešte jeden priestor, ktorý sa volá “Adho Mukha”, super-vedomie, osvietenie, “avyaktha” - to čo je neprejavené. 

Pochopte, problém je, že keď vidíte ľudskú inkarnáciu s jednou hlavou, tak si myslíte: „Ó, aj on má jednu hlavu, aj ja mám jednu hlavu. Má dve ruky, aj ja mám dve ruky. Má dve nohy, aj ja mám dve nohy. Tak potom čo? Sme rovnakí! Čím je mimoriadny?“ Vy nechápete, že on si uvedomil svoju stránku, ktorá je neprejavená. Vyaktha, Avyaktha – to čo je prejavené, to čo je neprejavené! Vy ste si uvedomili iba svoju prejavenú stránku. Neuvedomili ste si stránku, ktorá je neprejavená. Inkarnácia, osvietená bytosť je ten, kto si uvedomil aj svoju neprejavenú stránku.

Aj Mahadeva, aj Brahma mali päť hláv. Lenže Mahadeva si uvedomil aj svoju neprejavenú stránku, avyaktha. Brahma si ju neuvedomil. Vedel, že si uvedomil iba svoju prejavenú stránku, vyaktha, a tak sa začal odzrazu správať ako Mahadeva. Začal hovoriť: „Čo je to? Ja mám päť tvárí, aj on má päť tvárí.“ Tak ako vo filmoch, keď sa komedianti pokúšajú správať ako hrdinovia! Takže, Brahma sa pokúšal správať ako Mahadeva. Stal sa komediantom! Ľudia si jeho komédiu nejaký čas užívali, lenže už nie vtedy, keď začal vyhlasovať svoju moc nad Parvathi (manželka Šivu, jedna z podôb Shakti – vesmírnej energie). Brahma začal vyhlasovať svoju moc nad svojou vlastnou matkou, Jagat Janani, Parvathi, Tripura Sundari, Parashakthi! Keď sa to stalo, ani Devi (matka vesmíru), ani Mahadeva to už nemohli nechať tak.

Devi povedala Mahadevovi: „Mahadeva, musíš mu dať lekciu. Nech pochopí, že si nemôže ani len myslieť, že je ti rovný. Takže, musíš mu urobiť niečo fyzicky. Fyzicky by mal pochopiť, že ti nemôže byť rovný.“

Potom sa z Mahadevovho tela zjavil Mahakala, Mahakalabhairava, to znamená samotná Mahadevova energia. Mahadeva prijal podobu Mahakalabhairavu a odstránil jednu Brahmovu hlavu, aby žil iba so štyrmi. Pochopte, fyzicky dokázal, že Brahma nie je rovný Mahadevovi. Je medzi nimi fyzický rozdiel.

Takže, dnes je deň, Krishna Paksha, Ashtami Thithi, kedy Mahadeva prijal podobu Kalabhairavu, aby ukončil všetky neukončenia Brahmu. Akonáhle Mahadeva odstránil Brahmovi hlavu, zrazu sa Brahma ustálil a vstúpil do priestoru naplnenia. Lenže všetky Brahmove neukončenia sa zasekli v Mahadevovej ruke v podobe lebky. Potom Devi ponúkla tejto lebke jedlo a naplnila ju. Vishweshwara, Vishwanatha (vládca vesmíru) sa stal Kalabhairavom, aby priniesol naplnenie Brahmovi. Mahadevi sa stala Annapoorni (bohyňa výživy a jedla), aby naplnila Brahmovu lebku (kapalu). 

Keď potrebujete ukončiť všetky vaše neukončenia, buďte ako Kalabhairava, pretože kvôli nim sa vždy správate ako Brahma. Hoci neviete, správate sa ako keby ste vedeli. Vaše neukončenia sa vždy správajú ako Brahma. Hoci nevedia, snažia sa napodobňovať a tvrdia, že vedia. Je to v poriadku, pokiaľ nezačne Brahma vlastniť váš život, ktorý je vaša Devi, Shakti. Keď sa vaše neukončenia pokúšajú vlastniť vašu Shakti, nemali by ste to nechať tak. Keď vás začnú vaše neukončenia robiť bezmocnými, dostali ste sa na hranicu tolerancie. Teraz musíte prijať inkarnáciu Kalabhairavu, aby ste ich ukončili. Ukončite všetko! Všetky vaše neukončenia by mali vedieť, že nemôžu mať nad vami moc. Všetky vaše neukončenia by mali vedieť, že vás nemôžu riadiť a ničiť.

Jeden z najväčších problémov je, že vy vkladáte všetku svoju energiu - napriek tomu, že vám to znova a opäť pripomínam - vy vkladáte všetku svoju energiu do toho, aby ste podporovali svoje neukončenia, hovoriac: „Keď nebudem podporovať moje neukončenia, ľudia ma budú využívať, pretože všetci ostatní majú neukončenia.“ To je to, čo myslím  
pod slovami „vaše neukončenia sa snažia prevziať vašu Shakti (energiu a silu)“. Neistota ... Keď cítite neistotu, pochopte veľmi jasne, že už ste sa stali Brahmom. Odstráňte túto neistotu a neukončenia zo svojho života.

Počúvajte! Teraz chcem zopakovať vyjadrenie, ktoré som urobil na začiatku satsangu:

„Aj keď sa chcete vzdať alebo prijať sannyas, keď to urobíte na základe neukončení,  z priestoru bezmocnosti, bude to viesť k viac komplikáciám a viac nevedomému zmätku.“ 

Vidíte to vo svojom živote na svojej skúsenosti, že kedykoľvek sa vo vašom systéme vytvorí strach, tak chcete iba zaspať, byť v bezvedomí. Chcete iba na všetko zabudnúť. Chcete všetko iba odtlačiť preč a ľahnúť si. Na 3 dni nastane depresia, pretože komplikácie vás vždy ukladajú do hlbokých neukončení.  

Prosím počúvajte! Ani rozhodnutie pre sannyas by ste nemali urobiť z priestoru bezmocnosti a neukončenia. Musíte ich ukončiť, musíte prijať rozhodnutie z priestoru sily. Rozhodnutie pre ukončenie, naplnenie by ste mali prijať z priestoru sily. Sila, bezpečie, radosť, radosť, ktorú vidíte v tvári Kalabhairavu! V niekoľkých deitis (sochách) Kalabhairavu som videl silnú “prasanna”, prítomnosť! 

Videl som niekoľko deitis Kalabhairavu. Jednu v Tiruvannamalai, samozrejme nášho Kalabhairavu v Bidadi a Mahakalabhairavu vo Varanasi – v ich tvári môžete vidieť radosť! Meditujte nad touto radosťou a silou. Keď si v sebe vytvoríte priestor radosti a sily, budete Kalabhairava! Musíte zvládnuť svoje neukončenia pomocou tohto priestoru radosti a sily. Keď si sadnete, aby ste robili ukončenie, neseďte s pocitom: „Och, neviem čo budem robiť. Mám toľko neukončení. Kedy ich ukončím? Neviem koľko rokov budem takto sedieť? Môj život bude pokračovať s týmito neukončeniami.“

Keď budete sedieť každý večer a robiť ukončovanie, seďte ako Kalabhairava. Či budete sedieť pred zrkadlom, alebo sami so sebou, uvedomte si: „Ja som Kalabhairava! Ja som Kalabhairava!“ Seďte s týmito dvoma vlastnosťami, posvätnými sentimentami, posvätnými pocitmi – silou a radosťou. Uvidíte, že všetky neukončenia budú vyzerať ako trpaslíci. Mali by ste sedieť pred Kalabhairavom ako Kalabhairava! Ja nechcem, aby moji nasledovatelia boli žobráci! Chcem, aby boli ako ja! Takisto, aj Kalabhairava chce, aby boli jeho žiaci ako on!

Prosím pochopte, keď budete v nálade bezmocnosti, možno ma budete milovať, možno nebudete. Môžete ma milovať z nejakého dôvodu, alebo nemusíte. Takáto láska nie je dôveryhodná! Ale keď budete v priestore sily, ja vás budem milovať! Keď budete nažive a aktívni, duchovne nažive a aktívni, budem vás milovať, čo je ten nastabilnejší, najvyšší a večný dar!

Hovorím vám, Kalabhairava je sila a radosť! Keď si myslíte, že ja som váš guru, keď si myslíte, že vy ste moji nasledovníci, mali by ste byť ako Kalabhairava! Toto je Guru Vaak (slovo guru)! Sila a radosť! Tieto dve vlastnosti ukončia všetky vaše neukončenia. Všetky vaše neukončenia budú ukončené. Vaša samotná DNA by mala byť naprogramovaná priestorom Kalabhairavu – silou a radosťou! Mahakalabhairava – stelesnenie sily a radosti! Jedine sila a radosť prináša ukončenie, naplnenie a uchováva vás nažive, prebudených. Iba tento priestor, táto energia, iba z tohto priestoru bude aj rozhodnutie pre sannyas úspešné. Ak nie, tak ani toto rozhodnutie nebude naplňujúce. 

Rozhodnutie prijať sannyas by ste mali urobiť z priestoru sily a radosti. Potom uvidíte, že dosiahnete osvietenie, dosiahnete naplnenie.

~~~


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 24. november 2013

Sannyas – revolúcia slobody

Dnes budem rozvíjať tému: Posvätné tajomstvo priestoru sannyas. To, ako dokáže váš priestor, v ktorom sa nachádzate, dozrieť a doviesť vás ku sannyas. Prosím počúvajte!

Mahávíra (indický učenec, zakladateľ džainizmu, resp. džinizmu) hovorí: „Kým nebudete mať mužské telo, nemôžete sa stať osvietenými.“ Ja nepotvrdím to, čo povedal, iba vysvetlím, prečo to povedal. Cesta, ktorou prešiel a stal sa osvieteným, cesta ktorú učil, vyžaduje náramnú fyzickú vytrvalosť a fyzickú silu. Vaše telo sa musí namáhať až do extrému, doslova zabúda na koncept bolesti a pôžitku. V džainizme (indické náboženstvo spríbuznené s budhizmom) je ešte aj teraz tradícia, že si musíte trhať vlasy priamo rukou! Nesmiete používať nič iné ako popol na to, aby ste sa okúpali, alebo očistili si telo! Takže cesta, ktorou šiel a stal sa osvieteným, ktorú učil iných, vyžaduje náramné fyzické zanietenie, fyzické úsilie. Preto si myslel, že ženy nebudú schopné prejsť celým týmto fyzickým procesom, fyzickým tapasom (pokáním). To je dôvod, prečo asi vyslovil slová: „Kým nebudete mať mužské telo, nemôžete sa stať osvietenými.’ 

Lenže ja vám poviem jedno z dôležitých posvätných tajomstiev: Sannyasis sú samostatné pohlavie! Prosím počúvajte, popíšem všetky pohlavia:
• mužské;
• ženské; 
• fyzicky, fyziologicky mužské, ale psychologicky ženské - homosexuálovia;
• fyziologicky ženské, ale psychologicky mužské; a
• transsexuálne.

Toto všetko sú rôzne pohlavia. To ultimátne, najvyššie pohlavie je transcendentálne pohlavie (nadzmyslové, odpútané od zmyslov), kde úroveň stavu naplnenia, hĺbka naplnenia dosahuje až do vašej samotnej bio-pamäte. Prosím pochopte, že úroveň naplnenia zasahuje až do úrovne vašej samotnej bio-pamäte, samotnej svalovej pamäte a bio-pamäte, kde necítite hrdosť na to, že ste muž alebo žena, ale kde sa vo vás deje naplnenie ženskosti, alebo mužskosti. Vaša mužskosť a ženskosť, oboje dosahujú svoj vrchol a zažívajú naplnenie. Vaše telo, ktoré vyžaruje stav naplnenia až do úrovne bio-pamäte je to, čomu hovorím transcendentálne pohlavie.

Počúvajte! Nepoznám zámer, prečo Mahávíra vyhlásil: „Kým nebudete mať mužské telo, nemôžete sa stať osvietenými.“ Ale poviem vám, že pokiaľ nedosiahnete priestor transcendentálneho pohlavia, tak nedosiahnete úplné naplnenie! Úplné naplnenie vám umožní zažiť priestor transcendentálneho pohlavia a poviem vám, že radosť z bytia v tele s transcendentálnym pohlavím je tou najväčšou možnosťou!

Niekedy mám pocit, že naši majstri si ponechali ako tajomstvo príliš veľa vecí. Stratili sme veľa znalostí a liečiv. Indické liečiteľstvo je najväčším zdrojom znalostí medicíny. Tradícia siddha (tradičný systém medicíny), ajurvédska tradícia, ajurvéda sa vykonáva v siedmych rôznych oblastiach Indie s úplne iným pochopením! Prosím počúvajte, keralská ajurvéda a bengálska ajurvéda nemajú žiadne iné spojenie ako slovo “ajurvéda”. Celý princíp je odlišný, ale obe sú veľmi silné. Všetky tieto znalosti o liečivách a o procese alchýmie, tak veľa vecí sa stratilo kvôli konceptu “guhyam” – tajomstvo. Ak je to posvätné, tak to má byť uchovávané ako tajomstvo. Nie! Je čas, aby sme všetko zhromaždili a podelili sa o to so svetom. 

Pozrite, veľa posvätných vecí sme stratili kvôli našej myšlienke o tajomstve, ktorá je úplne nesprávna. Jedno z dôležitých posvätných tajomstiev, ktoré sme stratili kvôli prístupu “Tajné”, je radosť zo života v tele s transcendentálnym pohlavím. Dokonca sa zdá, že tento koncept, toto chápanie je veľmi nové. Ak hovorím o súčasnom ľudstve, je to skoro ako keby som navrhoval niečo, čo je nemožné. Pozrite, keď navrhnem, že ľudské bytosti dokážu začať lietať bez použitia akýchkoľvek strojov, len tak, ako sa na mňa ľudia budú pozerať! To je presne spôsob, akým sa na mňa pozeráte vy, keď popisujem radosť zo života v tele s transcendentálnym pohlavím. Viem, zdá sa to byť skoro nemožné, pretože vy tak silno vnímate a veríte tomu, že je to nemožné! Rozhodnutie, že je to nemožné vyzerá veľmi úprimne, alebo akceptovanie toho, že je to nemožné, vyzerá veľmi úprimne. Podobne ako keď Osho konštatuje, že celibát nie je nikdy možný, vyzerá to veľmi úprimne, lenže ja vám poviem, že to nie je pravda. To čo povedal, nie je pravda. Viem, že keby bol živý vo svojom tele, mali by sme skutočne dobrú diskusiu! Oplatilo by sa s ním debatovať. 

Prosím počúvajte, debatovať by sa malo s niekým, kto nie je pomstychtivý. Ja nepotrebujem diskutovať s U.G. Krishnamurthym. Hoci aj keby som debatoval, bolo by to iba z donútenia kvôli zodpovednosti, ktorú mám, len aby som dosiahol, aby pochopil; nie pre radosť. Ale diskusia s Oshom by bola skutočne radostnou skúsenosťou! Bolo by to skutočne ako skúsenosť Shankaru a Mandana Mishru. To bol taký radostný zážitok! Nebolo tam žiadne násilie! Meradlo, na základe ktorého rozhodli kto vyhral, to je veľmi dôležitá vec. 

Manželka Mandana Mishru pociťovala ku Shankarovi materinskú príťažlivosť. Jej meno bolo Ubhaya Bharati alias Sharada. Ubhaya Bharati bolo jej rodné meno, a Sharada bolo jej sannyas meno. Ona bola aj inkarnáciou Saraswathi. Manžel Ubhaya Bharati, Mandana Mishra na jednej strane a Shankara na druhej strane debatovali. A tak stanovila kritérium, kto vyhrá túto diskusiu. Povedala: „Ktokoľvek vyjadrí nejakú neúplnosť ako prvý, ten diskusiu prehrá.“ Pozrite, keď vyjadríte nejakú neúplnosť, neukončenie, tak sa zvýši teplota vášho tela. Kvetinový veniec, ktorý máte na sebe, zvädne! Prosím pochopte, každá neúplnosť vždy zvyšuje teplotu vášho tela. Vždy, keď ste v stave nenaplnenia uvidíte, že sa zvýši teplota vášho tela! Všetky choroby, ktoré boli vo vás v podobe semienka, prepuknú ako bolesť, artritída, alebo kožné ochorenie ako je psoriáza. Keď budete prechádzať procesom ukončovania, tak všetky tieto choroby prepuknú navonok, pretože sa zvýši vaša telesná teplota.

Ubhaya Bharati povedala: „Ten, koho telesná teplota sa zvýši, diskusiu prehral.“ To znamená, že by ste mali diskutovať v priestore naplnenia. Ak sa zvýši teplota vášho tela, tak kvetinový veniec, ktorý máte na sebe prirodzene zvädne. Koho kvetinový veniec zvädne ako prvý, ten v diskusii prehral. Keď sú prebudené vaše neukončenia, tak neudržíte integritu vo svojej logike. Hovoríte len preto, lebo musíte zvíťaziť. Nehovoríte preto, aby ste sa pozdvihli na vyššiu úroveň. 

Pochopte, v Indii sme mali úžasný systém. My sme pripravení nasledovať každého majstra, keď nás dokáže doviesť na ďalšiu úroveň. Nezaoberáme sa s tým, či je hinduista, budhista, shakta, džainista, naga, aghora, tantrik.....! Nestaráme sa o jeho sampradayu (líniu). Keď nás môže posunúť na ďalšiu úroveň, tak sme pripravení nasledovať ho. Toto je to, čomu hovorím “integrovaná hindu sanatana dharma”. Pozrite sa na históriu Indie. Zrazu sa objavil Buddha, najcharizmatickejší sannyasi, ktorý kedy chodil po planéte Zem. Všetci hinduistickí brahmani, hinduistickí králi konvertovali a žili budhizmus. Celá India vibrovala pravdou, myšlienkou: “Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami”! 

Potom, keď Buddha opustil telo, vznikla medzera 300 – 400 rokov. Neexistovala žiadna osvietená bytosť, ktorá by viedla ľudí na ďalšiu úroveň. Všetci ostali zaseknutí v určitých duchovných praktikách, konceptoch, teóriách, slovách, teológiách, terminológiách.  

Potom prišiel Shankara, najmladší duchovný vodca, aký vzišiel v hinduizme. Ľudia videli, že je schopný doviesť každého na ďalšiu úroveň. Okamžite ho nasledovala celá India. 

Prosím pochopte, je nesprávne merať nás pomocou stupnice organizovaných náboženstiev západných tradícií. Na západe je tradícia úplne odlišná. Tam jednoducho žijete s jednou organizáciou. Na východe sme dostali takú úžasnú slobodu. Naše náboženstvo je založené na slobode, voľnosti, preto sme jediné náboženstvo, ktoré prežije ďalšiu generáciu, pretože vnímanie ďalšej generácie bude založené na slobode. Sloboda, voľba, možnosť – to je mantra pre ďalšiu generáciu.  

Poviem vám, veľmi silno cítim, že v nasledujúcich 20 rokoch bude toto životná úroveň ľudstva. Keď budete mať 18 rokov, tak budete mať na výber, v ktorej krajine chcete žiť, akým jazykom chcete hovoriť, kde chcete bývať, kde chcete vykonávať svoju prácu, aké náboženstvo chcete nasledovať, aké pohlavie chcete mať! Prosím pochopte, že v osemnástich budete mať pred sebou všetky tieto voľby, rýchlokurz do každého náboženstva! Povedia vám: „Urob si rýchlokurz z každého náboženstva. O šesť mesiacov si vyber to svoje!“ A takisto rýchlokurz v jazykoch! Možno vyvinú taký softvér, že iba tým, že ho stiahnete, budete schopní hovoriť týmto jazykom! Kto vie? A my tiež budeme mať tú možnosť: „No tak! Aké pohlavie chcete mať?“ Nemusíte byť uväznení v mužskom alebo ženskom pohlaví len preto, že ste sa tak narodili. Budete mať možnosť operácií. Poviem vám, že keď ľudstvo dosiahne tento druh života, bohatstvo, pestrosť slobody, možností, výberu, tak túto revolúciu možností, slobody, výberu prežije len jediné náboženstvo - védska tradícia. 

Žiadne iné náboženstvo, žiadna iná tradícia nebude schopná prežiť túto revolúciu možností, ktorej bude ľudstvo vystavené, kde si môžete vybrať TV kanál sediac pred televízorom s diaľkovým ovládačom, kde máte k dispozícii tristo možností; keď si sadnete pred počítač, tak máte takú rozmanitosť možností! Najviac praktizovaným náboženstvom modernej doby sú „možnosti, voľba, výber“. Sloboda, možnosti, to je najviac praktizované náboženstvo modernej doby. Najväčšou revolúciou modernej doby je voľba, sloboda, možnosti! Poviem vám, len sanatana dharma, integrovaná sanatana hindu dharma dokáže prežiť túto revolúciu možností, pretože je vytvorená na tomto pochopení. Len budova, ktorá je postavená tak, aby odolala zemetraseniam, bude schopná stáť aj po zemetraseniach. Takisto, iba ak bude náboženstvo od začiatku vytvorené na základe rozsiahleho množstva výberu, možností, rozmanitostí, tak bude schopné odolať revolúcii, ktorá sa bude diať, a ktorá sa už deje. 

Takže, prosím pochopte, že keď prišiel Shankara, tak celá India zmenila svoju mantru na „Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara”! Len zopár storočí po Shankarovi prišiel Nagarjuna. On bol skutočne schopný umožniť ľuďom, aby zažili skúsenosť ďalšieho stupňa vedomia. Znova, nasledovala ho celá India. “Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami”! Keď prišiel Ramanuja, opäť celá India skandovala “Namo Narayana”!

Takto bola vytvorená celá integrovaná hindu sanatana dharma. Jedinou kvalifikáciou, ktorú sme očakávali bolo to, či nás tento človek bude schopný doviesť na ďalšiu úroveň vedomia, na ďalšiu úroveň naplnenia, na ďalšiu úroveň osvietenia. To je všetko! Ak bude odpoveď na túto otázku “Áno”, tak sme pripravení všetko nechať a ísť za ním. Všetko – symboly, chrámy, kláštory, tradície, spôsob jedenia, spôsob spania, žitia, myslenia, obliekania sa – všetko! Pýtame sa len jedinú otázku: „Dokáže nás tento človek doviesť na ďalšiu úroveň vedomia? Dokáže nás doviesť na ďalšiu úroveň naplnenia? Dokáže nás doviesť na ďalšiu úroveň osvietenia?“ To je všetko! Ak bude odpoveď “Áno”, tak potom „Poďme! Nasledujme ho!“ Ak bude odpoveď “Nie”, tak potom: „Počkajme, kým nepríde človek, ktorý to dokáže.“ To je všetko!

Poviem vám, radosť zo života ako transcendentálne pohlavie je ďalší prelom, ďalšia úroveň vedomia, ďalšia úroveň naplnenia, ktorou prispejem tomuto svetu. Toto bude môj jedinečný príspevok do integrovanej sanatana hindu dharmy. Uvidíte, že sa to stane životným štýlom! Naplnenie by malo ísť až do hĺbky vášho bytia. Všetky parazitujúce vzorce sa roztopia, zmiznú. Roztopia sa až do tej miery, že zabudnete na vzorec, či ste muž alebo žena! Spočiniete v priestore naplnenia. Budete žiť v priestore poornathwa. Spočiniete v radosti z bytia ako transcendentálne vedomie! A ako predstaviteľ najstaršieho rádu sannyas integrovanej sanatana hindu dharmy, najstaršej duchovnej a náboženskej tradície ľudstva na Planéte Zem vám hovorím, že život v transcendentálnom tele je osvietenie. Je to nebo! Je to osvietenie! A cestou je naplnenie. Naplnenie je cesta do neba. Je to návod na to, ako sa dostať do neba, technika ako dosiahnuť nebo.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 23. november 2013

Vy nie ste iba telo

Dnes budem rozvíjať koncept sannyas z rôznych uhlov. Či prijmete sannyas alebo nie, tento koncept bude pre vás priamo užitočný, aby ste pochopili svoj život a obohatili ho. Prosím počúvajte! Či prijmete sannyas alebo nie, tento koncept bude pre vás naozaj užitočný. 

Počúvajte! V podstate existujú dva spôsoby myslenia:

Prvé: myslieť si, že telo, ktoré máme je všetko v našom živote. Umývať ho od rána do večera, zdobiť, maľovať, obliekať, kŕmiť, ukladať ho spať – nič iné nie je vo vašej mysli, nič iné sa nedostáva do vášho systému. Toto je jeden druh myslenia.

Druhé: pochopenie, že vy, vaše vedomie je sústredené v tomto tele, ale vy nie ste iba telo.

Prosím pochopte, existuje skupina ľudí, ktorí si myslia, že sú iba telo. Existuje niekoľko inteligentných ľudí, ktorí chápu, že sú sústredení v tele. Vy ste sústredení v tele, ale nie ste iba telo. Vy nie ste iba telo, vy ste sústredení v tele. Prosím pochopte, telo je vaše centrum. 

Sú tony vecí, ktoré robíte na základe tela – váš kontakt so svetom, s ľudstvom, s prírodou, so všetkým v živote. Lenže, nanešťastie, keď vnímate, že ste iba telo, tak všetky veci vo vašom živote budú takisto nesprávne chápané. Váš postoj voči iným, voči ľudstvu, voči vesmíru, voči svetu, voči všetkému bude zničený. Keď je toto jedno pochopenie nesprávne, keď si začnete myslieť, že ste iba telo, tak si budete myslieť, že všetko sa vyrába iba na to, aby to bolo použité na vaše telo, alebo zjedené vaším telom. Keď vidíte rybu, tak ju vidíte ako jedlo. Dokonca aj keď vidíte hada, tak ho vidíte ako jedlo. Či vidíte kozu, kravu, alebo akékoľvek iné zviera, tak ich vidíte iba ako jedlo. Pretože keď si myslíte, že ste iba telo, tak si myslíte, že všetko je vytvorené na to, aby vás to uspokojilo, alebo keď to nie je vytvorené na tento účel, tak vy nájdete metódu, ako uspokojiť toto telo – zaútočite na to, podrobíte si to, vyhodíte to do povetria, alebo to zničíte!

Predstava, že ste iba telo, je tá nanebezpečnejšia, najskorumpovanejšia, najjedovatejšia predstava, ktorá deformuje vaše vedomie. Tak ako artritída pomaly prináša vášmu telu deformáciu, táto jedna predstava “Ja som iba telo“ prináša deformáciu vášmu vedomiu.

Poviem vám, pochopte iba toľko, že vy ste sústredení vo vašom tele, ale nie ste telo. Prvá vec, ktorá sa potom stane bude, že sa zbavíte strachu zo smrti a úzkosti, ktorú spôsobuje a ťažoby, ktorú všetci z nás máme v našich srdciach kvôli strachu zo smrti! Prosím počúvajte! Všetky vaše obavy, ak pôjdete ku ich koreňu, tak zistíte, že ich začiatok je strach zo smrti! Smrť nenastane raz, ale deje sa každú chvíľu! Prosím počúvajte! Smrť nenastane raz, ale DEJE sa každú chvíľu! Keď sa oslobodíte od myšlienky, že vy nie ste iba telo, tak prvá najväčšia úľava, ktorú budete cítiť, bude: „Wow! Takže potom ma smrť môjho tela nezničí, neskončí môj život!“ Pochopte, smrť tela nie je vyvrcholenie vášho života, ale úsek vášho života!

Telo nie je všetko. Prosím pochopte, vy ste sústredení v tele. Ja nehovorím, že s ním nemáte mať žiadny vzťah. Majte s ním vzťah rovnako, ako ich máte s inými ľuďmi. Telo je takisto ako ďalšia osoba vo vašom živote. Takže vy ste sústredení v tele. Prosím pochopte toto jedno poznanie: „Ja som sústredený v tomto tele“ znamená: „Keď toto telo zomrie, tak ja neskončím, nič neskončí, opona nepadne. Neznamená to, že všetko skončilo.“ Keď bude do vás vtlačené toto jedno pochopenie, keď sa stane vaším poznaním, tak vaše štandardné chápanie začne fungovať na základe pochopenia: „Ja som sústredený v tomto tele, ale nie som iba telo.“ Potom sa budete prirodzene pozerať na celý svet takto: „Keď vidím ako kráča  krava, ako kráča koza, je to nádherné! Nemusím ich vložiť do môjho tela, aby som si ich vychutnal! Keď vidím vyskakovať rybu, je to úžasné! Nepotrebujem ju dať do úst, aby som si ju vychutnal!“ Vaša chuť, chápanie pôžitku sa úplne zmení. Chápanie strachu sa úplne zmení. Chápanie osvietenia sa úplne zmení. Chápanie ukončovania sa úplne zmení. Chápanie naplnenia sa úplne zmení!

Základné pochopenia, ktoré máte sa úplne zmenia vo chvíli, keď pochopíte, že vy ste sústredení v tele, ale nie ste telo. Začnete cítiť romancu so životom. Keď začnete cítiť romancu so životom, tak ste sannyasi. Prosím pochopte, ja definujem sannyas ako vodca najstaršej duchovnej organizácie hinduizmu, ako zodpovedný hinduistický sannyasi vodca. To čo hovorím nie je v žiadnom prípade nasmerované proti žiadnej duchovnej línii, alebo tradícii. Možno to vyzerá veľmi moderne kvôli slovám, ktoré používam, ale hovorím vám, že je to tá najautentickejšia definícia sannyas: „Keď máte romancu so životom, tak ste sannyasi! Keď sa tento vzťah začne so správnym pochopením, že vy ste sústredení v tele, ale nie ste telo samotné, tak ste sannyasi!“ 

Počúvajte! Zapamätajte si túto jednu myšlienku: „Ja som sústredený v tele, ale nie som telo samotné.“ Začnite s týmto pochopením prehodnocovať všetky vaše dôležité pochopenia o živote ako čo je život, strach, chamtivosť, láska, radosť, bolesť, potešenie. Nanovo všetko preorganizujte. Čo si myslíte, že je úspech, zlyhanie, všetko pochopte nanovo. Keď to pochopíte nanovo, tak spoznáte pravdu. Nanovo pochopiť znamená znova spoznať. Znova spoznať nie je nič iné ako nanovo pochopiť. Ja vám hovorím, že toto znovu-pochopenie odoberie všetky strachy ohľadne života, ktoré máte v sebe a daruje vám taký krásny priestor na dýchanie.

Poviem vám, ak pochopíte len túto jednu pravdu, že vy nie ste len telo, že ste sústredení v tele, tak sa vaše dýchanie prehĺbi za 24 hodín! Už nebudete dýchať plytko. Budete mať také úplné dýchanie, ktoré vás udrží mentálne vo vysokej zóne! Myšlienky, ktoré máte vo svojom vnútri, vaše koreňové pochopenia sú palivo, na ktorom fungujete. Iba na základe tohto jedného znovu-pochopenia, že vy ste sústredení v tele, ale nie ste telo samotné, sa budete zrazu cítiť takí slobodní od toľkých nesprávnych pochopení a to vám prinesie hlboké dýchanie, úplné dýchanie, čo bude prirodzene uchovávať vašu myseľ vo veľmi vysokej sfére. Pochopte, hlboké dýchanie udrží vo vás vysoké vedomie, udrží vás v tej najvyššej zóne, v tom najradostnejšom priestore. Hlboký pocit úľavy a úplné dýchanie, to je sannyas. Keď sa vo vás udeje toto znovu-pochopenie, tak sa stanete sannyasi.

Teraz vám chcem viac povedať o Bali. 


Na Bali budeme mať rôzne iniciácie:

1. deň: Vigneshwara Deeksha (odstránenie všetkých neukončení) 
2. deň: Shravana Deeksha (iniciácia do správneho počúvania)
3. deň: Manana Deeksha (iniciácia do integrovaného a autentického myslenia) 
4. deň: Nidhidhyasana Deeksha (iniciácia do schopnosti žiť, čo vyhlásite) 
5. deň: Poornathwa Deeksha (iniciácia do ukončenia so samo-pochybnosťami) 
6. deň: Jeevan Mukthi Deeksha (iniciácia do života v osvietení)
7. deň: Vaak Siddhi Deeksha (iniciácia do sily slova)
8. deň: Mano Siddhi Deeksha (iniciácia do sily myslenia)
9. deň: Prema Shakthi Deeksha (iniciácia do sily lásky)
10. deň: Atma Shakthi Deeksha (iniciácia do sily žitia)
11. deň: Nirvikalpa Samadhi Deeksha (iniciácia do Nirvikalpa Samadhi)
12. deň: Bhasma Deeksha (význam nebol popísaný)
13. deň: Shambhavi Mahamudra Deeksha (význam nebol popísaný)
14. deň: Chit-Jata Granthi Deeksha (iniciácia do vykúpenia)
15. deň: Kundalini Shakthi Deeksha (iniciácia do kundaliny prebudenia) 
16. deň: Sampoorthi Deeksha (iniciácia do integrity)
17. deň: Shraddha Deeksha (iniciácia do autentickosti)
18. deň: Upayana Deeksha (iniciácia do zodpovednosti)
19. deň: Aapyayana Deeksha (iniciácia do obohacovania) 
20. deň: Sangha Sankalpa Deeksha (iniciácia do zámeru sangy)
21. deň: Guru Deeksha (iniciácia od guru)

Budete mať 21 rôznych iniciácií. Niektoré z nich budú spojené so súvisiacimi homami (rituály ohňa), niektoré s pujami (rituály vzdania vďačnosti a odovzdania), niektoré so súvisiacimi procesmi a kriyami.~~~~~


Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 22. november 2013

Staňte sa príčinou zmeny 

Naďalej budem rozpínať na tému “sannyas”, pretože mám toho toľko, s čím by som sa chcel s vami na túto tému podeliť.

Prosím pochopte, vzorce, ktoré ste si vytvorili, neukončenia, ktoré ste si nahromadili, samskary (uložené spomienky), ktoré ste si vytvorili, engramy (uložené spomienky), ktoré sa vo vás ukladali počas všetkých vašich životov celé veky, od nepamäti, potrebujete stráviť aspoň jeden život ich ukončovaním, jeden celý život, aby ste sa od nich oslobodili. Nech sa na to pozrieme akokoľvek, keď máte vo vašom živote nejakú inú prioritu, tak sa ukončenie neudeje až na úroveň ukončenia s ukončením samotným. 

Prosím počúvajte! Existujú rôzne úrovne ukončenia. Ak máte dobré vzťahy s inými, myslíte si, že je to naplnenie. Lenže toto je iba jedna úroveň naplnenia. Ľudia sa veľakrát usadia na tejto úrovni naplnenia. Ľudia si veľakrát myslia, že toto stačí na to, aby život pokračoval. Prosím pochopte, nemať žiadnu chorobu, to nie je dostatočné zdravie, to nie je to najvyššie zdravie. Nemať žiadnu chorobu je možno jeden krok ku zdraviu. Jogínske telo je veľmi ďaleko od takéhoto negatívneho zdravia. Takisto, nemať mentálny chaos a zmätok neznamená, že ste dosiahli to najvyššie. Nemať žiadne konflikty doma neznamená, že ste naozaj naplnení.

Takže ide o úroveň naplnenia. Ak chcete viesť hladko váš život, tak mať iba dobré vzťahy a priateľskú atmosféru, toto samotné nie je ten najvyšší vrchol možnosti v ľudskom živote. Naplnenie vo vašom bytí by sa malo udiať až na úrovni ukončenia so samotným neukončením, ktoré začalo váš cyklus narodenia a smrti! Prosím pochopte, samotný cyklus narodenia a smrti sa pre vás začal kvôli nejakým neukončeniam. Choďte až na túto úroveň a ukončite ho!  

Vy máte tri vrstvy karmy:
Prinesená karma je “prarabdha” karma. Nahromadená karma z tohto života je “agamya” karma. Zbierka vašej celkovej karmy zo všetkých životov dokopy je “sanchita” karma.

Prosím pochopte, prinesená karma, karma prinesená preto, aby ste si ju vychutnávali, ukončili v tomto tele, to je “prarabdha”. Karma, ktorú ste si nahromadili, neukončenia, ktoré ste si vytvorili potom, ako ste prijali toto telo, to je “agamya”. Celková zbierka všetkej vašej karmy je “sanchita”.
Zvyčajne, keď ukončíte samotnú agamya karmu, budete spokojní. Hľadači idú o niečo hlbšie ako je agamya. Oni ukončia aj prarabdha karmu. Lenže až vtedy, keď ukončíte sanchita karmu, oslobodíte sa od cyklu narodenia a smrti. Mať iba dobré vzťahy, mať zdravie, mať mentálnu pohodu ich neukončí.
Mať naplnenie ako prvú prioritu nie je cieľom. Mať naplnenie ako JEDINÚ prioritu je cieľom ľudského života! Prosím pochopte, mať naplnenie na vašom dlhom zozname túžob je život bežného človeka. Mať naplnenie ako prvú prioritu na vašom zozname je život hľadača. Mať naplnenie ako JEDINÚ prioritu v živote je život v sannyas!

Mať ukončovanie na vašom dlhom zozname vecí, ktoré treba urobiť, ktorý si každý z vás lepí na chladničku, ako je pranie, nakupovanie, hodenie dcéry do tanečnej školy a možno aj ukončovanie, keď budete mať na to čas, to je život bežného človeka.
Ukončovanie ako prvá priorita je život hľadača. 
Ukončovanie ako jedna jediná priorita je život sannyasi.

Prosím počúvajte! Všetky tie najlepšie veci, ktoré vidíte v živote, či je to inteligencia, umenie, architektúra, reč, hudba a poézia, alebo poznanie životného štýlu, všetko najlepšie, čokoľvek najlepšie čo vidíte, všetko je dar od sannyasis. Je to prínos sannyasis.

Nedávno som strávil veľa času nad históriou naga sannyasis (ctitelia boha Šivu). Mal som príležitosť vidieť pôvodné dokumenty a referencie, ktoré patria Mahanirvani akáde, našej akáde a veľa historických referencií o našich mahantoch (hlavy chrámov alebo kláštorov), úspechy veľkých sadhus z obdobia Moghul - z britského obdobia - a prínosy sadhus z predhistorického obdobia spred 5000 rokov. Prosím pochopte, títo sadhus boli skutočne ako Mahadeva, Šiva! Keď sa pozriete na príbeh Šivu, nepozerajte sa na všetky zbytočné veci, ktoré mal so sebou, ale na všetky tie najlepšie veci, ktorými prispel spoločnosti.

Pochopte, keď sa dialo čerenie Mliečneho oceánu, dal Šiva polobohom (devatas) tú najkrajšiu vôňu kvetov a stromov, šperk Shyamantaka (šperk požehnaný magickými silami, ktorý patril Bohu slnka) dal Višnovi, Narayanovi (Višnu alebo Narayana je jeden z trojice bohov, boh udržiavateľ) a dal mu aj jeho „Miss Universe“ – Lakšmi (bohyňa bohatstva a priaznivosti). Všetko rozdal a nechal si jedine jed! Ten jed vypila jeho ozdoba, had. Takisto, naga sadhus nosili so sebou iba veci, ktoré boli zbytočné pre spoločnosť. Neobliekali si šaty, nemali so sebou tie najlepšie veci. Mali so sebou iba zbytočné, nepotrebné veci, ale spoločnosti dávali to najlepšie!      

Keď som čítal históriu naga sadhus, to množstvo akým prispeli, prínosy, ktoré urobili v oblasti vedy, umenia, vzdelávania, v každej oblasti, sú nepredstaviteľné! To čo robili vtedy, robia aj teraz! Je to nepredstaviteľné! Úžasný prínos! Oni ochraňovali dharmu, dharma ochraňovala ich! „Dharmo Rakshati Rakshitaha!“ - Oni ochraňovali dharmu a dharma ochraňovala ich! To, že je kultúra tejto krajiny a jej vedomosti stále nažive je iba vďaka prínosu sannyasis! Ich prínos je nepredstaviteľný, je úžasný! Ja vám môžem dať tony a tony referencií o tom, ako boli všetky tie najlepšie staré veci zachovávané, chránené, obohacované a rozvíjané veľkými sannyasis, nielen v duchovnej oblasti, ale aj v oblasti poľnohospodárstva, obliekania, architektúry. To, akú dôležitú, veľkú úlohu hrala inteligencia sannyasis a ich schopnosti v každej oblasti je nepredstaviteľné!

Prosím pochopte, je čas, aby sme oživili tú istú tradíciu. Ja sľubujem Mahanirvani akáde, že v tomto živote, v tomto tele, počas tohto života vytvorím milión sadhus! Toto je môj záväzok voči Mahanirvani akáde, že oživím sannyas sampradayu (línia).

Ja žiadam všetkých ctiteľov, prosím počúvajte, chcem vám všetkým pripomenúť tieto slová:
Keď sa zmeníte po zmene, prežijete. Keď sa zmeníte zároveň so zmenou, budete mať úspech. Keď spôsobíte zmenu, budete viesť!   

Žiadam všetkých ctiteľov, aby boli príčinou zmeny, pretože zmena sa deje teraz! Buďte príčinou zmeny, pretože zmena sa deje teraz! Buďte príčinou zmeny v nejakej podobe. Keď ste slobodní, prijmite sannyas. Keď ste v manželstve, dajte aspoň jedno dieťa pre sannyas. Ja to hovorím veľmi odvážne. Nikdy som od ľudí nič nežiadal, žiadne peniaze, ani láskavosti. Ale teraz žiadam! Nie je to pre mňa, ale pre ľudstvo, pre váš vlastný život! 

Ja som videl rôzne organizácie, vzlety a pády toľkých organizácií z rôznych náboženstiev,  hindu-náboženstva a mojej vlastnej organizácie. Nemôžem ani povedať „pády“. To ľudia sa pokúšali o to, aby tie organizácie padli. Ja som videl všetko. Na základe tejto bohatej skúsenosti vám poviem, že hinduizmus potrebuje iba jednu vec: vycvičených sannyasis! Hinduizmus má všetko ostatné. Nie je to tak, že náš problém sú peniaze, že nemáme nasledovateľov, že nás prenasledujú médiá. Toto všetko je až druhoradé. Prvá potreba sú integrovaní, autentickí, vycvičení sannyasis, „shaastra dhaari“ sannyasis, ktorí dokážu pochopiť šastry (veršované sanskritské učebnice náboženstva) a obohatiť o tie isté šastry celý svet. Cieľ je milión shaastra dhaari sannyasis. Milión shaastra dhaari sannyasis je život. Poďme do každého kúta a zákutia sveta, oslovujme ľudí v každej dedine v krajine a žiadajme ich: „Dajte nám aspoň 10 ľudí. My ich vycvičíme a vrátime vám ich späť, aby obohacovali vašu dedinu nielen duchovne, ale v každom smere!“

Prosím pochopte, iba sannyasi dokáže zostať verný svojmu cieľu počas celého života. Ľudia prichádzajú a pýtajú sa ma: „Ako, Swamiji? Ja takisto žijem ako sannyasi. Ja som sannyasi vo svojom vnútri.“ Ak chcete moju odpoveď, poviem vám iba jedno slovo...! Nie, nebudem vám hovoriť žiadne slovo. Pochopíte to z môjho úsmevu! 

Iba sannyasi si pamätá sám pred sebou, že sa rozhodol pre tento ideál. Keď ste sannyas nevyhlásili pred svetom a nerozhodli sa pre tento životný štýl, keď ste ho vyhlásili iba sami pre seba a žijete ho bez toho, aby ste ho vyhlásili pred svetom, čomu hovoríte „mentálny sannyas“, za desať dní zabudnete, že ste prijali sannyas. Zabudnite, že by si to pamätali iní, aj vy sami zabudnete! Musíte to vyhlásiť svetu, aby ste si na to pamätali.

Pochopte, sannyas je silný životný štýl, ktorý obohacuje vás samých, aj iných. Obohacuje vás samých, aj iných! 

Podstata dnešného satsangu je: Nech je sannyas zmenou, a vy nech ste príčinou tej zmeny!


~~~
Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 21. november 2013

Sannyas vynesie na povrch to najlepšie, čo je vo vás
Dnes budeme opäť rozprávať o sannyas.

Zámerom ľudského života je zažívať naplnenie a pracovať, vyžarovať a zasypávať iných, prosím pochopte, používam tri rôzne slová: pracovať, vyžarovaťa a zasypávať aj iných takým istým priestorom naplnenia. Toto je prvý a najdôležitejší cieľ života: naplnenie, naplnenie, naplnenie! Buďte ustálení v priestore naplnenia. Neustále pomáhajte všetkým okolo vás, aby dosiahli priestor naplnenia. Pomáhajte sebe, aby ste boli v priestore naplnenia a neustále obohacujte každého, aby bol v priestore naplnenia.
Pochopte, žiadny iný životný štýl vám neponúkne možnosť žiť v naplnení a neustále inšpirovať ľudí, aby žili v priestore naplnenia. Sannyas vynesie na povrch to najlepšie, čo je vo vás. 

Prosím ochopte, priemerní ľudia strávia takmer 90% svojho života iba na zaobstarávanie jedla, bývania a oblečenia. Tieto tri veci zaberajú 90% ich času. Takmer tretinu svojho života prespia, 25 rokov sa vzdelávajú, aby si mohli potom zarábať na jedlo, oblečenie a bývanie. Kým sa vám toto všetko podarí, tak už máte 50 rokov a čakáte na smrť! 
Čo sa vám snažím povedať je, že ponúknutím sannyas odoberiem všetky tieto základné problémy z vášho života. No tak! Začnite sa presúvať na vyššiu úroveň! Už stačilo! Ste zaseknutí v tom istom kolobehu! Prečo jete? Preto, aby ste pracovali! Prečo pracujete? Preto, aby ste jedli! To je všetko! Vy nevychádzate z koľají týchto základných potrieb na prežitie. Pozdvihnime ľudské bytosti vedomím na ďalšiu úroveň. Ľudským bytostiam je potrebné povedaťo ich ďalšej možnosti. Ľudským bytostiam je potrebné povedať o ďalšej možnosti! 
Prosím počúvajte! Vy musíte poznať jednu veľmi dôležitú pravdu:
Ľudia, ktorí sa zmenia potom, ako sa udeje zmena, prežijú.
Ľudia, ktorí sa menia zároveň so zmenou, uspejú.
Ľudia, ktorí vedú tú zmenu, sú vodcovia!  

Ľudia, ktorí sa zmenia potom, ako sa udeje zmena, tí prežívajú. Ľudia, ktorí sa menia zároveň so zmenou, tí sú úspešní. Ľudia, ktorí vedú tú zmenu, sú vodcovia!  
Hovorím vám, JA SOM ZMENA pre svet! Nehovorím to z pýchy ani z ega, hovorím vám len  jednoduchú pravdu. JA SOM ZMENA! Zmeňte sa zároveň so zmenou samotnou, aby ste uspeli. Prečo sa chcete zmeniť až potom, ako sa zmena udeje, len preto, aby ste prežili? 

Pochopte, sannyas je tá najväčšia zmena, ktorú ponúkam svetu a z ktorej urobím hlavný životný štýl. Uvidíte, o desať rokov bude mať každé mesto hindu-kláštor, kláštor Nithyananda sampradaya (duchovnej línie)! Každé mesto na svete! Pretože my máme niečo úžasné, čo ponúkneme svetu! Pretože my máme niečo obrovské, čo ponúkneme svetu! Integrovaná Sanatana hindu-dharma má niečo obrovské na ponúknutie svetu. Je čas, aby sa ľudské bytosti naučili umenie ukončovania, umenie Jeevan Mukthi, vedu života v osvietení.

Pochopte, sannyas bude to najväčšie oživenie inteligencie integrovanej Sanatana hindu-dharmy. Toto je jediný spôsob, ako zastavíme samovraždy, drogy a smrť, ako zastavíme depresiu a deštrukciu! Sannyas neprinesie naplnenie iba vám, ale zároveň sa stanete aj nástrojom pre ostatných ľudí, aby dosiahli naplnenie, aby ľudstvo dosiahlo naplnenie. Ľudia by mali zažiť naplnenie cez vás, vďaka vám. Vy by ste sa mali stať súčasťou tejto veľkej duchovnej zmeny.

Zapamätajte si toto jedno vyjadrenie:
Ak sa zmeníte až po zmene, tak prežijete.
Ak sa zmeníte zároveň so zmenou, budete mať úspech. 
Ak spôsobíte tú zmenu, tak budete viesť!

Ak sa rozhodnete, že chcete byť vodcom, teraz je ten čas! Buďte príčinou toho, aby svet zažil naplnenie. Buďte príčinou toho, aby vesmír zažil naplnenie. 

Posledné štyri dni neustále hovorím o sannyas. Poviem vám, toľko slov je zaseknutých v mojom hrdle, mám toľko toho, čo chcem povedať svetu! Nech sa naplnenie stane hnacou silou vo vašom živote, nielen adrenalín a testosterón! Momentálne je život riadený týmito dvoma hormónmi – testosterónom a adrenalínom. Prosím, osloboďte sa od nich! Nech váš život riadi a vedie iba naplnenie. Nech je naplnenie centrom vášho života. 

Naplnenie by sa malo učiť pomocou vlastného príkladu. Poviem vám, sannyas je ten najlepší životný štýl, pomocou ktorého môžete učiť naplnenie pomocou toho, že ho žijete. Učiť umenie naplnenia môžete pomocou žitia!

Ja cítim, že je v mojom krku “dopravná zápcha”. Toľko myšlienok chce vyjsť von! Pozerám sa na sannyas z mnohých uhlov – z uhla individuálneho naplnenia, spoločenského naplnenia, vesmírneho naplnenia, naplnenia ľudstva, najvyššieho naplnenia vesmíru. Ja sa pozerám na sannyas z mnohých uhlov a poviem vám, že z každého uhla je to ten najlepší životný štýl! Je to ten najlepší životný štýl! 

Keď sa čo len zbežne pozriem na celú indickú históriu, vidím veľmi jasne, že táto šafránová farba bola tá najjasnejšia, najhrdinskejšia farba počas celej indickej histórie! Postava Bishmu v Mahabharate, postava Hanumana v Ramajáne, postavy v každom epose vynikali viac ako akýkoľvek iní hrdinovia! Hanuman vynikal viac ako Ráma! Bishma vynikal viac ako Krišna! Hovorím to veľmi odvážne! Preto tie najlepšie veci, ktoré máme, sú zobrazené šafránovou farbou na vrchu indickej vlajky. Preto je táto krajina ešte stále nažive! Kvôli tejto farbe. Tisíce a tisíce mužov, môžem povedať milióny a milióny mužov a žien držali túto vlajku dharmy - “dharma dhwaja”- tak vysoko! Myslím si, že naša prvá práca je obohatiť najmenej milión ľudí o sannyas. Potom začnú títo sannyasis, ktorí budú žiťv priestore naplnenia, obohacovať svet o vedu ukončovania.  

Poviem vám, sú to jedine sannyasis, ktorí udržia dharma dhwaja (vlajku dharmy) hore a vysoko bez toho, aby zradili sanatana dharmu. Poviem vám z mojej vlastnej skúsenosti, že keď som bol protiprávne prenasledovaný a napádaný, tak pri mne stáli iba sannyasis! Ja som videl, že pri mne nestál žiadny intelektuál, akokoľvek veľmi alebo hlboko oddaný hinduizmu, iba ak to bol sannyasi! Iba sannyasi vie, prečo by mal stáť za sannyas. Iba on to vie! Ja vám poviem, je to iba sannyasi, kto má energiu čeliť takýmto útokom a prenasledovaniu! Ja vybudujem moju sangu na základe sannyasis a sú to sannyasis, ktorí udržia vlajku dharmy vysoko a nažive! Veľmi logické pochody myslenia, spôsob chápania akí majú intelektuáli je iný, ale chod myslenia a chápania, aký majú sannyasis je iný, preto vám hovorím – sannyasis!

Ramakrišna hovoril: “Sannyasi, ktorý zlyhal je miliónkrát viac ako úspešný grihasta (človek žijúci v manželstve).” Bol som šokovaný, keď som to čítal! Vyznelo to až fanaticky! A toto vyjadrenie urobil Ramakrišna, ktorý sám bol grihasta! Prosím pochopte, on bol až do smrti oficiálne ženatý so Sharada Devi, hoci prijal sannyas. Samozrejme, oni spolu nikdy nežili,  nikdy nemali fyzický vzťah, ale až do smrti žila Sharada Devi s ním. On ďalej fungoval ako sannyasi, robil všetky rituály a dokonca dával sannyas svojim žiakom! On dal sannyas 12 žiakom: Vivekanandovi, Shivanandovi, Brahmanandovi… Inicioval do sannyas 12 z nich! 
Ja dôverujem iba sannyasis ohľadne oživenia tejto integrovanej sanatana dharmy a veľmi jasne vám hovorím, že neverím nikomu, ani intelektuálom, ani učencom. Ja dôverujem iba takým intelektuálom a učencom, ktorí sú sannysis, že dokážu oživiť túto integrovanú sanatana hindu-dharmu.

Chcem povedať ešte jednu vec. Iba keď sa začnú vyvíjať jemné záhyby v mozgu, tak vôbec môžete pochopíť hinduizmus čo len intelektuálne! Na to, aby sa vyvinuli jemné záhyby v mozgu je základným predpokladom a nevyhnutnou podmienkou sannyas! Keď niekto dokáže pochopiť, že jemné záhyby v mozgu sa môžu vyvinúť, a že až  potom dokáže pochopiť hinduimus v jeho úplnosti, tak celá jeho energia bude vytiahnutá do sahasrary (korunná čakra). Ten sa automaticky stane sannyasi!

Poviem vám, keď pôjdete skutočne do hĺbky, iba vtedy pochopíte celú integrovanú sanatana dharmu - to znamená jej hlavnú tému. To vyžaduje, aby sa vyvinuli jemné záhyby vo vašom mozgu. Prebudenie nemechanických častí mozgu sa udeje iba vďaka sannyas. Keď sa tieto nemechanické časti vyvinú, automaticky sa stanete sannyasi. 

Takisto som sa rozhodol, že budeme poskytovať reklamy a upútavky so správnymi informáciami o sannyas na všetky miesta, kde sa uzatvárajú manželstvá. Nech spoločnosť zváži sannas ako jeden zo životných štýlov predtým, ako ľudia vstúpia do manželstva, predtým ako budú hľadať druhých partnerov, potom, čo sa stanú vdovci alebo po rozvode. Nech aspoň zvážia túto možnosť. Rozhodol som sa, že na všetkých týchto miestach umiestnime informácie, ktoré správne predstavia svetu sannyas. Naozaj, je to potrebné! Nikto sa o takéto niečo takto smelo nepokúsil, to je ten problém.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 20. november 2013

Prebudenie vás vo vás je sannyas

Dnes budem pokračovať v téme sannyas.

Vedome alebo nevedome, priamo alebo nepriamo, spoločnosť vás neustále tlačí, spoločenské nevedomie vás neustále napáda. Každá vaša reakcia na dianie v živote, každá vaša reakcia na udalosti a úseky vášho života, každé vaše pochopenie je na základe interpretácie spoločenského nevedomia.

Prosím pochopte, napríklad keď vás niekto napáda, útočí na vás, to či na neho zaútočite späť, či ho udriete alebo ustúpite, oboje pochádzajú zo spoločenského nevedomia. Vy neustúpite pre správne dôvody, vy neustúpite kvôli nesprávnemu pochopeniu, vy nezaútočite vďaka správnemu pochopeniu. Oboje, váš útok alebo ústup, pokiaľ sú vykonávané z vašej bezmocnosti, zo spoločenského nevedomia, budú vám spôsobovať utrpenie. Prosím pochopte, reagovať a chápať veci na základe spoločenského nevedomia a reagovať na základe nevedomia, do ktorého ste boli podmienení, je to čomu ja hovorím „maya“ (ilúzia).

Prosím pochopte. Swami Vivekananda krásne hovorí: „Yama ithi Maya“ – „To čo neexistuje, ale neustále vám spôsobuje utrpenie ako keby to naozaj bolo, je maya.“ Ramakrišna cituje jeho guru Totapuri, ktorý je prezidentom Mahanirvani Akhada, ktorý hovorí: „Zdroj, život, vesmír, vedomie si nedovoľuje zažívať seba také aké je, preto vždy nosí závoj maye (ilúzie), habit maya.“

Takže počúvajte, či zaútočíte späť alebo ustúpite, alebo či prikážete niekomu inému, aby zaútočil, nech je to čokoľvek, pokiaľ toto pochopenie pochádza zo spoločenského nevedomia, pokiaľ je táto reakcia založená na spoločenskom nevedomí, do ktorého ste boli donútení, prosím pochopte, žijete v mayi. Maya je ilúzia! Maya je klam! Je to tak smutné, veľmi smutné, že bez ohľadu na to, či ste žobrák na ulici alebo vládca krajiny, vaše pochopenie je zo spoločenského nevedomia, vaša reakcia je zo spoločenského nevedomia.

Prosím počúvajte! Ak zbijete svoje deti pre nejaký dôvod a budete chcieť, aby prestali plakať, dáte im cukrík. Presne takto sa k vám správa spoločnosť. Dá vám facku a odoberie od vás vaše pôvodné poznanie seba, váš pôvodný stav. Keď začnete plakať, dá vám trochu peňazí, jeden dom, jedno auto a postavenie, napríklad hlava krajiny, hlava spoločnosti – odmenu. A potom, presne tak ako deti, ktoré si vkladajú čokoládu do úst a hovoria: „Moja mama je úžasná. Môj otec je úžasný.“, vy takisto zabudnete, že váš pôvodný stav vám bol odobraný. Znížiť váš vkus na nižšiu úroveň je výsledkom nevedomosti. Prosím pochopte, znížiť váš vkus je nevedomosť.

Ak by som mal definovať mayu, alebo nevedomie, definoval by som ho týmto jedným spôsobom: zníženie vášho vkusu. Vy máte piť amruta (nektár) a byť v samadhi (najvyšší stav vedomia, blaženosť). Vy namiesto toho pijete alkohol a ležíte v priekope, kde vám prasatá oblizujú nohy.

Znížiť váš vkus, to je nevedomie. Znovu nadobudnúť váš pôvodný vkus pre život je sannyas. Prosím pochopte, znova nadobudnúť váš pôvodný vkus pre život je sannyas.

Ramakrišna zvykol hovoriť: „Len preto, že nemôžete piť vodu z Gangy, nepite odpadovú vodu. Lepšie je zomrieť na ceste ku Gange, ako piť odpadovú vodu a byť nažive!“ 

Počúvajte, sannyas je zosúladiť vaše myslenie na najvyššiu možnosť, zosúladiť vaše myslenie na najvyššiu realitu, zosúladiť vaše myslenie s integritou a autentickosťou. Prebudenie všetkých možných schopností vo vás je sannyas. Prebudenie rôznych síl, prebudenie rôznych možností, prebudenie rôznych pochopení, prebudenie rôznych uvedomení a rôznych cieľov vo vás je sannyas. Prosím počúvajte, prebudenie vás vo vás je sannyas! Prebudenie vás vo vás je sannays!

Sannyas znamená rozohnať tmu vo vašom bytí všetkými možnými spôsobmi. Zvýšiť váš vkus pre život nie podľa spoločenských pravidiel, ale podľa skutočnej reality je sannyas. Vy máte piť nektár a byť v samadhi, ale namiesto toho pijete lacný alkohol a ležíte v priekope. Takže pochopte, pochopenie z toho správneho uhla, pochopenie života na základe reality je sannyas.

Nedávno som čítal jeden článok. Jedna z úradníčiek Medzinárodného menového fondu (MMF) dala výpoveď a poskytla interview, kde vysvetľovala krok po kroku ako pár rodín ovláda celý svet na základe mýtu nazývaného peniaze. Krásne tam popisuje, aký podvod sú peniaze, ako peniaze uchovávajú chudobných chudobými a bohatých bohatšími.

Prosím pochopte, dovoľte peniazom, aby boli vo vašom živote iba pre praktický úžitok. Nehovorím nevlastnite peniaze. Potrebujete ich na jedlo. Majte peniaze, ale iba na základné fungovanie, iba na uchovanie života. Nemajte viac ako toľko. Nech sú peniaze iba prostriedkom na uchovanie života. Nedovoľte, aby mali peniaze vyššie miesto v živote ako toto. Ak viete, že to čo chcete robiť vo svojom živote môžete dokázať vďaka peniazom, ktoré máte, to stačí. Nevenujte svoj život peniazom a neuctievajte ľudí z MMF.

Pochopte, Krišna jasne hovorí: „Kohokoľvek budete uctievať, k toho nohám sa dostanete po smrti.“ Prečo chcete po smrti uctievať nohy ľudí z MMF? Pochopte, ak budete pre nich pracovať celý život, ak pracujete celý život na Wall street, alebo na burze v Mombaji, ak je celý váš život venovaný zarábaniu peňazí, tak uctievate ľudí z MMF. Po vašej smrti prídete k ich nohám – do pekla. Prídete k nohám riaditeľa MMF. Nenechajte sa využívať, nenechajte sa využívať znova! Počúvajte! Počúvajte! Nenechajte sa využívať nevedomými ľuďmi spoločnosti! Rozhodnite sa pre ten správny život, pre správnu inteligenciu, pre správnu energiu!

Ľudia sa ma vždy pýtajú: „Swamiji, čo myslíš tým, keď povieš správna energia, správna inteligencia, správne skutky?“ Ja im hovorím: „Vždy buďte silní, nikdy nedovoľte bezmocnosť vo vašom vnútri. Vždy buďte naplnení vo vašom vnútri. Nikdy nedovoľte nenaplnenie vo vašom vnútri. To je to, čomu hovorím to správne – správne myslenie, správne skutky, správne reakcie.“

Chcem vám povedať, ako bohatí ľudia, politici a médiá tlačia na políciu. Hovorím o peniazoch, ktoré používajú na ovplyvnenie polície, ale nesmieme zabudnúť na to, ako médiá tlačia políciu. Kvôli tlaku médií, len preto, aby si uchovali svoje meno a pýchu, polícia robí toľko zlých vecí. Prosím počúvajte, o čomkoľvek si myslíte, že je to správne alebo nesprávne sú to len klamlivé informácie, ktoré vám boli neustále opakované, ktorým vás donútili uveriť. Rozhodnite sa vyvinúť. Ako som povedal včera, revolúcia nie je východisko. Toto nevyrieši váš problém. Iba evolúcia vyrieši váš problém. Evolúcia! Evolúcia! Roznodnite sa vyvinúť. Vaše rozhodnutie vyvinúť sa, vaše vyhlásenie: „Ja sa vyvíjam, ja sa oslobodzujem od všetkých klamov a ilúzií.“ to je sannyas. Vaše vyhlásenie, vaše rozhodnutie vyvinúť sa, to je sannyas.
Počúvajte! Môžem vám vymenovať stovky a stovky spôsobov, akými je vaše chápanie podplácané spoločnosťou. Nie je to tým, že by to robili vedome. Oni sami o tom nevedia. Čo vás učili vaši rodičia bolo to najlepšie čo vedeli. Čo vás učí spoločnosť, je to najlepšie čo vie. Nie je to ich chyba, sú to ich osnovy. Aj keď učiteľ v škole vie viac ako je v osnovách, ktoré učí, nemôže učiť viac ako je v nich. Infraštrukúra požaduje od učiteľa, aby učil iba podľa osnov. Nie je to ako gurukul, kde vás učia to najvyššie také, aké to je.

Počúvajte! Odvážne sa rozhodnite povedať NIE týmto nevedomým prekážkam spoločnosti vkladaným do vášho vedomia. Povedzte spoločnosti: „Ty mi dávaš peniaze, budem preto pracovať. Ty mi dávaš základné potreby, preto ja ťa tiež obohatím, budem prispievať do spoločnosti, ale nevstupuj do môjho garbhamandir, alebo garbhagriha – vedomia. To zostane čisté.“ Vyhláste: „Nedovolím, aby spoločenké nevedomie vstúpilo do môjho vedomia.“ To je sannyas. Zoberme zodpovednosť za obohatenie sveta cez sannyas.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 19. november 2013

Vyhláste svoju slobodu so sannyas

Budem pokračovať v rozvíjaní témy „sannyas“.

Najprv sa chcem venovať tomu, ako je život jedinca vlastne požehnaný. Prosím počúvajte! Individuálna duša sa objavuje na planéte Zem kvôli tomu, aby dosiahla naplnenie, osvietenie. Naokolo sa dejú tisíce intervencíí, zasahovaní, vyrušovaní, tisíce psychologických zneužívaní. Keď používam slovo „zneužívanie“, tak to tak aj myslím! Aj keď vás požiadajú, aby ste boli súcitní, tak bez toho, aby sa vo vás udial súcit, bez udania techniky ako na to, ako dosiahnuť súcit vo vás, to bude len zneužívanie! 

Pochopte, potom čo dostanete techniku na to, ako byť v priestore naplnenia, ale ani po tom tam nie ste, tak to vás zničí. Ale keď ste toto umenie nedostali, ale napriek tomu ho od vás žiadajú, to je zneužívanie! Spoločnosť vás zneužíva mnohými spôsobmi. Neponúka vám žiadny návod, žiadnu technológiu, nedovoľuje vám, aby ste sa systematicky rozpínali, iba vás násilne naťahuje ako pri fyzioterapii. Dokonca aj fyzioterapia ako systém to naťahovanie robí postupne. Spoločnosť je ako krutá fyzioterapia.

Všetci by ste mali vedieť, ako bola fyzioterapia vynájdená.


Jeden autokratický kráľ chcel zabíjať svojich väzňov mučením. Začal ich dávať na posteľ, na ruky a nohy im uviazal ťažké kamene a pomaly pridával záťaž. Čo sa stalo potom? Ruky na jednej strane a nohy na druhej strane sa vytrhli a telo sa roztrhlo na dva kusy. Jedného dňa z nejakého dôvodu mučenie zrazu prerušili. Kráľ zvykol chodievať a vychutnávať si pozeranie na celý proces! Aký sadista to musel byť! To si neviem ani len predstaviť! Možno mal v ten deň lepšiu zábavu, preto nechcel túto – mučenie. A tak prestali väzňa mučiť a pustili ho, aby si jeden deň oddýchol s tým, že budú opäť pokračovať, keď bude mať kráľ čas. Tomuto chlapíkovi sa zrazu uvoľnila dlhotrvajúca bolesť chrbta, a tak to oznámil: „Mal som dlhý čas bolesť chrbta, ale zrazu prestala!“

Takto bola objavená fyzioterapia, naozaj! Toto je príbeh fyzioterapie! 

Ak sa od vás očakáva, že budete slobodní, súcitní, blažení, nenásilní, naplnení, alebo spokojní bez toho, aby ste na to dostali tú správnu techniku, tak vám poviem, že je to jasné zneužívanie! Vy máte právo dostať techniku, návod, postup. Potom ako ste dostali postup, je už vašou zodpovednosťou, aby ste ho robili. Keď tento proces nerobíte, tak ničíte svoj život. Nič sa s tým nedá robiť!  

Počúvajte! Každá bytosť prichádza na planétu Zem na to, aby dosiahla svoje naplnenie a oslobodenie od cyklu narodenia a smrti. Prosím pochopte, mnohí z vás cítite, že vaši rodičia do vás vložili veľa vzorcov. Ja vám poviem, ak je to ich nevedomosť, tak majú právo trpieť a zomrieť. Lenže vo chvíli, keď vložili túto nevedomosť do vás, aj keď to bolo z ich nevedomosti, tak je to zneužívanie! Keby vedeli, že sú nevedomí, tak by nemali právo vkladať ju do vás. Mali by vás priamo poslať do gurukulu: „My nevieme ako ťa máme vychovať. Bude lepšie, keď pôjdeš do gurukulu. Už sme sa previnili tým, že sme ti dali život. Nechceme sa previniť aj tým, že ťa budeme vychovávať s našou nevedomosťou. Choď do gurukulu.“

Prosím, počúvajte tento príbeh. V lese bol lev a stádo oviec. Každý deň prišla jedna ovca, postavila sa pred leva a začala konverzáciu. Lev túto ovcu zabil a zožral. Dialo sa to každý deň. Raz prišla leva navštíviť líška, aby zožrala zvyšky jedla po levovi. Dostala svoje jedlo a začala tam bývať. Potom, ako deň čo deň videla, čo sa deje, bola po týždni naozaj veľmi prekvapená. Išla za levom a opýtala sa ho: „Ako je možné, že bez jediného vynechania prichádza k tebe vždy jedna ovca, začne konverzáciu, strávi s tebou nejaký čas a ty ju potom zabiješ a zožerieš? Ďalší deň znova, presne v tom istom čase, prichádza ďalšia ovca! Aké je to tajomstvo?“ Lev sa iba zasmial a povedal: “Nič na tom nie je. Raz som zavolal celé stádo oviec a presvedčil som ich, že všetky sú levmi. Zhypnotizoval som ich, že sú levmi, že sú veľmi silné a že sa im nemôže nič stať. V tejto nálade, hlupane, prichádzajú každý deň jedna za druhou a ja ich zabijem a zožeriem!“

Prosím pochopte, toto je presne ten správny príbeh, ktorý vám popíšem. Je to ten správny príklad ako popísať tzv. slobodu tlače. Médiá vás nútia do toho, aby ste si mysleli, že vďaka tejto slobode máte silu, moc. Neustále vás nútia veriť tomu, že ich sloboda je vaša sloboda, čo nie je pravda! Sloboda médií je sloboda ich majiteľov! Je to sloboda ich myšlienok. Je to sloboda tých, ktorí robia rozhodnutia, nie vaša. Rovnako, ako keď lev presvedčil ovce, že sú levmi, neznamenalo to silu pre ovce, ale pre leva! Médiá vás neustále nútia, aby ste verili, že ich sloboda je vaša sloboda. Keď budete veriť, že sloboda médií je vaša sloboda, tak ste presne v tom istom priestore ako tie ovce!

Prosím počúvajte, vy sa naozaj musíte stať silnými. Ja som zmenil celý príbeh o levovi a ovciach. Ten kontext, tá súvislosť sú úplne iné. V skutočnosti si levíča myslí, že je ovca. V mojom príbehu si ovca myslí, že je lev. Keby si vytvorila ten správny priestor, tak sa mohla stať levom, lenže v tomto príbehu nebola iniciovaná do správneho priestoru. Rozdiel medzi politickým mítingom a duchovným satsangom, kde vám majster dáva iniciáciu je ten, že aj keď ste ovca, tak on z vás urobí leva. Nielenže uveríte tomu, že ste lev, ale on z vás urobí leva a poskytne vám umenie toho, ako si vytvárať priestor, aby ste sa stali levom! Stať sa levom neznamená, že budete vždy násilní. 

Prosím počúvajte, keď vás médiá presvedčia, že ich sloboda je vaša sloboda, tak je to nesprávne. Právnik môže prežiť, len keď vy budete mať konflikty. Lekár môže prežiť len vtedy, keď vy budete chorí. Bohatý človek si môže užívať svoje bohatsvo len vtedy, keď vy budete chudobní. Keby mal zrazu každý na celom svete Mercedes Benz, čo by sa stalo? Vlastniť Benz bolo pýchou bohatého človeka. Jeho pýcha bola to, že vlastnil Benz. Tí, čo nemajú spôsobujú pýchu tým, ktorí majú. Tí, čo nemajú, držia tých, čo majú vysoko na piedestále. Vysokopostavení „majúcevší“ sa tešia z toho, že tí „nemajúcevší“ to nemajú. 

Prosím počúvajte, či sú to peniaze, médiá, alebo akýkoľvek politický systém, je to iba nevedomosť spoločnosti, ktorá vás zneužíva. Človek, ktorý sa odvážne postaví a vyhlási: „Ja nemienim byť zneužívaný ani jedným z nich“, ten je sannyasi. Sannyasi je človek, ktorý vyhlási, ktorý jasne povie: „Ja nemám záujem byť zneužívaný! Nie! Ja naplním to, prečo som sem prišiel.“

Veľmi jasne si pamätám, že keď som mal 12 rokov, tak zomrela moja stará mama. Videl som silu peňazí, to ako mali všetci členovia mojej rodiny viac starostí s tým, ako si podeliť jej bohatstvo, než postarať sa o jej telo. Bola mŕtva. Lekár vyhlásil, že je mŕtva. Nestarali sa ani len o to, aby dali na jej telo veniec, aby ho umyli, alebo aby ho vyniesli von, aby ho videli aj ostatní príbuzní! Prvá vec, ktorú urobili bolo to, že si delili jej bohatstvo! Vo chvíli, keď som ich v ten deň videl, uvedomil som si a rozhodol som sa povedať jasné NIE všetkému zneužívaniu spoločnosťou.
Poviem vám, či vás nútia obliekať si burku (odev žien islamského vyznania, ktorý zakrýva celé telo aj tvár), alebo vás nútia obliekať si oblečenie z dvoch kusov a vystavovať celé telo, oboje je mužský šovinizmus. Takisto, či je to myšlienka peňazí, myšlienka médií, alebo myšlienka politických štruktúr, nech je to čokoľvek, ja vám poviem, je to len spoločenská nevedomosť, ktorá vás zneužíva. V deň, kedy som sa ja rozhodol povedať NIE spoločnosti a svojmu zneužívaniu jej nevedomosťou, tak môžem povedať, že som dosiahol to najvyššie oslobodenie. Toto je Jeevan Mukthi - život v osvietení! 

Prosím počúvajte! Ukončenie vám dá „Videha Mukthi“. To znamená, že akonáhle ukončíte každý vzorec, akonáhle sa oslobodíte od všetkých vzorcov, tak vtedy, keď budete opúšťať telo, stanete sa osvietení - Videha Mukthi. Lenže iba vtedy, keď vyhlásite NIE voči spoločnosti, keď vyhlásite sannyas, tak budete oslobodení ešte pokým žijete! Je toľko ľudí, ktorí dosiahli naplnenie, ale ešte stále dovoľujú, aby ich zneužívala nevedomosť spoločnosti. Keď dovoľujete tejto nevedomosti, aby vás zneužívala, tak nie ste slobodní. Oslobodenie sa ešte neudialo. 

Počúvajte, buď môžete veky praktizovať ukončovanie, žiť v priestore slobody, čakať na smrť a po smrti dosiahnuť Videha Mukthi, alebo môžete vyhlásiť sannyas a oslobodiť sa hneď, ešte pokým žijete v tomto tele. Vyhlásiť, že spoločenská nevedomosť vás viac nedokáže ovplyvňovať a zneužívať, že nedovolíte spoločenskej nevedomosti, aby vás viac zneužívala, to je život v osvietení. To je Jeevan Mukthi. Vyhláste, že nedovolíte spoločenskej nevedomosti, aby vás viac zneužívala! 

Pretože vidím tisíce ľudí a venujem sa ich problémom každý deň, tak chápem, že každý psychologický problém, každé psychosomatické ochorenie ľudských bytostí, ktorými trpia, nie je nič iné ako nevedomosť spoločnosti, ktorá ich zneužíva a v ktorej nikto nemá žiadnu zodpovednosť. Kto nesie zodpovednosť za taký veľký počet samovrážd v IT biznise? V minulosti to boli psychiatri, ktorí páchali viac samovrážd, teraz ich predbehli ľudia z IT biznisu! Mládež pácha samovraždy, narastá počet samovrážd v IT oblasti, dejú sa samovraždy študentov, mladých ľudí! Kto je za to všetko zodpovedný? Nikto nenesie za to zodpovednosť! Ja vám poviem, že za to všetko je zodpovedná nevedomosť spoločnosti! Rozhodnite sa povedať NIE spoločenskej nevedomosti, ktorá vás zneužíva. Keď vyhlásite: „Nedovolím spoločenskej nevedomosti, aby ma zneužívala.“, tak budete sannyasi! 

Médiá sú organizované klamstvo! Politika je organizovaný systém zneužívania! Peniaze sú ten najväčší podvod na svete! Manželstvo je najpokryteckejšia inštitúcia na planéte Zem! Každá profesia sa uisťuje, aby bola nažive vďaka udržiavaniu konfliktov. Pochopte, ja nehovorím, aby ste urobili revolúciu. Nie! Revolúcia je len ďalšie bláznovstvo! Všetci revolucionári sú egoistickí idioti! Všetci revolucionári sa za desať rokov stanú najskazenejšou zbytočnou skupinou, ktorá bude zneužívať ešte viac ako ľudia, ktorí mali moc pred revolúciou! Ja vás nežiadam, aby ste urobili revolúciu, pretože revolúcia nie je riešenie. Evolúcia, vývoj je riešenie! Vyvíjajte sa! Je čas, aby sme sa vyvíjali a aby sme povedali svetu, nech sa vyvíja!

Pochopte, človek, ktorý sa rozhodne: „Ja nedovolím spoločnosti, aby ma viac zneužívala kvôli jej nevedomosti“, ten je sannyasi. To neznamená, že budete anti-spoločenskí. Nie! Vy budete „a-spoločenskí“, to znamená za hranicami spoločnosti, nad obručou spoločnosti. Nielenže sannyasis nikdy neboli anti-spoločenskí, práve naopak, ich prínos pre spoločnosť bol taký veľký! Keď som čítal príbeh o naga sadhus (nasledovatelia boha Šivu), tak som to pochopil! Ó Bože, všetky najlepšie veci, ktoré máme teraz, boli vytvorené a uchované vďaka sannyasis! Keď ste v Indii, tak aj to ako dýchate je určené, zostavené nami! Nielen to, ako jete, ako sa obliekate, ale aj to ako dýchate – pranayama - je vytvorené nami. Aký veľký prínos urobili sannyasis! Keď vidím histografiu celej tejto krajiny od starých čias – prosím pochopte, ja vytváram nové slovo: histografia – keď vidím histografiu celej tejto civilizácie...

Počúvajte! Slovo „biografia“ znamená to, čo sa stalo jednotlivcovi a aký bol jeho vplyv na spoločnosť. „História“ znamená udalosti v spoločnosti a ich vplyv na jednotlivcov. História je písaná spoločnosťou na základe jej pochopenia o udalostiach, ktoré sa udiali. Biografia sa píše na základe pochopenia vplyvu daného jednotlivca. Ja tu oboje spájam a vytváram z toho „histografiu“, pretože indická civilizácia bola vždy založená na pochopení jednotlivca, ale aj spoločnosti ako celku. My sme sa nikdy nezriekli jedného na úkor toho druhého, preto používam nové slovo – histografia.

Keď sa pozriem na histografiu tejto krajiny, tak vidím, že všetky najlepšie veci Indie boli prínosom veľkých sadhus. Keď som študoval rôzne dostupné dokumenty, materiály a záznamy o tradícii sannyas a o prínose sannyasis pre svet, objavil som veľmi krásne, vzrušujúce informácie. 

Ó, ten obrovský prínos akí majú sannyasis pre spoločnosť! Sannyasis, ktorí sa rozhodli nenechať sa zneužívať nevedomosťou ľudstva, nevedomosťou spoločnosti, ktorí sa rozhodli nebyť zneužívaní nevedomosťou takzvaných vodcov, ktorí nemajú žiadne odpovede na hlavné problémy, ktorým spoločnosť čelí! Ó, ďalšia generácia ľudstva! Život je vo vašich rukách! Život na planéte Zem je vo vašich rukách! Ste to vy, ktorí sa musíte rozhodmúť, či poviete NIE spoločnosti, jej nevedomosti, zneužívaniu, ktoré robí, alebo či vstúpite do samovražedného životného štýlu. 

Ja vám poviem, sannyasis nikdy nie sú anti-spoločenskí. Oni sú nad spoločnosťou. Veľkosť ich prínosu pre spoločnosť je nepredstaviteľná! Oni sú tí najproduktívnejší ľudia na planéte Zem. Moji sannyasis budú najinteligentnejšie a najproduktívnejšie ľudské bytosti na planéte Zem!

Prosím pochopte, my sa musíme prebudiť zo všetkých škôd a strát, ktoré nám boli spôsobené nevedomosťou takzvaných vodcov. Len si predstavte, koľko škody nám urobila myšlienka peňazí! Len nedávno som čítal jeden článok na Facebooku. Niekoľko najvyšších funkcionárov, ktorí odišli z Medzinárodného menového fondu popisujú to, ako niekoľko top-rodín zneužíva celý svet s podvodom, ktorý sa volá „peniaze“. Keď majú pocit, že ľudia majú príliš veľa peňazí, tak vyvolajú globálnu recesiu a stiahnu celú ekonomiku dole vo forme fiktívnej krízy! A tak to, čo ste si zarobili tvrdou prácou jednoducho zmizne! Teraz musíte znova začať odznova „škrabať“ peniaze! Toto je hra, ktorá pokračuje v mene peňazí! Je to doslova ako v indických dedinách. Videl som, že keď chcú prinútiť býkov, aby utekali, tak pred nich priviažu malú tyčku a na ňu zelený list. Býky sa snažia ten list chytiť a utekajú a utekajú, lenže nikdy ten list nechytia! Presne takto utekáme aj my. Za peniazmi.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 18. november 2013

Sannyas – ten najvyšší životný štýl

Téma dnešného satsangu je sannyas.

Prosím pochopte, po Šankarovi (jeden z najväčších indických osvietených majstrov všetkých dôb) nebola nikdy v hindu tradícii otvorená diskusia pre verejnosť a vyzvanie stať sa sannyasi. Akosi aj sannyasis samotní majú hlboký pocit viny z toho, že urobili chybu a nechcú, aby tú istú chybu urobila aj ďalšia generácia. Keď niekto dospeje k tomu, že chce prijať sannyas, tak sa ho pokúšajú odhovoriť a nakoniec, keď si ten človek stojí pevne za svojím, tak hovoria: „V poriadku, keď je tvoj život tam vonku horší ako tento, tak potom príď.“ Toto je sannyas prijatý z priestoru bezmocnosti. Prosím pochopte, sannyas z priestoru bezmocnosti je to najhoršie čo môže byť, je to zneuctenie sannyas! Teraz, asi po 2 500 rokoch po Šankarovi, budem ja po prvýkrát systematicky, takmer celý ďalší mesiac rozvíjať rôzne aspekty a dimenzie sannyas.  

Prosím počúvajte! Prvá vec, sannyas je životný štýl, je to žiť v priestore úplneho naplnenia, naplnenie vo svojej úplnej podobe. Sannyas je spôsob, akým je v živote jednotlivca zrealizované duchovné poznanie a vedomosti. Ľudia majú zvyčajne problém ohľadne pokrytectva u sannyasis alebo v systéme sannyas. Chcem, aby ste vedeli, že najväčšia svetová inštitúcia je manželstvo. Tá najpokryteckejšia, najviac podvádzaná svetová inštitúcia je manželstvo! Najviac podvádzaný kontrakt na svete je manželská zmluva! Je to tá najviac podvádzaná zmluva. Neexistuje žiadna iná zmluva, ktorá je tak veľmi podvádzaná, zneuctievaná a zneužívaná, ako je manželská zmluva! Ale napriek tomu sa ľudia neprestávajú vydávať a ženiť. 

Problém v inštitúcii manželstva, pokrytectvo inštitúcie manželstva vás nezastavuje v tom, aby ste vstupovali do manželstva. Tak potom prečo to robíte so sannyas? Keď sú v sannyas tradícii jeden alebo dva prípady pokrytectva, ten človek by mal zobrať zodpovednosť, vyvinúť sa a ukončiť to. Prečo by mala byť kvôli jednej alebo dvom trhlinám osočovaná, obviňovaná a znevažovaná celá tradícia? Toto je veľké sprisahanie, ktoré urobili ateisti a anti-hinduistické živly. 

Poviem vám, hinduizmus stratil tak veľa, keď ľudia zastavili sannyas tradíciu. Keď sa vzdali sannyas ako hlavného životného štýlu, tak stratili tak veľa! Tradícia sannyas urobila pre ľudstvo tak veľa! Dala ľuďom miliónkrát viac, než dalo svetu manželstvo, inštitúcia manželstva. Najmä celá India bola vytvorená vďaka sannyasis. Sannyasis prispeli k indickej tradícii všetkým tým, čo je najlepšie: či je to naša architektúra, umenie, kultúra, jazyk. Všetky tie najlepšie veci máme od sannyasis. 

Prosím pochopte, sannyas znamená, že žijete v priestore naplnenia a neustále každého obohacujete tým, aby bol takisto v priestore naplnenia. Celá naša sanga by mala byť sanga založená na sannyas. Buď ste sannyasi, alebo si jasne uvedomujete, že tentokrát ste premeškali sannyas, ale celý svet budete obohacovať tým, aby prijal sannyas.

Ľudia sa okamžite opýtajú: „Čo sa potom stane s rozmnožovaním na svete? Čo sa stane, keď sa všetci stanú sannyasis? Čo sa stane s rozmnožovaním ľudstva?“

Prosím, jasne pochopte: predovšetkým, nie každý je taký inteligentný, aby sa stal sannyasi. Po druhé, boh vám nedal takú zodpovednosť, aby na vás záležala regenerácia ľudstva. On vie, ako rozpínať svet! Vy preberáte veľa zodpovedností, ktoré ste nedostali, ale nepreberáte tie zodpovednosti, ktoré by ste mali vykonávať!

Pochopte, predovšetkým vytvárajte intenzívny priestor ukončenia, úplného naplnenia, učte celý svet umenie ukončovania.

Niekedy v minulosti som dostal otázku: „Keď je sannyas to najvyššie, tak prečo potom všetci bohovia – Šiva, Višnu, Brahma – prečo všetci žili so svojimi manželkami, so svojimi rodinami?“    

Videli si, že žili so svojimi rodinami? Predovšetkým, ich manželstvo je len fantázia ľudí, ktorí sú v manželstve, ktorí sú deprimovaní a chcú iba ospravedlniť tú najväčšiu chybu, ktorú urobili vo svojom živote tým, že to podstrkujú na bohov a bohyne, a hovoria: „Oni takisto urobili rovnakú chybu, preto sme ju urobili aj my!“ Je to projekcia, premietanie deprimovaných ľudí v manželstve na bohov a bohyne. Manželstvo je iba premietanie života, ktoré bolo vytvorené a hodené na bohov a bohyne deprimovanými ľuďmi, ktorí sú v manželstve.

Pochopte, ja nevytváram súťaženie medzi sannyasis a grihasthas (tí, ktorí žijú v manželstve). Pochopte to jasne! Toto je prastará otázka o tom, či je človek prirodzene polygamný alebo monogamný. Toto je jeden z najväčších problémov. Diskutovalo sa o tom od nepamäti. V osobnej praxi chce byť každý polygamný, ale pri spoločenskom prezentovaní chce každý vyzerať ako monogamný! Toto je jeden z najväčších problémov, zmätkov.

Prosím počúvajte! Ja tu rozbíjam jeden z najstarších mýtov na svete. Ľudia ako bol napríklad Ramakrišna, ktorý sa stále správal ako monogamný, alebo ľudia ako bol Osho, ktorý sa stále správal ako polygamný – ja neznevažujem ani jedného z nich. Ale hovorím vám, že ani jedno nie je úplná pravda.

Počúvajte! Fyziologicky ste v podstate polygamní, ale psychologicky ste monogamní. Vaša myseľ má silu a schopnosť prevziať zopdovednosť iba za jeden vzťah. Vy ste schopní milovať iba jednu osobu a ste schopní prebraťzodpovednosť iba za jednu osobu. Fyziologicky ste schopní polygamie, ale psychologicky iba monogamie. Pochopte, je to iná úroveň ľudskej evolúcie. Byť fyziologicky polygamný a psychologicky monogamný je ten najväčší konflikt, ktorým trpia ľudské bytosti. Keď budete polygamní, tak vás nemusí nikto viac mučiť, vy sami  sa budete mučiť, pretože budete spávať s každým mužom alebo s každou ženou, ktorých uvidíte, ale nebudete sa s nimi deliť o lásku. 

Prosím pochopte, keď sa s nimi nebudete podieľať o lásku, ale iba o telo, tak budete mať toľko nerešpektu voči sebe samým. Je to podobné, ako keby ste celý čas spali v kanáli. Akú mienku budete mať sami o sebe? Budete mať voči sebe hlboký nerešpekt, neúctu. Až potom, keď sa aj vaše telo, aj vaša samotná fyziológia vyvinú na úroveň vašej monogamnej psychológie a stanete sa monogamní, tomu sa hovorí zrelosť. Byť fyziologicky polygamný a psychologicky monogamný, to je stav zvieraťa, zvieracie správanie, nezrelosť, nenaplnenie, zmätok. 

Až keď sa aj fyziologicky vyviniete na psychologickú úroveň a na oboch úrovniach sa stanete monogamní, tomu sa hovorí zrelosť. Prosím počúvajte, až keď sa aj vaša fyziológia vyvinie na úroveň psychologickú, tak sa stanete ľudskou bytosťou. A až keď sa obidve úrovne stanú monogamné, tak sa stanete úplnou, naplnenou ľudskou bytosťou.  

Ďalšia úroveň vývoja je, keď sa psychlogicky vyviniete na úroveň, kedy nebudete potrebovať žiadne hry, žiadne vonkajšie potešenia, pretože budete cítiť také naplnenie, budete ustálení v takom priestore naplnenia, že nebudete potrebovať žiadne potešenia zvonku a všetky hry sa jednoducho skončia. Potom sa aj vaša psychológia, vaša myseľ vyvinú na úroveň, kde budete schopní milovať každého na svete. Toto je osvietenie! Keď telo prejde za hranice potreby mať potešenia, myseľ bude vyžarovať, bude schopná zobrať zodpovednosť za každého, bude schopná milovať každého – to je stav sannyas. Sannyas znamená, že telo je úplne naplnené a myseľ je schopná milovať celý svet, je schopná zobrať zodpovednosť za celý svet.

Počúvajte! Intenzívne počúvajte, pretože nesmiete premeškať význam týchto dvoch slov: polygamný a monogamný. Keď ich nepochopíte, tak im porozumiete nesprávne a prekrútite to, čo hovorím a môžete sa pokúsiť manipulovať moje slová, napríklad ak ste z platených médií. Nechcem žiadne nesprávne pochopenie, prekrúcanie, manipuláciu, ani morfovanie. Počúvajte! Počúvajte túto pravdu! Je to jedna z najlepších, najvyšších duchovných právd! 
Hovorím vám, ja poznám vedu sannyas. Netrápte sa kvôli zlyhaniam, ktoré sa stali pred 50-60 rokmi; kedy niekomu, kto sa stal sannyasi sa stalo toto, tamto. Nebojte sa! Ja vám hovorím, že  sannyas je jeden z najsilnejších, úplne naplňujúcich, najinteligentnejších, najviac entuziastických, najvzrušujúcejších, najenergetickejších životných štýlov!

Najväčšia možnosť pre tých, ktorí chcú dosiahnuť to najvyššie v živote, je sannyas. Rešpekt, ktorý má po celom svete budhizmus, je iba vďaka ich stradícii sannyas. Ich výchova a vzdelávanie sú stále nažive iba vďaka sannyasis. Ich vedomosti sú stále nažive vďaka sannyas. Všetky veľké umenia a vedy budhizmu sú stále nažive vďaka sannyas. Všetky ich chrámy a tradície sú stále nažive vďaka sannyas.

Prosím pochopte, my musíme oživiť Mahanirvani Akhadu a duchovné umenie osvietenia na celom svete. Najmenej milión synnasis by sa mali stať „Shaastra Dhaaris“, mali by študovať umenie ukončovania a neustále ho učiť celý svet. Ukončite všetku svoju bezmocnosť a vyžarujte silu. Učiť umenia ukončovania celý svet, to je sannyas. 

Každý chrám, každý ašrám v našej sange by mal zobrať zodpovednosť za oslovovanie a obohacovanie ľudí so sannyas. Aspoň miliarda ľudí by mala mentálne považovať sannyas za životnú voľbu. Až vtedy bude najmenej milión ľudí úspešnými sannyasis. Všetci sannyasis Mahanirvani Akhady, Nithyananda Sampradhaya (duchovnej línie), zobuďte sa! Toto je budíček pre vás všetkých! Aspoň miliarda ľudí by mala považovať sannyas za svoju voľbu, za alternatívny životný štýl. Ja ani nechcem použiť slová „alternatívny životný štýl“ - je to neúcta, nerešpekt. Je to najvyšší životný štýl! Až vtedy, keď bude miliarda ľudí považovať sannyas za najvyššší životný štýl, tak milión ľudí bude úspešnými sannyasis. Sannyas by sa mal stať hlavným životným štýlom.

Pochopte, je čas, aby sme oživili sannyas, Mahanirvani Akhadu, a tradíciu sannyas sampradhaye. Všetky ľudské bytosti, prosím počúvajte, ja teraz otváram dvere sannyas pre vás všetkých.

Takisto vám chcem všetkým povedať, že akonáhle sa naučíte umenie ukončovania a budete schopní ustáliť sa v priestore naplnenia, tak nebudem chcieť, aby ste sedeli v Bidadi (miesto v Indii, kde sa nachádza hlavný Swamijiho ašrám). Choďte do rôznych častí sveta. Môžete bývať buď v našich ašrámoch a učiť umenie ukončovania, alebo môžete zakladať ašrámy, stavať chrámy, a učiť umenie ukončovania, umenie osvietenia celý svet. Ja som vytvoril dosť materiálov na učenie. Musíte iba povzbudiť ľudí, aby pozerali YouTube. Vy môžete začať “YouTube Sampradhayu, duchovnú líniu”! Ľudia budú povzbudzovaní už len tým, že budú pozerať YouTube. Teraz je čas, aby sme začali obohacovať svet so sannyas! 

Takže týmto vás žehnám, aby ste vyžarovali integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie, vo večnej blažennosti - Nithyananda! 

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 16. november 2013

Vy ste priestor zázrakov

Dnes budem rozvíjať koncept o vytváraní vnútorného priestoru. 

Prosím počúvajte!

Vesmír samotný bol vytvorený, keď sa Mahadeva rozhodol vytvoriť priestor pre svet. Mahadeva je vo svojej čistej podobe Šiva. Keď vytvoril priestor na to, aby sa udial svet, bola to Hiranyagarbha (zdroj vesmíru), odkiaľ vyžarovala energia a udial sa celý svet.

Prosím počúvajte! Používajte presne tú istú techniku na to, aby ste si vo svojom živote vytvorili to, čo chcete. Urobte to isté, čo urobil Mahadeva! 

V hindu-tradícii sa veľmi krásne hovorí: „Vaše vedomie je tvorca, udržiavateľ a ničiteľ.“ Vaše vedomie je tvorca (Brahma), udržiavateľ (Višnu), obnoviteľ (Mahadeva). Keď si budete vytvárať svoj vnútorný priestor pomocou ukončovania všetkých pochybností o sebe samých, tak sa ten priestor jednoducho stane realitou! Ako vytvára Brahma? On nič nevyrezáva, iba vytvára ten správny priestor: „Nech je svetlo!“ – a bolo svetlo. „Nech sa udeje svet!“ -a vznikol svet.    

Vytvárajte si vnútorný priestor, preberte za neho zodpovednosť a rozhodnite sa: „Ja si budem stáť za týmto priestorom“. Nedovoľte lenivosti, únave, nude, aby vás od neho odviedli. Únava, lenivosť a nuda sú také silné mechanizmy, ktoré vás môžu odviesť z tohto priestoru. Nikdy im nedovoľte, aby to urobili!

Keď si budete vytvárať vnútorný priestor, tak prvá vec, ktorej budete čeliť, bude depresia kvôli zlyhaniam z minulosti a úplná nedôvera: „Ako sa to môže stať realitou? Ja som tak veľmi trple! Viem, že je to nemožné!“ Toto je prvá vec, ktorou budete prechádzať a dva dni budete deprimovaní a zamknete sa vo svojej spálni. Pochopte, keď si budete vytvárať vnútorný priestor, tak toto bude prvá vec, ktorej budete čeliť. Preto ukončite najprv toto. Je to tá najdôležitejšia vec.

Druhý problém bude, že budete veriť: „Áno, keď si vytvorím priestor, tak sa stane realitou. Ale budem schopný vytvoriť si ho?“ Toto je druhá pochybnosť. Aj toto je neukončenie kvôli zmätku a zlyhaniam z minulosti. Prosím počúvajte, keď ste si kedykoľvek v minulosti vytvárali priestor, tak ste neboli úspešní, pretože ste nikdy túto vedu neurobili správne. Nikdy ste ju neurobili dokonale. Je to niečo podobné, ako keby ste povedali: „Nie! Aj v minulosti som pozval na svadbu môjho mladšieho brata veľa ľudí, ale nikto neprišiel! Ako môžem očakávať tentokrát, že ľudia prídu, keď ich pozvem na svadbu mojej mladšej sestry?“ Keď ste ich pozvali minule, tak ste neuviedli dátum a čas! Budete ma presviedčať: „Nie! Ty nevieš! Ja som vybral oznámenie, išiel som do tlačiarne, dal som návrh, odsúhlasil som ho, dal som to vytlačiť, vložil som adresu a všetkým som to poslal. Zabudol som iba na jednu vec: zabudol som tam uviesť dátum a čas.“ Tak ako sa mohli zúčastniť? Naposledy ste zlyhali, pretože ste na niečo zabudli. Takže, tentokrát na to nezabudnite. To je všetko! 

Prosím počúvajte! Vytvorte si priestor pre to, čo chcete, pomocou jeho vizualizácie v prítomnosti. Prinášať pozostatky svojej minulosti do prítomnosti, to je neukončenie. Prinášať svoju budúcu možnosť do prítomnosti, to je priestor. Prosím počúvajte! Prinášať pozostatky svojej minulosti do prítomnosti, to je neukončenie. Prinášať svoju budúcu možnosť do prítomnosti, to je vytváranie priestoru. Prineste svoju budúcnosť do prítomnosti a rozhodnite sa, že nebudete vyzývať silu priestoru, ale že zoberiete zodpovednosť za to, aby ste ho naplnili. 
Vy máte vždy iba tieto dva postoje: buď súhlasíte, alebo ste proti. Pretože ste začali vyzývať silu priestoru, tak ste začali byť proti, začali ste odporovať: „Óch, vytvoril som si priestor na to, aby ku mne prišlo desať miliónov. Stane sa to, alebo nie? To som zvedavý, to chcem vidieť!“ Kto je pripravený prijať túto výzvu na druhej strane? Nikto! Vy vyzývate prázdny priestor, alebo sami seba. Boh neprichádza a nepovie: „Ó, syn môj, ja som ručiteľ za vytváranie priestoru. Ja prijímam túto výzvu!“ Nie! On iba povie: „Thathaasthu! Nech sa tak stane!“ a odíde, aby pokračoval vo svojej práci. Počúvajte! Keď si budete vytvárať priestor, tak s ním prestaňte bojovať, prestaňte ho vyzývať. Začnite za neho preberať zodpovednosť. Začnite preberať zodpovednosť za priestor, ktorý ste si vytvorili. 

Počúvajte! Výnimočné umenie osvietenia je vám všetkým odhaľované tým najjednoduchším možným, praktickým spôsobom. Prosím, používajte ho. Keď si budete vytvárať priestor, ukončite všetky neukončenia a všetky pochybnosti, ktoré sa budú vo vás diať: pochybnosti o tom, či si dokážete vytvoriť tento priestor alebo či sa tento priestor naozaj stane realitou. Ukončite toto všetko. Toto je to najvyššie, to najdôležitejšie: Nebojujte s priestorom, ktorý ste si vytvorili. Zoberte za neho zodpovednosť. Keď ste si vytvorili priestor, že budete úplne vyliečení, že vyzdraviete, tak s ním nebojujte, nevyzývajte ho, ale zoberte za neho zodpovednosť.

Prosím, posaďte sa vzpriamene a zatvorte oči. Vnímajte svoju budúcu možnosť ako realitu v súčasnosti. Vytvorte si priestor pre to, čo chcete. Vyberte si jednu túžbu, jednu vec, ktorú chcete urobiť realitou a vytvorte si pre ňu priestor. 

Ukončite všetky pochybnosti o sebe samých, ktoré máte. Ukončite všetky pochybnosti o tom, či si dokážete vytvoriť vnútorný preistor, alebo či ho budete mať. Ukončite toto všetko.

Potom ako ukončíte všetky pochybnosti o sebe samých a vytvoríte si ten správny priestor, tak vyhláste, že zoberiete zodpovednosť za to, že tento priestor urobíte realitou. Ukončite všetky neukončenia, ktoré máte ohľadom zodpovednosti.

Seďte s rozhodnutím, že svoj vnútorný priestor urobíte realitou s hlbokým pocitom zodpovednosti. Prestaňte bojovať, alebo vyzývať vnútorný priestor, ktorý ste si vytvorili. Namiesto toho ho podporujte a zoberte za neho zodpovednosť.  

Žehnám vás všetkých s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním, aby ste všetci zažili vnútorný priestor, ktorý ste si vytvorili, ako realitu! Nech sa v nás všetkých deje   všetko priaznivé!


~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 15. november 2013

Ukončite všetky “nemožnosti”

Dnes máme Kalpataru satsang.

Prosím počúvajte tieto základné pravdy: Božská milosť vo váš  prúdi navždy! Život vo vás prúdi, aby ste ho urobili takým, akým ho chcete mať! Život nie je sadistický. Život nie je proti životu. Boh nie je sadistický. Božstvo nie je sadistické. Prosím počúvajte, Boh sa neteší z vašich konfliktov a komplikácií. Nie je to tak! Boh nie je politik, a vonkoncom nie je právnik! Takže on sa neteší z toho, keď sa vaše túžby nenaplnia. On sa neteší z tejto hry. Prosím počúvajte! Boh nie je ani sadistický, on sa neteší zo všetkých konfliktov a komplikácií, ktorými prechádzate. Pochopte, že ste to vy, ktorí premietate všetky svoje emócie na Boha. Ja som vždy videl, že je to tak. 

Sme to my, ktorí kladieme naše nesprávne tvrdenia a názory na Boha. Boh samotný nie je sadista, on sa neteší z konfliktov. Prosím počúvajte, keď ste schopní ráno sa zobudiť a keď ste schopní dýchať, tak pochopte, že jeho milosť je ešte s vami. On chce, aby ste naplnili svoj život tak, ako to chcete vy. Keď ste naplnení, tak vesmír oslavuje s vami. Keď sa rozpínate, tak vesmír tancuje a spieva s vami. On oslavuje s vami.
Takže, prvá vec, ktorú musíte mať, je toto základné pochopenie. Prosím počúvajte! Vy musíte mať toto základné pochopenie: Boh je milostivý. Jeho milosť preteká vo vašom živote! Akokoľvek silno to popierate a odmietate hoc aj s miliónmi, či triliónmi argumentov, je to pravda, je to pravda! 

Celá ľudská spoločnosť tak veľmi trpí len preto, lebo jej samotná existencia je vytvorená na nesprávnom pochopení. Pochopte, celá západná civilizácia je vytvorená na pochopení: Musíme premôcť prírodu. Celá východná civilizácia je vytvorená na pochopení: Musíme sa tešiťz prírody a oslavovať ju. Je to tak preto, lebo my na východe sme od začiatku verili, že príroda podporuje život, že chce, aby sme tu boli. Úroveň dôvery medzi nami a prírodou bola taká vysoká, že aj keď sme museli zomrieť pri nejakých prírodných kalamitách, tak sme cítili iba to, že toto telo sa očisťuje, aby sa mohlo vrátiť späť v ďalšom tele. Celý postoj voči smrti bol iný. Lenže, nanešťastie, celý prístup gréckej civilizácie bol: poraziť prírodu, ovládnuť ju, ísť proti nej, a preto sa tento prístup rozšíril prirodzene aj vo vzťahoch medzi ľuďmi a vo vzťahoch so všetkým.

Prosím počúvajte! Príroda je prvá reprezentácia boha, s ktorou sa stretávate. Sú štyri reprezentácie boha: Prvá = príroda. Druhá = “avyaktha”, teda to, čo je nemanifestované. Môžeme to nazvať ako boh, to čo je nepoznané, vaša vlastná individuálna duša. Prosím počúvajte, vaša vlastná individuálna duša je reprezentácia, stelesnenie boha.

Prosím počúvajte! Je veľmi dôležité, aby ste toto pochopili:
• Avyaktha = to čo je neprejavené;
• príroda = to čo je prejavené;
• vaša vlastná duša;
• guru.
Toto sú štyri reprezentácie boha, s ktorými sa stretávate vo svojom živote.

Príroda je prvá reprezentácia boha ktorej čelíte, pretože kým nestretnete boha, tak nestretnete seba! Kým nestretnete guru, tak nestretnete seba! Až keď stretnete guru, on vám predstaví oboch zároveň: seba samých, aj boha! Kým nestretnete guru, tak nestretnete ani seba, ani boha! Takže, prvá reprezentácia boha, ktorú stretávate, je príroda. Váš vzťah s prírodou vytvára vzorec toho, aký vzťah budete mať s bohom, s vaším guru a s vaším vlastným Ja. Preto veľmi jasne pochopte, že príroda oslavuje váš úspech. Príroda chce, aby ste boli úspešní.

Počúvajte! Prvé základné pochopenie, ktoré musíte mať je, že celá príroda čaká na vás, aby ste boli úspešní, aby ste vyhrali a ona to chce oslavovať spolu s vami. Celá príroda vás neustále podporuje v tom, aby ste mali taký život, aký chcete mať. Keď chcete byť zdraví, prosím uvedomte si veľmi jasne, že príroda vás podporuje v tom, aby ste boli zdraví. Keď chcete byť bohatí, celá príroda vás podporuje v tom, aby ste boli bohatí. Keď chcete byť osvietení, tak boh, aj celý vesmír chce, aby ste sa stali osvietení a chce oslavovať vaše osvietenie spolu s vami. Príroda chce, aby ste  mali všetko, všetko čo len chcete mať.
Vy ste ako zmätené dieťa v nákupnom centre. Prosím pochopte! Keď ide dieťa do nákupného centra, tak uteká do obchodu so sladkosťami, s hračkami, s oblečením, so šperkami. Je zmätené z toho, čo vlastne chce. Aj vtedy boh sedí v kresle, pozerá sa na vás a hovorí vám: “Nech sa páči, zober si čo len chceš. Všetko je tvoje!” Lenže vy ste, nanešťastie, takí zmätení, že beháte hore-dole po všetkých dvadsiatich poschodiach, ku každému pultu, a kým sa rozhodnete čo chcete, tak zomriete!

Počúvajte! Božská milosť je vždy s vami. Patandžali (otec a zakladateľ systému jogy) krásne vysvetľuje: “Vy nemusíte priviesť vodu do tejto krajiny. Je tam kanál, stačí odstrániť prekážky.” Vy nemusíte prinášať kundaliny do vášho tela. Je v ňom s celým obvodom. Len odstráňte prekážky, ktoré ste vytvorili! Neukočenia sú tými prekážkami, ktoré ste vytvorili. Napríklad, rozhodli ste sa, že budete zdraví. Lenže vo chvíli, keď si pomyslíte, že chcete byť zdraví, tak do vášho vnútra vstúpia všetky prekážky, všetky myšlienky, že je to nemožné. Urobte s tým všetkým ukončenie! Ukončite to a zbavte sa toho!

Poviem vám - tá sila ukončovania! Niekto, kto si myslel, že sa nikdy nedokáže zobudiť pred desiatou ráno, kto celý život spával až do desiatej, začal zrazu ukončovať tento vzorec. Stačilo iba 48 hodín a od ďalšieho dňa bol hore už o štvrtej ráno! Poviem vám, je to možné! Toto ranné zobúdzanie je veľký problém. Ľudia sú pripravení darovať svoj život, ale nie sú pripravení vzdať sa svojho spánku! Ja to viem!

Niekto sa ma opýtal: “Swamiji, daj mi jednoduché riešenie na problém ranného vstávania, pretože sa chcem stať ašramajtom.”

Keďže v ašráme je ranné vstávanie dôležitou zložkou života, povedal som: “Pochop, keď si v Malajzii, alebo v nejakej inej krajine, kde je o niekoľko hodín viac, tak čo urobíš? V Indii musíme vstávať o 4:30 ráno. Ty si v krajine, kde tvoj čas vstávania o 10:30 je v Indii 4:30. Čo urobíš? - “Pôjdem spať o niečo skôr a prirodzene sa zobudím skôr.”
Takže pochopte, iba si trochu posuňte kalendár a predstavujte si, že ste v nejakej inej krajine. Posuňte si čas vášho spánku a prirodzene budete čerství a čulí o 4:30 ráno! Takže pochopte, vďaka jednoduchému ukončovaniu pochopíte, že čas je len psychologický, nie fyziologický. Budete mať kontrolu nad vaším spánkom, a to prinesie do vášho vnútra veľmi veľa sebadôvery. Budete mať toľko sebaistoty! Budete mať silu nad svojim myslením a cítením!

Ale vráťme sa späť k téme.

Milosť v nás neustále prúdi. Čo musíme urobiť je iba ukončiť všetky koncepty, pochopenia, že je niečo nemožné, ktoré sme si vytvorili sami ako bezhlavé kura, ako hlúpe dieťa v nákupnom centre. Hlúpe dieťa a bezhlavé kura je jedno a to isté! Či má dieťa 8 alebo 80 rokov, keď nemá rozum, tak to ako bude splašene behať po obchodoch bude presne ako keeď kura prechádza životom, oboje sú jedno a to isté! 

Počúvajte! Dnes si vyberte iba jednu túžbu a ukončite všetky “nemožnosti”. Chcem, aby ste to urobili znova a znova 2-3 krát, pretože až potom získate zručnosť. Až potom nájdete, koľko vzorcov seba-odmietania máte, koľkými spôsobmi sa boh snaží dať vám to, čo chcete, ale vy ho odstrkávate! On vám posiela niekoho, kto má pre vás dar. Posiela vám cez niekoho to, čo chcete, lenže vy hovoríte: “Nie! Choď preč!” Znova vám to posiela cez kuriéra, ale vy to nechcete prijať! A on vám to znova posiela cez ďalšiu dodávateľskú službu, ale vy to znova nechcete prijať. Nakoniec zničí strechu na vašom dome a zhodí ju. Vy podídete bližšie a vidíte, že niečo spadlo. Vystrašíte sa a utečiete z toho domu preč! Keď si dokážete predstaviť o čom hovorím, tak presne taký je aj váš život. Prosím pochopte to.

Vy niečo chcete a modlíte sa k bohu: “Bože, prosím, daj mi zlaté pero s diamantami.“ Boh odpovie: “Dobre!” Pošle vám ho cez niekoho, kto sa vám pokúša odovzdať tento dar. Vy sa pýtate: “Kto si? Aký je zámer toho, že mi dávaš tento dar? Odíď!”, a pošlete ho preč. Potom boh pošle ten dar cez kuriéra a vy hovoríte: “Nie! Ktovie, čo tam je? Môže to byť bomba! Odíď!” Potom boh pošle dar cez ďalšieho kuriéra a vy hovoríte: “Nie! Môže to byť podvod! Ako mi to mohli poslať, keď som si nič neobjednal?” Boh vám posiela ten dar toľkými spôsobmi, ale vy ho zahadzujete a odmietate. Nakoniec rozbije vašu strechu a zhodí ju. Vy si pomyslíte: “Ó bože, niekto tu hodil bombu!” a utečiete preč! Presne toto je vzorec, ktorý máte! Toľkými hlbokými a nevyspytateľnými spôsobmi odmietate život.

Každá myšlienka “nemožnosti”, ktorú máte je odmietanie života. Vy máte vrstvy a vrtsvy “nemožností”. Ranné zobúdzanie sa: nemožné! Umývanie sa: nemožné! Čistenie zubov: nemožné! Ísť do práce: nemožné! Byť zdravý: nemožné! Byť bohatý: nemožné! Byť v mentálnej blaženosti: nemožné! Mať dobré vzťahy: nemožné! Mať bohatstvo: nemožné! Na všetko dookola opakujete slovo “nemožné” viac, ako meno boha, alebo akúkoľvek mantru! Toto “nemožné” sa stáva vašou mantrou. Boh “nemožností” sa objavuje pred vami a hovorí: “Ó, syn môj, všetko je pre teba nemožné, preto ti dávam tento dar!” Naozaj! Presne toto sa deje! Čo uctievate, to sa pred vami objavuje.

Pochopte, prestaňte uctievať a klaňať sa “nemožnosti”. Ukončujte, ukončujte, ukončujte všetky myšlienky “je to nemožné”. Uvidíte, koľko kundaliny energie sa vo vás prebudí, koľko kundaliny shakti je vo vás nažive! 

Prosím, sadnite si vzpriamene. Teraz vás budem viesť do procesu Kalpataru (proces na splnenie želaní a túžob).

Vyberte si akúkoľvek jednu túžbu. Nebehajte ako hlúpe dieťa v obchode! Vyberte si jednu: či chcete byť zdraví, bohatí, alebo blažení. Keď ste dosť inteligentní, dokážete toto všetko pridať k tejto jednej túžbe . Urobte z toho jedno vyhlásenie, aby mohlo byť teraz posilnené a aby sa stalo realitou vo vašom živote.

Najprv ukončite všetky pochybnosti a svoje zlyhania z minulosti: to čo chcete teraz, ste chceli aj v minulosti, ale nikdy ste to nezískali, takže ani teraz vám to život nedá. Najprv ukončite tento vzorec.

Život nie je sadista. Život neodmieta to, čo chcete.
Ukončite všetky zlyhania z minulosti. Urobte ukončenie so životom. Urobte ukončenie so všetkým. Ukončite svoje pochybnosti o tom, či si dokážete vytvoriť vnútorný priestor, alebo nie. Ukončite svoje pochybnosti o tom, či to dostanete, alebo nie. Ukončite svoj protestujúci postoj: “Ako to dostanem iba pomocou myslenia?” Ukončite všetky pochopenia “nemožnosti”, všetky seba-odmietajúce pochopenia. Ukončite všetky tieto negatívne pochopenia. Ukončite všetky neukončenia.

Najprv ukončite všetky nemožnosti. Vy sami ste sa stali uzlíkom nemožností. Ukončite najprv toto. Najprv urobte ukončenie sami so sebou. Najprv ukončite všetky “nemožnosti”.
Teraz vytvorte z túžby cez váš vnútorný priestor realitu. Rozhodnite sa, že tá túžba je skutočná, že to čo ste chceli je realitou vo vašom živote.

Žehnám vás všetkých s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním ako Kalpataru, nech sa všetko, čo ste si vytvorili vo svojom vnútornom priestore, stane realitou a priaznivosťou pre vás, aj pre celý svet! Namah Shivaya!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 14. november 2013

“Je to nemožné” je mentálne postihnutie
Dnes budem opäť rozvíjať na tému o ukončovaní a vytváraní priestoru, ktorú som vysvetľoval včera a to je o ukončovaní a vytváraní priestoru.
Môžem povedať, že toto je podstata podstát všetkých mojich správ. Ako podstatu mojich správ, ako podstatu védskej tradície som podal už toľko správ. Teraz môžem povedať podstatu týchto všetkých správ: Používať svoju “Atma Jnana” - vedomosť bytia, svoju vedomú energiu, používajte svoju najvyššiu možnosť a urobte ju realitou, urobte ju svojim životom. Životom v tej najvyššej možnosti, vo svojej najvyšššej energii!

Prosím počúvajte! Našťastie, vo vás všetkých, nech sa cítítite akokoľvek nízko, depresívne, nešťastne, alebo nahnevane, akýkoľvek pocit viny máte voči sebe samým a voči svetu, vo všetkých z vás existuje čisté vedomie. Toto čisté vedomie môžeme zaradiť do nášho každodenného používania. To znamená, že môžete toto čisté vedomie dennodenne používať, urobiť ho vašou denno-dennou činnosťou.  

Prosím pochopte, nič nemôže byť užitočné, pokiaľ to neurobíte užitočným vo vašej každodennej životnej rutine. Aj keď budete mať bilión dolárov vo švajčiarskej banke, ale nebudete schopní ich používať vo vašom každodennom živote, neurobí vás to bohatými. Tak potom aký bude ich význam? Takmer všetka vaša duchovná energia, všetko vedomie vašej duše, Atman, sú teraz iba peniazmi vo švajčiarskej banke! Nemáte z nich žiadny priamy úžitok v každodennom živote. 

Prosím počúvajte! Tak ako pre vás nebudú užitočné peniaze, ktoré nebudete vedieť používať každý deň, hoci ich budete mať na účte, takisto ani energia, ktorú nebudete používať každý deň, či ju budete mať alebo nie, nebude mať pre vás žiadny úžitok. Hoc ju budete mať, nebude mať pre vás žiadny úžitok. Prosím počúvajte, aj keď ju budete mať, nebudete z nej mať žiadny úžitok.

Všetko, čo sa vám pokúšam podať v tomto satsangu je to, že energiu, vedomie, silu kundaliny máme všetci. Dávam vám teraz praktický návod na to, ako ju urobiť vašou každodennou životnou realitou, skutočnosťou, súčasťou vášho života, realitou vášho života. 

Prosím pochopte! Dám vám celú podstatu v týchto dvoch slovách: ukončenia a vytváranie vnútorného priestoru. Koľkokoľvek krát sa vám vaše bytie bude snažiť podsúvať myšlienku, že niečo je nemožné, znova a znova to ukončite. Vaše bytie je také, že sa o to bude pokúšať znova a znova. Znova a znova vám to bude hovoriť. To je tá najhoršia vec v živote! 

Politici a právnici budú mať prácu iba dovtedy, pokiaľ budú nažive konflikty. Práca politikov a právnikov totiž nie je riešiť konflikty, ale udrživať ich nažive pokiaľ je to len možné. Takisto, pokiaľ bude existovať zmätok a chaos, médiá budú mať prácu. Ich práca totiž nie je riešiť konflikty a chaos. Ich práca je udržiavať ich nažive a urobiť ich tak šťavnatými ako je to len možné, udržiavať ten chaos a zmätok nažive tak šťavnato, ako je to len možné. 

Prečo médiá neútočia na malých gurus? Útočia iba na tých veľkých, pretože keď na nich zaútočia, tak ich zničia. Takto je zmätok udržiavaný stále nažive. Keby zaútočili na malých gurus, tí by skončili na druhý deň a ten zmätok by skončil. Preto neudierajú na malých gurus, preto sa ich nedotýkajú. Oni chcú, aby bol zmätok a chaos nažive. Neustály zmätok a chaos musí byť udržiavaný nažive kvôli tomu, aby prekvital ich biznis. V súčasnosti sa mediálny biznis stal oveľa horší ako biznis drogových magnátov. Je oveľa horší ako drogy! Nie je v tom žiadna etika!

Presne tak, ako môžu byť médiá nažive iba vďaka tomu, že je udržiavaný nažive chaos, rovnako ako je práca politikov a právnikov udržiavať konflikty nažive, takisto vaša myseľ bude nažive iba vtedy, keď bude udržiavaná nažive myšlienka “je to nemožné”. Vaša myseľ bude nažive iba vtedy, keď bude udržiavaná nažive myšlienka “je to nemožné”.

Počúvajte, rozdúchajte svoju kundaliny shakti (kundalini energiu) pomocou ukončenia s myšlienkou ”to je nemožné”. Všetky myšlienky typu “niečo je nemožné” sú klamstvo, sú lož, nepravda! Všetky myšlienky “toto nie je správne, tamto nie je správne, toto nie je vhodné, tamto nie je vhodné”, toto všetko je len čisté klamstvo. Znova a znova ukončujte myšlienku, že niečo je nemožné. Pochopenie, že niečo je  nemožné je ako piť jed, ako vstreknúť do seba jed! 

Keď má niekto destkú obrnu, tak celý svoj život bude žiť s fyzickým postihnutím. Takisto, keď budete napadnutí postihnutím typu “to je nemožné”, celý váš život bude mentálne postihnutý, budete vedome postihnutí. A preto ukončujte, ukončujte, ukončujte!

Ukončovanie je život! Ukončovanie je všetko! Keď si vytvoríte vnútorný priestor na to, aby sa niečo stalo realitou, ukončite všetky pochybnosti, všetky myšlienky typu “je to nemožné”, ktoré k vám prídu, urobte ukončenie aj so svojou schopnosťou vytvárať si vnútorný priestor. Stojte pevne na zemi aj bez toho, aby ste v akejkoľvek podobe počuli od vašej mysle, že je niečo nemožné. Akákoľvek myšlienka a predstava, ktorá kričí a vrieska ”je to nemožné”, je zločin páchaný vašou mysľou. Akákoľvek predstava, myšlienka “je to nemožné”, ničí vašu existenciu, a to fyzicky, mentálne, emocionálne aj duchovne. Akákoľvek myšlienka a predstava, že je niečo nemožné, je klamstvo!

Hovorím vám, myšlienka “je to nemožné” je klamstvo! Myšlienka“je to nemožné” je nepravda! Myšlienka “je to nemožné” je zločin! Myšlienka “je to nemožné” je konflikt! Myšlienka “je to nemožné” je myseľ! 

Len preto, že neviete ako niečo urobiť možným, nemyslite si, že je to nemožné. Problém je ten, že keď neviete ako niečo urobiť možným, vaša myseľ hovorí, že je to nemožné. Keď ste niečo neochutnali, ako môžete povedať, že je to kyslé? Keď ste niečo neochutnali, ako môžete povedať, že je to horké? Vy máte vo zvyku myslieť si, že všetko čo ste neochutnali, je horké. Máte vo zvyku myslieť si, že všetko, čo neviete ako to urobiť možným, je nemožné. 

Počúvajte! Ukončite myšlienku “je to nemožné”. Ukončite predstavu, že je niečo nemožné. Životná energia je blokovaná, keď sa vo vás posilňuje myšlienka “je to nemožné”. Vaša kundaliny shakti je zastavená, keď je vo vás upevnená myšlienka “je to nemožné”.

Celé naše vedomie je postihnuté myšlienkou “je to nemožné”. Či rozmýšľate o fyzickom zdraví – “je to nemožné”; o mentálnom zdraví – “je to nemožné”, o bohatstve – “je to nemožné”, o vzťahoch – “je to nemožné”, o osvietení – “je to nemožné”, o duchovnom raste – “je to nemožné”, o prebudení kundaliny – “je to nemožné”. Tak potom prečo žijete? Pretože nemôžete zomrieť! Pretože nies ste schopní spáchať samovraždu!

Pochopte, zdravie je možné! Možno teraz neviete, ako to dosiahnuť, ale je to možné!  Bohatstvo je možné! Možno teraz neviete, ako to dosiahnuť, ale je to možné!  Úspech je možný! Možno teraz neviete, ako ho dosiahnuť, ale je to možné!  Osvietenie je možné! Možno teraz neviete, ako ho dosiahnuť, ale je to možné! Prebudenie kundaliny je možné! Možno teraz neviete, ako to dosiahnuť, ale je to možné! Prosím pochopte, čokoľvek začínate prvým krokom, tak to nebudete vedieť, ale buďte si vedomí toho, že je to možné!!!

Ukončujte, ukončujte, ukončujte! Ukončujte všetko, o čom si myslíte “je to nemožné”. Akonáhle to všetko ukončíte a budete si vytvárať vnútorný priestor, kým ho budete vytvárať, tak ukončujte akúkoľvek myšlienku, že je to nemožné, akúkoľvek pochybnosť, ktorá príde.

Teraz si sadnime a znova ukončujme všetko “nemožné”, čo sme mali vo vnútornom priestore včera. Vyberte si znova tú istú túžbu. Ukončite všetko, o čom si myslíte “je to nemožné” a vytvorte si vnútorný priestor.

Sadnite si vzpriamene a zatvorte oči. Ukončite všetky myšlienky “je to nemožné”, či už prídu ako pochybnosť o sebe samých, alebo ako čokoľvek iné. Vytvorte si priestor pre to, čo chcete. Ukončite všetky pochybnosti o sebe samých. Ukončite pochybnosť o tom, či ste schopní vytvoriť si priestor, alebo nie. Ukončite všetko, ktoré čo len jemným spôsobom podnecuje vo vás myšlienku, že je to nemožné.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 13. november 2013

„Syndróm nemožnosti“ je pozostatkom z minulých zlyhaní

Dnes budem pokračovať v rozvíjaní témy o sile ukončovania a vytváraní priestoru. 

Prosím počúvajte!

Vždy, keď si vytvárate priestor pre niečo, tak zároveň si vytvárate aj pochybnosti o sebe samých, kvôli ktorým ten priestor oslabujete. Kvôli tejto pochybnosti je priestor ťažšie udržať, a preto je ten priestor narušený. Vy ten priestor spochybňujete kvôli vašim zlyhaniam z minulosti a kvôli ďalším mnohým komplikáciám. Kým vôbec dokončíte vytváranie si priestoru, už je znečistený a zničený.

Dám vám príklad. Napríklad, trpíte určitým ochorením a rozhodnete sa vytvoriť si priestor, aby ste vyzdraveli. Keď si ho budete vytvárať, tak budete mať všetky pochybnosti o sebe samých, o sile vášho vnútorného priestoru a o vašej schopnosti vytvoriť ho správne. No nielen to. Kvôli vašim zlyhaniam z minulosti máte chuť dokázať, že sila priestoru nefunguje. Toto je tá najsmutnejšia vec: snaha dokázať nefunkčnosť sily vnútorného priestoru.

Pochopte, najprv musíte ukončiť všetky komplikácie pri vytváraní vnútorného priestoru. Ukončite ich všetky. Vytvorte si priestor na základe tohto ukončenia. Strávte aspoň niekoľko minút na úplné ukončenie a v tejto sile ukončenia budete mať skutočnú jasnosť pri vytváraní tohto priestoru.

Dnes vysvetlím a dám vám aspoň skúsenosť toho, ako vytvoriť z jednej myšlienky priestor a urobiť ho realitou. Vyberte si akúkoľvek myšlienku. Či už sa chcete stať zdraví, alebo bohatí alebo či chcete vyliečiť vaše vzťahy, alebo chcete naplnenie, alebo chcete obohacovať, alebo chcete niečo dosiahnuť, chcete byť vodcom, šéfom, nech je to čokoľvek. Vyberte si jednu myšlienku, ktorú chcete urobiť realitou.

Dostal som jednu otázku: „Ja ani neviem, čo je to pochybnosť o sebe samom, pretože vo mne vždy existovala. Mám pocit, že to rovnako cíti každý. Kedykoľvek keď sa rozhodneme urobiť alebo dosiahnuť niečo veľké, je prirodzené sa takto cítiť. Iba vtedy, keď ste nezažili pochybnosti o sebe samých, budete vedieť, že ich máte teraz. Pretože ja ich zažívam celý čas, nikdy som si neuvedomil, že existujú. Myslel som si, že presne takto to cíti každý.“

Nie! To čo si napísal, nie je pravda. Aj ty si vo svojom živote MUSEL dosiahnuť niečo bez pochybností o sebe samom. Inak by si toľko dní nemohol ani dýchať. Dokonca aj neustále dýchanie bez prerušenia znamená, že si urobil niečo bez pochybností o sebe samom.

Počúvajte prosím. Vyjadrenie, že „pochybnosti o sebe samom boli vždy mojou súčasťou“ nie je pravda. Nie je to pravda. Vaše srdce bije, máte o tom pochybnosti? Dýchate, ale máte o tom pochybnosti? Rozmýšľate, máte o tom pochybnosti? Ako môžete potom povedať, že kedykoľvek keď sa rozhodneme urobiť niečo veľké, tak súčasťou sú pochybnosti o sebe samých? Dosiahnuť, aby bolo obohatených tisíc životov o Vnútorné prebudenie na Bali je ťažšie ako toľko rokov neustále každý deň dýchať?

Čokoľvek čo ste predtým zvládli, to sa stáva automatické. Keď ste začínali riadiť auto, bolo to ťažké, ale keď ste naučili, stalo sa to automatické. Takže, zvládli ste všetky automatické 
veci. Neexistuje totiž niečo ako „automatické“. Všetko automatické ste sa museli najskôr naučiť, buď v tomto živote, alebo v tých predchádzajúcich. Vytváranie si správneho priestoru bez pochybností o sebe samom je potrebné sa len naučiť, rovnako ako riadenie auta. Koľkí z vás sa viete bicyklovať? Keď ste začínali, tak to bolo naozaj ťažké. Spadli ste určite niekoľkokrát a zranili si kolená, ale o niekoľko týždňov ste sa to naučili. Takisto sa musíte naučiť aj vytváranie toho správneho vnútoreného priestoru. Musíte na to vynaložiť nejakú námahu.

Po prvé, mýtus že „to je prirodzené“, ktorý ste si vytvorili, je nesprávny. Nie je to prirodzené! Vo chvíli, keď poviete, že pochybnosti o sebe sú prirodzené, tak ste pre nich vytvorili silný základ, dali ste im ešte väčší priestor, čo nie je správne! Počúvajte, nie je to správne! Prvá vec ktorú musíte v živote urobiť je ukončenie všetkých pochybností o sebe samých. Ukončenie všetkých pochybností o sebe samých by malo byť základnou pravdou vo vašom živote.

Teraz si vyberte akúkoľvek myšlienku, čokoľvek, čo chcete urobiť, urobte si „sankalpu“ – stanovte si zámer.

Vyberte si akúkoľvek myšlienku: Možno sa chcete stať šéfom, silným človekom, vaša túžba môže byť čokoľvek. Najprv zastavte váš pocit nenaplnenia, ktorý máte ohľadne tejto túžby. Všetky neukončenia ktoré máte, napríklad pocit, že nikdy nebudete zdraví, bohatí, že sa nikdy nastanete šéfom vo vašej práci atď., ukončite všetky myšlienky toho, že je to nemožné. Tento pocit, že niečo je nemožné, prichádza z hlboko zakorenených vzorcov. Ukončite to. 

Povedzte sami sebe veľmi jasne, že neexistuje nič, čomu sa hovorí „nemožné“. Myšlienka, že je niečo nemožné, je choroba. Budem to nazývať ako „syndróm nemožnosti“. Je to ako používať vašu vlastnú silu na to, aby ste sami seba zničili. Je to ako keby ste niekomu zaplatili za to, aby vás zabil. Niekomu zaplatíte a poviete, aby na vás urobil čiernu mágiu. Myšlienka, že niečo je nemožné znamená, rozmýšľať a byť sám proti sebe.

Takže ukončite tú myšlienku, že niečo je nemožné. Potom ukončite všetky strachy o následkoch a vedľajších účinkoch toho, čo chcete urobiť realitou. Zvyčajne, keď sa chcete stať šéfom, tak zároveň budete mať strach: „Och, ale potom budem musieť pracovať tak veľa hodín!“ Ukončite aj strach z následkov a vedľajších účinkov. Ukončite to všetko. Urobte ukončenie so všetkým. Keď si budete potom vytvárať priestor, to znamená keď si ho budete vizualizovať a hovoriťsi: „Teraz som týmto. Teraz som zdravý.“, tak budete mať tisíce pochybností o sebe, stovky pochybností o svojej schopnosti vytvoriť si ten správny vnútorný priestor.

Prosím pochopte, najprv budete mať pochybnosti o sebe samých, potom o svojej schopnosti vytvárať vnútorný priestor. Ukončite ich. Teraz si sadnite s týmto priestorom. Prirodzene, keď to urobíte, tak budete takí nadšení, tak plní života. To znamená, že vaša kundaliny preniká do vášho myslenia, do vášho cítenia. Rozhodnite sa, že urobíte z tejto kundaliny realitu pomocou vašich činností, skutkov. 

Rozhodnutie premeniť svoje cítenie na skutky, to je zodpovednosť. Prosím počúvajte! Rozhodnúť sa premeniť cítenie, ktoré je z priestoru naplnenia, na činnosti, to je zodpovednosť.

Teraz si sadnite a zatvorte oči. Vyberte si nejakú myšlienku a ukončite všetko, o čom si myslíte, že je to nemožné. Ukončite všetky tieto myšlienky. Ukončite všetky pochybnosti o sebe samých. Ukončite všetku chýbajúci integritu z vašej minulosti, všetku neautentickosť a nezodpovednosť, ktoré ste mali. Ukončite aj myšlienku, ktorú máte o tom, že nedokážete urobiť ukončenie so sebou samými. Ukončite všetko, každé neukončenie.

Teraz si vytvorte správny priestor pre to, čo chcete dosiahnuť, čo chcete urobiť realitou. Ukončite všetky pochybnosti, ktoré máte o svojej schopnosti vytvárať si vnútorný priestor alebo o tom, či sa tento priestor môže stať realitou. Ukončite to všetko.

Žehnám vás všetkých s mojou integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním, aby sa váš vnútorný priestor stal realitou a bol priaznivý!

Aj máte aj teraz pochybnosti o sebe samých, alebo cítite bolesť z minulých zlyhaní, ukončite to. Kedykoľvek si budete vytvárať nový priestor, tak do vás vstúpi bolesť z minulých zlyhaní a neukončení. Urobte s tým všetkým ukončenie.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 12. november 2013

Vytvorte si priestor na splnenie vašich túžob

Dnes budem rozvíjať tieto dva koncepty: ukončenie a vytváranie. 

Prosím počúvajte!

Milosť, super-vedomá energia, kundaliny shakti (energia) vo vás neustále prúdia, sú vždy prístupné pri každej túžbe, pri každej myšlienke. Možno sa opýtate: „Prečo boli niektoré moje túžby naplnené a iné nie?“

Počúvajte! Najprv musíte ukončiť všetko, čo je proti túžbe, ktorú máte. Ukončite všetky strachy, ktoré máte vo svojom vnútri, pochybnosti o sebe, ktoré máte ohľadne tejto túžby, všetky pochybnosti, ktoré máte ohľadne vzťahu voči tejto túžbe. Vo chvíli, keď ukončíte všetko čo je proti nej, tak sa túžba stane vaším vnútorným priestorom, ak sa rozhodnete zobrať za ňu zodpovednosť. 

Raz sa ma jedna moja sannyasini opýtala: „Swamiji, vytváram priestor, aby sa tisíce ľudí zúčastnili Vnútorného prebudenia na Bali, preto by som v to nemala strácať nádej a neustále by som mala udržiavať tento priestor bez toho, aby som pochybovala?“ Ja som odpovedal: „Áno, ale zároveň musíš za to zobrať zodpovednosť!“

Pochopte, nemusíte volať tisíckam ľudí, ale z času a energie, ktorú máte, by ste nemali premeškať ani minútu. To je všetko, čo musíte urobiť a uvidíte, že hoci ste urobili iba 400 hovorov, bude tam sedieť tisíc ľudí! Váš zdroj je nevyčerpateľný! 

Prosím počúvajte, budem definovať zodpovednosť: Zahodiť všetko, čo máte proti vášmu cieľu, to je zodpovednosť za tento cieľ. Zahodiť všetko! Či je to vaše telo, myseľ, emócie, energia, inteligencia, všetko investujte do tohto cieľa. Toto znamená „zobrať zodpovednosť“.

Prosím počúvajte! Ukončenie a vytváranie priestoru tvoria spoľahlivý plán pre zázraky. Poviem vám, ukončenie a vytváranie, to je Kalpataru (strom, ktorý plní želania)! Ja rozprávam na medzinárodnom kanáli, hovorím veľmi zodpovedne. Pochopte to! Čokoľvek chcete, môže to byť vytvorené iba týmito dvoma slovami: ukončenie a vytváranie priestoru, ukončenie a priestor. 

Akákoľvek túžba, či už súvisí s vaším zdravím, bohatstvom, úspechom, alebo osvietením, nech je to čokoľvek, čo chcete vo svojom živote, napríklad oddanosť, vo chvíli keď to chcete sa pozrite na všetky neukončenia, ktoré máte ohľadne tejto túžby. Napríklad, keď chcete sto miliónov, tak jeden kútik vo vás možno povie: „Nie! Peniaze znamenajú, že sa stanem arogantný, egoistický!“ Ukončite to. Peniaze neprinášajú vždy ego. Existujú bilionári, ktorý sú veľmi skromní a je toľko chudobných ľudí, ktorí sú takí arogantní! Peniaze v žiadnom prípade nesúvisia s egom. Ukončite tento strach.

Keď sa bojíte zobrať zodpovednosť za bohatstvo, urobte s tým ukončenie. Ukončite akékoľvek strachy, ktoré máte, pochybnosti o sebe: „Dokážem to?“ Ukončite všetko, čo vo vás spôsobuje pocit, že vaša túžba je nedosiahnuteľná, alebo nemožná, že je to ťažké, že po jej dosiahnutí bude ťažké udržať si to. Vyhláste ukončenie.

Potom si vytvorte priestor: Ste tam, všetko okolo vás je tak, ako ste chceli a bohatstvo je vám k dispozícii. Vo chvíli, keď si vytvoríte priestor, tak nadšenie, radosť, ktoré budete cítiť vo vašom vnútri, to je kundaliny. Použite túto energiu na to, aby ste zobrali zodpovednosť. To je všetko! Dosiahnete to! 

Toto je podstata toho, ako dosiahnuť čokoľvek, čo chcete vo svojom živote. Povedal som o umení vytvárania tým najpresnejším spôsobom, ako presnú sútru (aforizmus) bez toho, aby som pridal slová navyše,. Z toho, čo som povedal, nemôže byť odstránené ani jediné slovo. Je to tak presne povedané!  

Vytvorte si priestor. Čokoľvek chcete, ukončite pochybnosti o sebe a vytvorte si priestor. Len keď sa o to pokúsite, tak pochopíte ten priestor, jeho silu. Čokoľvek si myslíte, že je prekážka, zábrana, ukončite to. Vyhláste s tým ukončenie. Napríklad, keď chcete mať zdravie, tak si myslíte, že je pre vás nemožné získať ho naspäť. Toto je neukončenie. Ukončite ho. Vyhláste: „Viac už nebudem v sebe podporovať túto bezmocnosť. Nebudem žiť s týmto seba deštruktívnym vzorcom bezmocnosti. Vyhlasujem s ním ukončenie. Viac ho nebudem podporovať.“ Vyhláste ukončenie a potom si vytvorte pre zdravie priestor, aký chcete. Jasne si vizualizujte, vytvárajte priestor: „Ja som zdravý.“ Prirodzene, zoberte zodpovednosť s nadšením a radosťou, ktoré budete cítiť. Vďaka tejto radosti a nadšeniu nebude zodpovednosť nič ťažké. 

Vo chvíli keď poviete slovo „zodpovednosť“, tak máte neukončenie: „Toto nie je pre mňa možné! Všetko je také, pretože s tým neviem nič urobiť. Prišiel som iba preto, aby som ťa požiadal o pomoc. Keď mi povieš, že mám zobrať zodpovednosť, tak čo môžem urobiť?“ Vtedy máte neukončenie so slovom „zodpovednosť“. Vyhláste ukončenie aj s tým a rozhodnite sa cítiť zodpovední. To je všetko! 

Poviem vám, iba tieto dve slová sú Kalpataru: ukončenie a priestor vytvárania. So správnym priestorom budete bojovať smerom k možnostiam. Prosím počúvajte! Vaše najhoršie zlyhanie, to znamená úpadok, to je jeden extrém. V terajšom stave kde ste, určite nie ste v úpadku. Druhý extrém je vrchol úspechu. Dosiahnuť vrcholný úspech, stať sa bilionárom, to je jeden extrém. Zbankrotovať, upadnúť je druhý extrém. Vy ste v strede. Vy sa vždy pozeráte na úpadok a bojujete v tejto sfére. 

Presuňte tento boj medzi seba a vrchol možností – byť bilionárom. Nech je bojisko presunuté zo sféry bankrotu, úpadku, do sféry vrcholného úspechu. Vtedy sa stane „Dharma Kshetrou“, tým správnym bojom. Zmeniť priestor boja si nevyžaduje osvietenie. Môžete to urobiť teraz, okamžite! Zmeňte priestor vojny, priestor, v ktorom sa deje vojna. Zmeňte smer vojny.

Keď si budete neustále vedomí svojho úpadku a budete sa pokúšať prežiť ho, tak bojujete v zóne úpadku. Boj sa deje iba v mínusovej sfére. Namiesto toho si neustále vizualizujte vrchol svojich možností a bojujte v tejto sfére. Dovoľte, aby sa boj dial v tejto pozitívnej, plusovej sfére vrcholného úspechu.

Vytvorte si priestor. Dnes vás budem viesť do tohto jedinečného procesu:

Vyberte si teraz jednu túžbu, ktorú chcete dosiahnuť. Posaďte sa vzpriamene a zatvorte oči. Čokoľvek vnímate ako neukončenie voči tomu, aby sa táto túžba stala realitou, ukončite to. Vyhláste s tým všetkým ukončenie.

Teraz si vytvorte priestor na to, aby sa táto túžba stala realitou a zoberte za to zodpovednosť.

Kým si vytvárate priestor, tak ukončujte akúkoľvek myšlienku, že je niečo nemožné. Ukončujte to znova a znova.

Prosím pochopte, vašu kundaliny môžete prebudiť a použiť na čokoľvek, aby sa to stalo realitou, pretože kundaliny je vesmírna energia. Preto majú všetci bohovia v hinduizme, či je to Ganéša, Šiva, Višnu, Subramanya, Devi alebo Navagrahas okolo svojej hlavy hada. To znamená, že kundaliny je pod ich velením. Keď sa stanete majstrami ukončovania a budete používať svoj priestor kundaliny energie, tak sa tiež stanete ako boh! Iba tieto dve slová: ukončenie a priestor vytvárania, sú doslova ako prebudenie vašej kundaliny a vyslanie tejto energie do celého sveta a to sa stane.

Pochopte, jeden z najväčších problémov, ktoré máte vo vytváraní priestoru je ten, že keď ste si vytvorili priestor v minulosti a kvôli tomu, že ste nezobrali zodpovednosť ste zlyhali, tak ste začali pochybovať o sile svojho priestoru. Nie! Mali by ste pochybovať o  sile svojej zodpovednosti. Ale ani pochybovanie o nej a pád do priestoru bezmocnosti vám nepomôžu. Ukončite oboje, či pochybujete o svojej sile vytvárať priestor, alebo o sile zobrať  zodpovednosť, ukončite oboje a vytvárajte si znova a znova ten správny priestor.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 11. november 2013

Vytvárajte si predstavy tým správnym smerom

Dnes rozviniem tému „umenie tvorenia, umenie vytvárania“. Predtým ako do nej vstúpim, chcem najskôr ukončiť to, o čom som rozprával včera. Na rannom satsangu som rozprával o tom, ako vás pochopenie podoby a vizualizácia môžu priamo oslobodiť a doviesť k spontánnemu naplneniu.   

Podoba, ktorú vidíte nie je problém, ale problémom sú neukončenia, ktorými túto podobu napĺňate. Prosím počúvajte! Poviem jeden príklad: V celom svojom živote uvidíte hada možno raz alebo dvakrát, aj to z veľmi bezpečnej vzdialenosti, ale každý deň si na neho veľakrát so strachom spomeniete, prechádzate stavmi paniky iba kvôli tejto vizualizácii. Zomriete už len kvôli spomienke na hada, nie preto, že ho vidíte alebo preto, že vás uhryzol! Spomienka samotná zabíja väčšie množstvo ľudí! Spomienka znižuje vašu dlhovekosť! Spomienka znižuje dlhovekosť u väčšieho množstva životov ako skutočné dianie.

Predstava chudoby spôsobí, že budete žiť ako lakomec. Lakomec a chudobný človek sú jedno a to isté. Chudobný aspoň vie, že nemá, lenže lakomec si myslí, že má, ale nevie, ako si to užívať. Kto je lakomec? Ten, kto žije s predstavou chudoby! Vždy si predstavuje chudobu, a preto žije v hlbokej neistote. Pretože žije v hlbokej neistote, tak si nikdy nebude vedieť užívať peniaze, ktoré má. Takže lakomec je chudobný človek, ktorý je chudobný aj psychologicky. Takisto to platí aj keď nepoužívate svoje telo na jogu, na to, aby ste boli aktívni, tak ste tiež chudobní!

Veľa ľudí si myslí: „Keď budem v tomto veku veľa pracovať, tak ochoriem! Moje zdravie sa zrúti!“ Títo ľudia žijú v chorobe kvôli spomienke na ňu! Spomienka spôsobuje, že to samotné čo si predstavujete prežívate teraz, v tejto chvíli.

Počúvajte, toto je veľmi dôležitá vec! Veľakrát, vo chvíli keď si začnete hovoriť: „Tento vzťah sa rozpadne, tento človek odíde z môjho života.“, tak si poviete: „Skôr ako odíde on, idem radšej ja! Skôr ma on zraní, zraním radšej ja jeho!“ Iba preto, že si začnete myslieť, že tento človek môže odísť, tak odídete z jeho života vy, vy sa vzdialite. Toto sa deje znova iba kvôli spomienke. Iba kvôli myšlienke ničíte svoj život. Už  len tým, že si pomyslíte: „Môžem schudobnieť.“, ste začali žiť v chudobe! Iba tým, že si pomyslíte: „On možno odíde z môjho života. Budem sa cítiť zranený.“, začnete odchádzať z jeho, alebo z jej života. 

V akom patetickom podmieňovaní žijú ľudské bytosti! Pod nadvládou diabolského draka, démonických vizualizácií, ktoré sa nazývajú neukončenia! Vy nevidíte, aký divný život žijeme? 

Veľakrát som videl, že keď si ašramajti myslia, že si od nich vytvorím odstup, začnú okamžite utekať preč! Iba kvôli fantázii, kvôli svojej predstavivosti! Existujú hlupáci, ktorí hovoria: „Raz tak či tak zomriem, tak prečo nevypiť jed dnes a nezomrieť?“ Nie! Toto nie je inteligentný život! Toto nie je inteligentné riešenie! Namiesto toho by malo byť vaše rozhodnutie: „Tak či tak sa stanem raz naplnený, tak prečo nie od dnes?“ To je to, čomu hovorím “Smaranaath Arunachalam” – pomyslieť si na Arunachalu (posvätný vrch v Indii) je vykúpenie. Tak či tak raz budem slobodný, prečo si nepomyslieť na Arunachalu hneď a zažiť vykúpenie teraz!

Pochopte, čokoľvek si myslíte, že sa stane, to sa stane! Budujte si preto svoju vieru, svoje presvedčenie tým správnym smerom, pretože to sa stane. O čomkoľvek si myslíte, že sa to stane, stane sa to, pretože vy to spôsobíte! Vy spôsobíte, že sa to stane! Vy ste dosť silní! Keď chcete byť vodca, osvietený človek, dokážete spôsobiť, že sa to stane, pretože máte tú schopnosť! Keď chcete žiť v chudobe a neustále na ňu myslíte, spôsobíte, že sa vám udeje! Ochudobniete! Keď si myslíte: „Akokoľvek veľa budem praktizovať, vždy budem iba v priestore bezmocnosti“, tak spôsobíte, že sa to stane, pretože to je to, čo ste chceli! Takže, všetko čo potrebujete urobiť je zmeniť vašu základnú vizualizáciu, základné chápanie, vnímanie, vašu základnú energiu, vaše základné pochopenie. 

Dám vám niekoľko príkladov. Namiesto toho, aby ste celý čas bojovali so svojou mysľou, ktorá rozmýšľa o negatívnych veciach, ako napríklad: „Och, čo sa stane, keď ochoriem? Čo sa stane, keď ochudobniem? Čo sa stane, keď zbankrotujem? Čo sa stane, keď sa udeje to, alebo tamto?“, si povedzte: „Toto a všetko ostatné sa nestane! Netráp sa!“ Toto je totiž boj, ktorý si vždy vytvárate! Presuňte sa zo sféry boja do pozitívneho vytvárania. Napríklad, keď sa stále bojíte, že zbankrotujete, rozhodnite sa: „Ja budem bilionár!“ Takto bude boj vo vašom vnútornom priestore o tom, či sa stanete bilionárom alebo nie. Možno nebudete mať milióny, ale ten boj viac nebude o tom, či zbankrotujete alebo nie. Nech je boj vždy vo sfére vytvárania a nie vo sfére ničenia. Vy len bojujete v nesprávnej zóne!

Počúvajte! Mahabharata krásne hovorí: „Nech je boj na Kurukshetra!“ „Kurukshetra“ v sanskrite znamená priestor vytvárania. „Kuru“ znamená robiť. Nech je boj v priestore vytvárania. Celé miesto boja by malo byť zmenené. Nemalo by byť v tých najnižších sférach, ale v tých najvyšších! A tak budete vždy v strede. V boji samotnom vždy budete v strede a na jeho konci budete na vrchole. Nech je váš boj vo sfére: „Stanem sa šéfom alebo nie?“, nie vo sfére: „Stratím prácu, alebo nie?“ Teraz je celý váš boj: „Stratím prácu, alebo nie?“ Všetky vaše obavy, celé vaše zmýšľanie, vaše základné pochopenie je: „Stratím prácu, alebo nie?“ Aj vo svojich nočných morách, vo svojich snoch budete mať strach iba o toto: „Stratím prácu, alebo nie?“ NIE! „Stanem sa šéfom, alebo nie?“ Presuňte svoje bojisko! Nech je to Kurukshetra! Nech je bojiskom Kurukshetra! „Dharma Kshetre Kurukshetre”! Prosím, všetci počúvajte! Keď je boj vo vašom živote v oblasti vytvárania, tak žijete dharmu (podľa princípov vesmíru). Keď je v oblasti zlyhania, tak žijete adharmu. Toto je význam prvej slohy v Baghavad Gíte:  

Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayuyutsavaha |
Maamakaah Paandavaashchaiva Kimakurvata Sanjaya ||

Počúvajte, pokým sa nestanete osvietení, život bude boj, ale postarajte sa o to, aby bol ten váš boj bol v oblasti vytvárania, nie v oblasti prehry. Nech ja vaša vizualizácia: „Stanem sa šéfom, alebo nie? Stanem sa jogínom, alebo nie? Stanem sa bohatým človekom, alebo nie? Stanem sa silným, alebo nie? Stanem sa vodcom, alebo nie? Stanem sa osvieteným, alebo nie?“ Nech ten boj prebieha v smere „Kuru“, tvorenia. Ja vám poviem, keď bude váš boj v smere Kuru, veľmi ľahko ten boj vyhráte a to s veľmi malým stresom.   

Oblasť, na ktorej prebieha boj, rozhoduje o vašej existencii a rozpínaní. Nebojujte neustále s týmto: „Uhryzne ma had a zomriem? Dostanem infarkt a zomriem? Zrúti sa moje zdravie? Zbankrotujem? Stratím prácu?“ Nie! Mali by ste bojovať s týmto: „Kedy sa stanem jogínom? Kedy dosiahnem vrchol môjho zdravia? Kedy sa stanem šéfom? Kedy sa stanem vrcholom, najvyšším centrom sily? Kedy sa stanem osvietený?“  

Dovoľte, aby sa bojisko, oblasť boja presunuli. Nebude trvať viac ako 48 hodín, aby ste presunuli oblasť boja! Musíte iba ukončiť niektoré pochybnosti o sebe, ktoré máte a ktoré ste dostali ako “Sthree Dhana”, veno od svojej rodiny, od starších. Ukončite ich. Zmeňte oblasť boja a okamžite zažijete toľko naplnenia! Vo chvíli, keď zmeníte oblasť boja, môžete sa dokonca stať osvietení, pretože je to iba vaše predvolené parkovacie miesto, ktoré rozhoduje o tom, či ste osvietení alebo nie! Lebo vy ste osvietení! Musíte si na to iba spomenúť a vyhlásiť to! Najlepší spôsob, ako si na to spomenúť a vyhlásiť je ukončiť pochybnosti o sebe samých a presunúť oblasť boja. 

Váš cieľ by mal byť vašim predvoleným parkovacím miestom. Môžete zobrať svoje auto kdekoľvek chcete, ale nakoniec ho zaparkujete tam, kde patrí: do vašej garáže. Takisto, vaša myseľ môže ísť kamkoľvek chce, ale na konci dňa by mala prísť a zaparkovať na mieste vášho cieľa, nie na mieste nehody. Nehody sa môžu alebo nemusia udiať, ale miesto nehody by nemalo byť parkovacím miestom. Vo vašom živote sa zlé veci môžu alebo nemusia stať, ale toto nie je miesto, kde by ste mali parkovať svoju myseľ. Jej parkovacie miesto by malo byť miesto tvorenia, vytvárania.

Prosím počúvajte. Keď si myslíte: „Jedného dňa určite zbankrotujem,  tak idem urobiť čokoľvek, aby som to oddialil.“, tak žijete adharmu (proti vesmírnym zákonom). Vo svojom vnútri máte obrovskú silu. Či funguje ako sila gravitácie alebo sila levitácie, či vás bude ťahať dole alebo pozdvihovať, či ste v rukách gravitácie alebo milosti je na vás. Keď budete v rukách gravitácie, pôjdete smerom do hrobu. Keď budete v rukách milosti, tak sa stanwte veľkými! Poviem vám, vo chvíli, keď zmeníte oblasť vášho boja, zmení sa aj vaša stratégia, vaše pochopenie a celé vaše vyjadrovanie, výraz.   

Pochopte, ak chceme zmeniť svet, budeme musieť začať od nuly a uistiť sa, aby bežný človek pochopil potrebu a hodnotu hindu-tradície. Keď budeme čakať a sedieť: „Ó, budeme sa prihovárať ku všetkým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o duchovno, ktorí prídu do chrámu a potom ich budeme inšpirovať, aby sa zúčastnili Vnútorného prebudenia a potom sa ich opýtame: Čo keby si sa stal sannyasi? Alebo ak majú deti, opýtať sa ich: Čo keby tvoje dieťa prijalo sannyas?“ Nie! Ja nie som takýto stratég! My musíme povedať ľuďom: “Ničíte sami seba!“ Samovraždy, drogy, depresia nie je nič iné ako nemať tú správnu vedomosť o živote. “Shrunvanthu Vishwe!” - Ó, ľudstvo, počúvajte!
“Amrutasya Putraaha!” -Vy ste synovia nesmrteľnosti! 
“Vedam Ayetam Purushamahantam!“ - Ja som si uvedomil túto pravdu a som tu na to, aby som sa s vami o ňu podelil!

“Shrunvanthu Vishwe Amrutasya Putra
Vedam Ayetam Purushamahantam”

Ó, ľudstvo, vy musíte vedieť, že iba oživením védskej tradície tisíce ľudí môžu prijať životný štýl učenia sa a kázania tejto úžasnej vedy ukončovania, tejto veľkej duchovnej pravdy. Iba takto môžeme zachrániť ľudstvo od depresie, drog a smrti!  

Takže smer nášho boja je nesprávny! Človek, ktorý dokáže priniesť tento posun v akejkoľvek komunite je vodca. Keď dokážete priniesť túto zmenu v sebe, budete sám sebe vodcom. Keď dokážete priniesť túto zmenu vo vašej rodine, budete hlavou rodiny. Keď dokážete priniesť túto zmenu vo vašej firme, budete šéfom firmy. Keď dokážete priniesť túto zmenu vo vašej komunite, budete hlavou komunity. Keď dokážete priniesť túto zmenu vo vašom oddelení, budete šéfom oddelenia. Keď dokážete priniesť túto zmenu vo vašej škole, budete riaditeľom školy. Keď dokážete priniesť túto zmenu vo svete, budete vodcom sveta. Vodca je človek, ktorý prináša zmenu na mieste, na ktorom bojujete. Vaše samotné bojisko by sa malo zmeniť. Ja nehovorím, že zmeníme bojisko potom, ako vyhráme, že to urobíme až po víťazstve! Nie! Na zmenu bojiska nie je potrebné víťazstvo! Zmeňte ho teraz!

Teraz je naozaj čas, aby sa zmenila aj celá sanga, aby sa zmenilo bojisko. Každý z vás by mal zmeniť bojisko. Dokonca mnohí z vás ste na bojisku v režime prežívania. Zmeňte to! V každom prípade sa staneme miliónmi sadhus (potulní mnísi), staneme sa sangou s desaťtisíc chrámami! Urobme to čo najskôr! 

Zmeniť bojisko, to je víťazstvo! Zmeniť samotné bojisko, to je víťazstvo, pretože celé vaše chápanie, vaša energia, vaše zmýšľanie, vaša existencia, vaše strategizovanie budú prúdiť tým smerom. Iba keď budete vedieť, že to idete urobiť, risknete investovať do toho, či už v podobe vášho času, energie, peňazí, emócií, čohokoľvek. A to investovanie sa udeje, až keď budete vedieť, že to dokážete.

My sme Mahanirvani Akhada. Musíme ju oživiť so stotisíckou sadhus. Je to náš život! My to urobíme! Stotisíc sadhus by sa malo naučiť umenie ukončovania, a potom ísť a učiť túto vedu celý svet. Musíme to urobiť! To je život!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 10. november 2013

Vytvárajte si podoby z naplnenia

Dnes chcem viac rozvinúť koncept, ktorý som vysvetľoval včera. Podoba, chápanie podoby môže viesť k spontánnemu naplneniu a k spontánnemu osvieteniu. Prosím pochopte, že všetky podoby, ktoré vidíte sú ako balónové štruktúry v živote. Je to množstvo emócií, ktorými balón napĺňate, ktoré ho nafukujú. Takže miera nafúknutia každej podoby vo vašom živote je neukončenie, ktoré máte vo svojom vnútri. Miera nafúknutia každej vizualizácie, každej podoby, ktorú nosíte vo vašom bytí, je závislá od neúplnosti, ktorú máte vo svojom vnútri. Prosím počúvajte! Uvažujte nad tým! Dajte si pár sekúnd a porozmýšľajte nad tým. 

Každá podoba, ktorú máte vo vašom živote, všetko čo je pre vás to najdrahšie alebo to najnebezpečnejšie, ožíva len na základe neukončení, ktoré do toho napúšťate. Pochopte, všetko vo vašom živote je ako nafukovací balón. Balón, ktorý napĺňate vašimi neukončeniami. Prosím pochopte, že najnebezpečnejšia vec vo vašom živote, či už je to chudoba, smrť alebo choroba, nehoda, alebo strata mena alebo slávy, strata identity, najnebezpečnejšia vec je takisto len balón nafúknutý vašimi neukončeniami. Aj tá najkrajšia podoba vo vašom živote, či je to podoba vášho guru, alebo podoba vášho ishta devatha (najmilovanejšieho boha, napr. Krišna, Rama, atď.) nie je nič iné ako podoba nafúknutá nejakými vašimi neukončeniami. Prosím počúvajte, používam slovo neukončenie – neúplnosť, nie úplnosť! Či robíte z vášho boha alebo guru hrdinu alebo spasiteľa alebo otca, nie je to nič iné ako váš pocit, že vám vo vašom pôvodnom priestore naplnenia niečo chýba. Takže obe tieto nafúknutia sú tvorené vami. Prosím počúvajte, ponúkam vám jednu z najväčších advaitských právd jednoduchým, priamym spôsobom!


Najdôležitejšou pravdou, ktorú potrebujete vedieť je, že či už sa jedná o tú najnebezpečnejšiu alebo najblaženejšiu, najupokojujúcejšiu podobu, podoba je len podoba, je len podoba! Ona získava na sile iba pomocou vašej neúplnosti. Či už si myslíte o niekom, že je darebák, alebo hrdina, oboje závisí len od vašich neukončení. Nemajte boha alebo guru vo svojom živote kvôli vlastným neukončeniam. Majte ich vo svojom živote na základe vašej úplnosti, sile a láske. Poviem vám, ľudia, ktorí sa snažia na mňa premietať hrdinu, alebo otca kvôli vlastným neukončeniam, tak tých sa obávam, pretože kedykoľvek môžu odstaviť zásobovanie tej podoby plynom. Či je to guru alebo boh, ak je vaša oddanosť, vaša láska založená na úplnosti, len vtedy budete skutočne rásť, budete sa rozpínať do čistej lásky a oddanosti voči nim. 

Prosím počúvajte, všetky škandály a problémy ohľadom mňa a našej organizácie odohnali všetkých, ktorí vo mne videli hrdinu, otca na základe ich neúplností. Prosím pochopte, v živote som videl, že tí istí ľudia, ktorí prosili pri mojich nohách, plakali, len aby dostali jeden môj daršan, jedno požehnanie, neskôr žiadali: „Nechaj celú organizáciu nám a choď preč!“ Ja som len povedal: „Ak som inkarnácia, tak sa dostanem z tejto špiny a dokážem vám to!“ A rovnako, počas problému s podvodom, ktorý vytvorili médiá v Tamil Nadu počas tej záležitosti s Madurai Adheenam, som povedal len jednu vec: „Ja nie som proti nikomu, ja sa na nikoho nehnevám. Nie som nikomu konkurencia“. Predtým, než som prevzal túto zodpovednosť, som meditoval a videl som úplne jasne, že Meenakshi chce, aby som ju prijal, tak som ju prijal. „Ak je tá vízia dostatočne silná, tak budem pokračovať!“ To je všetko, čo som povedal. A znova, teraz už všetci viete, že sme vyhrali aj tento boj!

Prosím počúvajte, nech všetko pramení z vašej úplnosti, či je to vaša oddanosť alebo čokoľvek iné. Samozrejme, že na základe úplnosti nebudete schopní nenávisti ani násilia, ale budete mať silné schopnosti strategizovania ako mal Sri Krishna. Sri Krishna necítil žiadnu nenávisť voči Bhishmovi. Krishna nakoniec vykúpil Bhishmu (nepriatelia vo vojne Mahabharata), ale počas boja mal silnú stratégiu. Vedel, čo chce a urobil čo chcel. Takže pochopte, uistite sa, aby všetko pramenilo z priestoru úplnosti, či je to vaša oddanosť, alebo čokoľvek iné, pretože podoba napĺňaná vašimi neúplnosťami vás bude iba viac a viac zväzovať.

Pred pár dňami som uviedol príklad: Bojíte sa hadov, a hoci ste ich videli v živote iba raz alebo dvakrát, aj to z veľmi bezpečnej vzdialenosti, napríklad v ZOO, mentálne ich budete vidieť každý deň aspoň dvestokrát a budete mať stavy paniky. Nie z hada, ale zo spomienky na neho zažijete smrť skôr! Nie z hadieho jedu, ale z predstavy hada. Táto vizualizácia vám spôsobí skoršiu smrť! 

Pochopte, či je to nebezpečenstvo alebo niečo, čomu hovoríte láska, ak oboje naplníte neistotou, ak ich naplníte svojim neukončením, neúplnosťou, oboje budú pre vás nebezpečné, oboje vás budú zväzovať.  

Takže pochopte, život vo svojej prapôvodnej, čistej podobe je naplnenie. Ak sa naplníte úplnosťou, prosím počúvajte, žiadna podoba vás nebude zväzovať. Či je to láska, alebo nebezpečenstvo, žiadna podoba nebude obmedzujúca, či už láska, alebo strach.

V ďalších satsangoch budem pokračovať o tom, ako toto pochopenie môže viesť k spontánnemu naplneniu a k spontánnemu osvieteniu. 

Poviem vám jeden príbeh. Raz ide jedna žena ku Ramakrishnovi a sťažuje sa: „Môj manžel sa mi stále vyhráža, že sa stane sannyasi (mních).“ Ramakrishna sa smeje a hovorí: „Nerob si starosti, on sa nikdy nestane sannyasi. Nikto sa takto nemôže stať sannyasi.“ Žena sa potom pýta: „Tak ako sa stanú ľudia sannyasi?“ Ramakrishna len zložil uterák zo svojho ramena, ktorý používa, dvakrát ho vypráši, položí na svoje rameno a hovorí: „Pozri teraz ako odchádzam a všetkého sa vzdávam. To je spôsob ako sa ľudia stávajú sannyasi!“

To znamená, že len spontánne rozhodnutie z priestoru úplnosti môže spôsobiť, že sa vo vašom živote udeje niečo úžasné. Nikdy nie z priestoru niečoho, čo ste celé veky omieľali z vašej neúplnosti. 

Adi Shankara krásne hovorí vo Viveka Choodamani: “Hoc ajoHo po dobu trvania veku Brahmu budete vykonávať nejaký rituál alebo vizualizáciu z priestoru neukončenia, nedosiahnete ním nič veľkolepé, nemôžete dosiahnuť naplnenie!“ 

V ďalších satsangoch budem pokračovať v tom, ako vás pochopenie môže spontánne oslobodiť, ako vás môže spontánne osvietiť.

Tak počúvajte, nenapĺňajte si podoby vo vašom živote neúplnosťami. Každá podoba, ktorú naplníte neukončením vás bude len zväzovať.
Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 9. november 2013  


Spontánne osvietenie je možné!

Prosím počúvajte! Poviem vám niekoľko dôležitých právd o ukončovaní a naplnení. Vizualizácia, poviem vám o nej z pohľadu rôznych tradícií védskeho zmýšľania. Existujú totiž rôzne prúdy zmýšľania vo védskej tradícii - prúd Advaitha Siddha, prúd Advaitha Shaiva, prúd Dvaitha, prúd Visistadvaitha, a ďaľšie. Podelím sa s vami o pár veľmi dôležitých právd, posvätných tajomstiev, ktoré som ja sám zažil a ktoré vám môžu ponúknuť spontánne naplnenie, okamžité naplnenie. V skutočnosti naplnenie (ukončenie) nie je nič iné ako stav, kedy do vášho vnímania vstúpi správne pochopenie. 

Ľudia sa ma niekedy pýtajú: “Swamiji, celý deň sedím so zrkadlom a pozerám do neho a pozerám a pozerám. Ale okrem sĺz nič iné neprichádza. Moje oči ma pália!” Ja im na poviem: “Vidíš, toto je trest za tvoje neukončenia.”

Prosím pochopte. Ukončenie nie je nič iné, ako kognitívne rozhodnutie pozerať sa na svet taký, aký je. Nie je to len tým, že sa takto rozhodnete. Najskôr sa vo vás musí udiať kognitívna zmena (zmena chápania reality). Ale nemyslite si, že kognitívna zmena sa vo vás môže udiať iba po rokoch utrpenia. Nie! To nie je potrebné. Kognitívna zmena sa môže udiať spontánne. Môže to byť jednoduché spontánne rozhodnutie. Ja verím v možnosť spontánneho ukončenia (naplnenia), spontánneho osvietenia, pretože ja sám som ho dosiahol. 

Prosím pochopte, napriek tomu, že môj život vám možno pripadá ako postupný proces ku osvieteniu, nie je to tak. Preto, lebo som sa stal osvietený, tak aj všetky moje predošlé skutky vyzerajú ako duchovná sadhana (praktiky). Je to ako keby ste čítali históriu s tým, že dopredu viete, ako to dopadlo. Napríklad, teraz už viete záver druhej svetovej vojny: Hitler prehral. Tak preto teraz čítate všetky udalosti a príbehy druhej svetovej vojny s tým pohľadom a vnímaním, že Hitler bol zloduch, vrah, zločinec. Ja to nechcem komentovať, ale chcem vám povedať, že v histórii ľudstva sú oveľa horší zloduchovia, zločinci a vrahovia, akurát nie sú ukazovaní v takom zlom svetle ako Hitler.

Poviem vám, história je lož, peniaze sú podvod, politika je len zhluk metodológií na manipuláciu a okrádanie a ovládanie, médiá sú mašinéria šíriaca chýry. Jediná vec, ktorá vás môže vo vašom živote zachrániť je veda o ukončení. Poviem vám, jednoducho jediné, čo môže zachrániť váš život je veda o ukončení. 

Takže história nie je nič iné ako čítať udalosti potom, ako vám je podaný záver celého príbehu. Rovnako aj v mojom životopise, ak ho budete čítať s tým vedomím, že som osvietený, bude vám to pripadať, že celý môj život nebol nič iné ako duchovné praktiky. Ale chcem aby ste vedeli, že ja som nekŕmil Ganešu ako duchovnú praktiku, ja som to robil ako hru s ním. Ani neviem prečo. Ja som nechodil za Arunagiri Yogishwarom (Swamijiho pôvodný guru, ktorý žil na planéte tisíce rokov dozadu, napriek tomu sa Swamijimu zjavoval v chráme pod Arunachalou v jeho fyzickej forme vyše 9 mesiacov, po určitú silnú duchovnú Swamijiho skúsenosť) preto, lebo som to bral ako duchovnú techniku, ale preto, lebo som k nemu cítil bezdôvodnú lásku, neviem prečo. Ja takisto neviem, prečo moje deti v gurukul cítia takú silnú lásku ku mne. Možno nám neskôr podajú svoje dôvody, keď naberú takú logiku, akú máte teraz vy. Možno neskôr povedia niečo ako: “Cítili sme s ním silné spojenie, pretože sme chceli zažiť osvietenie”, ale teraz, v tejto chvíli to nevedia. Povedia len: “Milujeme Swamijiho!”, to je všetko. 


Prosím pochopte, politická história je podvod, politická geografia je podvod, politická ekonómia je podvod, politické médiá sú podvod. Pochopte, politická história je história, ktorá je napísaná so zámerom propagácie alebo anti-propagácie určitej politickej ideológie. Geografia založená na politike, t.j. hranice, to je podvod. Politické médiá, mašinéria médií používaná na propagáciu niečích politických záujmov je podvod. Politická ekonómia nie je nič iné ako propagovanie určitej krajiny ako prosperujúcej a inej ako chudobnej, niektorých štátov ako bohatých a iných ako chudobných z čisto politickým zámerom, je podvod. 

Poviem vám, len preto, že nás neustále uchovávajú v strachu, si chceme kupovať viac a viac zbraní. Firmy na výrobu a predaj zbraní sú mimoriadne bohaté. V momente, ako násilie v spoločnosti klesne čo len o 3 - 4%, nehovorím o 100%, stačí že v ľudských mysliach klesne násilie len o 3-4%, tak tieto takzvané veľké firmy skolabujú, pretože ich základy stoja na zbraniach. Ich celá ekonómia je založená na zbraniach. Prečo? Prečo sa vyrába a predáva toľko zbraní? Pretože ľudské bytosti majú prirodzenú tendenciu žit v obavách o svoj život. Ale pochopte, vy nepotrebujete zbrane. Čo potrebujete je ukončenie. 

Ó ľudstvo, vy potrebujete ukončenie, nie zbrane! Ja nehovorím, že by sme mali rozpustiť kompletne všetky armády. To by trvalo príliš veľa času. A aj keby som to povedal, nikto by ma nepočúvol. Ja chcem len povedať, aby sme okamžite začali aplikovať vedu ukončenia do ľudského vedomia pomocou vzdelávania, pomocou škôl, vysokých škôl, médií, pomocou všetkej dostupnej infraštruktúry. Všetky väzenia by mali začať ponúkať vedu ukončenia ako rehabilitačnú metódu. Všetky školy, väzenia, nemocnice a rehabilitačné centrá by mali začať ponúkať vedu ukončenia ako súčasť ich vzdelávania. Poviem vám, skutočne vám hovorím, predtým ako niekto začne pracovať s právom, ukončenie by malo byť nevyhnutnou podmienkou. 

Včera sme hovorili o tom, že existujú prístroje, ktoré dokážu na základe hladiny stresu vo vašich svaloch zmerať úroveň vášho naplnenia alebo nenaplnenia. Ja chcem povedať, že na volebnú kampaň by mala byť povolená iba taká osoba, ktorá ma nízku úroveň stresu vo svojich svaloch. Iba takýto ľudia by mali byť povolený nominovať sa za vodcov, lídrov, za ľudí, ktorí robia rozhodnutia. 

Pochopte, keby sme dokázali urobiť túto jednu vec, ja viem, vyzerá to veľmi neprakticky, ale s požehnaním Kalabhairavu je možnosť urobiť to prakticky. Kalabhairavove dvere nikdy memôžu byť zatvorené. On aj cez zatvorené dvere požehnáva, preto sú v Indii uctievané dvere ako jeho samotná prítomnosť (v Indii je chrám pre boha Kalabhairavu, ktorý je na danom mieste uctievaný v podobe obrovských dverí, dvere samotné znamenajú jeho prítomnosť). Ak si všimnete, v Indii ľudia na každé dvere dajú tumerik a kumkum, na znak uctievania prítomnosti Kalabhairavu. On je výnimočná možnosť, výnimočná príležitosť. Čokoľvek navrhnete, on povie len “Tathastu!” - Nech sa tak stane!

Prosím počúvajte, ak by sme dokázali znížiť úroveň násilia ľudskej mysle, tak neistota ľudí by opadla. Ak by sa znížila úroveň neistoty v ľuďoch, ľudia by spontánne začali voliť ľudí, ktorí sú viac založení na rozvoji, pokroku, na rozdiel od tých založených na terorizme a vojne. Ako následok všetky vojnovo založené ekonomiky by skolabovali. Na svete sú určité krajiny, ktoré chcú neustále vojnu. Prečo? Pretože ich ekonomika je založená na vojne. Nepestujú poľnohospodárske plodiny ako India, alebo nevyrábajú nábytok a iné produkty ako Čína. Ich hlavným produktom sú zbrane. Tak prirodzene, ako zostane ich ekonomika nažive? Iba vďaka predaju zbraní. Pochopte, politicky založená ekonómia je podvod!

Poviem vám, ľudská civilizácia by sa mala rozhodnúť nezúčastnovať sa viac na ekonomikách založených na vojne a zbraniach. Bojkotujme tieto ekonomiky! Nebudeme sa viac zúčastňovať ich hry. Rovnako by sme mali trvať na tom, aby všetky vojnovo založené teológie a teroristicky založené teológie boli zakázané Spojenými národmi. Akákoľvek ideológia, či teológia, ktorá z ľudí robí teroristov by mala byť zakázaná Spojenými národmi. Akýkoľvek štát, ktorý prosperuje vďaka vojnovej politike by mal byť vyhlásený za teroristický štát!

Počúvajte, história by nemala byť menená potom, čo poznáme jej výsledok alebo efekt. V mojom živote, keď sa pozriem na svoj život, ako sa udial, chcem vám povedať, že ja som zažil okamžité osvietenie, nie postupné osvietenie, pretože čo som robil, som nerobil pre osvietenie. Možno sa nájdu dva-tri príklady, kedy som niečo robil z túžby po osvietení, ale nie všetky. Určite môj vzťah s Raghupathi Yogínom nebol so zámerom osvietenia. Môj vzťah s Arunagiri Yogishwarom nebol pre osvietenie. Poviem vám úprimne, môj vzťah s Arunagiri Yogishwarom bol založený na láske, nie na  zámere. Pozrite sa okolo mňa. Koľko mojich detí z gurukul je takých istých? Keď tancujeme, všetci z nich skáču. Ja som sedel na javisku a oni pred ním skákali a tancovali. Čo to znamená? Znamená to, že ich vzťah ku mne je založený na láske, nie na zámere. To je presne ako som to cítil ja s Arunagiri Yogishwarom. Môj zámer byť s ním bol založený na láske. Preto, lebo som ho mal rád, som sa snažil dodržať jeho slová. 

Môj učiteľ jogy, Raghupathi Yogi ma napríklad presviedčal, inšpiroval, aby som dodržiaval veci, ktoré ma učí, ale Arunagiri Yogishwara ma nikdy nepresviedčal, nikdy netlačil, a ani ja som nemal žiadny zámer. Bola to len čistá láska. Takže pochopte, ja sám som zažil spontánne osvietenie. A vy takisto môžete zažiť spontánne osvietenie. Je to možné!

Celá podstata a zámer nášho 3-mesačného prípravného programu na sannyas je ponúknuť ľuďom možnosť spontánneho naplnenia. Inak nie je možné dostať sannyas za 3 mesiace. Ale tuná je tá možnosť. Náš tréning a príprava na sannyas po dobu 3 mesiacov je o tom, snažiť sa ponúknuť ľuďom tú možnosť spontánneho naplnenia. Pretože akonáhle začnete pracovať na ukončovaní, ak udriete na váš koreňový vzorec, tak v priebehu momentu zažijete naplnenie. 

A toto decembrové Vnútorné Prebudenie (Inner Awakening) je práve o tomto - o spontánnom naplnení, o spontánnom osvietení, pretože ja sa budem snažiť vytrhnúť váš najhlbší, najvnútornejší koreňový vzorec a to rôznymi spôsobmi. Ja skutočne cítim, že každý deň aspoň stovky z vás budú spontánne vyhlasovať naplnenie a osvietenie. Bude to skutočne silná skúsenosť. Ja silno cítim, že Jnanasambandar (jedna z Inkarnácií boha Šivu) a Shankara, obaja išli na Bali a založili tam tradíciu Šaivizmu. Robíme hlbší prieskum týchto mojich predpokladov a ja vám určite podám viac detailov v dohľadnej dobe.  

Takže chcem vám povedať toľko, že spontánne naplnenie a osvietenie sú možné. Vedomosť o vizualizácii podôb vám pomôže, ako to dosiahnuť. 

Dnes som chcel rozprávať o vede a sile vizualizácie a o podobách vizualizácie, ale len úvod do tejto vedy nám dnes zabral celý satsang, takže k samotnej téme sa vrátim zajtra. 

Dnes som chcel len toľko, aby ste pochopili, že spontánne naplnenie je možné. Spontánne osvietenie je možné a veda o vizualizácii a podobách vás môže doviesť k tejto skúsenosti naplnenia a osvietenia. 

Vnútorné prebudenie na Bali v decembrii 2013 je celé o spontánnom naplnení a osvietení. 
Žehnám vás všetkých s integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním, aby ste všetci vyžarovali večnú blaženosť - Nithyananda!

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 8. november 2013 

Neporovnávajte sa s inými

Dnešná téma Nithya satsangu je: Ukončovanie so sebou samými vás pozdvihne na úroveň osvietenia a oslobodí vás od potreby porovnávať sa s inými a udržiavať sa na veľmi nízkej úrovni. 

Jeden z vaších prirodzených sklonov je porovnávať sa s inými. Či sa porovnávate s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, alebo ktorí si myslia, že vy ste menej ako oni, zakaždým upadnete do priestoru bezmocnosti. Či si myslíte, že niektorí ľudia sú niečo viac ako vy, alebo menej ako vy a porovnávate sa s nimi, oboma postojmi upadnete do bezmocnosti.

Keď sa porovnávate s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, upadnete do bezradného priestoru viny, do pocitu straty nádeje v seba samého, do myšlienky, že nie ste dosť cenní. Upadnete do všetkých týchto priestorov bezmocnosti. Keď sa porovnávate s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú menej ako vy, tak upadnete do syndrómu nadradenosti, arogancie, povýšenectva, ktoré sú takisto bezmocnosťou.

Prosím pochopte, aspoň pri pocite viny je to tak, že budete bezmocní a budete o tom aj vedieť. Pri povýšenectve a syndróme nadradenosti, ktorý k vám prichádza väčšinou vtedy, keď ste vyštudovali obchod (biznis)... Naozaj, videl som, že tieto školy ničia ľudí. Aj medzi mojimi sannyasis som videl, že tí ktorí vyštudovali biznis, sú takí povýšeneckí, urážajú každého a všetko! 

Najväčší problém pri povýšenectve je, že budete v priestore bezmocnosti, ale nebudete o tom ani len vedieť. Budete si myslieť, že ste silní! Ľudia, ktorí majú pocit viny si vo chvíli, keď narazia na psychologický problém uvedomia, že sú bezmocní. Lenže ľudia, ktorí sú povýšeneckí pochopia, že sú v priestore bezmocnosti až vtedy, keď ich zasiahne fyzický problém, keď sa zlomí ich zdravie. Všetci ľudia z biznisu majú v sebe povýšenectvo, aroganciu, nadradenosť, násilie. Nikdy si neuvedomia, že žijú v bezradnosti, v priestore bezmocnosti. Ich zdravie sa zrúti a až potom si uvedomia, že je niečo zle, nesrpávne! 

Poviem vám, či sa porovnávate s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, alebo menej ako vy, zakaždým ste v priestore bezmocnosti a ničíte sami seba. Budete ničiť sami seba, pokým sa nepozdvihnete, pokým neurobíte ukončenie sami so sebou.  

Najprv vám vysvetlím mentálne nastavenie, vzorec, štruktúru ľudí, ktorí sa porovnávajú s tými, o ktorých si myslia, že sú niečo viac ako oni: pocit viny. Vysvetlím vám vzorec, následky, aj vedľajšie účinky takéhoto porovnávania sa ľudí, ktorí cítia bezmocnosť kvôli tomu, že si myslia, že iní sú o niečo viac ako oni. Vysvetlím vám typ bezmocnosti, ktorý zažívate napríklad vtedy, keď ste desiaty v poradí, niekto je prvý alebo druhý, a vy sa s nimi porovnávate.   

Prvá vec, ktorá vás zasiahne vo chvíli, keď sa porovnávate s ľuďmi, ktorí sú viac ako vy je tá, že sa stanete bezmocní. Budete sa chvieť a triasť! Budete sa chvieť a stratíte dôveru vo svoj priestor sily. Budete si myslieť, že pocit sily sa vo vás udial iba ako náhoda a že bezmocnosť je vaša prirodzenosť. Dôjdete k nesprávnym záverom o sebe samých, čo je najväčšie prekliatie! Je to doživotné väzenie! Prosím pochopte, doživotné väzenie znamená mať nesprávne myšlienky o sebe a o živote. Toto znamená doživotné väzenie!
Väzenie nie iba sedieť za mrežami žalára. Aj nesprávna myšlienka o sebe, nesprávne vnímanie seba samých, alebo zmýšľanie, že priestor sily sa vo vás deje iba občas ako náhoda, ale že inak je vašou prirodzenosťou bezmocnosť je to najhoršie doživotné väzenie! Celý deň a celú noc budete ako vo väzení.  

Preto pochopte, že mať o sebe myšlienku, že ste niečo menej ako niekto iný je ako doživotné väzenie, v ktorom trpíte porovnávaním sa s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy. Prosím pochopte, zakaždým keď sa porovnávate s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, si odoberáte životnú energiu, ktorá sa vo vás deje, blokujete vašu kundaliny energiu, blokujete vašu životnú silu, ničíte svoju bio-energiu, pretože toto posilňuje vo vás vieru, že ste bezmocní, že ste zbytoční, že ste bez života. 

Prosím pochopte, keď si myslíte, že niekto je viac ako vy a on o tom vie, tak vás bude využívať! Človek, ktorý je naozaj, skutočne viac ako vy vám bude vždy pomáhať, aby ste sa stali ako on. Ale tí, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, vás budú vždy iba využívať. Kto je NAOZAJ viac ako vy, ten vás bude učiť, bude vám vysvetľovať.

Počúvajte! Či sa porovnávate s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, alebo menej ako vy, toto porovnávanie sa vás uvedie do priestoru bezmocnosti. Buďte si toho vedomí!
Keď si myslíte, že je niekto viac ako vy a budete sa s ním porovnávať, privediete si rôzne druhy utrpenia, trápenia, budete rôznymi spôsobmi urážať sami seba. Toto je „peklo“. Existujú mnohonásobné peklá. Všetko čo je pre vás dobré, zlé – všetko je vnímané vami. Keď je toto „vy“ znehodnotené, celý váš život je peklo! Nech potom robíte čokoľvek, všetko je zlé, nesprávne! Musíte si sadnúť a pozrieť sa na to, prečo robíte to, čo robíte. Predtým ako sa úplne zrútite sa musíte pozrieť na to, prečo robíte to, čo robíte.     

Počúvajte! Nech je dôvod vašej bezmocnosti akýkoľvek, akonáhle do vás vstúpi, tak rozožerie aj tú jednu akebo dve posledné dobré veci, ktoré zostávajú vo vašom živote. Aj niekoľko momentov sily, ktoré ste zažili, ostane vo vás zabudnutých. Budete si myslieť, že to bola iba ilúzia, klam alebo náhoda, ktoré sa udiali vo vašom živote. Keď si myslíte, že sa chvíle sily vo vašom živote udiali iba ako náhoda, poviem vám, nikto nie je viac nešťastný ako ste vy! Ktokoľvek si myslí, že všetka bezmocnosť v jeho živote je moment nešťastia, že priestor sily je prirodzený spôsob života, ten je požehnaný človek! Ten je požehnaný! Ale keď si myslíte, že sa moment sily udial iba ako náhoda, že bezmocnosť je vaša prirodzenosť, tak ste ten najnešťastnejší človek! 

Porovnávať sa s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, vás uvedie do večnej depresie. Toto peklo môžeme nazvať ako “Kumbhipaakam” (jedno z pekiel, ktoré je popísané vo védskej tradícii, v ktorom sú vinníci varení v kotloch s vriacim olejom). Byť v priestore bezmocnosti je to isté ako posadiť sa s veľkým úsilím do pekla. Pochopte, keď sa chcete dostať do pekla, nemyslite si, že dostanete vstup tak ľahko, pretože už je preľudnené! Musíte splniť veľa podmienok, aby ste sa tam dostali. Neustále sa musíte porovnávať s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy. Neustále musíte deprimovať sami seba. Pochopte, depresia je taká vec, že vo vás nezostane dlhšie ako pol hodiny alebo hodinu. Potom sa musíte znova začať porovnávať a znova sa dostať do depresie. Musíte vynaložiť veľa úsilia, miesto v pekle dostanete až potom, ako uspejete v skúšobnej dobe neustáleho deprimovania sa!

Teraz vám vysvetlím ďalší vzorec: porovnávanie sa s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú menej ako vy. Bože, toto je horšie ako predchádzajúci vzorec! Tento vedie k povýšenectvu, arogancii, egu a neautentickosti. Nič nerobíte, ale myslíte si, že ste kvalifikovaní na všetko! Nikdy nezoberiete zodpovednosť, ale myslíte si, že môžete šéfovať všetkým naokolo. Poviem vám, toto mentálne nastavenie vás nasmeruje do „Indraloky“, v ktorej je neustále neistota. Možno si pomyslíte: „Fíha! Indraloka je úžasná! Môžem piť somarasa (elixír života), pozerať na tanec Rambha, Urvashi, Menaka, Tilottama, voňať kvety, oddychovať pod Kalpavrukshou, piť mlieko Kamadhenu...“ Nie!    

Musíte vedieť, že nebo je neustále ohrozené! Keď si vybudujete povýšenectvo a budete ukazovať svoju silu navonok, vo svojom vnútri budete bezmocní, pretože porovnávanie sa je postoj, ktorý vznikol z bezmocnosti. Vo vnútri budete cítiť bezmocnosť a navonok budete neustále ukazovať, že ste silní. Budete doslova ako Indra! Indrov priestor je najviac prekliaty priestor. Musíte vedieť, že Indrov priestor je tá najhorkejšia, cukrom obalená tabletka! Navonok musí neustále ukazovať svoju silu, ale vo vnútri bude mať toľko bezmocnosti! Preto je nebo neustále v neistote. 

Keď ste zaseknutí vo vzorci porovnávania sa s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú menej ako vy, vytvoríte si toľko povýšenosti, arogancie, pýchy, neautentickosti. Nikdy nezoberiete zodpovednosť. Nikdy nebudete žiť život obohacovania seba samých a iných, ale budete neustále používať všetku svoju energiu na otázku: “Prečo to nerobí? Prečo nie je oddaný? Prečo je taký?“ 

V sange boli niekoľkí ľudia, ktorí neustále každého urážali: „Celá sanga nie je oddaná. Žijú tu iba stroskotanci, iba zlí ľudia! Nikto nie je integrovaný, nikto nie je autentický!“ Títo „nikto“ sú oni sami, ale nechápu to! Aj keď to poviem, tak to nebudú počuť! Keď ste bezmocní, ale ste tak pokryteckí, že navonok premietate svoju silu, tak priestor, ktorý zažívate je arogancia, povýšenectvo.

Definujem čo je to arogancia: „Arogancia je mentálny vzorec, ktorý je tak prefíkaný, že premieta vašu bezmocnosť, neautentickosť a nezodpovednosť na iných tak, aby ste si nikdy neuvedomili, že to vy ste neautentickí a nezodpovední.“ Títo ľudia nikdy nič nedosiahnu. Čohokoľvek sa dotknú bude zlyhanie. Bude to zlyhanie! Kým sa nezbavia tohto mentálneho postoja, čohokoľvek sa dotknú, to zlyhá! Pokiaľ nezačnú obohacovať seba samých, pokiaľ nedovolia, aby boli obohatení majstrom, nič dobré sa im neudeje. Až pokiaľ nedovolia majstrovi, aby ich obohatil. Dovoliť majstrovi, aby vás obohatil je ten najlepší spôsob ako obohatiť seba samých. Keď sa nebudete obohacovať, nikto vás nemôže zachrániť. Keď budete obohacovať samých seba, tak čohokoľvek sa dotknete, budete v tom úspešní.   

Arogancia a povýšenectvo je tá najsilnejšia, najprefíkanejšia metóda, ktorá premietne všetku vašu neautetickosť a nezodpovednosť na iných. Neustále sa porovnávanie s inými a urážanie iných uráža a ničí vás samých! Až keď budete so zodpovednosťou obohacovať samých seba môžete sa znova stať autentickými. Keď budete mať takúto pýchu a povýšenectvo, keď sa budete nadradzovať nad iných, tak sa vaše zdravie zrúti. Pochopte, s pocitom, že ste menej ako iní budete mať iba psychologické problémy, ale s týmto vzorcom povyšovania, nadradzovania sa zrúti vaše fyzické zdravie.

Uvedomte si to! Až keď sa zrútite, keď spadnete, začnete sa pýtať, čo je skutočnou príčinou: „Kde som urobil chybu, kde som išiel nesprávne?“ Teraz vám poviem, toto je varovanie od guru: Zobuďte sa! Nedovoľte tomuto vzorcu, aby sa vo vás usadil, ukončite ho. Zobuďte sa skôr ako vaša nezrelá arogancia nenapraviteľne zničí vaše zdravie. 

Poviem vám, tento druhý vzorec je oveľa horší ako prvý, pretože pri prvom budete mať iba psychologické poškodenie, ktoré je ľahko napraviteľné. Aj keď trpíte depresiou 25 rokov, môžem vás z toho dostať len tak, ako švihnutím prútika. Ale keď máte zničené vaše telo, prirodzene to zaberie veľa času, aby ste sa z toho dostali. Táto arogancia, tento vzorec pýchy ničí vaše telo, vašu telesnú štruktúru, vaše vnútorné orgány. Nielen to, ale budete voči sebe cítiť toľkú nenávisť. Nebude sa vám ani len chcieť napraviť, budete sa chcieť iba vzdať a stratíte nádej v seba samých, pretože pri arogancii máte vždy pocit, že robíte príliš veľa.

Prosím počúvajte! Poviem vám aký skutočný efekt má arogancia. Mám takmer milión skúseností s rôznymi vzorcami, pretože som všetkými prešiel predtým, ako som sa stal osvietený. Skôr ako sa stanete osvietení, musíte prejsť všetkými typmi vzorcov a získať jasné pochopenia o ich efektoch a následkoch. Až potom sa stanete Paramahamsom. Potrebujete túto vedomosť, aby ste pomohli svojim žiakom. Až potom vám bude môcť byť udelený titul Paramahamsa. 

Pochopte, teraz vám ponúkam posmrtnú správu vzorca arogancie. Arogancia vám dodá myšlienku, že ste urobili príliš veľa, ale bohužiaľ výsledok nebude žiadny. V skutočnom priestore sily budete robiť tak veľa, ale nikdy nebudete mať pocit, že robíte veľa. Poviem vám úprimne so všetkou mojou integritou a autentickosťou, že celý deň cítim, že je môj deň voľný, že môžem urobiť viac a viac. Naozaj mám pocit, že nerobím nič. Každý večer, keď si sadnem a upadnem do samadhi, mám pocit: „Čo to má byť? Dnes som zase nič neurobil!“ 

V priestore skutočnej sily nebudete mať nikdy pocit, že robíte príliš veľa, nikdy nebudete mať stres, pretože nebudete mať vnútorné rozpory pri rozhodnutiach. Keď máte v sebe aroganciu, tak aj pri jednoduchom rozhodnutí budete vo svojom vnútri cítiť taký rozpor a chaos, že budete mať pocit, že robíte tak veľa a začnete veci komplikovať. Keď vás pošlem na jednanie o nejakej veci s jedným človekom, začnete si vo svojom vnútri hovoriť toľko nezmyslov, že to spôsobí pocit, že ste urobili takú veľkú prácu. Lenže opäť výsledok nebude žiadny! 

Je to ako keď povieme „Operácia sa podarila, pacient zomrel!“ Všetci absolventi biznis-škôl, s ktorými pracujem sú presne takíto. To všetko kvôli svojej arogancii, násiliu a teroristickým myšlienkam, ktoré majú, kvôli hnevu, ktorý prežívajú vo svojom vnútri, kvôli komplexom nadradenosti a prefíkanosti, ktoré majú vo svojom vnútri! Bohužiaľ oni ani len nepochopia, že sú to práve oni, ktorí len premietajú svoje chyby na ostatných. Preto nechcú obohacovať sami seba. Myslia si, že nemajú žiadny problém. Myslia si: „Ja som v priestore naplnenia.“ Je to len pseudo-naplnenie!

Keď budete v priestore naplnenia, každá úloha, ktorej sa dotknete bude úspešná, bude prekvitať, prinesie vám toľko sily a úspechu. Priestor sily vás bude vždy zahŕňať úspechom. Pochopte, vnútorná sila vám nikdy neprinesie zlyhanie. Je to zákon života! Pri pocite viny si  ľudia aspoň uvedomia, že robia niečo nesprávne! Vina je ako nepriateľ, ktorý prichádza, aby s vami priamo bojoval. Ale arogancia je zradca. Bude vystupovať ako váš priateľ, bude s vami, ale zničí vás. Pochopte to, arogancia je komplikovaný vzorec neukončenia! 

Prosím pochopte, zradca je miliónkrát nebezpečnejší ako nepriateľ. Nepriateľ je zrejmý, priamy. Ak by ste si mali v živote vybrať jedného z týchto dvoch – samozrejme nemali by ste to dovoliť ani jednému z nich, nepriateľovi či zradcovi - tak radšej do svojho života pustite nepriateľa, teda ten prvý vzorec viny ako nadradenosť, aroganciu. 

Poviem vám, arogancia je zradca, ktorého odhalíte až potom, keď sa úplne zrútite! Preto obohacujte sami seba, zastavte túto ničivú, arogantnú povahu, neustále ponižovanie a nerešpektovanie iných. Táto povaha bude zradcom vo vašom živote. Kým sa zobudíte, už budete fyzicky zničení, budete mať fyzicky zničené telo.

Pochopte, ani porovnávanie sa s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú viac ako vy, ani porovnávanie sa s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že sú menej ako vy vás nebude udržiavať v priestore sily. Zostaňte silní iba vďaka tomu, že si budete neustále pamätať, že porovnávanie sa s inými je choroba, ktorá sa deje kvôli vašej bezmocnosti.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 5. november 2013  

Prekonajte svoj strach, úzkosť a žiadostivosť  

Dnes budem rozvíjať tému jedného jediného fenoménu. Láska, blaženosť, vďačnosť, cítenie spojenia. Toto všetko je jeden a ten istý fenomén.
Včera som hovoril o vďačnosti.  Zdôrazňujem Vám: prežívajte naozajstnú vďačnosť, no nevyhnutná je v tom úplnosť. Nestačí len vaše rozhodnutie, že budete v priestore vďačnosti. Vy to však robíte radšej takto. Môžem vám s hrdosťou povedať, že na celom svete nenájdete úprimnejšiu skupinu hľadačov než sú moji sannyasis. Bezpochyby! Sú neskutočne úprimní v ich hľadaní. Avšak nerobia to, čo robiť treba! Ich zámer hľadať je bezpochyby najlepší na svete, inak by nedodržiavali tunajší ťažko zvládnuteľný životný štýl! Uvedomte si, už o 4:30 ráno sú na joge. Ak skutočne nehľadáte, tak takýto životný štýl nezvládate. Tunajší životný štýl nie je pre lenivcov a rojkov, pre zhýralcov či švihákov, tí tu so mnou nevydržia. Kým ich hľadanie nie je na úrovni ich svalovej pamäte, nezvládajú dodržiavať dennú rutinu. Kým sa ich hľadanie nestane ich biopamäťou, nemôžu tu byť šťastní.

Uvedomte si, že ak tu strávite viac ako tri mesiace, vaše hľadanie dosiahne úroveň svalovej pamäte. A ak ste tu šťastní, vaše hľadanie dosiahlo vašu biopamäť. Celá tunajšia rutina a životný štýl sú koncipované ako automatický vylučovací systém, ako automatický klistýr. Je to automatický systém, ktorý vám tu nedovolí ostať, ak v sebe nemáte určitú úroveň hľadania.

Nemám pochýb o úprimnosti hľadania mojich sannyasis. Hovorím ku všetkým mojim nasledovníkom na celom svete! Ked vravím sannyasis, nemyslím tým len ľudí, ktorí nosia kavi a žijú tu v ašráme. Hovorím ku bežným nasledovníkom, organizátorom, pre ktorých som prednostnou prioritou v ich živote, pre ktorých je hlavnou prioritou života osvietenie. Hovorím o vás všetkých. Nepochybujem o vašom úprimnom hľadaní. Nepochybujem, že úprimne chcete vašu transformáciu, že skutočne chcete byť v priestore vďačnosti. Aj v obzvlášť ťažkých časoch ste stáli za svojím hľadaním a za svojím guru. To nie je vôbec ľahké!

Mnoho ľudí ku mne prichádza len preto, že sa Nithyananda stal módou. Kedysi bolo moderné chodiť ku mne, potom v určitom čase to až tak moderné nebolo. A teraz je to opäť módou, pretože médiá o mne zmenili názor. Hlásajú: „Ó, on je celkom dobrý chlapík, predtým sme sa v našich názoroch trochu unáhlili.“ a posielajú mi jedno ospravedlnenie za druhým.

Vy ste však zotrvali za každých okolností. To značí, že vaše hľadanie je veľmi silné, že život a osvietenie neberiete na ľahkú váhu, že ste úprimní. O tom nepochybujem. Cítim ale, že nie som schopný inšpirovať vás pre sadanu, pre ukončovanie. Stále nie som schopný presvedčiť vás, že ukončovanie vás privedie ku osvieteniu, že ukončovanie vám umožní zažiť vďačnosť, lásku, spojenie, radosť, vyšší priestor. Toto jediné nie som schopný urobiť. Preto sa chcem dnes venovať len tomuto.

Predstavte si, že sa vám roztrhne taška plná citrónov a tie sa rozkotúľajú všade dokola. Čo urobíte? S najväčšou pravdepodobnosťou pozbierate všetky citróny pekne jeden po druhom do novej tašky a uzavriete ju. To je všetko! Tak isto sú rozkotúľané kúsky vášho vedomia a sú zachytené v mohých minulých udalostiach vášho života. Pozbierajte ich späť cez proces ukončovania. Dajte ich všetky do tašky s názvom Obohacovanie a uzavrite ju Zodpovednosťou. A máte svoju tašku! To je všetko! Tak, ako pozbierate rozkotúľané citróny do peknej novej tašky a previažete ju, tak isto zozbierajte váš vnútorný priestor, vaše vedomie rozkotúľané všade naokolo kvôli vašej nekompletnosti. Pozbierajte sa .... dostaňte všetko späť cez proces ukončovania.

Počúvajte! Ukončovanie je omnoho dôležitejšie ako pitie vody alebo jedenie potravy. Všimnite si, nevyhlasujem „jedenie potravy a pitie vody“, vyhlasujem „pitie vody a jedenie potravy“! Pretože pitie vody je dôležitejšie, jedenie je druhoradé. Mnoho našich Niraharis žije len na vode. Vravím, že Ukončovanie je omnoho dôležitejšie ako pitie vody. Môžem povedať, že Ukončovanie je dokonca dôležitejšie ako dýchanie. Nič sa nestane, keď zabudnete dýchať, ale za žiadnych okolostí nezabudnite byť v priestore Ukončovania. Keď zabudnete dýchať, zomriete len vy, bude zničené len jedno telo. Ale keď zabudnete byť v priestore Ukončovania, bude zničený váš život jeden za druhým, jeden život za druhým budú ničené. Dokonca aj keď ste sannyasis, prenášajte sa znova a znova a znova do priestoru Ukončovania. Sannyasis si myslia, že už tým, že sa stali sannyasis, tak sú v úplnom ukončení. Ano, bez pochýb. Sila môjho ukončenia vás robí kompletnými, očakávam od vás však, že si budete prinajmenšom uchovávať a pripomínať vašu prítomnosť v priestore Ukončenia.

Ukončenie, ukončenie, ukončenie. Znova a znova a znova ukončujte! Pochopte, ak máte sny, akékoľvek, dobré či zlé, nie ste určený pre sannyas. Sannyasi je človek, ktorý je v takej úrovni ukončenia, že nemá žiadne sny. V deň, keď začnete spávať bez snov, stávate sa skutočným sannyasim. Sen je len neúplnosť prejavená vo vašom vnútornom priestore počas stavu vašej nevedomosti. Definícia: Nekompletnosť prejavená keď ste pri vedomí je „myslenie“. Nekompletnosť prejavená počas vášho nevedomia je „snívanie“.

Ukončenie, ukončenie, ukončenie. Poviem vám, len ukončením s vašim minulým životným štýlom sa môžete zbaviť všetkých vašich trápení. Len vyhlásením ukončenia so všetkými vašimi minulými mentálnymi nastaveniami sa môžete zbaviť všetkých postranných a následných efektov, ktoré na vás vplývajú z vašej minulosti. Ukončenie formuje základnú pravdu. Ukončenie formuje základný princíp. Ukončenie formuje základné pravidlo pre vďačnosť, pre osvietenie, pre oslobodenie.
Poviem vám, že čím viac ukončení urobíte, tým viac budete pôsobiť ako hrdina, tým viac budete priťahovať pozornosť, nech budete kdekoľvek.

Veľa ľudí mi vraví: „Nech prídem kamkoľvek, nikto ma nerešpektuje! V chráme som jeden z masy, v divadle som jeden v dave, na štadióne som jeden z fanúšikov. Dokonca aj tu v ašráme som jedným z masy sediacich ctiteľov.“ Poviem vám, správnou metódou na získanie pozornosti je mať takú charizmu, že jeden pohľad na vás ľudí upúta a hneď pochopia, že ste hodní pozornosti. Takáto charizma sa vám udeje, keď sa uložíte do priestoru Ukončenia. Poviem vám, je to veľmi mocná technika. Vyskúšajte to. Ukončujte! A potom, hoc budete stáť v chráme v rade, kňaz vás privolá: „Poď tu dopredu obetovať bohu“. Alebo v kine k vám niekto príde a dá vám lístok. Alebo k vám v ašráme zrazu pristúpi Swami a spýta sa: „Čo potrebuješ?“ Majte tento priestor ukončenia. Budete stále priťahovať pozornosť všetkých. Priestor Ukončenia skutočne priťahuje pozornosť. 

Keď vidíte niekto pobehovať ako kuru bez hlavy, pobúreného, rozrušeného, bude vás to k nemu priťahovať? Ale keď vidíte niekoho v priestore naplnenia, milého, s nádherným úsmevom a s elegantným pohybom tela, prirodzene vás zaujme. Rovnako je to ak si myslíte, že to, čo je vo vašom vnútri, zakryjete šatami. Nie. Môžete zakryť všetky časti tela šatami, ale najdôležitejšie otvory ostanú nezahalené – oči, ústa, nos, uši, a váš štýl! Cez tieto otvory ľudia cítia pach vašej nekompletnosti. Podľa slov, ktoré vyslovíte, ľudia zistia, či ste v priestore úplnosti alebo neúplnosti. Podľa spôsobu ako sa pozeráte a kam smerujete svoj pohľad ľudia zistia, či ste v priestore ukončenia alebo neukončenia. Podľa toho, ako počúvate alebo nepočúvate ľudia zistia, či ste v priestore ukončenia alebo neukončenia. Vravím vám, majte priestor ukončenia v sebe. To priťahuje všetku správnu pozornosť. Ukončenie je sila. Ukončenie je život. Ukončenie vám dá tie najlepšie veci v živote.

Počúvajte! Samotný proces ukončenia je dostatočne silný na to, aby odstránil všetky vaše nízke pudy vrátane obáv a žiadostivosti, všetky bežné neresti ako zlosť, výbušnosť, nervozita, či fajčenie, pitie, aj hlboké vzorce ako strach, chtíč, úzkosť, proste všetko.

Poviem vám, najzložitejším vzorcom správania na Zemi je úzkosť. Aby ste sa jej zbavili, musíte ukončovať a ukončovať znova a znova. Najneinteligentnejším vzorcom na Zemi je chtíč. Pravdupovediac ani neviete prečo robíte to čo robíte! Keď budete ukončovať, pochopíte to. Svoju vlastnú logiku pre existenciu má vzorec strachu. Strach hovorí: „Keď ťa nebudem neustále varovať pred hadom, keď ťa nebudem udržiavať v strachu, tak sa pôjdeš prejsť, šlapneš na hada, ten ťa uštipne a zomrieš.“ Strach má aspoň logiku svojej existencie, hoci je tá logika nelogická, neracionálna.

Pochopte, nesprávajte sa ako iracionálny racionalista. Najväčším problémom je to, že my nikdy neskúmame našu logiku až po jej logický záver. Ak by ste ju skúmali až do jej logického vyústenia, až do konca, zistili by ste, že ste kompletní, že Ukončenie sa stáva vašou realitou. Ukončovanie, ukončovanie, ukončovanie, ukončovanie, ukončovanie! To je život!

Odporúčam všetkým, ktorí sa chystáte na Vnútorné prebudenie na Bali, začnite ukončovanie od teraz, pretože najvyššiu formu iniciácie do Ukončenia dostanete na Bali.

Poviem vám, chtíč je najnelogickejší vzorec. V skutočnosti aj napriek vedomostiam, ktoré o tom máte, padnete do tej pasce. A príde veľa trápenia, prinesie to veľa zviazanosti, dokonca aj počas takzvaného času užívania to nie je užívanie. Je to ako uvoľnenie stresu vo vašom tele. Na to môžete robiť jednoduchú jogu, a aspoň nie ste emocionálne viazaní a nie ste uväznení v koreňoch akéhosi nesprávneho myslenia. Ukončenie odstráni všetky koreňové a parazitné vzorce. Môžete im dať akékoľvek pomenovania. Veľa ľudí skrýva svoju žiadostivosť pod názvom súcit. „Musím milovať neustále! Prečo by som nemal milovať túto osobu?“ Skrývajú sa za tzv.pseudo-súcit. Akokoľvek to skúšate pomenovať, pravda je vždy pravda pravdúca.

Pre chtíč máte vskutku len takéto druhy ospravedlnia, len takýto popis. Váš vzorec strachu našiel aspoň trochu logické zdôvodnenia pre svoju existenciu, ale váš vzorec žiadostivosti je zbytočný. Váš chtíč nie je biologický alebo fyziologický, je psychologický. Snažíte sa veriť, že je biologický alebo fyziologický. Nie, nie je! Je psychologický. Sadnite si a choďte ku koreňu každého zážitku, každej myšlienky, konceptu, ktoré ste kedy mali ohľadom vašej žiadostivosti, vášho chtíča. Prejdite každú udalosť, úspešnú aj neúspešnú, ktorá bola spojená s vašim vzorcom žiadostivosti, Znova to prežite a ukončite to. Potom pochopíte, že chtíč je psychologický, nie je filozofický, ani fyzický, ani biologický.

Takže prosím počúvajte! Ukončujte, ukončujte, ukončujte. Ukončovanie je život! Ukončenie je osvietenie! 


~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 3. november 2013

Dnes budem rozprávať o sile ukončovania.

Prosím pochopte, naše svaly majú pamäť, majú spomienky. Akvvaše svaly majú pamäť, tak žijete krásny požehnaný život. Ak vaše svaly majú spomienky, tak ste v probléme! Ak vaše svaly majú pamäť, žijete život v mieri, v pokoji. Ak vaše svaly majú spomienky, ste v chaose. Rozdiel je, že ak máte vo vašich svaloch usadených príliš veľa spomienok, ktoré vytvárajú stres, komplikácie, zmätok, neukončenia, je to ako keby ste museli aj kvôli malému rozhodnutiu prejsť cez celý parlament. Je to doslova ako demokracia. Prosím pochopte, demokracia je výborná pre krajinu, ale nie pre telo. Na to, aby ste pohli pravou rukou, len aby ste pohli pravú ruku, je pripravené detailné rozhodnutie, ktoré smeruje do mozgu. Potom to pečeň odsúhlasí, ale mozog nie. Vaše srdce protestuje a obličky vravia: „Nie!" Po všetkých týchto diskusiách konečne môžete pohnúť pravou rukou. Rozhýbete sa vôbec? Demokracia nie je pre vaše telo. 

Prosím pochopte, demokracia je výborná pre krajinu. Na to, aby ste riadili krajinu, je demokracia výborná, pretože je potrebné zvážiť viaceré pohľady, pretože prijaté rozhodnutie zasiahne život každého. Lenže čo sa týka vášh otela, je to jedine váš život. Je to iba váš život! Lenže keď ešte aj pohyb tela začnete robiť demokraticky, nikdy sa žiadny pohyb neudeje. Ak máte príliš veľa neukončení a spomienok, tak sa deje presne toto.

Vy naozaj väčšinu času ani neviete, čo chcete. Koľkí z vás cítia: "Celý problém v mojom živote je, že neviem čo chcem!" (Ľudia zdvíhajú ruky.) Ó, Bože, 90% haly! Zvyšných 10% ani nevie, či vie čo chce alebo nevedia čo chcú! Nevedia ani len to! 

Vravím vám, kríza identity je stále najväčším problémom ľudských bytostí. Kríza identity je: "Nevieme, čo chceme v našom živote. Nevieme, čo chceme robiť v našom živote." Ak neviete, čo chcete vo svojom živote, tak len čakáte na smrť! Popravde, nežijete, len čakáte na smrť! Čakanie na smrť, to nie je život. 

Viacerí z vás, keď sa pozriete do svojho vnútra, len čakáte na smrť. Nemáte odvahu spáchať samovraždu, tak sa len vláčite dňami, časom. Prosím pochopte, to nie je život. Musíte to pochopiť. Musíte porozumieť. Keď prinesiete do vášho života ukončovanie, tak predtým, ako dospejete k záveru, zredukujete počet myšlienok, ktoré vami prechádzajú. Je to ako stíšiť rev a krik, ktorý sa deje vo vašom vnútri. Mimoparlamentný parlament, ktorý riadite vo vašom vnútri, jeho zvuk sa zníži, stíši, keď budete ukončovať.

Prosím počúvajte. Ak sa rozhodujete bez jedinej myšlienky, žijete v priestore “intuície". Ak sa rozhodujete na základe viacerých myšlienok, je to "nevedomosť". Ak sa rozhodujete po jedinom jasnom prúde myšlienok, nazýva sa to "inteligencia". Ak sa rozhodujete bez akýchkoľvek myšlienok, volá sa to "intuícia".

Prosím pochopte. Naozaj vám vravím, ukončovanie je ekvivalentné ku vnútornému očisťovaniu. Všetka vaša svalová pamäť získa mier, bude pokojná.

Jedna z najlepších častí môjho života, na ktorú si stále pamätám, bola od roku 2000 do roku 2005. Samozrejme to neznamená, že potom ako skončilo trpím. Užívam si celý svoj život, ale týchto 5 rokov bolo najlepších, pretože predtým než začala kuchyňa v Bidadi, väčšinou som si varil vlastné jedlo, staval som si vlastný dom, takže všetko bolo naplnené mojou svalovou pamäťou a bio-pamäťou. 

Ako len najviac môžete, nedovoľte nikomu, aby pracoval s vaším telom, pretože hlboký dotyk dokáže preniesť neukončenia. Ukončenie a ticho prinášajú vibrujúci mier do celej vašej svalovej pamäte a bio-pamäte. To naozaj môže priniesť nové pochopenie a požehnanie do vášho života.

Všetky neukončenia vo vašej svalovej pamäti sú ako spiaca sopka, ktorá môže hocikedy vybuchnúť a ste v depresii! Nie je na to potrebný žiadny veľký dôvod, keď sa už vo vás deje rozrušenie, nervozita, pochybnosti ahnev. Dokonca stačí jednoduchá inštrukcia od mamy, od otca, ak sa už na nich hneváte: "Títo ľudkovia ma neustále kontrolujú! Neustále ma rozčuľujú, neustále ma dráždia!" 

Prosím pochopte, vaša svalová pamäť spôsobuje, že celý váš život je v stave krízového manažmentu, riadenia. Zrazu je jedna vaša časť v plameňoch a vy ju musíte zahasiť. Kým ju zahasíte a umyjete celé svoje telo, tak vzplanie druhá časť! Utekáte tam! Život sa stane skoro ako krízové riadenie, riešenie. Neustále, všade je kríza! Kríza vo vzťahoch! Kým vyliečite túto krízu, máte krízu vo svojom zdraví. Kým vyliečite tamto, máte krízu vo vašom bohatstve. Kým ju vyliečite, máte krízu vo vašom mentálnom zdraví, máte depresiu! A kým vyliečite tú, tak znova začne problém vo vzťahoch. Je to ako keby celý váš život bol v stave riešenia krízy. Koľkí z vás cítia, že celý život je vstave riešenia krízy? (Ľudia zdvíhajú ruky.) Prosím pochopte, je to preto, lebo vo vašich svaloch sedí príliš veľa spomienok.

Ak neviete čo je to ukončovanie, tak ak sa len každý večer predtým ako si ľahnete spať posadíte a porozmýšľate o tom, čo sa udialo vo vašom živote, tak pochopíte presný proces ukončovania! Proces ukončovania je zručnosť, nezískate ju inštrukciami. Samozrejme, že vám môžem dať inštrukcie, ale pochopíte ich len vtedy, keď tým začnete žiť. Napríklad včera všetci moji Swamis začali posilňovať. Môžem vám dať inštrukcie o posilňovaní, ale pochopíte to? Pochopíte to len vtedy, keď to budete robiť krok za krokom. Som veľmi prekvapený, že zdvihli 135 kga všetci z nich sú Niraharis (nepríjímajú tuhú stravu, iba tekutiny)! Zodvihli dvojnásobok svojej vlastnej váhy! Veľmi ma to teší.

Prosím pochopte, posilňovanie je duchovná kvalita! Chcem, aby ste vedeli, že ak všetci začnete robiť ťažké posilňovanie, vaše svaly sa vybudujú. Dokážete programovať a budovať vaše svaly novým spôsobom. Hlavne títo Swamis, oni nemajú žiaden iný dôvod budovať si svaly. Ich jediný dôvod sú duchovné idey a duchovné pravdy. To je všetko! Aj pre obyčajných ľudí, ktorí posilňujú, ktorí si budujú telo, je osvietenie jednoduché. Pretože ak si budujete telo a svaly, tak si budete veriť, že dokážete so svojím telom urobiť hocičo. Budete si veriť. Vravím vám, toto sebavedomie vám veľmi pomôže dosiahnuť naplnenie a osvietenie! Ja silno propagujem, podporujem všetky aktivity, pri ktorých pracujete na svojom tele, ako je posilňovanie a body-building.

Kedykoľvek uvidíte človeka, ktorý žije v priestore naplnenia, nikdy nepremeškajte príležitosť dotknúť sa jeho nôh alebo rúk, pretože je to priestor, cez ktorý sa prenáša energia, svalová pamäť, bio-pamäť, bio-energia.

Vivekananda hovorieval: "Svaly zo železa, nervy z ocele." Hovorí, že človek, telo ktorého je silné, bude robiť stále menej chýb a bude viac integrovaný. Najprv som to nechápal, keď som to čítal a rozmýšľal som, ako môže byť telo a myseľ prepojené, pretože som veľký filozof! Aspoň som si myslel, že som veľký filozof: "Ó, ten Vivekananda a všetci moderní svetci..."Ale až keď som začal žiť jeho slová, uvedomil som si pravdu: Jeho slová sú pravdivé na 200%!
Vravím vám, len začnite budovať svoje telo a prestanete upadať do depresie! Vaša bytosť bude oveľa viac sústredená na integritu! Vaša bytosť bude oveľa viac sústredená na autentickosť! Preto som bol včera taký šťastný, keď moji Swamis dvíhali činky. Bol som veľmi šťastný, už keď si to zvolili ako časť svojej ukážky, pretože som chcel, aby svet vedel, že toto všetko podporujem. Zdvihol som si kundalini v tele veľmi silno, skoro až na úroveň nirvikalpa samadhi. V tomto stave som vyskúšal a videl som, že dokážem zdvihnúť skoro 300 kíl! Vďaka zdvihnutiu kundalini budete naozaj schopní zdvíhať ťažké bremená. Robil som výskum o tom, ako by sme mohli pridať do jogy zdvíhanie činiek, pretože silno cítim, že pôvodní Nath Panthi, jogíni duchovnej línie Nath, zvykli používať činky pri cvičeniach vo svojej akhade, pri svojom fyzickom tréningu. Nath Panthis používali drevené polená. Aghoris na severe používali na trénovanie svojho tela drevá, kamene a iné ťažké bremená. Takže posilňovanie nie je v indickej tradícii nič nové. Nepochádza zo západnej tradície, je to naša tradícia. Keď pridáte záťaž, ohybnosť tela sa zlepší. Predovšetkým sa prehĺbi dýchanie. Skúmal som, ako by sme to mohli pridať do našej fyzickej jogy a fitnes-programu.

Každý večer robte ukončenia, každé ráno ťažké posilňovanie a jogu! Vravím vám, iba tieto dve veci vás urobia osvietenými! Ukončovanie každý večer vás privedie k védskej mysli a ťažká joga každé ráno vám prinesie jogínske telo. Tie dve veci sa postarajú o to, že celý deň budete mať osvietené žitie. To je všetko! Nepotrebujete žiadnu inú duchovnú praktiku, proces. 

Ak máte spánok bez snov, garantujem vám, že budete mať život bez znovuzrodenia! Ak máte spánok bez snov, budete mať život bez zrodenia, bez smrti. To je všetko! Pretože už len na to, aby ste mali sny, potrebujete mať neukončenia. Ak nemáte žiadne neukončenia ani len na to, aby ste mali sny, tak ako môžete mať neukončenia na to, aby ste prijali ďalšie telo? Takže či prijmete telo alebo nie, o tom sa rozhodne iba na základe toho, či v noci snívate alebo nie! Ak máte počas spánku sny, tak po vašej smrti budete mať telo, pokiaľ do toho nezasiahne majster a neoslobodí vás. Ak nemáte sny, buďte si istí, že už ste oslobodení a akonáhle opustíte svoje telo, budete oslobodení úplne!

Robiť každý večer ukončovanie 21 minút je "dobré", ale 42 minút je "najlepšie"! Robiť každé ráno jogu 21 minút je "dobré", ale 42 minút je "najlepšie"! 

Každé ráno robte autentickú jogu a každý večer predtým, ako pôjdete do postele, autentické ukončovanie. Tieto dve veci stačia na to, aby vás udržali v osvietení, aby vás urobili osvietenými.

~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu z  2. novembra 2013

Diwali je sviatok požehnaní!

Dnes je veľmi priaznivý deň pre našú celú sangu, pretože dnes je deň, kedy som bol znovuzrodený v roku 2000. Presne v tento deň, na sviatok Diwali, sa udialo moje znovuzrodenie. Mal som v mojom živote veľa výnimočných duchovných skúseností, ale moje uvedomenie si svojej inkarnácie, môjho pôvodného stavu bytia, toho kto som, sa stalo práve na Diwali. Toto uvedomenie ma úplne odpojilo od vonkajšieho sveta. Vyše 9 mesiacov som bol úplne mimo svojho tela aj mysle. Hoci toto telo a myseľ boli opatrované Kalabhairavom, robilo základné životné potreby ako dýchanie, sem-tam nejaké jedlo, nebol tam žiaden spánok ani chodenie na toaletu. Telo robilo minimum činností len aby sa uchovalo naživo. Takto to išlo vyše 9 mesiacov.

Posledný moment ktorý si pamätám pred Diwali bol 1. január, 2000 večer. Ale potom si spomínam už iba na sviatok Diwali. Až v deň Diwali niekedy večer medzi 16.30 a 18-tou hodinou som veľmi jasne videl, ako materinská, súcitná, láskavá energia Kali pristála do môjho tela a prvé slovo ktoré zo mňa vyšlo bolo v mojej rodnej reči tamil “Anandamaaga irungal” (buďte blažení)!

Po vyše 9 mesiacoch toto bolo prvé slovo. Vyšlo zo mňa ako výbuch petardy. Potom sa postupne začalo tvoriť pár zvukov, potom pár slov, potom sa začala diať koherencia, vyjadrovanie slov. Myslím že v apríli 2011 začala diať koherentná reč.

Takže Diwali je veľmi priaznivý deň, pretože Matka Kali dala nový život tomuto telu a v tento deň bol svet požehnaný týmto krásnym požehnaním – “Buďte blažení”. Aj dnes ešte stále cítim, keď toto slovo vychádza zo mňa ako požehnanie, to je úžasné. Čokoľvek čo tá osoba žiada, je v nej vytvorený taký silný priestor požehnania, môžem povedať, že je to to skutočné “Tathastu!”. Udeje sa to.

V tom čase som cestoval do Arunachaly. Prosím pochopte, toto telo cestovalo v autobuse bez akýchkoľvek slov vo vnútri, iba mierna spomienka tam bola. Kalabhairava hýbal týmto telom. Asi som v tom momente zbadal Arunachalu z autobusu, alebo ako sa autobus približoval Arunachale a ako vošiel do posvätnej energie Arunachaly, tak asi po piatich – šiestich minútach zrazu energia Kali pristála v tomto tele a to slovo sa vyplavilo von. Môžem povedať, že toto bolo to znovuzrodenie. Toto bolo znovuzrodenie.

Takže my oslavujeme Diwali ako deň požehnaní, žehnáme celý vesmír. Dnes je deň požehnaní. Dnes choďte a obohaťte celý svet sladkosťami a žehnajte každého. Vyžarujte požehnania.

Hneď po tejto skúsenosti znovuzrodenia som išiel rovno do lesa pod Arunachalou a sadol som si na miesto, oddychoval som tam asi 3 dni v tej obrovskej radosti. A náhodou je presne tento pozemok miestom, kde dnes stojí náš Thiruvannamalai ašrám. Presne na tomto mieste, presne ten pozemok kde som vtedy 3 dni sedel nám bol potom darovaný a v súčasnosti tam stojí náš ašrám.

Takže s celým mojim srdcom, z priestoru Mahakali a Maha Kalabhairavu vás všetkých žehnám a žehnám celý svet, každého týmto jedným požehnaním – “Anandamaaga Irungal”! Nech vo vás preteká blaženosť. Buďte blažení. Moje požehnania pre celú sangu. Nech všetci z nás vyžarujú večnú blaženosť. “Anandama Irungal”! Nech je odteraz všetko priaznivé. Nech je všetko blažené. Nech je každý ustálený v priestore naplnenia, Poornatwa. Nech každý vyžaruje radosť a osvietenie. Nech energia Mahakalu a Mahakali požehná každého z nás. Nech sme všetci bez nepriateľov a bez nepriateľstva. Nech všetci žijeme a vyžarujeme večnú priateľskosť, večnú radosť. Nech nás Mahadeva ustáli v priestore naplnenia, poornatwa a v priestore vnútornej sily.

Všetky chrámy a ašrámy dnes oslavujú Kali Puja. Vo východnej Indii, v Bengale oslavujeme dnes Kali puju, v strednej Indii oslavujeme Lakshmi puju, tomu sa hovorí “Dhanteras”, a v južnej časti Indie sa oslavuje Ganesha a Krishna, pretože Krishna v tento deň zabil démona Narakasuru s pomocou Satyabhamu. Takže každá časť krajiny oslavuje iným spôsobom. Celá India oslavuje Diwali a naša sampradaya, naša línia oslavuje Diwali podľa Bengalskej tradície Kali pujou. Samozrejme že budeme uctievať aj Ganeshu a Lakshmi, ale hlavne budeme dnes robiť Kali puju podľa Bengalskej tradície.

Takže žehnám všetky chrámy a centrá a naše ašrámy. Choďte a obohaťte celé mestá sladkosťami a v Seattli prosím pošlite trochu sladkostí aj Billovi Gatesovi v mene Nithyananda Sangy.

Dnes je to po prvý kráť čo americký kongres taktiež oslavoval Diwali. Moje požehnania idú pre celé Spojené štáty americké. Nech Mahakali požehná Ameriku a nech mnohí tvorcovia zákonov si dajú na čelo tilaks (bindi, bodku na čelo) a vence kvetov na krk a nech oslavujú Diwali zapálením lámp zatiaľ čo védski kňazi chantujú mantry. Je tak krásne vidieť tieto fotografie z ich osláv.

Moje požehnania idú pre celý svet. Dnes som chcel dať iba požehnania. Požehnania, to je dnešný satsang. Takže dnes príjmem telefonáty od ľudí iba preto, aby som ich požehnal. Požehnania pre všetkých v túto priaznivú príležitosť sviatku Diwali!

Dnes podľa tradície hovoríme: “Jaley Ganga, Thailey Lakshmi”. Jaley Ganga je mantra, ktorá požehná vodu, aby do nej vstúpila samotná Ganga Devi (Jaley znamená voda), ona vyjadruje svoju prítomnosť po celom svete. A vo všetkomm oleji, najmä v sezamovom oleji, prejavuje prítomnosť Lakshmi. Takže “Jaley Ganga, Thailey Lakshmi”! Takže treba si dať trošku olej na hlavu a vodu na hlavu, umyť si hlavu, a budete mať požehnania aj od Lakshmi aj od Gangy. “Jaley Ganga, Thailey Lakshmi”!
A poviem vám, žiadna iná tradícia nie je tak seriózna keď hovoria o filozofii a vynesú vás až do takej výšky a žiadne iné náboženstvo nemá toľko osláv ako my. Toto je unikátnosť Hinduizmu. Keď rozprávajú o filozofii, tak to myslia skutočne vážne. Keď oslavujú, tak to myslia skutočne vážne (robia to naplno). Takže oslavujme ako oni. Buďme ako Bengálci, obliekajmi sa ako Gujrátci a oslavujme ako Hinduisti.
Celý dnešný program Vnútorného prebudenia je o oslave Diwali. Keby ste zostali doma, tak by ste oslavovali s pár ľuďmi, ale tu oslavujete s celým svetom, s celo-svetovou rodinou, tam, kde celý svet je vaša rodina a oslavujete s princípom “Maatha Cha Paarvathi Devi, Pitha Devo Maheshwaraha, Baandhava Shiva Bhakthaascha, Swadesho Bhuvana Thraiyam”. Pretože Maatha (matka) je Paarvathi, Pitha (otec) je Shiva, všetci Shivovi ctitelia sú príbuzní, a všetky tri svety sú naša zem, naša krajina.

Chcem, aby ste dnes robili toto jednoduché ale silné cvičenie. Dnes choďte a žehnajte každého. Dnes, tento jeden deň žehnajte každého. Ak uvidíte strom, požehnajte ho, ak uvidíte rieku, požehnajte ju, ak uvidíte psa, požehnajte ho, ak uvidíte ľudí, požehnajte ich. Ak je to možné zdvihnite ruku na znak požehania, ak to nie je možné, žehnajte ich aspoň zo srdca. Žehnajte celý svet. Neutále vyžarujte náladu požehnaní, náladu radosti a požehnania.

Týmto žehnám všetkých ctiteľov po celom svete a každého. Nech všetci vyžarujete integritu, autentickosť, zodpovednosť a obohacovanie, vo večnej blaženosti, Nithyananda!

Anandamaaga Irungal!
~~~

Z rannej správy Paramahamsa Nithyanandu, 1. november 2013

Počúvanie prebudí vašu kundaliny

Dnes chcem rozprávať viac o tom, ako sa kundaliny prebudí vďaka počúvaniu.

Prosím pochopte, každá časť vášho tela, každý orgán vo vašom tele uchováva a nesie v sebe nejakú emóciu. Napríklad vo chvíli, keď sa bojíte, podráždi sa žalúdok. Vo chvíli, keď máte útok paniky, podráždi sa srdce. Deje sa to preto, lebo bio-pamäť strachu, obáv je uložená v žalúdku. Keď sa obavy zhoršia, najprv sa podráždi váš žalúdok. Bio-pamäť panického útoku je uložená v srdci. Vo chvíli, keď dostanete záchvat paniky, podráždi sa vaše srdce.

Každá časť vášho tela má určitú svalovú pamäť a ľudia, ktorí cítia znova a znova podráždenie v tejto svalovej pamäti budú mať také ochorenie, ktoré sa týka tohto orgánu. Prosím pochopte, keď budete neustále stresovaní aj kvôli malým veciam, vaše ramená budú cítiť únavu, chorobu. Čoskoro môžete očakávať ochorenia, ktoré sa týkajú ramenných kostí – artritídu a podobné druhy ochorení.

Prosím pochopte, základné pravidlo, ktoré musíte počúvať a pochopiť je to, že každá časť vášho tela má svoje vlastné špecifické emócie. Druhá pravda, ktorú musíte poznať je tá, že všetky z nich uvoľňujú do vás predstavy a myšlienky, ktoré sa týkajú ich spomienok. Vaše myslenie nie je nič iné ako súčet všetkých myšlienok, predstáv a spomienok, ktoré uvoľňujú všetky orgány zo svojej pamäte.

Žiadna svalová pamäť nebude mlčať. Pamäť uložená v čipe bude mlčať, pokiaľ k nej nebude pripojená elektrina. Vo chvíli, keď sa jej dodá energia, táto pamäť nebude mlčať, ale ožije. Takisto preto, lebo vy ste nažive, všetky spomienky uložené v rôznych častiach, v rôznych svaloch vášho tela sa začnú uvoľňovať do vášho systému. Preto niekedy ani neviete, prečo ste podráždení, ale ste podráždení. Niekedy ani neviete, prečo ste smutní, ale ste smutní. Niekedy ani neviete, prečo ste radostní, ale ste radostní. To je dôvod, prečo váš vnútorný priestor nie je pod vašou kontrolou. Preto ste tam, kde ste!  

Vaše myslenie nemá žiadnu logiku v tom, či bude smerovať takto, alebo inak. Napríklad, niekedy začnete nenávidieť sami seba iba preto, že vaše šaty nie sú vyžehlené. Ja som videl ľudí,  ktorí sa začali nenávidieť iba preto, lebo ich šaty neboli vyžehlené! Takisto som videl ľudí, ktorí sa zbavili rakoviny iba preto, lebo získali sebadôveru! 

Prosím pochopte, keď všetky spomienky uložené vo vašich svaloch majú konferenciu za okrúhlym stolom, vaša bio-energia sa neprebudí. Svalová pamäť je ako bezpečnostná stráž. Bio-pamäť sú funkcionári, úradníci domu. Bio-energia je vodca domu. Keď budete príliš zaneprázdnení bezpečnostnou strážou, nikdy sa nestretnete s vlastníkom domu.

Prosím počúvajte, svalová pamäť je bezpečnostná stráž domu. Bio-pamäť sú úradníci, personál domu. Bio-energia je šéf domu. Musíte vedieť, že keď ste príliš zaneprázdnení bezpečnostnou strážou, nikdy nestretnete šéfa. Takisto, keď ste príliš zaneprázdnení myšlienkami, ktoré vznikajú kvôli vašej svalovej pamäti, nikdy sa nestretnete s vašou kundaliny energiou, ktorá je šéfom domu. 

Ako umlčať túto svalovú pamäť? Prosím pochopte, počúvanie, POČÚVANIE umlčí vašu vašu svalovú pamäť! Počúvanie spôsobí, že vaša bio-pamäť bude slušná, zdvorilá. Počúvanie sa rovná priamemu listu od šéfa domu, ktorý potvrdzuje vaše stretnutie. Ani svalová pamäť, ani bio-pamäť vás nezastaví, vy prídete priamo k šéfovi. 

Dávam vám tento príklad. Keď sa priamo pokúsite so mnou stretnúť, bezpečnostná stráž vás prirodzene zastaví. Aj úradníci – sannyasis – vás zastavia. Bezpečnostná stráž je svalová pamäť, sannyasis, ktorí vás zastavia sú bio-pamäť, majster je bio-energia, kundaliny energia. Takto ma veľmi ťažko stretnete. Ale keď mi priamo pošlete list na schválenie, nezastaví vás ani svalová pamäť, ani bio-pamäť. Priamo sa stretnete s majstrom. Takisto, počúvanie je ako list potvrdený od kundaliny energie pre vás, aby ste ju mohli dosiahnuť.

Neustále používajte vo vašom živote počúvanie. Aj keď bude vaša manželka na vás kričať, povedzte svojej svalovej pamäti a bio-pamäti: „Buď ticho! Budem počúvať!“ Nedovoľte žiadne podráždenie, žiadnu agresivitu, pokým budete počúvať. Keď budete počúvať, tak v tom, čokoľvek potom urobíte, nebude žiadna agresivita. Bude to aktivizmus.

Medzi aktivizmom a agresivitou je veľký rozdiel. Pri agresivite ani neviete, čo robíte. Chcete iba niečo urobiť pre nejaký výsledok. Pri aktivizme máte jasno a silu na to, aby ste urobili to, čo chcete urobiť a získali to, čo chcete získať. Buďte duchovným aktivistom. Počúvanie je prvý krok k prebudeniu vašej kundaliny. Počúvajte všetko v živote. Počúvajte zvuk vtákov. Počúvajte zvuky okolo vás. Počúvajte zvuky vytvárané vašou svalovou pamäťou, ktorou sú myšlienky. Všetky vaše myšlienky sú zvuky, ktoré vytvára vaša svalová pamäť. Všetky vaše nálady sú zvuky, ktoré vytvára vaša bio-pamäť. Poviem vám, čím menej zvuku z vašej bio-svalovej pamäti, tým viac prebudenia kundaliny! Keď budete schopní utíšiť hluk vašich vzorcov, vašich mentálnych vzorcov, koreňových vzorcov, zažijete viac kundaliny energie.     

Prosím počúvajte! Počúvanie priamo prebúdza vašu kundaliny. Nie je potrebné nič iné: iba počúvanie zvukov, ktoré prichádzajú zvonku. Keď rozprávam, tak slová, ktoré hovorím, sú pre vás zvukmi zvonka.Vo vašom vnútri budete prechádzať nejakým posudzovaním, nejakými myšlienkami – to sú zvuky zvnútra. Len počúvajte obidva zvuky a uvidíte, že zvuky vo vašom vnútri automaticky zaniknú a kundaliny sa prebudí, pretože zvuky vo vnútri nie sú prirodzené, pôvodné. Sú umelé, je to vaša reakcia. Vonkajšie zvuky sú akcia, zvuky vo vnútri sú reakcia. Zvuk, ktorý počúvate, môj zvuk prichádzajúci zvonka, to je akcia. Zvuk, ktorý vytvárate vo vnútri, to je reakcia. Keď reakcia zmizne, keď sa obmedzí, okamžite zažijete kundaliny energiu!  

Ja vám poviem, na prebudenie kundaliny nie je potrebné nič iné ako jednoduché počúvanie! Nemusíte robiť žiadnu tantru, mantru, yantru, shaastru, agamu, nič!

Urobím smelé vyhlásenie: iba samotné počúvanie stačí na to, aby ste zažili prebudenie kundaliny. Iba počúvanie stačí! Chcem, aby ste vedeli: počúvajte vaše vonkajšie a vnútorné zvuky! Nepotrebujete na to žiadne špeciálne cvičenie. Preto dal Mahadeva právo voľby, aby boli zatvorené všetky orgány okrem nosa a uší, pretože oboje sú požiadavkou na prežitie! Prosím pochopte, nos je v skutočnosti fyzickou požiadavkou na prežitie. Keď ho zatvoríte, nemôžete fyzicky prežiť. Uši sú vedomou požiadavkou na prežitie. Počúvanie je vedomou požiadavkou na prežitie. Počúvajte! 

Ja vám poviem, že iba vďaka počúvaniu môžete zažiť prebudenie kundaliny! Keď nerozumiete anglicky a sedíte na satsangu, ste tí najpožehnanejší! Iba počúvajte! Ten zvuk do vás vstúpi a nedá vám žiadny význam. Umlčí vaše vnútorné zvuky a vy zažijete prebudenie kundaliny. Naozaj vám poviem, keď budete sedieť s majstrom, seďte s ním bez toho, aby ste mu rozumeli – to je najlepší spôsob ako s ním sedieť!

Ja viem, že logicky založený človek, intelektuálny človek to nikdy nepochopí. Samozrejme, keď nepochopíte o čom hovorím, budete mať intelektuálny materiál, o ktorom budete iba diskutovať. Lenže keď nebudete rozumieť, priamo smerujete k tomu, aby ste zažili kundaliny! Možno ľudia, ktorí nerozumejú hindi, budú mať pôžitok, pretože teraz podám podstatu v hindi. Keď rozumiete tomuto jazyku, tak budete mať intelektuálnu sladkosť, cukrovinku. Keď mu nerozumiete, budete mať energetickú sladkosť. Ale keď nebudete počúvať a nebudete rozumieť, nič sa nedá robiť! Keď budete počúvať, ale nebudete rozumieť, tak zažijete prebudenie kundaliny, pretože počúvanie je pre to základnou požiadavkou.

Podstata dnešného satsangu je: Počúvajte! Počúvajte! Počúvajte! Počúvanie prebudí vašu kundaliny shakthi (silu).


~~~

No comments:

Post a Comment